Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
Tiếp tục cập nhật
Huyền huyễ
2.8M
4.8
Tên tác giả: Weitian Culture

Thiếu niên Khương Dịch Niên, tu luyện trên con đường linh lộ, cậu kết giao với hậu nhân của Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Thần, cũng giành được trái tim giai nhân. Trên con đường lịch luyện, cậu phát hiện hình như bản thân có liên quan đến "Tà Linh Tộc" - người bị phong ấn trong ngục. Một câu chuyện mới sắp bắt đầu từ đây... Truyện này do Weitian Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 97 chương    /    (2490)
 Đã cập nhật 97 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-03-17
 2.2k  432
2
Chapter 2
2021-03-31
 1.7k  78
3
Chapter 3
2021-03-31
 1.6k  56
4
Chapter 4
2021-03-31
 1.5k  39
5
Chapter 5
2021-03-31
 1.5k  35
6
Chapter 6
2021-03-31
 1.6k  36
7
Chapter 7
2021-03-31
 1.5k  33
8
Chapter 8
2021-03-31
 1.4k  29
9
Chapter 9
2021-03-31
 1.4k  44
10
Chapter 10
2021-04-06
 1.3k  24
11
Chapter 11
2021-04-08
 1.4k  52
12
Chapter 12
2021-04-13
 1.3k  53
13
Chapter 13
2021-04-15
 1.2k  41
14
Chapter 14
2021-04-20
 1.1k  32
15
Chapter 15
2021-04-22
 1.1k  44
16
Chapter 16
2021-04-27
 1k  31
17
Chapter 17
2021-04-29
 1.1k  26
18
Chapter 18
2021-05-04
 1.1k  52
19
Chapter 19
2021-05-06
 985  23
20
Chapter 20
2021-05-07
 904  16
21
Chapter 21
2021-05-07
 909  19
22
Chapter 22
2021-05-07
 903  13
23
Chapter 23
2021-05-07
 888  20
24
Chapter 24
2021-05-07
 877  19
25
Chapter 25
2021-05-07
 866  14
26
Chapter 26
2021-05-07
 839  15
27
Chapter 27
2021-05-07
 830  11
28
Chapter 28
2021-05-07
 920  15
29
Chapter 29
2021-05-07
 1k  37
30
Chapter 30
2021-05-11
 910  19
31
Chapter 31
2021-05-13
 933  26
32
Chapter 32
2021-05-18
 896  33
33
Chapter 33
2021-05-20
 894  32
34
Chapter 34
2021-05-25
 833  22
35
Chapter 35
2021-05-27
 841  26
36
Chapter 36
2021-06-01
 814  22
37
Chapter 37
2021-06-03
 808  17
38
Chapter 38
2021-06-08
 776  21
39
Chapter 39
2021-06-10
 772  13
40
Chapter 40
2021-06-15
 759  21
41
Chapter 41
2021-06-17
 741  17
42
Chapter 42
2021-06-22
 739  16
43
Chapter 43
2021-06-24
 698  26
44
Chapter 44
2021-06-29
 693  20
45
Chapter 45
2021-07-01
 721  17
46
Chapter 46
2021-07-06
 674  21
47
Chapter 47
2021-07-08
 656  30
48
Chapter 48
2021-07-13
 661  12
49
Chapter 49
2021-07-15
 685  12
50
Chapter 50
2021-07-20
 634  19
51
Chapter 51
2021-07-22
 652  22
52
Chapter 52
2021-07-27
 627  15
53
Chapter 53
2021-07-29
 646  20
54
Chapter 54
2021-08-03
 610  17
55
Chapter 55
2021-08-05
 603  18
56
Chapter 56
2021-08-10
 611  20
57
Chapter 57
2021-08-12
 605  20
58
Chapter 58
2021-08-17
 580  21
59
Chapter 59
2021-08-19
 591  15
60
Chapter 60
2021-08-24
 573  23
61
Chapter 61
2021-08-26
 603  17
62
Chapter 62
2021-08-31
 556  14
63
Chapter 63
2021-09-02
 568  18
64
Chapter 64
2021-09-07
 537  9
65
Chapter 65
2021-09-09
 535  20
66
Chapter 66
2021-09-14
 476  13
67
Chapter 67
2021-09-16
 503  11
68
Chapter 68
2021-09-21
 459  20
69
Chapter 69
2021-09-23
 490  14
70
Chapter 70
2021-09-28
 466  13
71
Chapter 71
2021-09-30
 444  13
72
Chapter 72
2021-10-05
 446  20
73
Chapter 73
2021-10-07
 439  12
74
Chapter 74
2021-10-12
 439  11
75
Chapter 75
2021-10-14
 434  14
76
Chapter 76
2021-10-19
 445  14
77
Chapter 77
2021-10-21
 437  14
78
Chapter 78
2021-10-23
 407  10
79
Chapter 79
2021-10-23
 386  7
80
Chapter 80
2021-10-23
 391  12
81
Chapter 81
2021-10-23
 378  9
82
Chapter 82
2021-10-23
 400  10
83
Chapter 83
2021-10-23
 392  10
84
Chapter 84
2021-10-23
 358  10
85
Chapter 85
2021-10-23
 364  12
86
Chapter 86
2021-10-23
 357  12
87
Chapter 87
2021-10-23
 378  11
88
Chapter 88
2021-10-26
 362  14
89
Chapter 89
2021-10-28
 420  32
90
Chapter 90
2021-11-02
 378  30
91
Chapter 91
2021-11-04
 327  13
92
Chapter 92
2021-11-09
 299  11
93
Chapter 93
2021-11-11
 301  16
94
Chapter 94
2021-11-16
 242  12
95
Chapter 95
2021-11-18
 264  17
96
Chapter 96
2021-11-23
 214  10
97
Chapter 97
2021-11-25
 196  13
Đề xuất liên quan
Chư Thiên Kỷ
Chư Thiên Kỷ
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play