Ngàn Vạn Bẫy Tình Của Bạn Trai Báo Hệ
Ngàn Vạn Bẫy Tình Của Bạn Trai Báo Hệ
Ngàn Vạn Bẫy Tình Của Bạn Trai Báo Hệ
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài
40516.2k
4.8
Tên tác giả: Cloud Studio

Có tiền thì ghê lắm sao? Các người nghĩ tiền sẽ mua được hết à? Bạn tình chung thuỷ, người bạn kiên định, hồi ức tốt đẹp, đều sẽ không mua được!… Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 157 chương    /    (35880)
 Đã cập nhật 157 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-04-06
 23.5k  2k
2
Chapter 2
2020-04-06
 20.3k  792
3
Chapter 3
2020-04-06
 18.4k  474
4
Chapter 4
2020-04-06
 19k  990
5
Chapter 5
2020-04-06
 16.7k  948
6
Chapter 6
2020-04-06
 16.8k  857
7
Chapter 7
2020-04-06
 15k  319
8
Chapter 8
2020-04-06
 15.8k  645
9
Chapter 9
2020-04-06
 16.5k  791
10
Chapter 10
2020-04-06
 17.7k  840
11
Chapter 11
2020-04-09
 17.6k  1.3k
12
Chapter 12
2020-04-12
 16.2k  527
13
Chapter 13
2020-04-16
 15.4k  439
14
Chapter 14
2020-04-19
 15.4k  698
15
Chapter 15
2020-04-23
 14.2k  394
16
Chapter 16
2020-04-26
 13.3k  726
17
Chapter 17
2020-04-30
 13.4k  464
18
Chapter 18
2020-05-03
 13k  336
19
Chapter 19
2020-05-07
 13.3k  627
20
Chapter 20
2020-05-10
 12.8k  444
21
Chapter 21
2020-05-14
 11.5k  419
22
Chapter 22
2020-05-17
 12.6k  344
23
Chapter 23
2020-05-21
 11.7k  339
24
Chapter 24
2020-05-24
 11.7k  640
25
Chapter 25
2020-05-28
 11k  227
26
Chapter 26
2020-05-31
 12.1k  312
27
Chapter 27
2020-06-04
 9.9k  542
28
Chapter 28
2020-06-07
 9.8k  372
29
Chapter 29
2020-06-11
 9.8k  248
30
Chapter 30
2020-06-14
 10k  315
31
Chapter 31
2020-06-18
 10k  348
32
Chapter 32
2020-06-21
 9.1k  254
33
Chapter 33
2020-06-25
 8.7k  222
34
Chapter 34
2020-06-28
 8.8k  362
35
Chapter 35
2020-07-02
 8.8k  379
36
Chapter 36
2020-07-05
 8k  308
37
Chapter 37
2020-07-05
 7.2k  152
38
Chapter 38
2020-07-05
 7.5k  189
39
Chapter 39
2020-07-05
 7k  193
40
Chapter 40
2020-07-05
 7.1k  203
41
Chapter 41
2020-07-05
 6.7k  96
42
Chapter 42
2020-07-05
 6.8k  333
43
Chapter 43
2020-07-05
 6.5k  86
44
Chapter 44
2020-07-05
 6.9k  163
45
Chapter 45
2020-07-05
 8.6k  419
46
Chapter 46
2020-07-09
 7.2k  151
47
Chapter 47
2020-07-12
 8.1k  312
48
Chapter 48
2020-07-16
 7.5k  362
49
Chapter 49
2020-07-19
 7.9k  402
50
Chapter 50
2020-07-23
 8.3k  608
51
Chapter 51
2020-07-26
 8.5k  263
52
Chapter 52
2020-07-30
 8.6k  176
53
Chapter 53
2020-08-02
 7.2k  211
54
Chapter 54
2020-08-02
 7.1k  141
55
Chapter 55
2020-08-02
 7.5k  161
56
Chapter 56
2020-08-02
 7k  171
57
Chapter 57
2020-08-02
 6.9k  250
58
Chapter 58
2020-08-02
 7k  239
59
Chapter 59
2020-08-02
 6.9k  148
60
Chapter 60
2020-08-02
 7.4k  343
61
Chapter 61
2020-08-02
 6.6k  382
62
Chapter 62
2020-08-02
 6.9k  201
63
Chapter 63
2020-08-02
 7.7k  255
64
Chapter 64
2020-08-06
 8.1k  379
65
Chapter 65
2020-08-08
 7k  109
66
Chapter 66
2020-08-08
 6.4k  191
67
Chapter 67
2020-08-08
 6k  66
68
Chapter 68
2020-08-08
 6.2k  105
69
Chapter 69
2020-08-08
 6.4k  112
70
Chapter 70
2020-08-08
 6.5k  169
71
Chapter 71
2020-08-09
 7.7k  203
72
Chapter 72
2020-08-13
 7.5k  172
73
Chapter 73
2020-08-16
 7.4k  157
74
Chapter 74
2020-08-20
 7.7k  174
75
Chapter 75
2020-08-23
 7.3k  210
76
Chapter 76
2020-08-27
 6.6k  86
77
Chapter 77
2020-08-30
 7k  99
78
Chapter 78
2020-09-03
 7k  166
79
Chapter 79
2020-09-06
 6.8k  163
80
Chapter 80
2020-09-10
 5.9k  72
81
Chapter 81
2020-09-12
 5k  44
82
Chapter 82
2020-09-12
 4.7k  32
83
Chapter 83
2020-09-12
 4.6k  54
84
Chapter 84
2020-09-12
 5k  101
85
Chapter 85
2020-09-12
 4.9k  29
86
Chapter 86
2020-09-12
 5k  90
87
Chapter 87
2020-09-12
 5.1k  48
88
Chapter 88
2020-09-12
 5.1k  60
89
Chapter 89
2020-09-12
 5.1k  92
90
Chapter 90
2020-09-12
 5.2k  130
91
Chapter 91
2020-09-13
 5.3k  90
92
Chapter 92
2020-09-17
 5k  62
93
Chapter 93
2020-09-20
 4.8k  93
94
Chapter 94
2020-09-24
 5.1k  169
95
Chapter 95
2020-09-27
 5.1k  124
96
Chapter 96
2020-10-01
 5.1k  72
97
Chapter 97
2020-10-04
 5.3k  81
98
Chapter 98
2020-10-08
 5.4k  117
99
Chapter 99
2020-10-11
 4.8k  48
100
Chapter 100
2020-10-15
 4.5k  46
101
Chapter 101
2020-10-18
 5k  87
102
Chapter 102
2020-10-22
 4.5k  43
103
Chapter 103
2020-10-25
 5k  114
104
Chapter 104
2020-10-29
 4.9k  231
105
Chapter 105
2020-11-01
 4.9k  144
106
Chapter 106
2020-11-05
 4.1k  47
107
Chapter 107
2020-11-08
 4.4k  50
108
Chapter 108
2020-11-12
 3.7k  45
109
Chapter 109
2020-11-15
 3.7k  48
110
Chapter 110
2020-11-19
 4.1k  48
111
Chapter 111
2020-11-22
 4.1k  45
112
Chapter 112
2020-11-26
 4k  42
113
Chapter 113
2020-11-29
 3.8k  45
114
Chapter 114
2020-12-03
 4.4k  148
115
Chapter 115
2020-12-10
 3.9k  104
116
Chapter 116
2020-12-13
 3.7k  65
117
Chapter 117
2020-12-17
 4k  130
118
Chapter 118
2020-12-20
 3.7k  145
119
Chapter 119
2020-12-24
 3.4k  85
120
Chapter 120
2020-12-27
 3.8k  62
121
Chapter 121
2020-12-31
 3.7k  64
122
Chapter 122
2021-01-03
 3.6k  52
123
Chapter 123
2021-01-07
 3.5k  55
124
Chapter 124
2021-01-10
 3.2k  41
125
Chapter 125
2021-01-14
 3.1k  32
126
Chapter 126
2021-01-17
 3k  40
127
Chapter 127
2021-01-21
 3.2k  41
128
Chapter 128
2021-01-24
 2.9k  56
129
Chapter 129
2021-01-28
 2.9k  64
130
Chapter 130
2021-01-31
 2.9k  35
131
Chapter 131
2021-02-04
 2.8k  60
132
Chapter 132
2021-02-07
 2.8k  82
133
Chapter 133
2021-02-11
 2.6k  88
134
Chapter 134
2021-02-14
 2.6k  65
135
Chapter 135
2021-02-18
 2.7k  73
136
Chapter 136
2021-02-21
 2.9k  97
137
Chapter 137
2021-02-25
 2.6k  76
138
Chapter 138
2021-02-28
 2.5k  86
139
Chapter 139
2021-03-04
 2.5k  108
140
Chapter 140
2021-03-07
 2.8k  90
141
Chapter 141
2021-03-11
 2.6k  85
142
Chapter 142
2021-03-14
 2.3k  102
143
Chapter 143
2021-03-18
 2.2k  90
144
Chapter 144
2021-03-21
 2.3k  67
145
Chapter 145
2021-03-25
 2.3k  70
146
Chapter 146
2021-03-28
 2.3k  133
147
Chapter 147
2021-04-01
 2.2k  95
148
Chapter 148
2021-04-04
 2k  80
149
Chapter 149
2021-04-08
 2k  79
150
Chapter 150
2021-04-11
 1.8k  80
151
Chapter 151
2021-04-15
 1.9k  106
152
Chapter 152
2021-04-18
 1.9k  102
153
Chapter 153
2021-04-22
 1.9k  121
154
Chapter 154
2021-04-25
 1.8k  99
155
Chapter 155
2021-04-29
 1.9k  87
156
Chapter 156
2021-05-02
 2.2k  105
157
Chapter 157
2021-05-06
 2.9k  259
Đề xuất liên quan
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Cứu Mạng! Bạn Trai Trong Game Thành Tinh Rồi
Cứu Mạng! Bạn Trai Trong Game Thành Tinh Rồi
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Tổng tài
Cô Vợ Cuồng Bạo
Cô Vợ Cuồng Bạo
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Số mệnh/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play