Thần Hồn Võ Đế
Thần Hồn Võ Đế
Thần Hồn Võ Đế
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Mạo Hiểm
8.2M
4.7
Tên tác giả: Daxingdao Comic

Thiếu niên Lâm Viêm bị vị hôn thê từ hôn, nguyên nhân là do cậu thức tỉnh ra một chiếc quan tài vô dụng. Nhưng không ngờ trong chiếc quan tài đó có chứa một mỹ nữ thực lực cao cường, còn hứa sẽ dạy cậu võ công tuyệt thế, mở ra con đường lội ngược dòng! Truyện này do Daxingdao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 124 chương    /    (8202)
 Đã cập nhật 124 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-03-24
 5.7k  1k
2
Chapter 2
2021-03-31
 5.1k  272
3
Chapter 3
2021-04-07
 4.6k  161
4
Chapter 4
2021-04-07
 4.2k  144
5
Chapter 5
2021-04-07
 3.9k  84
6
Chapter 6
2021-04-07
 3.9k  96
7
Chapter 7
2021-04-07
 3.7k  126
8
Chapter 8
2021-04-07
 3.8k  75
9
Chapter 9
2021-04-07
 3.6k  69
10
Chapter 10
2021-04-07
 3.5k  68
11
Chapter 11
2021-04-10
 3.5k  89
12
Chapter 12
2021-04-13
 3.9k  108
13
Chapter 13
2021-04-17
 3.4k  85
14
Chapter 14
2021-04-20
 3.5k  116
15
Chapter 15
2021-04-24
 3.3k  83
16
Chapter 16
2021-04-27
 3.2k  74
17
Chapter 17
2021-05-01
 3.1k  56
18
Chapter 18
2021-05-04
 3.1k  60
19
Chapter 19
2021-05-08
 3.2k  97
20
Chapter 20
2021-05-11
 3k  75
21
Chapter 21
2021-05-14
 3k  81
22
Chapter 22
2021-05-14
 3.1k  81
23
Chapter 23
2021-05-14
 3k  70
24
Chapter 24
2021-05-14
 2.9k  53
25
Chapter 25
2021-05-14
 2.8k  48
26
Chapter 26
2021-05-14
 2.8k  72
27
Chapter 27
2021-05-14
 2.8k  99
28
Chapter 28
2021-05-14
 2.7k  33
29
Chapter 29
2021-05-14
 2.7k  88
30
Chapter 30
2021-05-14
 2.8k  83
31
Chapter 31
2021-05-15
 2.8k  76
32
Chapter 32
2021-05-18
 2.7k  60
33
Chapter 33
2021-05-22
 2.7k  65
34
Chapter 34
2021-05-25
 2.7k  84
35
Chapter 35
2021-05-29
 2.7k  69
36
Chapter 36
2021-06-01
 2.6k  94
37
Chapter 37
2021-06-05
 2.7k  71
38
Chapter 38
2021-06-08
 2.7k  53
39
Chapter 39
2021-06-12
 2.6k  38
40
Chapter 40
2021-06-15
 2.5k  47
41
Chapter 41
2021-06-19
 2.5k  69
42
Chapter 42
2021-06-22
 2.4k  64
43
Chapter 43
2021-06-26
 2.4k  35
44
Chapter 44
2021-06-29
 2.4k  46
45
Chapter 45
2021-07-03
 2.3k  37
46
Chapter 46
2021-07-06
 2.4k  60
47
Chapter 47
2021-07-10
 2.3k  88
48
Chapter 48
2021-07-13
 2.2k  50
49
Chapter 49
2021-07-17
 2.2k  51
50
Chapter 50
2021-07-17
 2.2k  50
51
Chapter 51
2021-07-17
 2.1k  46
52
Chapter 52
2021-07-17
 2k  31
53
Chapter 53
2021-07-17
 2.1k  27
54
Chapter 54
2021-07-17
 2k  33
55
Chapter 55
2021-07-17
 2k  57
56
Chapter 56
2021-07-17
 2.1k  25
57
Chapter 57
2021-07-17
 2.1k  33
58
Chapter 58
2021-07-17
 2.3k  44
59
Chapter 59
2021-07-20
 2.3k  102
60
Chapter 60
2021-07-24
 2.2k  119
61
Chapter 61
2021-07-27
 2.1k  53
62
Chapter 62
2021-07-31
 2.1k  62
63
Chapter 63
2021-08-03
 2.1k  76
64
Chapter 64
2021-08-07
 2k  65
65
Chapter 65
2021-08-10
 1.9k  68
66
Chapter 66
2021-08-14
 1.9k  51
67
Chapter 67
2021-08-17
 1.9k  50
68
Chapter 68
2021-08-21
 1.8k  42
69
Chapter 69
2021-08-22
 1.7k  31
70
Chapter 70
2021-08-22
 1.7k  30
71
Chapter 71
2021-08-22
 1.7k  58
72
Chapter 72
2021-08-22
 1.6k  26
73
Chapter 73
2021-08-22
 1.7k  25
74
Chapter 74
2021-08-22
 1.7k  32
75
Chapter 75
2021-08-22
 1.8k  38
76
Chapter 76
2021-08-22
 1.7k  38
77
Chapter 77
2021-08-22
 1.6k  19
78
Chapter 78
2021-08-22
 1.8k  69
79
Chapter 79
2021-08-24
 1.8k  53
80
Chapter 80
2021-08-28
 1.8k  85
81
Chapter 81
2021-08-31
 1.7k  52
82
Chapter 82
2021-09-04
 1.6k  37
83
Chapter 83
2021-09-07
 1.6k  49
84
Chapter 84
2021-09-11
 1.5k  30
85
Chapter 85
2021-09-14
 1.4k  21
86
Chapter 86
2021-09-18
 1.4k  45
87
Chapter 87
2021-09-21
 1.4k  43
88
Chapter 88
2021-09-25
 1.3k  28
89
Chapter 89
2021-09-28
 1.3k  32
90
Chapter 90
2021-10-02
 1.3k  29
91
Chapter 91
2021-10-05
 1.3k  22
92
Chapter 92
2021-10-09
 1.3k  35
93
Chapter 93
2021-10-12
 1.3k  47
94
Chapter 94
2021-10-16
 1.2k  26
95
Chapter 95
2021-10-19
 1.3k  29
96
Chapter 96
2021-10-23
 1.2k  34
97
Chapter 97
2021-10-26
 1.2k  31
98
Chapter 98
2021-10-30
 1.2k  31
99
Chapter 99
2021-11-02
 1.2k  34
100
Chapter 100
2021-11-06
 1.2k  40
101
Chapter 101
2021-11-09
 1.2k  48
102
Chapter 102
2021-11-13
 1.2k  27
103
Chapter 103
2021-11-16
 1.2k  43
104
Chapter 104
2021-11-20
 1.2k  63
105
Chapter 105
2021-11-23
 1.2k  75
106
Chapter 106
2021-11-27
 1.1k  49
107
Chapter 107
2021-11-30
 1.1k  55
108
Chapter 108
2021-12-04
 1k  49
109
Chapter 109
2021-12-07
 1.1k  62
110
Chapter 110
2021-12-11
 1k  40
111
Chapter 111
2021-12-14
 1k  37
112
Chapter 112
2021-12-18
 1k  31
113
Chapter 113
2021-12-21
 1k  83
114
Chapter 114
2021-12-25
 988  73
115
Chapter 115
2021-12-28
 890  55
116
Chapter 116
2022-01-01
 846  40
117
Chapter 117
2022-01-04
 798  48
118
Chapter 118
2022-01-08
 786  46
119
Chapter 119
2022-01-11
 774  42
120
Chapter 120
2022-01-15
 731  26
121
Chapter 121
2022-01-18
 726  44
122
Chapter 122
2022-01-22
 634  37
123
Chapter 123
2022-01-25
 574  56
124
Chapter 124
2022-01-29
 147  17
Đề xuất liên quan
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play