Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Viễn tưởng / Mạo Hiểm / Báo thù / Đánh quái thăng cấp / Tu tiên / Leo cao
23.1M
4.6
Tên tác giả: TaXue Comic

Một đoá hoa, một thế giới. Phàm trần thế tục, chẳng qua chỉ là một hạt cát trong Tiên Ma. Vạn lí sơn hà, chỉ là trăng soi đáy nước... Con người chết đi, đều về với Vạn giới tinh không. Truyện này do TaXue Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 393 chương    /    (7257)
 Đã cập nhật 393 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-12-14
 4.5k  290
2
Chapter 2
2018-12-14
 3k  69
3
Chapter 3
2018-12-14
 2.5k  50
4
Chapter 4
2018-12-14
 2.4k  35
5
Chapter 5
2018-12-14
 2.3k  54
6
Chapter 6
2018-12-14
 2.2k  29
7
Chapter 7
2018-12-14
 2.1k  36
8
Chapter 8
2018-12-14
 2k  26
9
Chapter 9
2018-12-14
 1.9k  36
10
Chapter 10
2018-12-14
 1.9k  40
11
Chapter 11
2018-12-14
 1.8k  62
12
Chapter 12
2018-12-14
 1.8k  37
13
Chapter 13
2018-12-14
 1.7k  33
14
Chapter 14
2018-12-14
 1.6k  24
15
Chapter 15
2018-12-14
 1.7k  22
16
Chapter 16
2018-12-17
 1.7k  22
17
Chapter 17
2018-12-20
 1.7k  18
18
Chapter 18
2018-12-24
 1.7k  14
19
Chapter 19
2018-12-27
 1.7k  21
20
Chapter 20
2018-12-31
 1.7k  36
21
Chapter 21
2019-01-03
 1.7k  24
22
Chapter 22
2019-01-07
 1.7k  34
23
Chapter 23
2019-01-10
 1.7k  19
24
Chapter 24
2019-01-14
 1.7k  21
25
Chapter 25
2019-01-17
 1.7k  32
26
Chapter 26
2019-01-21
 1.6k  23
27
Chapter 27
2019-01-24
 1.6k  18
28
Chapter 28
2019-01-28
 1.7k  29
29
Chapter 29
2019-01-31
 1.7k  29
30
Chapter 30
2019-02-04
 1.7k  39
31
Chapter 31
2019-02-07
 1.7k  29
32
Chapter 32
2019-02-11
 1.7k  22
33
Chapter 33
2019-02-14
 1.8k  26
34
Chapter 34
2019-02-18
 1.7k  45
35
Chapter 35
2019-02-21
 1.7k  35
36
Chapter 36
2019-02-25
 1.6k  23
37
Chapter 37
2019-02-28
 1.7k  50
38
Chapter 38
2019-03-04
 1.7k  49
39
Chapter 39
2019-03-07
 1.5k  17
40
Chapter 40
2019-03-11
 1.5k  19
41
Chapter 41
2019-03-14
 1.6k  12
42
Chapter 42
2019-03-18
 1.6k  15
43
Chapter 43
2019-03-21
 1.5k  21
44
Chapter 44
2019-03-25
 1.5k  13
45
Chapter 45
2019-03-28
 1.6k  22
46
Chapter 46
2019-04-01
 1.5k  12
47
Chapter 47
2019-04-04
 1.6k  13
48
Chapter 48
2019-04-08
 1.6k  16
49
Chapter 49
2019-04-11
 1.6k  18
50
Chapter 50
2019-04-15
 1.5k  20
51
Chapter 51
2019-04-18
 1.5k  16
52
Chapter 52
2019-04-22
 1.4k  21
53
Chapter 53
2019-04-25
 1.5k  21
54
Chapter 54
2019-04-29
 1.5k  44
55
Chapter 55
2019-05-02
 1.7k  37
56
Chapter 56
2019-05-06
 1.5k  15
57
Chapter 57
2019-05-09
 1.5k  29
58
Chapter 58
2019-05-13
 1.6k  25
59
Chapter 59
2019-05-16
 1.5k  38
60
Chapter 60
2019-05-20
 1.5k  16
61
Chapter 61
2019-05-23
 1.5k  16
62
Chapter 62
2019-05-27
 1.5k  27
63
Chapter 63
2019-05-30
 1.5k  18
64
Chapter 64
2019-06-03
 1.5k  24
65
Chapter 65
2019-06-06
 1.5k  17
66
Chapter 66
2019-06-10
 1.5k  39
67
Chapter 67
2019-06-13
 1.4k  18
68
Chapter 68
2019-06-17
 1.5k  22
69
Chapter 69
2019-06-20
 1.4k  33
70
Chapter 70
2019-06-24
 1.4k  19
71
Chapter 71
2019-06-27
 1.4k  51
72
Chapter 72
2019-07-01
 1.4k  32
73
Chapter 73
2019-07-04
 1.5k  24
74
Chapter 74
2019-07-08
 1.5k  28
75
Chapter 75
2019-07-11
 1.4k  18
76
Chapter 76
2019-07-15
 1.4k  37
77
Chapter 77
2019-07-18
 1.4k  28
78
Chapter 78
2019-07-22
 1.4k  17
79
Chapter 79
2019-07-25
 1.5k  12
80
Chapter 80
2019-07-29
 1.5k  39
81
Chapter 81
2019-08-01
 1.5k  19
82
Chapter 82
2019-08-05
 1.4k  16
83
Chapter 83
2019-08-08
 1.4k  13
84
Chapter 84
2019-08-12
 1.5k  19
85
Chapter 85
2019-08-15
 1.4k  11
86
Chapter 86
2019-08-19
 1.5k  31
87
Chapter 87
2019-08-22
 1.6k  40
88
Chapter 88
2019-08-26
 1.5k  14
89
Chapter 89
2019-08-29
 1.5k  30
90
Chapter 90
2019-09-02
 1.5k  156
91
Chapter 91
2019-09-05
 1.4k  19
92
Chapter 92
2019-09-09
 1.4k  33
93
Chapter 93
2019-09-12
 1.3k  11
94
Chapter 94
2019-09-16
 1.4k  21
95
Chapter 95
2019-09-19
 1.4k  13
96
Chapter 96
2019-09-23
 1.5k  34
97
Chapter 97
2019-09-26
 1.3k  12
98
Chapter 98
2019-09-30
 1.3k  14
99
Chapter 99
2019-10-03
 1.3k  12
100
Chapter 100
2019-10-07
 1.5k  21
101
Chapter 101
2019-10-10
 1.4k  23
102
Chapter 102
2019-10-14
 1.5k  48
103
Chapter 103
2019-10-21
 1.4k  31
104
Chapter 104
2019-10-24
 1.5k  38
105
Chapter 105
2019-10-28
 1.4k  21
106
Chapter 106
2019-10-31
 1.4k  25
107
Chapter 107
2019-11-04
 1.3k  24
108
Chapter 108
2019-11-07
 1.3k  19
109
Chapter 109
2019-11-11
 1.4k  17
110
Chapter 110
2019-11-14
 1.4k  21
111
Chapter 111
2019-11-18
 1.3k  14
112
Chapter 112
2019-11-21
 1.3k  16
113
Chapter 113
2019-11-25
 1.4k  12
114
Chapter 114
2019-11-28
 1.5k  37
115
Chapter 115
2019-12-02
 1.4k  26
116
Chapter 116
2019-12-05
 1.4k  23
117
Chapter 117
2019-12-09
 1.3k  18
118
Chapter 118
2019-12-12
 1.4k  18
119
Chapter 119
2019-12-16
 1.4k  34
120
Chapter 120
2019-12-19
 1.4k  17
121
Chapter 121
2019-12-23
 1.4k  24
122
Chapter 122
2019-12-26
 1.4k  18
123
Chapter 123
2019-12-30
 1.4k  24
124
Chapter 124
2019-12-30
 1.3k  11
125
Chapter 125
2019-12-30
 1.3k  10
126
Chapter 126
2019-12-30
 1.3k  10
127
Chapter 127
2019-12-30
 1.2k  16
128
Chapter 128
2019-12-30
 1.4k  45
129
Chapter 129
2019-12-30
 1.3k  43
130
Chapter 130
2019-12-30
 1.3k  15
131
Chapter 131
2019-12-30
 1.3k  22
132
Chapter 132
2019-12-30
 1.3k  35
133
Chapter 133
2019-12-30
 1.4k  25
134
Chapter 134
2020-01-02
 1.5k  36
135
Chapter 135
2020-01-06
 1.4k  28
136
Chapter 136
2020-01-09
 1.5k  21
137
Chapter 137
2020-01-13
 1.4k  16
138
Chapter 138
2020-01-16
 1.4k  16
139
Chapter 139
2020-01-20
 1.3k  18
140
Chapter 140
2020-01-23
 1.3k  14
141
Chapter 141
2020-01-27
 1.3k  9
142
Chapter 142
2020-01-29
 1.3k  14
143
Chapter 143
2020-01-29
 1.2k  8
144
Chapter 144
2020-01-29
 1.3k  17
145
Chapter 145
2020-01-29
 1.3k  39
146
Chapter 146
2020-01-29
 1.3k  20
147
Chapter 147
2020-01-29
 1.4k  28
148
Chapter 148
2020-01-29
 1.4k  24
149
Chapter 149
2020-01-29
 1.3k  28
150
Chapter 150
2020-01-29
 1.4k  20
151
Chapter 151
2020-01-29
 1.3k  29
152
Chapter 152
2020-01-30
 1.4k  26
153
Chapter 153
2020-02-03
 1.4k  13
154
Chapter 154
2020-02-06
 1.3k  19
155
Chapter 155
2020-02-10
 1.3k  14
156
Chapter 156
2020-02-13
 1.3k  9
157
Chapter 157
2020-02-17
 1.4k  21
158
Chapter 158
2020-02-20
 1.4k  14
159
Chapter 159
2020-02-24
 1.4k  12
160
Chapter 160
2020-02-27
 1.3k  20
161
Chapter 161
2020-03-02
 1.4k  43
162
Chapter 162
2020-03-05
 1.4k  11
163
Chapter 163
2020-03-09
 1.3k  19
164
Chapter 164
2020-03-12
 1.3k  43
165
Chapter 165
2020-03-16
 1.4k  29
166
Chapter 166
2020-03-19
 1.4k  60
167
Chapter 167
2020-03-23
 1.3k  34
168
Chapter 168
2020-03-26
 1.4k  40
169
Chapter 169
2020-03-27
 1.2k  12
170
Chapter 170
2020-03-27
 1.2k  12
171
Chapter 171
2020-03-27
 1.3k  24
172
Chapter 172
2020-03-27
 1.2k  11
173
Chapter 173
2020-03-27
 1.2k  22
174
Chapter 174
2020-03-27
 1.2k  20
175
Chapter 175
2020-03-27
 1.2k  28
176
Chapter 176
2020-03-27
 1.3k  10
177
Chapter 177
2020-03-27
 1.2k  9
178
Chapter 178
2020-03-27
 1.4k  50
179
Chapter 179
2020-03-30
 1.4k  26
180
Chapter 180
2020-04-02
 1.4k  35
181
Chapter 181
2020-04-06
 1.3k  14
182
Chapter 182
2020-04-09
 1.3k  28
183
Chapter 183
2020-04-13
 1.4k  17
184
Chapter 184
2020-04-16
 1.4k  38
185
Chapter 185
2020-04-20
 1.4k  15
186
Chapter 186
2020-04-23
 1.3k  20
187
Chapter 187
2020-04-27
 1.3k  16
188
Chapter 188
2020-04-30
 1.3k  21
189
Chapter 189
2020-05-04
 1.2k  17
190
Chapter 190
2020-05-07
 1.3k  64
191
Chapter 191
2020-05-11
 1.2k  19
192
Chapter 192
2020-05-14
 1.4k  63
193
Chapter 193
2020-05-18
 1.2k  31
194
Chapter 194
2020-05-21
 1.2k  21
195
Chapter 195
2020-05-25
 1.1k  16
196
Chapter 196
2020-05-28
 1.2k  78
197
Chapter 197
2020-06-01
 1.2k  39
198
Chapter 198
2020-06-04
 1.2k  24
199
Chapter 199
2020-06-08
 1.2k  26
200
Chapter 200
2020-06-11
 1.2k  16
201
Chapter 201
2020-06-15
 1.1k  13
202
Chapter 202
2020-06-18
 1.1k  6
203
Chapter 203
2020-06-22
 1.1k  13
204
Chapter 204
2020-06-25
 1.1k  13
205
Chapter 205
2020-06-29
 1.1k  7
206
Chapter 206
2020-07-02
 1k  12
207
Chapter 207
2020-07-06
 1.2k  14
208
Chapter 208
2020-07-09
 1k  13
209
Chapter 209
2020-07-13
 1k  11
210
Chapter 210
2020-07-16
 1k  32
211
Chapter 211
2020-07-20
 1k  21
212
Chapter 212
2020-07-23
 979  8
213
Chapter 213
2020-07-27
 930  8
214
Chapter 214
2020-07-30
 925  9
215
Chapter 215
2020-08-03
 952  9
216
Chapter 216
2020-08-06
 927  15
217
Chapter 217
2020-08-10
 891  8
218
Chapter 218
2020-08-10
 843  9
219
Chapter 219
2020-08-10
 819  9
220
Chapter 220
2020-08-10
 831  9
221
Chapter 221
2020-08-10
 884  20
222
Chapter 222
2020-08-10
 816  9
223
Chapter 223
2020-08-10
 891  14
224
Chapter 224
2020-08-10
 860  9
225
Chapter 225
2020-08-10
 870  7
226
Chapter 226
2020-08-10
 868  15
227
Chapter 227
2020-08-10
 935  14
228
Chapter 228
2020-08-13
 895  10
229
Chapter 229
2020-08-17
 895  12
230
Chapter 230
2020-08-20
 885  11
231
Chapter 231
2020-08-21
 760  6
232
Chapter 232
2020-08-21
 769  8
233
Chapter 233
2020-08-21
 777  7
234
Chapter 234
2020-08-21
 829  13
235
Chapter 235
2020-08-21
 779  12
236
Chapter 236
2020-08-21
 828  21
237
Chapter 237
2020-08-21
 804  7
238
Chapter 238
2020-08-21
 792  5
239
Chapter 239
2020-08-21
 772  4
240
Chapter 240
2020-08-21
 953  33
241
Chapter 241
2020-08-24
 903  35
242
Chapter 242
2020-08-27
 874  9
243
Chapter 243
2020-08-31
 837  8
244
Chapter 244
2020-09-03
 857  11
245
Chapter 245
2020-09-07
 815  10
246
Chapter 246
2020-09-10
 852  18
247
Chapter 247
2020-09-14
 818  7
248
Chapter 248
2020-09-17
 818  5
249
Chapter 249
2020-09-21
 809  8
250
Chapter 250
2020-09-24
 776  7
251
Chapter 251
2020-09-28
 769  6
252
Chapter 252
2020-10-01
 733  11
253
Chapter 253
2020-10-05
 739  7
254
Chapter 254
2020-10-08
 720  4
255
Chapter 255
2020-10-12
 774  7
256
Chapter 256
2020-10-15
 737  7
257
Chapter 257
2020-10-19
 682  4
258
Chapter 258
2020-10-22
 696  5
259
Chapter 259
2020-10-26
 737  12
260
Chapter 260
2020-10-29
 670  4
261
Chapter 261
2020-11-02
 677  6
262
Chapter 262
2020-11-05
 647  4
263
Chapter 263
2020-11-09
 687  12
264
Chapter 264
2020-11-12
 655  10
265
Chapter 265
2020-11-16
 668  5
266
Chapter 266
2020-11-19
 668  9
267
Chapter 267
2020-11-23
 673  10
268
Chapter 268
2020-11-26
 666  12
269
Chapter 269
2020-11-30
 662  8
270
Chapter 270
2020-12-03
 668  7
271
Chapter 271
2020-12-07
 644  7
272
Chapter 272
2020-12-10
 643  9
273
Chapter 273
2020-12-14
 659  17
274
Chapter 274
2020-12-17
 631  14
275
Chapter 275
2020-12-18
 577  4
276
Chapter 276
2020-12-18
 603  5
277
Chapter 277
2020-12-18
 573  4
278
Chapter 278
2020-12-18
 541  6
279
Chapter 279
2020-12-18
 561  7
280
Chapter 280
2020-12-18
 612  8
281
Chapter 281
2020-12-18
 565  9
282
Chapter 282
2020-12-18
 563  10
283
Chapter 283
2020-12-18
 547  5
284
Chapter 284
2020-12-18
 648  10
285
Chapter 285
2020-12-21
 609  6
286
Chapter 286
2020-12-24
 641  19
287
Chapter 287
2020-12-28
 584  7
288
Chapter 288
2020-12-31
 596  9
289
Chapter 289
2021-01-04
 572  5
290
Chapter 290
2021-01-07
 580  10
291
Chapter 291
2021-01-11
 571  14
292
Chapter 292
2021-01-14
 588  15
293
Chapter 293
2021-01-18
 584  14
294
Chapter 294
2021-01-21
 583  12
295
Chapter 295
2021-01-25
 585  9
296
Chapter 296
2021-01-28
 580  9
297
Chapter 297
2021-02-01
 591  17
298
Chapter 298
2021-02-04
 597  11
299
Chapter 299
2021-02-08
 578  14
300
Chapter 300
2021-02-11
 592  13
301
Chapter 301
2021-02-15
 502  8
302
Chapter 302
2021-02-15
 503  6
303
Chapter 303
2021-02-15
 476  6
304
Chapter 304
2021-02-15
 477  5
305
Chapter 305
2021-02-15
 632  10
306
Chapter 306
2021-02-15
 515  4
307
Chapter 307
2021-02-15
 526  6
308
Chapter 308
2021-02-15
 525  6
309
Chapter 309
2021-02-15
 506  4
310
Chapter 310
2021-02-15
 518  6
311
Chapter 311
2021-02-15
 623  19
312
Chapter 312
2021-02-18
 586  9
313
Chapter 313
2021-02-22
 573  11
314
Chapter 314
2021-02-25
 590  26
315
Chapter 315
2021-03-01
 523  12
316
Chapter 316
2021-03-04
 494  8
317
Chapter 317
2021-03-08
 495  14
318
Chapter 318
2021-03-11
 477  16
319
Chapter 319
2021-03-15
 459  17
320
Chapter 320
2021-03-18
 476  12
321
Chapter 321
2021-03-22
 482  6
322
Chapter 322
2021-03-25
 474  11
323
Chapter 323
2021-03-29
 484  18
324
Chapter 324
2021-04-01
 459  10
325
Chapter 325
2021-04-05
 450  7
326
Chapter 326
2021-04-08
 425  8
327
Chapter 327
2021-04-12
 421  13
328
Chapter 328
2021-04-15
 415  6
329
Chapter 329
2021-04-19
 404  3
330
Chapter 330
2021-04-22
 381  6
331
Chapter 331
2021-04-26
 401  8
332
Chapter 332
2021-04-29
 381  8
333
Chapter 333
2021-05-03
 392  5
334
Chapter 334
2021-05-06
 408  18
335
Chapter 335
2021-05-10
 386  5
336
Chapter 336
2021-05-13
 373  8
337
Chapter 337
2021-05-17
 386  27
338
Chapter 338
2021-05-20
 377  15
339
Chapter 339
2021-05-24
 379  9
340
Chapter 340
2021-05-27
 374  14
341
Chapter 341
2021-05-31
 348  11
342
Chapter 342
2021-06-03
 348  17
343
Chapter 343
2021-06-07
 327  8
344
Chapter 344
2021-06-10
 326  11
345
Chapter 345
2021-06-14
 326  8
346
Chapter 346
2021-06-17
 302  7
347
Chapter 347
2021-06-21
 307  10
348
Chapter 348
2021-06-24
 314  6
349
Chapter 349
2021-06-28
 285  9
350
Chapter 350
2021-07-01
 299  4
351
Chapter 351
2021-07-05
 278  13
352
Chapter 352
2021-07-08
 272  10
353
Chapter 353
2021-07-12
 272  6
354
Chapter 354
2021-07-15
 259  8
355
Chapter 355
2021-07-19
 269  7
356
Chapter 356
2021-07-22
 264  5
357
Chapter 357
2021-07-26
 250  8
358
Chapter 358
2021-07-29
 251  5
359
Chapter 359
2021-08-02
 242  11
360
Chapter 360
2021-08-05
 249  5
361
Chapter 361
2021-08-09
 241  7
362
Chapter 362
2021-08-12
 252  5
363
Chapter 363
2021-08-16
 258  13
364
Chapter 364
2021-08-19
 230  8
365
Chapter 365
2021-08-23
 233  7
366
Chapter 366
2021-08-26
 226  5
367
Chapter 367
2021-08-30
 226  7
368
Chapter 368
2021-09-02
 262  5
369
Chapter 369
2021-09-06
 219  6
370
Chapter 370
2021-09-09
 207  9
371
Chapter 371
2021-09-13
 195  8
372
Chapter 372
2021-09-16
 167  3
373
Chapter 373
2021-09-20
 182  7
374
Chapter 374
2021-09-23
 182  6
375
Chapter 375
2021-09-27
 172  9
376
Chapter 376
2021-09-30
 168  4
377
Chapter 377
2021-10-04
 165  6
378
Chapter 378
2021-10-07
 167  6
379
Chapter 379
2021-10-11
 150  3
380
Chapter 380
2021-10-14
 157  5
381
Chapter 381
2021-10-18
 142  5
382
Chapter 382
2021-10-21
 155  5
383
Chapter 383
2021-10-25
 140  3
384
Chapter 384
2021-10-28
 139  4
385
Chapter 385
2021-11-01
 123  4
386
Chapter 386
2021-11-04
 134  3
387
Chapter 387
2021-11-08
 120  3
388
Chapter 388
2021-11-11
 119  5
389
Chapter 389
2021-11-15
 116  3
390
Chapter 390
2021-11-18
 120  5
391
Chapter 391
2021-11-22
 100  5
392
Chapter 392
2021-11-25
 87  4
393
Chapter 393
2021-11-29
 14  4
Đề xuất liên quan
Võ Thần Chủ Tể
Võ Thần Chủ Tể
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng
Yêu Đạo Chí Tôn
Yêu Đạo Chí Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Viễn tưởng/Trùng sinh/Cung đình/Dị giới/Lội ngược dòng
Phục Ma Thiên Sư
Phục Ma Thiên Sư
Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm
Tuyệt Thế Yêu Đế
Tuyệt Thế Yêu Đế
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play