Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài
36.1M
4.3
Tên tác giả: KaiYuan Comic

Rơi vào bước đường cùng, cô bị ép phải chấp nhận giao dịch giá trên trời. Tưởng rằng giao dịch đã thanh toán xong xuôi, nào ngờ lại gặp lại sau năm năm. Bí mật mà cô liều mình chôn giấu bỗng nhiên bị phơi bày. Hắn thề sẽ giam cầm cô lại bên mình. Đồ vô sỉ! Đừng tưởng anh đẹp trai, thể lực khỏe thì ai gặp cũng yêu nhé! Truyện này do KaiYuan Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 200 chương    /    (15657)
 Đã cập nhật 200 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-11-13
 18.1k  1.3k
2
Chapter 2
2020-11-13
 15.3k  423
3
Chapter 3
2020-11-13
 15.9k  335
4
Chapter 4
2020-11-13
 15.5k  334
5
Chapter 5
2020-11-13
 14.7k  310
6
Chapter 6
2020-11-13
 14.5k  352
7
Chapter 7
2020-11-13
 13.7k  323
8
Chapter 8
2020-11-13
 13k  273
9
Chapter 9
2020-11-13
 12.7k  299
10
Chapter 10
2020-11-13
 15k  385
11
Chapter 11
2020-11-16
 12.6k  215
12
Chapter 12
2020-11-20
 11.4k  306
13
Chapter 13
2020-11-23
 9.5k  192
14
Chapter 14
2020-11-27
 9k  110
15
Chapter 15
2020-11-30
 9k  272
16
Chapter 16
2020-12-04
 8.4k  206
17
Chapter 17
2020-12-07
 8k  156
18
Chapter 18
2020-12-11
 7.6k  153
19
Chapter 19
2020-12-12
 6.5k  70
20
Chapter 20
2020-12-12
 6.3k  93
21
Chapter 21
2020-12-12
 6.2k  34
22
Chapter 22
2020-12-12
 6.1k  52
23
Chapter 23
2020-12-12
 5.9k  65
24
Chapter 24
2020-12-12
 5.5k  70
25
Chapter 25
2020-12-12
 5.4k  106
26
Chapter 26
2020-12-12
 5.5k  79
27
Chapter 27
2020-12-12
 5.2k  83
28
Chapter 28
2020-12-12
 5.9k  111
29
Chapter 29
2020-12-14
 5.7k  56
30
Chapter 30
2020-12-18
 5.4k  61
31
Chapter 31
2020-12-21
 4.9k  42
32
Chapter 32
2020-12-25
 5k  50
33
Chapter 33
2020-12-28
 4.8k  40
34
Chapter 34
2021-01-01
 4.5k  59
35
Chapter 35
2021-01-04
 4.6k  52
36
Chapter 36
2021-01-08
 4.8k  127
37
Chapter 37
2021-01-11
 4.9k  115
38
Chapter 38
2021-01-15
 5.3k  103
39
Chapter 39
2021-01-18
 4.9k  110
40
Chapter 40
2021-01-22
 4.5k  35
41
Chapter 41
2021-01-25
 4.3k  94
42
Chapter 42
2021-01-29
 4.3k  32
43
Chapter 43
2021-01-30
 3.9k  24
44
Chapter 44
2021-01-30
 3.8k  26
45
Chapter 45
2021-01-30
 4k  31
46
Chapter 46
2021-01-30
 3.9k  42
47
Chapter 47
2021-01-30
 3.7k  25
48
Chapter 48
2021-01-30
 3.5k  43
49
Chapter 49
2021-01-30
 3.5k  39
50
Chapter 50
2021-01-30
 3.5k  42
51
Chapter 51
2021-01-30
 3.3k  34
52
Chapter 52
2021-01-30
 3.4k  61
53
Chapter 53
2021-02-01
 3.3k  57
54
Chapter 54
2021-02-02
 3k  19
55
Chapter 55
2021-02-02
 3.2k  18
56
Chapter 56
2021-02-02
 3.1k  16
57
Chapter 57
2021-02-02
 3k  26
58
Chapter 58
2021-02-02
 2.9k  20
59
Chapter 59
2021-02-02
 3k  55
60
Chapter 60
2021-02-02
 3.2k  60
61
Chapter 61
2021-02-02
 3.2k  23
62
Chapter 62
2021-02-02
 3.2k  13
63
Chapter 63
2021-02-02
 3.7k  95
64
Chapter 64
2021-02-05
 3.7k  108
65
Chapter 65
2021-02-08
 4k  128
66
Chapter 66
2021-02-12
 3.5k  89
67
Chapter 67
2021-02-15
 3.7k  72
68
Chapter 68
2021-02-19
 3.4k  89
69
Chapter 69
2021-02-22
 3.4k  94
70
Chapter 70
2021-02-26
 3.1k  72
71
Chapter 71
2021-02-27
 2.8k  18
72
Chapter 72
2021-02-27
 2.9k  21
73
Chapter 73
2021-02-27
 2.8k  31
74
Chapter 74
2021-02-27
 2.9k  25
75
Chapter 75
2021-02-27
 2.9k  25
76
Chapter 76
2021-02-27
 3k  15
77
Chapter 77
2021-02-27
 2.9k  24
78
Chapter 78
2021-02-27
 2.9k  24
79
Chapter 79
2021-02-27
 2.9k  15
80
Chapter 80
2021-02-27
 3.5k  113
81
Chapter 81
2021-03-01
 3.7k  144
82
Chapter 82
2021-03-05
 3.7k  115
83
Chapter 83
2021-03-08
 3.9k  123
84
Chapter 84
2021-03-12
 3.9k  80
85
Chapter 85
2021-03-15
 3.5k  88
86
Chapter 86
2021-03-19
 3.4k  103
87
Chapter 87
2021-03-22
 3.4k  142
88
Chapter 88
2021-03-26
 3.1k  65
89
Chapter 89
2021-03-29
 3.1k  112
90
Chapter 90
2021-04-02
 3k  73
91
Chapter 91
2021-04-05
 2.9k  79
92
Chapter 92
2021-04-09
 2.9k  67
93
Chapter 93
2021-04-12
 3k  92
94
Chapter 94
2021-04-16
 2.8k  64
95
Chapter 95
2021-04-19
 2.8k  118
96
Chapter 96
2021-04-23
 2.8k  47
97
Chapter 97
2021-04-26
 2.8k  91
98
Chapter 98
2021-04-30
 2.6k  47
99
Chapter 99
2021-05-01
 2.4k  32
100
Chapter 100
2021-05-01
 2.5k  21
101
Chapter 101
2021-05-01
 2.4k  32
102
Chapter 102
2021-05-01
 2.4k  17
103
Chapter 103
2021-05-01
 2.3k  25
104
Chapter 104
2021-05-01
 2.3k  24
105
Chapter 105
2021-05-01
 2.3k  19
106
Chapter 106
2021-05-01
 2.3k  21
107
Chapter 107
2021-05-01
 2.4k  29
108
Chapter 108
2021-05-01
 2.5k  67
109
Chapter 109
2021-05-03
 2.6k  108
110
Chapter 110
2021-05-07
 2.4k  71
111
Chapter 111
2021-05-10
 2.6k  103
112
Chapter 112
2021-05-14
 2.5k  86
113
Chapter 113
2021-05-17
 2.4k  173
114
Chapter 114
2021-05-21
 2.3k  78
115
Chapter 115
2021-05-24
 2.4k  87
116
Chapter 116
2021-05-28
 2.3k  112
117
Chapter 117
2021-05-31
 2.2k  68
118
Chapter 118
2021-06-04
 2.3k  61
119
Chapter 119
2021-06-07
 2.4k  79
120
Chapter 120
2021-06-10
 1.9k  12
121
Chapter 121
2021-06-10
 1.8k  31
122
Chapter 122
2021-06-10
 1.8k  31
123
Chapter 123
2021-06-10
 1.7k  24
124
Chapter 124
2021-06-10
 1.6k  24
125
Chapter 125
2021-06-10
 1.6k  16
126
Chapter 126
2021-06-10
 1.7k  19
127
Chapter 127
2021-06-10
 1.6k  15
128
Chapter 128
2021-06-10
 1.6k  21
129
Chapter 129
2021-06-10
 2k  45
130
Chapter 130
2021-06-11
 2.1k  116
131
Chapter 131
2021-06-14
 2k  95
132
Chapter 132
2021-06-18
 1.8k  60
133
Chapter 133
2021-06-21
 1.9k  85
134
Chapter 134
2021-06-25
 1.9k  73
135
Chapter 135
2021-06-28
 1.7k  61
136
Chapter 136
2021-07-02
 1.6k  72
137
Chapter 137
2021-07-03
 1.3k  24
138
Chapter 138
2021-07-03
 1.3k  29
139
Chapter 139
2021-07-03
 1.3k  23
140
Chapter 140
2021-07-03
 1.3k  14
141
Chapter 141
2021-07-03
 1.3k  22
142
Chapter 142
2021-07-03
 1.3k  7
143
Chapter 143
2021-07-03
 1.4k  40
144
Chapter 144
2021-07-03
 1.3k  12
145
Chapter 145
2021-07-03
 1.3k  20
146
Chapter 146
2021-07-03
 1.6k  66
147
Chapter 147
2021-07-05
 1.7k  107
148
Chapter 148
2021-07-09
 1.6k  62
149
Chapter 149
2021-07-12
 1.6k  95
150
Chapter 150
2021-07-16
 1.4k  90
151
Chapter 151
2021-07-19
 1.4k  80
152
Chapter 152
2021-07-23
 1.3k  49
153
Chapter 153
2021-07-26
 1.2k  76
154
Chapter 154
2021-07-30
 1.2k  72
155
Chapter 155
2021-08-02
 1.1k  74
156
Chapter 156
2021-08-06
 1.1k  51
157
Chapter 157
2021-08-09
 1.1k  51
158
Chapter 158
2021-08-13
 996  38
159
Chapter 159
2021-08-14
 843  17
160
Chapter 160
2021-08-14
 822  10
161
Chapter 161
2021-08-14
 808  5
162
Chapter 162
2021-08-14
 838  11
163
Chapter 163
2021-08-14
 821  7
164
Chapter 164
2021-08-14
 827  15
165
Chapter 165
2021-08-14
 824  10
166
Chapter 166
2021-08-14
 817  13
167
Chapter 167
2021-08-14
 829  8
168
Chapter 168
2021-08-14
 1k  48
169
Chapter 169
2021-08-16
 1.1k  66
170
Chapter 170
2021-08-20
 1k  62
171
Chapter 171
2021-08-23
 984  56
172
Chapter 172
2021-08-27
 974  61
173
Chapter 173
2021-08-30
 930  53
174
Chapter 174
2021-09-03
 956  57
175
Chapter 175
2021-09-06
 949  69
176
Chapter 176
2021-09-10
 840  38
177
Chapter 177
2021-09-13
 802  31
178
Chapter 178
2021-09-17
 778  32
179
Chapter 179
2021-09-20
 674  27
180
Chapter 180
2021-09-24
 677  41
181
Chapter 181
2021-09-27
 698  50
182
Chapter 182
2021-10-01
 638  35
183
Chapter 183
2021-10-04
 600  36
184
Chapter 184
2021-10-08
 544  16
185
Chapter 185
2021-10-11
 574  42
186
Chapter 186
2021-10-15
 599  32
187
Chapter 187
2021-10-18
 603  29
188
Chapter 188
2021-10-22
 543  28
189
Chapter 189
2021-10-25
 546  29
190
Chapter 190
2021-10-29
 507  22
191
Chapter 191
2021-11-01
 511  32
192
Chapter 192
2021-11-05
 523  39
193
Chapter 193
2021-11-08
 536  46
194
Chapter 194
2021-11-12
 476  24
195
Chapter 195
2021-11-15
 489  23
196
Chapter 196
2021-11-19
 445  27
197
Chapter 197
2021-11-22
 475  48
198
Chapter 198
2021-11-26
 456  44
199
Chapter 199
2021-11-29
 415  44
200
Chapter 200
2021-12-03
 278  32
Đề xuất liên quan
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/Ngạo mạn/Nghe lời
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Mẹ đơn thân
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play