Khế Ước Sủng Hôn
Khế Ước Sủng Hôn
Khế Ước Sủng Hôn
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Ngọt sủng / Drama / Hôn nhân hợp đồng / 419 / Nham hiểm
11.7M
4.7
Tên tác giả: KS

Kết hôn được nhiều tháng, ông xã luôn thường trực ở đó nhưng chưa bao giờ lộ diện, trong lúc ấy, Hoắc Đình Thâm bỗng dưng xông vào cuộc sống của cô, cũng bắt đầu theo đuổi cô nhiệt tình. Một mặt là “người chồng” dịu dàng ấm áp nhưng chưa bao giờ được gặp, một mặt là Hoắc Đình Thâm lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô nên lựa chọn ra sao… Truyện này do KS cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 71 chương    /    (7068)
 Đã cập nhật 71 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-05-24
 10.7k  1.1k
2
Chapter 2
2021-06-22
 7.6k  398
3
Chapter 3
2021-06-25
 6.9k  173
4
Chapter 4
2021-06-25
 6.1k  123
5
Chapter 5
2021-06-25
 5.5k  136
6
Chapter 6
2021-06-25
 5.5k  86
7
Chapter 7
2021-06-25
 5.5k  108
8
Chapter 8
2021-06-25
 4.9k  85
9
Chapter 9
2021-06-25
 5k  79
10
Chapter 10
2021-06-25
 5.7k  213
11
Chapter 11
2021-06-28
 4.9k  173
12
Chapter 12
2021-07-02
 4.8k  181
13
Chapter 13
2021-07-05
 4.8k  182
14
Chapter 14
2021-07-09
 4.7k  160
15
Chapter 15
2021-07-12
 4.3k  142
16
Chapter 16
2021-07-16
 3.9k  115
17
Chapter 17
2021-07-19
 3.9k  136
18
Chapter 18
2021-07-23
 3.8k  146
19
Chapter 19
2021-07-26
 3.4k  124
20
Chapter 20
2021-07-26
 3k  32
21
Chapter 21
2021-07-26
 2.9k  37
22
Chapter 22
2021-07-26
 3k  37
23
Chapter 23
2021-07-26
 2.9k  40
24
Chapter 24
2021-07-26
 2.8k  46
25
Chapter 25
2021-07-26
 2.7k  22
26
Chapter 26
2021-07-26
 2.7k  44
27
Chapter 27
2021-07-26
 2.6k  29
28
Chapter 28
2021-07-26
 2.8k  47
29
Chapter 29
2021-07-26
 3.1k  130
30
Chapter 30
2021-07-30
 3.1k  147
31
Chapter 31
2021-08-02
 3.2k  162
32
Chapter 32
2021-08-06
 3k  123
33
Chapter 33
2021-08-09
 3.1k  199
34
Chapter 34
2021-08-13
 2.9k  110
35
Chapter 35
2021-08-16
 2.8k  118
36
Chapter 36
2021-08-20
 2.6k  83
37
Chapter 37
2021-08-22
 2k  55
38
Chapter 38
2021-08-22
 2.2k  26
39
Chapter 39
2021-08-22
 2.1k  23
40
Chapter 40
2021-08-22
 2k  30
41
Chapter 41
2021-08-22
 2k  25
42
Chapter 42
2021-08-22
 2.1k  57
43
Chapter 43
2021-08-22
 2k  38
44
Chapter 44
2021-08-22
 2.1k  23
45
Chapter 45
2021-08-22
 1.9k  47
46
Chapter 46
2021-08-22
 2.2k  55
47
Chapter 47
2021-08-23
 2.3k  97
48
Chapter 48
2021-08-27
 2.3k  128
49
Chapter 49
2021-08-30
 2.2k  108
50
Chapter 50
2021-09-03
 2k  72
51
Chapter 51
2021-09-06
 1.9k  55
52
Chapter 52
2021-09-10
 1.9k  73
53
Chapter 53
2021-09-13
 1.7k  79
54
Chapter 54
2021-09-17
 1.5k  44
55
Chapter 55
2021-09-20
 1.5k  53
56
Chapter 56
2021-09-24
 1.4k  37
57
Chapter 57
2021-09-27
 1.3k  59
58
Chapter 58
2021-10-01
 1.3k  56
59
Chapter 59
2021-10-04
 1.3k  50
60
Chapter 60
2021-10-07
 1k  26
61
Chapter 61
2021-10-07
 947  22
62
Chapter 62
2021-10-07
 919  20
63
Chapter 63
2021-10-07
 953  23
64
Chapter 64
2021-10-07
 913  12
65
Chapter 65
2021-10-07
 942  16
66
Chapter 66
2021-10-07
 1.2k  42
67
Chapter 67
2021-10-08
 1.3k  80
68
Chapter 68
2021-10-11
 1.2k  74
69
Chapter 69
2021-10-15
 1k  57
70
Chapter 70
2021-10-18
 981  64
71
Chapter 71
2021-10-22
 682  40
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play