Vạn Tỉ Ảnh Hậu Nghịch Thiên
Vạn Tỉ Ảnh Hậu Nghịch Thiên
Vạn Tỉ Ảnh Hậu Nghịch Thiên
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài
19.6M
4.6
Tên tác giả: iQiyi Comics

"Nếu biết trước cô ấy là người con gái tuyệt vời như vậy, thì tôi đã không đánh mất cô ấy vào tay người khác dễ dàng đến thế". Bố mẹ nuôi ép cô phải gả vào hào môn để trả món nợ cờ bạc cho người bố bất tài, nhưng tên thiếu gia đó lại.... Truyện này do iQiyi Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 160 chương    /    (18525)
 Đã cập nhật 160 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-04-03
 16k  964
2
Chapter 2
2020-04-03
 13.4k  389
3
Chapter 3
2020-04-03
 16.9k  504
4
Chapter 4
2020-04-03
 14.7k  721
5
Chapter 5
2020-04-03
 12.3k  1.1k
6
Chapter 6
2020-04-03
 12.5k  669
7
Chapter 7
2020-04-03
 12.7k  425
8
Chapter 8
2020-04-03
 10.9k  267
9
Chapter 9
2020-04-03
 11.3k  566
10
Chapter 10
2020-04-03
 12.7k  612
11
Chapter 11
2020-04-05
 12.4k  621
12
Chapter 12
2020-04-08
 12k  626
13
Chapter 13
2020-04-12
 11.4k  852
14
Chapter 14
2020-04-15
 10.3k  483
15
Chapter 15
2020-04-19
 9.7k  419
16
Chapter 16
2020-04-22
 9.7k  288
17
Chapter 17
2020-04-26
 8.5k  201
18
Chapter 18
2020-04-29
 8.4k  291
19
Chapter 19
2020-05-03
 8.9k  271
20
Chapter 20
2020-05-06
 7.6k  426
21
Chapter 21
2020-05-10
 7.2k  364
22
Chapter 22
2020-05-13
 7.2k  210
23
Chapter 23
2020-05-17
 5.9k  233
24
Chapter 24
2020-05-20
 5.5k  182
25
Chapter 25
2020-05-24
 4.9k  133
26
Chapter 26
2020-05-27
 4.7k  188
27
Chapter 27
2020-05-31
 4.3k  79
28
Chapter 28
2020-06-03
 4.2k  112
29
Chapter 29
2020-06-07
 4.5k  197
30
Chapter 30
2020-06-10
 3.9k  81
31
Chapter 31
2020-06-14
 3.8k  84
32
Chapter 32
2020-06-17
 3.6k  95
33
Chapter 33
2020-06-21
 3.5k  110
34
Chapter 34
2020-06-24
 3.3k  130
35
Chapter 35
2020-06-28
 3.1k  105
36
Chapter 36
2020-07-01
 3.5k  213
37
Chapter 37
2020-07-05
 3.4k  121
38
Chapter 38
2020-07-08
 3.2k  179
39
Chapter 39
2020-07-12
 3.2k  62
40
Chapter 40
2020-07-15
 3.9k  272
41
Chapter 41
2020-07-19
 3.6k  173
42
Chapter 42
2020-07-26
 3.1k  109
43
Chapter 43
2020-08-02
 3.1k  185
44
Chapter 44
2020-08-05
 2.9k  119
45
Chapter 45
2020-08-09
 2.5k  76
46
Chapter 46
2020-08-12
 2.5k  171
47
Chapter 47
2020-08-16
 2.5k  124
48
Chapter 48
2020-08-19
 2.6k  64
49
Chapter 49
2020-08-23
 3.4k  209
50
Chapter 51
2020-10-29
 1.4k  16
51
Chapter 52
2020-10-29
 1.3k  18
52
Chapter 53
2020-10-29
 1.3k  14
53
Chapter 54
2020-10-29
 1.3k  7
54
Chapter 55
2020-10-29
 1.6k  33
55
Chapter 56
2020-11-01
 1.6k  52
56
Chapter 57
2020-11-04
 1.5k  31
57
Chapter 58
2020-11-08
 1.4k  25
58
Chapter 59
2020-11-11
 1.5k  25
59
Chapter 60
2020-11-15
 1.5k  31
60
Chapter 61
2020-10-30
 1.3k  14
61
Chapter 62
2020-11-18
 1.5k  43
62
Chapter 63
2020-11-22
 1.4k  95
63
Chapter 64
2020-11-25
 1.4k  29
64
Chapter 65
2020-11-29
 1.4k  43
65
Chapter 66
2020-12-06
 1.4k  30
66
Chapter 67
2020-12-09
 1.3k  20
67
Chapter 68
2020-12-10
 1.1k  21
68
Chapter 69
2020-12-10
 1.1k  12
69
Chapter 70
2020-12-10
 1.2k  30
70
Chapter 71
2020-12-10
 1.1k  37
71
Chapter 72
2020-12-10
 1k  18
72
Chapter 73
2020-12-10
 1k  14
73
Chapter 74
2020-12-10
 1.1k  20
74
Chapter 75
2020-12-10
 1.1k  14
75
Chapter 76
2020-12-10
 1.1k  21
76
Chapter 77
2020-12-10
 1.2k  51
77
Chapter 78
2020-12-13
 1.2k  33
78
Chapter 79
2020-12-20
 1.2k  9
79
Chapter 80
2020-12-23
 1.2k  35
80
Chapter 81
2021-01-10
 1.3k  41
81
Chapter 82
2021-01-13
 1.2k  12
82
Chapter 83
2021-01-17
 1.2k  30
83
Chapter 84
2021-01-20
 1.1k  16
84
Chapter 85
2021-01-24
 1.1k  19
85
Chapter 86
2021-01-27
 1k  24
86
Chapter 87
2021-01-31
 1.2k  17
87
Chapter 88
2021-02-03
 1.1k  50
88
Chapter 89
2021-02-07
 1.1k  15
89
Chapter 90
2021-02-10
 1.1k  15
90
Chapter 91
2021-02-14
 1.2k  29
91
Chapter 92
2021-02-17
 1.2k  36
92
Chapter 93
2021-02-21
 1.3k  48
93
Chapter 94
2021-02-24
 1.3k  60
94
Chapter 95
2021-02-28
 1.1k  20
95
Chapter 96
2021-03-03
 1.1k  31
96
Chapter 97
2021-03-07
 1k  26
97
Chapter 98
2021-02-26
 991  9
98
Chapter 99
2021-03-14
 1.1k  31
99
Chapter 100
2021-03-17
 1.1k  41
100
Chapter 101
2021-03-21
 1.1k  36
101
Chapter 102
2021-03-24
 1.1k  51
102
Chapter 103
2021-03-28
 1.1k  42
103
Chapter 104
2021-03-31
 1.1k  61
104
Chapter 105
2021-04-04
 967  41
105
Chapter 106
2021-04-07
 966  40
106
Chapter 107
2021-04-11
 915  35
107
Chapter 108
2021-04-13
 857  27
108
Chapter 109
2021-04-13
 813  15
109
Chapter 110
2021-04-13
 764  10
110
Chapter 111
2021-04-13
 782  23
111
Chapter 112
2021-04-13
 735  15
112
Chapter 113
2021-04-13
 716  8
113
Chapter 114
2021-04-13
 728  8
114
Chapter 115
2021-04-13
 774  11
115
Chapter 116
2021-04-13
 759  13
116
Chapter 117
2021-04-13
 881  39
117
Chapter 118
2021-04-14
 1k  65
118
Chapter 119
2021-04-18
 948  41
119
Chapter 120
2021-04-21
 902  29
120
Chapter 121
2021-04-25
 948  36
121
Chapter 122
2021-04-28
 920  34
122
Chapter 123
2021-05-02
 937  46
123
Chapter 124
2021-05-05
 989  33
124
Chapter 125
2021-05-09
 910  35
125
Chapter 126
2021-05-12
 927  59
126
Chapter 127
2021-05-16
 890  29
127
Chapter 128
2021-05-19
 862  37
128
Chapter 129
2021-05-23
 853  54
129
Chapter 130
2021-05-26
 894  46
130
Chapter 131
2021-05-30
 834  43
131
Chapter 132
2021-06-02
 780  32
132
Chapter 133
2021-06-06
 769  39
133
Chapter 134
2021-06-09
 799  48
134
Chapter 135
2021-06-13
 712  41
135
Chapter 136
2021-06-16
 757  43
136
Chapter 137
2021-06-20
 773  30
137
Chapter 138
2021-06-23
 704  39
138
Chapter 139
2021-06-27
 705  39
139
Chapter 140
2021-06-30
 672  52
140
Chapter 141
2021-07-04
 695  36
141
Chapter 142
2021-07-07
 689  47
142
Chapter 143
2021-07-11
 670  42
143
Chapter 144
2021-07-14
 703  54
144
Chapter 145
2021-07-18
 653  44
145
Chapter 146
2021-07-20
 506  19
146
Chapter 147
2021-07-20
 460  16
147
Chapter 148
2021-07-20
 469  9
148
Chapter 149
2021-07-20
 442  9
149
Chapter 150
2021-07-20
 456  8
150
Chapter 151
2021-07-20
 446  10
151
Chapter 152
2021-07-20
 453  9
152
Chapter 153
2021-07-20
 415  12
153
Chapter 154
2021-07-20
 455  11
154
Chapter 155
2021-07-20
 598  36
155
Chapter 156
2021-07-21
 667  55
156
Chapter 157
2021-07-25
 674  47
157
Chapter 158
2021-07-28
 617  40
158
Chapter 159
2021-08-01
 640  67
159
Chapter 160
2021-08-04
 594  49
160
Chapter 161
2021-07-07
 110  14
Đề xuất liên quan
Cô Dâu Gả Thay Của Tổng Tài
Cô Dâu Gả Thay Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Nham hiểm
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tình yêu/Tổng tài
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
Tình yêu/Tổng tài
Pháp Y Cuồng Phi
Pháp Y Cuồng Phi
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play