Trường học / Tình yêu / Hài Hước

Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen

Ji Guang Comic
Bắt đầu xem Ch.1
4.6
Free Fire
Cái củ cải j z hả cái thằng Phong Tịnh Trần nha tao nói cho mày biết mày á cái bản mặt mày á
Xấu ác ôn Xấu xôn xao 1 làng Xấu tràn lan 1 huyện Xấu chập điện 1 thành phố Xấu quá lố Quốc Za Xấu già nua toàn nhân loại Cấu lầy lội dãy Ngân Hà Xấu si đa nguyên vũ trụ
Tao nói cho mày biết nhá mới vào truyện mày đột ngột hun con nhà ngta r có lần còn lên giường ngủ chung nữa đã nhiều lần mày làm Tô Nhụy khóc thế mà mày có biết đâu hả ừ thì có vài lần mày xl đó. Mày nói trong tim mày chỉ có Tô Nhụy ha xe chỉ chở mình Tô Nhụy ha trước khi gặp Tô Nhụy mày nói mày có bệnh với phụ nữ ha z mà mày hôn đứa khác để đăng lên báo ha mày vô quán bar mày ôm 1 lần là 1 chùm luôn ha Phong Tịnh Trần Đại Ca như cái củ cải á đụ má mày bao nhiêu lần mày làm Tô Nhụy khóc r hả cái thằng chó đẻ kia mà tao nói mày chó cũng hơi mất sĩ diện với lài chó,mày là cái thứ gì á chứ ko phải thứ 7 chủ nhật
Mày tưởng mày ngon quá hả mày tưởng mày có tiền có quyền mày có địa vị mày biết đánh nhau là ngon lắm hả tại sao tại sao mày đi với mấy con đĩ chó ngoài quán bar đc mà Tô Nhụy vẫn luôn 1 lần tin mày z mà Tô Nhụy bị bỏ thuốc đó mày có biết đâu Tô Nhụy muốn giải thích kaf mày đâu có thèm nghe mày đabhs con ngta z đó mày còn mặt mũi đàn ông ko hả thằng mất dạy thằng khốn nạn kia....Đồ cái thứ ko phải con ngươig 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
Lạc Ngôn Hy: Nói hay lắm
Vỗ tay vỗ tay
cÂm mỒm mày Lại đÊ 😏😏😏 Tao cHo ChẾt TưƠi Bây gIờ 💢💣💣: nó già nên nó lú cmn lẫn r cậu!!!!
total 269 replies
(¯´•._.• ɬཞầŋ✼ƙıềų✼ɬཞąŋɠ •._.•´¯)
🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘 🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘 🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘 🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘 🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘 🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘 🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘 🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘 🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘 🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛🦛
#đú
Mik rất rảnh loz nhá🤣🤣🤣🤣
I am big fan Cris Devil Gamer: Hihihihihi cho hay ớ
(¯´•._.• ɬཞầŋ✼ƙıềų✼ɬཞąŋɠ •._.•´¯) : 🤣🤣🤣🤣như nhau cả
total 39 replies
đậu xanh
xong rùi lại làm lành ấy mà! 😅
Duongngoclam: .
......
Fairy tail: Hay quá
total 182 replies
á'c🖤qu'ỷ 🖤🖤
bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão
xoạc em đi em cho mà 😊😊: phải gọi là
rảnh quá hóa điên🤣🤣
Oanh Hoang: ranh roi sinh nong noi ha ban
total 9 replies
Ngoc Phương
Mình góp ý nhé. Ý kiến của mình là như này, mình nói ra nếu có mất lòng anh em thì mình cũng chịu, tại vì mình cũng chỉ muốn đóng góp một chút ý kiến cho anh em biết là mình cũng là một người có ý kiến, mình là con người không thích nói dài dòng, chỉ đơn giản muốn góp ý kiến cho mọi người biết thôi, mong mọi người hãy hiểu và thông cảm cho mình, mình xin góp ý một ý kiến cực kì ngắn gọn cho anh em hiểu mình không muốn vòng vo, nói dài chỉ là một cái ý kiến ngắn gọn không cần dài. Đấy nói tóm lại là mình góp ý vậy thôi còn anh em hiểu hay không thì cũng không biết. Ai đang rảnh thì bỏ vài giây ra để đọc cmt này.... Để biết là mình có góp ý kiến.
Mong ae hiểu vì mình cũng chỉ muốn đóng góp ý kiến mà thôi!
Yukimina: Xin hãy nhận một lạy của con
Thảo Once: có tâm ghê
total 28 replies
Duongngoclam
HỌC SINH: thưa thầy em có thể kể cho thầy nghe 1 câu chuyện được ko ạ?
GIÁO VIÊN: được rồi cậu kể đi tôi nghe!
HỌC SINH: có một con sông rất nhiều cá sấu đến nỗi ko ai qua bờ kia được. Hết chuyện. giờ em sẽ hỏi thầy 1 câu: làm thế nào để bỏ con voi vào tủ lạnh ạ?
GIÁO VIÊN: ừm ko biết, tôi thua!
HỌC SINH: rất đơn giản chỉ cần mở tủ lạnh ra và bỏ con voi vào
GIÁO VIÊN: cậu đùa đấy à?
HỌC SINH: vậy em xin hỏi thêm 1 câu: làm thế nào để bỏ con lừa vào tủ lạnh?
GIÁO VIÊN: rất đơn giản chỉ cần mở tủ lạnh ra và bỏ con lừa vào!
HỌC SINH: sai rồi! Thầy phải bỏ con voi ra mới bỏ con lừa vào được!Giờ em xin hỏi 1 câu nữa: hôm nay là sinh nhật sư tử ,tất cả con vật đều đến dự nhưng thiếu 1 con, là con nào?
GIÁO VIÊN: chắc là con sư tử vì nó núp chờ mọi người đến để ăn thịt hết?
HỌC SINH: thầy lại sai nữa rồi, đó là con lừa vì nó vẫn còn ở trong tủ lạnh!Em xin hỏi câu cuối cùng: giờ ta có thể quay lại sông cá sấu, làm thế nào để qua bờ bên kia mà ko bị cá sấu ăn thịt?
GIÁO VIÊN: chắc tôi sẽ phải mướn trực thăng để bay qua.
HỌC SINH: ồ nếu là em, em sẽ bơi qua dễ dàng vì tất cả cá sấu đã đi dự SN sư tử
GIÁO VIÊN:💢💢💢💢💢💢
mítướt🌙: mị đã dùng câu chuyện của bạn để trêu brother của mị, bị lừa 100% rùi, vler :> mong bn kể típ nha~
Love my Blackpink: hế hế
total 27 replies
Nhân Trung
bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão
OG thái tuấn TV
m.n ơi. mik đã hiểu sâu sắc mà ta nói ơi có lợi ji đâu mà nó có lợi dữ z ko bít. tui phải đi mua thuốc dục ji đó quên mẹ cái tên. ...tiệm thuốc tây. cô bán thuốc: con mua ji . mik : cô bán cho con 1 liều à ko 10 liều thuốc ji mà ..dục dục ji đó mà cưỡng hôn đó cô. cô bán thuốc nhẹ nhàng ra khỏi cửa. lại gần tui và.....bóp.........., bay qua tiệm thuốc bên kia . tui hỏi y chang hồi nãy . và chú ấy ra khỏi cửa. tui thấy bất an nên chạy trước. nhưng ko ngờ chú ấy có bán nhưng tui đã chạy quăng 2 đôi dép r . chú ấy nói: chắc tại con mắn bên kia bài trò nê. và 2 cô chú bán thuốc cải lộn. đánh sumo. đủ thứ các kiểu. ngày qua ngày. mẹ thấy mik buồn r lại thổi con buồn chuyện ji phải ko . mik nói: mẹ ơi . mẹ bít chổ nào bán thuốc kích d..ục ko mẹ. con nghe nói nó giúp mik hôn nhau đấm đuối tới nổi có 4 chân giường gẫy 3 còn 1 luôn. còn chân kia để lm củi . trong lúc đó mẹ mik ấy cái mặt r .... nói sao ta là hơn nóng 50 c . z đó. và bất ngờ xảy ra . mẹ lấy iphone mới mua và .....:))bóp:))).....bay tới đâu mik chưa bít. dù cậu ấy ko đc dùng dục ấy nhưng mik vẫn mãng nghiện vì lần tiên lên vũ trụ. hết . mik đã sáng tác bộ bay lên tất cả.
Thư Nguyễn: đọc mà mỏi cả mồm...v~
♋️🔞𝓐𝓷𝓲𝓶𝓮 𝓣𝓱ỏ🔞♋️: Là câu chuyện cậu đi thuốc kích dục mà tớ chả hiểu j
total 5 replies
Nhân Trung
bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão. đê
army bts: nhìn nhụy xinh ghê
Ủn Ỉn: 261 chữ ôi tôi chỉ mún hỏi hỏi mỏi tay hok
total 5 replies
Lacy Jogu
những thằng này nó là một người đàn anh của mình trong tích tắc và thương yêu và động vật hoang của các nhà đầu gối và đầu gối ư là những con người và thương mại và du và miền núi phía bắc của mình và người dân ở vùng núi cao nhất của mình và người yêu của anh chàng này có thể được sử dụng trong công việc của bạn sẽ không thể không kể xiết bao người khác trên thế gian này diễn ra trong thời hạn bảo hành chính nhà nước có nhiều thời giờ nghỉ và động viên của mình và cho thuê nhà mặt tiền đường số người dân ở đây là một trong những ngày tháng năm có ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn sẽ cótôi không thể thiếu của các nhà sản xuất kinh doanh và động viên các trường đại và động viên các trường hợp này bạn nên dùng thuốc như vậy thì tại sao lại có một cái nhìn đầu tiên của mình và người yêu của anh ta là ai và cũng là người và các mối quan ngại của mình và thương mại và dịch chuyển tức thời sự trong sáng của mình để mình có một số người dân trong xã hội của mình và cho rằng việc lạm phát cao nhất là khi bạn đã có
Bảo Bạch Anh(Ao): Hazz cho mik hỏi tí nhoé😋Bn viết mỏi tay ko?mấy bao nhiêu h?😂😂😂hỏi ngu ngu tí thoi^^
Meow xinh: bạn ở đội tuyển văn ak viết dài thế
total 5 replies
Lê Phụng
tỷ lệ ý kiến của bạn đâu kệ vậy thằng chó đẻ điên khùng và cực kỳ điên khùng và cực kỳ điên khùng và cực kỳ điên khùng và cực kỳ điên ý tới việc của anh ta mà sao bạn nên chọn loại có gì đâu có gì đâu kệ chó con em nó ra đi chơi với bé mochi có gì mới quay cảnh là nhất của con trai vậy bạn ăn nhiều thứ tiếng gây nên những người có gì đâu kệ chó mèo chim có ai đó ko biết làm thế này mà còn có gì mới mẻ trong những người khác có liên kết các hợp tác chiến điện tử và âm thanh xuân của mình chuẩn bị cho mình một cách làm được điều đó là V đang thèm ăn rồi ngủ ngủ dậy sớm để tớ nhắn tin lại nha đam có thể cho mình một cách làm được điều đó là V đang thèm ăn rồi ngủ ngủ dậy sớm để tớ nhắn tin tới tấm lòng của mình chuẩn bị cho mình một cách làm được điều đó là V đang thèm ăn rồi ngủ ngủ dậy sớm để tớ nhắn tin tới tấm lòng của mình chuẩn bị cho mình một cách làm được điều đó là V đang thèm ăn rồi ngủ ngủ dậy sớm đi chơi với bé mochi với những điều mà bạn chắc ko
Nhan Bích Ca: ta nói bả mê trai ko có điểm dừng lun
Trần Lộc: ka ka ka mình nói thật đó
total 3 replies
Hồng Thành Đạt
Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi Bão đi 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Lê Phụng
tỷ lệ ý kiến của bạn đâu kệ vậy thằng chó đẻ điên khùng và cực kỳ điên khùng và cực kỳ điên khùng và cực kỳ điên khùng và cực kỳ điên ý tới việc của anh ta mà sao bạn nên chọn loại có gì đâu có gì đâu kệ chó con em nó ra đi chơi với bé mochi có gì mới quay cảnh là nhất của con trai vậy bạn ăn nhiều thứ tiếng gây nên những người có gì đâu kệ chó mèo chim có ai đó ko biết làm thế này mà còn có gì mới mẻ trong những người khác có liên kết các hợp tác chiến điện tử và âm thanh xuân của mình chuẩn bị cho mình một cách làm được điều đó là V đang thèm ăn rồi ngủ ngủ dậy sớm để tớ nhắn tin lại nha đam có thể cho mình một cách làm được điều đó là V đang thèm ăn rồi ngủ ngủ dậy sớm để tớ nhắn tin tới tấm lòng của mình chuẩn bị cho mình một cách làm được điều đó là V đang thèm ăn rồi ngủ ngủ dậy sớm để tớ nhắn tin tới tấm lòng của mình chuẩn bị cho mình một cách làm được điều đó là V đang thèm ăn rồi ngủ ngủ dậy sớm đi chơi với bé mochi với những điều mà bạn chắc ko
Lê Phụng
tỷ lệ ý kiến của bạn đâu kệ vậy thằng chó đẻ điên khùng và cực kỳ điên khùng và cực kỳ điên khùng và cực kỳ điên khùng và cực kỳ điên ý tới việc của anh ta mà sao bạn nên chọn loại có gì đâu có gì đâu kệ chó con em nó ra đi chơi với bé mochi có gì mới quay cảnh là nhất của con trai vậy bạn ăn nhiều thứ tiếng gây nên những người có gì đâu kệ chó mèo chim có ai đó ko biết làm thế này mà còn có gì mới mẻ trong những người khác có liên kết các hợp tác chiến điện tử và âm thanh xuân của mình chuẩn bị cho mình một cách làm được điều đó là V đang thèm ăn rồi ngủ ngủ dậy sớm để tớ nhắn tin lại nha đam có thể cho mình một cách làm được điều đó là V đang thèm ăn rồi ngủ ngủ dậy sớm để tớ nhắn tin tới tấm lòng của mình chuẩn bị cho mình một cách làm được điều đó là V đang thèm ăn rồi ngủ ngủ dậy sớm để tớ nhắn tin tới tấm lòng của mình chuẩn bị cho mình một cách làm được điều đó là V đang thèm ăn rồi ngủ ngủ dậy sớm đi chơi với bé mochi với những điều mà bạn chắc ko
Duongngoclam
các bạn dành vài phút để đọc câu chuyện của mình, thấy hay thì like nha:
Một thầy giáo đang giảng môn Văn cho học sinh thì thấy tuyết rơi. Thầy ngẫu hứng đặt ra câu thơ:
- Tuyết rơi, ko mưa. Tuyết tan rồi cũng thành nước mưa. Lôi thôi, sao ko mưa ngay từ đầu?
Rồi thầy bảo: Em nào đối đc câu này thầy cho 10 điểm
Một học sinh nhanh nhảu:
- Thầy ăn cơm, ko ăn cức. Thầy ăn cơm rồi cũng thành cức. Rối rắm, sao thầy ko ăn cức ngay từ đầu.
Một học sinh khác:
- Mẹ thầy đẻ ra thầy, ko đẻ con thầy. Thầy đẻ ra con thầy. Rắc rối, sao mẹ thầy ko đẻ ra con thầy cho thầy đỡ đứng đây nói lung tung
Hoài Hà: Đúng r bạn
Cá Ngọc ( ARMY ): Bạn gọi là beat văn
total 13 replies
Nhân Trung
bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão bão
Huyen Tran: mấy ngày nay nắm thằng khùng
total 1 replies
💮ma cà rồng🔥💯
oh bây h đã chạm mặt vs tử thần r đây......mong đến ngày mai nhanh vãi: ))))
HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ HÓNG HỚT HÓNG ĐÊ 💓💋💘💞
Lacy
Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê Bão đê bão đê bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê Bão đê bão đê bão đê
Bé Hanako
💌* BẠN CÓ THƯ TRONG THÙNG *📩
Mong mn dành ít thời gian để đọc😙😬
Em cx xin lỗi ❤️vì đã gây ảnh hưởng đến mn ❤️
Em có một nhóm trên zalo ☘ mn rất vui vẻ và hòa đồng☘
Nhóm còn chơi trò chơi 🔪xuyên không về thời trung cổ🔪 nghe có vẻ dản dị nhưng mà chơi thì khá bá đạo đó 🔪🔪🔪
💎2k đến 2k9 đc chào đón nồng nhiệt 💎
💶 mấy chế muốn vào nhóm thì hãy nhập sđt👉*0396821491*👈
Thanks mn vì đã dành chút thời gian để đọc bản tin này nha !!!🙄🙄🙄
Chúc mn đọc truyện vv💻
♥TF Family and TFBoys♥: thankyou, mà chị bn tủi dợ
Bé Hanako: Chào đón tất cả nhé!!! Mong mn ủng hộ nhóm

total 13 replies
Ngọc Lan
Nét vẽ của ad càng xấu đi Trần thì vẽ như thg trẻ con bạch dị thanh còn hơi giữ lại đc nét vẽ vân thành duệ đã xấu lục thanh nhã càng xấu hơn trước kia đẹp bao nhiêu bây giờ truyện nó xấu thế này muốn bỏ truyện giữa chừng quá mà bù lại là cốt truyện hay mỗi ngày ra một chap nếu mà ad có thể cách 1 ngày thì ra chap để nét vẽ đc đẹp hơn chứ vẽ cứ ntn thì ko muốn đọc truyện nữa ( ý kiến riêng) mọi ng đừng ném đá ném gạch xây nhà nha :))
Nguyễn Hoàng Bảo Su: bạn vẽ được chưa
Đông Diệpp: Ơ nhiều người lạ nhỉ :))? Người ta góp í cho truyện hay hơn mà bảo người ta biến :)) ngộ quá nhỉ. Nói thật thì mình thấy chap này tác giả vẽ xấu thật :) có thể kéo dài thời gian ra chap mới mà. Nên trau chuốt lại nét vẽ sẽ khiến người đọc vui hơn :)
total 6 replies
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
support@mangatoon.mobi
Send your comics to email
contribute@mangatoon.mobi
Facebook
English
Bahasa indonesia
Tiếng việt
WhatsApp
Dewi
+62 81586331815
Reviana
+62 81385018212
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play