Ngốc À, Anh Yêu Em...
Trường học / Tình yêu / Đã Full

Ngốc À, Anh Yêu Em...

Cá🐟
Ngốc À, Anh Yêu Em...
Bắt đầu xem Ch.1
4.8
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 56 Episodes
1
Chap 1: NỮ THẦN XUẤT HIỆN
2019-07-17  278  13
2
Chap 2: NAM THẦN LỘ DIỆN
2019-07-17  270  11
3
Chap 3: BỆNH TƯƠNG TƯ
2019-07-19  249  11
4
Chap 4: BÀI TEST
2019-07-20  246  22
5
Chap 5: TỈNH TÒ
2019-07-20  258  23
6
Chap 6: HẸN HÒ
2019-07-22  223  11
7
Chap 7: ANH CÒN CẦN EM NỮA KHÔNG?
2019-07-22  206  9
8
Chap 8: BUÔNG TAY
2019-07-24  207  8
9
Chap 9: TRẢI LÒNG
2019-07-26  217  8
10
Chap 10: ĐÂY LÀ THẬT HAY LÀ MƠ?
2019-07-27  191  11
11
Chap 11: HÓA RA ANH VỐN RẤT YÊU EM
2019-07-29  221  16
12
Chap 12: CHỌC GIẬN NHẦM NGƯỜI RỒI
2019-07-30  241  13
13
Chap 13: LÀM HUỀ
2019-07-30  224  9
14
Chap 14: KẾ HOẠCH BÍ MẬT
2019-07-30  220  8
15
Chap 15: BỊ PHÁT HIỆN
2019-07-30  225  11
16
Chap 16: BIỂN THÍNH
2019-07-30  229  23
17
Chap 17: MÊ TRAI BỎ BẠN
2019-07-31  214  20
18
Chap 18: SÓNG GIÓ
2019-08-01  182  9
19
Chap 19: ĐỐI MẶT VỚI MẸ CHỒNG
2019-08-01  190  7
20
Chap 20: HÔN ƯỚC BỊ HỦY BỎ
2019-08-01  203  19
21
Chap 21: TAI NẠN ĐẪM MÁU
2019-08-03  186  11
22
Chap 22: EM MUỐN ANH TIẾP TỤC BÊN EM
2019-08-03  194  18
23
Chap 23: SỢ MẤT ANH
2019-08-06  183  9
24
Chap 24: ANH KHÔNG XỨNG
2019-08-06  192  18
25
Chap 25: BỊ KỊCH 3 NĂM TRƯỚC
2019-08-09  176  6
26
Chap 26: ANH XIN LỖI
2019-08-09  186  7
27
Chap 27: MẢNH VỠ CỦA KÍ ỨC
2019-08-09  183  6
28
Chap 28: NHƯ MỘT TRÒ ĐÙA
2019-08-09  179  11
29
Chap 29: ĐÃ TỪNG
2019-08-11  169  7
30
Chap 30: YÊU LÀ PHẢI NÓI
2019-08-11  184  9
31
Chap 31: COUPLE MỚI RA LÒ
2019-08-11  176  10
32
Chap 32: CUỐI CÙNG CŨNG GẶP ĐƯỢC ANH
2019-08-12  173  7
33
Chap 33: GIÚP BẠN THÂN ĐI CUA TRAI
2019-08-12  172  13
34
Chap 34: KHÔNG YÊU ĐỪNG NÊN GÂY THƯƠNG NHỚ
2019-08-13  168  5
35
Chap 35: KÍ ỨC NĂM XƯA
2019-08-13  168  3
36
Chap 36: TẤT CẢ KHÔNG PHẢI LÀ MƠ
2019-08-13  168  3
37
Chap 37: HY VỌNG CHỈ LÀ MƠ
2019-08-13  168  4
38
Chap 38: GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH
2019-08-13  174  9
39
TÂM THƯ GỬI CÁC BẠN ĐỘC GIẢ ^^
2019-08-13  164  24
40
Chap 39: EM LÀ CỦA ANH
2019-08-18  175  6
41
Chap 40: THẾ NÀO MỚI LÀ TỐT
2019-08-18  153  4
42
TẶNG PHẨM ><
2019-08-18  156  16
43
Chap 41: BẤT CÔNG
2019-08-19  171  12
44
Chap 42: DẠI GÁI
2019-08-22  160  4
45
Chap 43: TRÊN ĐƯỜNG ĐI
2019-08-22  168  11
46
Chap 44: KHI NÀO EM MỚI CHỊU LẤY ANH ĐÂY!
2019-08-28  101  4
47
Chap 45: TRÁI TIM DAO ĐỘNG
2019-08-28  106  8
48
Chap 46: VY VY MẤT TÍCH
2019-09-03  97  2
49
Chap 47: LỰA CHỌN HY SINH
2019-09-03  112  15
50
Chap 48: MUỐN GẶP ANH LẦN CUỐI
2019-11-13  90  16
51
Chap 49: KẺ GIẾT NGƯỜI
2019-12-01  83  4
52
Chap 50: KẾ HOẠCH CẦU HÔN
2019-12-09  73  8
53
Chap 51: KHÔNG PHẢI ĐƠN PHƯƠNG
2020-02-19  73  5
54
Chap 52: TRỌNG SẮC KHINH BẠN
2020-04-01  34  2
55
Chap 53: NGÀY TRỌNG ĐẠI
2020-04-01  33  0
56
Chap 54: HAPPY HAPPY
2020-04-01  37  3
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp
Dewi
+62 81586331815
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play