Độc Bộ Tiêu Dao
Độc Bộ Tiêu Dao
Độc Bộ Tiêu Dao
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Xuyên Không / Hài Hước / Cung đình / Cổ đại / Số mệnh / Gặp gỡ cẩu huyết / Trung thành / Vô dụng
18.4M
4.6
Tên tác giả: iReader

Lưu luyến hồng trần không cầu thành tiên, không màng thành phật. Chỉ cầu thế gian phồn hoa, ta và nàng đều an yên. Nhưng nếu thiên địa bất nhân, thần phật tham lam, ta chỉ có thể rút kiếm chém sạch thiên hạ, độc bộ - tiêu dao. Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 232 chương    /    (10921)
 Đã cập nhật 232 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-06-03
 6.3k  645
2
Chapter 2
2020-06-03
 5k  173
3
Chapter 3
2020-06-03
 5k  163
4
Chapter 4
2020-06-03
 5k  263
5
Chapter 5
2020-06-03
 4.7k  122
6
Chapter 6
2020-06-03
 4.6k  153
7
Chapter 7
2020-06-03
 4.2k  153
8
Chapter 8
2020-06-03
 4k  65
9
Chapter 9
2020-06-03
 4k  68
10
Chapter 10
2020-06-03
 4.2k  107
11
Chapter 11
2020-06-05
 4k  104
12
Chapter 12
2020-06-10
 3.9k  77
13
Chapter 13
2020-06-12
 3.9k  84
14
Chapter 14
2020-06-15
 3.5k  41
15
Chapter 15
2020-06-15
 3.6k  37
16
Chapter 16
2020-06-15
 3.6k  75
17
Chapter 17
2020-06-15
 3.5k  96
18
Chapter 18
2020-06-15
 3.5k  67
19
Chapter 19
2020-06-15
 3.4k  96
20
Chapter 20
2020-06-15
 3.2k  54
21
Chapter 21
2020-06-15
 3.3k  47
22
Chapter 22
2020-06-15
 3.2k  68
23
Chapter 23
2020-06-15
 3.3k  108
24
Chapter 24
2020-06-17
 3.1k  114
25
Chapter 25
2020-06-19
 3.2k  69
26
Chapter 26
2020-06-24
 3.1k  171
27
Chapter 27
2020-06-26
 3k  70
28
Chapter 28
2020-07-01
 2.8k  56
29
Chapter 29
2020-07-03
 2.9k  172
30
Chapter 30
2020-07-08
 3k  84
31
Chapter 31
2020-07-10
 3.2k  115
32
Chapter 32
2020-07-15
 3k  233
33
Chapter 33
2020-07-17
 2.8k  34
34
Chapter 34
2020-07-18
 2.6k  21
35
Chapter 35
2020-07-18
 2.6k  20
36
Chapter 36
2020-07-18
 2.7k  20
37
Chapter 37
2020-07-18
 2.7k  29
38
Chapter 38
2020-07-18
 2.5k  18
39
Chapter 39
2020-07-18
 2.5k  21
40
Chapter 40
2020-07-18
 3k  94
41
Chapter 41
2020-07-22
 2.6k  70
42
Chapter 42
2020-07-24
 2.6k  48
43
Chapter 43
2020-07-29
 2.5k  51
44
Chapter 44
2020-07-31
 2.6k  43
45
Chapter 45
2020-08-05
 2.4k  46
46
Chapter 46
2020-08-07
 2.4k  33
47
Chapter 47
2020-08-12
 2.5k  72
48
Chapter 48
2020-08-14
 2.4k  41
49
Chapter 49
2020-08-19
 2.4k  57
50
Chapter 50
2020-08-21
 2.4k  58
51
Chapter 51
2020-08-26
 2.4k  61
52
Chapter 52
2020-08-28
 2.4k  85
53
Chapter 53
2020-09-02
 2.4k  52
54
Chapter 54
2020-09-04
 2.3k  58
55
Chapter 55
2020-09-09
 2.3k  36
56
Chapter 56
2020-09-11
 2.2k  26
57
Chapter 57
2020-09-11
 2.2k  22
58
Chapter 58
2020-09-11
 2.1k  20
59
Chapter 59
2020-09-11
 2.1k  19
60
Chapter 60
2020-09-11
 2.2k  28
61
Chapter 61
2020-09-11
 2.1k  14
62
Chapter 62
2020-09-11
 2.1k  34
63
Chapter 63
2020-09-11
 2.2k  33
64
Chapter 64
2020-09-11
 2k  29
65
Chapter 65
2020-09-11
 1.9k  14
66
Chapter 66
2020-09-11
 2.3k  61
67
Chapter 67
2020-09-16
 2.2k  53
68
Chapter 68
2020-09-18
 2.2k  28
69
Chapter 69
2020-09-23
 2.1k  16
70
Chapter 70
2020-09-25
 2.3k  31
71
Chapter 71
2020-09-30
 2.2k  50
72
Chapter 72
2020-10-02
 2.2k  44
73
Chapter 73
2020-10-07
 2k  28
74
Chapter 74
2020-10-09
 2k  40
75
Chapter 75
2020-10-14
 1.9k  26
76
Chapter 76
2020-10-16
 1.9k  16
77
Chapter 77
2020-10-19
 1.8k  21
78
Chapter 78
2020-10-21
 1.9k  36
79
Chapter 79
2020-10-23
 2k  132
80
Chapter 80
2020-10-26
 1.9k  29
81
Chapter 81
2020-10-28
 1.9k  22
82
Chapter 82
2020-10-30
 2.2k  43
83
Chapter 83
2020-11-02
 2k  41
84
Chapter 84
2020-11-04
 2k  50
85
Chapter 85
2020-11-06
 1.9k  16
86
Chapter 86
2020-11-09
 1.9k  29
87
Chapter 87
2020-11-11
 1.9k  63
88
Chapter 88
2020-11-13
 2k  55
89
Chapter 89
2020-11-16
 1.9k  18
90
Chapter 90
2020-11-18
 1.8k  18
91
Chapter 91
2020-11-20
 1.9k  26
92
Chapter 92
2020-11-23
 1.8k  32
93
Chapter 93
2020-11-25
 1.8k  34
94
Chapter 94
2020-11-27
 1.8k  31
95
Chapter 95
2020-11-30
 1.8k  22
96
Chapter 96
2020-12-02
 1.8k  22
97
Chapter 97
2020-12-04
 1.7k  17
98
Chapter 98
2020-12-07
 1.7k  12
99
Chapter 99
2020-12-09
 1.7k  21
100
Chapter 100
2020-12-11
 1.8k  22
101
Chapter 101
2020-12-14
 1.7k  26
102
Chapter 102
2020-12-16
 1.8k  17
103
Chapter 103
2020-12-18
 1.7k  34
104
Chapter 104
2020-12-21
 1.7k  42
105
Chapter 105
2020-12-23
 1.8k  46
106
Chapter 106
2020-12-25
 1.8k  52
107
Chapter 107
2020-12-28
 1.8k  53
108
Chapter 108
2020-12-30
 1.7k  28
109
Chapter 109
2021-01-01
 1.8k  44
110
Chapter 110
2021-01-04
 1.8k  40
111
Chapter 111
2021-01-06
 1.7k  20
112
Chapter 112
2021-01-08
 1.8k  33
113
Chapter 113
2021-01-11
 1.6k  16
114
Chapter 114
2021-01-13
 1.6k  21
115
Chapter 115
2021-01-15
 1.6k  17
116
Chapter 116
2021-01-18
 1.6k  47
117
Chapter 117
2021-01-20
 1.6k  21
118
Chapter 118
2021-01-22
 1.7k  46
119
Chapter 119
2021-01-25
 1.6k  33
120
Chapter 120
2021-01-27
 1.6k  40
121
Chapter 121
2021-01-29
 1.6k  55
122
Chapter 122
2021-02-01
 1.6k  33
123
Chapter 123
2021-02-03
 1.6k  32
124
Chapter 124
2021-02-05
 1.6k  37
125
Chapter 125
2021-02-08
 1.5k  54
126
Chapter 126
2021-02-10
 1.5k  31
127
Chapter 127
2021-02-12
 1.5k  32
128
Chapter 128
2021-02-15
 1.5k  19
129
Chapter 129
2021-02-17
 1.5k  30
130
Chapter 130
2021-02-19
 1.6k  50
131
Chapter 131
2021-02-22
 1.5k  46
132
Chapter 132
2021-02-24
 1.5k  28
133
Chapter 133
2021-02-26
 1.5k  37
134
Chapter 134
2021-03-01
 1.5k  47
135
Chapter 135
2021-03-03
 1.5k  41
136
Chapter 136
2021-03-05
 1.5k  25
137
Chapter 137
2021-03-08
 1.4k  20
138
Chapter 138
2021-03-10
 1.4k  41
139
Chapter 139
2021-03-12
 1.4k  81
140
Chapter 140
2021-03-15
 1.5k  71
141
Chapter 141
2021-03-17
 1.4k  29
142
Chapter 142
2021-03-19
 1.4k  31
143
Chapter 143
2021-03-22
 1.4k  24
144
Chapter 144
2021-03-24
 1.3k  26
145
Chapter 145
2021-03-26
 1.3k  21
146
Chapter 146
2021-03-29
 1.3k  54
147
Chapter 147
2021-03-31
 1.3k  27
148
Chapter 148
2021-04-02
 1.3k  26
149
Chapter 149
2021-04-05
 1.3k  44
150
Chapter 150
2021-04-07
 1.4k  44
151
Chapter 151
2021-04-09
 1.3k  37
152
Chapter 152
2021-04-12
 1.3k  27
153
Chapter 153
2021-04-14
 1.2k  38
154
Chapter 154
2021-04-16
 1.3k  65
155
Chapter 155
2021-04-19
 1.3k  16
156
Chapter 156
2021-04-21
 1.3k  33
157
Chapter 157
2021-04-23
 1.2k  30
158
Chapter 158
2021-04-26
 1.2k  25
159
Chapter 159
2021-04-28
 1.2k  26
160
Chapter 160
2021-04-30
 1.2k  41
161
Chapter 161
2021-05-03
 1.1k  31
162
Chapter 162
2021-05-03
 1.1k  35
163
Chapter 163
2021-05-03
 1.1k  13
164
Chapter 164
2021-05-03
 1.5k  54
165
Chapter 165
2021-05-03
 1.1k  21
166
Chapter 166
2021-05-03
 1.1k  18
167
Chapter 167
2021-05-03
 1k  17
168
Chapter 168
2021-05-03
 1.1k  15
169
Chapter 169
2021-05-03
 1.1k  8
170
Chapter 170
2021-05-03
 1.1k  10
171
Chapter 171
2021-05-03
 1.3k  32
172
Chapter 172
2021-05-05
 1.2k  40
173
Chapter 173
2021-05-07
 1.3k  49
174
Chapter 174
2021-05-10
 1.2k  43
175
Chapter 175
2021-05-12
 1.2k  53
176
Chapter 176
2021-05-14
 1.4k  41
177
Chapter 177
2021-05-17
 1.4k  69
178
Chapter 178
2021-05-19
 1.3k  38
179
Chapter 179
2021-05-21
 1.2k  30
180
Chapter 180
2021-05-24
 1.2k  48
181
Chapter 181
2021-05-26
 1.1k  25
182
Chapter 182
2021-05-28
 1.1k  35
183
Chapter 183
2021-05-31
 1.2k  29
184
Chapter 184
2021-06-02
 1.1k  35
185
Chapter 185
2021-06-04
 1.1k  31
186
Chapter 186
2021-06-07
 1.1k  32
187
Chapter 187
2021-06-09
 1k  45
188
Chapter 188
2021-06-11
 1.1k  31
189
Chapter 189
2021-06-14
 1.1k  25
190
Chapter 190
2021-06-16
 994  28
191
Chapter 191
2021-06-18
 1k  27
192
Chapter 192
2021-06-21
 997  30
193
Chapter 193
2021-06-23
 996  30
194
Chapter 194
2021-06-25
 1k  30
195
Chapter 195
2021-06-28
 970  63
196
Chapter 196
2021-06-30
 899  14
197
Chapter 197
2021-07-02
 935  32
198
Chapter 198
2021-07-05
 920  23
199
Chapter 199
2021-07-07
 920  26
200
Chapter 200
2021-07-09
 990  40
201
Chapter 201
2021-07-12
 973  28
202
Chapter 202
2021-07-14
 905  32
203
Chapter 203
2021-07-16
 902  36
204
Chapter 204
2021-07-19
 897  30
205
Chapter 205
2021-07-21
 876  24
206
Chapter 206
2021-07-23
 871  37
207
Chapter 207
2021-07-26
 853  31
208
Chapter 208
2021-07-28
 817  34
209
Chapter 209
2021-07-30
 872  28
210
Chapter 210
2021-08-02
 802  30
211
Chapter 211
2021-08-04
 819  32
212
Chapter 212
2021-08-06
 839  28
213
Chapter 213
2021-08-09
 821  36
214
Chapter 214
2021-08-11
 805  60
215
Chapter 215
2021-08-13
 843  47
216
Chapter 216
2021-08-16
 738  36
217
Chapter 217
2021-08-18
 724  43
218
Chapter 218
2021-08-20
 703  55
219
Chapter 219
2021-08-23
 677  34
220
Chapter 220
2021-08-25
 678  25
221
Chapter 221
2021-08-27
 643  27
222
Chapter 222
2021-08-30
 614  29
223
Chapter 223
2021-09-01
 595  37
224
Chapter 224
2021-09-03
 580  29
225
Chapter 225
2021-09-06
 544  30
226
Chapter 226
2021-09-08
 540  37
227
Chapter 227
2021-09-10
 471  32
228
Chapter 228
2021-09-13
 433  21
229
Chapter 229
2021-09-15
 359  20
230
Chapter 230
2021-09-17
 349  17
231
Chapter 231
2021-09-20
 313  13
232
Chapter 232
2021-09-22
 226  15
Đề xuất liên quan
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Tuyệt Thế Võ Thần
Tuyệt Thế Võ Thần
Hành động/Xuyên Không/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Siêu năng lực/Cung đình/Cổ đại/Lội ngược dòng/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Thần tiên
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play