Hoàng Thái Tử, Nhận Nuôi Tôi Đi
Hoàng Thái Tử, Nhận Nuôi Tôi Đi
Hoàng Thái Tử, Nhận Nuôi Tôi Đi
Đã Full
Tình yêu / Xuyên Không
19.4M
4.5
Tên tác giả: ShangMan

Xuyên không thành mèo ư, OMG! Đợi đã, kịch bản này không đúng lắm! Làm gì có con mèo nào lại bị con người truy sát đuổi cùng giết tận như thế? Lơ ngơ thế nào hôn trúng Hoàng Thái Tử lại biến thành người. Rốt cuộc thì đằng sau ẩn chứa âm mưu gì? Dù sao thì, Hoàng Thái Tử, nhận nuôi tôi đi! Truyện này do ShangMan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 161 chương    /    (7294)
 Đã cập nhật 161 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-10-27
 15.1k  675
2
Chapter 2
2019-10-27
 13.5k  286
3
Chapter 3
2019-10-27
 12.4k  309
4
Chapter 4
2019-10-27
 11.5k  253
5
Chapter 5
2019-10-27
 9.6k  260
6
Chapter 6
2019-10-27
 8.7k  115
7
Chapter 7
2019-10-27
 7.9k  140
8
Chapter 8
2019-10-27
 7.6k  90
9
Chapter 9
2019-10-27
 7.2k  99
10
Chapter 10
2019-10-27
 7.4k  134
11
Chapter 11
2019-10-29
 6.6k  178
12
Chapter 12
2019-11-03
 6k  73
13
Chapter 13
2019-11-05
 6k  69
14
Chapter 14
2019-11-10
 5.7k  73
15
Chapter 15
2019-11-12
 5.8k  102
16
Chapter 16
2019-11-17
 5.6k  63
17
Chapter 17
2019-11-19
 5.3k  120
18
Chapter 18
2019-11-24
 5.1k  53
19
Chapter 19
2019-11-26
 4.8k  56
20
Chapter 20
2019-12-01
 5.3k  165
21
Chapter 21
2019-12-03
 5.8k  216
22
Chapter 22
2019-12-08
 4.5k  103
23
Chapter 23
2019-12-10
 4k  45
24
Chapter 24
2019-12-15
 4k  67
25
Chapter 25
2019-12-17
 4k  76
26
Chapter 26
2019-12-22
 3.9k  72
27
Chapter 27
2019-12-24
 3.8k  53
28
Chapter 28
2019-12-29
 3.6k  52
29
Chapter 29
2019-12-31
 3.5k  23
30
Chapter 30
2020-01-05
 3.9k  57
31
Chapter 31
2020-01-07
 3.4k  45
32
Chapter 32
2020-01-12
 3.3k  31
33
Chapter 33
2020-01-14
 3.3k  32
34
Chapter 34
2020-01-19
 3.3k  19
35
Chapter 35
2020-01-21
 3.2k  52
36
Chapter 36
2020-01-26
 3.3k  73
37
Chapter 37
2020-01-28
 3.1k  27
38
Chapter 38
2020-02-02
 3.1k  64
39
Chapter 39
2020-02-04
 3.4k  43
40
Chapter 40
2020-02-09
 3.2k  50
41
Chapter 41
2020-02-11
 2.9k  21
42
Chapter 42
2020-02-16
 3.3k  43
43
Chapter 43
2020-02-18
 3.3k  71
44
Chapter 44
2020-02-23
 3.1k  50
45
Chapter 45
2020-02-25
 3.2k  51
46
Chapter 46
2020-03-01
 2.9k  22
47
Chapter 47
2020-03-03
 3.3k  60
48
Chapter 48
2020-03-08
 2.8k  30
49
Chapter 49
2020-03-10
 2.8k  23
50
Chapter 50
2020-03-15
 2.7k  20
51
Chapter 51
2020-03-17
 2.9k  29
52
Chapter 52
2020-03-22
 2.6k  53
53
Chapter 53
2020-03-24
 2.6k  21
54
Chapter 54
2020-03-29
 2.7k  31
55
Chapter 55
2020-03-31
 2.6k  31
56
Chapter 56
2020-04-05
 2.8k  32
57
Chapter 57
2020-04-07
 2.8k  72
58
Chapter 58
2020-04-12
 2.6k  25
59
Chapter 59
2020-04-14
 2.5k  20
60
Chapter 60
2020-04-19
 2.4k  18
61
Chapter 61
2020-04-21
 2.6k  45
62
Chapter 62
2020-04-26
 2.3k  28
63
Chapter 63
2020-04-28
 2.3k  28
64
Chapter 64
2020-05-03
 2.2k  32
65
Chapter 65
2020-05-05
 2.2k  21
66
Chapter 66
2020-05-10
 2k  27
67
Chapter 67
2020-05-12
 1.9k  28
68
Chapter 68
2020-05-17
 1.7k  31
69
Chapter 69
2020-05-19
 1.7k  28
70
Chapter 70
2020-05-24
 1.7k  39
71
Chapter 71
2020-05-26
 1.6k  20
72
Chapter 72
2020-05-31
 1.5k  19
73
Chapter 73
2020-06-02
 1.4k  21
74
Chapter 74
2020-06-07
 1.4k  15
75
Chapter 75
2020-06-09
 1.5k  12
76
Chapter 76
2020-06-14
 1.5k  16
77
Chapter 77
2020-06-16
 1.4k  18
78
Chapter 78
2020-06-23
 1.3k  17
79
Chapter 79
2020-06-28
 1.3k  11
80
Chapter 80
2020-06-30
 1.3k  19
81
Chapter 81
2020-07-05
 1.3k  15
82
Chapter 82
2020-07-07
 1.3k  11
83
Chapter 83
2020-07-12
 1.3k  5
84
Chapter 84
2020-07-14
 1.3k  22
85
Chapter 85
2020-07-19
 1.3k  12
86
Chapter 86
2020-07-21
 1.4k  33
87
Chapter 87
2020-07-26
 1.3k  17
88
Chapter 88
2020-07-28
 1.4k  30
89
Chapter 89
2020-08-02
 1.4k  20
90
Chapter 90
2020-08-04
 1.3k  30
91
Chapter 91
2020-08-09
 1.4k  18
92
Chapter 92
2020-08-11
 1.2k  10
93
Chapter 93
2020-08-16
 1.2k  22
94
Chapter 94
2020-08-18
 1.2k  18
95
Chapter 95
2020-08-23
 1.1k  10
96
Chapter 96
2020-08-25
 1.1k  14
97
Chapter 97
2020-08-30
 1.1k  12
98
Chapter 98
2020-09-01
 1.1k  13
99
Chapter 99
2020-09-06
 1k  12
100
Chapter 100
2020-09-08
 1.1k  20
101
Chapter 101
2020-09-13
 1.1k  9
102
Chapter 102
2020-09-15
 1.1k  12
103
Chapter 103
2020-09-20
 1k  22
104
Chapter 104
2020-09-22
 915  14
105
Chapter 105
2020-09-27
 886  20
106
Chapter 106
2020-09-29
 836  20
107
Chapter 107
2020-10-04
 806  61
108
Chapter 108
2020-10-06
 796  27
109
Chapter 109
2020-10-11
 820  18
110
Chapter 110
2020-10-13
 840  9
111
Chapter 111
2020-10-18
 761  12
112
Chapter 112
2020-10-20
 826  12
113
Chapter 113
2020-10-25
 761  8
114
Chapter 114
2020-10-27
 738  6
115
Chapter 115
2020-11-01
 682  12
116
Chapter 116
2020-11-03
 702  10
117
Chapter 117
2020-11-08
 711  12
118
Chapter 118
2020-11-10
 709  17
119
Chapter 119
2020-11-15
 680  16
120
Chapter 120
2020-11-17
 675  13
121
Chapter 121
2020-11-22
 711  11
122
Chapter 122
2020-11-24
 722  12
123
Chapter 123
2020-11-25
 654  14
124
Chapter 124
2020-11-25
 637  17
125
Chapter 125
2020-11-25
 613  10
126
Chapter 126
2020-11-25
 654  10
127
Chapter 127
2020-11-25
 677  6
128
Chapter 128
2020-11-25
 625  39
129
Chapter 129
2020-11-25
 624  26
130
Chapter 130
2020-11-25
 637  4
131
Chapter 131
2020-11-25
 601  12
132
Chapter 132
2020-11-25
 784  56
133
Chapter 133
2020-11-29
 713  19
134
Chapter 134
2020-12-01
 798  28
135
Chapter 135
2020-12-06
 739  38
136
Chapter 136
2020-12-08
 723  27
137
Chapter 137
2020-12-13
 763  13
138
Chapter 138
2020-12-15
 770  17
139
Chapter 139
2020-12-20
 722  21
140
Chapter 140
2020-12-22
 757  17
141
Chapter 141
2020-12-29
 740  11
142
Chapter 142
2021-01-03
 681  6
143
Chapter 143
2021-01-05
 727  22
144
Chapter 144
2021-01-10
 674  16
145
Chapter 145
2021-01-12
 705  11
146
Chapter 146
2021-01-17
 670  8
147
Chapter 147
2021-01-19
 706  13
148
Chapter 148
2021-01-24
 616  11
149
Chapter 149
2021-01-26
 633  10
150
Chapter 150
2021-01-31
 605  10
151
Chapter 151
2021-02-02
 653  14
152
Chapter 152
2021-02-07
 651  14
153
Chapter 153
2021-02-09
 627  9
154
Chapter 154
2021-02-14
 579  9
155
Chapter 155
2021-02-16
 600  9
156
Chapter 156
2021-02-17
 575  10
157
Chapter 157
2021-02-17
 547  22
158
Chapter 158
2021-02-17
 533  14
159
Chapter 159
2021-02-17
 575  4
160
Chapter 160
2021-02-17
 664  16
161
Chapter 161
2021-02-17
 1.7k  273
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Ân oán hào môn/Chiếm hữu cao/Thiên kim lụi bại
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
Tình yêu/Xuyên Không
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play