Danh Môn Chí Ái
Danh Môn Chí Ái
Danh Môn Chí Ái
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Ngọt sủng / Báo thù / Drama / Bá đạo / Phản bội / 419 / Chiếm hữu cao / Gái ngoa
92.5M
4.8
Tên tác giả: Kuaikan Comics

Tôi chỉ là một nữ sinh đại học bình thường, nhưng vì tên cặn bã bạn trai cũ mà bị tặng cho Bắc Minh Dạ, bắt đầu cơn ác mộng của tôi. Người đàn ông này dùng 2 tỷ mua đứt sự trong sạch của tôi, tôi phải phối hợp mọi nơi mọi lúc... Tôi nên làm thế nào đây? Ảnh nóng của em gái, đầu tư của CLB... Tôi có nên đồng ý với anh ta không? Truyện này do Kuaikan Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 178 chương    /    (91211)
 Đã cập nhật 178 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-12-25
 42.9k  5.7k
2
Chapter 2
2020-12-25
 31.3k  1.4k
3
Chapter 3
2020-12-25
 29k  1.5k
4
Chapter 4
2020-12-25
 25k  938
5
Chapter 5
2020-12-25
 24k  794
6
Chapter 6
2020-12-25
 23.5k  1.2k
7
Chapter 7
2020-12-25
 22.7k  1k
8
Chapter 8
2020-12-28
 22.1k  1.1k
9
Chapter 9
2020-12-25
 20.4k  731
10
Chapter 10
2020-12-25
 21.2k  742
11
Chapter 11
2020-12-29
 21.8k  579
12
Chapter 12
2021-01-02
 21.7k  813
13
Chapter 13
2021-01-09
 21.2k  660
14
Chapter 14
2021-01-12
 19.6k  764
15
Chapter 15
2021-01-16
 18.4k  841
16
Chapter 16
2021-01-19
 19.5k  1.2k
17
Chapter 17
2021-01-23
 18.1k  706
18
Chapter 18
2021-01-26
 18.1k  572
19
Chapter 19
2021-01-30
 17.7k  427
20
Chapter 20
2021-02-02
 18.7k  758
21
Chapter 21
2021-02-06
 19.9k  1.1k
22
Chapter 22
2021-02-09
 16.6k  464
23
Chapter 23
2021-02-13
 17.7k  666
24
Chapter 24
2021-02-16
 16.7k  670
25
Chapter 25
2021-02-20
 16k  623
26
Chapter 26
2021-02-23
 18.9k  874
27
Chapter 27
2021-02-27
 17.9k  829
28
Chapter 28
2021-03-02
 15.8k  436
29
Chapter 29
2021-03-06
 14.8k  697
30
Chapter 30
2021-03-07
 15.1k  627
31
Chapter 31
2021-03-07
 13.9k  748
32
Chapter 32
2021-03-07
 12.5k  460
33
Chapter 33
2021-03-07
 13k  976
34
Chapter 34
2021-03-07
 13.5k  348
35
Chapter 35
2021-03-07
 12.4k  559
36
Chapter 36
2021-03-07
 13.6k  850
37
Chapter 37
2021-03-07
 12.3k  348
38
Chapter 38
2021-03-07
 11.7k  277
39
Chapter 39
2021-03-07
 12.7k  704
40
Chapter 40
2021-03-09
 13k  949
41
Chapter 41
2021-03-13
 12.4k  791
42
Chapter 42
2021-03-16
 11.5k  511
43
Chapter 43
2021-03-20
 11.8k  795
44
Chapter 44
2021-03-23
 10.6k  318
45
Chapter 45
2021-03-27
 10.6k  454
46
Chapter 46
2021-03-30
 10.6k  803
47
Chapter 47
2021-04-03
 10.3k  849
48
Chapter 48
2021-04-06
 10.2k  568
49
Chapter 49
2021-04-10
 10.7k  526
50
Chapter 50
2021-04-13
 11.3k  564
51
Chapter 51
2021-04-17
 11.2k  462
52
Chapter 52
2021-04-20
 10.3k  335
53
Chapter 53
2021-04-24
 10.4k  420
54
Chapter 54
2021-04-27
 10.1k  612
55
Chapter 55
2021-05-01
 10k  331
56
Chapter 56
2021-05-04
 9.9k  293
57
Chapter 57
2021-05-08
 10.4k  477
58
Chapter 58
2021-05-11
 9.7k  358
59
Chapter 59
2021-05-15
 9.3k  395
60
Chapter 60
2021-05-15
 8.9k  282
61
Chapter 61
2021-05-15
 9.6k  517
62
Chapter 62
2021-05-15
 10.1k  266
63
Chapter 63
2021-05-15
 10.6k  360
64
Chapter 64
2021-05-15
 10.6k  262
65
Chapter 65
2021-05-15
 9.1k  279
66
Chapter 66
2021-05-15
 9.5k  309
67
Chapter 67
2021-05-18
 9.7k  440
68
Chapter 68
2021-05-22
 9.9k  395
69
Chapter 69
2021-05-25
 9.9k  518
70
Chapter 70
2021-05-29
 9.7k  502
71
Chapter 71
2021-06-01
 9.7k  675
72
Chapter 72
2021-06-05
 9.1k  657
73
Chapter 73
2021-06-08
 9.2k  300
74
Chapter 74
2021-06-12
 9.5k  519
75
Chapter 75
2021-06-15
 9.7k  517
76
Chapter 76
2021-06-19
 8.9k  370
77
Chapter 77
2021-06-22
 9.4k  470
78
Chapter 78
2021-06-26
 8.5k  361
79
Chapter 79
2021-06-26
 8k  439
80
Chapter 80
2021-06-26
 8.5k  378
81
Chapter 81
2021-06-26
 8.3k  264
82
Chapter 82
2021-06-26
 7.6k  160
83
Chapter 83
2021-06-26
 8.1k  521
84
Chapter 84
2021-06-26
 7.4k  143
85
Chapter 85
2021-06-26
 7.6k  102
86
Chapter 86
2021-06-26
 7.4k  228
87
Chapter 87
2021-06-26
 8k  260
88
Chapter 88
2021-06-26
 8.5k  919
89
Chapter 89
2021-06-29
 9k  587
90
Chapter 90
2021-07-03
 8.4k  372
91
Chapter 91
2021-07-06
 8.8k  435
92
Chapter 92
2021-07-10
 8.2k  502
93
Chapter 93
2021-07-13
 8.1k  353
94
Chapter 94
2021-07-17
 8.1k  359
95
Chapter 95
2021-07-20
 8.3k  462
96
Chapter 96
2021-07-24
 8.1k  388
97
Chapter 97
2021-07-27
 8.4k  490
98
Chapter 98
2021-07-31
 7.7k  391
99
Chapter 99
2021-08-03
 7.9k  418
100
Chapter 100
2021-08-07
 7.2k  216
101
Chapter 101
2021-08-07
 7.2k  211
102
Chapter 102
2021-08-07
 7.1k  273
103
Chapter 103
2021-08-07
 7.1k  238
104
Chapter 104
2021-08-07
 6.7k  252
105
Chapter 105
2021-08-07
 6.8k  213
106
Chapter 106
2021-08-07
 6.4k  248
107
Chapter 107
2021-08-07
 6.8k  386
108
Chapter 108
2021-08-07
 8k  238
109
Chapter 109
2021-08-07
 7.9k  208
110
Chapter 110
2021-08-07
 9.2k  516
111
Chapter 111
2021-08-10
 8.5k  508
112
Chapter 112
2021-08-14
 8k  369
113
Chapter 113
2021-08-17
 8.6k  497
114
Chapter 114
2021-08-21
 9k  387
115
Chapter 115
2021-08-24
 8.7k  508
116
Chapter 116
2021-08-28
 7.2k  408
117
Chapter 117
2021-08-31
 7.6k  568
118
Chapter 118
2021-09-04
 7.4k  417
119
Chapter 119
2021-09-07
 8.1k  600
120
Chapter 120
2021-09-11
 7.9k  795
121
Chapter 121
2021-09-14
 6.8k  476
122
Chapter 122
2021-09-18
 6.3k  326
123
Chapter 123
2021-09-21
 6.4k  422
124
Chapter 124
2021-09-25
 6.2k  368
125
Chapter 125
2021-09-28
 6.3k  368
126
Chapter 126
2021-10-02
 5.9k  272
127
Chapter 127
2021-10-05
 6.6k  754
128
Chapter 128
2021-10-09
 6.5k  484
129
Chapter 129
2021-10-12
 6.8k  750
130
Chapter 130
2021-10-16
 6.5k  579
131
Chapter 131
2021-10-19
 6.6k  435
132
Chapter 132
2021-10-23
 5k  179
133
Chapter 133
2021-10-23
 4.8k  129
134
Chapter 134
2021-10-23
 4.7k  130
135
Chapter 135
2021-10-23
 4.9k  105
136
Chapter 136
2021-10-23
 4.8k  138
137
Chapter 137
2021-10-23
 4.7k  352
138
Chapter 138
2021-10-23
 4.7k  265
139
Chapter 139
2021-10-23
 5.3k  175
140
Chapter 140
2021-10-23
 4.6k  201
141
Chapter 141
2021-10-23
 5.1k  245
142
Chapter 142
2021-10-23
 5.3k  280
143
Chapter 143
2021-10-26
 5.5k  375
144
Chapter 144
2021-10-30
 5.3k  329
145
Chapter 145
2021-11-02
 5.7k  510
146
Chapter 146
2021-11-06
 5.1k  449
147
Chapter 147
2021-11-09
 5.3k  361
148
Chapter 148
2021-11-13
 5.5k  378
149
Chapter 149
2021-11-16
 5.5k  628
150
Chapter 150
2021-11-20
 6k  723
151
Chapter 151
2021-11-23
 5.2k  632
152
Chapter 152
2021-11-27
 5.2k  472
153
Chapter 153
2021-11-30
 5.2k  575
154
Chapter 154
2021-12-04
 4.4k  274
155
Chapter 155
2021-12-04
 3.7k  98
156
Chapter 156
2021-12-04
 3.8k  105
157
Chapter 157
2021-12-04
 3.8k  67
158
Chapter 158
2021-12-04
 3.7k  47
159
Chapter 159
2021-12-04
 3.8k  97
160
Chapter 160
2021-12-04
 3.7k  79
161
Chapter 161
2021-12-04
 3.8k  88
162
Chapter 162
2021-12-04
 4k  133
163
Chapter 163
2021-12-04
 4.1k  158
164
Chapter 164
2021-12-04
 3.8k  92
165
Chapter 165
2021-12-04
 4.4k  340
166
Chapter 166
2021-12-07
 4.8k  581
167
Chapter 167
2021-12-11
 4.5k  381
168
Chapter 168
2021-12-14
 4.6k  500
169
Chapter 169
2021-12-18
 4.5k  406
170
Chapter 170
2021-12-21
 4.3k  733
171
Chapter 171
2021-12-25
 4k  604
172
Chapter 172
2021-12-28
 4.2k  792
173
Chapter 173
2022-01-01
 4.4k  534
174
Chapter 174
2022-01-04
 4.1k  568
175
Chapter 175
2022-01-08
 3.8k  618
176
Chapter 176
2022-01-11
 4k  789
177
Chapter 177
2022-01-15
 3.1k  446
178
Chapter 178
2022-01-18
 289  48
Đề xuất liên quan
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đang cập nhật/Ngọt sủng/Nữ cường/Đô thị/Sảng văn/Trốn cưới/Lăng nhăng
Cô Vợ Cuồng Bạo
Cô Vợ Cuồng Bạo
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Số mệnh/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play