Thuần Phi Ký
Thuần Phi Ký
Thuần Phi Ký
Đã Full
Tình yêu / Cung đình
11.2M
4.7
Tên tác giả: Daxingdao Comic

Chưa lập Thái tử nhưng lại lập Thái tử phi trước. Hoàng đế muốn nàng tự chọn tướng công sao? Nàng nói: Muốn hỏi ta chọn ai ư? Hoàng thúc đừng chạy! Truyện này do Daxingdao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 109 chương    /    (8124)
 Đã cập nhật 109 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-01-04
 7.4k  738
2
Chapter 2
2021-01-04
 6.3k  199
3
Chapter 3
2021-01-04
 6.3k  137
4
Chapter 4
2021-01-04
 6.1k  196
5
Chapter 5
2021-01-04
 5.7k  114
6
Chapter 6
2021-01-04
 5.4k  108
7
Chapter 7
2021-01-04
 5.5k  132
8
Chapter 8
2021-01-04
 5.2k  140
9
Chapter 9
2021-01-04
 5.2k  86
10
Chapter 10
2021-01-04
 6.8k  558
11
Chapter 11
2021-01-07
 5.6k  124
12
Chapter 12
2021-01-09
 5.5k  78
13
Chapter 13
2021-01-14
 4.9k  156
14
Chapter 14
2021-01-16
 4.4k  74
15
Chapter 15
2021-01-21
 4.4k  72
16
Chapter 16
2021-01-23
 4.1k  75
17
Chapter 17
2021-01-28
 3.9k  49
18
Chapter 18
2021-01-30
 4.3k  76
19
Chapter 19
2021-02-04
 4k  88
20
Chapter 20
2021-02-06
 4.2k  109
21
Chapter 21
2021-02-11
 4k  101
22
Chapter 22
2021-02-13
 3.9k  64
23
Chapter 23
2021-02-18
 3.7k  121
24
Chapter 24
2021-02-20
 3.6k  78
25
Chapter 25
2021-02-25
 3.3k  92
26
Chapter 26
2021-02-27
 3.3k  78
27
Chapter 27
2021-03-04
 3k  53
28
Chapter 28
2021-03-06
 3k  42
29
Chapter 29
2021-03-11
 3k  76
30
Chapter 30
2021-03-13
 3k  86
31
Chapter 31
2021-03-18
 2.9k  77
32
Chapter 32
2021-03-20
 2.7k  61
33
Chapter 33
2021-03-25
 2.5k  41
34
Chapter 34
2021-03-27
 2.6k  39
35
Chapter 35
2021-04-01
 2.4k  39
36
Chapter 36
2021-04-03
 2.8k  85
37
Chapter 37
2021-04-08
 2.5k  68
38
Chapter 38
2021-04-10
 2.4k  48
39
Chapter 39
2021-04-14
 2.1k  39
40
Chapter 40
2021-04-14
 2.1k  26
41
Chapter 41
2021-04-14
 2k  34
42
Chapter 42
2021-04-14
 2.1k  48
43
Chapter 43
2021-04-14
 2k  27
44
Chapter 44
2021-04-14
 2.1k  35
45
Chapter 45
2021-04-14
 2k  48
46
Chapter 46
2021-04-14
 2k  34
47
Chapter 47
2021-04-14
 2k  37
48
Chapter 48
2021-04-14
 2.2k  53
49
Chapter 49
2021-04-15
 2.4k  116
50
Chapter 50
2021-04-17
 2.5k  69
51
Chapter 51
2021-04-22
 2.2k  80
52
Chapter 52
2021-04-24
 2.2k  61
53
Chapter 53
2021-04-29
 2.1k  72
54
Chapter 54
2021-05-01
 2.1k  65
55
Chapter 55
2021-05-06
 2k  72
56
Chapter 56
2021-05-08
 2k  89
57
Chapter 57
2021-05-13
 2k  46
58
Chapter 58
2021-05-15
 2k  41
59
Chapter 59
2021-05-20
 2k  59
60
Chapter 60
2021-05-22
 2k  55
61
Chapter 61
2021-05-27
 2k  47
62
Chapter 62
2021-05-29
 2.1k  86
63
Chapter 63
2021-06-03
 1.9k  71
64
Chapter 64
2021-06-05
 2k  73
65
Chapter 65
2021-06-10
 1.9k  45
66
Chapter 66
2021-06-12
 1.9k  67
67
Chapter 67
2021-06-17
 1.7k  55
68
Chapter 68
2021-06-19
 1.8k  45
69
Chapter 69
2021-06-24
 1.7k  51
70
Chapter 70
2021-06-26
 1.9k  75
71
Chapter 71
2021-07-01
 1.8k  76
72
Chapter 72
2021-07-03
 1.9k  69
73
Chapter 73
2021-07-08
 1.8k  68
74
Chapter 74
2021-07-10
 1.8k  44
75
Chapter 75
2021-07-15
 1.8k  78
76
Chapter 76
2021-07-17
 1.6k  55
77
Chapter 77
2021-07-22
 1.5k  34
78
Chapter 78
2021-07-24
 1.5k  58
79
Chapter 79
2021-07-29
 1.4k  32
80
Chapter 80
2021-07-31
 1.4k  32
81
Chapter 81
2021-08-05
 1.2k  32
82
Chapter 82
2021-08-05
 1.1k  17
83
Chapter 83
2021-08-05
 1.1k  13
84
Chapter 84
2021-08-05
 1.1k  14
85
Chapter 85
2021-08-05
 1k  15
86
Chapter 86
2021-08-05
 1.2k  22
87
Chapter 87
2021-08-05
 1.1k  14
88
Chapter 88
2021-08-05
 1.1k  20
89
Chapter 89
2021-08-05
 1.1k  53
90
Chapter 90
2021-08-05
 1.1k  11
91
Chapter 91
2021-08-05
 1.4k  67
92
Chapter 92
2021-08-07
 1.5k  73
93
Chapter 93
2021-08-12
 1.3k  65
94
Chapter 94
2021-08-14
 1.3k  79
95
Chapter 95
2021-08-19
 1.2k  37
96
Chapter 96
2021-08-21
 1.1k  40
97
Chapter 97
2021-08-26
 988  28
98
Chapter 98
2021-08-28
 972  44
99
Chapter 99
2021-09-02
 952  45
100
Chapter 100
2021-09-04
 916  45
101
Chapter 101
2021-09-09
 858  39
102
Chapter 102
2021-09-11
 856  26
103
Chapter 103
2021-09-16
 754  28
104
Chapter 104
2021-09-18
 783  27
105
Chapter 105
2021-09-23
 741  23
106
Chapter 106
2021-09-25
 757  38
107
Chapter 107
2021-09-30
 747  45
108
Chapter 108
2021-10-02
 772  22
109
Chapter 109
2021-10-07
 1.1k  217
Đề xuất liên quan
Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình
Ta Xuyên Không Thành Hoàng Hậu Ác Độc
Ta Xuyên Không Thành Hoàng Hậu Ác Độc
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Drama/Cổ đại/Sảng văn/Ngạo mạn
Chuyện Kiếp Phù Du
Chuyện Kiếp Phù Du
Huyền huyễn/Xuyên Không/Viễn tưởng/Đã Full
100 Ngày Khuynh Quốc Khuynh Thành
100 Ngày Khuynh Quốc Khuynh Thành
Tình yêu/Cung đình
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play