Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Hài Hước / Tổng tài / Ngược / Nữ cường / Số mệnh / Gương vỡ lại lành / Trốn cưới / Ngạo mạn / Quân phiệt
293.4M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Hắn là đại soái quân phiệt, lạnh lùng tàn khốc, không rung động trước bất cứ người con gái nào, cho tới khi gặp cô, cô gái nhỏ mong manh và đáng yêu! Cô cứ thế đi vào trái tim hắn như một con thỏ con dễ thương! Cô sẵn sàng dùng mọi cách để chinh phục được hắn. Quyến rũ, khêu gợi, tất cả chỉ vì có được hắn! Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 407 chương    /    (175433)
 Đã cập nhật 407 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-05-28
 51.5k  3.7k
2
Chapter 2
2019-05-28
 35.1k  1.1k
3
Chapter 3
2019-05-28
 28.7k  905
4
Chapter 4
2019-05-28
 29.2k  1.1k
5
Chapter 5
2019-05-28
 27.3k  455
6
Chapter 6
2019-05-28
 28.5k  652
7
Chapter 7
2019-05-28
 26.5k  533
8
Chapter 8
2019-05-28
 26k  776
9
Chapter 9
2019-05-28
 25.4k  550
10
Chapter 10
2019-05-28
 29.3k  914
11
Chapter 11
2019-05-28
 27.6k  862
12
Chapter 12
2019-05-28
 28.7k  1.6k
13
Chapter 13
2019-05-28
 27.2k  839
14
Chapter 14
2019-05-28
 25.5k  510
15
Chapter 15
2019-05-28
 25k  530
16
Chapter 16
2019-05-28
 24.2k  352
17
Chapter 17
2019-05-28
 23.2k  297
18
Chapter 18
2019-05-28
 23.4k  327
19
Chapter 19
2019-05-28
 23.7k  241
20
Chapter 20
2019-05-28
 24.8k  517
21
Chapter 21
2019-05-28
 23.6k  378
22
Chapter 22
2019-05-28
 22.4k  360
23
Chapter 23
2019-05-28
 23.5k  418
24
Chapter 24
2019-05-28
 23.3k  851
25
Chapter 25
2019-05-28
 23.2k  517
26
Chapter 26
2019-05-28
 21.4k  357
27
Chapter 27
2019-05-28
 21.5k  439
28
Chapter 28
2019-05-28
 20.7k  608
29
Chapter 29
2019-05-28
 20.5k  381
30
Chapter 30
2019-05-28
 21.7k  570
31
Chapter 31
2019-05-30
 21.5k  787
32
Chapter 32
2019-06-03
 23k  672
33
Chapter 33
2019-06-06
 20.9k  685
34
Chapter 34
2019-06-07
 23.1k  712
35
Chapter 35
2019-06-10
 21.7k  473
36
Chapter 36
2019-06-12
 21.3k  401
37
Chapter 37
2019-06-14
 21k  436
38
Chapter 38
2019-06-17
 20.6k  503
39
Chapter 39
2019-06-19
 20.1k  498
40
Chapter 40
2019-06-21
 19.8k  463
41
Chapter 41
2019-06-24
 19.9k  544
42
Chapter 42
2019-06-26
 19.4k  251
43
Chapter 43
2019-06-28
 20.3k  401
44
Chapter 44
2019-07-01
 20.9k  524
45
Chapter 45
2019-07-03
 21.7k  808
46
Chapter 46
2019-07-05
 20.3k  754
47
Chapter 47
2019-07-08
 21.8k  2.2k
48
Chapter 48
2019-07-10
 23.2k  827
49
Chapter 49
2019-07-12
 22.5k  578
50
Chapter 50
2019-07-15
 21.4k  345
51
Chapter 51
2019-07-17
 22.9k  878
52
Chapter 52
2019-07-19
 25.5k  1.2k
53
Chapter 53
2019-07-22
 21.7k  490
54
Chapter 54
2019-07-24
 19.6k  487
55
Chapter 55
2019-07-26
 19.1k  397
56
Chapter 56
2019-07-29
 18.3k  320
57
Chapter 57
2019-07-31
 18.8k  320
58
Chapter 58
2019-08-02
 18.8k  269
59
Chapter 59
2019-08-05
 19.8k  525
60
Chapter 60
2019-08-07
 18.7k  323
61
Chapter 61
2019-08-09
 18.8k  294
62
Chapter 62
2019-08-12
 19.3k  350
63
Chapter 63
2019-08-12
 18.6k  622
64
Chapter 64
2019-08-12
 18.8k  244
65
Chapter 65
2019-08-12
 18k  308
66
Chapter 66
2019-08-12
 17.5k  195
67
Chapter 67
2019-08-12
 18.2k  342
68
Chapter 68
2019-08-12
 17.7k  255
69
Chapter 69
2019-08-12
 16.5k  174
70
Chapter 70
2019-08-12
 18.3k  183
71
Chapter 71
2019-08-12
 21.1k  843
72
Chapter 72
2019-08-12
 19k  448
73
Chapter 73
2019-08-14
 18.6k  594
74
Chapter 74
2019-08-16
 19.1k  704
75
Chapter 75
2019-08-19
 19.9k  700
76
Chapter 76
2019-08-21
 18k  271
77
Chapter 77
2019-08-21
 18.2k  334
78
Chapter 78
2019-08-21
 19.9k  857
79
Chapter 79
2019-08-21
 19.6k  498
80
Chapter 80
2019-08-21
 19.9k  1.1k
81
Chapter 81
2019-08-21
 19.1k  459
82
Chapter 82
2019-08-21
 18.1k  273
83
Chapter 83
2019-08-21
 18.4k  494
84
Chapter 84
2019-08-21
 18.1k  269
85
Chapter 85
2019-08-21
 17.8k  290
86
Chapter 86
2019-08-21
 19.9k  527
87
Chapter 87
2019-08-23
 17.6k  321
88
Chapter 88
2019-08-26
 17k  222
89
Chapter 89
2019-08-27
 15.9k  155
90
Chapter 90
2019-08-28
 15.9k  274
91
Chapter 91
2019-08-29
 16.7k  203
92
Chapter 92
2019-08-30
 15.5k  227
93
Chapter 93
2019-08-30
 16.3k  218
94
Chapter 94
2019-08-30
 17.4k  289
95
Chapter 95
2019-08-30
 16.4k  329
96
Chapter 96
2019-08-30
 15.8k  242
97
Chapter 97
2019-08-30
 16.9k  321
98
Chapter 98
2019-08-30
 15.2k  619
99
Chapter 99
2019-08-30
 15.2k  648
100
Chapter 100
2019-08-30
 18.3k  701
101
Chapter 101
2019-08-30
 16.5k  251
102
Chapter 102
2019-08-30
 15.8k  246
103
Chapter 103
2019-08-30
 15.3k  514
104
Chapter 104
2019-08-30
 16.2k  301
105
Chapter 105
2019-08-30
 16.8k  417
106
Chapter 106
2019-08-30
 15.8k  787
107
Chapter 107
2019-08-30
 15.5k  224
108
Chapter 108
2019-08-30
 15.6k  183
109
Chapter 109
2019-08-30
 18.5k  732
110
Chapter 110
2019-08-30
 20.1k  979
111
Chapter 111
2019-08-30
 18.5k  801
112
Chapter 112
2019-08-30
 16.7k  393
113
Chapter 113
2019-08-31
 16.6k  479
114
Chapter 114
2019-09-01
 17.4k  429
115
Chapter 115
2019-09-02
 17.4k  563
116
Chapter 116
2019-09-03
 17.2k  1.3k
117
Chapter 117
2019-09-04
 16.3k  300
118
Chapter 118
2019-09-05
 15.7k  211
119
Chapter 119
2019-09-06
 15.5k  220
120
Chapter 120
2019-09-07
 16.1k  238
121
Chapter 121
2019-09-08
 17.4k  677
122
Chapter 122
2019-09-09
 16.7k  228
123
Chapter 123
2019-09-10
 16.2k  250
124
Chapter 124
2019-09-11
 16.1k  489
125
Chapter 125
2019-09-12
 16.1k  360
126
Chapter 126
2019-09-13
 42.7k  853
127
Chapter 127
2019-09-14
 20.4k  726
128
Chapter 128
2019-09-15
 20.6k  759
129
Chapter 129
2019-09-16
 16.5k  191
130
Chapter 130
2019-09-16
 19.9k  459
131
Chapter 131
2019-09-17
 18.4k  497
132
Chapter 132
2019-09-18
 18.3k  496
133
Chapter 133
2019-09-19
 17k  325
134
Chapter 134
2019-09-20
 19k  506
135
Chapter 135
2019-09-21
 17.6k  297
136
Chapter 136
2019-09-22
 19.6k  557
137
Chapter 137
2019-09-23
 16.4k  514
138
Chapter 138
2019-09-24
 16k  406
139
Chapter 139
2019-09-25
 16.8k  281
140
Chapter 140
2019-09-26
 16.4k  319
141
Chapter 141
2019-09-27
 17.5k  287
142
Chapter 142
2019-09-28
 16.5k  252
143
Chapter 143
2019-09-29
 18k  467
144
Chapter 144
2019-09-30
 19.1k  548
145
Chapter 145
2019-10-01
 18.7k  744
146
Chapter 146
2019-10-02
 18.2k  483
147
Chapter 147
2019-10-03
 21.2k  1.1k
148
Chapter 148
2019-10-04
 18.8k  706
149
Chapter 149
2019-10-05
 18.5k  426
150
Chapter 150
2019-10-05
 18k  244
151
Chapter 151
2019-10-05
 16k  263
152
Chapter 152
2019-10-05
 16.9k  214
153
Chapter 153
2019-10-05
 17.4k  496
154
Chapter 154
2019-10-05
 17k  969
155
Chapter 155
2019-10-05
 17.5k  469
156
Chapter 156
2019-10-05
 17.1k  430
157
Chapter 157
2019-10-05
 17.4k  630
158
Chapter 158
2019-10-05
 17.2k  545
159
Chapter 159
2019-10-05
 14.2k  918
160
Chapter 160
2019-10-05
 15.1k  235
161
Chapter 161
2019-10-05
 14.8k  157
162
Chapter 162
2019-10-05
 14k  137
163
Chapter 163
2019-10-05
 15.1k  504
164
Chapter 164
2019-10-05
 15.3k  270
165
Chapter 165
2019-10-05
 15.7k  263
166
Chapter 166
2019-10-05
 13.6k  513
167
Chapter 167
2019-10-05
 16.6k  250
168
Chapter 168
2019-10-05
 17.2k  465
169
Chapter 169
2019-10-05
 18.4k  511
170
Chapter 170
2019-10-06
 18.5k  627
171
Chapter 171
2019-10-07
 19.1k  735
172
Chapter 172
2019-10-08
 17.6k  792
173
Chapter 173
2019-10-09
 18.8k  877
174
Chapter 174
2019-10-10
 16.2k  312
175
Chapter 175
2019-10-11
 15.2k  423
176
Chapter 176
2019-10-12
 14.6k  264
177
Chapter 177
2019-10-12
 14.5k  206
178
Chapter 178
2019-10-12
 14.8k  194
179
Chapter 179
2019-10-12
 15.9k  348
180
Chapter 180
2019-10-12
 15.4k  240
181
Chapter 181
2019-10-12
 16.4k  542
182
Chapter 182
2019-10-12
 17.2k  486
183
Chapter 183
2019-10-12
 16.4k  356
184
Chapter 184
2019-10-12
 15.8k  209
185
Chapter 185
2019-10-12
 16.1k  383
186
Chapter 186
2019-10-12
 15.3k  465
187
Chapter 187
2019-10-12
 16k  317
188
Chapter 188
2019-10-12
 16.5k  351
189
Chapter 189
2019-10-12
 17.2k  464
190
Chapter 190
2019-10-12
 14.6k  324
191
Chapter 191
2019-10-12
 15.8k  335
192
Chapter 192
2019-10-14
 15.4k  443
193
Chapter 193
2019-10-19
 14.6k  1.3k
194
Chapter 194
2019-10-21
 16.3k  537
195
Chapter 195
2019-10-26
 15.8k  360
196
Chapter 196
2019-10-28
 16.4k  961
197
Chapter 197
2019-11-01
 16.1k  793
198
Chapter 198
2019-11-04
 15.7k  456
199
Chapter 199
2019-11-08
 15.3k  487
200
Chapter 200
2019-11-11
 15.6k  425
201
Chapter 201
2019-11-15
 15.5k  338
202
Chapter 202
2019-11-18
 16.4k  366
203
Chapter 203
2019-11-22
 16.8k  449
204
Chapter 204
2019-11-25
 17.3k  451
205
Chapter 205
2019-11-29
 17.4k  433
206
Chapter 206
2019-12-02
 16.8k  669
207
Chapter 207
2019-12-06
 17.3k  619
208
Chapter 208
2019-12-09
 16.5k  490
209
Chapter 209
2019-12-13
 15.7k  252
210
Chapter 210
2019-12-16
 15.2k  271
211
Chapter 211
2019-12-20
 14.4k  278
212
Chapter 212
2019-12-23
 15.1k  378
213
Chapter 213
2019-12-27
 15.9k  320
214
Chapter 214
2019-12-30
 17.1k  670
215
Chapter 215
2020-01-06
 16.4k  419
216
Chapter 216
2020-01-10
 16.2k  399
217
Chapter 217
2020-01-13
 16k  281
218
Chapter 218
2020-01-17
 17.6k  526
219
Chapter 219
2020-01-20
 16.8k  499
220
Chapter 220
2020-01-24
 16.2k  450
221
Chapter 221
2020-01-27
 17.7k  440
222
Chapter 222
2020-01-31
 16.1k  488
223
Chapter 223
2020-02-03
 16.8k  469
224
Chapter 224
2020-02-07
 16.6k  408
225
Chapter 225
2020-02-10
 19.3k  1.1k
226
Chapter 226
2020-02-14
 18k  899
227
Chapter 227
2020-02-17
 17.4k  442
228
Chapter 228
2020-02-21
 16.1k  459
229
Chapter 229
2020-02-24
 17k  527
230
Chapter 230
2020-02-28
 17.4k  626
231
Chapter 231
2020-03-02
 15.7k  356
232
Chapter 232
2020-03-06
 15.5k  435
233
Chapter 233
2020-03-13
 17.4k  738
234
Chapter 234
2020-03-16
 16.1k  515
235
Chapter 235
2020-03-20
 16k  462
236
Chapter 236
2020-03-23
 16.6k  440
237
Chapter 237
2020-03-27
 18.6k  963
238
Chapter 238
2020-03-30
 17.1k  458
239
Chapter 239
2020-04-03
 16.2k  423
240
Chapter 240
2020-04-06
 18.4k  1k
241
Chapter 241
2020-04-10
 15.9k  521
242
Chapter 242
2020-04-13
 15.8k  414
243
Chapter 243
2020-04-17
 16.8k  677
244
Chapter 244
2020-04-20
 17.2k  583
245
Chapter 245
2020-04-24
 16.3k  469
246
Chapter 246
2020-04-27
 20.1k  1.2k
247
Chapter 247
2020-05-01
 16.4k  388
248
Chapter 248
2020-05-04
 17k  440
249
Chapter 249
2020-05-08
 16.3k  539
250
Chapter 250
2020-05-11
 17.4k  475
251
Chapter 251
2020-05-15
 14.8k  533
252
Chapter 252
2020-05-18
 15.5k  953
253
Chapter 253
2020-05-22
 15k  392
254
Chapter 254
2020-05-29
 15.9k  590
255
Chapter 255
2020-06-05
 14.4k  350
256
Chapter 256
2020-06-09
 14.1k  347
257
Chapter 257
2020-06-12
 13.4k  243
258
Chapter 258
2020-06-16
 13.6k  215
259
Chapter 259
2020-06-19
 14.2k  283
260
Chapter 260
2020-06-23
 15.3k  421
261
Chapter 261
2020-06-26
 13.8k  280
262
Chapter 262
2020-06-30
 13.4k  560
263
Chapter 263
2020-07-03
 13.8k  290
264
Chapter 264
2020-07-07
 13.7k  274
265
Chapter 265
2020-07-10
 15k  402
266
Chapter 266
2020-07-14
 14.7k  384
267
Chapter 267
2020-07-17
 15.3k  541
268
Chapter 268
2020-07-21
 13.5k  266
269
Chapter 269
2020-07-24
 13.9k  412
270
Chapter 270
2020-07-28
 14.3k  278
271
Chapter 271
2020-07-31
 14.3k  695
272
Chapter 272
2020-08-04
 16.1k  686
273
Chapter 273
2020-08-07
 14.1k  397
274
Chapter 274
2020-08-11
 13.6k  302
275
Chapter 275
2020-08-14
 16.2k  915
276
Chapter 276
2020-08-18
 15.1k  402
277
Chapter 277
2020-08-21
 16k  584
278
Chapter 278
2020-08-28
 16.1k  1.1k
279
Chapter 279
2020-09-01
 16.3k  582
280
Chapter 280
2020-09-04
 16.4k  569
281
Chapter 281
2020-09-08
 14.3k  253
282
Chapter 282
2020-09-11
 15.3k  583
283
Chapter 283
2020-09-15
 13.2k  271
284
Chapter 284
2020-09-18
 13.9k  360
285
Chapter 285
2020-09-22
 14.3k  540
286
Chapter 286
2020-09-25
 12.5k  271
287
Chapter 287
2020-09-29
 13.6k  497
288
Chapter 288
2020-10-02
 12.5k  342
289
Chapter 289
2020-10-06
 12.2k  197
290
Chapter 290
2020-10-09
 13.1k  351
291
Chapter 291
2020-10-13
 12.7k  164
292
Chapter 292
2020-10-16
 11.3k  170
293
Chapter 293
2020-10-20
 10.8k  116
294
Chapter 294
2020-10-23
 10.9k  148
295
Chapter 295
2020-10-27
 11.9k  164
296
Chapter 296
2020-10-30
 10.9k  155
297
Chapter 297
2020-11-03
 10.6k  137
298
Chapter 298
2020-11-06
 11k  140
299
Chapter 299
2020-11-10
 10.7k  101
300
Chapter 300
2020-11-13
 10.8k  219
301
Chapter 301
2020-11-17
 10.4k  190
302
Chapter 302
2020-11-20
 11.4k  148
303
Chapter 303
2020-11-24
 11.3k  211
304
Chapter 304
2020-11-27
 10.8k  149
305
Chapter 305
2020-12-01
 10.2k  135
306
Chapter 306
2020-12-04
 10.5k  163
307
Chapter 307
2020-12-08
 9.8k  136
308
Chapter 308
2020-12-11
 10.3k  211
309
Chapter 309
2020-12-15
 9.7k  134
310
Chapter 310
2020-12-18
 10.3k  118
311
Chapter 311
2020-12-22
 9.7k  101
312
Chapter 312
2020-12-25
 9.7k  139
313
Chapter 313
2020-12-29
 10.9k  404
314
Chapter 314
2021-01-01
 9.8k  187
315
Chapter 315
2021-01-05
 10.9k  455
316
Chapter 316
2021-01-08
 10.3k  256
317
Chapter 317
2021-01-12
 9.5k  102
318
Chapter 318
2021-01-15
 10.2k  136
319
Chapter 319
2021-01-19
 8.9k  357
320
Chapter 320
2021-01-22
 8.8k  434
321
Chapter 321
2021-01-26
 8.3k  399
322
Chapter 322
2021-01-29
 8.1k  680
323
Chapter 323
2021-02-02
 7.6k  407
324
Chapter 324
2021-02-05
 7.7k  263
325
Chapter 325
2021-02-09
 8.1k  353
326
Chapter 326
2021-02-12
 7.7k  243
327
Chapter 327
2021-02-16
 7.5k  309
328
Chapter 328
2021-02-19
 7.3k  295
329
Chapter 329
2021-02-23
 7.6k  302
330
Chapter 330
2021-02-26
 7.5k  291
331
Chapter 331
2021-03-02
 7.4k  327
332
Chapter 332
2021-03-05
 7.3k  363
333
Chapter 333
2021-03-09
 7.3k  256
334
Chapter 334
2021-03-12
 7k  440
335
Chapter 335
2021-03-16
 7.4k  278
336
Chapter 336
2021-03-19
 7.2k  487
337
Chapter 337
2021-03-23
 7k  295
338
Chapter 338
2021-03-26
 7k  277
339
Chapter 339
2021-03-30
 6.4k  232
340
Chapter 340
2021-04-02
 6.5k  202
341
Chapter 341
2021-04-06
 6.3k  224
342
Chapter 342
2021-04-09
 6.1k  202
343
Chapter 343
2021-04-13
 6.7k  337
344
Chapter 344
2021-04-16
 6.6k  220
345
Chapter 345
2021-04-20
 6.4k  244
346
Chapter 346
2021-04-23
 6.3k  243
347
Chapter 347
2021-04-27
 7.2k  343
348
Chapter 348
2021-04-30
 6.8k  226
349
Chapter 349
2021-05-04
 6.3k  297
350
Chapter 350
2021-05-07
 6.3k  239
351
Chapter 351
2021-05-11
 6.9k  389
352
Chapter 352
2021-05-14
 6.7k  328
353
Chapter 353
2021-05-18
 6.8k  294
354
Chapter 354
2021-05-21
 7k  442
355
Chapter 355
2021-05-25
 7.2k  540
356
Chapter 356
2021-05-28
 7.1k  346
357
Chapter 357
2021-06-01
 6.3k  288
358
Chapter 358
2021-06-04
 6.8k  341
359
Chapter 359
2021-06-08
 6.3k  274
360
Chapter 360
2021-06-11
 6.6k  369
361
Chapter 361
2021-06-15
 6.5k  341
362
Chapter 362
2021-06-18
 6k  339
363
Chapter 363
2021-06-22
 5.7k  269
364
Chapter 364
2021-06-25
 5.8k  281
365
Chapter 365
2021-06-29
 5.9k  256
366
Chapter 366
2021-07-02
 5.9k  223
367
Chapter 367
2021-07-06
 6.2k  262
368
Chapter 368
2021-07-09
 5.6k  253
369
Chapter 369
2021-07-13
 5.5k  247
370
Chapter 370
2021-07-16
 5.4k  249
371
Chapter 371
2021-07-17
 4.8k  129
372
Chapter 372
2021-07-17
 4.3k  83
373
Chapter 373
2021-07-17
 4.3k  142
374
Chapter 374
2021-07-17
 4.5k  81
375
Chapter 375
2021-07-17
 4.4k  77
376
Chapter 376
2021-07-17
 4.4k  47
377
Chapter 377
2021-07-17
 4.2k  68
378
Chapter 378
2021-07-17
 4.2k  43
379
Chapter 379
2021-07-17
 4k  70
380
Chapter 380
2021-07-17
 4.9k  232
381
Chapter 381
2021-07-20
 4.7k  266
382
Chapter 382
2021-07-23
 4.7k  313
383
Chapter 383
2021-07-27
 4.9k  283
384
Chapter 384
2021-07-30
 4.8k  262
385
Chapter 385
2021-08-03
 4.7k  263
386
Chapter 386
2021-08-06
 4.5k  279
387
Chapter 387
2021-08-10
 4.6k  265
388
Chapter 388
2021-08-13
 4.2k  394
389
Chapter 389
2021-08-17
 4.3k  262
390
Chapter 390
2021-08-20
 4.4k  312
391
Chapter 391
2021-08-24
 4k  251
392
Chapter 392
2021-08-27
 4k  257
393
Chapter 393
2021-08-31
 3.8k  238
394
Chapter 394
2021-09-03
 4k  241
395
Chapter 395
2021-09-07
 3.7k  288
396
Chapter 396
2021-09-10
 3.8k  311
397
Chapter 397
2021-09-14
 2.7k  114
398
Chapter 398
2021-09-17
 2.8k  147
399
Chapter 399
2021-09-21
 2.7k  136
400
Chapter 400
2021-09-24
 2.7k  183
401
Chapter 401
2021-09-28
 2.5k  147
402
Chapter 402
2021-10-01
 2.6k  151
403
Chapter 403
2021-10-05
 2.5k  176
404
Chapter 404
2021-10-08
 2.5k  187
405
Chapter 405
2021-10-12
 2.1k  130
406
Chapter 406
2021-10-15
 1.8k  122
407
Chapter 407
2021-10-19
 296  33
Đề xuất liên quan
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Shota/Mẹ đơn thân/Hoàng tử
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Tình yêu/Tổng tài
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play