Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Hài Hước / Tổng tài / Ngược / Nữ cường / Số mệnh / Gương vỡ lại lành / Trốn cưới / Ngạo mạn / Quân phiệt
243842.5k
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Hắn là đại soái quân phiệt, lạnh lùng tàn khốc, không rung động trước bất cứ người con gái nào, cho tới khi gặp cô, cô gái nhỏ mong manh và đáng yêu! Cô cứ thế đi vào trái tim hắn như một con thỏ con dễ thương! Cô sẵn sàng dùng mọi cách để chinh phục được hắn. Quyến rũ, khêu gợi, tất cả chỉ vì có được hắn! Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 350 chương    /    (147360)
 Đã cập nhật 350 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-05-28
 41.8k  2.7k
2
Chapter 2
2019-05-28
 28.3k  957
3
Chapter 3
2019-05-28
 23k  736
4
Chapter 4
2019-05-28
 23.4k  925
5
Chapter 5
2019-05-28
 22k  386
6
Chapter 6
2019-05-28
 23.1k  565
7
Chapter 7
2019-05-28
 21.4k  458
8
Chapter 8
2019-05-28
 21.1k  700
9
Chapter 9
2019-05-28
 20.6k  475
10
Chapter 10
2019-05-28
 23.8k  843
11
Chapter 11
2019-05-28
 22.4k  727
12
Chapter 12
2019-05-28
 23.3k  1.4k
13
Chapter 13
2019-05-28
 22.1k  722
14
Chapter 14
2019-05-28
 20.7k  451
15
Chapter 15
2019-05-28
 20.2k  462
16
Chapter 16
2019-05-28
 19.6k  308
17
Chapter 17
2019-05-28
 18.8k  255
18
Chapter 18
2019-05-28
 19k  268
19
Chapter 19
2019-05-28
 19.2k  207
20
Chapter 20
2019-05-28
 20.3k  462
21
Chapter 21
2019-05-28
 19.3k  324
22
Chapter 22
2019-05-28
 18.2k  315
23
Chapter 23
2019-05-28
 19.2k  380
24
Chapter 24
2019-05-28
 19k  760
25
Chapter 25
2019-05-28
 18.9k  465
26
Chapter 26
2019-05-28
 17.5k  304
27
Chapter 27
2019-05-28
 17.5k  388
28
Chapter 28
2019-05-28
 16.9k  562
29
Chapter 29
2019-05-28
 16.7k  324
30
Chapter 30
2019-05-28
 17.9k  515
31
Chapter 31
2019-05-30
 17.7k  677
32
Chapter 32
2019-06-03
 19k  591
33
Chapter 33
2019-06-06
 17.2k  601
34
Chapter 34
2019-06-07
 19.1k  613
35
Chapter 35
2019-06-10
 17.9k  412
36
Chapter 36
2019-06-12
 17.6k  355
37
Chapter 37
2019-06-14
 17.3k  396
38
Chapter 38
2019-06-17
 17k  439
39
Chapter 39
2019-06-19
 16.6k  452
40
Chapter 40
2019-06-21
 16.3k  442
41
Chapter 41
2019-06-24
 16.4k  480
42
Chapter 42
2019-06-26
 15.9k  235
43
Chapter 43
2019-06-28
 16.7k  362
44
Chapter 44
2019-07-01
 17.3k  485
45
Chapter 45
2019-07-03
 17.9k  747
46
Chapter 46
2019-07-05
 16.8k  697
47
Chapter 47
2019-07-08
 18k  2k
48
Chapter 48
2019-07-10
 19.2k  742
49
Chapter 49
2019-07-12
 18.7k  534
50
Chapter 50
2019-07-15
 17.7k  317
51
Chapter 51
2019-07-17
 19k  818
52
Chapter 52
2019-07-19
 20.9k  1.1k
53
Chapter 53
2019-07-22
 18k  449
54
Chapter 54
2019-07-24
 16.2k  462
55
Chapter 55
2019-07-26
 15.8k  354
56
Chapter 56
2019-07-29
 15.2k  287
57
Chapter 57
2019-07-31
 15.6k  290
58
Chapter 58
2019-08-02
 15.6k  249
59
Chapter 59
2019-08-05
 16.5k  484
60
Chapter 60
2019-08-07
 15.5k  298
61
Chapter 61
2019-08-09
 15.6k  268
62
Chapter 62
2019-08-12
 16k  313
63
Chapter 63
2019-08-12
 15.4k  568
64
Chapter 64
2019-08-12
 15.6k  220
65
Chapter 65
2019-08-12
 15k  281
66
Chapter 66
2019-08-12
 14.5k  171
67
Chapter 67
2019-08-12
 15.1k  307
68
Chapter 68
2019-08-12
 14.7k  225
69
Chapter 69
2019-08-12
 13.6k  160
70
Chapter 70
2019-08-12
 15.1k  162
71
Chapter 71
2019-08-12
 17.6k  780
72
Chapter 72
2019-08-12
 15.9k  401
73
Chapter 73
2019-08-14
 15.5k  540
74
Chapter 74
2019-08-16
 15.9k  632
75
Chapter 75
2019-08-19
 16.5k  603
76
Chapter 76
2019-08-21
 15k  243
77
Chapter 77
2019-08-21
 15.1k  299
78
Chapter 78
2019-08-21
 16.5k  770
79
Chapter 79
2019-08-21
 16.3k  446
80
Chapter 80
2019-08-21
 16.5k  961
81
Chapter 81
2019-08-21
 15.9k  403
82
Chapter 82
2019-08-21
 15.1k  240
83
Chapter 83
2019-08-21
 15.4k  440
84
Chapter 84
2019-08-21
 15.1k  242
85
Chapter 85
2019-08-21
 14.8k  264
86
Chapter 86
2019-08-21
 16.8k  491
87
Chapter 87
2019-08-23
 14.7k  295
88
Chapter 88
2019-08-26
 14.2k  197
89
Chapter 89
2019-08-27
 13.2k  146
90
Chapter 90
2019-08-28
 13.2k  246
91
Chapter 91
2019-08-29
 14k  185
92
Chapter 92
2019-08-30
 12.9k  201
93
Chapter 93
2019-08-30
 13.5k  197
94
Chapter 94
2019-08-30
 14.5k  262
95
Chapter 95
2019-08-30
 13.7k  292
96
Chapter 96
2019-08-30
 13.1k  224
97
Chapter 97
2019-08-30
 14.1k  292
98
Chapter 98
2019-08-30
 12.7k  561
99
Chapter 99
2019-08-30
 12.7k  601
100
Chapter 100
2019-08-30
 15.2k  641
101
Chapter 101
2019-08-30
 13.7k  224
102
Chapter 102
2019-08-30
 13.1k  223
103
Chapter 103
2019-08-30
 12.6k  450
104
Chapter 104
2019-08-30
 13.4k  280
105
Chapter 105
2019-08-30
 14k  383
106
Chapter 106
2019-08-30
 13k  703
107
Chapter 107
2019-08-30
 12.8k  202
108
Chapter 108
2019-08-30
 12.9k  161
109
Chapter 109
2019-08-30
 15.5k  667
110
Chapter 110
2019-08-30
 16.8k  887
111
Chapter 111
2019-08-30
 15.4k  718
112
Chapter 112
2019-08-30
 13.9k  351
113
Chapter 113
2019-08-31
 13.9k  440
114
Chapter 114
2019-09-01
 14.6k  396
115
Chapter 115
2019-09-02
 14.6k  487
116
Chapter 116
2019-09-03
 14.4k  1.2k
117
Chapter 117
2019-09-04
 13.7k  273
118
Chapter 118
2019-09-05
 13.1k  196
119
Chapter 119
2019-09-06
 13k  203
120
Chapter 120
2019-09-07
 13.5k  218
121
Chapter 121
2019-09-08
 14.6k  628
122
Chapter 122
2019-09-09
 14k  206
123
Chapter 123
2019-09-10
 13.6k  229
124
Chapter 124
2019-09-11
 13.5k  455
125
Chapter 125
2019-09-12
 13.5k  328
126
Chapter 126
2019-09-13
 37.3k  810
127
Chapter 127
2019-09-14
 17.2k  670
128
Chapter 128
2019-09-15
 17.4k  680
129
Chapter 129
2019-09-16
 13.7k  162
130
Chapter 130
2019-09-16
 16.8k  413
131
Chapter 131
2019-09-17
 15.5k  437
132
Chapter 132
2019-09-18
 15.4k  445
133
Chapter 133
2019-09-19
 14.2k  287
134
Chapter 134
2019-09-20
 16k  460
135
Chapter 135
2019-09-21
 14.7k  260
136
Chapter 136
2019-09-22
 16.5k  515
137
Chapter 137
2019-09-23
 13.7k  466
138
Chapter 138
2019-09-24
 13.4k  373
139
Chapter 139
2019-09-25
 14.1k  257
140
Chapter 140
2019-09-26
 13.7k  284
141
Chapter 141
2019-09-27
 14.8k  259
142
Chapter 142
2019-09-28
 13.8k  225
143
Chapter 143
2019-09-29
 15.2k  428
144
Chapter 144
2019-09-30
 16.2k  494
145
Chapter 145
2019-10-01
 15.8k  662
146
Chapter 146
2019-10-02
 15.4k  431
147
Chapter 147
2019-10-03
 18.1k  1k
148
Chapter 148
2019-10-04
 15.9k  652
149
Chapter 149
2019-10-05
 15.5k  394
150
Chapter 150
2019-10-05
 15k  227
151
Chapter 151
2019-10-05
 13.5k  234
152
Chapter 152
2019-10-05
 14.2k  200
153
Chapter 153
2019-10-05
 14.6k  461
154
Chapter 154
2019-10-05
 14.2k  912
155
Chapter 155
2019-10-05
 14.8k  423
156
Chapter 156
2019-10-05
 14.4k  395
157
Chapter 157
2019-10-05
 14.8k  576
158
Chapter 158
2019-10-05
 14.6k  508
159
Chapter 159
2019-10-05
 11.9k  856
160
Chapter 160
2019-10-05
 12.8k  216
161
Chapter 161
2019-10-05
 12.4k  141
162
Chapter 162
2019-10-05
 11.8k  126
163
Chapter 163
2019-10-05
 12.7k  459
164
Chapter 164
2019-10-05
 12.8k  245
165
Chapter 165
2019-10-05
 13.2k  238
166
Chapter 166
2019-10-05
 11.4k  488
167
Chapter 167
2019-10-05
 14.1k  227
168
Chapter 168
2019-10-05
 14.5k  411
169
Chapter 169
2019-10-05
 15.7k  473
170
Chapter 170
2019-10-06
 15.8k  589
171
Chapter 171
2019-10-07
 16.3k  684
172
Chapter 172
2019-10-08
 15k  730
173
Chapter 173
2019-10-09
 16.1k  816
174
Chapter 174
2019-10-10
 13.8k  290
175
Chapter 175
2019-10-11
 13k  395
176
Chapter 176
2019-10-12
 12.3k  236
177
Chapter 177
2019-10-12
 12.3k  188
178
Chapter 178
2019-10-12
 12.5k  171
179
Chapter 179
2019-10-12
 13.5k  304
180
Chapter 180
2019-10-12
 13k  205
181
Chapter 181
2019-10-12
 13.9k  487
182
Chapter 182
2019-10-12
 14.6k  447
183
Chapter 183
2019-10-12
 13.9k  327
184
Chapter 184
2019-10-12
 13.5k  200
185
Chapter 185
2019-10-12
 13.7k  339
186
Chapter 186
2019-10-12
 13k  425
187
Chapter 187
2019-10-12
 13.6k  298
188
Chapter 188
2019-10-12
 14.1k  317
189
Chapter 189
2019-10-12
 14.7k  428
190
Chapter 190
2019-10-12
 12.4k  292
191
Chapter 191
2019-10-12
 13.6k  317
192
Chapter 192
2019-10-14
 13.3k  424
193
Chapter 193
2019-10-19
 12.6k  1.2k
194
Chapter 194
2019-10-21
 14.1k  519
195
Chapter 195
2019-10-26
 13.7k  334
196
Chapter 196
2019-10-28
 14.2k  898
197
Chapter 197
2019-11-01
 13.9k  736
198
Chapter 198
2019-11-04
 13.6k  410
199
Chapter 199
2019-11-08
 13.3k  458
200
Chapter 200
2019-11-11
 13.5k  402
201
Chapter 201
2019-11-15
 13.4k  317
202
Chapter 202
2019-11-18
 14.2k  347
203
Chapter 203
2019-11-22
 14.5k  419
204
Chapter 204
2019-11-25
 15k  430
205
Chapter 205
2019-11-29
 15.1k  406
206
Chapter 206
2019-12-02
 14.6k  625
207
Chapter 207
2019-12-06
 15k  576
208
Chapter 208
2019-12-09
 14.3k  457
209
Chapter 209
2019-12-13
 13.6k  242
210
Chapter 210
2019-12-16
 13.2k  258
211
Chapter 211
2019-12-20
 12.5k  266
212
Chapter 212
2019-12-23
 13.1k  355
213
Chapter 213
2019-12-27
 13.8k  309
214
Chapter 214
2019-12-30
 14.9k  639
215
Chapter 215
2020-01-06
 14.3k  391
216
Chapter 216
2020-01-10
 14k  374
217
Chapter 217
2020-01-13
 13.9k  271
218
Chapter 218
2020-01-17
 15.3k  502
219
Chapter 219
2020-01-20
 14.7k  478
220
Chapter 220
2020-01-24
 14.1k  433
221
Chapter 221
2020-01-27
 15.5k  419
222
Chapter 222
2020-01-31
 14k  464
223
Chapter 223
2020-02-03
 14.7k  452
224
Chapter 224
2020-02-07
 14.6k  388
225
Chapter 225
2020-02-10
 17k  1.1k
226
Chapter 226
2020-02-14
 15.8k  851
227
Chapter 227
2020-02-17
 15.3k  414
228
Chapter 228
2020-02-21
 14.1k  442
229
Chapter 229
2020-02-24
 14.9k  502
230
Chapter 230
2020-02-28
 15.3k  598
231
Chapter 231
2020-03-02
 13.7k  336
232
Chapter 232
2020-03-06
 13.6k  420
233
Chapter 233
2020-03-13
 15.2k  698
234
Chapter 234
2020-03-16
 14.2k  496
235
Chapter 235
2020-03-20
 14k  451
236
Chapter 236
2020-03-23
 14.6k  426
237
Chapter 237
2020-03-27
 16.4k  942
238
Chapter 238
2020-03-30
 15.1k  450
239
Chapter 239
2020-04-03
 14.2k  415
240
Chapter 240
2020-04-06
 16.2k  1k
241
Chapter 241
2020-04-10
 14k  502
242
Chapter 242
2020-04-13
 13.9k  397
243
Chapter 243
2020-04-17
 14.8k  654
244
Chapter 244
2020-04-20
 15.2k  562
245
Chapter 245
2020-04-24
 14.3k  456
246
Chapter 246
2020-04-27
 17.8k  1.2k
247
Chapter 247
2020-05-01
 14.4k  373
248
Chapter 248
2020-05-04
 14.9k  421
249
Chapter 249
2020-05-08
 14.3k  515
250
Chapter 250
2020-05-11
 15.3k  457
251
Chapter 251
2020-05-15
 12.9k  506
252
Chapter 252
2020-05-18
 13.5k  919
253
Chapter 253
2020-05-22
 13.1k  380
254
Chapter 254
2020-05-29
 13.9k  580
255
Chapter 255
2020-06-05
 12.5k  334
256
Chapter 256
2020-06-09
 12.2k  327
257
Chapter 257
2020-06-12
 11.6k  232
258
Chapter 258
2020-06-16
 11.7k  209
259
Chapter 259
2020-06-19
 12.3k  269
260
Chapter 260
2020-06-23
 13.3k  400
261
Chapter 261
2020-06-26
 12k  261
262
Chapter 262
2020-06-30
 11.6k  522
263
Chapter 263
2020-07-03
 11.9k  273
264
Chapter 264
2020-07-07
 11.8k  230
265
Chapter 265
2020-07-10
 13.1k  399
266
Chapter 266
2020-07-14
 12.7k  368
267
Chapter 267
2020-07-17
 13.4k  523
268
Chapter 268
2020-07-21
 11.7k  249
269
Chapter 269
2020-07-24
 12k  406
270
Chapter 270
2020-07-28
 12.4k  279
271
Chapter 271
2020-07-31
 12.3k  668
272
Chapter 272
2020-08-04
 14k  653
273
Chapter 273
2020-08-07
 12.2k  368
274
Chapter 274
2020-08-11
 11.8k  292
275
Chapter 275
2020-08-14
 14k  888
276
Chapter 276
2020-08-18
 13.1k  392
277
Chapter 277
2020-08-21
 14k  571
278
Chapter 278
2020-08-28
 14k  1.1k
279
Chapter 279
2020-09-01
 14k  544
280
Chapter 280
2020-09-04
 14.1k  541
281
Chapter 281
2020-09-08
 12.2k  235
282
Chapter 282
2020-09-11
 13.1k  532
283
Chapter 283
2020-09-15
 11.3k  245
284
Chapter 284
2020-09-18
 11.8k  338
285
Chapter 285
2020-09-22
 12.1k  475
286
Chapter 286
2020-09-25
 10.6k  258
287
Chapter 287
2020-09-29
 11.4k  453
288
Chapter 288
2020-10-02
 10.5k  303
289
Chapter 289
2020-10-06
 10.3k  173
290
Chapter 290
2020-10-09
 11k  331
291
Chapter 291
2020-10-13
 10.6k  151
292
Chapter 292
2020-10-16
 9.5k  146
293
Chapter 293
2020-10-20
 9k  97
294
Chapter 294
2020-10-23
 9k  123
295
Chapter 295
2020-10-27
 9.9k  142
296
Chapter 296
2020-10-30
 9k  127
297
Chapter 297
2020-11-03
 8.7k  103
298
Chapter 298
2020-11-06
 9k  125
299
Chapter 299
2020-11-10
 8.7k  87
300
Chapter 300
2020-11-13
 8.8k  182
301
Chapter 301
2020-11-17
 8.4k  166
302
Chapter 302
2020-11-20
 9.4k  136
303
Chapter 303
2020-11-24
 9.3k  174
304
Chapter 304
2020-11-27
 8.9k  117
305
Chapter 305
2020-12-01
 8.2k  113
306
Chapter 306
2020-12-04
 8.5k  138
307
Chapter 307
2020-12-08
 7.9k  110
308
Chapter 308
2020-12-11
 8.3k  183
309
Chapter 309
2020-12-15
 7.7k  110
310
Chapter 310
2020-12-18
 8.2k  101
311
Chapter 311
2020-12-22
 7.7k  91
312
Chapter 312
2020-12-25
 7.7k  125
313
Chapter 313
2020-12-29
 8.7k  366
314
Chapter 314
2021-01-01
 7.8k  175
315
Chapter 315
2021-01-05
 8.7k  416
316
Chapter 316
2021-01-08
 8.2k  210
317
Chapter 317
2021-01-12
 7.4k  95
318
Chapter 318
2021-01-15
 8k  120
319
Chapter 319
2021-01-19
 6.9k  316
320
Chapter 320
2021-01-22
 6.8k  364
321
Chapter 321
2021-01-26
 6.4k  322
322
Chapter 322
2021-01-29
 6.3k  559
323
Chapter 323
2021-02-02
 5.8k  340
324
Chapter 324
2021-02-05
 5.9k  230
325
Chapter 325
2021-02-09
 6.1k  307
326
Chapter 326
2021-02-12
 5.8k  221
327
Chapter 327
2021-02-16
 5.6k  273
328
Chapter 328
2021-02-19
 5.5k  236
329
Chapter 329
2021-02-23
 5.7k  264
330
Chapter 330
2021-02-26
 5.6k  258
331
Chapter 331
2021-03-02
 5.4k  272
332
Chapter 332
2021-03-05
 5.4k  314
333
Chapter 333
2021-03-09
 5.2k  234
334
Chapter 334
2021-03-12
 5k  374
335
Chapter 335
2021-03-16
 5.2k  258
336
Chapter 336
2021-03-19
 5.1k  337
337
Chapter 337
2021-03-23
 4.8k  255
338
Chapter 338
2021-03-26
 4.9k  244
339
Chapter 339
2021-03-30
 4.3k  203
340
Chapter 340
2021-04-02
 4.4k  188
341
Chapter 341
2021-04-06
 4.1k  190
342
Chapter 342
2021-04-09
 3.9k  178
343
Chapter 343
2021-04-13
 4.3k  275
344
Chapter 344
2021-04-16
 4.2k  207
345
Chapter 345
2021-04-20
 3.9k  204
346
Chapter 346
2021-04-23
 3.8k  200
347
Chapter 347
2021-04-27
 4.3k  281
348
Chapter 348
2021-04-30
 4k  206
349
Chapter 349
2021-05-04
 3.3k  237
350
Chapter 350
2021-05-07
 3k  199
Đề xuất liên quan
Cô Vợ Mù Thế Thân
Cô Vợ Mù Thế Thân
Tổng tài
Tôi Siêu Lắm Tiền
Tôi Siêu Lắm Tiền
Đô thị
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Shota/Mẹ đơn thân/Hoàng tử
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play