Võ Nghịch
Võ Nghịch
Võ Nghịch
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Mạo Hiểm
6.2M
4.6
Tên tác giả: iCiyuan

Hắn có thể chất tuyệt thế, nhưng lại bị coi là phế vật không tu luyện nổi. Gặp mối duyên, thân thể dị biến, giúp hắn lật chuyển cuộc đời! Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 117 chương    /    (3589)
 Đã cập nhật 117 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-12-23
 2.5k  214
2
Chapter 2
2020-12-23
 2k  80
3
Chapter 3
2020-12-23
 2k  87
4
Chapter 4
2020-12-23
 1.9k  45
5
Chapter 5
2020-12-23
 2.2k  66
6
Chapter 6
2020-12-23
 1.8k  23
7
Chapter 7
2020-12-23
 1.9k  43
8
Chapter 8
2020-12-23
 1.9k  59
9
Chapter 9
2020-12-23
 1.9k  33
10
Chapter 10
2020-12-23
 2k  54
11
Chapter 11
2020-12-24
 1.9k  36
12
Chapter 12
2020-12-29
 1.9k  37
13
Chapter 13
2020-12-31
 1.8k  34
14
Chapter 14
2021-01-05
 1.8k  30
15
Chapter 15
2021-01-07
 1.8k  33
16
Chapter 16
2021-01-12
 1.7k  25
17
Chapter 17
2021-01-14
 1.7k  33
18
Chapter 18
2021-01-18
 1.5k  24
19
Chapter 19
2021-01-18
 1.5k  30
20
Chapter 20
2021-01-18
 1.5k  35
21
Chapter 21
2021-01-18
 1.4k  19
22
Chapter 22
2021-01-18
 1.5k  21
23
Chapter 23
2021-01-18
 1.4k  26
24
Chapter 24
2021-01-18
 1.4k  17
25
Chapter 25
2021-01-18
 1.4k  24
26
Chapter 26
2021-01-18
 1.5k  29
27
Chapter 27
2021-01-18
 1.6k  28
28
Chapter 28
2021-01-19
 1.6k  33
29
Chapter 29
2021-01-21
 1.6k  30
30
Chapter 30
2021-01-26
 1.6k  27
31
Chapter 31
2021-01-28
 1.6k  34
32
Chapter 32
2021-02-02
 1.6k  45
33
Chapter 33
2021-02-04
 1.6k  29
34
Chapter 34
2021-02-09
 1.4k  20
35
Chapter 35
2021-02-11
 1.5k  24
36
Chapter 36
2021-02-16
 1.4k  28
37
Chapter 37
2021-02-18
 1.5k  31
38
Chapter 38
2021-02-23
 1.3k  27
39
Chapter 39
2021-02-25
 1.5k  55
40
Chapter 40
2021-02-26
 1.2k  9
41
Chapter 41
2021-02-26
 1.3k  15
42
Chapter 42
2021-02-26
 1.2k  18
43
Chapter 43
2021-02-26
 1.3k  20
44
Chapter 44
2021-02-26
 1.2k  9
45
Chapter 45
2021-02-26
 1.2k  15
46
Chapter 46
2021-02-26
 1.2k  13
47
Chapter 47
2021-02-26
 1.2k  11
48
Chapter 48
2021-02-26
 1.2k  13
49
Chapter 49
2021-02-26
 1.4k  42
50
Chapter 50
2021-03-02
 1.3k  25
51
Chapter 51
2021-03-04
 1.4k  35
52
Chapter 52
2021-03-09
 1.3k  23
53
Chapter 53
2021-03-11
 1.3k  35
54
Chapter 54
2021-03-16
 1.3k  22
55
Chapter 55
2021-03-18
 1.3k  39
56
Chapter 56
2021-03-23
 1.3k  20
57
Chapter 57
2021-03-25
 1.2k  34
58
Chapter 58
2021-03-30
 1.2k  26
59
Chapter 59
2021-04-01
 1.3k  28
60
Chapter 60
2021-04-06
 1.2k  21
61
Chapter 61
2021-04-08
 1.2k  30
62
Chapter 62
2021-04-13
 1.2k  28
63
Chapter 63
2021-04-15
 1.1k  21
64
Chapter 64
2021-04-20
 1.1k  24
65
Chapter 65
2021-04-22
 1.1k  30
66
Chapter 66
2021-04-27
 1.2k  40
67
Chapter 67
2021-04-29
 1.2k  25
68
Chapter 68
2021-05-04
 1.1k  31
69
Chapter 69
2021-05-06
 1.1k  43
70
Chapter 70
2021-05-11
 1.1k  23
71
Chapter 71
2021-05-13
 1.2k  59
72
Chapter 72
2021-05-18
 1.1k  22
73
Chapter 73
2021-05-20
 1.1k  36
74
Chapter 74
2021-05-25
 1.1k  22
75
Chapter 75
2021-05-27
 1.1k  37
76
Chapter 76
2021-06-01
 991  20
77
Chapter 77
2021-06-03
 1k  23
78
Chapter 78
2021-06-08
 994  15
79
Chapter 79
2021-06-10
 1k  15
80
Chapter 80
2021-06-15
 1k  23
81
Chapter 81
2021-06-17
 994  25
82
Chapter 82
2021-06-22
 940  15
83
Chapter 83
2021-06-24
 988  28
84
Chapter 84
2021-06-29
 937  18
85
Chapter 85
2021-07-01
 968  18
86
Chapter 86
2021-07-06
 941  30
87
Chapter 87
2021-07-08
 942  13
88
Chapter 88
2021-07-13
 915  26
89
Chapter 89
2021-07-15
 924  22
90
Chapter 90
2021-07-20
 904  15
91
Chapter 91
2021-07-22
 958  33
92
Chapter 92
2021-07-27
 916  36
93
Chapter 93
2021-07-29
 920  60
94
Chapter 94
2021-07-31
 800  20
95
Chapter 95
2021-07-31
 786  15
96
Chapter 96
2021-07-31
 789  14
97
Chapter 97
2021-07-31
 774  9
98
Chapter 98
2021-07-31
 812  13
99
Chapter 99
2021-07-31
 756  8
100
Chapter 100
2021-07-31
 786  24
101
Chapter 101
2021-07-31
 765  12
102
Chapter 102
2021-07-31
 730  12
103
Chapter 103
2021-07-31
 885  45
104
Chapter 104
2021-08-03
 844  36
105
Chapter 105
2021-08-05
 836  39
106
Chapter 106
2021-08-10
 763  39
107
Chapter 107
2021-08-12
 791  48
108
Chapter 108
2021-08-17
 674  16
109
Chapter 109
2021-08-19
 697  41
110
Chapter 110
2021-08-24
 664  73
111
Chapter 111
2021-08-26
 658  52
112
Chapter 112
2021-08-31
 587  26
113
Chapter 113
2021-09-02
 547  18
114
Chapter 114
2021-09-07
 505  34
115
Chapter 115
2021-09-09
 485  19
116
Chapter 116
2021-09-14
 269  8
117
Chapter 117
2021-09-16
 265  21
Đề xuất liên quan
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Tuyệt Thế Võ Thần
Tuyệt Thế Võ Thần
Hành động/Xuyên Không/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Siêu năng lực/Cung đình/Cổ đại/Lội ngược dòng/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Thần tiên
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play