Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Cưới trước yêu sau / Ngược / Drama / Bá đạo / Số mệnh / Gương vỡ lại lành / Shota / Mẹ đơn thân / Hoàng tử
223.4M
4.7
Tên tác giả: iCiyuan

Đêm tân hôn với đại thiếu gia hào môn, Lâm Tuyết Lạc bị em trai chồng giả dạng thành "chồng" dọa cho hết hôn, tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu... Mông lung giữa "chồng" thật và giả, liệu ai sẽ giành được tình yêu của cô đây? Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 408 chương    /    (165562)
 Đã cập nhật 408 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-07-03
 38.8k  2.8k
2
Chapter 2
2019-07-03
 29.7k  692
3
Chapter 3
2019-07-03
 27.7k  835
4
Chapter 4
2019-07-03
 25.5k  634
5
Chapter 5
2019-07-03
 23.9k  466
6
Chapter 6
2019-07-03
 22.7k  514
7
Chapter 7
2019-07-03
 20.6k  750
8
Chapter 8
2019-07-03
 21.9k  364
9
Chapter 9
2019-07-03
 21.7k  301
10
Chapter 10
2019-07-03
 20.2k  192
11
Chapter 11
2019-07-03
 20.6k  721
12
Chapter 12
2019-07-03
 19.9k  797
13
Chapter 13
2019-07-03
 18.8k  345
14
Chapter 14
2019-07-03
 19.2k  222
15
Chapter 15
2019-07-03
 20k  544
16
Chapter 16
2019-07-03
 19.9k  293
17
Chapter 17
2019-07-03
 19.1k  347
18
Chapter 18
2019-07-03
 19.3k  330
19
Chapter 19
2019-07-03
 19.1k  235
20
Chapter 20
2019-07-03
 20.5k  275
21
Chapter 21
2019-07-04
 20.3k  595
22
Chapter 22
2019-07-09
 18.8k  373
23
Chapter 23
2019-07-11
 19.4k  454
24
Chapter 24
2019-07-13
 20k  355
25
Chapter 25
2019-07-16
 19.6k  295
26
Chapter 26
2019-07-17
 20.9k  414
27
Chapter 27
2019-07-18
 19.7k  322
28
Chapter 28
2019-07-19
 20.9k  444
29
Chapter 29
2019-07-20
 18.5k  252
30
Chapter 30
2019-07-21
 17.9k  246
31
Chapter 31
2019-07-22
 17.4k  313
32
Chapter 32
2019-07-23
 17.7k  272
33
Chapter 33
2019-07-24
 17.3k  239
34
Chapter 34
2019-07-25
 18k  445
35
Chapter 35
2019-07-26
 18.2k  413
36
Chapter 36
2019-07-27
 19.6k  279
37
Chapter 37
2019-07-28
 18.9k  468
38
Chapter 38
2019-07-29
 17.6k  186
39
Chapter 39
2019-07-30
 18.1k  276
40
Chapter 40
2019-07-31
 19.6k  731
41
Chapter 41
2019-08-01
 19.4k  551
42
Chapter 42
2019-08-02
 18.9k  735
43
Chapter 43
2019-08-03
 18.4k  489
44
Chapter 44
2019-08-03
 17.3k  327
45
Chapter 45
2019-08-03
 18.1k  231
46
Chapter 46
2019-08-03
 17k  269
47
Chapter 47
2019-08-03
 17.4k  459
48
Chapter 48
2019-08-03
 18k  273
49
Chapter 49
2019-08-03
 17.5k  287
50
Chapter 50
2019-08-03
 17.9k  368
51
Chapter 51
2019-08-03
 16.6k  303
52
Chapter 52
2019-08-03
 17.2k  144
53
Chapter 53
2019-08-03
 16.3k  158
54
Chapter 54
2019-08-03
 16.8k  138
55
Chapter 55
2019-08-03
 16.7k  190
56
Chapter 56
2019-08-03
 17.4k  253
57
Chapter 57
2019-08-03
 17.3k  218
58
Chapter 58
2019-08-03
 17.5k  267
59
Chapter 59
2019-08-03
 17.2k  221
60
Chapter 60
2019-08-03
 16.6k  486
61
Chapter 61
2019-08-03
 15.7k  148
62
Chapter 62
2019-08-03
 16.9k  216
63
Chapter 63
2019-08-03
 16.6k  275
64
Chapter 64
2019-08-03
 15.8k  314
65
Chapter 65
2019-08-03
 15.1k  166
66
Chapter 66
2019-08-03
 15.9k  170
67
Chapter 67
2019-08-03
 16.9k  315
68
Chapter 68
2019-08-03
 15.3k  267
69
Chapter 69
2019-08-03
 15.6k  291
70
Chapter 70
2019-08-03
 16.3k  619
71
Chapter 71
2019-08-03
 16.7k  245
72
Chapter 72
2019-08-03
 16.2k  500
73
Chapter 73
2019-08-03
 16.2k  532
74
Chapter 74
2019-08-04
 16.8k  328
75
Chapter 75
2019-08-05
 16.5k  242
76
Chapter 76
2019-08-06
 17.1k  505
77
Chapter 77
2019-08-07
 16.1k  237
78
Chapter 78
2019-08-08
 17.4k  307
79
Chapter 79
2019-08-09
 16.7k  278
80
Chapter 80
2019-08-10
 16.9k  317
81
Chapter 81
2019-08-11
 16.3k  631
82
Chapter 82
2019-08-12
 17.3k  693
83
Chapter 83
2019-08-13
 16.3k  456
84
Chapter 84
2019-08-14
 17.5k  931
85
Chapter 85
2019-08-15
 17.1k  439
86
Chapter 86
2019-08-16
 15.8k  218
87
Chapter 87
2019-08-17
 15.2k  236
88
Chapter 88
2019-08-18
 17.8k  447
89
Chapter 89
2019-08-19
 16.4k  209
90
Chapter 90
2019-08-20
 16.4k  324
91
Chapter 91
2019-08-21
 15.7k  218
92
Chapter 92
2019-08-22
 15.2k  197
93
Chapter 93
2019-08-23
 15.8k  291
94
Chapter 94
2019-08-24
 16.1k  359
95
Chapter 95
2019-08-25
 16k  242
96
Chapter 96
2019-08-26
 15.5k  286
97
Chapter 97
2019-08-27
 15.6k  182
98
Chapter 98
2019-08-28
 15.5k  278
99
Chapter 99
2019-08-29
 16.2k  238
100
Chapter 100
2019-08-30
 15.1k  205
101
Chapter 101
2019-08-31
 16.4k  208
102
Chapter 102
2019-09-01
 16.2k  266
103
Chapter 103
2019-09-02
 16.3k  286
104
Chapter 104
2019-09-03
 15.9k  373
105
Chapter 105
2019-09-04
 15.7k  307
106
Chapter 106
2019-09-05
 14.9k  277
107
Chapter 107
2019-09-06
 14.9k  241
108
Chapter 108
2019-09-07
 14.6k  271
109
Chapter 109
2019-09-08
 15.9k  314
110
Chapter 110
2019-09-09
 14.8k  501
111
Chapter 111
2019-09-10
 14.9k  248
112
Chapter 112
2019-09-11
 14.6k  221
113
Chapter 113
2019-09-12
 14.7k  184
114
Chapter 114
2019-09-13
 14.9k  215
115
Chapter 115
2019-09-14
 14.9k  201
116
Chapter 116
2019-09-15
 14k  206
117
Chapter 117
2019-09-16
 14.7k  253
118
Chapter 118
2019-09-17
 14.4k  275
119
Chapter 119
2019-09-18
 13.7k  293
120
Chapter 120
2019-09-19
 14k  213
121
Chapter 121
2019-09-20
 13.9k  182
122
Chapter 122
2019-09-21
 13.7k  186
123
Chapter 123
2019-09-22
 13.7k  169
124
Chapter 124
2019-09-23
 14.1k  198
125
Chapter 125
2019-09-24
 14k  248
126
Chapter 126
2019-09-25
 13.6k  198
127
Chapter 127
2019-09-26
 13.6k  159
128
Chapter 128
2019-09-27
 13.9k  259
129
Chapter 129
2019-09-28
 13.6k  218
130
Chapter 130
2019-09-29
 13.9k  248
131
Chapter 131
2019-09-30
 13.7k  221
132
Chapter 132
2019-10-01
 13.8k  318
133
Chapter 133
2019-10-02
 14k  222
134
Chapter 134
2019-10-03
 14.2k  326
135
Chapter 135
2019-10-04
 13k  385
136
Chapter 136
2019-10-05
 13.9k  393
137
Chapter 137
2019-10-06
 14.9k  448
138
Chapter 138
2019-10-07
 12.5k  237
139
Chapter 139
2019-10-08
 12.7k  170
140
Chapter 140
2019-10-09
 13.2k  287
141
Chapter 141
2019-10-10
 12.8k  276
142
Chapter 142
2019-10-11
 12.5k  198
143
Chapter 143
2019-10-12
 12.6k  259
144
Chapter 144
2019-10-13
 12.5k  195
145
Chapter 145
2019-10-14
 12.6k  426
146
Chapter 146
2019-10-15
 12k  231
147
Chapter 147
2019-10-16
 12.7k  501
148
Chapter 148
2019-10-17
 12.9k  224
149
Chapter 149
2019-10-18
 13.5k  186
150
Chapter 150
2019-10-19
 12k  138
151
Chapter 151
2019-10-20
 12.4k  166
152
Chapter 152
2019-10-21
 13.1k  152
153
Chapter 153
2019-10-22
 13.1k  204
154
Chapter 154
2019-10-23
 12.9k  378
155
Chapter 155
2019-10-24
 12.9k  239
156
Chapter 156
2019-10-25
 12.2k  146
157
Chapter 157
2019-10-27
 12.4k  152
158
Chapter 158
2019-10-30
 12.4k  115
159
Chapter 159
2019-10-31
 12.4k  265
160
Chapter 160
2019-11-03
 12.3k  227
161
Chapter 161
2019-11-06
 12.2k  160
162
Chapter 162
2019-11-07
 12.7k  387
163
Chapter 163
2019-11-10
 12.8k  499
164
Chapter 164
2019-11-13
 12.5k  261
165
Chapter 165
2019-11-14
 12.6k  387
166
Chapter 166
2019-11-17
 12k  436
167
Chapter 167
2019-11-20
 12k  767
168
Chapter 168
2019-11-21
 12.4k  349
169
Chapter 169
2019-11-24
 12.4k  654
170
Chapter 170
2019-11-27
 13.9k  366
171
Chapter 171
2019-11-28
 13.3k  233
172
Chapter 172
2019-11-30
 11.7k  137
173
Chapter 173
2019-11-30
 11.9k  124
174
Chapter 174
2019-11-30
 12.1k  251
175
Chapter 175
2019-11-30
 11.6k  116
176
Chapter 176
2019-11-30
 11.9k  174
177
Chapter 177
2019-11-30
 11.8k  143
178
Chapter 178
2019-11-30
 11.4k  165
179
Chapter 179
2019-11-30
 10.8k  109
180
Chapter 180
2019-11-30
 13.1k  919
181
Chapter 181
2019-11-30
 11.6k  229
182
Chapter 182
2019-11-30
 11.7k  179
183
Chapter 183
2019-11-30
 11k  201
184
Chapter 184
2019-11-30
 11.8k  168
185
Chapter 185
2019-11-30
 12k  116
186
Chapter 186
2019-11-30
 11.8k  352
187
Chapter 187
2019-12-01
 12.8k  310
188
Chapter 188
2019-12-04
 13k  364
189
Chapter 189
2019-12-05
 13.8k  464
190
Chapter 190
2019-12-08
 14k  253
191
Chapter 191
2019-12-11
 12.9k  444
192
Chapter 192
2019-12-12
 12.9k  414
193
Chapter 193
2019-12-15
 12.1k  295
194
Chapter 194
2019-12-18
 11.6k  203
195
Chapter 195
2019-12-19
 12.7k  202
196
Chapter 196
2019-12-22
 12.9k  310
197
Chapter 197
2019-12-25
 12.6k  327
198
Chapter 198
2019-12-26
 12.1k  280
199
Chapter 199
2019-12-29
 12.6k  336
200
Chapter 200
2020-01-01
 12k  210
201
Chapter 201
2020-01-02
 12.9k  300
202
Chapter 202
2020-01-05
 13.4k  309
203
Chapter 203
2020-01-08
 13.7k  368
204
Chapter 204
2020-01-09
 12.4k  759
205
Chapter 205
2020-01-12
 12.7k  368
206
Chapter 206
2020-01-15
 12.2k  780
207
Chapter 207
2020-01-16
 12.8k  316
208
Chapter 208
2020-01-19
 12.8k  430
209
Chapter 209
2020-01-22
 13.1k  431
210
Chapter 210
2020-01-23
 13.1k  429
211
Chapter 211
2020-01-26
 12.6k  529
212
Chapter 212
2020-01-29
 13.7k  498
213
Chapter 213
2020-01-30
 12.7k  462
214
Chapter 214
2020-02-02
 13.3k  476
215
Chapter 215
2020-02-05
 12.9k  288
216
Chapter 216
2020-02-06
 13.8k  452
217
Chapter 217
2020-02-09
 14k  975
218
Chapter 218
2020-02-12
 13.1k  434
219
Chapter 219
2020-02-13
 14.5k  800
220
Chapter 220
2020-02-16
 13.6k  531
221
Chapter 221
2020-02-19
 14.1k  434
222
Chapter 222
2020-02-20
 13.8k  459
223
Chapter 223
2020-02-23
 14.8k  804
224
Chapter 224
2020-02-26
 14.9k  781
225
Chapter 225
2020-02-27
 15.8k  1.1k
226
Chapter 226
2020-03-01
 16k  1.1k
227
Chapter 227
2020-03-04
 14.1k  379
228
Chapter 228
2020-03-05
 14.5k  467
229
Chapter 229
2020-03-08
 14.9k  372
230
Chapter 230
2020-03-11
 13.7k  290
231
Chapter 231
2020-03-12
 16.2k  2.8k
232
Chapter 232
2020-03-15
 15.6k  2.1k
233
Chapter 233
2020-03-18
 15.1k  716
234
Chapter 234
2020-03-19
 15.8k  1.6k
235
Chapter 235
2020-03-22
 16.1k  947
236
Chapter 236
2020-03-25
 15.3k  716
237
Chapter 237
2020-03-26
 17.5k  1.4k
238
Chapter 238
2020-03-29
 16.6k  882
239
Chapter 239
2020-04-01
 15k  1.1k
240
Chapter 240
2020-04-02
 17.9k  1.2k
241
Chapter 241
2020-04-05
 18k  885
242
Chapter 242
2020-04-08
 16k  826
243
Chapter 243
2020-04-09
 16.8k  1.1k
244
Chapter 244
2020-04-12
 17.2k  1.5k
245
Chapter 245
2020-04-15
 16.8k  825
246
Chapter 246
2020-04-16
 17.4k  1k
247
Chapter 247
2020-04-19
 16.5k  943
248
Chapter 248
2020-04-22
 18.3k  2.7k
249
Chapter 249
2020-04-26
 16.3k  1.7k
250
Chapter 250
2020-04-29
 17.5k  1.3k
251
Chapter 251
2020-05-03
 17.7k  1.4k
252
Chapter 252
2020-05-06
 18.3k  1.9k
253
Chapter 253
2020-05-10
 19.5k  2.2k
254
Chapter 254
2020-05-13
 17.4k  1.3k
255
Chapter 255
2020-05-17
 16.8k  1.3k
256
Chapter 256
2020-05-20
 16.7k  1.1k
257
Chapter 257
2020-05-24
 16.4k  589
258
Chapter 258
2020-05-27
 15k  517
259
Chapter 259
2020-05-31
 17.9k  2.3k
260
Chapter 260
2020-06-03
 17.8k  1.1k
261
Chapter 261
2020-06-07
 16.6k  774
262
Chapter 262
2020-06-10
 16.1k  893
263
Chapter 263
2020-06-14
 13.4k  1.4k
264
Chapter 264
2020-06-17
 16k  565
265
Chapter 265
2020-06-21
 16.9k  1.7k
266
Chapter 266
2020-06-24
 16.5k  664
267
Chapter 267
2020-06-28
 16k  617
268
Chapter 268
2020-07-01
 15.6k  822
269
Chapter 269
2020-07-05
 14.6k  574
270
Chapter 270
2020-07-08
 16.1k  1.6k
271
Chapter 271
2020-07-12
 16.7k  1k
272
Chapter 272
2020-07-15
 15.9k  903
273
Chapter 273
2020-07-19
 16.2k  941
274
Chapter 274
2020-07-22
 16.9k  1.7k
275
Chapter 275
2020-07-29
 15.1k  890
276
Chapter 276
2020-08-02
 14.5k  493
277
Chapter 277
2020-08-05
 15.5k  778
278
Chapter 278
2020-08-09
 14.1k  364
279
Chapter 279
2020-08-12
 14.9k  563
280
Chapter 280
2020-08-16
 13.5k  463
281
Chapter 281
2020-08-19
 12.9k  412
282
Chapter 282
2020-08-23
 12.1k  381
283
Chapter 283
2020-08-26
 12.8k  561
284
Chapter 284
2020-08-30
 12k  776
285
Chapter 285
2020-09-02
 13k  480
286
Chapter 286
2020-09-06
 11.8k  522
287
Chapter 287
2020-09-09
 12.2k  319
288
Chapter 288
2020-09-13
 13.2k  352
289
Chapter 289
2020-09-20
 12k  367
290
Chapter 290
2020-09-27
 11.4k  473
291
Chapter 291
2020-10-04
 11k  269
292
Chapter 292
2020-10-11
 10.3k  178
293
Chapter 293
2020-10-18
 10.5k  314
294
Chapter 294
2020-10-25
 9.3k  261
295
Chapter 295
2020-11-01
 9.1k  250
296
Chapter 296
2020-11-08
 8.6k  282
297
Chapter 297
2020-11-15
 9.1k  201
298
Chapter 298
2020-11-22
 9.3k  196
299
Chapter 299
2020-11-29
 8.9k  162
300
Chapter 300
2020-12-06
 8.4k  147
301
Chapter 301
2020-12-13
 7.9k  242
302
Chapter 302
2020-12-20
 7.4k  196
303
Chapter 303
2020-12-27
 7.5k  184
304
Chapter 304
2021-01-03
 7.4k  170
305
Chapter 305
2021-01-10
 9k  250
306
Chapter 306
2021-01-17
 8.9k  281
307
Chapter 307
2021-01-24
 8.3k  266
308
Chapter 308
2021-01-31
 8k  203
309
Chapter 309
2021-02-07
 7.6k  300
310
Chapter 310
2021-02-14
 7.5k  274
311
Chapter 311
2021-02-21
 7.2k  332
312
Chapter 312
2021-02-28
 7.4k  266
313
Chapter 313
2021-03-07
 6.5k  163
314
Chapter 314
2021-03-09
 5.5k  139
315
Chapter 315
2021-03-09
 5.1k  124
316
Chapter 316
2021-03-09
 5.2k  45
317
Chapter 317
2021-03-09
 5.7k  154
318
Chapter 318
2021-03-09
 5.7k  93
319
Chapter 319
2021-03-09
 5.3k  81
320
Chapter 320
2021-03-09
 5.1k  61
321
Chapter 321
2021-03-09
 5.3k  91
322
Chapter 322
2021-03-09
 5.3k  111
323
Chapter 323
2021-03-09
 5.2k  85
324
Chapter 324
2021-03-09
 6.8k  243
325
Chapter 325
2021-03-14
 5.8k  266
326
Chapter 326
2021-03-16
 6.1k  227
327
Chapter 327
2021-03-21
 5.9k  135
328
Chapter 328
2021-03-23
 5.7k  217
329
Chapter 329
2021-03-28
 5.5k  161
330
Chapter 330
2021-03-30
 5.9k  454
331
Chapter 331
2021-04-04
 5.6k  292
332
Chapter 332
2021-04-06
 5.8k  258
333
Chapter 333
2021-04-11
 5.5k  193
334
Chapter 334
2021-04-13
 6k  222
335
Chapter 335
2021-04-18
 5.6k  225
336
Chapter 336
2021-04-20
 5.5k  176
337
Chapter 337
2021-04-25
 5k  149
338
Chapter 338
2021-04-27
 5.7k  215
339
Chapter 339
2021-05-02
 5.1k  341
340
Chapter 340
2021-05-04
 5.3k  258
341
Chapter 341
2021-05-09
 5k  171
342
Chapter 342
2021-05-11
 5k  317
343
Chapter 343
2021-05-16
 4.6k  155
344
Chapter 344
2021-05-18
 4.9k  327
345
Chapter 345
2021-05-23
 4.9k  175
346
Chapter 346
2021-05-25
 4.9k  221
347
Chapter 347
2021-05-28
 3.9k  127
348
Chapter 348
2021-05-28
 3.3k  88
349
Chapter 349
2021-05-28
 3.2k  58
350
Chapter 350
2021-05-28
 3.1k  56
351
Chapter 351
2021-05-28
 3.1k  34
352
Chapter 352
2021-05-28
 3.1k  55
353
Chapter 353
2021-05-28
 3k  132
354
Chapter 354
2021-05-28
 3.1k  48
355
Chapter 355
2021-05-28
 3.1k  31
356
Chapter 356
2021-05-28
 3.8k  124
357
Chapter 357
2021-05-30
 3.9k  150
358
Chapter 358
2021-06-01
 4.4k  215
359
Chapter 359
2021-06-06
 4.3k  250
360
Chapter 360
2021-06-08
 4.4k  268
361
Chapter 361
2021-06-13
 4.2k  252
362
Chapter 362
2021-06-15
 4.5k  307
363
Chapter 363
2021-06-20
 3.7k  247
364
Chapter 364
2021-06-22
 4.1k  204
365
Chapter 365
2021-06-27
 3.7k  183
366
Chapter 366
2021-06-29
 3.9k  315
367
Chapter 367
2021-07-04
 3.8k  194
368
Chapter 368
2021-07-06
 3.8k  224
369
Chapter 369
2021-07-11
 3.7k  218
370
Chapter 370
2021-07-13
 3.9k  214
371
Chapter 371
2021-07-18
 3.6k  190
372
Chapter 372
2021-07-20
 3.7k  221
373
Chapter 373
2021-07-25
 3.5k  257
374
Chapter 374
2021-07-27
 3.5k  275
375
Chapter 375
2021-08-01
 3.4k  181
376
Chapter 376
2021-08-03
 3.4k  236
377
Chapter 377
2021-08-08
 2.9k  199
378
Chapter 378
2021-08-10
 3.1k  266
379
Chapter 379
2021-08-15
 3k  243
380
Chapter 380
2021-08-17
 3k  233
381
Chapter 381
2021-08-22
 2.9k  140
382
Chapter 382
2021-08-24
 2.8k  257
383
Chapter 383
2021-08-28
 2.2k  115
384
Chapter 384
2021-08-28
 2.1k  34
385
Chapter 385
2021-08-28
 2.1k  37
386
Chapter 386
2021-08-28
 2k  61
387
Chapter 387
2021-08-28
 2.1k  86
388
Chapter 388
2021-08-28
 2k  29
389
Chapter 389
2021-08-28
 2k  30
390
Chapter 390
2021-08-28
 2k  37
391
Chapter 391
2021-08-28
 2k  55
392
Chapter 392
2021-08-28
 2.3k  103
393
Chapter 393
2021-08-29
 2.5k  206
394
Chapter 394
2021-08-31
 2.7k  195
395
Chapter 395
2021-09-05
 2.5k  152
396
Chapter 396
2021-09-07
 2.5k  199
397
Chapter 397
2021-09-12
 2.1k  124
398
Chapter 398
2021-09-14
 1.9k  90
399
Chapter 399
2021-09-19
 1.9k  113
400
Chapter 400
2021-09-21
 1.9k  121
401
Chapter 401
2021-09-26
 1.8k  104
402
Chapter 402
2021-09-28
 1.7k  109
403
Chapter 403
2021-10-03
 1.6k  74
404
Chapter 404
2021-10-05
 1.5k  102
405
Chapter 405
2021-10-10
 1.3k  66
406
Chapter 406
2021-10-12
 1.3k  85
407
Chapter 407
2021-10-17
 987  66
408
Chapter 408
2021-10-19
 233  40
Đề xuất liên quan
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tình yêu/Tổng tài
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play