Ngốc À, Anh Yêu Em...
Trường học / Tình yêu / Đã Full

Ngốc À, Anh Yêu Em...

Cá🐟
Ngốc À, Anh Yêu Em...
Bắt đầu xem Ch.1
4.7
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 57 Episodes
1
Chap 1: NỮ THẦN XUẤT HIỆN
2019-07-17  400  19
2
Chap 2: NAM THẦN LỘ DIỆN
2019-07-17  383  12
3
Chap 3: BỆNH TƯƠNG TƯ
2019-07-19  353  17
4
Chap 4: BÀI TEST
2019-07-20  342  35
5
Chap 5: TỈNH TÒ
2019-07-20  355  28
6
Chap 6: HẸN HÒ
2019-07-22  307  15
7
Chap 7: ANH CÒN CẦN EM NỮA KHÔNG?
2019-07-22  272  12
8
Chap 8: BUÔNG TAY
2019-07-24  273  11
9
Chap 9: TRẢI LÒNG
2019-07-26  284  11
10
Chap 10: ĐÂY LÀ THẬT HAY LÀ MƠ?
2019-07-27  245  12
11
Chap 11: HÓA RA ANH VỐN RẤT YÊU EM
2019-07-29  290  29
12
Chap 12: CHỌC GIẬN NHẦM NGƯỜI RỒI
2019-07-30  315  16
13
Chap 13: LÀM HUỀ
2019-07-30  294  11
14
Chap 14: KẾ HOẠCH BÍ MẬT
2019-07-30  290  9
15
Chap 15: BỊ PHÁT HIỆN
2019-07-30  292  12
16
Chap 16: BIỂN THÍNH
2019-07-30  300  29
17
Chap 17: MÊ TRAI BỎ BẠN
2019-07-31  280  20
18
Chap 18: SÓNG GIÓ
2019-08-01  244  9
19
Chap 19: ĐỐI MẶT VỚI MẸ CHỒNG
2019-08-01  255  8
20
Chap 20: HÔN ƯỚC BỊ HỦY BỎ
2019-08-01  268  20
21
Chap 21: TAI NẠN ĐẪM MÁU
2019-08-03  250  12
22
Chap 22: EM MUỐN ANH TIẾP TỤC BÊN EM
2019-08-03  252  20
23
Chap 23: SỢ MẤT ANH
2019-08-06  240  10
24
Chap 24: ANH KHÔNG XỨNG
2019-08-06  250  19
25
Chap 25: BỊ KỊCH 3 NĂM TRƯỚC
2019-08-09  228  7
26
Chap 26: ANH XIN LỖI
2019-08-09  240  8
27
Chap 27: MẢNH VỠ CỦA KÍ ỨC
2019-08-09  244  8
28
Chap 28: NHƯ MỘT TRÒ ĐÙA
2019-08-09  228  13
29
Chap 29: ĐÃ TỪNG
2019-08-11  222  8
30
Chap 30: YÊU LÀ PHẢI NÓI
2019-08-11  244  10
31
Chap 31: COUPLE MỚI RA LÒ
2019-08-11  228  11
32
Chap 32: CUỐI CÙNG CŨNG GẶP ĐƯỢC ANH
2019-08-12  227  9
33
Chap 33: GIÚP BẠN THÂN ĐI CUA TRAI
2019-08-12  220  14
34
Chap 34: KHÔNG YÊU ĐỪNG NÊN GÂY THƯƠNG NHỚ
2019-08-13  215  6
35
Chap 35: KÍ ỨC NĂM XƯA
2019-08-13  218  4
36
Chap 36: TẤT CẢ KHÔNG PHẢI LÀ MƠ
2019-08-13  214  3
37
Chap 37: HY VỌNG CHỈ LÀ MƠ
2019-08-13  213  5
38
Chap 38: GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH
2019-08-13  227  9
39
TÂM THƯ GỬI CÁC BẠN ĐỘC GIẢ ^^
2019-08-13  204  24
40
Chap 39: EM LÀ CỦA ANH
2019-08-18  230  6
41
Chap 40: THẾ NÀO MỚI LÀ TỐT
2019-08-18  202  5
42
TẶNG PHẨM ><
2019-08-18  199  18
43
Chap 41: BẤT CÔNG
2019-08-19  218  12
44
Chap 42: DẠI GÁI
2019-08-22  217  4
45
Chap 43: TRÊN ĐƯỜNG ĐI
2019-08-22  223  13
46
Chap 44: KHI NÀO EM MỚI CHỊU LẤY ANH ĐÂY!
2019-08-28  159  5
47
Chap 45: TRÁI TIM DAO ĐỘNG
2019-08-28  155  8
48
Chap 46: VY VY MẤT TÍCH
2019-09-03  149  3
49
Chap 47: LỰA CHỌN HY SINH
2019-09-03  168  15
50
Chap 48: MUỐN GẶP ANH LẦN CUỐI
2019-11-13  144  17
51
Chap 49: KẺ GIẾT NGƯỜI
2019-12-01  145  6
52
Chap 50: KẾ HOẠCH CẦU HÔN
2019-12-09  133  8
53
Chap 51: KHÔNG PHẢI ĐƠN PHƯƠNG
2020-02-19  137  7
54
Chap 52: TRỌNG SẮC KHINH BẠN
2020-04-01  101  3
55
Chap 53: NGÀY TRỌNG ĐẠI
2020-04-01  105  5
56
Chap 54: HAPPY HAPPY
2020-04-01  116  17
57
NGOẠI TRUYỆN (1)
2020-04-18  76  5
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp
Hilma
+62 81586331815
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play