Vạn Tỉ Ảnh Hậu Nghịch Thiên
Vạn Tỉ Ảnh Hậu Nghịch Thiên
Vạn Tỉ Ảnh Hậu Nghịch Thiên
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài
25.1M
4.6
Tên tác giả: iQiyi Comics

"Nếu biết trước cô ấy là người con gái tuyệt vời như vậy, thì tôi đã không đánh mất cô ấy vào tay người khác dễ dàng đến thế". Bố mẹ nuôi ép cô phải gả vào hào môn để trả món nợ cờ bạc cho người bố bất tài, nhưng tên thiếu gia đó lại.... Truyện này do iQiyi Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 210 chương    /    (21284)
 Đã cập nhật 210 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-04-03
 17.7k  1.3k
2
Chapter 2
2020-04-03
 14.7k  429
3
Chapter 3
2020-04-03
 18.5k  544
4
Chapter 4
2020-04-03
 16.1k  765
5
Chapter 5
2020-04-03
 13.5k  1.1k
6
Chapter 6
2020-04-03
 13.6k  709
7
Chapter 7
2020-04-03
 13.9k  445
8
Chapter 8
2020-04-03
 11.9k  308
9
Chapter 9
2020-04-03
 12.3k  581
10
Chapter 10
2020-04-03
 13.7k  642
11
Chapter 11
2020-04-05
 13.4k  637
12
Chapter 12
2020-04-08
 12.9k  660
13
Chapter 13
2020-04-12
 12.2k  898
14
Chapter 14
2020-04-15
 11k  510
15
Chapter 15
2020-04-19
 10.4k  440
16
Chapter 16
2020-04-22
 10.5k  299
17
Chapter 17
2020-04-26
 9.2k  207
18
Chapter 18
2020-04-29
 9.2k  297
19
Chapter 19
2020-05-03
 9.6k  280
20
Chapter 20
2020-05-06
 8.3k  446
21
Chapter 21
2020-05-10
 7.9k  397
22
Chapter 22
2020-05-13
 7.8k  232
23
Chapter 23
2020-05-17
 6.4k  250
24
Chapter 24
2020-05-20
 5.9k  191
25
Chapter 25
2020-05-24
 5.3k  141
26
Chapter 26
2020-05-27
 5k  196
27
Chapter 27
2020-05-31
 4.6k  83
28
Chapter 28
2020-06-03
 4.6k  119
29
Chapter 29
2020-06-07
 4.8k  199
30
Chapter 30
2020-06-10
 4.1k  85
31
Chapter 31
2020-06-14
 4.1k  85
32
Chapter 32
2020-06-17
 3.9k  101
33
Chapter 33
2020-06-21
 3.8k  115
34
Chapter 34
2020-06-24
 3.6k  130
35
Chapter 35
2020-06-28
 3.3k  112
36
Chapter 36
2020-07-01
 3.7k  220
37
Chapter 37
2020-07-05
 3.6k  131
38
Chapter 38
2020-07-08
 3.4k  191
39
Chapter 39
2020-07-12
 3.5k  66
40
Chapter 40
2020-07-15
 4.2k  281
41
Chapter 41
2020-07-19
 3.8k  175
42
Chapter 42
2020-07-26
 3.3k  111
43
Chapter 43
2020-08-02
 3.3k  191
44
Chapter 44
2020-08-05
 3.1k  119
45
Chapter 45
2020-08-09
 2.7k  76
46
Chapter 46
2020-08-12
 2.7k  178
47
Chapter 47
2020-08-16
 2.7k  124
48
Chapter 48
2020-08-19
 2.7k  66
49
Chapter 49
2020-08-23
 3.6k  224
50
Chapter 51
2020-10-29
 1.5k  21
51
Chapter 52
2020-10-29
 1.5k  22
52
Chapter 53
2020-10-29
 1.4k  18
53
Chapter 54
2020-10-29
 1.4k  11
54
Chapter 55
2020-10-29
 1.8k  39
55
Chapter 56
2020-11-01
 1.8k  57
56
Chapter 57
2020-11-04
 1.7k  39
57
Chapter 58
2020-11-08
 1.6k  29
58
Chapter 59
2020-11-11
 1.6k  28
59
Chapter 60
2020-11-15
 1.7k  35
60
Chapter 61
2020-10-30
 1.5k  19
61
Chapter 62
2020-11-18
 1.6k  44
62
Chapter 63
2020-11-22
 1.6k  99
63
Chapter 64
2020-11-25
 1.5k  32
64
Chapter 65
2020-11-29
 1.5k  46
65
Chapter 66
2020-12-06
 1.6k  32
66
Chapter 67
2020-12-09
 1.4k  22
67
Chapter 68
2020-12-10
 1.2k  21
68
Chapter 69
2020-12-10
 1.2k  15
69
Chapter 70
2020-12-10
 1.3k  33
70
Chapter 71
2020-12-10
 1.3k  40
71
Chapter 72
2020-12-10
 1.2k  22
72
Chapter 73
2020-12-10
 1.1k  21
73
Chapter 74
2020-12-10
 1.2k  23
74
Chapter 75
2020-12-10
 1.2k  15
75
Chapter 76
2020-12-10
 1.2k  25
76
Chapter 77
2020-12-10
 1.4k  51
77
Chapter 78
2020-12-13
 1.4k  36
78
Chapter 79
2020-12-20
 1.3k  11
79
Chapter 80
2020-12-23
 1.4k  36
80
Chapter 81
2021-01-10
 1.4k  44
81
Chapter 82
2021-01-13
 1.3k  14
82
Chapter 83
2021-01-17
 1.3k  32
83
Chapter 84
2021-01-20
 1.3k  18
84
Chapter 85
2021-01-24
 1.2k  20
85
Chapter 86
2021-01-27
 1.1k  29
86
Chapter 87
2021-01-31
 1.3k  18
87
Chapter 88
2021-02-03
 1.3k  56
88
Chapter 89
2021-02-07
 1.2k  16
89
Chapter 90
2021-02-10
 1.2k  18
90
Chapter 91
2021-02-14
 1.3k  28
91
Chapter 92
2021-02-17
 1.4k  38
92
Chapter 93
2021-02-21
 1.4k  50
93
Chapter 94
2021-02-24
 1.5k  61
94
Chapter 95
2021-02-28
 1.2k  21
95
Chapter 96
2021-03-03
 1.3k  32
96
Chapter 97
2021-03-07
 1.2k  31
97
Chapter 98
2021-02-26
 1.1k  10
98
Chapter 99
2021-03-14
 1.2k  33
99
Chapter 100
2021-03-17
 1.2k  44
100
Chapter 101
2021-03-21
 1.2k  37
101
Chapter 102
2021-03-24
 1.2k  52
102
Chapter 103
2021-03-28
 1.2k  44
103
Chapter 104
2021-03-31
 1.2k  65
104
Chapter 105
2021-04-04
 1.1k  47
105
Chapter 106
2021-04-07
 1.1k  44
106
Chapter 107
2021-04-11
 1k  38
107
Chapter 108
2021-04-13
 977  31
108
Chapter 109
2021-04-13
 938  21
109
Chapter 110
2021-04-13
 883  12
110
Chapter 111
2021-04-13
 907  34
111
Chapter 112
2021-04-13
 849  17
112
Chapter 113
2021-04-13
 832  10
113
Chapter 114
2021-04-13
 850  11
114
Chapter 115
2021-04-13
 902  15
115
Chapter 116
2021-04-13
 885  17
116
Chapter 117
2021-04-13
 995  42
117
Chapter 118
2021-04-14
 1.1k  67
118
Chapter 119
2021-04-18
 1.1k  45
119
Chapter 120
2021-04-21
 1k  33
120
Chapter 121
2021-04-25
 1.1k  38
121
Chapter 122
2021-04-28
 1k  36
122
Chapter 123
2021-05-02
 1.1k  50
123
Chapter 124
2021-05-05
 1.1k  33
124
Chapter 125
2021-05-09
 1k  36
125
Chapter 126
2021-05-12
 1.1k  63
126
Chapter 127
2021-05-16
 1k  31
127
Chapter 128
2021-05-19
 980  41
128
Chapter 129
2021-05-23
 971  59
129
Chapter 130
2021-05-26
 1k  48
130
Chapter 131
2021-05-30
 951  45
131
Chapter 132
2021-06-02
 896  32
132
Chapter 133
2021-06-06
 882  40
133
Chapter 134
2021-06-09
 916  51
134
Chapter 135
2021-06-13
 824  42
135
Chapter 136
2021-06-16
 865  42
136
Chapter 137
2021-06-20
 892  30
137
Chapter 138
2021-06-23
 824  41
138
Chapter 139
2021-06-27
 817  41
139
Chapter 140
2021-06-30
 797  53
140
Chapter 141
2021-07-04
 812  40
141
Chapter 142
2021-07-07
 806  48
142
Chapter 143
2021-07-11
 781  41
143
Chapter 144
2021-07-14
 832  54
144
Chapter 145
2021-07-18
 784  45
145
Chapter 146
2021-07-20
 637  19
146
Chapter 147
2021-07-20
 593  18
147
Chapter 148
2021-07-20
 608  10
148
Chapter 149
2021-07-20
 577  10
149
Chapter 150
2021-07-20
 608  11
150
Chapter 151
2021-07-20
 592  12
151
Chapter 152
2021-07-20
 603  12
152
Chapter 153
2021-07-20
 552  14
153
Chapter 154
2021-07-20
 614  13
154
Chapter 155
2021-07-20
 749  38
155
Chapter 156
2021-07-21
 815  54
156
Chapter 157
2021-07-25
 844  48
157
Chapter 158
2021-07-28
 795  41
158
Chapter 159
2021-08-01
 836  69
159
Chapter 160
2021-08-04
 837  55
160
Chapter 161
2021-08-08
 856  70
161
Chapter 162
2021-08-11
 809  54
162
Chapter 163
2021-08-15
 813  59
163
Chapter 164
2021-08-18
 820  65
164
Chapter 165
2021-08-22
 730  44
165
Chapter 166
2021-08-25
 736  65
166
Chapter 167
2021-08-29
 695  27
167
Chapter 168
2021-09-01
 721  42
168
Chapter 169
2021-09-05
 700  42
169
Chapter 170
2021-09-08
 549  24
170
Chapter 171
2021-09-08
 479  9
171
Chapter 172
2021-09-08
 476  7
172
Chapter 173
2021-09-08
 508  13
173
Chapter 174
2021-09-08
 472  10
174
Chapter 175
2021-09-08
 466  4
175
Chapter 176
2021-09-08
 461  7
176
Chapter 177
2021-09-08
 488  9
177
Chapter 178
2021-09-08
 495  10
178
Chapter 179
2021-09-08
 524  18
179
Chapter 180
2021-09-08
 578  30
180
Chapter 181
2021-09-12
 599  27
181
Chapter 182
2021-09-15
 534  37
182
Chapter 183
2021-09-19
 538  28
183
Chapter 184
2021-09-22
 515  56
184
Chapter 185
2021-09-26
 495  36
185
Chapter 186
2021-09-29
 510  34
186
Chapter 187
2021-10-03
 482  30
187
Chapter 188
2021-10-06
 499  27
188
Chapter 189
2021-10-10
 487  24
189
Chapter 190
2021-10-13
 407  22
190
Chapter 191
2021-10-13
 373  8
191
Chapter 192
2021-10-13
 381  15
192
Chapter 193
2021-10-13
 379  9
193
Chapter 194
2021-10-13
 382  16
194
Chapter 195
2021-10-13
 398  14
195
Chapter 196
2021-10-13
 386  9
196
Chapter 197
2021-10-13
 476  30
197
Chapter 198
2021-10-17
 472  25
198
Chapter 199
2021-10-20
 476  37
199
Chapter 200
2021-10-24
 434  29
200
Chapter 201
2021-10-27
 430  26
201
Chapter 202
2021-10-31
 411  23
202
Chapter 203
2021-11-03
 432  33
203
Chapter 204
2021-11-07
 455  41
204
Chapter 205
2021-11-10
 452  47
205
Chapter 206
2021-11-14
 443  34
206
Chapter 207
2021-11-17
 412  23
207
Chapter 208
2021-11-21
 402  23
208
Chapter 209
2021-11-24
 368  25
209
Chapter 210
2021-11-28
 320  32
210
Chapter 211
2021-10-24
 48  4
Đề xuất liên quan
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Shota/Mẹ đơn thân/Hoàng tử
Mối Tình Oan Trái Của Diêm Vương
Mối Tình Oan Trái Của Diêm Vương
Tình yêu/Viễn tưởng
Thần Y Đích Nữ
Thần Y Đích Nữ
Tình yêu/Xuyên Không/Viễn tưởng/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Drama/Sảng văn/Chuyên sủng/Ngạo mạn
Tôi Bị Tổng Tài Anti
Tôi Bị Tổng Tài Anti
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Showbiz/Hôn nhân hợp đồng/Gặp gỡ cẩu huyết
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play