Võ Nghịch
Võ Nghịch
Võ Nghịch
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Mạo Hiểm
3107.4k
4.6
Tên tác giả: iCiyuan

Hắn có thể chất tuyệt thế, nhưng lại bị coi là phế vật không tu luyện nổi. Gặp mối duyên, thân thể dị biến, giúp hắn lật chuyển cuộc đời! Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 71 chương    /    (1752)
 Đã cập nhật 71 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-12-23
 1.6k  119
2
Chapter 2
2020-12-23
 1.3k  44
3
Chapter 3
2020-12-23
 1.2k  52
4
Chapter 4
2020-12-23
 1.2k  32
5
Chapter 5
2020-12-23
 1.4k  51
6
Chapter 6
2020-12-23
 1.1k  19
7
Chapter 7
2020-12-23
 1.2k  29
8
Chapter 8
2020-12-23
 1.2k  38
9
Chapter 9
2020-12-23
 1.2k  27
10
Chapter 10
2020-12-23
 1.3k  36
11
Chapter 11
2020-12-24
 1.2k  29
12
Chapter 12
2020-12-29
 1.2k  30
13
Chapter 13
2020-12-31
 1.1k  27
14
Chapter 14
2021-01-05
 1.1k  24
15
Chapter 15
2021-01-07
 1.1k  26
16
Chapter 16
2021-01-12
 1.1k  22
17
Chapter 17
2021-01-14
 1.1k  28
18
Chapter 18
2021-01-18
 875  22
19
Chapter 19
2021-01-18
 874  20
20
Chapter 20
2021-01-18
 847  24
21
Chapter 21
2021-01-18
 813  13
22
Chapter 22
2021-01-18
 852  16
23
Chapter 23
2021-01-18
 832  23
24
Chapter 24
2021-01-18
 826  11
25
Chapter 25
2021-01-18
 820  10
26
Chapter 26
2021-01-18
 842  18
27
Chapter 27
2021-01-18
 921  21
28
Chapter 28
2021-01-19
 989  24
29
Chapter 29
2021-01-21
 987  24
30
Chapter 30
2021-01-26
 948  20
31
Chapter 31
2021-01-28
 999  29
32
Chapter 32
2021-02-02
 966  30
33
Chapter 33
2021-02-04
 930  20
34
Chapter 34
2021-02-09
 852  14
35
Chapter 35
2021-02-11
 853  22
36
Chapter 36
2021-02-16
 800  24
37
Chapter 37
2021-02-18
 859  28
38
Chapter 38
2021-02-23
 738  20
39
Chapter 39
2021-02-25
 826  46
40
Chapter 40
2021-02-26
 629  7
41
Chapter 41
2021-02-26
 660  8
42
Chapter 42
2021-02-26
 624  13
43
Chapter 43
2021-02-26
 646  12
44
Chapter 44
2021-02-26
 638  8
45
Chapter 45
2021-02-26
 638  11
46
Chapter 46
2021-02-26
 633  9
47
Chapter 47
2021-02-26
 616  6
48
Chapter 48
2021-02-26
 625  10
49
Chapter 49
2021-02-26
 794  34
50
Chapter 50
2021-03-02
 711  19
51
Chapter 51
2021-03-04
 765  26
52
Chapter 52
2021-03-09
 716  20
53
Chapter 53
2021-03-11
 735  31
54
Chapter 54
2021-03-16
 659  19
55
Chapter 55
2021-03-18
 695  33
56
Chapter 56
2021-03-23
 642  17
57
Chapter 57
2021-03-25
 628  25
58
Chapter 58
2021-03-30
 581  24
59
Chapter 59
2021-04-01
 629  26
60
Chapter 60
2021-04-06
 596  20
61
Chapter 61
2021-04-08
 584  23
62
Chapter 62
2021-04-13
 552  20
63
Chapter 63
2021-04-15
 510  16
64
Chapter 64
2021-04-20
 525  20
65
Chapter 65
2021-04-22
 519  22
66
Chapter 66
2021-04-27
 508  31
67
Chapter 67
2021-04-29
 506  22
68
Chapter 68
2021-05-04
 464  22
69
Chapter 69
2021-05-06
 494  32
70
Chapter 70
2021-05-11
 450  18
71
Chapter 71
2021-05-13
 443  36
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play