Hầu Gia Nhà Ta Không Sủng Ta
Hầu Gia Nhà Ta Không Sủng Ta
Hầu Gia Nhà Ta Không Sủng Ta
Tiếp tục cập nhật
Cung đình
16.3M
4.7
Tên tác giả: Red Cyan Anime

Hầu gia nhà ta mỗi tháng có mấy ngày... phải hút máu!? Phải làm sao đây? Truyện này do Red Cyan Anime cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 115 chương    /    (9142)
 Đã cập nhật 115 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-03-10
 12.9k  1.2k
2
Chapter 2
2021-03-15
 8.4k  250
3
Chapter 3
2021-03-15
 8k  164
4
Chapter 4
2021-03-15
 7.2k  127
5
Chapter 5
2021-03-15
 6.5k  89
6
Chapter 6
2021-03-15
 6.7k  57
7
Chapter 7
2021-03-15
 7.2k  120
8
Chapter 8
2021-03-15
 6.4k  115
9
Chapter 9
2021-03-15
 7k  116
10
Chapter 10
2021-03-15
 6.2k  116
11
Chapter 11
2021-03-15
 7.1k  279
12
Chapter 12
2021-03-18
 6.8k  195
13
Chapter 13
2021-03-20
 7k  206
14
Chapter 14
2021-03-25
 6.3k  189
15
Chapter 15
2021-03-27
 6.4k  163
16
Chapter 16
2021-04-01
 6.2k  151
17
Chapter 17
2021-04-03
 6k  124
18
Chapter 18
2021-04-08
 5.2k  115
19
Chapter 19
2021-04-10
 5.3k  91
20
Chapter 20
2021-04-15
 5k  104
21
Chapter 21
2021-04-17
 5.1k  187
22
Chapter 22
2021-04-22
 4.9k  108
23
Chapter 23
2021-04-24
 4.5k  126
24
Chapter 24
2021-04-29
 4.4k  63
25
Chapter 25
2021-05-01
 4.7k  100
26
Chapter 26
2021-05-06
 4.7k  128
27
Chapter 27
2021-05-08
 3.9k  53
28
Chapter 28
2021-05-11
 3.3k  78
29
Chapter 29
2021-05-11
 3.6k  69
30
Chapter 30
2021-05-11
 3.9k  54
31
Chapter 31
2021-05-11
 3.3k  37
32
Chapter 32
2021-05-11
 3.2k  34
33
Chapter 33
2021-05-11
 3.2k  48
34
Chapter 34
2021-05-11
 3.3k  93
35
Chapter 35
2021-05-11
 3.1k  53
36
Chapter 36
2021-05-11
 3.1k  42
37
Chapter 37
2021-05-11
 3.2k  83
38
Chapter 38
2021-05-13
 3.6k  134
39
Chapter 39
2021-05-15
 3.8k  114
40
Chapter 40
2021-05-20
 3.5k  119
41
Chapter 41
2021-05-22
 3.5k  105
42
Chapter 42
2021-05-27
 3k  100
43
Chapter 43
2021-05-29
 3.1k  134
44
Chapter 44
2021-06-03
 2.7k  59
45
Chapter 45
2021-06-05
 2.7k  83
46
Chapter 46
2021-06-10
 2.7k  89
47
Chapter 47
2021-06-12
 2.7k  100
48
Chapter 48
2021-06-17
 2.4k  86
49
Chapter 49
2021-06-19
 2.3k  64
50
Chapter 50
2021-06-24
 2.4k  114
51
Chapter 51
2021-06-26
 2.5k  74
52
Chapter 52
2021-07-01
 2.2k  53
53
Chapter 53
2021-07-03
 2.2k  72
54
Chapter 54
2021-07-08
 2.1k  57
55
Chapter 55
2021-07-10
 2.1k  69
56
Chapter 56
2021-07-15
 1.9k  60
57
Chapter 57
2021-07-17
 1.9k  61
58
Chapter 58
2021-07-22
 1.7k  44
59
Chapter 59
2021-07-24
 1.6k  58
60
Chapter 60
2021-07-29
 1.6k  51
61
Chapter 61
2021-07-31
 1.6k  50
62
Chapter 62
2021-08-05
 1.4k  54
63
Chapter 63
2021-08-07
 1.4k  55
64
Chapter 64
2021-08-12
 1.3k  85
65
Chapter 65
2021-08-14
 1.4k  59
66
Chapter 66
2021-08-19
 1.3k  68
67
Chapter 67
2021-08-21
 1.2k  47
68
Chapter 68
2021-08-23
 1.1k  40
69
Chapter 69
2021-08-23
 1k  16
70
Chapter 70
2021-08-23
 1k  16
71
Chapter 71
2021-08-23
 1.1k  10
72
Chapter 72
2021-08-23
 987  17
73
Chapter 73
2021-08-23
 986  11
74
Chapter 74
2021-08-23
 1k  12
75
Chapter 75
2021-08-23
 1.1k  10
76
Chapter 76
2021-08-23
 1k  12
77
Chapter 77
2021-08-23
 1.5k  66
78
Chapter 78
2021-08-26
 1.4k  52
79
Chapter 79
2021-08-28
 1.4k  66
80
Chapter 80
2021-09-02
 1.2k  58
81
Chapter 81
2021-09-04
 1.3k  104
82
Chapter 82
2021-09-09
 1.1k  47
83
Chapter 83
2021-09-11
 1k  42
84
Chapter 84
2021-09-16
 897  33
85
Chapter 85
2021-09-18
 959  35
86
Chapter 86
2021-09-23
 898  38
87
Chapter 87
2021-09-25
 927  41
88
Chapter 88
2021-09-30
 926  43
89
Chapter 89
2021-10-02
 874  40
90
Chapter 90
2021-10-07
 846  27
91
Chapter 91
2021-10-09
 869  34
92
Chapter 92
2021-10-14
 838  34
93
Chapter 93
2021-10-16
 816  25
94
Chapter 94
2021-10-21
 820  22
95
Chapter 95
2021-10-23
 849  46
96
Chapter 96
2021-10-28
 789  36
97
Chapter 97
2021-10-30
 789  47
98
Chapter 98
2021-11-04
 724  21
99
Chapter 99
2021-11-06
 764  23
100
Chapter 100
2021-11-11
 717  42
101
Chapter 101
2021-11-13
 718  52
102
Chapter 102
2021-11-18
 657  25
103
Chapter 103
2021-11-20
 641  39
104
Chapter 104
2021-11-24
 548  14
105
Chapter 105
2021-11-24
 512  13
106
Chapter 106
2021-11-24
 534  13
107
Chapter 107
2021-11-24
 492  10
108
Chapter 108
2021-11-24
 506  10
109
Chapter 109
2021-11-24
 530  13
110
Chapter 110
2021-11-24
 614  26
111
Chapter 111
2021-11-25
 640  44
112
Chapter 112
2021-11-27
 625  33
113
Chapter 113
2021-12-02
 492  28
114
Chapter 114
2021-12-04
 517  35
115
Chapter 115
2021-12-09
 46  10
Đề xuất liên quan
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
Tình yêu/Xuyên Không
Mối Tình Oan Trái Của Diêm Vương
Mối Tình Oan Trái Của Diêm Vương
Tình yêu/Viễn tưởng
Thất Vương Phi Báo Thù
Thất Vương Phi Báo Thù
Tình yêu/Xuyên Không/Viễn tưởng/Ngọt sủng/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Drama/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Lội ngược dòng/Nham hiểm
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Vương Phi Xuyên Không Muốn Thăng Cấp
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play