Thiếu Soái Quốc Dân Yêu Tôi
Tình yêu / Hài Hước

Thiếu Soái Quốc Dân Yêu Tôi

HangMan
Thiếu Soái Quốc Dân Yêu Tôi
Bắt đầu xem Ch.1
4.5
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 73 Episodes
1
Chapter 1
2019-11-02  5454  164
2
Chapter 2
2019-11-02  4689  102
3
Chapter 3
2019-11-02  5072  195
4
Chapter 4
2019-11-02  4215  97
5
Chapter 5
2019-11-02  3829  85
6
Chapter 6
2019-11-02  3656  75
7
Chapter 7
2019-11-02  3263  109
8
Chapter 8
2019-11-02  3513  79
9
Chapter 9
2019-11-02  3668  90
10
Chapter 10
2019-11-02  3574  55
11
Chapter 11
2019-11-02  3688  55
12
Chapter 12
2019-11-02  3811  125
13
Chapter 13
2019-11-02  3834  89
14
Chapter 14
2019-11-02  3517  77
15
Chapter 15
2019-11-02  3648  180
16
Chapter 16
2019-11-02  3689  66
17
Chapter 17
2019-11-02  3267  61
18
Chapter 18
2019-11-02  3031  15
19
Chapter 19
2019-11-02  3273  73
20
Chapter 20
2019-11-02  4092  208
21
Chapter 21
2019-11-07  3476  129
22
Chapter 22
2019-11-10  3343  84
23
Chapter 23
2019-11-13  3007  56
24
Chapter 24
2019-11-14  3134  430
25
Chapter 25
2019-11-17  3313  116
26
Chapter 26
2019-11-20  3275  138
27
Chapter 27
2019-11-21  3493  108
28
Chapter 28
2019-11-24  3241  68
29
Chapter 29
2019-11-27  3084  60
30
Chapter 30
2019-11-28  2975  53
31
Chapter 31
2019-12-01  3486  158
32
Chapter 32
2019-12-04  3562  122
33
Chapter 33
2019-12-05  3539  174
34
Chapter 34
2019-12-08  3329  93
35
Chapter 35
2019-12-11  3224  142
36
Chapter 36
2019-12-12  2743  81
37
Chapter 37
2019-12-15  2703  42
38
Chapter 38
2019-12-18  3038  233
39
Chapter 39
2019-12-19  3157  79
40
Chapter 40
2019-12-22  3468  116
41
Chapter 41
2019-12-25  3200  98
42
Chapter 42
2019-12-26  3235  60
43
Chapter 43
2019-12-29  2824  83
44
Chapter 44
2020-01-01  2896  63
45
Chapter 45
2020-01-02  3170  117
46
Chapter 46
2020-01-05  2921  106
47
Chapter 47
2020-01-08  2654  83
48
Chapter 48
2020-01-09  2646  79
49
Chapter 49
2020-01-12  2397  121
50
Chapter 50
2020-01-15  2306  76
51
Chapter 51
2020-01-19  2221  69
52
Chapter 52
2020-01-22  2329  117
53
Chapter 53
2020-01-26  2117  72
54
Chapter 54
2020-01-29  2016  140
55
Chapter 55
2020-02-02  1994  85
56
Chapter 56
2020-02-05  2257  200
57
Chapter 57
2020-02-09  1842  90
58
Chapter 58
2020-02-12  1856  93
59
Chapter 59
2020-02-16  1811  91
60
Chapter 60
2020-02-19  1876  125
61
Chapter 61
2020-02-23  1704  80
62
Chapter 62
2020-02-26  1828  81
63
Chapter 63
2020-03-01  1698  70
64
Chapter 64
2020-03-04  1558  80
65
Chapter 65
2020-03-08  1517  72
66
Chapter 66
2020-03-11  1597  83
67
Chapter 67
2020-03-15  1525  99
68
Chapter 68
2020-03-18  1535  96
69
Chapter 69
2020-03-22  1334  72
70
Chapter 70
2020-03-25  1389  83
71
Chapter 71
2020-03-29  1355  87
72
Chapter 72
2020-04-01  1245  55
73
Chapter 73
2020-04-05  833  84
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp
Dewi
+62 81586331815
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play