Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Cưới trước yêu sau / Ngược / Drama / Bá đạo / Số mệnh / Gương vỡ lại lành / Shota / Mẹ đơn thân / Hoàng tử
209.2M
4.7
Tên tác giả: iCiyuan

Đêm tân hôn với đại thiếu gia hào môn, Lâm Tuyết Lạc bị em trai chồng giả dạng thành "chồng" dọa cho hết hôn, tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu... Mông lung giữa "chồng" thật và giả, liệu ai sẽ giành được tình yêu của cô đây? Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 376 chương    /    (157705)
 Đã cập nhật 376 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-07-03
 36.3k  2.5k
2
Chapter 2
2019-07-03
 27.6k  625
3
Chapter 3
2019-07-03
 25.8k  791
4
Chapter 4
2019-07-03
 23.8k  593
5
Chapter 5
2019-07-03
 22.4k  428
6
Chapter 6
2019-07-03
 21.3k  477
7
Chapter 7
2019-07-03
 19.3k  719
8
Chapter 8
2019-07-03
 20.6k  344
9
Chapter 9
2019-07-03
 20.4k  282
10
Chapter 10
2019-07-03
 18.9k  174
11
Chapter 11
2019-07-03
 19.3k  690
12
Chapter 12
2019-07-03
 18.7k  776
13
Chapter 13
2019-07-03
 17.6k  319
14
Chapter 14
2019-07-03
 18.1k  207
15
Chapter 15
2019-07-03
 18.8k  524
16
Chapter 16
2019-07-03
 18.7k  279
17
Chapter 17
2019-07-03
 18k  335
18
Chapter 18
2019-07-03
 18.1k  320
19
Chapter 19
2019-07-03
 17.9k  226
20
Chapter 20
2019-07-03
 19.3k  269
21
Chapter 21
2019-07-04
 19.2k  586
22
Chapter 22
2019-07-09
 17.7k  365
23
Chapter 23
2019-07-11
 18.3k  446
24
Chapter 24
2019-07-13
 18.9k  344
25
Chapter 25
2019-07-16
 18.5k  280
26
Chapter 26
2019-07-17
 19.7k  398
27
Chapter 27
2019-07-18
 18.6k  311
28
Chapter 28
2019-07-19
 19.8k  430
29
Chapter 29
2019-07-20
 17.5k  242
30
Chapter 30
2019-07-21
 16.8k  236
31
Chapter 31
2019-07-22
 16.4k  293
32
Chapter 32
2019-07-23
 16.8k  267
33
Chapter 33
2019-07-24
 16.3k  230
34
Chapter 34
2019-07-25
 17k  435
35
Chapter 35
2019-07-26
 17.2k  402
36
Chapter 36
2019-07-27
 18.5k  273
37
Chapter 37
2019-07-28
 17.8k  451
38
Chapter 38
2019-07-29
 16.6k  183
39
Chapter 39
2019-07-30
 17.1k  263
40
Chapter 40
2019-07-31
 18.5k  715
41
Chapter 41
2019-08-01
 18.4k  532
42
Chapter 42
2019-08-02
 17.9k  709
43
Chapter 43
2019-08-03
 17.4k  467
44
Chapter 44
2019-08-03
 16.3k  315
45
Chapter 45
2019-08-03
 17.1k  218
46
Chapter 46
2019-08-03
 16.1k  255
47
Chapter 47
2019-08-03
 16.4k  439
48
Chapter 48
2019-08-03
 17.1k  266
49
Chapter 49
2019-08-03
 16.6k  278
50
Chapter 50
2019-08-03
 17k  351
51
Chapter 51
2019-08-03
 15.7k  289
52
Chapter 52
2019-08-03
 16.2k  134
53
Chapter 53
2019-08-03
 15.4k  152
54
Chapter 54
2019-08-03
 15.9k  126
55
Chapter 55
2019-08-03
 15.8k  185
56
Chapter 56
2019-08-03
 16.5k  240
57
Chapter 57
2019-08-03
 16.4k  209
58
Chapter 58
2019-08-03
 16.6k  257
59
Chapter 59
2019-08-03
 16.3k  207
60
Chapter 60
2019-08-03
 15.7k  471
61
Chapter 61
2019-08-03
 14.8k  139
62
Chapter 62
2019-08-03
 16.1k  203
63
Chapter 63
2019-08-03
 15.7k  260
64
Chapter 64
2019-08-03
 14.9k  304
65
Chapter 65
2019-08-03
 14.3k  160
66
Chapter 66
2019-08-03
 15.1k  161
67
Chapter 67
2019-08-03
 16k  297
68
Chapter 68
2019-08-03
 14.5k  254
69
Chapter 69
2019-08-03
 14.8k  278
70
Chapter 70
2019-08-03
 15.4k  593
71
Chapter 71
2019-08-03
 15.8k  236
72
Chapter 72
2019-08-03
 15.3k  487
73
Chapter 73
2019-08-03
 15.4k  507
74
Chapter 74
2019-08-04
 16k  318
75
Chapter 75
2019-08-05
 15.7k  235
76
Chapter 76
2019-08-06
 16.3k  486
77
Chapter 77
2019-08-07
 15.4k  232
78
Chapter 78
2019-08-08
 16.6k  299
79
Chapter 79
2019-08-09
 15.9k  272
80
Chapter 80
2019-08-10
 16.1k  310
81
Chapter 81
2019-08-11
 15.5k  618
82
Chapter 82
2019-08-12
 16.5k  674
83
Chapter 83
2019-08-13
 15.5k  452
84
Chapter 84
2019-08-14
 16.6k  909
85
Chapter 85
2019-08-15
 16.3k  427
86
Chapter 86
2019-08-16
 15k  212
87
Chapter 87
2019-08-17
 14.5k  225
88
Chapter 88
2019-08-18
 16.9k  440
89
Chapter 89
2019-08-19
 15.6k  198
90
Chapter 90
2019-08-20
 15.6k  314
91
Chapter 91
2019-08-21
 15k  212
92
Chapter 92
2019-08-22
 14.5k  193
93
Chapter 93
2019-08-23
 15k  283
94
Chapter 94
2019-08-24
 15.4k  344
95
Chapter 95
2019-08-25
 15.2k  231
96
Chapter 96
2019-08-26
 14.8k  276
97
Chapter 97
2019-08-27
 14.9k  174
98
Chapter 98
2019-08-28
 14.8k  270
99
Chapter 99
2019-08-29
 15.4k  228
100
Chapter 100
2019-08-30
 14.3k  198
101
Chapter 101
2019-08-31
 15.6k  205
102
Chapter 102
2019-09-01
 15.5k  263
103
Chapter 103
2019-09-02
 15.6k  281
104
Chapter 104
2019-09-03
 15.2k  355
105
Chapter 105
2019-09-04
 14.9k  301
106
Chapter 106
2019-09-05
 14.2k  265
107
Chapter 107
2019-09-06
 14.2k  239
108
Chapter 108
2019-09-07
 13.9k  262
109
Chapter 109
2019-09-08
 15.1k  304
110
Chapter 110
2019-09-09
 14.1k  494
111
Chapter 111
2019-09-10
 14.2k  242
112
Chapter 112
2019-09-11
 13.9k  215
113
Chapter 113
2019-09-12
 14k  175
114
Chapter 114
2019-09-13
 14.2k  212
115
Chapter 115
2019-09-14
 14.3k  191
116
Chapter 116
2019-09-15
 13.4k  203
117
Chapter 117
2019-09-16
 14k  247
118
Chapter 118
2019-09-17
 13.8k  266
119
Chapter 119
2019-09-18
 13.1k  282
120
Chapter 120
2019-09-19
 13.3k  211
121
Chapter 121
2019-09-20
 13.3k  175
122
Chapter 122
2019-09-21
 13k  181
123
Chapter 123
2019-09-22
 13.1k  167
124
Chapter 124
2019-09-23
 13.5k  199
125
Chapter 125
2019-09-24
 13.4k  238
126
Chapter 126
2019-09-25
 13k  200
127
Chapter 127
2019-09-26
 13k  154
128
Chapter 128
2019-09-27
 13.3k  256
129
Chapter 129
2019-09-28
 13k  211
130
Chapter 130
2019-09-29
 13.2k  244
131
Chapter 131
2019-09-30
 13.1k  216
132
Chapter 132
2019-10-01
 13.2k  306
133
Chapter 133
2019-10-02
 13.3k  213
134
Chapter 134
2019-10-03
 13.6k  320
135
Chapter 135
2019-10-04
 12.4k  371
136
Chapter 136
2019-10-05
 13.3k  385
137
Chapter 137
2019-10-06
 14.2k  444
138
Chapter 138
2019-10-07
 11.9k  227
139
Chapter 139
2019-10-08
 12.2k  166
140
Chapter 140
2019-10-09
 12.6k  280
141
Chapter 141
2019-10-10
 12.2k  266
142
Chapter 142
2019-10-11
 11.9k  192
143
Chapter 143
2019-10-12
 12k  256
144
Chapter 144
2019-10-13
 11.9k  188
145
Chapter 145
2019-10-14
 12k  416
146
Chapter 146
2019-10-15
 11.5k  226
147
Chapter 147
2019-10-16
 12.1k  492
148
Chapter 148
2019-10-17
 12.3k  223
149
Chapter 149
2019-10-18
 12.8k  185
150
Chapter 150
2019-10-19
 11.4k  130
151
Chapter 151
2019-10-20
 11.8k  162
152
Chapter 152
2019-10-21
 12.5k  149
153
Chapter 153
2019-10-22
 12.5k  200
154
Chapter 154
2019-10-23
 12.3k  371
155
Chapter 155
2019-10-24
 12.3k  236
156
Chapter 156
2019-10-25
 11.6k  144
157
Chapter 157
2019-10-27
 11.9k  149
158
Chapter 158
2019-10-30
 11.8k  114
159
Chapter 159
2019-10-31
 11.8k  263
160
Chapter 160
2019-11-03
 11.7k  222
161
Chapter 161
2019-11-06
 11.6k  157
162
Chapter 162
2019-11-07
 12.1k  381
163
Chapter 163
2019-11-10
 12.2k  493
164
Chapter 164
2019-11-13
 11.9k  250
165
Chapter 165
2019-11-14
 12k  381
166
Chapter 166
2019-11-17
 11.4k  428
167
Chapter 167
2019-11-20
 11.4k  746
168
Chapter 168
2019-11-21
 11.8k  342
169
Chapter 169
2019-11-24
 11.8k  635
170
Chapter 170
2019-11-27
 13.3k  358
171
Chapter 171
2019-11-28
 12.7k  230
172
Chapter 172
2019-11-30
 11.1k  132
173
Chapter 173
2019-11-30
 11.3k  119
174
Chapter 174
2019-11-30
 11.5k  243
175
Chapter 175
2019-11-30
 11.1k  112
176
Chapter 176
2019-11-30
 11.3k  173
177
Chapter 177
2019-11-30
 11.2k  139
178
Chapter 178
2019-11-30
 10.8k  153
179
Chapter 179
2019-11-30
 10.3k  105
180
Chapter 180
2019-11-30
 12.5k  893
181
Chapter 181
2019-11-30
 11k  218
182
Chapter 182
2019-11-30
 11.1k  172
183
Chapter 183
2019-11-30
 10.5k  193
184
Chapter 184
2019-11-30
 11.2k  160
185
Chapter 185
2019-11-30
 11.4k  115
186
Chapter 186
2019-11-30
 11.3k  347
187
Chapter 187
2019-12-01
 12.3k  306
188
Chapter 188
2019-12-04
 12.4k  358
189
Chapter 189
2019-12-05
 13.2k  457
190
Chapter 190
2019-12-08
 13.4k  251
191
Chapter 191
2019-12-11
 12.3k  442
192
Chapter 192
2019-12-12
 12.3k  407
193
Chapter 193
2019-12-15
 11.6k  292
194
Chapter 194
2019-12-18
 11.1k  200
195
Chapter 195
2019-12-19
 12.1k  199
196
Chapter 196
2019-12-22
 12.3k  300
197
Chapter 197
2019-12-25
 12.1k  319
198
Chapter 198
2019-12-26
 11.6k  277
199
Chapter 199
2019-12-29
 12k  333
200
Chapter 200
2020-01-01
 11.4k  206
201
Chapter 201
2020-01-02
 12.3k  296
202
Chapter 202
2020-01-05
 12.8k  302
203
Chapter 203
2020-01-08
 13.1k  360
204
Chapter 204
2020-01-09
 11.9k  736
205
Chapter 205
2020-01-12
 12.1k  362
206
Chapter 206
2020-01-15
 11.6k  771
207
Chapter 207
2020-01-16
 12.2k  314
208
Chapter 208
2020-01-19
 12.2k  427
209
Chapter 209
2020-01-22
 12.5k  430
210
Chapter 210
2020-01-23
 12.5k  422
211
Chapter 211
2020-01-26
 12k  523
212
Chapter 212
2020-01-29
 13.1k  493
213
Chapter 213
2020-01-30
 12.2k  455
214
Chapter 214
2020-02-02
 12.7k  468
215
Chapter 215
2020-02-05
 12.4k  285
216
Chapter 216
2020-02-06
 13.2k  449
217
Chapter 217
2020-02-09
 13.4k  971
218
Chapter 218
2020-02-12
 12.6k  431
219
Chapter 219
2020-02-13
 14k  795
220
Chapter 220
2020-02-16
 13k  532
221
Chapter 221
2020-02-19
 13.5k  433
222
Chapter 222
2020-02-20
 13.2k  455
223
Chapter 223
2020-02-23
 14.2k  802
224
Chapter 224
2020-02-26
 14.3k  776
225
Chapter 225
2020-02-27
 15.2k  1.1k
226
Chapter 226
2020-03-01
 15.4k  1.1k
227
Chapter 227
2020-03-04
 13.6k  371
228
Chapter 228
2020-03-05
 14k  459
229
Chapter 229
2020-03-08
 14.4k  371
230
Chapter 230
2020-03-11
 13.2k  286
231
Chapter 231
2020-03-12
 15.6k  2.8k
232
Chapter 232
2020-03-15
 15.1k  2.1k
233
Chapter 233
2020-03-18
 14.6k  716
234
Chapter 234
2020-03-19
 15.3k  1.6k
235
Chapter 235
2020-03-22
 15.5k  945
236
Chapter 236
2020-03-25
 14.8k  716
237
Chapter 237
2020-03-26
 16.9k  1.4k
238
Chapter 238
2020-03-29
 16.1k  885
239
Chapter 239
2020-04-01
 14.5k  1k
240
Chapter 240
2020-04-02
 17.3k  1.2k
241
Chapter 241
2020-04-05
 17.4k  885
242
Chapter 242
2020-04-08
 15.4k  816
243
Chapter 243
2020-04-09
 16.3k  1.1k
244
Chapter 244
2020-04-12
 16.6k  1.5k
245
Chapter 245
2020-04-15
 16.2k  821
246
Chapter 246
2020-04-16
 16.8k  1k
247
Chapter 247
2020-04-19
 15.9k  939
248
Chapter 248
2020-04-22
 17.7k  2.7k
249
Chapter 249
2020-04-26
 15.7k  1.7k
250
Chapter 250
2020-04-29
 16.9k  1.3k
251
Chapter 251
2020-05-03
 17.1k  1.4k
252
Chapter 252
2020-05-06
 17.7k  1.9k
253
Chapter 253
2020-05-10
 18.8k  2.1k
254
Chapter 254
2020-05-13
 16.8k  1.3k
255
Chapter 255
2020-05-17
 16.2k  1.3k
256
Chapter 256
2020-05-20
 16.1k  1.1k
257
Chapter 257
2020-05-24
 15.8k  583
258
Chapter 258
2020-05-27
 14.5k  510
259
Chapter 259
2020-05-31
 17.3k  2.3k
260
Chapter 260
2020-06-03
 17.2k  1.1k
261
Chapter 261
2020-06-07
 16k  773
262
Chapter 262
2020-06-10
 15.5k  886
263
Chapter 263
2020-06-14
 12.8k  1.4k
264
Chapter 264
2020-06-17
 15.4k  566
265
Chapter 265
2020-06-21
 16.3k  1.6k
266
Chapter 266
2020-06-24
 15.9k  658
267
Chapter 267
2020-06-28
 15.4k  616
268
Chapter 268
2020-07-01
 15.1k  816
269
Chapter 269
2020-07-05
 14k  565
270
Chapter 270
2020-07-08
 15.5k  1.6k
271
Chapter 271
2020-07-12
 16.1k  1k
272
Chapter 272
2020-07-15
 15.4k  905
273
Chapter 273
2020-07-19
 15.6k  938
274
Chapter 274
2020-07-22
 16.3k  1.7k
275
Chapter 275
2020-07-29
 14.5k  880
276
Chapter 276
2020-08-02
 13.9k  490
277
Chapter 277
2020-08-05
 14.9k  777
278
Chapter 278
2020-08-09
 13.5k  352
279
Chapter 279
2020-08-12
 14.3k  554
280
Chapter 280
2020-08-16
 12.9k  453
281
Chapter 281
2020-08-19
 12.4k  406
282
Chapter 282
2020-08-23
 11.6k  378
283
Chapter 283
2020-08-26
 12.3k  549
284
Chapter 284
2020-08-30
 11.5k  763
285
Chapter 285
2020-09-02
 12.5k  478
286
Chapter 286
2020-09-06
 11.3k  509
287
Chapter 287
2020-09-09
 11.7k  310
288
Chapter 288
2020-09-13
 12.6k  351
289
Chapter 289
2020-09-20
 11.5k  359
290
Chapter 290
2020-09-27
 10.9k  460
291
Chapter 291
2020-10-04
 10.4k  258
292
Chapter 292
2020-10-11
 9.8k  163
293
Chapter 293
2020-10-18
 9.9k  309
294
Chapter 294
2020-10-25
 8.8k  251
295
Chapter 295
2020-11-01
 8.6k  230
296
Chapter 296
2020-11-08
 8.1k  272
297
Chapter 297
2020-11-15
 8.5k  191
298
Chapter 298
2020-11-22
 8.8k  194
299
Chapter 299
2020-11-29
 8.3k  157
300
Chapter 300
2020-12-06
 7.8k  140
301
Chapter 301
2020-12-13
 7.4k  236
302
Chapter 302
2020-12-20
 6.9k  192
303
Chapter 303
2020-12-27
 7k  183
304
Chapter 304
2021-01-03
 6.9k  170
305
Chapter 305
2021-01-10
 8.5k  247
306
Chapter 306
2021-01-17
 8.3k  274
307
Chapter 307
2021-01-24
 7.7k  253
308
Chapter 308
2021-01-31
 7.4k  192
309
Chapter 309
2021-02-07
 7k  288
310
Chapter 310
2021-02-14
 7k  265
311
Chapter 311
2021-02-21
 6.7k  319
312
Chapter 312
2021-02-28
 6.8k  253
313
Chapter 313
2021-03-07
 5.9k  154
314
Chapter 314
2021-03-09
 4.9k  130
315
Chapter 315
2021-03-09
 4.6k  113
316
Chapter 316
2021-03-09
 4.6k  40
317
Chapter 317
2021-03-09
 5.1k  131
318
Chapter 318
2021-03-09
 5.1k  86
319
Chapter 319
2021-03-09
 4.7k  72
320
Chapter 320
2021-03-09
 4.5k  46
321
Chapter 321
2021-03-09
 4.7k  84
322
Chapter 322
2021-03-09
 4.7k  98
323
Chapter 323
2021-03-09
 4.6k  77
324
Chapter 324
2021-03-09
 6.2k  236
325
Chapter 325
2021-03-14
 5.3k  250
326
Chapter 326
2021-03-16
 5.6k  216
327
Chapter 327
2021-03-21
 5.4k  131
328
Chapter 328
2021-03-23
 5.2k  206
329
Chapter 329
2021-03-28
 5k  144
330
Chapter 330
2021-03-30
 5.4k  428
331
Chapter 331
2021-04-04
 5.1k  258
332
Chapter 332
2021-04-06
 5.2k  251
333
Chapter 333
2021-04-11
 5k  179
334
Chapter 334
2021-04-13
 5.5k  214
335
Chapter 335
2021-04-18
 5.1k  214
336
Chapter 336
2021-04-20
 5k  170
337
Chapter 337
2021-04-25
 4.5k  141
338
Chapter 338
2021-04-27
 5.2k  205
339
Chapter 339
2021-05-02
 4.6k  319
340
Chapter 340
2021-05-04
 4.8k  250
341
Chapter 341
2021-05-09
 4.5k  169
342
Chapter 342
2021-05-11
 4.5k  292
343
Chapter 343
2021-05-16
 4k  147
344
Chapter 344
2021-05-18
 4.3k  272
345
Chapter 345
2021-05-23
 4.4k  164
346
Chapter 346
2021-05-25
 4.4k  208
347
Chapter 347
2021-05-28
 3.4k  112
348
Chapter 348
2021-05-28
 2.8k  68
349
Chapter 349
2021-05-28
 2.7k  45
350
Chapter 350
2021-05-28
 2.7k  46
351
Chapter 351
2021-05-28
 2.6k  28
352
Chapter 352
2021-05-28
 2.6k  44
353
Chapter 353
2021-05-28
 2.6k  113
354
Chapter 354
2021-05-28
 2.6k  40
355
Chapter 355
2021-05-28
 2.6k  28
356
Chapter 356
2021-05-28
 3.3k  119
357
Chapter 357
2021-05-30
 3.5k  149
358
Chapter 358
2021-06-01
 4k  210
359
Chapter 359
2021-06-06
 3.8k  244
360
Chapter 360
2021-06-08
 3.9k  259
361
Chapter 361
2021-06-13
 3.6k  244
362
Chapter 362
2021-06-15
 3.9k  289
363
Chapter 363
2021-06-20
 3.2k  229
364
Chapter 364
2021-06-22
 3.6k  200
365
Chapter 365
2021-06-27
 3.2k  175
366
Chapter 366
2021-06-29
 3.3k  296
367
Chapter 367
2021-07-04
 3.2k  174
368
Chapter 368
2021-07-06
 3.2k  216
369
Chapter 369
2021-07-11
 3.1k  207
370
Chapter 370
2021-07-13
 3.2k  204
371
Chapter 371
2021-07-18
 2.9k  170
372
Chapter 372
2021-07-20
 3k  211
373
Chapter 373
2021-07-25
 2.7k  228
374
Chapter 374
2021-07-27
 2.6k  256
375
Chapter 375
2021-08-01
 2.1k  160
376
Chapter 376
2021-08-03
 47  21
Đề xuất liên quan
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Thần Y Đích Nữ
Thần Y Đích Nữ
Tình yêu/Xuyên Không/Viễn tưởng/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Drama/Sảng văn/Chuyên sủng/Ngạo mạn
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Đô thị/Drama/Sảng văn/419/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Chung tình/Thiên kim lụi bại
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play