Kiều Thê Không Ngoan
Kiều Thê Không Ngoan
Kiều Thê Không Ngoan
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài
23.8M
4.5
Tên tác giả: CaiJian Culture

Tôi hận anh. Tôi và anh đứng trên hai chiến tuyến khác nhau, tất cả những sự giảo hoạt mà tôi có được ngày hôm nay đều nhờ anh dạy bảo. Tôi dùng tất cả những thứ học được từ anh để từng bước báo thù chính anh. Thế nhưng nực cười thay, tôi yêu anh, hủy hoại anh, và cũng hủy hoại chính tôi. Truyện này do CaiJian Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 92 chương    /    (18036)
 Đã cập nhật 92 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-07-27
 14.6k  662
2
Chapter 2
2019-07-27
 10.9k  317
3
Chapter 3
2019-07-27
 10.5k  488
4
Chapter 4
2019-07-27
 9.4k  646
5
Chapter 5
2019-07-27
 9.2k  343
6
Chapter 6
2019-07-27
 8.2k  769
7
Chapter 7
2019-07-27
 8.1k  292
8
Chapter 8
2019-07-27
 8.7k  430
9
Chapter 9
2019-07-27
 8.1k  578
10
Chapter 10
2019-07-27
 8.2k  155
11
Chapter 11
2019-07-27
 7.8k  121
12
Chapter 12
2019-07-27
 7.5k  179
13
Chapter 13
2019-07-27
 7k  147
14
Chapter 14
2019-07-27
 6.8k  149
15
Chapter 15
2019-07-27
 6.6k  185
16
Chapter 16
2019-07-27
 6.6k  198
17
Chapter 17
2019-07-27
 6.5k  135
18
Chapter 18
2019-07-27
 6k  57
19
Chapter 19
2019-07-27
 6.2k  355
20
Chapter 20
2019-07-27
 7.5k  410
21
Chapter 21
2019-08-10
 6.2k  188
22
Chapter 22
2019-08-10
 5.9k  112
23
Chapter 23
2019-08-10
 5.9k  96
24
Chapter 24
2019-08-10
 5.9k  193
25
Chapter 25
2019-08-10
 6.5k  245
26
Chapter 26
2019-08-12
 5.9k  164
27
Chapter 27
2019-08-14
 5.7k  130
28
Chapter 28
2019-08-19
 6k  221
29
Chapter 29
2019-08-21
 5.4k  148
30
Chapter 30
2019-08-26
 5.5k  105
31
Chapter 31
2019-08-28
 6k  138
32
Chapter 32
2019-09-02
 5.9k  188
33
Chapter 33
2019-09-04
 5.6k  166
34
Chapter 34
2019-09-09
 5.3k  133
35
Chapter 35
2019-09-11
 6.1k  351
36
Chapter 36
2019-09-16
 5.8k  231
37
Chapter 37
2019-09-18
 5k  193
38
Chapter 38
2019-09-23
 4.7k  122
39
Chapter 39
2019-09-25
 4.9k  148
40
Chapter 40
2019-09-30
 5.2k  111
41
Chapter 41
2019-10-02
 5k  146
42
Chapter 42
2019-10-07
 4.5k  81
43
Chapter 43
2019-10-09
 4.6k  166
44
Chapter 44
2019-10-14
 4.2k  100
45
Chapter 45
2019-10-16
 4.2k  96
46
Chapter 46
2019-10-21
 4.3k  59
47
Chapter 47
2019-10-23
 4k  93
48
Chapter 48
2019-10-28
 4.1k  58
49
Chapter 49
2019-10-30
 4.2k  165
50
Chapter 50
2019-11-04
 4.4k  94
51
Chapter 51
2019-11-06
 4.4k  119
52
Chapter 52
2019-11-11
 4.3k  114
53
Chapter 53
2019-11-13
 3.9k  77
54
Chapter 54
2019-11-18
 3.7k  149
55
Chapter 55
2019-11-20
 4.2k  99
56
Chapter 56
2019-11-25
 3.8k  47
57
Chapter 57
2019-11-27
 4.2k  86
58
Chapter 58
2019-12-02
 4k  113
59
Chapter 59
2019-12-04
 4k  54
60
Chapter 60
2019-12-09
 5.5k  240
61
Chapter 61
2019-12-11
 4.3k  75
62
Chapter 62
2019-12-16
 3.9k  127
63
Chapter 63
2019-12-18
 4.2k  183
64
Chapter 64
2019-12-23
 4k  153
65
Chapter 65
2019-12-25
 3.6k  60
66
Chapter 66
2019-12-30
 3.5k  32
67
Chapter 67
2020-01-01
 3.7k  102
68
Chapter 68
2020-01-06
 3.7k  102
69
Chapter 69
2020-01-08
 4k  135
70
Chapter 70
2020-01-13
 4.2k  127
71
Chapter 71
2020-01-15
 3.9k  65
72
Chapter 72
2020-01-20
 3.8k  111
73
Chapter 73
2020-01-22
 3.9k  112
74
Chapter 74
2020-01-27
 3.7k  317
75
Chapter 75
2020-01-29
 3.5k  102
76
Chapter 76
2020-02-03
 3.5k  83
77
Chapter 77
2020-02-05
 3.8k  146
78
Chapter 78
2020-02-10
 3.7k  66
79
Chapter 79
2020-02-12
 3.9k  121
80
Chapter 80
2020-02-17
 4k  251
81
Chapter 81
2020-02-19
 4.2k  197
82
Chapter 82
2020-02-24
 4k  153
83
Chapter 83
2020-02-26
 4.1k  188
84
Chapter 84
2020-03-02
 4k  280
85
Chapter 85
2020-03-04
 3.6k  85
86
Chapter 86
2020-03-09
 3.8k  131
87
Chapter 87
2020-03-11
 3.8k  62
88
Chapter 88
2020-03-16
 3.6k  161
89
Chapter 89
2020-03-18
 3.7k  448
90
Chapter 90
2020-03-23
 4.2k  314
91
Chapter 91
2020-03-25
 4.3k  254
92
Chapter 92
2020-03-30
 7.1k  1.1k
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Ân oán hào môn/Chiếm hữu cao/Thiên kim lụi bại
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play