Thiếu Soái Quốc Dân Yêu Tôi
Thiếu Soái Quốc Dân Yêu Tôi
Thiếu Soái Quốc Dân Yêu Tôi
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Hài Hước / Tổng tài
51.3M
4.5
Tên tác giả: HangMan

Một cô gái bình thường, không có bất cứ điều gì nổi bật, cớ sao lại có bạn trai là một thiếu soái? Lâm An An rốt cuộc đã tích được phúc đức gì vậy? Hơn nữa người đàn ông đó cũng chính là người đã lấy đi mất thứ quý giá nhất của một người phụ nữ… Truyện này do HangMan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 167 chương    /    (24626)
 Đã cập nhật 167 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-11-02
 20.2k  906
2
Chapter 2
2019-11-02
 17.2k  340
3
Chapter 3
2019-11-02
 18.3k  564
4
Chapter 4
2019-11-02
 15.4k  328
5
Chapter 5
2019-11-02
 13.7k  319
6
Chapter 6
2019-11-02
 13.1k  260
7
Chapter 7
2019-11-02
 11.7k  339
8
Chapter 8
2019-11-02
 12.5k  287
9
Chapter 9
2019-11-02
 13k  302
10
Chapter 10
2019-11-02
 12.5k  175
11
Chapter 11
2019-11-02
 12.9k  156
12
Chapter 12
2019-11-02
 13.3k  386
13
Chapter 13
2019-11-02
 13.3k  261
14
Chapter 14
2019-11-02
 12.4k  200
15
Chapter 15
2019-11-02
 12.8k  432
16
Chapter 16
2019-11-02
 12.7k  184
17
Chapter 17
2019-11-02
 11.5k  162
18
Chapter 18
2019-11-02
 10.6k  74
19
Chapter 19
2019-11-02
 11.3k  179
20
Chapter 20
2019-11-02
 12.3k  280
21
Chapter 21
2019-11-07
 11.2k  231
22
Chapter 22
2019-11-10
 11.1k  163
23
Chapter 23
2019-11-13
 10.5k  155
24
Chapter 24
2019-11-14
 10.9k  1.1k
25
Chapter 25
2019-11-17
 11.3k  229
26
Chapter 26
2019-11-20
 11.4k  325
27
Chapter 27
2019-11-21
 11.8k  258
28
Chapter 28
2019-11-24
 11.1k  142
29
Chapter 29
2019-11-27
 11k  202
30
Chapter 30
2019-11-28
 10.3k  125
31
Chapter 31
2019-12-01
 11.9k  408
32
Chapter 32
2019-12-04
 12k  292
33
Chapter 33
2019-12-05
 12k  417
34
Chapter 34
2019-12-08
 11.3k  182
35
Chapter 35
2019-12-11
 11.3k  336
36
Chapter 36
2019-12-12
 9.6k  165
37
Chapter 37
2019-12-15
 9.5k  100
38
Chapter 38
2019-12-18
 10.7k  498
39
Chapter 39
2019-12-19
 10.7k  180
40
Chapter 40
2019-12-22
 11.8k  236
41
Chapter 41
2019-12-25
 11.1k  251
42
Chapter 42
2019-12-26
 11k  142
43
Chapter 43
2019-12-29
 9.6k  247
44
Chapter 44
2020-01-01
 9.7k  132
45
Chapter 45
2020-01-02
 10k  195
46
Chapter 46
2020-01-05
 9.4k  164
47
Chapter 47
2020-01-08
 9.2k  140
48
Chapter 48
2020-01-09
 9k  145
49
Chapter 49
2020-01-12
 8.4k  246
50
Chapter 50
2020-01-15
 8.2k  168
51
Chapter 51
2020-01-19
 8k  143
52
Chapter 52
2020-01-22
 8.5k  217
53
Chapter 53
2020-01-26
 8k  137
54
Chapter 54
2020-01-29
 7.7k  213
55
Chapter 55
2020-02-02
 7.6k  169
56
Chapter 56
2020-02-05
 8.3k  367
57
Chapter 57
2020-02-09
 7.2k  180
58
Chapter 58
2020-02-12
 7.2k  141
59
Chapter 59
2020-02-16
 7.2k  149
60
Chapter 60
2020-02-19
 7.4k  163
61
Chapter 61
2020-02-23
 7.1k  123
62
Chapter 62
2020-02-26
 7.4k  134
63
Chapter 63
2020-03-01
 7.1k  161
64
Chapter 64
2020-03-04
 6.7k  186
65
Chapter 65
2020-03-08
 6.6k  165
66
Chapter 66
2020-03-11
 7k  191
67
Chapter 67
2020-03-15
 6.7k  201
68
Chapter 68
2020-03-18
 6.7k  153
69
Chapter 69
2020-03-22
 6.4k  153
70
Chapter 70
2020-03-25
 6.5k  149
71
Chapter 71
2020-03-29
 6.6k  210
72
Chapter 72
2020-04-01
 6.3k  244
73
Chapter 73
2020-04-05
 7.5k  288
74
Chapter 74
2020-04-08
 7k  143
75
Chapter 75
2020-04-12
 6.8k  101
76
Chapter 76
2020-04-15
 7.1k  172
77
Chapter 77
2020-04-19
 6.4k  86
78
Chapter 78
2020-04-22
 5.8k  71
79
Chapter 79
2020-04-26
 6k  139
80
Chapter 80
2020-04-29
 6.1k  139
81
Chapter 81
2020-05-03
 5.6k  181
82
Chapter 82
2020-05-06
 5.5k  98
83
Chapter 83
2020-05-10
 5.9k  390
84
Chapter 84
2020-05-13
 5.4k  144
85
Chapter 85
2020-05-17
 5.6k  117
86
Chapter 86
2020-05-20
 5.5k  106
87
Chapter 87
2020-05-24
 5.5k  100
88
Chapter 88
2020-05-27
 5.5k  152
89
Chapter 89
2020-05-31
 4.8k  198
90
Chapter 90
2020-06-03
 4.9k  159
91
Chapter 91
2020-06-07
 4.8k  83
92
Chapter 92
2020-06-10
 4.6k  60
93
Chapter 93
2020-06-10
 4.2k  34
94
Chapter 94
2020-06-10
 4k  57
95
Chapter 95
2020-06-10
 3.9k  35
96
Chapter 96
2020-06-10
 3.9k  47
97
Chapter 97
2020-06-10
 3.6k  26
98
Chapter 98
2020-06-10
 3.4k  55
99
Chapter 99
2020-06-10
 3.3k  46
100
Chapter 100
2020-06-10
 3.3k  33
101
Chapter 101
2020-06-10
 3.3k  39
102
Chapter 102
2020-06-10
 3.5k  111
103
Chapter 103
2020-06-14
 3.5k  70
104
Chapter 104
2020-06-17
 3.6k  72
105
Chapter 105
2020-06-21
 3.7k  137
106
Chapter 106
2020-06-24
 3.3k  66
107
Chapter 107
2020-06-28
 3.1k  55
108
Chapter 108
2020-07-01
 3.1k  98
109
Chapter 109
2020-07-05
 3k  33
110
Chapter 110
2020-07-08
 3k  39
111
Chapter 111
2020-07-12
 3k  62
112
Chapter 112
2020-07-15
 3k  35
113
Chapter 113
2020-07-19
 3k  52
114
Chapter 114
2020-07-22
 3.4k  82
115
Chapter 115
2020-07-25
 3k  32
116
Chapter 116
2020-07-25
 3.1k  51
117
Chapter 117
2020-07-25
 2.9k  27
118
Chapter 118
2020-07-25
 2.8k  31
119
Chapter 119
2020-07-25
 2.9k  62
120
Chapter 120
2020-07-25
 3.1k  56
121
Chapter 121
2020-07-26
 3.2k  74
122
Chapter 122
2020-07-29
 3.4k  111
123
Chapter 123
2020-08-02
 3.1k  73
124
Chapter 124
2020-08-05
 3.4k  81
125
Chapter 125
2020-08-06
 2.6k  41
126
Chapter 126
2020-08-06
 2.4k  32
127
Chapter 127
2020-08-06
 2.6k  21
128
Chapter 128
2020-08-06
 2.6k  42
129
Chapter 129
2020-08-06
 2.5k  60
130
Chapter 130
2020-08-06
 2.5k  44
131
Chapter 131
2020-08-06
 2.4k  18
132
Chapter 132
2020-08-06
 2.3k  30
133
Chapter 133
2020-08-06
 2.3k  24
134
Chapter 134
2020-08-06
 2.8k  89
135
Chapter 135
2020-08-09
 2.6k  40
136
Chapter 136
2020-08-12
 2.9k  60
137
Chapter 137
2020-08-16
 2.7k  46
138
Chapter 138
2020-08-19
 2.6k  40
139
Chapter 139
2020-08-23
 2.5k  76
140
Chapter 140
2020-08-26
 2.5k  56
141
Chapter 141
2020-08-30
 2.4k  47
142
Chapter 142
2020-09-02
 2.4k  61
143
Chapter 143
2020-09-06
 2.2k  54
144
Chapter 144
2020-09-09
 2.1k  55
145
Chapter 145
2020-09-13
 2.2k  62
146
Chapter 146
2020-09-16
 2.2k  26
147
Chapter 147
2020-09-20
 2.1k  32
148
Chapter 148
2020-09-23
 2.5k  71
149
Chapter 149
2020-09-27
 2.1k  86
150
Chapter 150
2020-09-30
 2.1k  53
151
Chapter 151
2020-10-04
 1.9k  36
152
Chapter 152
2020-10-07
 1.8k  28
153
Chapter 153
2020-10-11
 1.8k  41
154
Chapter 154
2020-10-14
 1.8k  44
155
Chapter 155
2020-10-18
 1.6k  57
156
Chapter 156
2020-10-21
 1.8k  48
157
Chapter 157
2020-10-25
 1.6k  25
158
Chapter 158
2020-10-28
 1.6k  21
159
Chapter 159
2020-11-01
 1.5k  21
160
Chapter 160
2020-11-04
 1.5k  28
161
Chapter 161
2020-11-08
 1.4k  17
162
Chapter 162
2020-11-11
 1.6k  35
163
Chapter 163
2020-11-15
 1.4k  27
164
Chapter 164
2020-11-22
 1.8k  69
165
Chapter 165
2021-02-21
 1.2k  26
166
Chapter 166
2021-02-21
 1.2k  18
167
Chapter 167
2021-02-21
 2.7k  389
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play