Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Tiếp tục cập nhật
Trường học / Hành động / Huyền huyễn / Hài Hước / Hệ thống / Dị năng / Tu tiê
82.1M
4.7
Tên tác giả: iCiyuan

Một kẻ không tài cán, làm gì cũng bị xem như tên thất bại không được coi trong, ai ngờ đâu có sự giúp sức hậu thuẫn từ các thần tiên, đặc biệt là Tề Thiên Đại Thánh, kẻ bị coi thường lại biến thành người cứu rỗi nhân loại... Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 356 chương    /    (50801)
 Đã cập nhật 356 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-09-20
 16.4k  1.2k
2
Chapter 2
2019-09-20
 13.3k  973
3
Chapter 3
2019-09-20
 13.5k  708
4
Chapter 4
2019-09-20
 12.4k  397
5
Chapter 5
2019-09-20
 12.8k  542
6
Chapter 6
2019-09-20
 12.5k  682
7
Chapter 7
2019-09-20
 11.2k  308
8
Chapter 8
2019-09-20
 11.2k  318
9
Chapter 9
2019-09-20
 10.5k  349
10
Chapter 10
2019-09-20
 10.7k  302
11
Chapter 11
2019-09-20
 9.8k  398
12
Chapter 12
2019-09-20
 10.3k  306
13
Chapter 13
2019-09-20
 9.8k  175
14
Chapter 14
2019-09-20
 9.6k  281
15
Chapter 15
2019-09-20
 10.5k  496
16
Chapter 16
2019-09-20
 9.1k  466
17
Chapter 17
2019-09-20
 9.7k  248
18
Chapter 18
2019-09-20
 10.1k  464
19
Chapter 19
2019-09-20
 9.4k  258
20
Chapter 20
2019-09-20
 9.2k  142
21
Chapter 21
2019-09-23
 8.5k  129
22
Chapter 22
2019-09-25
 9k  179
23
Chapter 23
2019-09-30
 9.2k  213
24
Chapter 24
2019-10-02
 8.9k  188
25
Chapter 25
2019-10-07
 8.6k  151
26
Chapter 26
2019-10-09
 8.4k  157
27
Chapter 27
2019-10-13
 9.2k  442
28
Chapter 28
2019-10-14
 8.8k  179
29
Chapter 29
2019-10-18
 8.6k  128
30
Chapter 30
2019-10-19
 8.1k  105
31
Chapter 31
2019-10-19
 8.1k  213
32
Chapter 32
2019-10-19
 7.8k  150
33
Chapter 33
2019-10-19
 7.7k  121
34
Chapter 34
2019-10-19
 7.9k  108
35
Chapter 35
2019-10-19
 7.6k  240
36
Chapter 36
2019-10-19
 7.8k  222
37
Chapter 37
2019-10-19
 8k  220
38
Chapter 38
2019-10-19
 7.6k  143
39
Chapter 39
2019-10-19
 7.8k  187
40
Chapter 40
2019-10-19
 7.4k  123
41
Chapter 41
2019-10-19
 7.1k  122
42
Chapter 42
2019-10-19
 7.8k  57
43
Chapter 43
2019-10-19
 7.4k  147
44
Chapter 44
2019-10-19
 7.6k  138
45
Chapter 45
2019-10-19
 7.6k  211
46
Chapter 46
2019-10-19
 7.4k  114
47
Chapter 47
2019-10-19
 7.3k  79
48
Chapter 48
2019-10-19
 8.1k  460
49
Chapter 49
2019-10-19
 8k  357
50
Chapter 50
2019-10-20
 7.2k  176
51
Chapter 51
2019-10-21
 7.5k  217
52
Chapter 52
2019-10-25
 8k  259
53
Chapter 53
2019-10-27
 7.2k  174
54
Chapter 54
2019-10-28
 7.5k  149
55
Chapter 55
2019-11-01
 7.1k  165
56
Chapter 56
2019-11-01
 7k  108
57
Chapter 57
2019-11-01
 7.2k  150
58
Chapter 58
2019-11-01
 6.9k  69
59
Chapter 59
2019-11-01
 7.1k  149
60
Chapter 60
2019-11-01
 7.7k  207
61
Chapter 61
2019-11-01
 6.9k  104
62
Chapter 62
2019-11-01
 6.8k  146
63
Chapter 63
2019-11-01
 7k  465
64
Chapter 64
2019-11-01
 7.1k  98
65
Chapter 65
2019-11-01
 7.1k  397
66
Chapter 66
2019-11-03
 7k  187
67
Chapter 67
2019-11-04
 6.8k  180
68
Chapter 68
2019-11-08
 7.1k  266
69
Chapter 69
2019-11-10
 7.2k  840
70
Chapter 70
2019-11-10
 6.6k  187
71
Chapter 71
2019-11-10
 6.9k  225
72
Chapter 72
2019-11-10
 6.8k  270
73
Chapter 73
2019-11-10
 6.4k  76
74
Chapter 74
2019-11-10
 6.6k  83
75
Chapter 75
2019-11-10
 6.3k  192
76
Chapter 76
2019-11-10
 6.4k  156
77
Chapter 77
2019-11-10
 6.3k  75
78
Chapter 78
2019-11-10
 6.3k  122
79
Chapter 79
2019-11-10
 7.1k  94
80
Chapter 80
2019-11-10
 6.8k  231
81
Chapter 81
2019-11-10
 6.5k  119
82
Chapter 82
2019-11-10
 6.6k  182
83
Chapter 83
2019-11-10
 6.2k  74
84
Chapter 84
2019-11-10
 6.3k  55
85
Chapter 85
2019-11-10
 6.5k  60
86
Chapter 86
2019-11-10
 6.3k  47
87
Chapter 87
2019-11-10
 6k  36
88
Chapter 88
2019-11-10
 6.2k  58
89
Chapter 89
2019-11-10
 6.7k  172
90
Chapter 90
2019-11-11
 7.6k  203
91
Chapter 91
2019-11-12
 7.2k  152
92
Chapter 92
2019-11-13
 6.8k  169
93
Chapter 93
2019-11-14
 6.5k  123
94
Chapter 94
2019-11-15
 6.1k  74
95
Chapter 95
2019-11-16
 6.3k  158
96
Chapter 96
2019-11-17
 6.3k  102
97
Chapter 97
2019-11-18
 6.3k  51
98
Chapter 98
2019-11-19
 7.2k  599
99
Chapter 99
2019-11-20
 6k  71
100
Chapter 100
2019-11-21
 6.3k  72
101
Chapter 101
2019-11-22
 6.8k  119
102
Chapter 102
2019-11-23
 6.1k  158
103
Chapter 103
2019-11-24
 6.5k  122
104
Chapter 104
2019-11-25
 6.4k  160
105
Chapter 105
2019-11-26
 6k  146
106
Chapter 106
2019-11-27
 6.5k  187
107
Chapter 107
2019-11-28
 6k  94
108
Chapter 108
2019-11-29
 6.6k  185
109
Chapter 109
2019-11-30
 6.2k  137
110
Chapter 110
2019-12-01
 6.4k  483
111
Chapter 111
2019-12-02
 5.9k  223
112
Chapter 112
2019-12-03
 5.7k  121
113
Chapter 113
2019-12-04
 6k  144
114
Chapter 114
2019-12-05
 6.1k  132
115
Chapter 115
2019-12-06
 5.7k  214
116
Chapter 116
2019-12-07
 5.7k  89
117
Chapter 117
2019-12-08
 5.5k  107
118
Chapter 118
2019-12-09
 6.1k  149
119
Chapter 119
2019-12-10
 5.9k  67
120
Chapter 120
2019-12-11
 5.7k  99
121
Chapter 121
2019-12-12
 5.8k  170
122
Chapter 122
2019-12-13
 5.7k  95
123
Chapter 123
2019-12-14
 6.4k  290
124
Chapter 124
2019-12-15
 6.5k  244
125
Chapter 125
2019-12-15
 6.3k  314
126
Chapter 126
2019-12-15
 5.6k  161
127
Chapter 127
2019-12-15
 5.6k  76
128
Chapter 128
2019-12-15
 5.7k  161
129
Chapter 129
2019-12-15
 5.9k  176
130
Chapter 130
2019-12-15
 5.8k  127
131
Chapter 131
2019-12-15
 5.6k  430
132
Chapter 132
2019-12-15
 5.9k  141
133
Chapter 133
2019-12-15
 5.7k  571
134
Chapter 134
2019-12-15
 5.8k  173
135
Chapter 135
2019-12-16
 5.8k  168
136
Chapter 136
2019-12-17
 5.6k  104
137
Chapter 137
2019-12-18
 5.6k  72
138
Chapter 138
2019-12-19
 5.6k  82
139
Chapter 139
2019-12-20
 5.7k  132
140
Chapter 140
2019-12-21
 5.2k  87
141
Chapter 141
2019-12-22
 5.5k  97
142
Chapter 142
2019-12-23
 5.4k  256
143
Chapter 143
2019-12-24
 5.3k  117
144
Chapter 144
2019-12-25
 5.3k  393
145
Chapter 145
2019-12-26
 5.3k  100
146
Chapter 146
2019-12-27
 5.2k  207
147
Chapter 147
2019-12-28
 5.2k  133
148
Chapter 148
2019-12-29
 5.5k  338
149
Chapter 149
2019-12-30
 5.2k  201
150
Chapter 150
2019-12-31
 5.3k  274
151
Chapter 151
2020-01-01
 5k  89
152
Chapter 152
2020-01-02
 5k  64
153
Chapter 153
2020-01-03
 5.1k  66
154
Chapter 154
2020-01-04
 5.1k  104
155
Chapter 155
2020-01-05
 5k  96
156
Chapter 156
2020-01-06
 4.8k  87
157
Chapter 157
2020-01-07
 4.9k  146
158
Chapter 158
2020-01-08
 5.1k  88
159
Chapter 159
2020-01-09
 5.1k  163
160
Chapter 160
2020-01-10
 5.1k  73
161
Chapter 161
2020-01-11
 5.4k  253
162
Chapter 162
2020-01-12
 5.2k  104
163
Chapter 163
2020-01-13
 5.1k  111
164
Chapter 164
2020-01-14
 5.2k  140
165
Chapter 165
2020-01-15
 5.5k  114
166
Chapter 166
2020-01-16
 5.6k  561
167
Chapter 167
2020-01-17
 5.6k  145
168
Chapter 168
2020-01-18
 5.5k  73
169
Chapter 169
2020-01-19
 5.9k  172
170
Chapter 170
2020-01-20
 5.5k  111
171
Chapter 171
2020-01-21
 5.5k  166
172
Chapter 172
2020-01-22
 5.5k  109
173
Chapter 173
2020-01-23
 5.8k  137
174
Chapter 174
2020-01-24
 5.5k  120
175
Chapter 175
2020-01-25
 5.4k  203
176
Chapter 176
2020-01-26
 5.6k  130
177
Chapter 177
2020-01-27
 5.7k  201
178
Chapter 178
2020-01-28
 5.5k  174
179
Chapter 179
2020-01-29
 6.1k  186
180
Chapter 180
2020-01-30
 5.6k  290
181
Chapter 181
2020-01-31
 5.5k  145
182
Chapter 182
2020-02-01
 5.5k  139
183
Chapter 183
2020-02-02
 5.2k  144
184
Chapter 184
2020-02-03
 5.1k  148
185
Chapter 185
2020-02-04
 5.2k  143
186
Chapter 186
2020-02-05
 5k  113
187
Chapter 187
2020-02-06
 5.1k  130
188
Chapter 188
2020-02-07
 5k  129
189
Chapter 189
2020-02-08
 5k  102
190
Chapter 190
2020-02-09
 4.9k  136
191
Chapter 191
2020-02-10
 5.1k  161
192
Chapter 192
2020-02-11
 5.1k  194
193
Chapter 193
2020-02-14
 5.1k  150
194
Chapter 194
2020-02-16
 5k  233
195
Chapter 195
2020-02-18
 5.2k  199
196
Chapter 196
2020-02-21
 5k  233
197
Chapter 197
2020-02-23
 5.1k  129
198
Chapter 198
2020-02-25
 5.5k  394
199
Chapter 199
2020-02-28
 5.1k  119
200
Chapter 200
2020-03-01
 5.2k  163
201
Chapter 201
2020-03-06
 4.9k  87
202
Chapter 202
2020-03-08
 5.1k  199
203
Chapter 203
2020-03-13
 5k  120
204
Chapter 204
2020-03-15
 5.1k  186
205
Chapter 205
2020-03-20
 4.8k  148
206
Chapter 206
2020-03-22
 5k  178
207
Chapter 207
2020-03-27
 4.8k  350
208
Chapter 208
2020-03-29
 4.8k  204
209
Chapter 209
2020-04-03
 4.8k  154
210
Chapter 210
2020-04-05
 4.8k  123
211
Chapter 211
2020-04-10
 4.7k  139
212
Chapter 212
2020-04-12
 4.6k  115
213
Chapter 213
2020-04-17
 4.6k  107
214
Chapter 214
2020-04-19
 5k  124
215
Chapter 215
2020-04-24
 4.5k  132
216
Chapter 216
2020-04-26
 4.5k  119
217
Chapter 217
2020-05-01
 4.3k  101
218
Chapter 218
2020-05-03
 4.2k  127
219
Chapter 219
2020-05-08
 4.1k  103
220
Chapter 220
2020-05-10
 4.4k  128
221
Chapter 221
2020-05-15
 4.3k  74
222
Chapter 222
2020-05-17
 4.3k  74
223
Chapter 223
2020-05-22
 4.1k  93
224
Chapter 224
2020-05-24
 4.3k  136
225
Chapter 225
2020-05-29
 4.1k  112
226
Chapter 226
2020-05-31
 4.1k  82
227
Chapter 227
2020-06-05
 4.1k  118
228
Chapter 228
2020-06-07
 4k  108
229
Chapter 229
2020-06-12
 4k  102
230
Chapter 230
2020-06-14
 3.8k  72
231
Chapter 231
2020-06-19
 3.8k  61
232
Chapter 232
2020-06-21
 4.1k  163
233
Chapter 233
2020-06-26
 3.8k  67
234
Chapter 234
2020-06-28
 4k  138
235
Chapter 235
2020-07-03
 3.7k  124
236
Chapter 236
2020-07-05
 4k  99
237
Chapter 237
2020-07-10
 3.8k  171
238
Chapter 238
2020-07-12
 3.5k  171
239
Chapter 239
2020-07-17
 3.4k  81
240
Chapter 240
2020-07-19
 3.9k  115
241
Chapter 241
2020-07-24
 3.5k  133
242
Chapter 242
2020-07-26
 3.5k  79
243
Chapter 243
2020-07-31
 3.5k  89
244
Chapter 244
2020-08-02
 3.5k  93
245
Chapter 245
2020-08-07
 3.4k  84
246
Chapter 246
2020-08-09
 3.5k  89
247
Chapter 247
2020-08-14
 3.3k  64
248
Chapter 248
2020-08-16
 3.3k  75
249
Chapter 249
2020-08-21
 3.2k  64
250
Chapter 250
2020-08-23
 3.4k  114
251
Chapter 251
2020-09-04
 3k  52
252
Chapter 252
2020-09-06
 3.1k  47
253
Chapter 253
2020-09-11
 3k  44
254
Chapter 254
2020-09-13
 2.9k  50
255
Chapter 255
2020-09-18
 2.9k  37
256
Chapter 256
2020-09-20
 3k  36
257
Chapter 257
2020-09-25
 2.8k  34
258
Chapter 258
2020-09-27
 3k  70
259
Chapter 259
2020-10-02
 2.8k  82
260
Chapter 260
2020-10-04
 2.9k  99
261
Chapter 261
2020-10-09
 2.6k  43
262
Chapter 262
2020-10-11
 2.8k  52
263
Chapter 263
2020-10-16
 2.6k  54
264
Chapter 264
2020-10-18
 2.7k  79
265
Chapter 265
2020-10-23
 2.6k  57
266
Chapter 266
2020-10-25
 2.6k  46
267
Chapter 267
2020-10-30
 2.6k  63
268
Chapter 268
2020-11-01
 2.6k  43
269
Chapter 269
2020-11-06
 2.4k  66
270
Chapter 270
2020-11-08
 2.6k  81
271
Chapter 271
2020-11-13
 2.3k  47
272
Chapter 272
2020-11-15
 2.4k  42
273
Chapter 273
2020-11-20
 2.6k  55
274
Chapter 274
2020-11-22
 2.5k  30
275
Chapter 275
2020-11-27
 2.4k  24
276
Chapter 276
2020-11-29
 2.4k  45
277
Chapter 277
2020-12-04
 2.3k  22
278
Chapter 278
2020-12-06
 2.3k  17
279
Chapter 279
2020-12-11
 2.2k  29
280
Chapter 280
2020-12-13
 2.3k  35
281
Chapter 281
2020-12-18
 2.2k  19
282
Chapter 282
2020-12-20
 2.3k  29
283
Chapter 283
2020-12-25
 2.3k  56
284
Chapter 284
2020-12-27
 2.3k  36
285
Chapter 285
2021-01-01
 2.3k  62
286
Chapter 286
2021-01-03
 2.2k  35
287
Chapter 287
2021-01-08
 2.2k  42
288
Chapter 288
2021-01-10
 2.1k  40
289
Chapter 289
2021-01-15
 2k  32
290
Chapter 290
2021-01-17
 2.1k  42
291
Chapter 291
2021-01-22
 2.1k  84
292
Chapter 292
2021-01-24
 2k  40
293
Chapter 293
2021-01-29
 2k  37
294
Chapter 294
2021-01-31
 1.9k  28
295
Chapter 295
2021-02-05
 1.9k  44
296
Chapter 296
2021-02-07
 2k  66
297
Chapter 297
2021-02-12
 1.9k  60
298
Chapter 298
2021-02-14
 1.8k  52
299
Chapter 299
2021-02-19
 1.8k  54
300
Chapter 300
2021-02-21
 1.9k  81
301
Chapter 301
2021-02-26
 1.8k  79
302
Chapter 302
2021-02-28
 1.8k  77
303
Chapter 303
2021-03-05
 1.7k  39
304
Chapter 304
2021-03-07
 1.8k  82
305
Chapter 305
2021-03-12
 1.7k  53
306
Chapter 306
2021-03-14
 1.8k  48
307
Chapter 307
2021-03-19
 1.7k  62
308
Chapter 308
2021-03-21
 1.8k  98
309
Chapter 309
2021-03-26
 1.7k  48
310
Chapter 310
2021-03-28
 1.7k  59
311
Chapter 311
2021-04-02
 1.6k  46
312
Chapter 312
2021-04-04
 1.6k  93
313
Chapter 313
2021-04-09
 1.5k  52
314
Chapter 314
2021-04-11
 1.6k  57
315
Chapter 315
2021-04-16
 1.5k  35
316
Chapter 316
2021-04-18
 1.6k  52
317
Chapter 317
2021-04-23
 1.4k  44
318
Chapter 318
2021-04-25
 1.5k  57
319
Chapter 319
2021-04-30
 1.4k  42
320
Chapter 320
2021-05-02
 1.4k  36
321
Chapter 321
2021-05-07
 1.3k  47
322
Chapter 322
2021-05-09
 1.4k  46
323
Chapter 323
2021-05-14
 1.3k  47
324
Chapter 324
2021-05-16
 1.3k  48
325
Chapter 325
2021-05-21
 1.3k  52
326
Chapter 326
2021-05-23
 1.3k  54
327
Chapter 327
2021-05-28
 1.3k  42
328
Chapter 328
2021-05-30
 1.2k  49
329
Chapter 329
2021-06-04
 1.1k  40
330
Chapter 330
2021-06-06
 1.2k  36
331
Chapter 331
2021-06-11
 1k  42
332
Chapter 332
2021-06-13
 1.1k  43
333
Chapter 333
2021-06-18
 980  35
334
Chapter 334
2021-06-20
 1.1k  45
335
Chapter 335
2021-06-25
 860  35
336
Chapter 336
2021-06-25
 800  23
337
Chapter 337
2021-06-25
 817  18
338
Chapter 338
2021-06-25
 794  52
339
Chapter 339
2021-06-25
 815  7
340
Chapter 340
2021-06-25
 816  19
341
Chapter 341
2021-06-25
 873  42
342
Chapter 342
2021-06-25
 836  12
343
Chapter 343
2021-06-25
 791  10
344
Chapter 344
2021-06-25
 801  10
345
Chapter 345
2021-06-25
 887  25
346
Chapter 346
2021-06-27
 895  46
347
Chapter 347
2021-07-02
 834  42
348
Chapter 348
2021-07-04
 851  42
349
Chapter 349
2021-07-09
 817  53
350
Chapter 350
2021-07-11
 790  47
351
Chapter 351
2021-07-16
 748  34
352
Chapter 352
2021-07-18
 754  34
353
Chapter 353
2021-07-23
 698  35
354
Chapter 354
2021-07-25
 664  55
355
Chapter 355
2021-07-30
 592  31
356
Chapter 356
2021-08-01
 538  38
Đề xuất liên quan
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Lội ngược dòng/Hiền lành
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Trường học/Hài Hước/Harem
Thuần Khiết Và Ám Muội
Thuần Khiết Và Ám Muội
Trường học/Tình yêu/Harem
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play