Mối Tình Oan Trái Của Diêm Vương
Mối Tình Oan Trái Của Diêm Vương
Mối Tình Oan Trái Của Diêm Vương
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Viễn tưởng
19.9M
4.4
Tên tác giả: HangMan

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia tộc làm nghề đạo mộ, ăn cắp đồ trong cổ mộ để buôn bán, báo ứng cuối cùng cũng ứng vào gia tộc vào cái ngày tôi được sinh ra. Tôi đã bị một tên vương gia chưa vợ chết cách đây hơn 300 năm về trước ám vào thân, hắn muốn tôi phải làm cô dâu ma cho hắn. Vào năm tôi tròn 22 tuổi, hắn sẽ đến rước tôi về... Truyện này do HangMan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 215 chương    /    (12381)
 Đã cập nhật 215 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-03-27
 20.1k  1.9k
2
Chapter 2
2020-03-27
 14.6k  301
3
Chapter 3
2020-03-27
 14.6k  208
4
Chapter 4
2020-03-27
 15k  385
5
Chapter 5
2020-03-27
 14.7k  300
6
Chapter 6
2020-03-27
 13.7k  255
7
Chapter 7
2020-03-27
 12.2k  214
8
Chapter 8
2020-03-27
 11.4k  274
9
Chapter 9
2020-03-27
 11.7k  238
10
Chapter 10
2020-03-27
 14.1k  495
11
Chapter 11
2020-03-29
 13.8k  604
12
Chapter 12
2020-03-31
 12.3k  290
13
Chapter 13
2020-04-05
 10.7k  169
14
Chapter 14
2020-04-07
 11.7k  335
15
Chapter 15
2020-04-12
 12k  304
16
Chapter 16
2020-04-14
 9.2k  568
17
Chapter 17
2020-04-19
 7.5k  265
18
Chapter 18
2020-04-21
 6.9k  298
19
Chapter 19
2020-04-26
 6.2k  163
20
Chapter 20
2020-04-28
 6k  531
21
Chapter 21
2020-05-03
 5.2k  167
22
Chapter 22
2020-05-05
 5.5k  223
23
Chapter 23
2020-05-10
 4.8k  178
24
Chapter 24
2020-05-12
 4.7k  139
25
Chapter 25
2020-05-17
 3.9k  141
26
Chapter 26
2020-05-19
 3.4k  132
27
Chapter 27
2020-05-24
 3.2k  108
28
Chapter 28
2020-05-26
 3k  76
29
Chapter 29
2020-05-31
 2.7k  84
30
Chapter 30
2020-06-02
 2.7k  74
31
Chapter 31
2020-06-07
 2.5k  91
32
Chapter 32
2020-06-09
 2.5k  70
33
Chapter 33
2020-06-14
 2.3k  60
34
Chapter 34
2020-06-16
 2.2k  60
35
Chapter 35
2020-06-21
 2k  73
36
Chapter 36
2020-06-23
 2.3k  149
37
Chapter 37
2020-06-28
 2.1k  93
38
Chapter 38
2020-06-30
 1.8k  47
39
Chapter 39
2020-07-05
 1.7k  51
40
Chapter 40
2020-07-07
 1.6k  64
41
Chapter 41
2020-07-12
 1.3k  41
42
Chapter 42
2020-07-14
 1.3k  34
43
Chapter 43
2020-07-19
 1.3k  33
44
Chapter 44
2020-07-21
 1.3k  40
45
Chapter 45
2020-07-26
 1.1k  41
46
Chapter 46
2020-07-28
 1.2k  35
47
Chapter 47
2020-08-02
 1.1k  24
48
Chapter 48
2020-08-04
 1.1k  38
49
Chapter 49
2020-08-09
 981  27
50
Chapter 50
2020-08-11
 981  23
51
Chapter 51
2020-08-16
 944  22
52
Chapter 52
2020-08-18
 906  19
53
Chapter 53
2020-08-23
 866  17
54
Chapter 54
2020-08-25
 966  26
55
Chapter 55
2020-08-30
 841  18
56
Chapter 56
2020-09-01
 1.1k  53
57
Chapter 57
2020-09-06
 920  17
58
Chapter 58
2020-09-08
 788  16
59
Chapter 59
2020-09-13
 777  10
60
Chapter 60
2020-09-15
 752  13
61
Chapter 61
2020-09-20
 743  13
62
Chapter 62
2020-09-22
 746  17
63
Chapter 63
2020-09-27
 684  20
64
Chapter 64
2020-09-29
 731  21
65
Chapter 65
2020-10-04
 669  9
66
Chapter 66
2020-10-06
 695  14
67
Chapter 67
2020-10-11
 620  18
68
Chapter 68
2020-10-13
 584  10
69
Chapter 69
2020-10-18
 579  13
70
Chapter 70
2020-10-20
 528  14
71
Chapter 71
2020-10-25
 528  11
72
Chapter 72
2020-10-27
 526  11
73
Chapter 73
2020-11-01
 537  18
74
Chapter 74
2020-11-03
 460  14
75
Chapter 75
2020-11-03
 445  10
76
Chapter 76
2020-11-03
 449  9
77
Chapter 77
2020-11-03
 421  10
78
Chapter 78
2020-11-03
 440  8
79
Chapter 79
2020-11-03
 426  6
80
Chapter 80
2020-11-03
 432  8
81
Chapter 81
2020-11-03
 395  4
82
Chapter 82
2020-11-03
 405  5
83
Chapter 83
2020-11-03
 397  4
84
Chapter 84
2020-11-03
 572  24
85
Chapter 85
2020-11-08
 507  19
86
Chapter 86
2020-11-10
 512  25
87
Chapter 87
2020-11-15
 481  8
88
Chapter 88
2020-11-17
 488  21
89
Chapter 89
2020-11-22
 433  15
90
Chapter 90
2020-11-24
 444  21
91
Chapter 91
2020-11-29
 414  13
92
Chapter 92
2020-12-01
 423  14
93
Chapter 93
2020-12-06
 393  9
94
Chapter 94
2020-12-08
 387  19
95
Chapter 95
2020-12-13
 362  19
96
Chapter 96
2020-12-15
 369  18
97
Chapter 97
2020-12-20
 372  14
98
Chapter 98
2020-12-22
 397  10
99
Chapter 99
2020-12-27
 388  10
100
Chapter 100
2021-01-03
 383  10
101
Chapter 101
2021-01-05
 368  16
102
Chapter 102
2021-01-08
 323  3
103
Chapter 103
2021-01-08
 268  10
104
Chapter 104
2021-01-08
 263  11
105
Chapter 105
2021-01-08
 251  6
106
Chapter 106
2021-01-08
 267  8
107
Chapter 107
2021-01-08
 261  6
108
Chapter 108
2021-01-08
 256  5
109
Chapter 109
2021-01-08
 253  5
110
Chapter 110
2021-01-08
 251  7
111
Chapter 111
2021-01-08
 328  11
112
Chapter 112
2021-01-10
 341  11
113
Chapter 113
2021-01-12
 330  12
114
Chapter 114
2021-01-17
 291  10
115
Chapter 115
2021-01-19
 320  6
116
Chapter 116
2021-01-24
 303  8
117
Chapter 117
2021-01-26
 330  12
118
Chapter 118
2021-01-31
 327  12
119
Chapter 119
2021-02-02
 315  14
120
Chapter 120
2021-02-07
 334  9
121
Chapter 121
2021-02-09
 319  17
122
Chapter 122
2021-02-14
 292  12
123
Chapter 123
2021-02-16
 314  13
124
Chapter 124
2021-02-21
 297  8
125
Chapter 125
2021-02-23
 290  9
126
Chapter 126
2021-02-28
 298  8
127
Chapter 127
2021-03-02
 295  18
128
Chapter 128
2021-03-07
 292  9
129
Chapter 129
2021-03-09
 324  11
130
Chapter 130
2021-03-14
 301  8
131
Chapter 131
2021-03-16
 304  16
132
Chapter 132
2021-03-21
 273  10
133
Chapter 133
2021-03-23
 326  9
134
Chapter 134
2021-03-28
 273  13
135
Chapter 135
2021-03-30
 294  13
136
Chapter 136
2021-04-04
 261  6
137
Chapter 137
2021-04-06
 291  13
138
Chapter 138
2021-04-11
 230  8
139
Chapter 139
2021-04-13
 256  13
140
Chapter 140
2021-04-15
 191  4
141
Chapter 141
2021-04-15
 186  5
142
Chapter 142
2021-04-15
 163  3
143
Chapter 143
2021-04-15
 165  5
144
Chapter 144
2021-04-15
 167  3
145
Chapter 145
2021-04-15
 180  1
146
Chapter 146
2021-04-15
 186  2
147
Chapter 147
2021-04-15
 178  3
148
Chapter 148
2021-04-15
 170  2
149
Chapter 149
2021-04-15
 248  14
150
Chapter 150
2021-04-18
 213  12
151
Chapter 151
2021-04-20
 268  16
152
Chapter 152
2021-04-25
 228  10
153
Chapter 153
2021-04-27
 235  25
154
Chapter 154
2021-05-02
 250  13
155
Chapter 155
2021-05-04
 247  12
156
Chapter 156
2021-05-09
 245  16
157
Chapter 157
2021-05-11
 234  20
158
Chapter 158
2021-05-16
 220  12
159
Chapter 159
2021-05-18
 227  21
160
Chapter 160
2021-05-23
 218  12
161
Chapter 161
2021-05-25
 251  20
162
Chapter 162
2021-05-30
 204  8
163
Chapter 163
2021-06-01
 222  13
164
Chapter 164
2021-06-06
 210  14
165
Chapter 165
2021-06-08
 224  7
166
Chapter 166
2021-06-13
 181  15
167
Chapter 167
2021-06-15
 210  18
168
Chapter 168
2021-06-20
 207  11
169
Chapter 169
2021-06-22
 208  17
170
Chapter 170
2021-06-27
 186  21
171
Chapter 171
2021-06-29
 171  14
172
Chapter 172
2021-07-01
 135  4
173
Chapter 173
2021-07-01
 134  5
174
Chapter 174
2021-07-01
 140  2
175
Chapter 175
2021-07-01
 130  3
176
Chapter 176
2021-07-01
 138  5
177
Chapter 177
2021-07-01
 130  3
178
Chapter 178
2021-07-01
 125  5
179
Chapter 179
2021-07-01
 129  2
180
Chapter 180
2021-07-01
 130  8
181
Chapter 181
2021-07-01
 225  18
182
Chapter 182
2021-07-04
 190  17
183
Chapter 183
2021-07-06
 199  26
184
Chapter 184
2021-07-11
 184  13
185
Chapter 185
2021-07-13
 200  16
186
Chapter 186
2021-07-18
 195  15
187
Chapter 187
2021-07-20
 204  14
188
Chapter 188
2021-07-25
 184  16
189
Chapter 189
2021-07-27
 173  21
190
Chapter 190
2021-08-01
 162  10
191
Chapter 191
2021-08-03
 186  14
192
Chapter 192
2021-08-08
 127  7
193
Chapter 193
2021-08-10
 151  18
194
Chapter 194
2021-08-15
 141  11
195
Chapter 195
2021-08-17
 138  14
196
Chapter 196
2021-08-22
 123  11
197
Chapter 197
2021-08-24
 129  7
198
Chapter 198
2021-08-29
 117  8
199
Chapter 199
2021-08-31
 117  7
200
Chapter 200
2021-09-05
 104  9
201
Chapter 201
2021-09-07
 98  9
202
Chapter 202
2021-09-09
 58  2
203
Chapter 203
2021-09-09
 52  2
204
Chapter 204
2021-09-09
 52  3
205
Chapter 205
2021-09-09
 53  1
206
Chapter 206
2021-09-09
 49  1
207
Chapter 207
2021-09-09
 57  2
208
Chapter 208
2021-09-09
 52  1
209
Chapter 209
2021-09-09
 53  3
210
Chapter 210
2021-09-09
 49  0
211
Chapter 211
2021-09-09
 100  19
212
Chapter 212
2021-09-12
 67  6
213
Chapter 213
2021-09-14
 59  9
214
Chapter 214
2021-09-19
 49  8
215
Chapter 215
2021-09-21
 28  6
Đề xuất liên quan
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Danh Môn Thiên Hậu
Danh Môn Thiên Hậu
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Showbiz/Drama/Bá đạo/Chênh lệch tuổi/Giao dịch thân xác/Chiếm hữu cao/Nghe lời
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
Tình yêu/Xuyên Không
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Ngọt sủng/Nữ cường/Cung đình/Harem/Cổ đại/Sảng văn/Mỹ nam vây quanh/Lăng nhăng/Vạn người mê
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play