Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Tiếp tục cập nhật
Trường học / Hài Hước / Harem
127986.6k
4.8
Tên tác giả: Chudao Comic

Trường nữ sinh với vô số người đẹp đột nhiên chuyển đến một nam sinh!!! Có lẽ trong mắt người khác đây là thiên đường mộng ảo, nhưng trên thực tế lại là một tương lại không thể tưởng tượng… Truyện này do Chudao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 445 chương    /    (85493)
 Đã cập nhật 445 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 41k  3.4k
2
Chapter 2
2018-11-07
 18.3k  1.4k
3
Chapter 3
2018-11-10
 15k  624
4
Chapter 4
2018-11-10
 15k  775
5
Chapter 5
2018-12-05
 14.5k  773
6
Chapter 6
2018-11-14
 13.3k  464
7
Chapter 7
2018-11-16
 12k  535
8
Chapter 8
2018-11-20
 11.7k  353
9
Chapter 9
2018-11-20
 11.1k  225
10
Chapter 10
2018-11-20
 10.8k  199
11
Chapter 11
2018-12-05
 11.5k  1.1k
12
Chapter 12
2018-12-05
 10.8k  236
13
Chapter 13
2018-12-07
 11.5k  479
14
Chapter 14
2018-12-12
 10.5k  379
15
Chapter 15
2018-12-14
 11.1k  326
16
Chapter 16
2018-12-19
 10.1k  190
17
Chapter 17
2018-12-21
 10.8k  334
18
Chapter 18
2018-12-26
 10.5k  226
19
Chapter 19
2018-12-28
 10.3k  583
20
Chapter 20
2019-01-02
 9.5k  643
21
Chapter 21
2019-01-03
 10k  278
22
Chapter 22
2019-01-04
 9.4k  185
23
Chapter 23
2019-01-09
 9.5k  394
24
Chapter 24
2019-01-11
 9.8k  298
25
Chapter 25
2019-01-16
 9.3k  161
26
Chapter 26
2019-01-18
 8.9k  228
27
Chapter 27
2019-01-23
 9.6k  359
28
Chapter 28
2019-01-25
 9.3k  145
29
Chapter 29
2019-01-30
 9k  109
30
Chapter 30
2019-02-01
 9.4k  149
31
Chapter 31
2019-02-06
 8.8k  98
32
Chapter 32
2019-02-08
 8.9k  175
33
Chapter 33
2019-02-13
 8.8k  262
34
Chapter 34
2019-02-15
 9.1k  153
35
Chapter 35
2019-02-20
 8.5k  183
36
Chapter 36
2019-02-22
 8.3k  210
37
Chapter 37
2019-02-27
 8.7k  240
38
Chapter 38
2019-03-01
 7.8k  366
39
Chapter 39
2019-03-06
 8.6k  229
40
Chapter 40
2019-03-08
 8.3k  139
41
Chapter 41
2019-03-13
 8.2k  177
42
Chapter 42
2019-03-15
 8.3k  329
43
Chapter 43
2019-03-20
 8.3k  138
44
Chapter 44
2019-03-22
 7.9k  210
45
Chapter 45
2019-03-27
 7.9k  149
46
Chapter 46
2019-03-29
 7.7k  365
47
Chapter 47
2019-04-03
 7.9k  394
48
Chapter 48
2019-04-05
 7.7k  239
49
Chapter 49
2019-04-10
 7.2k  169
50
Chapter 50
2019-04-12
 7.2k  219
51
Chapter 51
2019-04-17
 7.3k  140
52
Chapter 52
2019-04-19
 7.5k  180
53
Chapter 53
2019-04-21
 7.7k  141
54
Chapter 54
2019-04-24
 7.1k  161
55
Chapter 55
2019-04-26
 6.9k  117
56
Chapter 56
2019-04-28
 7.1k  116
57
Chapter 57
2019-05-01
 6.9k  113
58
Chapter 58
2019-05-03
 6.7k  140
59
Chapter 59
2019-05-05
 7.5k  252
60
Chapter 60
2019-05-08
 6.8k  118
61
Chapter 61
2019-05-10
 6.7k  110
62
Chapter 62
2019-05-12
 6.6k  117
63
Chapter 63
2019-05-15
 6.4k  138
64
Chapter 64
2019-05-17
 6.7k  521
65
Chapter 65
2019-05-18
 6.2k  94
66
Chapter 66
2019-05-19
 6.1k  133
67
Chapter 67
2019-05-20
 6k  110
68
Chapter 68
2019-05-21
 6k  193
69
Chapter 69
2019-05-26
 5.8k  116
70
Chapter 70
2019-05-28
 6k  167
71
Chapter 71
2019-05-31
 5.6k  62
72
Chapter 72
2019-05-31
 6k  89
73
Chapter 73
2019-05-31
 6.4k  116
74
Chapter 74
2019-05-31
 5.9k  72
75
Chapter 75
2019-05-31
 6.2k  91
76
Chapter 76
2019-05-31
 6k  131
77
Chapter 77
2019-05-31
 6k  127
78
Chapter 78
2019-05-31
 6k  172
79
Chapter 79
2019-05-31
 6.3k  269
80
Chapter 80
2019-05-31
 5.8k  148
81
Chapter 81
2019-06-02
 6.1k  326
82
Chapter 82
2019-06-04
 5.9k  307
83
Chapter 83
2019-06-09
 6.3k  260
84
Chapter 84
2019-06-11
 6.3k  176
85
Chapter 85
2019-06-16
 6.1k  181
86
Chapter 86
2019-06-18
 5.7k  186
87
Chapter 87
2019-06-23
 6.3k  207
88
Chapter 88
2019-06-25
 6.1k  325
89
Chapter 89
2019-06-30
 6k  262
90
Chapter 90
2019-07-02
 5.8k  147
91
Chapter 91
2019-07-04
 6.5k  155
92
Chapter 92
2019-07-05
 5.8k  271
93
Chapter 93
2019-07-06
 6.1k  393
94
Chapter 94
2019-07-07
 6.5k  314
95
Chapter 95
2019-07-08
 7k  728
96
Chapter 96
2019-07-09
 5.4k  278
97
Chapter 97
2019-07-09
 5.2k  182
98
Chapter 98
2019-07-09
 5.4k  116
99
Chapter 99
2019-07-09
 5.7k  188
100
Chapter 100
2019-07-09
 6.3k  305
101
Chapter 101
2019-07-09
 5.3k  134
102
Chapter 102
2019-07-09
 5.2k  93
103
Chapter 103
2019-07-09
 5.6k  204
104
Chapter 104
2019-07-09
 5.4k  125
105
Chapter 105
2019-07-09
 5.3k  173
106
Chapter 106
2019-07-09
 5.4k  138
107
Chapter 107
2019-07-10
 5.8k  149
108
Chapter 108
2019-07-11
 5.5k  190
109
Chapter 109
2019-07-12
 5.8k  185
110
Chapter 110
2019-07-13
 5.6k  171
111
Chapter 111
2019-07-14
 5.7k  245
112
Chapter 112
2019-07-15
 5.9k  275
113
Chapter 113
2019-07-16
 6.2k  248
114
Chapter 114
2019-07-17
 5.6k  144
115
Chapter 115
2019-07-18
 5.2k  144
116
Chapter 116
2019-07-19
 5.3k  97
117
Chapter 117
2019-07-20
 4.9k  93
118
Chapter 118
2019-07-21
 5.6k  155
119
Chapter 119
2019-07-22
 5.5k  178
120
Chapter 120
2019-07-23
 5.2k  265
121
Chapter 121
2019-07-24
 4.8k  82
122
Chapter 122
2019-07-25
 4.7k  70
123
Chapter 123
2019-07-26
 4.9k  138
124
Chapter 124
2019-07-27
 5k  278
125
Chapter 125
2019-07-28
 4.9k  106
126
Chapter 126
2019-07-29
 5.1k  210
127
Chapter 127
2019-07-30
 5.4k  160
128
Chapter 128
2019-07-31
 5.2k  410
129
Chapter 129
2019-08-01
 5.4k  231
130
Chapter 130
2019-08-02
 5.3k  180
131
Chapter 131
2019-08-03
 5.2k  167
132
Chapter 132
2019-08-04
 5.3k  184
133
Chapter 133
2019-08-05
 5.2k  160
134
Chapter 134
2019-08-06
 4.9k  100
135
Chapter 135
2019-08-07
 4.9k  137
136
Chapter 136
2019-08-08
 5.1k  174
137
Chapter 137
2019-08-09
 5k  111
138
Chapter 138
2019-08-10
 5.1k  128
139
Chapter 139
2019-08-11
 5.1k  147
140
Chapter 140
2019-08-12
 5.1k  178
141
Chapter 141
2019-08-13
 5.1k  125
142
Chapter 142
2019-08-14
 5.1k  134
143
Chapter 143
2019-08-15
 5.4k  149
144
Chapter 144
2019-08-16
 4.9k  125
145
Chapter 145
2019-08-17
 5.3k  183
146
Chapter 146
2019-08-18
 5.3k  160
147
Chapter 147
2019-08-19
 4.7k  223
148
Chapter 148
2019-08-20
 5k  210
149
Chapter 149
2019-08-21
 4.9k  125
150
Chapter 150
2019-08-22
 5.2k  209
151
Chapter 151
2019-08-23
 5.2k  125
152
Chapter 152
2019-08-24
 5.5k  200
153
Chapter 153
2019-08-25
 5.1k  119
154
Chapter 154
2019-08-26
 5k  135
155
Chapter 155
2019-08-27
 4.6k  100
156
Chapter 156
2019-08-28
 4.6k  115
157
Chapter 157
2019-08-29
 4.7k  160
158
Chapter 158
2019-08-30
 4.6k  176
159
Chapter 159
2019-08-31
 4.6k  156
160
Chapter 160
2019-09-01
 4.5k  190
161
Chapter 161
2019-09-02
 4.6k  101
162
Chapter 162
2019-09-03
 4.4k  202
163
Chapter 163
2019-09-04
 4.2k  92
164
Chapter 164
2019-09-05
 4.8k  102
165
Chapter 165
2019-09-06
 4.4k  80
166
Chapter 166
2019-09-07
 4.4k  105
167
Chapter 167
2019-09-08
 5.2k  140
168
Chapter 168
2019-09-09
 4.3k  149
169
Chapter 169
2019-09-10
 4.5k  146
170
Chapter 170
2019-09-11
 4.5k  106
171
Chapter 171
2019-09-12
 4.7k  169
172
Chapter 172
2019-09-13
 4.7k  167
173
Chapter 173
2019-09-14
 4.9k  217
174
Chapter 174
2019-09-15
 5k  384
175
Chapter 175
2019-09-16
 5.1k  304
176
Chapter 176
2019-09-17
 4.7k  278
177
Chapter 177
2019-09-18
 4.6k  313
178
Chapter 178
2019-09-19
 4.4k  191
179
Chapter 179
2019-09-20
 4.4k  156
180
Chapter 180
2019-09-21
 4.6k  156
181
Chapter 181
2019-09-22
 4.7k  145
182
Chapter 182
2019-09-23
 4.5k  196
183
Chapter 183
2019-09-24
 4.3k  112
184
Chapter 184
2019-09-25
 4.6k  178
185
Chapter 185
2019-09-26
 4.7k  342
186
Chapter 186
2019-09-27
 4.8k  267
187
Chapter 187
2019-09-28
 4.6k  345
188
Chapter 188
2019-09-28
 4.7k  248
189
Chapter 189
2019-09-28
 4.3k  98
190
Chapter 190
2019-09-28
 4.1k  81
191
Chapter 191
2019-09-28
 4.1k  56
192
Chapter 192
2019-09-28
 4.1k  71
193
Chapter 193
2019-09-28
 4.3k  219
194
Chapter 194
2019-09-28
 4.7k  187
195
Chapter 195
2019-09-28
 4.5k  169
196
Chapter 196
2019-09-28
 4.4k  232
197
Chapter 197
2019-09-28
 4.7k  192
198
Chapter 198
2019-09-29
 5k  276
199
Chapter 199
2019-09-30
 4.7k  168
200
Chapter 200
2019-10-01
 4.5k  96
201
Chapter 201
2019-10-02
 4.6k  108
202
Chapter 202
2019-10-03
 4.9k  337
203
Chapter 203
2019-10-04
 5.3k  174
204
Chapter 204
2019-10-05
 5.2k  220
205
Chapter 205
2019-10-06
 4.8k  272
206
Chapter 206
2019-10-07
 4.5k  272
207
Chapter 207
2019-10-08
 4.7k  353
208
Chapter 208
2019-10-09
 4.9k  288
209
Chapter 209
2019-10-10
 4.7k  216
210
Chapter 210
2019-10-11
 5k  364
211
Chapter 211
2019-10-12
 4.9k  179
212
Chapter 212
2019-10-13
 4.8k  196
213
Chapter 213
2019-10-14
 4.5k  217
214
Chapter 214
2019-10-15
 4.6k  123
215
Chapter 215
2019-10-16
 4.6k  176
216
Chapter 216
2019-10-17
 4.5k  214
217
Chapter 217
2019-10-18
 4.6k  179
218
Chapter 218
2019-10-19
 4.8k  174
219
Chapter 219
2019-10-20
 4.3k  141
220
Chapter 220
2019-10-21
 4.4k  143
221
Chapter 221
2019-10-22
 4.2k  188
222
Chapter 222
2019-10-23
 4.5k  394
223
Chapter 223
2019-10-24
 4.3k  147
224
Chapter 224
2019-10-25
 4.3k  268
225
Chapter 225
2019-10-26
 4.3k  167
226
Chapter 226
2019-10-27
 4.5k  182
227
Chapter 227
2019-10-28
 4.4k  115
228
Chapter 228
2019-10-29
 4.5k  344
229
Chapter 229
2019-10-30
 4.1k  137
230
Chapter 230
2019-10-31
 4.7k  492
231
Chapter 231
2019-11-01
 4.2k  263
232
Chapter 232
2019-11-02
 4.1k  155
233
Chapter 233
2019-11-03
 4.2k  100
234
Chapter 234
2019-11-04
 4.2k  96
235
Chapter 235
2019-11-05
 4.3k  305
236
Chapter 236
2019-11-06
 4.2k  112
237
Chapter 237
2019-11-07
 4.1k  102
238
Chapter 238
2019-11-08
 4.1k  66
239
Chapter 239
2019-11-09
 3.9k  126
240
Chapter 240
2019-11-10
 4k  426
241
Chapter 241
2019-11-11
 4k  169
242
Chapter 242
2019-11-12
 4.3k  201
243
Chapter 243
2019-11-13
 4.3k  112
244
Chapter 244
2019-11-14
 4.3k  158
245
Chapter 245
2019-11-15
 4.3k  170
246
Chapter 246
2019-11-16
 4.1k  215
247
Chapter 247
2019-11-17
 4.2k  114
248
Chapter 248
2019-11-18
 4.5k  201
249
Chapter 249
2019-11-19
 4.4k  233
250
Chapter 250
2019-11-20
 4.3k  282
251
Chapter 251
2019-11-21
 4.1k  87
252
Chapter 252
2019-11-22
 4k  94
253
Chapter 253
2019-11-23
 4.4k  127
254
Chapter 254
2019-11-24
 4.5k  169
255
Chapter 255
2019-11-25
 4.5k  244
256
Chapter 256
2019-11-26
 4.3k  120
257
Chapter 257
2019-11-27
 4k  114
258
Chapter 258
2019-11-28
 4k  97
259
Chapter 259
2019-11-29
 4.1k  126
260
Chapter 260
2019-11-30
 4.1k  157
261
Chapter 261
2019-12-01
 4k  138
262
Chapter 262
2019-12-02
 4.2k  237
263
Chapter 263
2019-12-03
 4.1k  252
264
Chapter 264
2019-12-07
 4.5k  236
265
Chapter 265
2019-12-08
 4.5k  283
266
Chapter 266
2019-12-10
 4.1k  302
267
Chapter 267
2019-12-14
 3.6k  91
268
Chapter 268
2019-12-15
 4.1k  172
269
Chapter 269
2019-12-17
 4.1k  244
270
Chapter 270
2019-12-21
 4.2k  233
271
Chapter 271
2019-12-22
 4.2k  129
272
Chapter 272
2019-12-24
 4.5k  225
273
Chapter 273
2019-12-28
 4k  113
274
Chapter 274
2019-12-29
 4.2k  147
275
Chapter 275
2019-12-31
 4k  206
276
Chapter 276
2020-01-04
 3.8k  139
277
Chapter 277
2020-01-05
 4.1k  115
278
Chapter 278
2020-01-07
 4k  122
279
Chapter 279
2020-01-11
 4.5k  182
280
Chapter 280
2020-01-12
 4.1k  278
281
Chapter 281
2020-01-14
 4.4k  265
282
Chapter 282
2020-01-18
 4k  105
283
Chapter 283
2020-01-19
 4.3k  398
284
Chapter 284
2020-01-21
 4k  251
285
Chapter 285
2020-01-25
 3.7k  217
286
Chapter 286
2020-01-26
 3.9k  180
287
Chapter 287
2020-01-28
 3.8k  324
288
Chapter 288
2020-02-01
 3.8k  96
289
Chapter 289
2020-02-02
 3.6k  109
290
Chapter 290
2020-02-04
 3.8k  167
291
Chapter 291
2020-02-08
 3.6k  119
292
Chapter 292
2020-02-08
 3.5k  91
293
Chapter 293
2020-02-08
 3.5k  71
294
Chapter 294
2020-02-08
 3.5k  52
295
Chapter 295
2020-02-08
 3.4k  53
296
Chapter 296
2020-02-08
 3.6k  108
297
Chapter 297
2020-02-08
 4.1k  223
298
Chapter 298
2020-02-08
 4.1k  157
299
Chapter 299
2020-02-08
 3.9k  199
300
Chapter 300
2020-02-08
 4k  89
301
Chapter 301
2020-02-08
 3.6k  70
302
Chapter 302
2020-02-08
 3.8k  87
303
Chapter 303
2020-02-08
 3.8k  107
304
Chapter 304
2020-02-08
 3.8k  73
305
Chapter 305
2020-02-08
 3.6k  61
306
Chapter 306
2020-02-08
 4k  217
307
Chapter 307
2020-02-09
 4.2k  193
308
Chapter 308
2020-02-11
 4.2k  180
309
Chapter 309
2020-02-15
 4k  157
310
Chapter 310
2020-02-16
 4.2k  344
311
Chapter 311
2020-02-18
 4.2k  264
312
Chapter 312
2020-02-22
 4k  225
313
Chapter 313
2020-02-23
 4.1k  297
314
Chapter 314
2020-02-25
 4.3k  206
315
Chapter 315
2020-02-29
 4.2k  167
316
Chapter 316
2020-03-01
 4.3k  244
317
Chapter 317
2020-03-03
 4.3k  254
318
Chapter 318
2020-03-07
 4.7k  434
319
Chapter 319
2020-03-10
 4.3k  267
320
Chapter 320
2020-03-14
 4.5k  242
321
Chapter 321
2020-03-17
 4.6k  346
322
Chapter 322
2020-03-21
 4.3k  220
323
Chapter 323
2020-03-24
 4.3k  181
324
Chapter 324
2020-03-28
 4.1k  164
325
Chapter 325
2020-03-31
 4.4k  246
326
Chapter 326
2020-04-04
 4k  109
327
Chapter 327
2020-04-07
 4.3k  183
328
Chapter 328
2020-04-11
 4.2k  229
329
Chapter 329
2020-04-14
 4.2k  187
330
Chapter 330
2020-04-18
 4.1k  136
331
Chapter 331
2020-04-21
 4.1k  168
332
Chapter 332
2020-04-25
 4.2k  212
333
Chapter 333
2020-04-28
 4k  226
334
Chapter 334
2020-05-02
 3.9k  196
335
Chapter 335
2020-05-05
 4k  196
336
Chapter 336
2020-05-09
 4.3k  736
337
Chapter 337
2020-05-12
 3.8k  154
338
Chapter 338
2020-05-16
 3.7k  137
339
Chapter 339
2020-05-19
 4.1k  211
340
Chapter 340
2020-05-23
 3.6k  125
341
Chapter 341
2020-05-23
 3.2k  83
342
Chapter 342
2020-05-23
 3.2k  74
343
Chapter 343
2020-05-23
 3k  56
344
Chapter 344
2020-05-23
 3.1k  65
345
Chapter 345
2020-05-23
 3.1k  90
346
Chapter 346
2020-05-23
 3k  95
347
Chapter 347
2020-05-23
 3.2k  127
348
Chapter 348
2020-05-23
 3.1k  111
349
Chapter 349
2020-05-23
 3.4k  161
350
Chapter 350
2020-05-26
 3.5k  219
351
Chapter 351
2020-05-30
 3.3k  156
352
Chapter 352
2020-06-02
 3.4k  245
353
Chapter 353
2020-06-06
 3.2k  206
354
Chapter 354
2020-06-09
 3.2k  85
355
Chapter 355
2020-06-13
 2.9k  89
356
Chapter 356
2020-06-16
 2.9k  92
357
Chapter 357
2020-06-20
 3.2k  269
358
Chapter 358
2020-06-23
 3.1k  88
359
Chapter 359
2020-06-27
 2.9k  88
360
Chapter 360
2020-06-30
 2.9k  110
361
Chapter 361
2020-07-04
 2.8k  128
362
Chapter 362
2020-07-07
 2.9k  95
363
Chapter 363
2020-07-11
 2.9k  171
364
Chapter 364
2020-07-14
 2.8k  146
365
Chapter 365
2020-07-18
 2.7k  113
366
Chapter 366
2020-07-21
 2.7k  93
367
Chapter 367
2020-07-25
 2.5k  97
368
Chapter 368
2020-07-28
 2.9k  162
369
Chapter 369
2020-08-01
 2.6k  101
370
Chapter 370
2020-08-04
 2.7k  110
371
Chapter 371
2020-08-08
 2.7k  181
372
Chapter 372
2020-08-15
 2.5k  87
373
Chapter 373
2020-08-18
 2.5k  113
374
Chapter 374
2020-08-22
 2.5k  155
375
Chapter 375
2020-08-29
 2.3k  127
376
Chapter 376
2020-09-01
 2.5k  159
377
Chapter 377
2020-09-05
 2.3k  278
378
Chapter 378
2020-09-08
 2.3k  72
379
Chapter 379
2020-09-12
 2.4k  88
380
Chapter 380
2020-09-15
 2.2k  72
381
Chapter 381
2020-09-19
 2.3k  116
382
Chapter 382
2020-09-22
 2.2k  72
383
Chapter 383
2020-09-26
 2.2k  67
384
Chapter 384
2020-09-29
 2.1k  65
385
Chapter 385
2020-10-03
 2.1k  78
386
Chapter 386
2020-10-06
 1.9k  70
387
Chapter 387
2020-10-10
 1.9k  63
388
Chapter 388
2020-10-13
 1.9k  65
389
Chapter 389
2020-10-17
 1.9k  33
390
Chapter 390
2020-10-20
 2k  50
391
Chapter 391
2020-10-24
 2.1k  105
392
Chapter 392
2020-10-27
 2.1k  98
393
Chapter 393
2020-10-31
 2k  62
394
Chapter 394
2020-11-03
 2k  113
395
Chapter 395
2020-11-10
 1.9k  63
396
Chapter 396
2020-11-14
 1.9k  43
397
Chapter 397
2020-11-17
 2.3k  349
398
Chapter 398
2020-11-21
 3.1k  303
399
Chapter 399
2020-11-24
 2.4k  142
400
Chapter 400
2020-11-28
 2k  133
401
Chapter 401
2020-12-01
 2.2k  140
402
Chapter 402
2020-12-05
 2k  86
403
Chapter 403
2020-12-08
 1.9k  131
404
Chapter 404
2020-12-12
 1.9k  73
405
Chapter 405
2020-12-15
 1.9k  110
406
Chapter 406
2020-12-19
 2k  75
407
Chapter 407
2020-12-22
 2.2k  147
408
Chapter 408
2020-12-26
 2k  57
409
Chapter 409
2020-12-29
 2.1k  184
410
Chapter 410
2021-01-02
 2k  135
411
Chapter 411
2021-01-05
 2k  143
412
Chapter 412
2021-01-09
 1.9k  80
413
Chapter 413
2021-01-12
 1.9k  83
414
Chapter 414
2021-01-16
 1.8k  59
415
Chapter 415
2021-01-19
 1.8k  69
416
Chapter 416
2021-01-23
 2k  59
417
Chapter 417
2021-01-26
 2k  110
418
Chapter 418
2021-01-30
 1.8k  68
419
Chapter 419
2021-02-02
 1.8k  87
420
Chapter 420
2021-02-06
 2k  101
421
Chapter 421
2021-02-09
 1.7k  84
422
Chapter 422
2021-02-13
 1.7k  59
423
Chapter 423
2021-02-16
 1.7k  73
424
Chapter 424
2021-02-20
 1.9k  193
425
Chapter 425
2021-02-23
 1.8k  87
426
Chapter 426
2021-02-27
 1.8k  116
427
Chapter 427
2021-03-02
 1.6k  96
428
Chapter 428
2021-03-06
 1.7k  62
429
Chapter 429
2021-03-09
 1.6k  57
430
Chapter 430
2021-03-13
 1.6k  116
431
Chapter 431
2021-03-16
 1.6k  120
432
Chapter 432
2021-03-20
 1.7k  165
433
Chapter 433
2021-03-23
 1.6k  103
434
Chapter 434
2021-03-27
 1.6k  116
435
Chapter 435
2021-03-30
 1.7k  115
436
Chapter 436
2021-04-03
 1.6k  90
437
Chapter 437
2021-04-06
 1.3k  77
438
Chapter 438
2021-04-10
 1.4k  78
439
Chapter 439
2021-04-13
 1.3k  56
440
Chapter 440
2021-04-17
 1.2k  49
441
Chapter 441
2021-04-20
 1.3k  94
442
Chapter 442
2021-04-24
 1.2k  52
443
Chapter 443
2021-04-27
 1.2k  78
444
Chapter 444
2021-05-01
 1.1k  59
445
Chapter 445
2021-05-08
 733  45
Đề xuất liên quan
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Võ Thần Chủ Tể
Võ Thần Chủ Tể
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Trường học/Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Hệ thống/Dị năng/Tu tiên
Phục Ma Thiên Sư
Phục Ma Thiên Sư
Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play