Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 155 chương    /    (11957)
 Đã cập nhật 155 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-11-13
 15.1k  1k
2
Chapter 2
2020-11-13
 12.8k  331
3
Chapter 3
2020-11-13
 13.2k  258
4
Chapter 4
2020-11-13
 12.9k  268
5
Chapter 5
2020-11-13
 12.2k  257
6
Chapter 6
2020-11-13
 12k  280
7
Chapter 7
2020-11-13
 11.4k  252
8
Chapter 8
2020-11-13
 10.8k  211
9
Chapter 9
2020-11-13
 10.6k  227
10
Chapter 10
2020-11-13
 12.8k  315
11
Chapter 11
2020-11-16
 10.6k  194
12
Chapter 12
2020-11-20
 9.5k  267
13
Chapter 13
2020-11-23
 8k  158
14
Chapter 14
2020-11-27
 7.5k  98
15
Chapter 15
2020-11-30
 7.5k  236
16
Chapter 16
2020-12-04
 7k  169
17
Chapter 17
2020-12-07
 6.7k  142
18
Chapter 18
2020-12-11
 6.3k  128
19
Chapter 19
2020-12-12
 5.3k  64
20
Chapter 20
2020-12-12
 5.1k  80
21
Chapter 21
2020-12-12
 5.1k  28
22
Chapter 22
2020-12-12
 5k  43
23
Chapter 23
2020-12-12
 4.9k  53
24
Chapter 24
2020-12-12
 4.5k  55
25
Chapter 25
2020-12-12
 4.4k  85
26
Chapter 26
2020-12-12
 4.5k  66
27
Chapter 27
2020-12-12
 4.2k  66
28
Chapter 28
2020-12-12
 5k  99
29
Chapter 29
2020-12-14
 4.8k  49
30
Chapter 30
2020-12-18
 4.5k  51
31
Chapter 31
2020-12-21
 4.1k  38
32
Chapter 32
2020-12-25
 4.1k  44
33
Chapter 33
2020-12-28
 3.9k  37
34
Chapter 34
2021-01-01
 3.7k  53
35
Chapter 35
2021-01-04
 3.8k  47
36
Chapter 36
2021-01-08
 3.9k  111
37
Chapter 37
2021-01-11
 4k  105
38
Chapter 38
2021-01-15
 4.3k  86
39
Chapter 39
2021-01-18
 4k  90
40
Chapter 40
2021-01-22
 3.6k  33
41
Chapter 41
2021-01-25
 3.5k  81
42
Chapter 42
2021-01-29
 3.5k  27
43
Chapter 43
2021-01-30
 3.1k  17
44
Chapter 44
2021-01-30
 3k  22
45
Chapter 45
2021-01-30
 3.2k  20
46
Chapter 46
2021-01-30
 3.1k  29
47
Chapter 47
2021-01-30
 3k  18
48
Chapter 48
2021-01-30
 2.8k  36
49
Chapter 49
2021-01-30
 2.8k  31
50
Chapter 50
2021-01-30
 2.8k  26
51
Chapter 51
2021-01-30
 2.6k  29
52
Chapter 52
2021-01-30
 2.8k  52
53
Chapter 53
2021-02-01
 2.7k  48
54
Chapter 54
2021-02-02
 2.4k  18
55
Chapter 55
2021-02-02
 2.6k  16
56
Chapter 56
2021-02-02
 2.4k  14
57
Chapter 57
2021-02-02
 2.4k  18
58
Chapter 58
2021-02-02
 2.3k  15
59
Chapter 59
2021-02-02
 2.4k  51
60
Chapter 60
2021-02-02
 2.5k  45
61
Chapter 61
2021-02-02
 2.6k  15
62
Chapter 62
2021-02-02
 2.6k  9
63
Chapter 63
2021-02-02
 3.1k  89
64
Chapter 64
2021-02-05
 3.1k  96
65
Chapter 65
2021-02-08
 3.3k  114
66
Chapter 66
2021-02-12
 2.8k  79
67
Chapter 67
2021-02-15
 3k  67
68
Chapter 68
2021-02-19
 2.8k  79
69
Chapter 69
2021-02-22
 2.7k  88
70
Chapter 70
2021-02-26
 2.5k  65
71
Chapter 71
2021-02-27
 2.2k  15
72
Chapter 72
2021-02-27
 2.3k  19
73
Chapter 73
2021-02-27
 2.2k  22
74
Chapter 74
2021-02-27
 2.3k  20
75
Chapter 75
2021-02-27
 2.2k  24
76
Chapter 76
2021-02-27
 2.4k  12
77
Chapter 77
2021-02-27
 2.3k  20
78
Chapter 78
2021-02-27
 2.3k  17
79
Chapter 79
2021-02-27
 2.3k  10
80
Chapter 80
2021-02-27
 2.9k  110
81
Chapter 81
2021-03-01
 3k  138
82
Chapter 82
2021-03-05
 3k  104
83
Chapter 83
2021-03-08
 3.2k  117
84
Chapter 84
2021-03-12
 3.1k  69
85
Chapter 85
2021-03-15
 2.8k  81
86
Chapter 86
2021-03-19
 2.8k  93
87
Chapter 87
2021-03-22
 2.7k  120
88
Chapter 88
2021-03-26
 2.5k  61
89
Chapter 89
2021-03-29
 2.5k  91
90
Chapter 90
2021-04-02
 2.4k  60
91
Chapter 91
2021-04-05
 2.3k  72
92
Chapter 92
2021-04-09
 2.3k  60
93
Chapter 93
2021-04-12
 2.4k  86
94
Chapter 94
2021-04-16
 2.2k  57
95
Chapter 95
2021-04-19
 2.2k  107
96
Chapter 96
2021-04-23
 2.2k  43
97
Chapter 97
2021-04-26
 2.2k  80
98
Chapter 98
2021-04-30
 2.1k  42
99
Chapter 99
2021-05-01
 1.8k  26
100
Chapter 100
2021-05-01
 1.9k  15
101
Chapter 101
2021-05-01
 1.8k  21
102
Chapter 102
2021-05-01
 1.8k  12
103
Chapter 103
2021-05-01
 1.7k  21
104
Chapter 104
2021-05-01
 1.8k  22
105
Chapter 105
2021-05-01
 1.8k  12
106
Chapter 106
2021-05-01
 1.8k  14
107
Chapter 107
2021-05-01
 1.8k  18
108
Chapter 108
2021-05-01
 2k  61
109
Chapter 109
2021-05-03
 2.1k  105
110
Chapter 110
2021-05-07
 1.9k  67
111
Chapter 111
2021-05-10
 2k  103
112
Chapter 112
2021-05-14
 1.9k  81
113
Chapter 113
2021-05-17
 1.8k  159
114
Chapter 114
2021-05-21
 1.8k  70
115
Chapter 115
2021-05-24
 1.8k  78
116
Chapter 116
2021-05-28
 1.8k  96
117
Chapter 117
2021-05-31
 1.7k  61
118
Chapter 118
2021-06-04
 1.8k  55
119
Chapter 119
2021-06-07
 1.8k  73
120
Chapter 120
2021-06-10
 1.4k  9
121
Chapter 121
2021-06-10
 1.3k  20
122
Chapter 122
2021-06-10
 1.3k  22
123
Chapter 123
2021-06-10
 1.2k  18
124
Chapter 124
2021-06-10
 1.1k  18
125
Chapter 125
2021-06-10
 1.2k  14
126
Chapter 126
2021-06-10
 1.2k  16
127
Chapter 127
2021-06-10
 1.1k  10
128
Chapter 128
2021-06-10
 1.1k  18
129
Chapter 129
2021-06-10
 1.5k  43
130
Chapter 130
2021-06-11
 1.6k  115
131
Chapter 131
2021-06-14
 1.5k  89
132
Chapter 132
2021-06-18
 1.3k  58
133
Chapter 133
2021-06-21
 1.4k  75
134
Chapter 134
2021-06-25
 1.4k  61
135
Chapter 135
2021-06-28
 1.2k  58
136
Chapter 136
2021-07-02
 1.1k  65
137
Chapter 137
2021-07-03
 879  21
138
Chapter 138
2021-07-03
 897  21
139
Chapter 139
2021-07-03
 869  21
140
Chapter 140
2021-07-03
 857  12
141
Chapter 141
2021-07-03
 869  17
142
Chapter 142
2021-07-03
 882  6
143
Chapter 143
2021-07-03
 911  27
144
Chapter 144
2021-07-03
 847  9
145
Chapter 145
2021-07-03
 831  15
146
Chapter 146
2021-07-03
 1.1k  59
147
Chapter 147
2021-07-05
 1.3k  101
148
Chapter 148
2021-07-09
 1.1k  57
149
Chapter 149
2021-07-12
 1.1k  90
150
Chapter 150
2021-07-16
 955  84
151
Chapter 151
2021-07-19
 963  70
152
Chapter 152
2021-07-23
 839  44
153
Chapter 153
2021-07-26
 749  62
154
Chapter 154
2021-07-30
 720  61
155
Chapter 155
2021-08-02
 553  59
Đề xuất liên quan
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/Ngạo mạn/Nghe lời
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Mẹ đơn thân
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Shota/Mẹ đơn thân/Hoàng tử
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play