Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Đã Full
Trường học / Tình yêu / Hài Hước / Tổng tài / Đã Full / Ngọt sủng / Oan gia / Drama / Bá đạo / Ân oán hào môn / Mỹ nam vây quanh / Gái ngoan / Hắc đạo
174.8M
4.7
Tên tác giả: Ji Guang Comic

Tôi là một cô nhi bố mẹ mất sớm và hằng ngày phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Mọi chuyện bắt đầu sau một buổi tối trên đường về nhà thì bị một tên lưu manh cưỡng hôn. Sau đó tôi bị người ta bắt cóc. Anh chàng đẹp trai bắt cóc tôi đó còn cho tôi đi học lại ở một ngôi trường quý tộc. Nhưng đây là một ngôi trường đầy rẫy bạo lực, đánh nhau, đổ máu. Chàng trai đó, hóa ra không phải một tên lưu manh, mà là đại ca của một tổ chức xã hội đen… Truyện này do Ji Guang Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 468 chương    /    (94521)
 Đã cập nhật 468 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-02-26
 27.8k  1.2k
2
Chapter 2
2019-02-26
 20.9k  785
3
Chapter 3
2019-02-26
 19.4k  638
4
Chapter 4
2019-02-26
 17.9k  381
5
Chapter 5
2019-02-26
 16.2k  169
6
Chapter 6
2019-02-26
 16.3k  382
7
Chapter 7
2019-02-26
 15.5k  341
8
Chapter 8
2019-02-26
 14.8k  485
9
Chapter 9
2019-02-26
 14.3k  258
10
Chapter 10
2019-02-26
 13.7k  197
11
Chapter 11
2019-02-27
 15.5k  860
12
Chapter 12
2019-02-28
 13.8k  205
13
Chapter 13
2019-03-01
 13.5k  206
14
Chapter 14
2019-03-02
 13.6k  354
15
Chapter 15
2019-03-03
 13k  201
16
Chapter 16
2019-03-04
 12.9k  203
17
Chapter 17
2019-03-05
 13.5k  451
18
Chapter 18
2019-03-06
 13.1k  250
19
Chapter 19
2019-03-07
 13.5k  364
20
Chapter 20
2019-03-08
 12.7k  405
21
Chapter 21
2019-03-09
 13.4k  409
22
Chapter 22
2019-03-10
 12.3k  248
23
Chapter 23
2019-03-11
 11.9k  166
24
Chapter 24
2019-03-12
 11.5k  121
25
Chapter 25
2019-03-13
 11.5k  127
26
Chapter 26
2019-03-14
 12.3k  445
27
Chapter 27
2019-03-15
 12.2k  214
28
Chapter 28
2019-03-16
 12k  256
29
Chapter 29
2019-03-17
 11.8k  281
30
Chapter 30
2019-03-18
 12.3k  246
31
Chapter 31
2019-03-19
 12.5k  278
32
Chapter 32
2019-03-20
 11.6k  448
33
Chapter 33
2019-03-21
 11.9k  636
34
Chapter 34
2019-03-22
 11.6k  275
35
Chapter 35
2019-03-23
 12.6k  1k
36
Chapter 36
2019-03-24
 12.6k  963
37
Chapter 37
2019-03-25
 12k  281
38
Chapter 38
2019-03-26
 12.4k  340
39
Chapter 39
2019-03-27
 11.2k  250
40
Chapter 40
2019-03-28
 11.9k  396
41
Chapter 41
2019-03-29
 11.8k  646
42
Chapter 42
2019-03-30
 10.6k  166
43
Chapter 43
2019-03-31
 11.4k  145
44
Chapter 44
2019-04-01
 10.7k  493
45
Chapter 45
2019-04-02
 11.5k  270
46
Chapter 46
2019-04-03
 11.1k  313
47
Chapter 47
2019-04-04
 10.7k  257
48
Chapter 48
2019-04-05
 10.5k  129
49
Chapter 49
2019-04-06
 11.7k  300
50
Chapter 50
2019-04-07
 11k  586
51
Chapter 51
2019-04-08
 11.4k  255
52
Chapter 52
2019-04-09
 10.5k  125
53
Chapter 53
2019-04-10
 12.4k  349
54
Chapter 54
2019-04-11
 11k  296
55
Chapter 55
2019-04-12
 10.2k  178
56
Chapter 56
2019-04-13
 10.7k  242
57
Chapter 57
2019-04-14
 10.1k  156
58
Chapter 58
2019-04-15
 10.6k  259
59
Chapter 59
2019-04-16
 10.7k  216
60
Chapter 60
2019-04-17
 11k  203
61
Chapter 61
2019-04-18
 10.7k  275
62
Chapter 62
2019-04-19
 10.3k  266
63
Chapter 63
2019-04-20
 10.6k  254
64
Chapter 64
2019-04-21
 10.2k  204
65
Chapter 65
2019-04-22
 10.4k  572
66
Chapter 66
2019-04-23
 10.1k  382
67
Chapter 67
2019-04-24
 10.1k  477
68
Chapter 68
2019-04-25
 9.5k  149
69
Chapter 69
2019-04-26
 9.9k  159
70
Chapter 70
2019-04-27
 10.1k  194
71
Chapter 71
2019-04-28
 9.9k  261
72
Chapter 72
2019-04-29
 9.7k  146
73
Chapter 73
2019-04-30
 9.7k  199
74
Chapter 74
2019-05-01
 10.5k  280
75
Chapter 75
2019-05-02
 11.3k  227
76
Chapter 76
2019-05-03
 10.2k  247
77
Chapter 77
2019-05-04
 10.1k  335
78
Chapter 78
2019-05-05
 9.4k  178
79
Chapter 79
2019-05-06
 9.6k  181
80
Chapter 80
2019-05-07
 9.4k  475
81
Chapter 81
2019-05-08
 9.1k  218
82
Chapter 82
2019-05-09
 9.7k  220
83
Chapter 83
2019-05-10
 9.5k  290
84
Chapter 84
2019-05-11
 10.5k  468
85
Chapter 85
2019-05-12
 10k  229
86
Chapter 86
2019-05-13
 9.5k  241
87
Chapter 87
2019-05-14
 9.6k  253
88
Chapter 88
2019-05-15
 9.3k  169
89
Chapter 89
2019-05-16
 9.4k  372
90
Chapter 90
2019-05-17
 9.7k  316
91
Chapter 91
2019-05-18
 9.4k  162
92
Chapter 92
2019-05-19
 9.3k  211
93
Chapter 93
2019-05-20
 9.4k  304
94
Chapter 94
2019-05-21
 9.4k  212
95
Chapter 95
2019-05-22
 9.6k  286
96
Chapter 96
2019-05-23
 9.4k  296
97
Chapter 97
2019-05-24
 9.2k  155
98
Chapter 98
2019-05-25
 9.3k  298
99
Chapter 99
2019-05-26
 10.5k  858
100
Chapter 100
2019-05-27
 10.7k  482
101
Chapter 101
2019-05-28
 10.6k  518
102
Chapter 102
2019-05-29
 9.8k  426
103
Chapter 103
2019-05-30
 9.2k  258
104
Chapter 104
2019-05-31
 9k  218
105
Chapter 105
2019-06-01
 8.8k  215
106
Chapter 106
2019-06-01
 9k  320
107
Chapter 107
2019-06-01
 8.6k  181
108
Chapter 108
2019-06-01
 8.7k  381
109
Chapter 109
2019-06-01
 8.4k  153
110
Chapter 110
2019-06-01
 9.1k  332
111
Chapter 111
2019-06-01
 9k  419
112
Chapter 112
2019-06-01
 8.8k  251
113
Chapter 113
2019-06-01
 9k  130
114
Chapter 114
2019-06-01
 8.9k  156
115
Chapter 115
2019-06-01
 8.3k  107
116
Chapter 116
2019-06-01
 8.7k  190
117
Chapter 117
2019-06-01
 8.2k  126
118
Chapter 118
2019-06-01
 8.5k  81
119
Chapter 119
2019-06-01
 8.1k  173
120
Chapter 120
2019-06-01
 7.9k  82
121
Chapter 121
2019-06-01
 7.9k  171
122
Chapter 122
2019-06-01
 8.4k  201
123
Chapter 123
2019-06-01
 7.8k  186
124
Chapter 124
2019-06-01
 7.1k  83
125
Chapter 125
2019-06-01
 8k  260
126
Chapter 126
2019-06-02
 8.2k  482
127
Chapter 127
2019-06-03
 8.2k  217
128
Chapter 128
2019-06-04
 8.4k  309
129
Chapter 129
2019-06-05
 8.2k  210
130
Chapter 130
2019-06-06
 8.5k  634
131
Chapter 131
2019-06-07
 8.6k  350
132
Chapter 132
2019-06-08
 9.6k  592
133
Chapter 133
2019-06-09
 8.4k  237
134
Chapter 134
2019-06-10
 9.2k  576
135
Chapter 135
2019-06-11
 8.6k  369
136
Chapter 136
2019-06-12
 8.4k  207
137
Chapter 137
2019-06-13
 8.5k  205
138
Chapter 138
2019-06-14
 8.7k  179
139
Chapter 139
2019-06-15
 8.2k  217
140
Chapter 140
2019-06-16
 8.2k  139
141
Chapter 141
2019-06-17
 8.1k  275
142
Chapter 142
2019-06-18
 8.2k  205
143
Chapter 143
2019-06-19
 8k  199
144
Chapter 144
2019-06-20
 8.4k  271
145
Chapter 145
2019-06-21
 8.7k  275
146
Chapter 146
2019-06-22
 8.6k  216
147
Chapter 147
2019-06-23
 8.9k  194
148
Chapter 148
2019-06-24
 8.4k  284
149
Chapter 149
2019-06-25
 8.9k  308
150
Chapter 150
2019-06-26
 8.9k  393
151
Chapter 151
2019-06-27
 8.9k  367
152
Chapter 152
2019-06-28
 8.7k  254
153
Chapter 153
2019-06-29
 8.5k  185
154
Chapter 154
2019-06-30
 8.4k  199
155
Chapter 155
2019-07-01
 8.1k  253
156
Chapter 156
2019-07-02
 8.4k  199
157
Chapter 157
2019-07-03
 8k  185
158
Chapter 158
2019-07-04
 8.2k  172
159
Chapter 159
2019-07-05
 7.8k  196
160
Chapter 160
2019-07-06
 7.9k  113
161
Chapter 161
2019-07-07
 8k  141
162
Chapter 162
2019-07-08
 7.9k  155
163
Chapter 163
2019-07-09
 8k  229
164
Chapter 164
2019-07-10
 8.6k  175
165
Chapter 165
2019-07-11
 8.1k  152
166
Chapter 166
2019-07-12
 7.5k  115
167
Chapter 167
2019-07-13
 7.9k  238
168
Chapter 168
2019-07-14
 8.1k  198
169
Chapter 169
2019-07-15
 8.2k  195
170
Chapter 170
2019-07-16
 8.1k  220
171
Chapter 171
2019-07-17
 7.9k  156
172
Chapter 172
2019-07-18
 7.9k  213
173
Chapter 173
2019-07-19
 7.7k  140
174
Chapter 174
2019-07-20
 7.2k  126
175
Chapter 175
2019-07-21
 7.6k  201
176
Chapter 176
2019-07-22
 7.9k  190
177
Chapter 177
2019-07-23
 7.6k  146
178
Chapter 178
2019-07-24
 7.2k  314
179
Chapter 179
2019-07-25
 7.4k  219
180
Chapter 180
2019-07-26
 8.1k  347
181
Chapter 181
2019-07-27
 7.1k  152
182
Chapter 182
2019-07-28
 7.2k  143
183
Chapter 183
2019-07-29
 7.5k  200
184
Chapter 184
2019-07-30
 7.2k  151
185
Chapter 185
2019-07-31
 7.3k  182
186
Chapter 186
2019-08-01
 7.5k  141
187
Chapter 187
2019-08-02
 7.5k  212
188
Chapter 188
2019-08-03
 7.7k  159
189
Chapter 189
2019-08-04
 6.9k  170
190
Chapter 190
2019-08-05
 6.9k  117
191
Chapter 191
2019-08-06
 6.6k  157
192
Chapter 192
2019-08-07
 6.9k  398
193
Chapter 193
2019-08-08
 6.7k  167
194
Chapter 194
2019-08-09
 6.8k  626
195
Chapter 195
2019-08-10
 6.6k  752
196
Chapter 196
2019-08-11
 7k  447
197
Chapter 197
2019-08-12
 6.7k  191
198
Chapter 198
2019-08-13
 7k  160
199
Chapter 199
2019-08-14
 6.8k  137
200
Chapter 200
2019-08-15
 7.2k  185
201
Chapter 201
2019-08-16
 7.4k  203
202
Chapter 202
2019-08-17
 6.8k  152
203
Chapter 203
2019-08-18
 6.8k  111
204
Chapter 204
2019-08-19
 7k  190
205
Chapter 205
2019-08-20
 6.6k  154
206
Chapter 206
2019-08-21
 6.5k  138
207
Chapter 207
2019-08-22
 6.9k  211
208
Chapter 208
2019-08-23
 6.1k  80
209
Chapter 209
2019-08-23
 6.2k  88
210
Chapter 210
2019-08-23
 5.6k  71
211
Chapter 211
2019-08-23
 6k  138
212
Chapter 212
2019-08-23
 6k  95
213
Chapter 213
2019-08-23
 6k  75
214
Chapter 214
2019-08-23
 6.3k  237
215
Chapter 215
2019-08-23
 5.9k  145
216
Chapter 216
2019-08-23
 6.2k  217
217
Chapter 217
2019-08-23
 5.6k  77
218
Chapter 218
2019-08-23
 6.1k  235
219
Chapter 219
2019-08-24
 6.3k  137
220
Chapter 220
2019-08-25
 6.4k  164
221
Chapter 221
2019-08-26
 6.3k  403
222
Chapter 222
2019-08-27
 6.1k  161
223
Chapter 223
2019-08-28
 6.3k  282
224
Chapter 224
2019-08-29
 6.3k  309
225
Chapter 225
2019-08-30
 6.3k  316
226
Chapter 226
2019-08-31
 6.2k  327
227
Chapter 227
2019-09-01
 6.1k  232
228
Chapter 228
2019-09-02
 6.1k  178
229
Chapter 229
2019-09-03
 6.2k  168
230
Chapter 230
2019-09-04
 5.9k  267
231
Chapter 231
2019-09-05
 5.7k  113
232
Chapter 232
2019-09-06
 5.9k  251
233
Chapter 233
2019-09-07
 5.8k  215
234
Chapter 234
2019-09-08
 5.9k  116
235
Chapter 235
2019-09-09
 5.8k  135
236
Chapter 236
2019-09-10
 6k  226
237
Chapter 237
2019-09-11
 5.9k  161
238
Chapter 238
2019-09-12
 5.9k  278
239
Chapter 239
2019-09-13
 5.7k  113
240
Chapter 240
2019-09-14
 5.8k  110
241
Chapter 241
2019-09-14
 5.5k  69
242
Chapter 242
2019-09-14
 5.4k  79
243
Chapter 243
2019-09-14
 5.2k  50
244
Chapter 244
2019-09-14
 5.4k  89
245
Chapter 245
2019-09-14
 5.5k  153
246
Chapter 246
2019-09-14
 5.2k  56
247
Chapter 247
2019-09-14
 5.3k  129
248
Chapter 248
2019-09-14
 5.3k  127
249
Chapter 249
2019-09-14
 5.4k  155
250
Chapter 250
2019-09-14
 5.4k  132
251
Chapter 251
2019-09-14
 5.8k  113
252
Chapter 252
2019-09-14
 5.5k  168
253
Chapter 253
2019-09-14
 5.3k  73
254
Chapter 254
2019-09-14
 5.1k  55
255
Chapter 255
2019-09-14
 5.5k  86
256
Chapter 256
2019-09-14
 5.3k  90
257
Chapter 257
2019-09-14
 5.5k  213
258
Chapter 258
2019-09-14
 5.3k  26
259
Chapter 259
2019-09-14
 5.4k  64
260
Chapter 260
2019-09-14
 5.5k  120
261
Chapter 261
2019-09-15
 5.8k  130
262
Chapter 262
2019-09-16
 5.7k  163
263
Chapter 263
2019-09-17
 5.8k  164
264
Chapter 264
2019-09-18
 5.9k  209
265
Chapter 265
2019-09-19
 6.1k  251
266
Chapter 266
2019-09-20
 5.7k  191
267
Chapter 267
2019-09-21
 6k  232
268
Chapter 268
2019-09-22
 6.6k  429
269
Chapter 269
2019-09-23
 6.4k  431
270
Chapter 270
2019-09-24
 6k  160
271
Chapter 271
2019-09-25
 6.2k  154
272
Chapter 272
2019-09-26
 6.2k  618
273
Chapter 273
2019-09-27
 6.1k  259
274
Chapter 274
2019-09-28
 5.9k  161
275
Chapter 275
2019-09-29
 6k  142
276
Chapter 276
2019-09-30
 5.7k  73
277
Chapter 277
2019-10-01
 5.7k  102
278
Chapter 278
2019-10-02
 5.5k  118
279
Chapter 279
2019-10-03
 5.4k  125
280
Chapter 280
2019-10-04
 5.5k  124
281
Chapter 281
2019-10-05
 5.6k  94
282
Chapter 282
2019-10-06
 5.5k  176
283
Chapter 283
2019-10-07
 5.5k  323
284
Chapter 284
2019-10-09
 5.4k  409
285
Chapter 285
2019-10-10
 5.8k  213
286
Chapter 286
2019-10-11
 5.8k  125
287
Chapter 287
2019-10-12
 5.7k  106
288
Chapter 288
2019-10-13
 5.7k  137
289
Chapter 289
2019-10-14
 5.7k  133
290
Chapter 290
2019-10-15
 5.3k  68
291
Chapter 291
2019-10-16
 5.3k  100
292
Chapter 292
2019-10-17
 5.3k  180
293
Chapter 293
2019-10-18
 5.3k  119
294
Chapter 294
2019-10-19
 5.4k  137
295
Chapter 295
2019-10-20
 5.2k  124
296
Chapter 296
2019-10-21
 5.3k  110
297
Chapter 297
2019-10-22
 5.1k  147
298
Chapter 298
2019-10-23
 4.9k  143
299
Chapter 299
2019-10-24
 5k  90
300
Chapter 300
2019-10-25
 5.5k  205
301
Chapter 301
2019-10-26
 5.3k  125
302
Chapter 302
2019-10-27
 5.2k  130
303
Chapter 303
2019-10-28
 5.2k  90
304
Chapter 304
2019-10-29
 5.3k  296
305
Chapter 305
2019-10-30
 5.4k  146
306
Chapter 306
2019-10-31
 5.5k  282
307
Chapter 307
2019-11-01
 5.6k  252
308
Chapter 308
2019-11-02
 5.6k  107
309
Chapter 309
2019-11-03
 5.4k  122
310
Chapter 310
2019-11-04
 5.4k  286
311
Chapter 311
2019-11-05
 5.3k  187
312
Chapter 312
2019-11-06
 5.2k  130
313
Chapter 313
2019-11-07
 5.1k  83
314
Chapter 314
2019-11-08
 4.9k  165
315
Chapter 315
2019-11-09
 5.1k  166
316
Chapter 316
2019-11-10
 4.8k  154
317
Chapter 317
2019-11-11
 4.9k  148
318
Chapter 318
2019-11-12
 4.7k  224
319
Chapter 319
2019-11-13
 4.7k  113
320
Chapter 320
2019-11-14
 4.9k  153
321
Chapter 321
2019-11-15
 5.3k  295
322
Chapter 322
2019-11-16
 4.9k  242
323
Chapter 323
2019-11-16
 4.7k  89
324
Chapter 324
2019-11-16
 4.4k  81
325
Chapter 325
2019-11-16
 4.4k  336
326
Chapter 326
2019-11-16
 4.3k  86
327
Chapter 327
2019-11-16
 4.4k  63
328
Chapter 328
2019-11-16
 4.2k  255
329
Chapter 329
2019-11-16
 4.3k  335
330
Chapter 330
2019-11-16
 4.4k  81
331
Chapter 331
2019-11-16
 4.2k  72
332
Chapter 332
2019-11-16
 4.4k  75
333
Chapter 333
2019-11-17
 4.4k  116
334
Chapter 334
2019-11-18
 4.2k  89
335
Chapter 335
2019-11-19
 4.3k  176
336
Chapter 336
2019-11-20
 4.3k  125
337
Chapter 337
2019-11-21
 4.2k  130
338
Chapter 338
2019-11-22
 4.3k  102
339
Chapter 339
2019-11-23
 4.3k  95
340
Chapter 340
2019-11-24
 4.4k  82
341
Chapter 341
2019-11-25
 4.2k  87
342
Chapter 342
2019-11-26
 3.9k  95
343
Chapter 343
2019-11-27
 4.1k  72
344
Chapter 344
2019-11-28
 4.1k  78
345
Chapter 345
2019-11-29
 3.9k  57
346
Chapter 346
2019-11-30
 4.1k  54
347
Chapter 347
2019-12-01
 4.4k  99
348
Chapter 348
2019-12-02
 4.2k  101
349
Chapter 349
2019-12-03
 4k  89
350
Chapter 350
2019-12-04
 4.2k  121
351
Chapter 351
2019-12-05
 4.4k  124
352
Chapter 352
2019-12-06
 4.4k  272
353
Chapter 353
2019-12-07
 4.3k  86
354
Chapter 354
2019-12-08
 4.1k  69
355
Chapter 355
2019-12-09
 4.1k  83
356
Chapter 356
2019-12-10
 4.2k  72
357
Chapter 357
2019-12-11
 4.2k  34
358
Chapter 358
2019-12-11
 4.1k  112
359
Chapter 359
2019-12-11
 4k  34
360
Chapter 360
2019-12-11
 4k  32
361
Chapter 361
2019-12-11
 3.8k  68
362
Chapter 362
2019-12-11
 3.7k  80
363
Chapter 363
2019-12-11
 3.6k  35
364
Chapter 364
2019-12-11
 3.5k  55
365
Chapter 365
2019-12-11
 3.6k  63
366
Chapter 366
2019-12-11
 3.6k  51
367
Chapter 367
2019-12-11
 3.7k  68
368
Chapter 368
2019-12-12
 3.7k  81
369
Chapter 369
2019-12-13
 3.8k  92
370
Chapter 370
2019-12-14
 4k  92
371
Chapter 371
2019-12-15
 4.3k  84
372
Chapter 372
2019-12-16
 4k  203
373
Chapter 373
2019-12-17
 3.9k  155
374
Chapter 374
2019-12-18
 4.2k  122
375
Chapter 375
2019-12-19
 3.9k  49
376
Chapter 376
2019-12-20
 3.9k  71
377
Chapter 377
2019-12-21
 4.3k  236
378
Chapter 378
2019-12-22
 4k  109
379
Chapter 379
2019-12-23
 3.6k  87
380
Chapter 380
2019-12-24
 4k  86
381
Chapter 381
2019-12-25
 3.8k  61
382
Chapter 382
2019-12-26
 4.1k  78
383
Chapter 383
2019-12-27
 3.9k  116
384
Chapter 384
2019-12-28
 3.6k  77
385
Chapter 385
2019-12-28
 3.5k  51
386
Chapter 386
2019-12-28
 3.4k  55
387
Chapter 387
2019-12-28
 3.2k  26
388
Chapter 388
2019-12-28
 3.5k  47
389
Chapter 389
2019-12-28
 3.3k  39
390
Chapter 390
2019-12-28
 3.5k  43
391
Chapter 391
2019-12-28
 3.7k  57
392
Chapter 392
2019-12-28
 3.4k  38
393
Chapter 393
2019-12-28
 3.6k  72
394
Chapter 394
2019-12-28
 3.4k  79
395
Chapter 395
2019-12-28
 3.4k  61
396
Chapter 396
2019-12-28
 3.4k  35
397
Chapter 397
2019-12-28
 3.4k  76
398
Chapter 398
2019-12-28
 3.8k  86
399
Chapter 399
2019-12-28
 3.4k  201
400
Chapter 400
2019-12-28
 3.6k  73
401
Chapter 401
2019-12-28
 3.5k  42
402
Chapter 402
2019-12-28
 3.4k  38
403
Chapter 403
2019-12-28
 3.4k  58
404
Chapter 404
2019-12-28
 3.4k  65
405
Chapter 405
2019-12-29
 3.7k  87
406
Chapter 406
2019-12-30
 3.9k  114
407
Chapter 407
2019-12-31
 3.7k  77
408
Chapter 408
2020-01-01
 3.7k  65
409
Chapter 409
2020-01-02
 3.6k  115
410
Chapter 410
2020-01-03
 3.7k  122
411
Chapter 411
2020-01-04
 3.7k  82
412
Chapter 412
2020-01-05
 3.5k  87
413
Chapter 413
2020-01-06
 3.7k  124
414
Chapter 414
2020-01-07
 3.5k  56
415
Chapter 415
2020-01-08
 3.4k  160
416
Chapter 416
2020-01-09
 3.4k  50
417
Chapter 417
2020-01-10
 3.3k  49
418
Chapter 418
2020-01-11
 3.3k  112
419
Chapter 419
2020-01-12
 3.6k  86
420
Chapter 420
2020-01-13
 3.6k  53
421
Chapter 421
2020-01-14
 3.6k  118
422
Chapter 422
2020-01-15
 3.6k  87
423
Chapter 423
2020-01-16
 3.6k  109
424
Chapter 424
2020-01-17
 3.5k  74
425
Chapter 425
2020-01-18
 3.5k  67
426
Chapter 426
2020-01-19
 3.6k  89
427
Chapter 427
2020-01-20
 3.5k  63
428
Chapter 428
2020-01-21
 3.8k  126
429
Chapter 429
2020-01-22
 3.8k  124
430
Chapter 430
2020-01-23
 3.5k  63
431
Chapter 431
2020-01-24
 3.6k  82
432
Chapter 432
2020-01-25
 3.6k  114
433
Chapter 433
2020-01-26
 3.6k  130
434
Chapter 434
2020-01-27
 3.5k  79
435
Chapter 435
2020-01-28
 3.5k  81
436
Chapter 436
2020-01-29
 3.4k  85
437
Chapter 437
2020-01-30
 3.4k  66
438
Chapter 438
2020-01-31
 3.5k  97
439
Chapter 439
2020-02-01
 3.3k  64
440
Chapter 440
2020-02-02
 3.4k  95
441
Chapter 441
2020-02-03
 3.4k  142
442
Chapter 442
2020-02-04
 3.6k  119
443
Chapter 443
2020-02-05
 3.6k  115
444
Chapter 444
2020-02-06
 3.5k  88
445
Chapter 445
2020-02-07
 3.8k  150
446
Chapter 446
2020-02-08
 3.6k  98
447
Chapter 447
2020-02-09
 3.9k  146
448
Chapter 448
2020-02-10
 3.9k  138
449
Chapter 449
2020-02-11
 3.9k  164
450
Chapter 450
2020-02-12
 4.1k  110
451
Chapter 451
2020-02-13
 3.8k  105
452
Chapter 452
2020-02-14
 3.8k  174
453
Chapter 453
2020-02-16
 3.8k  91
454
Chapter 454
2020-02-18
 4k  154
455
Chapter 455
2020-02-20
 4k  255
456
Chapter 456
2020-02-23
 3.8k  135
457
Chapter 457
2020-02-25
 4k  140
458
Chapter 458
2020-02-27
 4k  110
459
Chapter 459
2020-03-01
 3.8k  66
460
Chapter 460
2020-03-03
 5.2k  1k
461
Chapter 461
2020-04-26
 4.7k  466
462
Chapter 462
2020-05-03
 4.3k  267
463
Chapter 463
2020-05-10
 4.4k  378
464
Chapter 464
2020-06-05
 3.7k  196
465
Chapter 465
2020-06-12
 3.8k  115
466
Chapter 466
2020-06-19
 3.8k  112
467
Chapter 467
2020-06-26
 4.1k  121
468
Chapter 468
2020-07-03
 9.4k  1.1k
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Trường học/Tình yêu/Đã Full
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Danh Môn Thiên Hậu
Danh Môn Thiên Hậu
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Showbiz/Drama/Bá đạo/Chênh lệch tuổi/Giao dịch thân xác/Chiếm hữu cao/Nghe lời
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play