Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không / Tổng tài / Ngọt sủng / Nữ cường / Dị năng / Sảng văn / 419 / Leo cao
71.1M
4.9
Tên tác giả: iCiyuan

Lâm Tố Nhi là truyền nhân quỷ y, không ngờ lại trùng sinh thành một cô bé đáng thương? Mẹ kế độc ác, em gái nham hiểu, trai đểu ghê tởm, tất cả đều không xứng trở thành đối thủ của cô... Tuy nhiên, cô vẫn gặp Bác Khuynh Ngang, người đang ông tôn quý nhất cả nước ấy... Cô chỉ muốn nếm thử sắc đẹp ấy rồi chạy, ai ngờ lại bị quấn lấy... Sau 5 năm, Lâm Tố Nhi đem theo một cậu bé quay về! Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 233 chương    /    (119275)
 Đã cập nhật 233 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-04-14
 35.5k  1.9k
2
Chapter 2
2020-04-14
 29.6k  844
3
Chapter 3
2020-04-14
 28.6k  2.5k
4
Chapter 4
2020-04-14
 30.6k  2.4k
5
Chapter 5
2020-04-14
 31.2k  1.5k
6
Chapter 6
2020-04-14
 30.7k  1.9k
7
Chapter 7
2020-04-14
 33.6k  3.4k
8
Chapter 8
2020-04-14
 31.6k  1.8k
9
Chapter 9
2020-04-14
 32.3k  3.1k
10
Chapter 10
2020-04-17
 27.9k  876
11
Chapter 11
2020-04-17
 28.6k  1.1k
12
Chapter 12
2020-04-18
 27.5k  1.2k
13
Chapter 13
2020-04-20
 31.7k  1.4k
14
Chapter 14
2020-04-25
 28.8k  1.1k
15
Chapter 15
2020-04-27
 28k  816
16
Chapter 16
2020-05-02
 28k  798
17
Chapter 17
2020-05-04
 30.1k  1.5k
18
Chapter 18
2020-05-09
 29.9k  1k
19
Chapter 19
2020-05-11
 30.9k  1.7k
20
Chapter 20
2020-05-16
 29.7k  1.2k
21
Chapter 21
2020-05-18
 31.6k  1.3k
22
Chapter 22
2020-05-23
 26.9k  1.5k
23
Chapter 23
2020-05-25
 24.9k  1.3k
24
Chapter 24
2020-05-30
 24.4k  1.7k
25
Chapter 25
2020-06-01
 23k  1.2k
26
Chapter 26
2020-06-06
 22.7k  1k
27
Chapter 27
2020-06-08
 21.9k  1.1k
28
Chapter 28
2020-06-13
 23.2k  705
29
Chapter 29
2020-06-15
 21.5k  1k
30
Chapter 30
2020-06-20
 22k  1.1k
31
Chapter 31
2020-06-22
 21.9k  1.3k
32
Chapter 32
2020-06-27
 20k  591
33
Chapter 33
2020-06-29
 17.7k  2.1k
34
Chapter 34
2020-07-04
 17.1k  614
35
Chapter 35
2020-07-06
 16.8k  541
36
Chapter 36
2020-07-11
 16.3k  811
37
Chapter 37
2020-07-13
 18k  737
38
Chapter 38
2020-07-18
 18.7k  1.1k
39
Chapter 39
2020-07-20
 18.3k  1.7k
40
Chapter 40
2020-07-25
 17.3k  718
41
Chapter 41
2020-07-27
 19k  1k
42
Chapter 42
2020-08-01
 15.9k  822
43
Chapter 43
2020-08-03
 15.6k  662
44
Chapter 44
2020-08-08
 16.2k  504
45
Chapter 45
2020-08-10
 16.4k  702
46
Chapter 46
2020-08-15
 14.2k  512
47
Chapter 47
2020-08-17
 17.3k  670
48
Chapter 48
2020-08-22
 15.6k  606
49
Chapter 49
2020-08-24
 17k  752
50
Chapter 50
2020-08-29
 16.7k  610
51
Chapter 51
2020-08-31
 17.5k  794
52
Chapter 52
2020-09-05
 17k  688
53
Chapter 53
2020-09-07
 15.7k  461
54
Chapter 54
2020-09-12
 14.5k  696
55
Chapter 55
2020-09-14
 14.7k  357
56
Chapter 56
2020-09-19
 14.1k  281
57
Chapter 57
2020-09-21
 14.9k  553
58
Chapter 58
2020-09-26
 14.1k  617
59
Chapter 59
2020-09-28
 13k  334
60
Chapter 60
2020-10-03
 13.4k  424
61
Chapter 61
2020-10-05
 14.5k  497
62
Chapter 62
2020-10-10
 14.2k  317
63
Chapter 63
2020-10-12
 14.6k  679
64
Chapter 64
2020-10-17
 13.3k  581
65
Chapter 65
2020-10-19
 13.1k  331
66
Chapter 66
2020-10-24
 12.8k  376
67
Chapter 67
2020-10-26
 13k  379
68
Chapter 68
2020-10-31
 11.7k  212
69
Chapter 69
2020-11-02
 12.2k  249
70
Chapter 70
2020-11-07
 12.4k  384
71
Chapter 71
2020-11-09
 11.9k  297
72
Chapter 72
2020-11-14
 11.3k  524
73
Chapter 73
2020-11-16
 12.1k  395
74
Chapter 74
2020-11-21
 12k  526
75
Chapter 75
2020-11-23
 11k  568
76
Chapter 76
2020-11-28
 12k  458
77
Chapter 77
2020-11-30
 10.8k  507
78
Chapter 78
2020-12-05
 11k  347
79
Chapter 79
2020-12-07
 10.5k  438
80
Chapter 80
2020-12-12
 11.4k  358
81
Chapter 81
2020-12-14
 11.6k  446
82
Chapter 82
2020-12-19
 10.3k  173
83
Chapter 83
2020-12-21
 10.5k  357
84
Chapter 84
2020-12-26
 11.4k  362
85
Chapter 85
2020-12-28
 11k  278
86
Chapter 86
2021-01-02
 10.1k  136
87
Chapter 87
2021-01-04
 10.5k  260
88
Chapter 88
2021-01-09
 9.9k  289
89
Chapter 89
2021-01-11
 10.5k  296
90
Chapter 90
2021-01-16
 10.2k  264
91
Chapter 91
2021-01-18
 10.9k  366
92
Chapter 92
2021-01-23
 10k  354
93
Chapter 93
2021-01-25
 8.6k  139
94
Chapter 94
2021-01-30
 10.2k  167
95
Chapter 95
2021-02-01
 10.9k  468
96
Chapter 96
2021-02-06
 10.8k  393
97
Chapter 97
2021-02-08
 9.9k  366
98
Chapter 98
2021-02-13
 10.9k  372
99
Chapter 99
2021-02-15
 10.7k  405
100
Chapter 100
2021-02-20
 8.8k  314
101
Chapter 101
2021-02-20
 8.1k  142
102
Chapter 102
2021-02-20
 7.8k  175
103
Chapter 103
2021-02-20
 7.9k  254
104
Chapter 104
2021-02-20
 8.2k  289
105
Chapter 105
2021-02-20
 8.2k  183
106
Chapter 106
2021-02-20
 7.6k  136
107
Chapter 107
2021-02-20
 8k  149
108
Chapter 108
2021-02-20
 8.1k  276
109
Chapter 109
2021-02-20
 7.9k  250
110
Chapter 110
2021-02-20
 8.9k  535
111
Chapter 111
2021-02-22
 9.7k  855
112
Chapter 112
2021-02-27
 9.5k  420
113
Chapter 113
2021-03-01
 10.2k  605
114
Chapter 114
2021-03-06
 9.3k  586
115
Chapter 115
2021-03-08
 9k  318
116
Chapter 116
2021-03-13
 9.5k  385
117
Chapter 117
2021-03-15
 9.6k  381
118
Chapter 118
2021-03-20
 8.4k  309
119
Chapter 119
2021-03-21
 7.3k  231
120
Chapter 120
2021-03-21
 6.6k  226
121
Chapter 121
2021-03-21
 6.9k  138
122
Chapter 122
2021-03-21
 6.8k  204
123
Chapter 123
2021-03-21
 6.6k  185
124
Chapter 124
2021-03-21
 6.9k  191
125
Chapter 125
2021-03-21
 7k  162
126
Chapter 126
2021-03-21
 7.9k  246
127
Chapter 127
2021-03-21
 6.3k  111
128
Chapter 128
2021-03-21
 7.6k  238
129
Chapter 129
2021-03-22
 8.2k  387
130
Chapter 130
2021-03-27
 8.1k  337
131
Chapter 131
2021-03-29
 8.6k  513
132
Chapter 132
2021-04-03
 8.9k  453
133
Chapter 133
2021-04-05
 8.8k  422
134
Chapter 134
2021-04-10
 8.1k  289
135
Chapter 135
2021-04-12
 8.7k  580
136
Chapter 136
2021-04-17
 7.4k  316
137
Chapter 137
2021-04-19
 7.8k  349
138
Chapter 138
2021-04-24
 7.6k  296
139
Chapter 139
2021-04-26
 8.2k  524
140
Chapter 140
2021-05-01
 8.1k  366
141
Chapter 141
2021-05-03
 8k  563
142
Chapter 142
2021-05-08
 7.5k  604
143
Chapter 143
2021-05-10
 7.8k  393
144
Chapter 144
2021-05-15
 7.5k  334
145
Chapter 145
2021-05-17
 8k  482
146
Chapter 146
2021-05-22
 7.1k  293
147
Chapter 147
2021-05-24
 7.2k  403
148
Chapter 148
2021-05-29
 6.4k  343
149
Chapter 149
2021-05-29
 5.6k  128
150
Chapter 150
2021-05-29
 5.7k  68
151
Chapter 151
2021-05-29
 5.9k  53
152
Chapter 152
2021-05-29
 5.6k  64
153
Chapter 153
2021-05-29
 5.7k  335
154
Chapter 154
2021-05-29
 5.8k  166
155
Chapter 155
2021-05-29
 5.9k  84
156
Chapter 156
2021-05-29
 5.8k  60
157
Chapter 157
2021-05-29
 5.9k  101
158
Chapter 158
2021-05-29
 6.7k  211
159
Chapter 159
2021-05-31
 7.5k  429
160
Chapter 160
2021-05-19
 6.7k  272
161
Chapter 161
2021-06-05
 7.1k  357
162
Chapter 162
2021-06-07
 7.1k  407
163
Chapter 163
2021-06-12
 7.1k  433
164
Chapter 164
2021-06-14
 7.4k  564
165
Chapter 165
2021-06-19
 6.6k  311
166
Chapter 166
2021-06-21
 6.8k  411
167
Chapter 167
2021-06-26
 6.5k  354
168
Chapter 168
2021-06-28
 7.2k  587
169
Chapter 169
2021-07-03
 7.4k  468
170
Chapter 170
2021-07-05
 7.3k  418
171
Chapter 171
2021-07-10
 6.9k  527
172
Chapter 172
2021-07-12
 7.1k  736
173
Chapter 173
2021-07-17
 6.9k  417
174
Chapter 174
2021-07-19
 7.2k  728
175
Chapter 175
2021-07-24
 6k  352
176
Chapter 176
2021-07-26
 5.8k  461
177
Chapter 177
2021-07-31
 5.8k  365
178
Chapter 178
2021-08-02
 5.9k  462
179
Chapter 179
2021-08-07
 5.5k  463
180
Chapter 180
2021-08-09
 5.8k  527
181
Chapter 181
2021-08-14
 5.9k  415
182
Chapter 182
2021-08-16
 5.5k  515
183
Chapter 183
2021-08-21
 5.3k  466
184
Chapter 184
2021-08-23
 5.3k  354
185
Chapter 185
2021-08-26
 4.1k  150
186
Chapter 186
2021-08-26
 3.8k  107
187
Chapter 187
2021-08-26
 3.7k  67
188
Chapter 188
2021-08-26
 3.7k  117
189
Chapter 189
2021-08-26
 4.1k  87
190
Chapter 190
2021-08-26
 3.8k  138
191
Chapter 191
2021-08-26
 3.7k  91
192
Chapter 192
2021-08-26
 3.8k  93
193
Chapter 193
2021-08-26
 3.8k  76
194
Chapter 194
2021-08-26
 4.7k  241
195
Chapter 195
2021-08-28
 4.5k  221
196
Chapter 196
2021-08-30
 4.8k  348
197
Chapter 197
2021-09-04
 5k  420
198
Chapter 198
2021-09-06
 4.6k  385
199
Chapter 199
2021-09-11
 4.3k  279
200
Chapter 200
2021-09-13
 3.9k  273
201
Chapter 201
2021-09-18
 3.8k  196
202
Chapter 202
2021-09-20
 3.8k  306
203
Chapter 203
2021-09-25
 3.4k  256
204
Chapter 204
2021-09-27
 3.6k  359
205
Chapter 205
2021-10-02
 3.3k  225
206
Chapter 206
2021-10-04
 3.2k  276
207
Chapter 207
2021-10-09
 3k  166
208
Chapter 208
2021-10-11
 2.8k  240
209
Chapter 209
2021-10-16
 2.3k  112
210
Chapter 210
2021-10-16
 2.2k  183
211
Chapter 211
2021-10-16
 2.1k  50
212
Chapter 212
2021-10-16
 2k  54
213
Chapter 213
2021-10-16
 2.1k  74
214
Chapter 214
2021-10-16
 2.1k  109
215
Chapter 215
2021-10-16
 2.1k  81
216
Chapter 216
2021-10-16
 2k  151
217
Chapter 217
2021-10-16
 2k  37
218
Chapter 218
2021-10-16
 2.1k  30
219
Chapter 219
2021-10-16
 2.8k  147
220
Chapter 220
2021-10-18
 2.8k  274
221
Chapter 221
2021-10-23
 2.7k  205
222
Chapter 222
2021-10-25
 2.7k  244
223
Chapter 223
2021-10-30
 2.5k  258
224
Chapter 224
2021-11-01
 2.7k  214
225
Chapter 225
2021-11-06
 2.5k  129
226
Chapter 226
2021-11-08
 2.7k  210
227
Chapter 227
2021-11-13
 2.4k  199
228
Chapter 228
2021-11-15
 2.5k  218
229
Chapter 229
2021-11-20
 2.3k  195
230
Chapter 230
2021-11-22
 2.5k  287
231
Chapter 231
2021-11-27
 2.2k  128
232
Chapter 232
2021-11-29
 2.1k  200
233
Chapter 233
2021-12-04
 469  60
Đề xuất liên quan
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Cô Vợ Cuồng Bạo
Cô Vợ Cuồng Bạo
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Số mệnh/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Nhóc Xinh Bạo Lực
Nhóc Xinh Bạo Lực
Tình yêu/Ngọt sủng/Trùng sinh
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/Trốn cưới/419/Nghe lời
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play