Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài
126.3M
4.7
Tên tác giả: HangMan

Doãn Y Mạt ngồi tù 5 năm thay người yêu. Sau khi ra tù, cô những tưởng Âu Lạc Hy sẽ chào đón cô bằng lời cầu hôn, nhưng không, người cô yêu đang yêu đương say đắm với người chị cùng cha khác mẹ mà cô căm ghét nhất. Trong lúc tuyệt vọng và chới với, cô đã gặp được anh chàng giàu có nhất thành phố A, Lộ Dực Quân… Truyện này do HangMan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 259 chương    /    (95171)
 Đã cập nhật 259 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-04-11
 27.1k  1.7k
2
Chapter 2
2019-04-11
 23.3k  1.7k
3
Chapter 3
2019-04-11
 22.8k  714
4
Chapter 4
2019-04-11
 24.6k  751
5
Chapter 5
2019-04-11
 24.2k  688
6
Chapter 6
2019-04-11
 23.1k  503
7
Chapter 7
2019-04-11
 24.8k  727
8
Chapter 8
2019-04-11
 21.9k  407
9
Chapter 9
2019-04-11
 21.5k  473
10
Chapter 10
2019-04-11
 21.5k  374
11
Chapter 11
2019-04-16
 21.7k  578
12
Chapter 12
2019-04-18
 23.4k  792
13
Chapter 13
2019-04-20
 21.9k  592
14
Chapter 14
2019-04-23
 24.8k  793
15
Chapter 15
2019-04-25
 24.6k  867
16
Chapter 16
2019-04-27
 25.5k  1.1k
17
Chapter 17
2019-04-30
 20.2k  668
18
Chapter 18
2019-05-02
 19.1k  733
19
Chapter 19
2019-05-04
 20.2k  388
20
Chapter 20
2019-05-07
 20.8k  463
21
Chapter 21
2019-05-09
 21.5k  490
22
Chapter 22
2019-05-11
 20.5k  457
23
Chapter 23
2019-05-14
 19.6k  489
24
Chapter 24
2019-05-16
 22.7k  1k
25
Chapter 25
2019-05-18
 19.2k  302
26
Chapter 26
2019-05-19
 19.6k  780
27
Chapter 27
2019-05-20
 19.6k  587
28
Chapter 28
2019-05-21
 18.9k  589
29
Chapter 29
2019-05-24
 17.5k  289
30
Chapter 30
2019-05-24
 16.6k  499
31
Chapter 31
2019-05-24
 16.8k  263
32
Chapter 32
2019-05-24
 18.6k  253
33
Chapter 33
2019-05-24
 18.2k  567
34
Chapter 34
2019-05-24
 18k  356
35
Chapter 35
2019-05-24
 17.6k  256
36
Chapter 36
2019-05-24
 17k  603
37
Chapter 37
2019-05-24
 17k  331
38
Chapter 38
2019-05-24
 19.9k  1.6k
39
Chapter 39
2019-05-24
 17.9k  382
40
Chapter 40
2019-05-27
 18.5k  282
41
Chapter 41
2019-05-31
 19k  404
42
Chapter 42
2019-06-03
 20.7k  1.2k
43
Chapter 43
2019-06-07
 19.9k  898
44
Chapter 44
2019-06-10
 17.1k  676
45
Chapter 45
2019-06-12
 16.5k  598
46
Chapter 46
2019-06-14
 17.3k  466
47
Chapter 47
2019-06-17
 17.9k  493
48
Chapter 48
2019-06-19
 17k  250
49
Chapter 49
2019-06-21
 16.8k  518
50
Chapter 50
2019-06-24
 18.2k  784
51
Chapter 51
2019-06-26
 16.9k  363
52
Chapter 52
2019-06-28
 18.4k  688
53
Chapter 53
2019-07-01
 18.7k  686
54
Chapter 54
2019-07-03
 16.1k  285
55
Chapter 55
2019-07-04
 15.5k  603
56
Chapter 56
2019-07-05
 16.2k  366
57
Chapter 57
2019-07-06
 18k  677
58
Chapter 58
2019-07-07
 18.4k  475
59
Chapter 59
2019-07-08
 19.1k  1.1k
60
Chapter 60
2019-07-09
 18.1k  505
61
Chapter 61
2019-07-10
 17.1k  430
62
Chapter 62
2019-07-11
 16.8k  478
63
Chapter 63
2019-07-12
 15.5k  557
64
Chapter 64
2019-07-13
 15.4k  603
65
Chapter 65
2019-07-14
 15.7k  410
66
Chapter 66
2019-07-15
 16.5k  508
67
Chapter 67
2019-07-16
 15.1k  512
68
Chapter 68
2019-07-17
 16.1k  365
69
Chapter 69
2019-07-18
 16.6k  346
70
Chapter 70
2019-07-19
 16.3k  501
71
Chapter 71
2019-07-20
 15.4k  303
72
Chapter 72
2019-07-21
 15.1k  228
73
Chapter 73
2019-07-22
 16k  339
74
Chapter 74
2019-07-23
 16.2k  346
75
Chapter 75
2019-07-24
 15.1k  442
76
Chapter 76
2019-07-25
 14.9k  397
77
Chapter 77
2019-07-26
 14.9k  505
78
Chapter 78
2019-07-27
 15.2k  190
79
Chapter 79
2019-07-28
 15.4k  603
80
Chapter 80
2019-07-29
 16.1k  346
81
Chapter 81
2019-07-30
 15.1k  279
82
Chapter 82
2019-07-31
 14.9k  244
83
Chapter 83
2019-08-01
 15.5k  622
84
Chapter 84
2019-08-01
 15.7k  618
85
Chapter 85
2019-08-01
 13.6k  264
86
Chapter 86
2019-08-01
 15k  359
87
Chapter 87
2019-08-01
 14.6k  207
88
Chapter 88
2019-08-01
 13.7k  254
89
Chapter 89
2019-08-01
 13.2k  235
90
Chapter 90
2019-08-01
 13.1k  184
91
Chapter 91
2019-08-01
 12.8k  322
92
Chapter 92
2019-08-01
 13.6k  261
93
Chapter 93
2019-08-01
 12.2k  272
94
Chapter 94
2019-08-01
 12.4k  200
95
Chapter 95
2019-08-01
 12.2k  269
96
Chapter 96
2019-08-01
 12.2k  304
97
Chapter 97
2019-08-01
 13.1k  325
98
Chapter 98
2019-08-01
 13.2k  287
99
Chapter 99
2019-08-01
 12.6k  279
100
Chapter 100
2019-08-01
 13.6k  400
101
Chapter 101
2019-08-01
 12.9k  186
102
Chapter 102
2019-08-01
 14.2k  353
103
Chapter 103
2019-08-01
 13.1k  584
104
Chapter 104
2019-08-02
 13.1k  542
105
Chapter 105
2019-08-03
 12.5k  260
106
Chapter 106
2019-08-04
 12.6k  426
107
Chapter 107
2019-08-05
 14.3k  354
108
Chapter 108
2019-08-06
 13.2k  213
109
Chapter 109
2019-08-07
 12.6k  294
110
Chapter 110
2019-08-08
 13k  394
111
Chapter 111
2019-08-09
 12.7k  227
112
Chapter 112
2019-08-10
 12.5k  184
113
Chapter 113
2019-08-11
 11.5k  397
114
Chapter 114
2019-08-12
 11.4k  139
115
Chapter 115
2019-08-13
 10.6k  258
116
Chapter 116
2019-08-14
 10.9k  165
117
Chapter 117
2019-08-15
 10.8k  183
118
Chapter 118
2019-08-16
 11.2k  253
119
Chapter 119
2019-08-17
 11.6k  195
120
Chapter 120
2019-08-18
 11.6k  304
121
Chapter 121
2019-08-19
 10.7k  135
122
Chapter 122
2019-08-20
 11.2k  221
123
Chapter 123
2019-08-21
 10.5k  115
124
Chapter 124
2019-08-22
 11.5k  185
125
Chapter 125
2019-08-23
 11.7k  462
126
Chapter 126
2019-08-24
 12.5k  929
127
Chapter 127
2019-08-25
 12k  474
128
Chapter 128
2019-08-26
 13.3k  1.3k
129
Chapter 129
2019-08-29
 12.8k  506
130
Chapter 130
2019-09-01
 12.2k  364
131
Chapter 131
2019-09-02
 10.6k  179
132
Chapter 132
2019-09-05
 10.9k  385
133
Chapter 133
2019-09-08
 9.6k  110
134
Chapter 134
2019-09-09
 9.5k  192
135
Chapter 135
2019-09-12
 10.4k  332
136
Chapter 136
2019-09-15
 10k  201
137
Chapter 137
2019-09-16
 10.9k  298
138
Chapter 138
2019-09-19
 10.8k  273
139
Chapter 139
2019-09-22
 10.6k  258
140
Chapter 140
2019-09-23
 10.5k  236
141
Chapter 141
2019-09-26
 10.8k  186
142
Chapter 142
2019-09-29
 10.4k  403
143
Chapter 143
2019-09-30
 11.5k  341
144
Chapter 144
2019-10-03
 10.8k  180
145
Chapter 145
2019-10-06
 10.3k  245
146
Chapter 146
2019-10-07
 9.8k  196
147
Chapter 147
2019-10-10
 10.2k  362
148
Chapter 148
2019-10-13
 9.5k  234
149
Chapter 149
2019-10-14
 9.6k  208
150
Chapter 150
2019-10-17
 9.9k  308
151
Chapter 151
2019-10-20
 10.3k  563
152
Chapter 152
2019-10-21
 11.5k  965
153
Chapter 153
2019-10-24
 11k  625
154
Chapter 154
2019-10-27
 9.8k  243
155
Chapter 155
2019-10-28
 9k  135
156
Chapter 156
2019-10-31
 9.8k  413
157
Chapter 157
2019-11-03
 11.6k  560
158
Chapter 158
2019-12-01
 9.9k  217
159
Chapter 159
2019-12-03
 9.5k  330
160
Chapter 160
2019-12-08
 8.8k  255
161
Chapter 161
2019-12-10
 8.8k  299
162
Chapter 162
2019-12-15
 9.2k  181
163
Chapter 163
2019-12-17
 9.3k  178
164
Chapter 164
2019-12-22
 9.1k  276
165
Chapter 165
2019-12-24
 8.7k  309
166
Chapter 166
2019-12-29
 8.6k  184
167
Chapter 167
2019-12-31
 8.2k  148
168
Chapter 168
2020-01-05
 7.6k  296
169
Chapter 169
2020-01-07
 9k  288
170
Chapter 170
2020-01-12
 9.3k  308
171
Chapter 171
2020-01-14
 9.4k  168
172
Chapter 172
2020-01-19
 8.7k  215
173
Chapter 173
2020-01-21
 8.4k  280
174
Chapter 174
2020-01-26
 8.6k  230
175
Chapter 175
2020-01-28
 8.6k  302
176
Chapter 176
2020-02-02
 8.1k  714
177
Chapter 177
2020-02-04
 9.1k  364
178
Chapter 178
2020-02-09
 9.3k  633
179
Chapter 179
2020-02-29
 8.7k  327
180
Chapter 180
2020-03-03
 9.3k  372
181
Chapter 181
2020-03-07
 8.9k  384
182
Chapter 182
2020-03-10
 9.4k  284
183
Chapter 183
2020-03-14
 9.2k  275
184
Chapter 184
2020-03-17
 8.8k  805
185
Chapter 185
2020-03-21
 8.7k  207
186
Chapter 186
2020-03-24
 8.8k  304
187
Chapter 187
2020-03-28
 9k  310
188
Chapter 188
2020-03-31
 8.8k  235
189
Chapter 189
2020-04-04
 8.7k  239
190
Chapter 190
2020-04-07
 8.8k  446
191
Chapter 191
2020-04-11
 8.3k  491
192
Chapter 192
2020-04-14
 8.2k  355
193
Chapter 193
2020-04-18
 8.5k  352
194
Chapter 194
2020-04-21
 8.3k  206
195
Chapter 195
2020-04-25
 7.9k  129
196
Chapter 196
2020-04-28
 8.6k  371
197
Chapter 197
2020-05-02
 8k  380
198
Chapter 198
2020-05-03
 6.8k  177
199
Chapter 199
2020-05-03
 7k  141
200
Chapter 200
2020-05-03
 6.6k  283
201
Chapter 201
2020-05-03
 6.5k  185
202
Chapter 202
2020-05-03
 6.1k  51
203
Chapter 203
2020-05-03
 6.3k  59
204
Chapter 204
2020-05-03
 6.4k  110
205
Chapter 205
2020-05-03
 5.8k  125
206
Chapter 206
2020-05-03
 5.7k  172
207
Chapter 207
2020-05-03
 6.4k  345
208
Chapter 208
2020-05-05
 7.1k  175
209
Chapter 209
2020-05-09
 6.9k  280
210
Chapter 210
2020-05-12
 6.8k  112
211
Chapter 211
2020-05-16
 6.4k  217
212
Chapter 212
2020-05-19
 6.5k  235
213
Chapter 213
2020-05-23
 6.9k  192
214
Chapter 214
2020-05-26
 6.4k  147
215
Chapter 215
2020-05-30
 6.5k  188
216
Chapter 216
2020-06-02
 6.4k  242
217
Chapter 217
2020-06-06
 6.2k  246
218
Chapter 218
2020-06-09
 5.8k  187
219
Chapter 219
2020-06-13
 5.6k  92
220
Chapter 220
2020-06-16
 5.6k  150
221
Chapter 221
2020-06-20
 5.7k  168
222
Chapter 222
2020-06-23
 5.2k  219
223
Chapter 223
2020-06-27
 5.2k  144
224
Chapter 224
2020-06-30
 4.9k  219
225
Chapter 225
2020-07-04
 4.8k  160
226
Chapter 226
2020-07-07
 4.8k  177
227
Chapter 227
2020-07-11
 4.8k  234
228
Chapter 228
2020-07-14
 4.8k  196
229
Chapter 229
2020-07-18
 5k  235
230
Chapter 230
2020-07-21
 4.9k  120
231
Chapter 231
2020-07-25
 5.6k  458
232
Chapter 232
2020-07-28
 6k  416
233
Chapter 233
2020-08-01
 5.7k  273
234
Chapter 234
2020-08-04
 5.4k  167
235
Chapter 235
2020-08-08
 5.8k  333
236
Chapter 236
2020-08-11
 5.5k  234
237
Chapter 237
2020-08-15
 6k  364
238
Chapter 238
2020-08-18
 5.3k  145
239
Chapter 239
2020-08-22
 5k  153
240
Chapter 240
2020-08-25
 5.1k  147
241
Chapter 241
2020-08-29
 4.9k  90
242
Chapter 242
2020-09-01
 5.2k  180
243
Chapter 243
2020-09-05
 5.1k  160
244
Chapter 244
2020-09-08
 5k  178
245
Chapter 245
2020-09-12
 4.5k  74
246
Chapter 246
2020-09-15
 4.5k  81
247
Chapter 247
2020-09-19
 4.7k  139
248
Chapter 248
2020-09-26
 4.7k  182
249
Chapter 249
2020-10-03
 4.3k  43
250
Chapter 250
2020-10-10
 4.2k  59
251
Chapter 251
2020-10-17
 4.1k  81
252
Chapter 252
2020-10-24
 3.9k  54
253
Chapter 253
2020-11-07
 3.7k  105
254
Chapter 254
2020-11-14
 3.6k  59
255
Chapter 255
2020-11-21
 3.7k  105
256
Chapter 256
2020-11-28
 5.6k  461
257
Chapter 257
2021-05-16
 2.6k  208
258
Chapter 258
2021-05-23
 2.4k  67
259
Chapter 259
2021-05-30
 2.9k  297
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Trường học/Tình yêu/Đã Full
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Nam Thần Ma Cà Rồng
Nam Thần Ma Cà Rồng
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play