Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài
133.8M
4.7
Tên tác giả: HangMan

Doãn Y Mạt ngồi tù 5 năm thay người yêu. Sau khi ra tù, cô những tưởng Âu Lạc Hy sẽ chào đón cô bằng lời cầu hôn, nhưng không, người cô yêu đang yêu đương say đắm với người chị cùng cha khác mẹ mà cô căm ghét nhất. Trong lúc tuyệt vọng và chới với, cô đã gặp được anh chàng giàu có nhất thành phố A, Lộ Dực Quân… Truyện này do HangMan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 263 chương    /    (99371)
 Đã cập nhật 263 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-04-11
 29.5k  2k
2
Chapter 2
2019-04-11
 25.5k  1.8k
3
Chapter 3
2019-04-11
 24.8k  780
4
Chapter 4
2019-04-11
 26.9k  809
5
Chapter 5
2019-04-11
 26.4k  729
6
Chapter 6
2019-04-11
 25.3k  537
7
Chapter 7
2019-04-11
 27k  770
8
Chapter 8
2019-04-11
 24k  436
9
Chapter 9
2019-04-11
 23.5k  505
10
Chapter 10
2019-04-11
 23.5k  390
11
Chapter 11
2019-04-16
 23.7k  601
12
Chapter 12
2019-04-18
 25.5k  828
13
Chapter 13
2019-04-20
 23.8k  607
14
Chapter 14
2019-04-23
 27k  829
15
Chapter 15
2019-04-25
 26.6k  904
16
Chapter 16
2019-04-27
 27.6k  1.1k
17
Chapter 17
2019-04-30
 21.9k  693
18
Chapter 18
2019-05-02
 20.8k  758
19
Chapter 19
2019-05-04
 22k  404
20
Chapter 20
2019-05-07
 22.6k  484
21
Chapter 21
2019-05-09
 23.3k  508
22
Chapter 22
2019-05-11
 22.2k  478
23
Chapter 23
2019-05-14
 21.2k  518
24
Chapter 24
2019-05-16
 24.5k  1.1k
25
Chapter 25
2019-05-18
 20.8k  313
26
Chapter 26
2019-05-19
 21.2k  820
27
Chapter 27
2019-05-20
 21.2k  623
28
Chapter 28
2019-05-21
 20.5k  607
29
Chapter 29
2019-05-24
 19k  295
30
Chapter 30
2019-05-24
 18k  524
31
Chapter 31
2019-05-24
 18.2k  272
32
Chapter 32
2019-05-24
 20.1k  271
33
Chapter 33
2019-05-24
 19.7k  605
34
Chapter 34
2019-05-24
 19.5k  378
35
Chapter 35
2019-05-24
 19.1k  270
36
Chapter 36
2019-05-24
 18.5k  634
37
Chapter 37
2019-05-24
 18.3k  356
38
Chapter 38
2019-05-24
 21.4k  1.7k
39
Chapter 39
2019-05-24
 19.2k  395
40
Chapter 40
2019-05-27
 20k  293
41
Chapter 41
2019-05-31
 20.5k  416
42
Chapter 42
2019-06-03
 22.2k  1.3k
43
Chapter 43
2019-06-07
 21.4k  934
44
Chapter 44
2019-06-10
 18.4k  710
45
Chapter 45
2019-06-12
 17.8k  623
46
Chapter 46
2019-06-14
 18.6k  485
47
Chapter 47
2019-06-17
 19.2k  510
48
Chapter 48
2019-06-19
 18.3k  256
49
Chapter 49
2019-06-21
 18.1k  545
50
Chapter 50
2019-06-24
 19.5k  804
51
Chapter 51
2019-06-26
 18.1k  378
52
Chapter 52
2019-06-28
 19.7k  713
53
Chapter 53
2019-07-01
 20k  709
54
Chapter 54
2019-07-03
 17.3k  298
55
Chapter 55
2019-07-04
 16.6k  621
56
Chapter 56
2019-07-05
 17.4k  381
57
Chapter 57
2019-07-06
 19.3k  695
58
Chapter 58
2019-07-07
 19.7k  504
59
Chapter 59
2019-07-08
 20.4k  1.1k
60
Chapter 60
2019-07-09
 19.4k  518
61
Chapter 61
2019-07-10
 18.3k  447
62
Chapter 62
2019-07-11
 18k  497
63
Chapter 63
2019-07-12
 16.6k  580
64
Chapter 64
2019-07-13
 16.5k  625
65
Chapter 65
2019-07-14
 16.8k  426
66
Chapter 66
2019-07-15
 17.7k  531
67
Chapter 67
2019-07-16
 16.2k  526
68
Chapter 68
2019-07-17
 17.2k  375
69
Chapter 69
2019-07-18
 17.8k  356
70
Chapter 70
2019-07-19
 17.4k  523
71
Chapter 71
2019-07-20
 16.5k  314
72
Chapter 72
2019-07-21
 16.1k  235
73
Chapter 73
2019-07-22
 17.1k  353
74
Chapter 74
2019-07-23
 17.2k  359
75
Chapter 75
2019-07-24
 16.2k  464
76
Chapter 76
2019-07-25
 15.9k  402
77
Chapter 77
2019-07-26
 16k  522
78
Chapter 78
2019-07-27
 16.2k  192
79
Chapter 79
2019-07-28
 16.5k  623
80
Chapter 80
2019-07-29
 17.2k  352
81
Chapter 81
2019-07-30
 16.1k  286
82
Chapter 82
2019-07-31
 15.9k  253
83
Chapter 83
2019-08-01
 16.5k  638
84
Chapter 84
2019-08-01
 16.8k  641
85
Chapter 85
2019-08-01
 14.6k  273
86
Chapter 86
2019-08-01
 16.1k  371
87
Chapter 87
2019-08-01
 15.7k  225
88
Chapter 88
2019-08-01
 14.7k  271
89
Chapter 89
2019-08-01
 14.2k  248
90
Chapter 90
2019-08-01
 14k  190
91
Chapter 91
2019-08-01
 13.7k  333
92
Chapter 92
2019-08-01
 14.5k  269
93
Chapter 93
2019-08-01
 13.1k  282
94
Chapter 94
2019-08-01
 13.2k  219
95
Chapter 95
2019-08-01
 13k  279
96
Chapter 96
2019-08-01
 13.1k  315
97
Chapter 97
2019-08-01
 14k  338
98
Chapter 98
2019-08-01
 14k  297
99
Chapter 99
2019-08-01
 13.5k  288
100
Chapter 100
2019-08-01
 14.5k  417
101
Chapter 101
2019-08-01
 13.7k  194
102
Chapter 102
2019-08-01
 15.1k  363
103
Chapter 103
2019-08-01
 13.9k  596
104
Chapter 104
2019-08-02
 13.9k  550
105
Chapter 105
2019-08-03
 13.2k  262
106
Chapter 106
2019-08-04
 13.4k  435
107
Chapter 107
2019-08-05
 15.1k  362
108
Chapter 108
2019-08-06
 14k  217
109
Chapter 109
2019-08-07
 13.4k  297
110
Chapter 110
2019-08-08
 13.8k  405
111
Chapter 111
2019-08-09
 13.4k  235
112
Chapter 112
2019-08-10
 13.3k  187
113
Chapter 113
2019-08-11
 12.2k  409
114
Chapter 114
2019-08-12
 12.1k  145
115
Chapter 115
2019-08-13
 11.3k  266
116
Chapter 116
2019-08-14
 11.6k  169
117
Chapter 117
2019-08-15
 11.5k  189
118
Chapter 118
2019-08-16
 11.9k  258
119
Chapter 119
2019-08-17
 12.3k  200
120
Chapter 120
2019-08-18
 12.3k  313
121
Chapter 121
2019-08-19
 11.3k  139
122
Chapter 122
2019-08-20
 11.9k  231
123
Chapter 123
2019-08-21
 11.2k  116
124
Chapter 124
2019-08-22
 12.2k  191
125
Chapter 125
2019-08-23
 12.5k  471
126
Chapter 126
2019-08-24
 13.3k  944
127
Chapter 127
2019-08-25
 12.7k  485
128
Chapter 128
2019-08-26
 14.1k  1.3k
129
Chapter 129
2019-08-29
 13.6k  513
130
Chapter 130
2019-09-01
 13k  369
131
Chapter 131
2019-09-02
 11.3k  187
132
Chapter 132
2019-09-05
 11.6k  404
133
Chapter 133
2019-09-08
 10.3k  112
134
Chapter 134
2019-09-09
 10.2k  205
135
Chapter 135
2019-09-12
 11.1k  341
136
Chapter 136
2019-09-15
 10.7k  208
137
Chapter 137
2019-09-16
 11.6k  302
138
Chapter 138
2019-09-19
 11.5k  282
139
Chapter 139
2019-09-22
 11.3k  263
140
Chapter 140
2019-09-23
 11.1k  239
141
Chapter 141
2019-09-26
 11.5k  190
142
Chapter 142
2019-09-29
 11k  414
143
Chapter 143
2019-09-30
 12.2k  345
144
Chapter 144
2019-10-03
 11.5k  183
145
Chapter 145
2019-10-06
 11k  252
146
Chapter 146
2019-10-07
 10.4k  204
147
Chapter 147
2019-10-10
 10.8k  373
148
Chapter 148
2019-10-13
 10.1k  237
149
Chapter 149
2019-10-14
 10.2k  213
150
Chapter 150
2019-10-17
 10.5k  318
151
Chapter 151
2019-10-20
 11k  583
152
Chapter 152
2019-10-21
 12.2k  992
153
Chapter 153
2019-10-24
 11.7k  637
154
Chapter 154
2019-10-27
 10.5k  251
155
Chapter 155
2019-10-28
 9.5k  139
156
Chapter 156
2019-10-31
 10.4k  421
157
Chapter 157
2019-11-03
 12.3k  570
158
Chapter 158
2019-12-01
 10.5k  219
159
Chapter 159
2019-12-03
 10.1k  344
160
Chapter 160
2019-12-08
 9.4k  262
161
Chapter 161
2019-12-10
 9.4k  309
162
Chapter 162
2019-12-15
 9.7k  186
163
Chapter 163
2019-12-17
 9.9k  182
164
Chapter 164
2019-12-22
 9.7k  279
165
Chapter 165
2019-12-24
 9.2k  315
166
Chapter 166
2019-12-29
 9.1k  192
167
Chapter 167
2019-12-31
 8.7k  152
168
Chapter 168
2020-01-05
 8.1k  301
169
Chapter 169
2020-01-07
 9.6k  290
170
Chapter 170
2020-01-12
 9.8k  319
171
Chapter 171
2020-01-14
 10k  177
172
Chapter 172
2020-01-19
 9.3k  226
173
Chapter 173
2020-01-21
 9k  291
174
Chapter 174
2020-01-26
 9.1k  236
175
Chapter 175
2020-01-28
 9.1k  312
176
Chapter 176
2020-02-02
 8.6k  745
177
Chapter 177
2020-02-04
 9.6k  368
178
Chapter 178
2020-02-09
 9.9k  639
179
Chapter 179
2020-02-29
 9.2k  333
180
Chapter 180
2020-03-03
 9.8k  373
181
Chapter 181
2020-03-07
 9.5k  389
182
Chapter 182
2020-03-10
 10k  296
183
Chapter 183
2020-03-14
 9.8k  280
184
Chapter 184
2020-03-17
 9.3k  828
185
Chapter 185
2020-03-21
 9.3k  213
186
Chapter 186
2020-03-24
 9.3k  308
187
Chapter 187
2020-03-28
 9.6k  314
188
Chapter 188
2020-03-31
 9.3k  239
189
Chapter 189
2020-04-04
 9.2k  247
190
Chapter 190
2020-04-07
 9.3k  457
191
Chapter 191
2020-04-11
 8.8k  506
192
Chapter 192
2020-04-14
 8.8k  369
193
Chapter 193
2020-04-18
 9k  356
194
Chapter 194
2020-04-21
 8.8k  209
195
Chapter 195
2020-04-25
 8.4k  135
196
Chapter 196
2020-04-28
 9.2k  378
197
Chapter 197
2020-05-02
 8.6k  382
198
Chapter 198
2020-05-03
 7.3k  185
199
Chapter 199
2020-05-03
 7.5k  146
200
Chapter 200
2020-05-03
 7.1k  288
201
Chapter 201
2020-05-03
 7k  198
202
Chapter 202
2020-05-03
 6.6k  53
203
Chapter 203
2020-05-03
 6.8k  62
204
Chapter 204
2020-05-03
 6.8k  117
205
Chapter 205
2020-05-03
 6.2k  133
206
Chapter 206
2020-05-03
 6.2k  186
207
Chapter 207
2020-05-03
 6.8k  358
208
Chapter 208
2020-05-05
 7.5k  181
209
Chapter 209
2020-05-09
 7.3k  289
210
Chapter 210
2020-05-12
 7.3k  117
211
Chapter 211
2020-05-16
 6.8k  222
212
Chapter 212
2020-05-19
 7k  240
213
Chapter 213
2020-05-23
 7.3k  197
214
Chapter 214
2020-05-26
 6.8k  150
215
Chapter 215
2020-05-30
 6.9k  195
216
Chapter 216
2020-06-02
 6.9k  249
217
Chapter 217
2020-06-06
 6.6k  254
218
Chapter 218
2020-06-09
 6.2k  193
219
Chapter 219
2020-06-13
 6k  95
220
Chapter 220
2020-06-16
 6k  155
221
Chapter 221
2020-06-20
 6.1k  171
222
Chapter 222
2020-06-23
 5.5k  230
223
Chapter 223
2020-06-27
 5.6k  146
224
Chapter 224
2020-06-30
 5.3k  230
225
Chapter 225
2020-07-04
 5.2k  164
226
Chapter 226
2020-07-07
 5.1k  185
227
Chapter 227
2020-07-11
 5.2k  240
228
Chapter 228
2020-07-14
 5.2k  204
229
Chapter 229
2020-07-18
 5.4k  247
230
Chapter 230
2020-07-21
 5.3k  121
231
Chapter 231
2020-07-25
 6k  475
232
Chapter 232
2020-07-28
 6.5k  437
233
Chapter 233
2020-08-01
 6.1k  293
234
Chapter 234
2020-08-04
 5.8k  179
235
Chapter 235
2020-08-08
 6.3k  353
236
Chapter 236
2020-08-11
 6k  253
237
Chapter 237
2020-08-15
 6.5k  378
238
Chapter 238
2020-08-18
 5.7k  151
239
Chapter 239
2020-08-22
 5.5k  162
240
Chapter 240
2020-08-25
 5.6k  151
241
Chapter 241
2020-08-29
 5.3k  90
242
Chapter 242
2020-09-01
 5.7k  195
243
Chapter 243
2020-09-05
 5.5k  169
244
Chapter 244
2020-09-08
 5.4k  192
245
Chapter 245
2020-09-12
 4.9k  80
246
Chapter 246
2020-09-15
 4.9k  85
247
Chapter 247
2020-09-19
 5.1k  145
248
Chapter 248
2020-09-26
 5.1k  191
249
Chapter 249
2020-10-03
 4.8k  44
250
Chapter 250
2020-10-10
 4.7k  65
251
Chapter 251
2020-10-17
 4.6k  83
252
Chapter 252
2020-10-24
 4.3k  56
253
Chapter 253
2020-11-07
 4.1k  108
254
Chapter 254
2020-11-14
 4k  62
255
Chapter 255
2020-11-21
 4.2k  111
256
Chapter 256
2020-11-28
 6k  460
257
Chapter 257
2021-05-16
 3.1k  211
258
Chapter 258
2021-05-23
 3k  73
259
Chapter 259
2021-05-30
 3.8k  398
260
Chapter 260
2021-09-25
 1.5k  146
261
Chapter 261
2021-10-02
 1.4k  135
262
Chapter 262
2021-10-09
 1.2k  84
263
Chapter 263
2021-10-16
 681  46
Đề xuất liên quan
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Danh Môn Thiên Hậu
Danh Môn Thiên Hậu
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Showbiz/Drama/Bá đạo/Chênh lệch tuổi/Giao dịch thân xác/Chiếm hữu cao/Nghe lời
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/Ngạo mạn/Nghe lời
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tình yêu/Tổng tài
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play