Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Viễn tưởng / Đông Phương Huyền Huyễn / Cổ đại / Sảng văn / Lội ngược dòng
66.6M
4.6
Tên tác giả: iCiyuan

Kẻ mạnh bị tập kích, quay về thời kỳ niên thiếu, trở thành thiếu chủ phế vật yếu ớt năm đó. Kẻ thù kiếp trước, kiếp này, quyết không bỏ qua! Tiếc nuối kiếp trước, kiếp này, nhất định bù đắp! Đợi đến khi linh kiếm trường tiếu, thiên địa tam giới, ta là chí tôn! Nếu có kẻ không thuận, một kiếm, giết chết! Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 429 chương    /    (40910)
 Đã cập nhật 429 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 11.6k  1.3k
2
Chapter 2
2018-11-07
 9k  604
3
Chapter 3
2018-11-07
 8.2k  435
4
Chapter 4
2018-11-07
 7.6k  489
5
Chapter 5
2018-11-07
 7.6k  454
6
Chapter 6
2018-11-07
 6.9k  375
7
Chapter 7
2018-11-10
 6.4k  275
8
Chapter 8
2018-11-10
 6.7k  409
9
Chapter 9
2018-11-13
 6.4k  276
10
Chapter 10
2018-11-15
 6.2k  243
11
Chapter 11
2018-11-17
 6.1k  370
12
Chapter 12
2018-11-20
 6.2k  310
13
Chapter 13
2018-11-20
 6.3k  229
14
Chapter 14
2018-11-20
 6k  313
15
Chapter 15
2018-11-20
 5.5k  236
16
Chapter 16
2018-11-22
 5.5k  205
17
Chapter 17
2018-11-24
 5.5k  168
18
Chapter 18
2018-11-27
 5.5k  197
19
Chapter 19
2018-11-28
 5.3k  224
20
Chapter 20
2018-11-28
 5.2k  264
21
Chapter 21
2018-11-28
 5.3k  147
22
Chapter 22
2018-11-28
 5.2k  162
23
Chapter 23
2018-11-29
 5.6k  182
24
Chapter 24
2018-11-30
 5.4k  160
25
Chapter 25
2018-12-01
 5.2k  149
26
Chapter 26
2018-12-02
 5k  125
27
Chapter 27
2018-12-03
 4.9k  120
28
Chapter 28
2018-12-04
 4.8k  131
29
Chapter 29
2018-12-05
 4.8k  132
30
Chapter 30
2018-12-05
 4.7k  87
31
Chapter 31
2018-12-05
 4.7k  97
32
Chapter 32
2018-12-05
 4.6k  74
33
Chapter 33
2018-12-05
 4.7k  76
34
Chapter 34
2018-12-05
 4.6k  91
35
Chapter 35
2018-12-05
 5.2k  146
36
Chapter 36
2018-12-05
 4.9k  104
37
Chapter 37
2018-12-05
 4.5k  86
38
Chapter 38
2018-12-05
 4.6k  78
39
Chapter 39
2018-12-05
 4.9k  166
40
Chapter 40
2018-12-05
 4.7k  236
41
Chapter 41
2018-12-06
 4.6k  84
42
Chapter 42
2018-12-07
 4.6k  177
43
Chapter 43
2018-12-08
 4.5k  130
44
Chapter 44
2018-12-09
 4.4k  48
45
Chapter 45
2018-12-10
 4.5k  70
46
Chapter 46
2018-12-11
 4.5k  54
47
Chapter 47
2018-12-12
 4.5k  62
48
Chapter 48
2018-12-13
 4.6k  84
49
Chapter 49
2018-12-14
 4.5k  62
50
Chapter 50
2018-12-15
 4.4k  66
51
Chapter 51
2018-12-16
 4.4k  63
52
Chapter 52
2018-12-17
 4.4k  82
53
Chapter 53
2018-12-18
 4.2k  47
54
Chapter 54
2018-12-19
 4.4k  60
55
Chapter 55
2018-12-20
 4.5k  141
56
Chapter 56
2018-12-21
 4.3k  78
57
Chapter 57
2018-12-22
 4.3k  41
58
Chapter 58
2018-12-23
 4.4k  60
59
Chapter 59
2018-12-24
 4.2k  37
60
Chapter 60
2018-12-25
 4.3k  50
61
Chapter 61
2018-12-26
 4.3k  161
62
Chapter 62
2018-12-27
 4.2k  100
63
Chapter 63
2018-12-28
 4.3k  51
64
Chapter 64
2018-12-29
 4.1k  48
65
Chapter 65
2018-12-30
 3.9k  38
66
Chapter 66
2018-12-31
 4.2k  92
67
Chapter 67
2019-01-01
 4.4k  223
68
Chapter 68
2019-01-02
 4.2k  70
69
Chapter 69
2019-01-03
 4.3k  78
70
Chapter 70
2019-01-04
 4.1k  56
71
Chapter 71
2019-01-05
 4.1k  95
72
Chapter 72
2019-01-06
 4.1k  64
73
Chapter 73
2019-01-07
 4k  47
74
Chapter 74
2019-01-08
 4k  50
75
Chapter 75
2019-01-09
 4k  25
76
Chapter 76
2019-01-10
 4k  45
77
Chapter 77
2019-01-11
 4k  46
78
Chapter 78
2019-01-12
 4k  80
79
Chapter 79
2019-01-13
 4.1k  47
80
Chapter 80
2019-01-14
 4k  59
81
Chapter 81
2019-01-15
 4k  108
82
Chapter 82
2019-01-16
 4.1k  43
83
Chapter 83
2019-01-17
 4.1k  47
84
Chapter 84
2019-01-18
 4k  41
85
Chapter 85
2019-01-19
 4k  26
86
Chapter 86
2019-01-20
 4.1k  46
87
Chapter 87
2019-01-21
 4.1k  38
88
Chapter 88
2019-01-22
 4k  307
89
Chapter 89
2019-01-23
 4.3k  109
90
Chapter 90
2019-01-24
 4.1k  79
91
Chapter 91
2019-01-25
 3.9k  60
92
Chapter 92
2019-01-26
 4.2k  32
93
Chapter 93
2019-01-27
 4.4k  57
94
Chapter 94
2019-01-28
 4.1k  61
95
Chapter 95
2019-01-29
 4.3k  143
96
Chapter 96
2019-01-30
 4k  55
97
Chapter 97
2019-01-31
 4k  33
98
Chapter 98
2019-02-01
 3.9k  33
99
Chapter 99
2019-02-02
 4.4k  94
100
Chapter 100
2019-02-03
 4.2k  68
101
Chapter 101
2019-02-04
 4.3k  262
102
Chapter 102
2019-02-05
 4.2k  86
103
Chapter 103
2019-02-06
 4k  59
104
Chapter 104
2019-02-07
 4.1k  67
105
Chapter 105
2019-02-08
 3.9k  62
106
Chapter 106
2019-02-09
 3.8k  164
107
Chapter 107
2019-02-10
 3.6k  51
108
Chapter 108
2019-02-11
 3.9k  40
109
Chapter 109
2019-02-12
 3.9k  216
110
Chapter 110
2019-02-13
 3.7k  126
111
Chapter 111
2019-02-14
 3.5k  92
112
Chapter 112
2019-02-15
 3.6k  92
113
Chapter 113
2019-02-16
 3.7k  52
114
Chapter 114
2019-02-17
 3.8k  64
115
Chapter 115
2019-02-18
 3.8k  55
116
Chapter 116
2019-02-19
 3.7k  33
117
Chapter 117
2019-02-20
 3.5k  47
118
Chapter 118
2019-02-21
 3.8k  61
119
Chapter 119
2019-02-22
 3.8k  72
120
Chapter 120
2019-02-23
 3.6k  44
121
Chapter 121
2019-02-24
 3.7k  40
122
Chapter 122
2019-02-25
 3.9k  35
123
Chapter 123
2019-02-26
 3.8k  36
124
Chapter 124
2019-02-27
 3.6k  31
125
Chapter 125
2019-02-28
 3.5k  45
126
Chapter 126
2019-03-01
 3.6k  27
127
Chapter 127
2019-03-02
 3.6k  27
128
Chapter 128
2019-03-03
 3.6k  24
129
Chapter 129
2019-03-04
 3.7k  51
130
Chapter 130
2019-03-05
 3.6k  23
131
Chapter 131
2019-03-06
 3.5k  32
132
Chapter 132
2019-03-07
 3.7k  53
133
Chapter 133
2019-03-08
 3.8k  38
134
Chapter 134
2019-03-09
 3.9k  72
135
Chapter 135
2019-03-10
 4k  142
136
Chapter 136
2019-03-11
 3.7k  261
137
Chapter 137
2019-03-12
 3.5k  872
138
Chapter 138
2019-03-13
 3.6k  44
139
Chapter 139
2019-03-14
 3.6k  41
140
Chapter 140
2019-03-15
 3.6k  49
141
Chapter 141
2019-03-16
 3.7k  24
142
Chapter 142
2019-03-17
 3.8k  65
143
Chapter 143
2019-03-18
 3.7k  56
144
Chapter 144
2019-03-19
 3.8k  78
145
Chapter 145
2019-03-20
 3.6k  64
146
Chapter 146
2019-03-21
 3.8k  41
147
Chapter 147
2019-03-22
 3.7k  19
148
Chapter 148
2019-03-23
 3.7k  45
149
Chapter 149
2019-03-24
 3.6k  47
150
Chapter 150
2019-03-25
 3.7k  89
151
Chapter 151
2019-03-26
 3.6k  50
152
Chapter 152
2019-03-27
 3.9k  178
153
Chapter 153
2019-03-28
 3.7k  57
154
Chapter 154
2019-03-29
 3.9k  62
155
Chapter 155
2019-03-30
 4k  256
156
Chapter 156
2019-03-31
 3.5k  66
157
Chapter 157
2019-04-01
 3.7k  46
158
Chapter 158
2019-04-02
 3.6k  47
159
Chapter 159
2019-04-03
 3.8k  51
160
Chapter 160
2019-04-04
 3.7k  47
161
Chapter 161
2019-04-07
 3.8k  49
162
Chapter 162
2019-04-08
 3.7k  53
163
Chapter 163
2019-04-11
 3.9k  45
164
Chapter 164
2019-04-14
 3.9k  57
165
Chapter 165
2019-04-15
 3.8k  93
166
Chapter 166
2019-04-18
 3.9k  105
167
Chapter 167
2019-04-21
 3.7k  74
168
Chapter 168
2019-04-22
 3.7k  74
169
Chapter 169
2019-04-25
 4k  135
170
Chapter 170
2019-04-28
 3.8k  86
171
Chapter 171
2019-04-29
 3.7k  72
172
Chapter 172
2019-05-02
 3.9k  465
173
Chapter 173
2019-05-05
 3.9k  240
174
Chapter 174
2019-05-06
 4.1k  110
175
Chapter 175
2019-05-09
 3.9k  101
176
Chapter 176
2019-05-12
 3.8k  72
177
Chapter 177
2019-05-13
 3.9k  128
178
Chapter 178
2019-05-16
 3.6k  71
179
Chapter 179
2019-05-19
 3.7k  117
180
Chapter 180
2019-05-20
 3.4k  492
181
Chapter 181
2019-05-23
 3.7k  88
182
Chapter 182
2019-05-26
 3.6k  58
183
Chapter 183
2019-05-30
 3.6k  134
184
Chapter 184
2019-06-02
 3.7k  109
185
Chapter 185
2019-06-06
 3.8k  204
186
Chapter 186
2019-06-09
 3.6k  93
187
Chapter 187
2019-06-13
 3.6k  63
188
Chapter 188
2019-06-16
 3.7k  58
189
Chapter 189
2019-06-20
 3.5k  62
190
Chapter 190
2019-06-23
 3.7k  186
191
Chapter 191
2019-06-27
 3.8k  111
192
Chapter 192
2019-06-30
 3.7k  278
193
Chapter 193
2019-07-04
 3.7k  69
194
Chapter 194
2019-07-07
 3.7k  105
195
Chapter 195
2019-07-11
 3.7k  72
196
Chapter 196
2019-07-14
 3.8k  114
197
Chapter 197
2019-07-18
 3.6k  74
198
Chapter 198
2019-07-21
 3.7k  94
199
Chapter 199
2019-07-25
 3.5k  43
200
Chapter 200
2019-07-28
 3.7k  123
201
Chapter 201
2019-08-01
 3.7k  89
202
Chapter 202
2019-08-04
 3.8k  151
203
Chapter 203
2019-08-08
 3.6k  299
204
Chapter 204
2019-08-11
 3.7k  360
205
Chapter 205
2019-08-13
 3.5k  165
206
Chapter 206
2019-08-13
 3.6k  78
207
Chapter 207
2019-08-13
 3.6k  72
208
Chapter 208
2019-08-13
 3.8k  239
209
Chapter 209
2019-08-13
 3.5k  38
210
Chapter 210
2019-08-13
 3.5k  69
211
Chapter 211
2019-08-13
 3.5k  74
212
Chapter 212
2019-08-13
 3.7k  59
213
Chapter 213
2019-08-13
 3.6k  42
214
Chapter 214
2019-08-13
 3.5k  25
215
Chapter 215
2019-08-13
 3.7k  109
216
Chapter 216
2019-08-13
 3.5k  43
217
Chapter 217
2019-08-13
 3.5k  73
218
Chapter 218
2019-08-13
 3.3k  40
219
Chapter 219
2019-08-13
 3.6k  107
220
Chapter 220
2019-08-15
 3.8k  83
221
Chapter 221
2019-08-18
 3.6k  114
222
Chapter 222
2019-08-22
 3.5k  96
223
Chapter 223
2019-08-26
 3.8k  136
224
Chapter 224
2019-09-12
 3.5k  75
225
Chapter 225
2019-09-15
 3.4k  61
226
Chapter 226
2019-09-19
 3.7k  74
227
Chapter 227
2019-09-22
 3.4k  122
228
Chapter 228
2019-09-26
 3.4k  60
229
Chapter 229
2019-09-29
 3.5k  85
230
Chapter 230
2019-10-03
 3.5k  56
231
Chapter 231
2019-10-06
 3.5k  53
232
Chapter 232
2019-10-10
 3.4k  60
233
Chapter 233
2019-10-13
 3.6k  102
234
Chapter 234
2019-10-17
 3.5k  92
235
Chapter 235
2019-10-20
 3.6k  106
236
Chapter 236
2019-10-24
 3.5k  41
237
Chapter 237
2019-10-27
 3.8k  90
238
Chapter 238
2019-10-31
 3.7k  95
239
Chapter 239
2019-11-03
 3.4k  91
240
Chapter 240
2019-11-07
 3.5k  98
241
Chapter 241
2019-11-10
 3.6k  71
242
Chapter 242
2019-11-14
 3.5k  79
243
Chapter 243
2019-11-17
 3.5k  98
244
Chapter 244
2019-11-21
 3.5k  68
245
Chapter 245
2019-11-24
 3.3k  52
246
Chapter 246
2019-11-28
 3.3k  56
247
Chapter 247
2019-12-01
 3.4k  71
248
Chapter 248
2019-12-05
 3.5k  89
249
Chapter 249
2019-12-08
 3.4k  66
250
Chapter 250
2019-12-10
 3.6k  58
251
Chapter 251
2019-12-12
 3.5k  39
252
Chapter 252
2019-12-15
 3.5k  54
253
Chapter 253
2019-12-17
 3.9k  99
254
Chapter 254
2019-12-19
 3.8k  72
255
Chapter 255
2019-12-22
 3.6k  77
256
Chapter 256
2019-12-24
 3.6k  95
257
Chapter 257
2019-12-26
 3.8k  96
258
Chapter 258
2020-01-02
 3.5k  78
259
Chapter 259
2020-01-05
 3.7k  63
260
Chapter 260
2020-01-09
 3.7k  66
261
Chapter 261
2020-01-12
 3.7k  99
262
Chapter 262
2020-01-16
 3.5k  49
263
Chapter 263
2020-01-19
 3.5k  56
264
Chapter 264
2020-01-23
 3.5k  60
265
Chapter 265
2020-01-26
 3.5k  72
266
Chapter 266
2020-01-30
 3.5k  78
267
Chapter 267
2020-02-02
 3.8k  74
268
Chapter 268
2020-02-06
 4.1k  268
269
Chapter 269
2020-02-13
 4.3k  299
270
Chapter 270
2020-02-20
 4.1k  239
271
Chapter 271
2020-02-27
 3.7k  175
272
Chapter 272
2020-03-01
 3.7k  93
273
Chapter 273
2020-03-02
 3.6k  98
274
Chapter 274
2020-03-05
 3.7k  157
275
Chapter 275
2020-03-08
 3.6k  125
276
Chapter 276
2020-03-12
 3.5k  65
277
Chapter 277
2020-03-15
 3.7k  162
278
Chapter 278
2020-03-19
 3.7k  113
279
Chapter 279
2020-03-22
 3.6k  91
280
Chapter 280
2020-03-26
 3.7k  193
281
Chapter 281
2020-03-29
 3.6k  84
282
Chapter 282
2020-04-02
 3.7k  121
283
Chapter 283
2020-04-05
 3.6k  183
284
Chapter 284
2020-04-09
 3.6k  217
285
Chapter 285
2020-04-12
 3.7k  91
286
Chapter 286
2020-04-16
 3.5k  114
287
Chapter 287
2020-04-19
 3.5k  119
288
Chapter 288
2020-04-23
 3.6k  73
289
Chapter 289
2020-04-26
 3.6k  151
290
Chapter 290
2020-04-30
 3.7k  103
291
Chapter 291
2020-05-03
 3.6k  138
292
Chapter 292
2020-05-07
 3.4k  76
293
Chapter 293
2020-05-10
 3.4k  72
294
Chapter 294
2020-05-14
 3.3k  132
295
Chapter 295
2020-05-17
 3.3k  93
296
Chapter 296
2020-05-21
 3.2k  87
297
Chapter 297
2020-05-24
 3.5k  137
298
Chapter 298
2020-05-28
 3.4k  163
299
Chapter 299
2020-05-31
 3.4k  70
300
Chapter 300
2020-06-04
 3.3k  50
301
Chapter 301
2020-06-07
 3.3k  93
302
Chapter 302
2020-06-11
 3.1k  54
303
Chapter 303
2020-06-14
 3.2k  52
304
Chapter 304
2020-06-18
 3.1k  53
305
Chapter 305
2020-06-21
 3.4k  105
306
Chapter 306
2020-06-25
 3.5k  123
307
Chapter 307
2020-06-28
 3.4k  150
308
Chapter 308
2020-07-02
 3.2k  65
309
Chapter 309
2020-07-05
 3.3k  67
310
Chapter 310
2020-07-09
 3.2k  114
311
Chapter 311
2020-07-12
 3.2k  46
312
Chapter 312
2020-07-16
 3.1k  74
313
Chapter 313
2020-07-19
 3.1k  45
314
Chapter 314
2020-07-23
 3.2k  61
315
Chapter 315
2020-07-26
 3k  55
316
Chapter 316
2020-07-30
 3.1k  63
317
Chapter 317
2020-08-02
 3.3k  79
318
Chapter 318
2020-08-06
 3.1k  154
319
Chapter 319
2020-08-09
 3.2k  132
320
Chapter 320
2020-08-13
 2.8k  86
321
Chapter 321
2020-08-16
 2.8k  79
322
Chapter 322
2020-08-20
 2.7k  97
323
Chapter 323
2020-08-23
 2.8k  44
324
Chapter 324
2020-08-27
 2.7k  96
325
Chapter 325
2020-08-30
 2.7k  71
326
Chapter 326
2020-09-03
 2.6k  61
327
Chapter 327
2020-09-10
 2.7k  74
328
Chapter 328
2020-09-17
 2.6k  48
329
Chapter 329
2020-09-24
 2.7k  86
330
Chapter 330
2020-10-01
 2.6k  60
331
Chapter 331
2020-10-08
 2.5k  62
332
Chapter 332
2020-10-15
 2.6k  63
333
Chapter 333
2020-10-22
 2.5k  156
334
Chapter 334
2020-10-29
 2.4k  67
335
Chapter 335
2020-11-05
 2.2k  91
336
Chapter 336
2020-11-12
 2.4k  46
337
Chapter 337
2020-11-19
 2.4k  57
338
Chapter 338
2020-11-26
 2.4k  70
339
Chapter 339
2020-12-03
 2.2k  40
340
Chapter 340
2020-12-10
 2.3k  33
341
Chapter 341
2020-12-17
 2.3k  80
342
Chapter 342
2020-12-24
 2.1k  58
343
Chapter 343
2020-12-31
 2.2k  131
344
Chapter 344
2021-01-07
 2.1k  46
345
Chapter 345
2021-01-14
 2k  33
346
Chapter 346
2021-01-21
 2k  31
347
Chapter 347
2021-01-28
 2k  45
348
Chapter 348
2021-02-04
 2k  56
349
Chapter 349
2021-02-11
 2k  64
350
Chapter 350
2021-02-18
 1.9k  50
351
Chapter 351
2021-02-25
 2k  74
352
Chapter 352
2021-03-04
 1.8k  42
353
Chapter 353
2021-03-11
 1.8k  64
354
Chapter 354
2021-03-18
 1.8k  66
355
Chapter 355
2021-03-25
 1.7k  68
356
Chapter 356
2021-04-01
 1.7k  45
357
Chapter 357
2021-04-08
 1.7k  43
358
Chapter 358
2021-04-15
 1.6k  42
359
Chapter 359
2021-04-22
 1.6k  47
360
Chapter 360
2021-04-29
 1.5k  68
361
Chapter 361
2021-05-01
 1.4k  29
362
Chapter 362
2021-05-01
 1.4k  20
363
Chapter 363
2021-05-01
 1.5k  21
364
Chapter 364
2021-05-01
 1.4k  31
365
Chapter 365
2021-05-01
 1.4k  20
366
Chapter 366
2021-05-01
 1.4k  22
367
Chapter 367
2021-05-01
 1.3k  17
368
Chapter 368
2021-05-01
 1.4k  12
369
Chapter 369
2021-05-01
 1.3k  17
370
Chapter 370
2021-05-01
 1.5k  41
371
Chapter 371
2021-05-06
 1.5k  38
372
Chapter 372
2021-05-13
 1.4k  65
373
Chapter 373
2021-05-20
 1.5k  58
374
Chapter 374
2021-05-27
 1.5k  62
375
Chapter 375
2021-06-03
 1.4k  66
376
Chapter 376
2021-06-10
 1.3k  61
377
Chapter 377
2021-06-17
 1.4k  45
378
Chapter 378
2021-06-24
 1.3k  52
379
Chapter 379
2021-07-01
 1.3k  48
380
Chapter 380
2021-07-08
 1.2k  56
381
Chapter 381
2021-07-13
 1.1k  33
382
Chapter 382
2021-07-15
 1.1k  30
383
Chapter 383
2021-07-20
 1.1k  57
384
Chapter 384
2021-07-22
 1.1k  35
385
Chapter 385
2021-07-27
 1k  25
386
Chapter 386
2021-07-29
 1.1k  44
387
Chapter 387
2021-08-03
 1.1k  31
388
Chapter 388
2021-08-05
 1.1k  38
389
Chapter 389
2021-08-10
 1k  37
390
Chapter 390
2021-08-12
 1.1k  43
391
Chapter 391
2021-08-17
 992  28
392
Chapter 392
2021-08-19
 1k  30
393
Chapter 393
2021-08-24
 977  29
394
Chapter 394
2021-08-26
 985  30
395
Chapter 395
2021-08-31
 937  29
396
Chapter 396
2021-09-02
 937  23
397
Chapter 397
2021-09-07
 860  32
398
Chapter 398
2021-09-09
 844  37
399
Chapter 399
2021-09-14
 725  20
400
Chapter 400
2021-09-16
 773  40
401
Chapter 401
2021-09-21
 749  40
402
Chapter 402
2021-09-22
 676  20
403
Chapter 403
2021-09-22
 630  14
404
Chapter 404
2021-09-22
 620  9
405
Chapter 405
2021-09-22
 638  6
406
Chapter 406
2021-09-22
 628  17
407
Chapter 407
2021-09-22
 611  9
408
Chapter 408
2021-09-22
 691  13
409
Chapter 409
2021-09-23
 765  50
410
Chapter 410
2021-09-28
 701  45
411
Chapter 411
2021-09-30
 736  48
412
Chapter 412
2021-10-05
 680  37
413
Chapter 413
2021-10-07
 676  31
414
Chapter 414
2021-10-12
 624  35
415
Chapter 415
2021-10-14
 648  28
416
Chapter 416
2021-10-19
 593  18
417
Chapter 417
2021-10-21
 578  37
418
Chapter 418
2021-10-26
 560  17
419
Chapter 419
2021-10-28
 595  49
420
Chapter 420
2021-11-02
 556  18
421
Chapter 421
2021-11-04
 536  29
422
Chapter 422
2021-11-09
 508  24
423
Chapter 423
2021-11-11
 522  24
424
Chapter 424
2021-11-16
 488  18
425
Chapter 425
2021-11-18
 501  34
426
Chapter 426
2021-11-23
 425  21
427
Chapter 427
2021-11-25
 436  37
428
Chapter 428
2021-11-30
 374  28
429
Chapter 429
2021-12-02
 236  20
Đề xuất liên quan
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Lội ngược dòng/Hiền lành
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Võ Thần Chủ Tể
Võ Thần Chủ Tể
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play