Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Cưới trước yêu sau / Ngược / Drama / Bá đạo / Số mệnh / Gương vỡ lại lành / Shota / Mẹ đơn thân / Hoàng tử
189036.8k
4.7
Tên tác giả: iCiyuan

Một câu chuyện tình yêu và thù hận từ chuyện báo ân. Lấp lửng giữa anh trai và em trai, cô ấy giống như một chú thỏ chới với, không có ai giúp. Còn anh ấy là người đứng đầu của một đế quốc kinh doanh, đối với người phụ nữ của mình thì chiếm hữu, đối với người phụ nữ không phải của mình thì sao? "Chị dâu, tôi tôi lấy danh nghĩa của anh trai chiếm hữu em!" Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 341 chương    /    (146363)
 Đã cập nhật 341 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-07-03
 32.8k  2.1k
2
Chapter 2
2019-07-03
 24.8k  549
3
Chapter 3
2019-07-03
 23.3k  729
4
Chapter 4
2019-07-03
 21.5k  539
5
Chapter 5
2019-07-03
 20.3k  398
6
Chapter 6
2019-07-03
 19.3k  451
7
Chapter 7
2019-07-03
 17.5k  686
8
Chapter 8
2019-07-03
 18.7k  325
9
Chapter 9
2019-07-03
 18.5k  261
10
Chapter 10
2019-07-03
 17.2k  164
11
Chapter 11
2019-07-03
 17.5k  658
12
Chapter 12
2019-07-03
 16.9k  750
13
Chapter 13
2019-07-03
 16k  300
14
Chapter 14
2019-07-03
 16.4k  193
15
Chapter 15
2019-07-03
 17.1k  510
16
Chapter 16
2019-07-03
 17k  269
17
Chapter 17
2019-07-03
 16.3k  322
18
Chapter 18
2019-07-03
 16.5k  297
19
Chapter 19
2019-07-03
 16.3k  216
20
Chapter 20
2019-07-03
 17.6k  250
21
Chapter 21
2019-07-04
 17.6k  571
22
Chapter 22
2019-07-09
 16.1k  355
23
Chapter 23
2019-07-11
 16.7k  435
24
Chapter 24
2019-07-13
 17.2k  328
25
Chapter 25
2019-07-16
 16.9k  267
26
Chapter 26
2019-07-17
 18k  388
27
Chapter 27
2019-07-18
 17k  301
28
Chapter 28
2019-07-19
 18.1k  390
29
Chapter 29
2019-07-20
 15.9k  228
30
Chapter 30
2019-07-21
 15.4k  219
31
Chapter 31
2019-07-22
 15k  279
32
Chapter 32
2019-07-23
 15.3k  254
33
Chapter 33
2019-07-24
 14.9k  218
34
Chapter 34
2019-07-25
 15.5k  419
35
Chapter 35
2019-07-26
 15.7k  393
36
Chapter 36
2019-07-27
 17k  267
37
Chapter 37
2019-07-28
 16.3k  437
38
Chapter 38
2019-07-29
 15.2k  175
39
Chapter 39
2019-07-30
 15.6k  254
40
Chapter 40
2019-07-31
 17k  676
41
Chapter 41
2019-08-01
 16.7k  514
42
Chapter 42
2019-08-02
 16.3k  665
43
Chapter 43
2019-08-03
 15.9k  441
44
Chapter 44
2019-08-03
 14.9k  292
45
Chapter 45
2019-08-03
 15.6k  207
46
Chapter 46
2019-08-03
 14.7k  237
47
Chapter 47
2019-08-03
 14.9k  420
48
Chapter 48
2019-08-03
 15.6k  254
49
Chapter 49
2019-08-03
 15.1k  265
50
Chapter 50
2019-08-03
 15.5k  333
51
Chapter 51
2019-08-03
 14.2k  281
52
Chapter 52
2019-08-03
 14.8k  122
53
Chapter 53
2019-08-03
 14k  142
54
Chapter 54
2019-08-03
 14.5k  121
55
Chapter 55
2019-08-03
 14.4k  181
56
Chapter 56
2019-08-03
 15k  226
57
Chapter 57
2019-08-03
 14.9k  202
58
Chapter 58
2019-08-03
 15.2k  236
59
Chapter 59
2019-08-03
 14.9k  199
60
Chapter 60
2019-08-03
 14.3k  452
61
Chapter 61
2019-08-03
 13.4k  127
62
Chapter 62
2019-08-03
 14.7k  189
63
Chapter 63
2019-08-03
 14.3k  247
64
Chapter 64
2019-08-03
 13.6k  291
65
Chapter 65
2019-08-03
 13.1k  145
66
Chapter 66
2019-08-03
 13.7k  154
67
Chapter 67
2019-08-03
 14.6k  278
68
Chapter 68
2019-08-03
 13.2k  239
69
Chapter 69
2019-08-03
 13.5k  260
70
Chapter 70
2019-08-03
 14.1k  566
71
Chapter 71
2019-08-03
 14.4k  224
72
Chapter 72
2019-08-03
 14k  467
73
Chapter 73
2019-08-03
 14.1k  481
74
Chapter 74
2019-08-04
 14.7k  309
75
Chapter 75
2019-08-05
 14.4k  225
76
Chapter 76
2019-08-06
 14.9k  468
77
Chapter 77
2019-08-07
 14.1k  225
78
Chapter 78
2019-08-08
 15.3k  289
79
Chapter 79
2019-08-09
 14.7k  263
80
Chapter 80
2019-08-10
 14.9k  299
81
Chapter 81
2019-08-11
 14.3k  602
82
Chapter 82
2019-08-12
 15.2k  654
83
Chapter 83
2019-08-13
 14.3k  440
84
Chapter 84
2019-08-14
 15.3k  880
85
Chapter 85
2019-08-15
 15k  421
86
Chapter 86
2019-08-16
 13.8k  200
87
Chapter 87
2019-08-17
 13.3k  210
88
Chapter 88
2019-08-18
 15.6k  420
89
Chapter 89
2019-08-19
 14.3k  193
90
Chapter 90
2019-08-20
 14.3k  302
91
Chapter 91
2019-08-21
 13.8k  214
92
Chapter 92
2019-08-22
 13.3k  185
93
Chapter 93
2019-08-23
 13.8k  277
94
Chapter 94
2019-08-24
 14.2k  330
95
Chapter 95
2019-08-25
 13.9k  226
96
Chapter 96
2019-08-26
 13.6k  263
97
Chapter 97
2019-08-27
 13.6k  168
98
Chapter 98
2019-08-28
 13.6k  260
99
Chapter 99
2019-08-29
 14.2k  222
100
Chapter 100
2019-08-30
 13.1k  192
101
Chapter 101
2019-08-31
 14.3k  193
102
Chapter 102
2019-09-01
 14.2k  250
103
Chapter 103
2019-09-02
 14.3k  271
104
Chapter 104
2019-09-03
 13.9k  340
105
Chapter 105
2019-09-04
 13.7k  289
106
Chapter 106
2019-09-05
 13k  244
107
Chapter 107
2019-09-06
 13k  232
108
Chapter 108
2019-09-07
 12.8k  254
109
Chapter 109
2019-09-08
 13.9k  292
110
Chapter 110
2019-09-09
 12.9k  476
111
Chapter 111
2019-09-10
 13k  233
112
Chapter 112
2019-09-11
 12.8k  198
113
Chapter 113
2019-09-12
 12.8k  165
114
Chapter 114
2019-09-13
 13.1k  203
115
Chapter 115
2019-09-14
 13.1k  186
116
Chapter 116
2019-09-15
 12.3k  195
117
Chapter 117
2019-09-16
 12.8k  233
118
Chapter 118
2019-09-17
 12.6k  258
119
Chapter 119
2019-09-18
 12k  265
120
Chapter 120
2019-09-19
 12.3k  208
121
Chapter 121
2019-09-20
 12.2k  169
122
Chapter 122
2019-09-21
 12k  168
123
Chapter 123
2019-09-22
 12k  156
124
Chapter 124
2019-09-23
 12.4k  189
125
Chapter 125
2019-09-24
 12.3k  226
126
Chapter 126
2019-09-25
 11.9k  186
127
Chapter 127
2019-09-26
 11.9k  144
128
Chapter 128
2019-09-27
 12.2k  249
129
Chapter 129
2019-09-28
 12k  202
130
Chapter 130
2019-09-29
 12.1k  228
131
Chapter 131
2019-09-30
 12k  207
132
Chapter 132
2019-10-01
 12.1k  284
133
Chapter 133
2019-10-02
 12.3k  201
134
Chapter 134
2019-10-03
 12.5k  307
135
Chapter 135
2019-10-04
 11.3k  356
136
Chapter 136
2019-10-05
 12.3k  372
137
Chapter 137
2019-10-06
 13.1k  419
138
Chapter 138
2019-10-07
 11k  222
139
Chapter 139
2019-10-08
 11.2k  157
140
Chapter 140
2019-10-09
 11.6k  266
141
Chapter 141
2019-10-10
 11.2k  254
142
Chapter 142
2019-10-11
 10.9k  182
143
Chapter 143
2019-10-12
 11k  245
144
Chapter 144
2019-10-13
 10.9k  181
145
Chapter 145
2019-10-14
 11k  398
146
Chapter 146
2019-10-15
 10.5k  214
147
Chapter 147
2019-10-16
 11.1k  467
148
Chapter 148
2019-10-17
 11.4k  216
149
Chapter 149
2019-10-18
 11.8k  181
150
Chapter 150
2019-10-19
 10.5k  120
151
Chapter 151
2019-10-20
 10.9k  155
152
Chapter 152
2019-10-21
 11.5k  143
153
Chapter 153
2019-10-22
 11.5k  192
154
Chapter 154
2019-10-23
 11.3k  360
155
Chapter 155
2019-10-24
 11.3k  227
156
Chapter 156
2019-10-25
 10.7k  143
157
Chapter 157
2019-10-27
 10.9k  145
158
Chapter 158
2019-10-30
 10.8k  108
159
Chapter 159
2019-10-31
 10.8k  254
160
Chapter 160
2019-11-03
 10.7k  219
161
Chapter 161
2019-11-06
 10.6k  151
162
Chapter 162
2019-11-07
 11.1k  373
163
Chapter 163
2019-11-10
 11.2k  487
164
Chapter 164
2019-11-13
 10.9k  235
165
Chapter 165
2019-11-14
 11k  363
166
Chapter 166
2019-11-17
 10.5k  415
167
Chapter 167
2019-11-20
 10.4k  714
168
Chapter 168
2019-11-21
 10.9k  334
169
Chapter 169
2019-11-24
 10.9k  604
170
Chapter 170
2019-11-27
 12.3k  345
171
Chapter 171
2019-11-28
 11.7k  219
172
Chapter 172
2019-11-30
 10.1k  128
173
Chapter 173
2019-11-30
 10.4k  111
174
Chapter 174
2019-11-30
 10.5k  227
175
Chapter 175
2019-11-30
 10.1k  101
176
Chapter 176
2019-11-30
 10.4k  157
177
Chapter 177
2019-11-30
 10.3k  131
178
Chapter 178
2019-11-30
 9.9k  145
179
Chapter 179
2019-11-30
 9.4k  99
180
Chapter 180
2019-11-30
 11.4k  846
181
Chapter 181
2019-11-30
 10.1k  206
182
Chapter 182
2019-11-30
 10.1k  156
183
Chapter 183
2019-11-30
 9.6k  183
184
Chapter 184
2019-11-30
 10.2k  154
185
Chapter 185
2019-11-30
 10.4k  107
186
Chapter 186
2019-11-30
 10.4k  337
187
Chapter 187
2019-12-01
 11.4k  301
188
Chapter 188
2019-12-04
 11.4k  341
189
Chapter 189
2019-12-05
 12.2k  443
190
Chapter 190
2019-12-08
 12.4k  245
191
Chapter 191
2019-12-11
 11.3k  424
192
Chapter 192
2019-12-12
 11.3k  396
193
Chapter 193
2019-12-15
 10.7k  283
194
Chapter 194
2019-12-18
 10.2k  194
195
Chapter 195
2019-12-19
 11.2k  194
196
Chapter 196
2019-12-22
 11.4k  295
197
Chapter 197
2019-12-25
 11.1k  309
198
Chapter 198
2019-12-26
 10.7k  255
199
Chapter 199
2019-12-29
 11.1k  317
200
Chapter 200
2020-01-01
 10.5k  186
201
Chapter 201
2020-01-02
 11.3k  284
202
Chapter 202
2020-01-05
 11.8k  287
203
Chapter 203
2020-01-08
 12.1k  349
204
Chapter 204
2020-01-09
 10.9k  725
205
Chapter 205
2020-01-12
 11.1k  350
206
Chapter 206
2020-01-15
 10.7k  750
207
Chapter 207
2020-01-16
 11.3k  308
208
Chapter 208
2020-01-19
 11.3k  413
209
Chapter 209
2020-01-22
 11.5k  423
210
Chapter 210
2020-01-23
 11.6k  409
211
Chapter 211
2020-01-26
 11.1k  510
212
Chapter 212
2020-01-29
 12.1k  491
213
Chapter 213
2020-01-30
 11.2k  450
214
Chapter 214
2020-02-02
 11.8k  453
215
Chapter 215
2020-02-05
 11.4k  284
216
Chapter 216
2020-02-06
 12.3k  444
217
Chapter 217
2020-02-09
 12.5k  962
218
Chapter 218
2020-02-12
 11.6k  424
219
Chapter 219
2020-02-13
 13k  788
220
Chapter 220
2020-02-16
 12.1k  531
221
Chapter 221
2020-02-19
 12.5k  425
222
Chapter 222
2020-02-20
 12.3k  451
223
Chapter 223
2020-02-23
 13.3k  797
224
Chapter 224
2020-02-26
 13.3k  763
225
Chapter 225
2020-02-27
 14.2k  1.1k
226
Chapter 226
2020-03-01
 14.4k  1.1k
227
Chapter 227
2020-03-04
 12.6k  362
228
Chapter 228
2020-03-05
 13.1k  448
229
Chapter 229
2020-03-08
 13.4k  370
230
Chapter 230
2020-03-11
 12.3k  280
231
Chapter 231
2020-03-12
 14.6k  2.8k
232
Chapter 232
2020-03-15
 14.1k  2.1k
233
Chapter 233
2020-03-18
 13.6k  708
234
Chapter 234
2020-03-19
 14.3k  1.6k
235
Chapter 235
2020-03-22
 14.6k  942
236
Chapter 236
2020-03-25
 13.9k  711
237
Chapter 237
2020-03-26
 15.9k  1.4k
238
Chapter 238
2020-03-29
 15.1k  877
239
Chapter 239
2020-04-01
 13.5k  1k
240
Chapter 240
2020-04-02
 16.2k  1.2k
241
Chapter 241
2020-04-05
 16.4k  878
242
Chapter 242
2020-04-08
 14.4k  815
243
Chapter 243
2020-04-09
 15.3k  1.1k
244
Chapter 244
2020-04-12
 15.6k  1.5k
245
Chapter 245
2020-04-15
 15.2k  811
246
Chapter 246
2020-04-16
 15.8k  1k
247
Chapter 247
2020-04-19
 14.9k  930
248
Chapter 248
2020-04-22
 16.7k  2.7k
249
Chapter 249
2020-04-26
 14.8k  1.7k
250
Chapter 250
2020-04-29
 15.9k  1.3k
251
Chapter 251
2020-05-03
 16.1k  1.4k
252
Chapter 252
2020-05-06
 16.7k  1.9k
253
Chapter 253
2020-05-10
 17.7k  2.1k
254
Chapter 254
2020-05-13
 15.8k  1.3k
255
Chapter 255
2020-05-17
 15.2k  1.3k
256
Chapter 256
2020-05-20
 15.1k  1.1k
257
Chapter 257
2020-05-24
 14.8k  578
258
Chapter 258
2020-05-27
 13.5k  495
259
Chapter 259
2020-05-31
 16.2k  2.2k
260
Chapter 260
2020-06-03
 16.1k  1.1k
261
Chapter 261
2020-06-07
 15k  768
262
Chapter 262
2020-06-10
 14.4k  869
263
Chapter 263
2020-06-14
 11.9k  1.4k
264
Chapter 264
2020-06-17
 14.4k  560
265
Chapter 265
2020-06-21
 15.2k  1.6k
266
Chapter 266
2020-06-24
 14.8k  647
267
Chapter 267
2020-06-28
 14.4k  607
268
Chapter 268
2020-07-01
 14.1k  805
269
Chapter 269
2020-07-05
 13.1k  553
270
Chapter 270
2020-07-08
 14.5k  1.5k
271
Chapter 271
2020-07-12
 15k  980
272
Chapter 272
2020-07-15
 14.3k  877
273
Chapter 273
2020-07-19
 14.6k  922
274
Chapter 274
2020-07-22
 15.2k  1.7k
275
Chapter 275
2020-07-29
 13.5k  865
276
Chapter 276
2020-08-02
 12.9k  469
277
Chapter 277
2020-08-05
 13.8k  756
278
Chapter 278
2020-08-09
 12.5k  348
279
Chapter 279
2020-08-12
 13.3k  538
280
Chapter 280
2020-08-16
 11.9k  436
281
Chapter 281
2020-08-19
 11.4k  393
282
Chapter 282
2020-08-23
 10.7k  361
283
Chapter 283
2020-08-26
 11.3k  544
284
Chapter 284
2020-08-30
 10.5k  745
285
Chapter 285
2020-09-02
 11.5k  468
286
Chapter 286
2020-09-06
 10.4k  493
287
Chapter 287
2020-09-09
 10.7k  304
288
Chapter 288
2020-09-13
 11.6k  343
289
Chapter 289
2020-09-20
 10.5k  344
290
Chapter 290
2020-09-27
 9.9k  443
291
Chapter 291
2020-10-04
 9.4k  237
292
Chapter 292
2020-10-11
 8.8k  150
293
Chapter 293
2020-10-18
 8.9k  279
294
Chapter 294
2020-10-25
 7.9k  228
295
Chapter 295
2020-11-01
 7.6k  204
296
Chapter 296
2020-11-08
 7.2k  251
297
Chapter 297
2020-11-15
 7.5k  177
298
Chapter 298
2020-11-22
 7.8k  179
299
Chapter 299
2020-11-29
 7.3k  150
300
Chapter 300
2020-12-06
 6.8k  134
301
Chapter 301
2020-12-13
 6.4k  214
302
Chapter 302
2020-12-20
 6k  171
303
Chapter 303
2020-12-27
 6k  165
304
Chapter 304
2021-01-03
 5.9k  156
305
Chapter 305
2021-01-10
 7.3k  225
306
Chapter 306
2021-01-17
 7.1k  245
307
Chapter 307
2021-01-24
 6.6k  236
308
Chapter 308
2021-01-31
 6.4k  177
309
Chapter 309
2021-02-07
 5.9k  262
310
Chapter 310
2021-02-14
 5.9k  235
311
Chapter 311
2021-02-21
 5.6k  297
312
Chapter 312
2021-02-28
 5.7k  235
313
Chapter 313
2021-03-07
 4.8k  132
314
Chapter 314
2021-03-09
 3.8k  105
315
Chapter 315
2021-03-09
 3.4k  84
316
Chapter 316
2021-03-09
 3.4k  28
317
Chapter 317
2021-03-09
 3.8k  102
318
Chapter 318
2021-03-09
 3.7k  53
319
Chapter 319
2021-03-09
 3.5k  38
320
Chapter 320
2021-03-09
 3.3k  29
321
Chapter 321
2021-03-09
 3.5k  55
322
Chapter 322
2021-03-09
 3.4k  65
323
Chapter 323
2021-03-09
 3.4k  56
324
Chapter 324
2021-03-09
 4.9k  204
325
Chapter 325
2021-03-14
 4.2k  207
326
Chapter 326
2021-03-16
 4.4k  200
327
Chapter 327
2021-03-21
 4.2k  117
328
Chapter 328
2021-03-23
 4.1k  182
329
Chapter 329
2021-03-28
 3.8k  115
330
Chapter 330
2021-03-30
 4.1k  373
331
Chapter 331
2021-04-04
 3.8k  205
332
Chapter 332
2021-04-06
 4k  222
333
Chapter 333
2021-04-11
 3.7k  159
334
Chapter 334
2021-04-13
 4.1k  188
335
Chapter 335
2021-04-18
 3.7k  180
336
Chapter 336
2021-04-20
 3.6k  160
337
Chapter 337
2021-04-25
 3.2k  119
338
Chapter 338
2021-04-27
 3.7k  183
339
Chapter 339
2021-05-02
 3.1k  251
340
Chapter 340
2021-05-04
 3.1k  231
341
Chapter 341
2021-05-09
 2k  117
Đề xuất liên quan
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Hôn
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Hôn
Tổng tài
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Cấm Luyến Ngọt Ngào: Nhà Thiết Kế Của CEO
Cấm Luyến Ngọt Ngào: Nhà Thiết Kế Của CEO
Tình yêu/Tổng tài/Đô thị
Hôn Nhân Bí Mật: Bảo Bối Thiên Giá Của Tổng Tài Đại Thúc
Hôn Nhân Bí Mật: Bảo Bối Thiên Giá Của Tổng Tài Đại Thúc
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Gái ngoan
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play