Võ Nghịch
Võ Nghịch
Võ Nghịch
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Mạo Hiểm
7.6M
4.6
Tên tác giả: iCiyuan

Hắn có thể chất tuyệt thế, nhưng lại bị coi là phế vật không tu luyện nổi. Gặp mối duyên, thân thể dị biến, giúp hắn lật chuyển cuộc đời! Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 137 chương    /    (4037)
 Đã cập nhật 137 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
137
Chapter 137
2021-10-21  340  20
136
Chapter 136
2021-10-19  351  9
135
Chapter 135
2021-10-14  430  29
134
Chapter 134
2021-10-12  413  15
133
Chapter 133
2021-10-07  428  16
132
Chapter 132
2021-10-05  437  19
131
Chapter 131
2021-09-30  463  17
130
Chapter 130
2021-09-28  465  13
129
Chapter 129
2021-09-25  519  19
128
Chapter 128
2021-09-25  418  8
127
Chapter 127
2021-09-25  419  6
126
Chapter 126
2021-09-25  397  8
125
Chapter 125
2021-09-25  424  10
124
Chapter 124
2021-09-25  389  7
123
Chapter 123
2021-09-25  404  6
122
Chapter 122
2021-09-25  414  13
121
Chapter 121
2021-09-25  422  7
120
Chapter 120
2021-09-25  413  10
119
Chapter 119
2021-09-23  502  15
118
Chapter 118
2021-09-21  470  15
117
Chapter 117
2021-09-16  553  28
116
Chapter 116
2021-09-14  511  10
115
Chapter 115
2021-09-09  660  19
114
Chapter 114
2021-09-07  651  35
113
Chapter 113
2021-09-02  689  19
112
Chapter 112
2021-08-31  722  27
111
Chapter 111
2021-08-26  810  55
110
Chapter 110
2021-08-24  816  82
109
Chapter 109
2021-08-19  834  41
108
Chapter 108
2021-08-17  805  16
107
Chapter 107
2021-08-12  921  51
106
Chapter 106
2021-08-10  884  41
105
Chapter 105
2021-08-05  956  39
104
Chapter 104
2021-08-03  960  39
103
Chapter 103
2021-07-31  991  44
102
Chapter 102
2021-07-31  835  12
101
Chapter 101
2021-07-31  876  13
100
Chapter 100
2021-07-31  904  25
99
Chapter 99
2021-07-31  866  8
98
Chapter 98
2021-07-31  925  16
97
Chapter 97
2021-07-31  897  9
96
Chapter 96
2021-07-31  909  15
95
Chapter 95
2021-07-31  905  15
94
Chapter 94
2021-07-31  921  22
93
Chapter 93
2021-07-29  1k  61
92
Chapter 92
2021-07-27  1k  36
91
Chapter 91
2021-07-22  1.1k  34
90
Chapter 90
2021-07-20  1k  17
89
Chapter 89
2021-07-15  1k  23
88
Chapter 88
2021-07-13  1k  26
87
Chapter 87
2021-07-08  1k  13
86
Chapter 86
2021-07-06  1.1k  35
85
Chapter 85
2021-07-01  1.1k  21
84
Chapter 84
2021-06-29  1k  19
83
Chapter 83
2021-06-24  1.1k  30
82
Chapter 82
2021-06-22  1.1k  15
81
Chapter 81
2021-06-17  1.1k  25
80
Chapter 80
2021-06-15  1.1k  23
79
Chapter 79
2021-06-10  1.1k  15
78
Chapter 78
2021-06-08  1.1k  16
77
Chapter 77
2021-06-03  1.1k  24
76
Chapter 76
2021-06-01  1.1k  20
75
Chapter 75
2021-05-27  1.2k  38
74
Chapter 74
2021-05-25  1.2k  22
73
Chapter 73
2021-05-20  1.2k  38
72
Chapter 72
2021-05-18  1.2k  22
71
Chapter 71
2021-05-13  1.3k  61
70
Chapter 70
2021-05-11  1.2k  23
69
Chapter 69
2021-05-06  1.3k  44
68
Chapter 68
2021-05-04  1.2k  32
67
Chapter 67
2021-04-29  1.3k  25
66
Chapter 66
2021-04-27  1.3k  41
65
Chapter 65
2021-04-22  1.2k  31
64
Chapter 64
2021-04-20  1.3k  26
63
Chapter 63
2021-04-15  1.2k  21
62
Chapter 62
2021-04-13  1.3k  29
61
Chapter 61
2021-04-08  1.3k  30
60
Chapter 60
2021-04-06  1.3k  22
59
Chapter 59
2021-04-01  1.4k  28
58
Chapter 58
2021-03-30  1.3k  27
57
Chapter 57
2021-03-25  1.3k  34
56
Chapter 56
2021-03-23  1.4k  20
55
Chapter 55
2021-03-18  1.4k  40
54
Chapter 54
2021-03-16  1.4k  23
53
Chapter 53
2021-03-11  1.5k  37
52
Chapter 52
2021-03-09  1.5k  25
51
Chapter 51
2021-03-04  1.5k  36
50
Chapter 50
2021-03-02  1.4k  25
49
Chapter 49
2021-02-26  1.5k  44
48
Chapter 48
2021-02-26  1.4k  14
47
Chapter 47
2021-02-26  1.3k  11
46
Chapter 46
2021-02-26  1.4k  14
45
Chapter 45
2021-02-26  1.4k  15
44
Chapter 44
2021-02-26  1.4k  9
43
Chapter 43
2021-02-26  1.4k  21
42
Chapter 42
2021-02-26  1.3k  18
41
Chapter 41
2021-02-26  1.4k  15
40
Chapter 40
2021-02-26  1.3k  9
39
Chapter 39
2021-02-25  1.6k  57
38
Chapter 38
2021-02-23  1.5k  30
37
Chapter 37
2021-02-18  1.6k  33
36
Chapter 36
2021-02-16  1.5k  28
35
Chapter 35
2021-02-11  1.6k  24
34
Chapter 34
2021-02-09  1.5k  21
33
Chapter 33
2021-02-04  1.7k  31
32
Chapter 32
2021-02-02  1.7k  45
31
Chapter 31
2021-01-28  1.7k  35
30
Chapter 30
2021-01-26  1.7k  27
29
Chapter 29
2021-01-21  1.7k  31
28
Chapter 28
2021-01-19  1.7k  33
27
Chapter 27
2021-01-18  1.7k  29
26
Chapter 26
2021-01-18  1.6k  30
25
Chapter 25
2021-01-18  1.6k  26
24
Chapter 24
2021-01-18  1.6k  18
23
Chapter 23
2021-01-18  1.5k  26
22
Chapter 22
2021-01-18  1.6k  22
21
Chapter 21
2021-01-18  1.6k  20
20
Chapter 20
2021-01-18  1.6k  37
19
Chapter 19
2021-01-18  1.7k  31
18
Chapter 18
2021-01-18  1.6k  25
17
Chapter 17
2021-01-14  1.9k  34
16
Chapter 16
2021-01-12  1.8k  25
15
Chapter 15
2021-01-07  1.9k  35
14
Chapter 14
2021-01-05  2k  32
13
Chapter 13
2020-12-31  1.9k  36
12
Chapter 12
2020-12-29  2k  41
11
Chapter 11
2020-12-24  2k  37
10
Chapter 10
2020-12-23  2.2k  57
9
Chapter 9
2020-12-23  2k  34
8
Chapter 8
2020-12-23  2k  61
7
Chapter 7
2020-12-23  2k  49
6
Chapter 6
2020-12-23  2k  24
5
Chapter 5
2020-12-23  2.3k  68
4
Chapter 4
2020-12-23  2k  49
3
Chapter 3
2020-12-23  2.1k  97
2
Chapter 2
2020-12-23  2.2k  85
1
Chapter 1
2020-12-23  2.7k  248
Đề xuất liên quan
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Hệ Thống Chí Tôn Thần Cấp
Hệ Thống Chí Tôn Thần Cấp
Huyền huyễn/Xuyên Không/Mạo Hiểm/Hệ thống/Sảng văn/Đánh quái thăng cấp/Leo cao
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play