Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Ngọt sủng / Drama / Hôn nhân hợp đồng / Bá đạo / Gương vỡ lại lành / Ngạo mạ
234.3M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Kết hôn 2 năm, Giản Mạt với tư cách là vợ chính thức làm ấm giường cho Cố Bắc Thần, còn luôn phải ứng phó với tin đồn của hắn, đồng thời đối mặt với không ít tiểu tam ngày ngày đến làm ầm ĩ, còn phải thỏa mãn hắn trên giường…Tất cả những điều này sớm đã thành thói quen, nhưng đột nhiên một hôm cô nhận được một câu như này: Giản Mạt, chúng ta ly hôn đi. Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 704 chương    /    (95142)
 Đã cập nhật 704 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 25.4k  1.8k
2
Chapter 2
2018-11-07
 21.5k  747
3
Chapter 3
2018-11-07
 20.4k  663
4
Chapter 4
2018-11-07
 18.4k  311
5
Chapter 5
2018-11-07
 17.9k  1k
6
Chapter 6
2018-11-07
 13.5k  395
7
Chapter 7
2018-11-10
 14.3k  303
8
Chapter 8
2018-11-10
 15.6k  434
9
Chapter 9
2018-11-13
 15.7k  672
10
Chapter 10
2018-11-16
 12.1k  179
11
Chapter 11
2018-11-20
 11.5k  147
12
Chapter 12
2018-11-20
 12.5k  301
13
Chapter 13
2018-11-20
 11.5k  145
14
Chapter 14
2018-11-20
 12.1k  267
15
Chapter 15
2018-11-20
 12.1k  162
16
Chapter 16
2018-11-20
 12k  142
17
Chapter 17
2018-11-20
 13.1k  281
18
Chapter 18
2018-11-20
 10.7k  161
19
Chapter 19
2018-11-20
 10.5k  216
20
Chapter 20
2018-11-20
 11.6k  180
21
Chapter 21
2018-11-21
 11.4k  234
22
Chapter 22
2018-11-21
 10.9k  117
23
Chapter 23
2018-11-21
 10.2k  149
24
Chapter 24
2018-11-21
 11k  95
25
Chapter 25
2018-11-21
 10.5k  116
26
Chapter 26
2018-11-21
 9.7k  122
27
Chapter 27
2018-11-21
 9.4k  140
28
Chapter 28
2018-11-22
 10k  219
29
Chapter 29
2018-11-22
 9.9k  147
30
Chapter 30
2018-11-22
 9.7k  108
31
Chapter 31
2018-11-22
 10.1k  187
32
Chapter 32
2018-11-22
 10.6k  170
33
Chapter 33
2018-11-22
 9.5k  92
34
Chapter 34
2018-11-22
 9k  152
35
Chapter 35
2018-11-22
 8.8k  130
36
Chapter 36
2018-11-22
 8.1k  135
37
Chapter 37
2018-11-23
 8.3k  105
38
Chapter 38
2018-11-23
 8.5k  248
39
Chapter 39
2018-11-23
 10.4k  150
40
Chapter 40
2018-11-23
 8.8k  126
41
Chapter 41
2018-11-24
 8.9k  273
42
Chapter 42
2018-11-25
 10k  224
43
Chapter 43
2018-11-26
 8.9k  247
44
Chapter 44
2018-11-27
 8k  222
45
Chapter 45
2018-11-28
 8.4k  112
46
Chapter 46
2018-11-29
 8.2k  163
47
Chapter 47
2018-11-30
 8k  116
48
Chapter 48
2018-12-01
 7.9k  116
49
Chapter 49
2018-12-02
 8k  62
50
Chapter 50
2018-12-03
 8k  123
51
Chapter 51
2018-12-04
 8.3k  278
52
Chapter 52
2018-12-05
 8.5k  121
53
Chapter 53
2018-12-06
 8.1k  102
54
Chapter 54
2018-12-07
 7.7k  131
55
Chapter 55
2018-12-08
 8.1k  229
56
Chapter 56
2018-12-09
 8.2k  228
57
Chapter 57
2018-12-10
 8.4k  173
58
Chapter 58
2018-12-11
 8.1k  627
59
Chapter 59
2018-12-12
 8.2k  189
60
Chapter 60
2018-12-12
 7.9k  173
61
Chapter 61
2018-12-12
 7.9k  143
62
Chapter 62
2018-12-12
 9.2k  175
63
Chapter 63
2018-12-12
 7.8k  167
64
Chapter 64
2018-12-12
 8.4k  92
65
Chapter 65
2018-12-12
 8.2k  87
66
Chapter 66
2018-12-12
 8.4k  157
67
Chapter 67
2018-12-12
 8.2k  181
68
Chapter 68
2018-12-12
 8k  93
69
Chapter 69
2018-12-12
 7.7k  200
70
Chapter 70
2018-12-12
 7.5k  75
71
Chapter 71
2018-12-12
 8k  58
72
Chapter 72
2018-12-12
 8k  65
73
Chapter 73
2018-12-12
 7.5k  108
74
Chapter 74
2018-12-12
 7.8k  134
75
Chapter 75
2018-12-12
 8.1k  145
76
Chapter 76
2018-12-12
 8.5k  76
77
Chapter 77
2018-12-12
 8k  124
78
Chapter 78
2018-12-12
 7.4k  193
79
Chapter 79
2018-12-12
 7.2k  87
80
Chapter 80
2018-12-12
 7.3k  108
81
Chapter 81
2018-12-12
 8.1k  99
82
Chapter 82
2018-12-12
 7.4k  74
83
Chapter 83
2018-12-12
 7.2k  94
84
Chapter 84
2018-12-12
 6.9k  98
85
Chapter 85
2018-12-12
 7.1k  68
86
Chapter 86
2018-12-12
 8.1k  96
87
Chapter 87
2018-12-12
 8.2k  287
88
Chapter 88
2018-12-12
 8k  234
89
Chapter 89
2018-12-12
 7k  94
90
Chapter 90
2018-12-12
 7.3k  85
91
Chapter 91
2018-12-12
 7.3k  69
92
Chapter 92
2018-12-12
 7.5k  98
93
Chapter 93
2018-12-12
 6.9k  133
94
Chapter 94
2018-12-12
 7k  133
95
Chapter 95
2018-12-12
 7.4k  166
96
Chapter 96
2018-12-12
 7k  102
97
Chapter 97
2018-12-12
 6.7k  83
98
Chapter 98
2018-12-12
 7.3k  168
99
Chapter 99
2018-12-12
 7.6k  146
100
Chapter 100
2018-12-12
 7.4k  125
101
Chapter 101
2018-12-13
 8k  92
102
Chapter 102
2018-12-14
 8.1k  198
103
Chapter 103
2018-12-15
 7.5k  149
104
Chapter 104
2018-12-16
 7.4k  121
105
Chapter 105
2018-12-17
 8.6k  322
106
Chapter 106
2018-12-18
 6.9k  134
107
Chapter 107
2018-12-19
 6.7k  95
108
Chapter 108
2018-12-20
 7.1k  186
109
Chapter 109
2018-12-21
 6.8k  176
110
Chapter 110
2018-12-22
 6.6k  110
111
Chapter 111
2018-12-23
 6.5k  117
112
Chapter 112
2018-12-24
 6.6k  92
113
Chapter 113
2018-12-25
 7k  106
114
Chapter 114
2018-12-26
 7k  70
115
Chapter 115
2018-12-27
 7.5k  110
116
Chapter 116
2018-12-28
 7.5k  223
117
Chapter 117
2018-12-29
 6.3k  103
118
Chapter 118
2018-12-30
 6.5k  56
119
Chapter 119
2018-12-31
 6.4k  56
120
Chapter 120
2019-01-01
 6.8k  98
121
Chapter 121
2019-01-02
 6.4k  44
122
Chapter 122
2019-01-03
 6.6k  92
123
Chapter 123
2019-01-04
 6.6k  110
124
Chapter 124
2019-01-05
 6.5k  208
125
Chapter 125
2019-01-06
 6.5k  70
126
Chapter 126
2019-01-07
 6.3k  63
127
Chapter 127
2019-01-08
 6.3k  143
128
Chapter 128
2019-01-09
 6.6k  124
129
Chapter 129
2019-01-10
 6.9k  147
130
Chapter 130
2019-01-11
 6.5k  70
131
Chapter 131
2019-01-12
 6.6k  86
132
Chapter 132
2019-01-13
 6.2k  89
133
Chapter 133
2019-01-14
 6.4k  56
134
Chapter 134
2019-01-15
 6.2k  90
135
Chapter 135
2019-01-16
 6.1k  105
136
Chapter 136
2019-01-17
 6.5k  129
137
Chapter 137
2019-01-18
 6.4k  103
138
Chapter 138
2019-01-19
 6.3k  79
139
Chapter 139
2019-01-20
 6.8k  88
140
Chapter 140
2019-01-21
 7.2k  177
141
Chapter 141
2019-01-22
 6.2k  99
142
Chapter 142
2019-01-23
 6.1k  148
143
Chapter 143
2019-01-24
 6.1k  95
144
Chapter 144
2019-01-25
 6.2k  110
145
Chapter 145
2019-01-26
 6.3k  136
146
Chapter 146
2019-01-27
 6.4k  82
147
Chapter 147
2019-01-28
 6.9k  102
148
Chapter 148
2019-01-29
 6.5k  93
149
Chapter 149
2019-01-30
 6.6k  150
150
Chapter 150
2019-01-31
 6.6k  113
151
Chapter 151
2019-02-01
 6.2k  148
152
Chapter 152
2019-02-02
 6.1k  69
153
Chapter 153
2019-02-03
 5.8k  63
154
Chapter 154
2019-02-04
 6.3k  127
155
Chapter 155
2019-02-05
 6.8k  65
156
Chapter 156
2019-02-06
 6.7k  108
157
Chapter 157
2019-02-07
 6.6k  577
158
Chapter 158
2019-02-08
 6.2k  226
159
Chapter 159
2019-02-09
 6k  121
160
Chapter 160
2019-02-10
 6.3k  246
161
Chapter 161
2019-02-11
 5.9k  206
162
Chapter 162
2019-02-12
 5.7k  52
163
Chapter 163
2019-02-13
 5.9k  88
164
Chapter 164
2019-02-14
 6.3k  144
165
Chapter 165
2019-02-15
 6.7k  134
166
Chapter 166
2019-02-16
 6.2k  138
167
Chapter 167
2019-02-17
 5.9k  117
168
Chapter 168
2019-02-18
 6.1k  80
169
Chapter 169
2019-02-19
 6.5k  617
170
Chapter 170
2019-02-20
 6.9k  246
171
Chapter 171
2019-02-21
 6k  106
172
Chapter 172
2019-02-22
 5.9k  87
173
Chapter 173
2019-02-23
 6.4k  150
174
Chapter 174
2019-02-24
 6.1k  86
175
Chapter 175
2019-02-25
 6.7k  161
176
Chapter 176
2019-02-26
 6.6k  144
177
Chapter 177
2019-02-27
 6.1k  53
178
Chapter 178
2019-02-28
 6.4k  62
179
Chapter 179
2019-03-01
 6.4k  238
180
Chapter 180
2019-03-02
 5.9k  950
181
Chapter 181
2019-03-03
 5.8k  172
182
Chapter 182
2019-03-04
 6.5k  439
183
Chapter 183
2019-03-05
 6.2k  319
184
Chapter 184
2019-03-06
 5.9k  234
185
Chapter 185
2019-03-07
 6.1k  229
186
Chapter 186
2019-03-08
 6.3k  174
187
Chapter 187
2019-03-09
 6.2k  121
188
Chapter 188
2019-03-10
 6.1k  122
189
Chapter 189
2019-03-11
 6k  139
190
Chapter 190
2019-03-12
 5.9k  147
191
Chapter 191
2019-03-13
 5.7k  92
192
Chapter 192
2019-03-14
 5.5k  76
193
Chapter 193
2019-03-15
 5.8k  33
194
Chapter 194
2019-03-16
 6.2k  106
195
Chapter 195
2019-03-17
 6k  142
196
Chapter 196
2019-03-18
 6k  146
197
Chapter 197
2019-03-19
 5.9k  194
198
Chapter 198
2019-03-20
 6k  110
199
Chapter 199
2019-03-21
 5.8k  77
200
Chapter 200
2019-03-22
 5.7k  63
201
Chapter 201
2019-03-23
 5.7k  74
202
Chapter 202
2019-03-24
 5.7k  120
203
Chapter 203
2019-03-25
 5.8k  57
204
Chapter 204
2019-03-26
 6k  152
205
Chapter 205
2019-03-27
 6.2k  177
206
Chapter 206
2019-03-28
 6k  133
207
Chapter 207
2019-03-29
 5.9k  86
208
Chapter 208
2019-03-30
 6.4k  191
209
Chapter 209
2019-03-31
 6.4k  183
210
Chapter 210
2019-04-01
 6.1k  133
211
Chapter 211
2019-04-02
 5.9k  43
212
Chapter 212
2019-04-03
 5.9k  46
213
Chapter 213
2019-04-04
 5.8k  346
214
Chapter 214
2019-04-05
 5.8k  133
215
Chapter 215
2019-04-06
 5.9k  147
216
Chapter 216
2019-04-07
 6.1k  178
217
Chapter 217
2019-04-08
 5.8k  88
218
Chapter 218
2019-04-09
 5.7k  95
219
Chapter 219
2019-04-10
 5.8k  198
220
Chapter 220
2019-04-11
 5.7k  117
221
Chapter 221
2019-04-12
 5.9k  114
222
Chapter 222
2019-04-13
 5.7k  89
223
Chapter 223
2019-04-14
 5.9k  112
224
Chapter 224
2019-04-15
 5.8k  73
225
Chapter 225
2019-04-16
 5.6k  43
226
Chapter 226
2019-04-17
 5.9k  59
227
Chapter 227
2019-04-18
 6.1k  56
228
Chapter 228
2019-04-19
 6.1k  94
229
Chapter 229
2019-04-20
 5.7k  66
230
Chapter 230
2019-04-21
 5.6k  86
231
Chapter 231
2019-04-22
 5.6k  57
232
Chapter 232
2019-04-23
 5.7k  65
233
Chapter 233
2019-04-24
 5.4k  78
234
Chapter 234
2019-04-25
 5.4k  69
235
Chapter 235
2019-04-26
 5.4k  134
236
Chapter 236
2019-04-27
 5.3k  46
237
Chapter 237
2019-04-28
 5.6k  54
238
Chapter 238
2019-04-29
 5.9k  60
239
Chapter 239
2019-04-30
 5.7k  109
240
Chapter 240
2019-05-01
 5.4k  115
241
Chapter 241
2019-05-02
 5.5k  86
242
Chapter 242
2019-05-03
 5.4k  190
243
Chapter 243
2019-05-04
 5.6k  60
244
Chapter 244
2019-05-05
 5.4k  109
245
Chapter 245
2019-05-06
 5.9k  92
246
Chapter 246
2019-05-07
 6.4k  94
247
Chapter 247
2019-05-08
 6.1k  113
248
Chapter 248
2019-05-09
 5.8k  63
249
Chapter 249
2019-05-10
 5.8k  262
250
Chapter 250
2019-05-11
 5.8k  122
251
Chapter 251
2019-05-12
 5.5k  201
252
Chapter 252
2019-05-13
 5.6k  110
253
Chapter 253
2019-05-14
 6k  139
254
Chapter 254
2019-05-15
 5.9k  132
255
Chapter 255
2019-05-16
 5.8k  82
256
Chapter 256
2019-05-17
 5.8k  115
257
Chapter 257
2019-05-18
 6.6k  215
258
Chapter 258
2019-05-19
 6.1k  182
259
Chapter 259
2019-05-20
 5.9k  116
260
Chapter 260
2019-05-21
 6.1k  140
261
Chapter 261
2019-05-22
 6.1k  67
262
Chapter 262
2019-05-22
 5.9k  52
263
Chapter 263
2019-05-22
 6.8k  305
264
Chapter 264
2019-05-22
 5.8k  100
265
Chapter 265
2019-05-22
 5.7k  67
266
Chapter 266
2019-05-22
 5.7k  64
267
Chapter 267
2019-05-22
 5.8k  152
268
Chapter 268
2019-05-22
 5.8k  221
269
Chapter 269
2019-05-22
 5.8k  126
270
Chapter 270
2019-05-22
 6.2k  155
271
Chapter 271
2019-05-25
 6.9k  310
272
Chapter 272
2019-06-01
 7k  243
273
Chapter 273
2019-06-08
 7.6k  489
274
Chapter 274
2019-06-15
 6.8k  149
275
Chapter 275
2019-06-22
 7.6k  401
276
Chapter 276
2019-06-29
 6.8k  172
277
Chapter 277
2019-07-06
 7.6k  309
278
Chapter 278
2019-07-06
 6.8k  171
279
Chapter 279
2019-07-06
 6.4k  68
280
Chapter 280
2019-07-06
 6.5k  67
281
Chapter 281
2019-07-06
 6.5k  99
282
Chapter 282
2019-07-06
 6.4k  66
283
Chapter 283
2019-07-06
 6.5k  95
284
Chapter 284
2019-07-06
 6.2k  73
285
Chapter 285
2019-07-06
 6.3k  82
286
Chapter 286
2019-07-06
 6.2k  41
287
Chapter 287
2019-07-06
 6.1k  70
288
Chapter 288
2019-07-06
 6k  135
289
Chapter 289
2019-07-06
 6.2k  85
290
Chapter 290
2019-07-06
 6.5k  118
291
Chapter 291
2019-07-06
 6.9k  158
292
Chapter 292
2019-07-06
 7.2k  101
293
Chapter 293
2019-07-06
 6.1k  74
294
Chapter 294
2019-07-06
 6.1k  154
295
Chapter 295
2019-07-06
 6.7k  84
296
Chapter 296
2019-07-06
 9.2k  487
297
Chapter 297
2019-07-06
 7.4k  216
298
Chapter 298
2019-07-07
 7.5k  355
299
Chapter 299
2019-07-08
 6.6k  87
300
Chapter 300
2019-07-09
 6.9k  125
301
Chapter 301
2019-07-10
 7.2k  127
302
Chapter 302
2019-07-11
 7.4k  180
303
Chapter 303
2019-07-12
 7.1k  77
304
Chapter 304
2019-07-13
 7.3k  101
305
Chapter 305
2019-07-14
 7.5k  205
306
Chapter 306
2019-07-15
 6.5k  69
307
Chapter 307
2019-07-16
 6.9k  96
308
Chapter 308
2019-07-17
 6.7k  312
309
Chapter 309
2019-07-18
 6.7k  88
310
Chapter 310
2019-07-19
 6.5k  93
311
Chapter 311
2019-07-20
 7.4k  127
312
Chapter 312
2019-07-21
 6.3k  82
313
Chapter 313
2019-07-22
 6.8k  154
314
Chapter 314
2019-07-23
 6.4k  113
315
Chapter 315
2019-07-24
 6.9k  189
316
Chapter 316
2019-07-25
 7k  417
317
Chapter 317
2019-07-26
 6k  137
318
Chapter 318
2019-07-27
 5.6k  93
319
Chapter 319
2019-07-28
 6.2k  181
320
Chapter 320
2019-07-29
 6.3k  155
321
Chapter 321
2019-07-30
 7.8k  345
322
Chapter 322
2019-07-31
 6.4k  165
323
Chapter 323
2019-08-01
 6.1k  309
324
Chapter 324
2019-08-02
 5.9k  146
325
Chapter 325
2019-08-03
 5.9k  178
326
Chapter 326
2019-08-04
 5.8k  62
327
Chapter 327
2019-08-05
 5.5k  155
328
Chapter 328
2019-08-05
 5k  83
329
Chapter 329
2019-08-05
 5k  74
330
Chapter 330
2019-08-05
 5.2k  76
331
Chapter 331
2019-08-05
 5.6k  105
332
Chapter 332
2019-08-05
 5.8k  93
333
Chapter 333
2019-08-05
 5.3k  85
334
Chapter 334
2019-08-05
 5k  48
335
Chapter 335
2019-08-05
 4.9k  261
336
Chapter 336
2019-08-05
 4.5k  84
337
Chapter 337
2019-08-05
 4.8k  104
338
Chapter 338
2019-08-05
 5k  108
339
Chapter 339
2019-08-05
 4.7k  64
340
Chapter 340
2019-08-05
 4.9k  108
341
Chapter 341
2019-08-05
 4.5k  49
342
Chapter 342
2019-08-05
 4.6k  45
343
Chapter 343
2019-08-05
 4.6k  139
344
Chapter 344
2019-08-05
 4.5k  41
345
Chapter 345
2019-08-05
 4.5k  141
346
Chapter 346
2019-08-05
 4.2k  71
347
Chapter 347
2019-08-05
 4.5k  107
348
Chapter 348
2019-08-06
 5.4k  164
349
Chapter 349
2019-08-07
 4.6k  70
350
Chapter 350
2019-08-08
 4.6k  106
351
Chapter 351
2019-08-09
 4.5k  90
352
Chapter 352
2019-08-10
 4.8k  81
353
Chapter 353
2019-08-11
 4.8k  85
354
Chapter 354
2019-08-12
 5.3k  136
355
Chapter 355
2019-08-13
 4.9k  51
356
Chapter 356
2019-08-14
 4.5k  80
357
Chapter 357
2019-08-15
 4.3k  73
358
Chapter 358
2019-08-16
 4.3k  69
359
Chapter 359
2019-08-16
 4.1k  81
360
Chapter 360
2019-08-16
 4k  70
361
Chapter 361
2019-08-16
 4.3k  117
362
Chapter 362
2019-08-16
 4.1k  89
363
Chapter 363
2019-08-16
 4.2k  56
364
Chapter 364
2019-08-16
 4k  148
365
Chapter 365
2019-08-16
 4k  42
366
Chapter 366
2019-08-16
 4.2k  43
367
Chapter 367
2019-08-16
 4.1k  139
368
Chapter 368
2019-08-16
 3.9k  93
369
Chapter 369
2019-08-16
 4k  49
370
Chapter 370
2019-08-16
 4.7k  124
371
Chapter 371
2019-08-16
 4.2k  48
372
Chapter 372
2019-08-16
 4.2k  66
373
Chapter 373
2019-08-16
 4.1k  64
374
Chapter 374
2019-08-16
 4k  53
375
Chapter 375
2019-08-16
 4.2k  74
376
Chapter 376
2019-08-16
 3.8k  66
377
Chapter 377
2019-08-16
 3.6k  45
378
Chapter 378
2019-08-16
 4k  47
379
Chapter 379
2019-08-16
 4.2k  75
380
Chapter 380
2019-08-16
 4.3k  38
381
Chapter 381
2019-08-16
 4.9k  203
382
Chapter 382
2019-08-17
 4.5k  123
383
Chapter 383
2019-08-18
 4.5k  89
384
Chapter 384
2019-08-19
 4.4k  88
385
Chapter 385
2019-08-20
 4.3k  97
386
Chapter 386
2019-08-21
 4.2k  100
387
Chapter 387
2019-08-22
 4.2k  167
388
Chapter 388
2019-08-23
 4.3k  45
389
Chapter 389
2019-08-24
 4.5k  60
390
Chapter 390
2019-08-25
 4.2k  68
391
Chapter 391
2019-08-26
 4.4k  115
392
Chapter 392
2019-08-27
 4.3k  44
393
Chapter 393
2019-08-28
 4.4k  60
394
Chapter 394
2019-08-29
 4.4k  54
395
Chapter 395
2019-08-30
 4.6k  77
396
Chapter 396
2019-08-31
 4.3k  80
397
Chapter 397
2019-09-01
 4.5k  123
398
Chapter 398
2019-09-02
 4.4k  125
399
Chapter 399
2019-09-03
 4.1k  42
400
Chapter 400
2019-09-04
 4.4k  68
401
Chapter 401
2019-09-05
 4.3k  93
402
Chapter 402
2019-09-06
 4.1k  82
403
Chapter 403
2019-09-07
 4.1k  85
404
Chapter 404
2019-09-08
 4.3k  112
405
Chapter 405
2019-09-09
 4.2k  80
406
Chapter 406
2019-09-10
 4.5k  132
407
Chapter 407
2019-09-11
 4.6k  166
408
Chapter 408
2019-09-12
 4.2k  71
409
Chapter 409
2019-09-13
 4.6k  153
410
Chapter 410
2019-09-14
 4.4k  68
411
Chapter 411
2019-09-15
 4.4k  61
412
Chapter 412
2019-09-16
 4.5k  64
413
Chapter 413
2019-09-17
 4.6k  105
414
Chapter 414
2019-09-18
 4.5k  180
415
Chapter 415
2019-09-19
 4.9k  113
416
Chapter 416
2019-09-20
 4.3k  89
417
Chapter 417
2019-09-21
 4.4k  67
418
Chapter 418
2019-09-22
 4.6k  88
419
Chapter 419
2019-09-23
 4.7k  138
420
Chapter 420
2019-09-24
 4.6k  84
421
Chapter 421
2019-09-25
 4.4k  126
422
Chapter 422
2019-09-26
 4.3k  90
423
Chapter 423
2019-09-27
 4.4k  129
424
Chapter 424
2019-09-28
 4.9k  104
425
Chapter 425
2019-09-29
 4.6k  60
426
Chapter 426
2019-09-30
 4.6k  86
427
Chapter 427
2019-10-01
 4.6k  108
428
Chapter 428
2019-10-02
 4.6k  58
429
Chapter 429
2019-10-03
 4.3k  85
430
Chapter 430
2019-10-04
 4.5k  63
431
Chapter 431
2019-10-05
 4.9k  207
432
Chapter 432
2019-10-06
 5k  192
433
Chapter 433
2019-10-07
 4.5k  192
434
Chapter 434
2019-10-08
 4.4k  127
435
Chapter 435
2019-10-09
 4.4k  172
436
Chapter 436
2019-10-10
 3.9k  76
437
Chapter 437
2019-10-11
 4k  127
438
Chapter 438
2019-10-12
 4.1k  83
439
Chapter 439
2019-10-13
 4.5k  145
440
Chapter 440
2019-10-14
 4.2k  105
441
Chapter 441
2019-10-15
 4.1k  100
442
Chapter 442
2019-10-16
 4.1k  113
443
Chapter 443
2019-10-17
 5k  154
444
Chapter 444
2019-10-18
 4.3k  122
445
Chapter 445
2019-10-19
 4.3k  120
446
Chapter 446
2019-10-20
 3.9k  72
447
Chapter 447
2019-10-21
 4.1k  92
448
Chapter 448
2019-10-23
 4.1k  61
449
Chapter 449
2019-10-26
 3.9k  64
450
Chapter 450
2019-10-27
 3.8k  44
451
Chapter 451
2019-10-30
 3.8k  44
452
Chapter 452
2019-11-02
 4.2k  45
453
Chapter 453
2019-11-03
 4.1k  59
454
Chapter 454
2019-11-06
 4k  64
455
Chapter 455
2019-11-09
 4.1k  57
456
Chapter 456
2019-11-10
 4.4k  54
457
Chapter 457
2019-11-13
 4.7k  104
458
Chapter 458
2019-11-16
 4.2k  239
459
Chapter 459
2019-11-17
 4.8k  126
460
Chapter 460
2019-11-20
 4.5k  86
461
Chapter 461
2019-11-23
 4.3k  73
462
Chapter 462
2019-11-24
 4.3k  50
463
Chapter 463
2019-11-27
 4.2k  60
464
Chapter 464
2019-11-30
 4.2k  54
465
Chapter 465
2019-12-01
 4.2k  56
466
Chapter 466
2019-12-04
 4.3k  105
467
Chapter 467
2019-12-07
 4.2k  59
468
Chapter 468
2019-12-08
 4.4k  83
469
Chapter 469
2019-12-11
 4.7k  110
470
Chapter 470
2019-12-14
 4.1k  65
471
Chapter 471
2019-12-15
 4.5k  155
472
Chapter 472
2019-12-18
 4.5k  88
473
Chapter 473
2019-12-21
 4.4k  38
474
Chapter 474
2019-12-22
 4.8k  170
475
Chapter 475
2019-12-25
 4.7k  120
476
Chapter 476
2019-12-28
 4.3k  57
477
Chapter 477
2019-12-29
 4.7k  87
478
Chapter 478
2020-01-01
 4.9k  412
479
Chapter 479
2020-01-04
 4.4k  68
480
Chapter 480
2020-01-05
 4.5k  76
481
Chapter 481
2020-01-08
 4.7k  52
482
Chapter 482
2020-01-11
 4.1k  149
483
Chapter 483
2020-01-12
 4.3k  164
484
Chapter 484
2020-01-15
 4.4k  95
485
Chapter 485
2020-01-18
 4.4k  188
486
Chapter 486
2020-01-19
 4.7k  148
487
Chapter 487
2020-01-22
 4.4k  105
488
Chapter 488
2020-01-25
 4.5k  116
489
Chapter 489
2020-01-26
 4.7k  160
490
Chapter 490
2020-01-29
 4.6k  125
491
Chapter 491
2020-02-01
 4.7k  130
492
Chapter 492
2020-02-02
 5.1k  141
493
Chapter 493
2020-02-05
 5.1k  188
494
Chapter 494
2020-02-08
 5.2k  214
495
Chapter 495
2020-02-09
 4.6k  110
496
Chapter 496
2020-02-12
 4.6k  93
497
Chapter 497
2020-02-15
 4.6k  82
498
Chapter 498
2020-02-16
 4.8k  219
499
Chapter 499
2020-02-19
 5.3k  250
500
Chapter 500
2020-02-22
 5.5k  195
501
Chapter 501
2020-02-23
 5.1k  103
502
Chapter 502
2020-02-26
 5.3k  131
503
Chapter 503
2020-02-29
 4.7k  128
504
Chapter 504
2020-03-01
 5.3k  240
505
Chapter 505
2020-03-04
 5.4k  210
506
Chapter 506
2020-03-07
 5.5k  138
507
Chapter 507
2020-03-08
 5.4k  135
508
Chapter 508
2020-03-11
 5.6k  179
509
Chapter 509
2020-03-14
 5.6k  169
510
Chapter 510
2020-03-15
 5.7k  205
511
Chapter 511
2020-03-18
 6.1k  491
512
Chapter 512
2020-03-21
 5.8k  171
513
Chapter 513
2020-03-22
 6k  406
514
Chapter 514
2020-03-25
 5.6k  155
515
Chapter 515
2020-03-28
 5k  75
516
Chapter 516
2020-03-29
 5.2k  81
517
Chapter 517
2020-04-01
 5.4k  179
518
Chapter 518
2020-04-04
 4.9k  162
519
Chapter 519
2020-04-05
 5.2k  126
520
Chapter 520
2020-04-08
 5.7k  145
521
Chapter 521
2020-04-11
 4.8k  88
522
Chapter 522
2020-04-12
 4.6k  106
523
Chapter 523
2020-04-15
 5k  167
524
Chapter 524
2020-04-18
 4.8k  101
525
Chapter 525
2020-04-19
 5.2k  160
526
Chapter 526
2020-04-22
 5.5k  240
527
Chapter 527
2020-04-25
 5.5k  258
528
Chapter 528
2020-04-26
 5.2k  247
529
Chapter 529
2020-04-29
 4.9k  67
530
Chapter 530
2020-05-02
 5.5k  145
531
Chapter 531
2020-05-03
 5.3k  169
532
Chapter 532
2020-05-06
 5.8k  249
533
Chapter 533
2020-05-09
 4.8k  170
534
Chapter 534
2020-05-10
 4.7k  137
535
Chapter 535
2020-05-13
 4.7k  82
536
Chapter 536
2020-05-16
 4.2k  53
537
Chapter 537
2020-05-17
 4.4k  132
538
Chapter 538
2020-05-20
 4.5k  122
539
Chapter 539
2020-05-23
 4.4k  60
540
Chapter 540
2020-05-23
 4k  59
541
Chapter 541
2020-05-23
 4.2k  39
542
Chapter 542
2020-05-23
 3.6k  44
543
Chapter 543
2020-05-23
 3.9k  72
544
Chapter 544
2020-05-23
 4.1k  68
545
Chapter 545
2020-05-23
 4.3k  105
546
Chapter 546
2020-05-23
 3.6k  38
547
Chapter 547
2020-05-23
 3.8k  35
548
Chapter 548
2020-05-23
 3.6k  28
549
Chapter 549
2020-05-23
 5k  147
550
Chapter 550
2020-05-27
 4.3k  84
551
Chapter 551
2020-05-30
 4.4k  100
552
Chapter 552
2020-06-03
 5k  161
553
Chapter 553
2020-06-06
 5.6k  341
554
Chapter 554
2020-06-13
 5.6k  370
555
Chapter 555
2020-06-20
 5.3k  219
556
Chapter 556
2020-06-27
 5.9k  225
557
Chapter 557
2020-07-04
 4.9k  136
558
Chapter 558
2020-07-11
 4.9k  158
559
Chapter 559
2020-07-18
 5.7k  264
560
Chapter 560
2020-07-25
 5.9k  294
561
Chapter 561
2020-08-08
 5.3k  165
562
Chapter 562
2020-08-15
 5.6k  199
563
Chapter 563
2020-08-22
 5.4k  183
564
Chapter 564
2020-08-29
 5.6k  217
565
Chapter 565
2020-09-05
 5.3k  122
566
Chapter 566
2020-09-12
 5.8k  180
567
Chapter 567
2020-09-19
 5.9k  202
568
Chapter 568
2020-09-26
 5.6k  113
569
Chapter 569
2020-10-03
 5.3k  130
570
Chapter 570
2020-10-10
 5.5k  466
571
Chapter 571
2020-10-17
 4.5k  195
572
Chapter 572
2020-10-24
 4.6k  324
573
Chapter 573
2020-10-31
 3.5k  106
574
Chapter 574
2020-10-31
 3.1k  55
575
Chapter 575
2020-10-31
 2.9k  56
576
Chapter 576
2020-10-31
 2.5k  171
577
Chapter 577
2020-10-31
 3.1k  77
578
Chapter 578
2020-10-31
 2.6k  63
579
Chapter 579
2020-10-31
 2.7k  83
580
Chapter 580
2020-10-31
 2.9k  139
581
Chapter 581
2020-10-31
 3.1k  79
582
Chapter 582
2020-10-31
 2.7k  114
583
Chapter 583
2020-10-31
 3.5k  148
584
Chapter 584
2020-11-07
 4.2k  163
585
Chapter 585
2020-11-14
 3.7k  140
586
Chapter 586
2020-11-21
 3.4k  82
587
Chapter 587
2020-11-28
 3.2k  131
588
Chapter 588
2020-12-05
 3.1k  85
589
Chapter 589
2020-12-12
 3k  85
590
Chapter 590
2020-12-19
 3.1k  98
591
Chapter 591
2020-12-26
 2.9k  85
592
Chapter 592
2021-01-02
 3.3k  100
593
Chapter 593
2021-01-05
 2.9k  47
594
Chapter 594
2021-01-09
 2.7k  56
595
Chapter 595
2021-01-12
 3k  154
596
Chapter 596
2021-01-16
 3.1k  93
597
Chapter 597
2021-01-19
 3.1k  81
598
Chapter 598
2021-01-23
 2.5k  38
599
Chapter 599
2021-01-26
 3k  91
600
Chapter 600
2021-01-30
 3.3k  112
601
Chapter 601
2021-02-02
 2.6k  149
602
Chapter 602
2021-02-06
 2.9k  127
603
Chapter 603
2021-02-09
 2.5k  107
604
Chapter 604
2021-02-13
 2.9k  90
605
Chapter 605
2021-02-16
 2.7k  88
606
Chapter 606
2021-02-20
 2.5k  66
607
Chapter 607
2021-02-23
 2.6k  140
608
Chapter 608
2021-02-27
 2.6k  88
609
Chapter 609
2021-03-02
 2.6k  104
610
Chapter 610
2021-03-06
 2.6k  77
611
Chapter 611
2021-03-09
 2.6k  155
612
Chapter 612
2021-03-13
 2.5k  91
613
Chapter 613
2021-03-16
 2.6k  107
614
Chapter 614
2021-03-20
 2.9k  149
615
Chapter 615
2021-03-23
 2.9k  155
616
Chapter 616
2021-03-25
 2.3k  38
617
Chapter 617
2021-03-25
 2.3k  45
618
Chapter 618
2021-03-25
 1.8k  39
619
Chapter 619
2021-03-25
 1.7k  28
620
Chapter 620
2021-03-25
 1.9k  24
621
Chapter 621
2021-03-25
 1.8k  30
622
Chapter 622
2021-03-25
 2k  26
623
Chapter 623
2021-03-25
 1.9k  15
624
Chapter 624
2021-03-25
 1.9k  33
625
Chapter 625
2021-03-25
 2.8k  160
626
Chapter 626
2021-03-27
 3.3k  181
627
Chapter 627
2021-03-30
 2.6k  247
628
Chapter 628
2021-04-03
 2k  69
629
Chapter 629
2021-04-03
 1.8k  23
630
Chapter 630
2021-04-03
 1.8k  45
631
Chapter 631
2021-04-03
 1.7k  32
632
Chapter 632
2021-04-03
 1.7k  34
633
Chapter 633
2021-04-03
 1.6k  18
634
Chapter 634
2021-04-03
 1.7k  20
635
Chapter 635
2021-04-03
 2.2k  96
636
Chapter 636
2021-04-06
 2.2k  107
637
Chapter 637
2021-04-10
 2.1k  106
638
Chapter 638
2021-04-13
 2.1k  126
639
Chapter 639
2021-04-17
 2.3k  148
640
Chapter 640
2021-04-20
 2.1k  120
641
Chapter 641
2021-04-24
 2k  68
642
Chapter 642
2021-04-27
 2k  96
643
Chapter 643
2021-05-01
 2.1k  115
644
Chapter 644
2021-05-04
 1.7k  61
645
Chapter 645
2021-05-04
 1.5k  18
646
Chapter 646
2021-05-04
 1.5k  26
647
Chapter 647
2021-05-04
 1.5k  29
648
Chapter 648
2021-05-04
 1.5k  28
649
Chapter 649
2021-05-04
 1.4k  15
650
Chapter 650
2021-05-04
 1.5k  12
651
Chapter 651
2021-05-04
 1.4k  17
652
Chapter 652
2021-05-04
 1.4k  13
653
Chapter 653
2021-05-04
 1.5k  24
654
Chapter 654
2021-05-04
 2k  127
655
Chapter 655
2021-05-08
 2.1k  95
656
Chapter 656
2021-05-11
 2k  113
657
Chapter 657
2021-05-15
 2k  120
658
Chapter 658
2021-05-18
 2.1k  134
659
Chapter 659
2021-05-22
 1.9k  86
660
Chapter 660
2021-05-25
 2.1k  133
661
Chapter 661
2021-05-29
 1.9k  80
662
Chapter 662
2021-06-01
 2k  103
663
Chapter 663
2021-06-05
 2k  159
664
Chapter 664
2021-06-08
 2.2k  131
665
Chapter 665
2021-06-12
 1.8k  109
666
Chapter 666
2021-06-15
 1.9k  97
667
Chapter 667
2021-06-19
 2.1k  141
668
Chapter 668
2021-06-22
 2k  167
669
Chapter 669
2021-06-26
 1.9k  165
670
Chapter 670
2021-06-29
 2k  184
671
Chapter 671
2021-07-03
 1.9k  168
672
Chapter 672
2021-07-06
 1.9k  181
673
Chapter 673
2021-07-10
 1.9k  178
674
Chapter 674
2021-07-13
 1.9k  203
675
Chapter 675
2021-07-17
 1.9k  131
676
Chapter 676
2021-07-20
 2.1k  261
677
Chapter 677
2021-07-24
 2.3k  298
678
Chapter 678
2021-07-27
 1.9k  188
679
Chapter 679
2021-07-31
 1.8k  138
680
Chapter 680
2021-08-03
 2.1k  229
681
Chapter 681
2021-08-07
 1.8k  144
682
Chapter 682
2021-08-10
 1.9k  132
683
Chapter 683
2021-08-14
 1.8k  216
684
Chapter 684
2021-08-17
 1.6k  153
685
Chapter 685
2021-08-21
 1.7k  101
686
Chapter 686
2021-08-24
 1.5k  129
687
Chapter 687
2021-08-28
 1.6k  105
688
Chapter 688
2021-08-31
 1.6k  131
689
Chapter 689
2021-09-04
 1.6k  87
690
Chapter 690
2021-09-07
 1.5k  107
691
Chapter 691
2021-09-11
 1.4k  93
692
Chapter 692
2021-09-14
 1.3k  79
693
Chapter 693
2021-09-18
 1.2k  61
694
Chapter 694
2021-09-21
 1.2k  75
695
Chapter 695
2021-09-25
 1.2k  80
696
Chapter 696
2021-09-28
 1.3k  89
697
Chapter 697
2021-10-02
 1.1k  79
698
Chapter 698
2021-10-05
 1.2k  86
699
Chapter 699
2021-10-09
 1.1k  73
700
Chapter 700
2021-10-12
 984  75
701
Chapter 701
2021-10-16
 1.1k  101
702
Chapter 702
2021-10-19
 976  106
703
Chapter 703
2021-10-23
 855  69
704
Chapter 704
2021-10-26
 625  68
Đề xuất liên quan
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Shota/Mẹ đơn thân/Hoàng tử
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Tình yêu/Tổng tài
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Cung đình
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play