Ngô Hoàng Tại Thượng
Ngô Hoàng Tại Thượng
Ngô Hoàng Tại Thượng
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Huyền huyễn / Xuyên Không / Harem
26.5M
4.9
Tên tác giả: Kuaikan Comics

Thiếu nữ xui xẻo xuyên đến dị thế giới, bất ngờ được trái ôm phải ấp, giành được trái tim của thái tử bốn nước, trở thành chủ hậu cung với "bàn tay vàng"? Truyện này do Kuaikan Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 136 chương    /    (28293)
 Đã cập nhật 136 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-12-18
 18k  1.5k
2
Chapter 2
2020-12-18
 14.5k  700
3
Chapter 3
2020-12-18
 14.7k  440
4
Chapter 4
2020-12-18
 15k  375
5
Chapter 5
2020-12-18
 14.3k  444
6
Chapter 6
2020-12-18
 13.6k  202
7
Chapter 7
2020-12-18
 12.9k  404
8
Chapter 8
2020-12-18
 12.2k  271
9
Chapter 9
2020-12-18
 11.3k  201
10
Chapter 10
2020-12-18
 12.6k  336
11
Chapter 11
2020-12-20
 12.4k  302
12
Chapter 12
2020-12-22
 13.2k  719
13
Chapter 13
2020-12-29
 17.1k  779
14
Chapter 14
2021-01-03
 15.7k  498
15
Chapter 15
2021-01-05
 14.6k  511
16
Chapter 16
2021-01-10
 11.6k  223
17
Chapter 17
2021-01-12
 11.5k  293
18
Chapter 18
2021-01-17
 13.9k  481
19
Chapter 19
2021-01-19
 14.3k  368
20
Chapter 20
2021-01-24
 13.3k  236
21
Chapter 21
2021-01-26
 10.8k  165
22
Chapter 22
2021-01-31
 11.8k  243
23
Chapter 23
2021-02-02
 12.2k  372
24
Chapter 24
2021-02-07
 10.5k  194
25
Chapter 25
2021-02-09
 11k  278
26
Chapter 26
2021-02-14
 10.4k  181
27
Chapter 27
2021-02-16
 10.5k  220
28
Chapter 28
2021-02-21
 9.7k  135
29
Chapter 29
2021-02-23
 9.6k  389
30
Chapter 30
2021-02-28
 9.4k  241
31
Chapter 31
2021-03-02
 8.7k  170
32
Chapter 32
2021-03-07
 9.3k  229
33
Chapter 33
2021-03-09
 9.4k  273
34
Chapter 34
2021-03-14
 8.9k  244
35
Chapter 35
2021-03-16
 8.6k  226
36
Chapter 36
2021-03-21
 8.1k  138
37
Chapter 37
2021-03-23
 8.9k  235
38
Chapter 38
2021-03-28
 8.2k  177
39
Chapter 39
2021-03-30
 7.4k  117
40
Chapter 40
2021-03-30
 7.8k  125
41
Chapter 41
2021-03-30
 7.5k  106
42
Chapter 42
2021-03-30
 7k  102
43
Chapter 43
2021-03-30
 7.3k  102
44
Chapter 44
2021-03-30
 6.7k  107
45
Chapter 45
2021-03-30
 6.6k  105
46
Chapter 46
2021-03-30
 6.9k  109
47
Chapter 47
2021-03-30
 7.2k  144
48
Chapter 48
2021-03-30
 7.1k  134
49
Chapter 49
2021-03-30
 7.6k  209
50
Chapter 50
2021-04-04
 7.8k  222
51
Chapter 51
2021-04-06
 8.3k  328
52
Chapter 52
2021-04-11
 7.6k  274
53
Chapter 53
2021-04-13
 7.9k  356
54
Chapter 54
2021-04-18
 6.6k  153
55
Chapter 55
2021-04-20
 6.3k  197
56
Chapter 56
2021-04-25
 6.3k  155
57
Chapter 57
2021-04-27
 6.7k  302
58
Chapter 58
2021-05-02
 6.3k  149
59
Chapter 59
2021-05-04
 6.9k  271
60
Chapter 60
2021-05-09
 7k  287
61
Chapter 61
2021-05-11
 6.2k  165
62
Chapter 62
2021-05-16
 6.7k  225
63
Chapter 63
2021-05-18
 6.7k  316
64
Chapter 64
2021-05-23
 5.8k  190
65
Chapter 65
2021-05-25
 6.6k  271
66
Chapter 66
2021-05-30
 5.8k  132
67
Chapter 67
2021-06-01
 5.9k  211
68
Chapter 68
2021-06-06
 5.7k  176
69
Chapter 69
2021-06-08
 5.4k  161
70
Chapter 70
2021-06-13
 5.2k  145
71
Chapter 71
2021-06-15
 5.5k  265
72
Chapter 72
2021-06-20
 5k  134
73
Chapter 73
2021-06-22
 5k  130
74
Chapter 74
2021-06-27
 4.5k  121
75
Chapter 75
2021-06-29
 4.9k  215
76
Chapter 76
2021-07-04
 4.8k  179
77
Chapter 77
2021-07-06
 4.7k  200
78
Chapter 78
2021-07-11
 4.6k  193
79
Chapter 79
2021-07-13
 4.4k  182
80
Chapter 80
2021-07-18
 4.1k  124
81
Chapter 81
2021-07-20
 4k  155
82
Chapter 82
2021-07-25
 3.9k  124
83
Chapter 83
2021-07-27
 4.1k  282
84
Chapter 84
2021-08-01
 3.8k  169
85
Chapter 85
2021-08-03
 3.9k  179
86
Chapter 86
2021-08-08
 4.1k  265
87
Chapter 87
2021-08-10
 3.9k  175
88
Chapter 88
2021-08-15
 3.7k  140
89
Chapter 89
2021-08-17
 3.6k  172
90
Chapter 90
2021-08-22
 3.4k  197
91
Chapter 91
2021-08-24
 3.2k  116
92
Chapter 92
2021-08-25
 2.8k  104
93
Chapter 93
2021-08-25
 2.9k  103
94
Chapter 94
2021-08-25
 2.9k  101
95
Chapter 95
2021-08-25
 3k  102
96
Chapter 96
2021-08-25
 2.9k  106
97
Chapter 97
2021-08-25
 2.8k  108
98
Chapter 98
2021-08-25
 2.6k  104
99
Chapter 99
2021-08-25
 2.7k  103
100
Chapter 100
2021-08-25
 2.6k  102
101
Chapter 101
2021-08-25
 3.3k  151
102
Chapter 102
2021-08-29
 3.1k  147
103
Chapter 103
2021-08-31
 3.7k  211
104
Chapter 104
2021-09-05
 3.6k  153
105
Chapter 105
2021-09-07
 3k  151
106
Chapter 106
2021-09-12
 2.5k  105
107
Chapter 107
2021-09-14
 2.3k  114
108
Chapter 108
2021-09-19
 2k  103
109
Chapter 109
2021-09-21
 2.1k  104
110
Chapter 110
2021-09-26
 1.9k  101
111
Chapter 111
2021-09-28
 1.8k  103
112
Chapter 112
2021-09-28
 1.7k  102
113
Chapter 113
2021-09-28
 1.7k  103
114
Chapter 114
2021-09-28
 1.8k  103
115
Chapter 115
2021-09-28
 1.9k  103
116
Chapter 116
2021-09-28
 1.9k  107
117
Chapter 117
2021-09-28
 2k  108
118
Chapter 118
2021-09-28
 2.5k  193
119
Chapter 119
2021-10-03
 2.3k  108
120
Chapter 120
2021-10-05
 2.5k  144
121
Chapter 121
2021-10-10
 2.2k  132
122
Chapter 122
2021-10-12
 2.3k  122
123
Chapter 123
2021-10-17
 2k  112
124
Chapter 124
2021-10-19
 2.2k  143
125
Chapter 125
2021-10-24
 2k  104
126
Chapter 126
2021-10-26
 2k  124
127
Chapter 127
2021-10-31
 1.8k  101
128
Chapter 128
2021-11-02
 1.9k  100
129
Chapter 129
2021-11-07
 1.8k  105
130
Chapter 130
2021-11-09
 1.9k  103
131
Chapter 131
2021-11-14
 1.6k  106
132
Chapter 132
2021-11-16
 1.7k  106
133
Chapter 133
2021-11-21
 1.4k  100
134
Chapter 134
2021-11-23
 1.5k  116
135
Chapter 135
2021-11-28
 1.3k  74
136
Chapter 136
2021-11-30
 1.2k  84
Đề xuất liên quan
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Ngọt sủng/Nữ cường/Cung đình/Harem/Cổ đại/Sảng văn/Mỹ nam vây quanh/Lăng nhăng/Vạn người mê
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Mẹ đơn thân
Phụng Nghịch Thiên Hạ
Phụng Nghịch Thiên Hạ
Huyền huyễn/Xuyên Không/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Ngược/Nữ cường/Cung đình/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Nham hiểm
Phong Khởi Thương Lam
Phong Khởi Thương Lam
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không/Viễn tưởng/Siêu năng lực/Nữ cường/Cung đình/Hệ thống/Drama/Cổ đại/Xuyên game/Tu tiên/Vô dụng/Thần tiên/Leo cao
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play