Đồng Tu Tiên Ma
Đồng Tu Tiên Ma
Đồng Tu Tiên Ma
Tiếp tục cập nhật
Huyền huyễn / Mạo Hiểm
5.8M
4.6
Tên tác giả: Daxingdao Comic

Ba đời bảy kiếp ân oán, mối tình thù nghìn năm giữa chính đạo và ma giáo... Một mình cậu, một thanh kiếm, cậu sẽ đối diện với thế gian này ra sao... Truyện này do Daxingdao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 147 chương    /    (3076)
 Đã cập nhật 147 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-02-17
 3.5k  441
2
Chapter 2
2021-02-17
 3.1k  97
3
Chapter 3
2021-02-17
 2.9k  65
4
Chapter 4
2021-02-17
 2.5k  44
5
Chapter 5
2021-02-17
 2.2k  23
6
Chapter 6
2021-02-17
 2k  31
7
Chapter 7
2021-02-17
 1.9k  46
8
Chapter 8
2021-02-17
 1.9k  31
9
Chapter 9
2021-02-17
 1.8k  21
10
Chapter 10
2021-02-17
 1.9k  42
11
Chapter 11
2021-02-19
 1.8k  42
12
Chapter 12
2021-02-24
 1.7k  49
13
Chapter 13
2021-02-26
 1.7k  64
14
Chapter 14
2021-03-03
 1.5k  56
15
Chapter 15
2021-03-05
 1.5k  29
16
Chapter 16
2021-03-10
 1.4k  22
17
Chapter 17
2021-03-12
 1.3k  30
18
Chapter 18
2021-03-17
 1.3k  25
19
Chapter 19
2021-03-19
 1.3k  28
20
Chapter 20
2021-03-24
 1.3k  22
21
Chapter 21
2021-03-26
 1.3k  26
22
Chapter 22
2021-03-31
 1.2k  26
23
Chapter 23
2021-04-02
 1.1k  26
24
Chapter 24
2021-04-03
 1.1k  14
25
Chapter 25
2021-04-03
 1.1k  8
26
Chapter 26
2021-04-03
 1k  10
27
Chapter 27
2021-04-03
 1.1k  17
28
Chapter 28
2021-04-03
 1k  12
29
Chapter 29
2021-04-03
 988  9
30
Chapter 30
2021-04-03
 974  9
31
Chapter 31
2021-04-03
 1.1k  11
32
Chapter 32
2021-04-03
 1k  15
33
Chapter 33
2021-04-03
 1.1k  28
34
Chapter 34
2021-04-07
 1.1k  21
35
Chapter 35
2021-04-09
 1.1k  24
36
Chapter 36
2021-04-14
 996  24
37
Chapter 37
2021-04-16
 987  24
38
Chapter 38
2021-04-21
 982  25
39
Chapter 39
2021-04-23
 998  31
40
Chapter 40
2021-04-28
 969  15
41
Chapter 41
2021-04-30
 972  25
42
Chapter 42
2021-05-05
 939  21
43
Chapter 43
2021-05-07
 978  25
44
Chapter 44
2021-05-12
 949  23
45
Chapter 45
2021-05-14
 977  32
46
Chapter 46
2021-05-19
 914  31
47
Chapter 47
2021-05-21
 938  39
48
Chapter 48
2021-05-26
 893  15
49
Chapter 49
2021-05-28
 804  23
50
Chapter 50
2021-05-28
 821  14
51
Chapter 51
2021-05-28
 858  16
52
Chapter 52
2021-05-28
 818  14
53
Chapter 53
2021-05-28
 794  9
54
Chapter 54
2021-05-28
 847  11
55
Chapter 55
2021-05-28
 808  12
56
Chapter 56
2021-05-28
 802  5
57
Chapter 57
2021-05-28
 809  7
58
Chapter 58
2021-05-28
 809  10
59
Chapter 59
2021-05-28
 951  33
60
Chapter 60
2021-06-02
 852  37
61
Chapter 61
2021-06-04
 853  31
62
Chapter 62
2021-06-09
 841  14
63
Chapter 63
2021-06-11
 825  18
64
Chapter 64
2021-06-16
 793  12
65
Chapter 65
2021-06-18
 778  17
66
Chapter 66
2021-06-23
 749  23
67
Chapter 67
2021-06-25
 733  17
68
Chapter 68
2021-06-30
 750  20
69
Chapter 69
2021-07-02
 756  16
70
Chapter 70
2021-07-07
 732  12
71
Chapter 71
2021-07-09
 699  19
72
Chapter 72
2021-07-14
 711  18
73
Chapter 73
2021-07-16
 693  24
74
Chapter 74
2021-07-19
 695  16
75
Chapter 75
2021-07-19
 650  8
76
Chapter 76
2021-07-19
 687  17
77
Chapter 77
2021-07-19
 634  6
78
Chapter 78
2021-07-19
 633  12
79
Chapter 79
2021-07-19
 640  14
80
Chapter 80
2021-07-19
 611  10
81
Chapter 81
2021-07-19
 609  7
82
Chapter 82
2021-07-19
 607  6
83
Chapter 83
2021-07-19
 680  21
84
Chapter 84
2021-07-21
 679  40
85
Chapter 85
2021-07-23
 676  33
86
Chapter 86
2021-07-28
 637  23
87
Chapter 87
2021-07-30
 647  37
88
Chapter 88
2021-08-04
 598  20
89
Chapter 89
2021-08-06
 595  15
90
Chapter 90
2021-08-11
 575  14
91
Chapter 91
2021-08-13
 563  13
92
Chapter 92
2021-08-18
 554  14
93
Chapter 93
2021-08-20
 569  17
94
Chapter 94
2021-08-25
 535  17
95
Chapter 95
2021-08-27
 517  13
96
Chapter 96
2021-09-01
 523  13
97
Chapter 97
2021-09-03
 536  10
98
Chapter 98
2021-09-08
 505  21
99
Chapter 99
2021-09-10
 457  15
100
Chapter 100
2021-09-15
 433  15
101
Chapter 101
2021-09-17
 418  13
102
Chapter 102
2021-09-22
 405  20
103
Chapter 103
2021-09-24
 382  10
104
Chapter 104
2021-09-29
 387  15
105
Chapter 105
2021-10-01
 398  15
106
Chapter 106
2021-10-06
 364  9
107
Chapter 107
2021-10-08
 357  11
108
Chapter 108
2021-10-13
 347  8
109
Chapter 109
2021-10-15
 350  10
110
Chapter 110
2021-10-20
 317  7
111
Chapter 111
2021-10-22
 319  10
112
Chapter 112
2021-10-27
 308  14
113
Chapter 113
2021-10-29
 293  6
114
Chapter 114
2021-11-03
 294  9
115
Chapter 115
2021-11-05
 277  7
116
Chapter 116
2021-11-10
 246  5
117
Chapter 117
2021-11-12
 261  5
118
Chapter 118
2021-11-17
 240  7
119
Chapter 119
2021-11-19
 249  5
120
Chapter 120
2021-11-24
 236  10
121
Chapter 121
2021-11-26
 254  9
122
Chapter 122
2021-12-01
 248  12
123
Chapter 123
2021-12-03
 251  10
124
Chapter 124
2021-12-04
 222  6
125
Chapter 125
2021-12-04
 223  7
126
Chapter 126
2021-12-04
 221  6
127
Chapter 127
2021-12-04
 212  4
128
Chapter 128
2021-12-04
 200  8
129
Chapter 129
2021-12-04
 200  8
130
Chapter 130
2021-12-04
 209  4
131
Chapter 131
2021-12-04
 198  4
132
Chapter 132
2021-12-04
 199  7
133
Chapter 133
2021-12-04
 215  13
134
Chapter 134
2021-12-08
 197  9
135
Chapter 135
2021-12-10
 208  10
136
Chapter 136
2021-12-15
 191  6
137
Chapter 137
2021-12-17
 201  6
138
Chapter 138
2021-12-22
 189  9
139
Chapter 139
2021-12-24
 184  10
140
Chapter 140
2021-12-29
 182  7
141
Chapter 141
2021-12-31
 171  8
142
Chapter 142
2022-01-05
 145  9
143
Chapter 143
2022-01-07
 160  8
144
Chapter 144
2022-01-12
 135  7
145
Chapter 145
2022-01-14
 156  7
146
Chapter 146
2022-01-19
 107  6
147
Chapter 147
2022-01-21
 95  7
Đề xuất liên quan
Võ Thần Chủ Tể
Võ Thần Chủ Tể
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Nữ Thần Chiến Đấu Của Tôi
Nữ Thần Chiến Đấu Của Tôi
Hành động/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Cơ giáp/Đánh quái thăng cấp
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play