MangaToon
Diệu Thủ Cuồng Y
Diệu Thủ Cuồng Y
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Harem
40.7M
4.6
Tên tác giả: Pojie

Cô muốn trở thành tuyệt sắc khuynh thành không? Tôi có thể giúp cô
Muốn cơ thể khỏe mạnh không? Tôi có thể giúp anh
Muốn sinh con không? Tôi có thể giúp các người
Thần y tại thế, cứu độ chúng sinh

Truyện này do Pojie cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 296 chương    /    (40124)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-05-06
 15k  1.9k
2
Chapter 2
2020-05-06
 12.8k  1.1k
3
Chapter 3
2020-05-06
 10.8k  689
4
Chapter 4
2020-05-06
 10k  443
5
Chapter 5
2020-05-06
 10.2k  447
6
Chapter 6
2020-05-06
 9.7k  493
7
Chapter 7
2020-05-06
 8.8k  179
8
Chapter 8
2020-05-06
 9.5k  363
9
Chapter 9
2020-05-06
 9.4k  505
10
Chapter 10
2020-05-06
 8.8k  688
11
Chapter 11
2020-05-08
 8.5k  387
12
Chapter 12
2020-05-11
 8.4k  391
13
Chapter 13
2020-05-15
 8.5k  387
14
Chapter 14
2020-05-18
 8.2k  389
15
Chapter 15
2020-05-22
 7.7k  222
16
Chapter 16
2020-05-25
 7.3k  204
17
Chapter 17
2020-05-29
 7.5k  461
18
Chapter 18
2020-06-01
 7.1k  294
19
Chapter 19
2020-06-05
 6.7k  177
20
Chapter 20
2020-06-06
 6.6k  278
21
Chapter 21
2020-06-06
 6.7k  515
22
Chapter 22
2020-06-06
 6.6k  230
23
Chapter 23
2020-06-06
 6.3k  222
24
Chapter 24
2020-06-06
 5.9k  217
25
Chapter 25
2020-06-06
 6.1k  321
26
Chapter 26
2020-06-06
 5.9k  186
27
Chapter 27
2020-06-06
 5.7k  106
28
Chapter 28
2020-06-06
 5.6k  120
29
Chapter 29
2020-06-06
 6k  295
30
Chapter 30
2020-06-08
 5.9k  249
31
Chapter 31
2020-06-12
 6.2k  304
32
Chapter 32
2020-06-15
 6k  389
33
Chapter 33
2020-06-19
 5.4k  279
34
Chapter 34
2020-06-22
 5.2k  248
35
Chapter 35
2020-06-26
 5.7k  304
36
Chapter 36
2020-06-29
 5.3k  229
37
Chapter 37
2020-06-29
 5.2k  211
38
Chapter 38
2020-06-29
 5.2k  70
39
Chapter 39
2020-06-29
 5.1k  133
40
Chapter 40
2020-06-29
 5.3k  191
41
Chapter 41
2020-06-29
 5.3k  226
42
Chapter 42
2020-06-29
 4.9k  102
43
Chapter 43
2020-06-29
 5k  162
44
Chapter 44
2020-06-29
 5k  246
45
Chapter 45
2020-06-29
 5.7k  458
46
Chapter 46
2020-07-03
 5k  250
47
Chapter 47
2020-07-06
 5.3k  295
48
Chapter 48
2020-07-10
 5k  265
49
Chapter 49
2020-07-11
 4.8k  116
50
Chapter 50
2020-07-11
 4.7k  185
51
Chapter 51
2020-07-11
 5k  205
52
Chapter 52
2020-07-11
 4.8k  121
53
Chapter 53
2020-07-11
 4.8k  103
54
Chapter 54
2020-07-11
 4.7k  96
55
Chapter 55
2020-07-11
 4.8k  227
56
Chapter 56
2020-07-11
 5.1k  313
57
Chapter 57
2020-07-13
 5.3k  583
58
Chapter 58
2020-07-17
 5.3k  3k
59
Chapter 59
2020-07-20
 5.2k  265
60
Chapter 60
2020-07-24
 5.1k  207
61
Chapter 61
2020-07-27
 5k  355
62
Chapter 62
2020-07-31
 4.9k  209
63
Chapter 63
2020-08-03
 4.9k  259
64
Chapter 64
2020-08-07
 5.3k  210
65
Chapter 65
2020-08-10
 5.1k  330
66
Chapter 66
2020-08-14
 4.8k  164
67
Chapter 67
2020-08-17
 4.8k  254
68
Chapter 68
2020-08-21
 4.6k  233
69
Chapter 69
2020-08-24
 4.7k  189
70
Chapter 70
2020-08-28
 4.5k  155
71
Chapter 71
2020-08-31
 4.5k  227
72
Chapter 72
2020-09-04
 4.6k  415
73
Chapter 73
2020-09-07
 4.5k  255
74
Chapter 74
2020-09-11
 4.4k  115
75
Chapter 75
2020-09-14
 4.4k  127
76
Chapter 76
2020-09-18
 4.2k  157
77
Chapter 77
2020-09-19
 4.3k  144
78
Chapter 78
2020-09-19
 3.9k  124
79
Chapter 79
2020-09-19
 4k  95
80
Chapter 80
2020-09-19
 4.1k  163
81
Chapter 81
2020-09-19
 4k  171
82
Chapter 82
2020-09-19
 4k  131
83
Chapter 83
2020-09-19
 3.8k  42
84
Chapter 84
2020-09-19
 3.8k  139
85
Chapter 85
2020-09-19
 3.7k  70
86
Chapter 86
2020-09-19
 4.1k  135
87
Chapter 87
2020-09-21
 4.3k  149
88
Chapter 88
2020-09-25
 4.4k  95
89
Chapter 89
2020-09-28
 4.2k  106
90
Chapter 90
2020-10-02
 4.3k  139
91
Chapter 91
2020-10-05
 4.3k  249
92
Chapter 92
2020-10-09
 4.4k  164
93
Chapter 93
2020-10-12
 4.3k  176
94
Chapter 94
2020-10-16
 4.5k  289
95
Chapter 95
2020-10-19
 4.2k  145
96
Chapter 96
2020-10-23
 4.1k  142
97
Chapter 97
2020-10-24
 3.6k  73
98
Chapter 98
2020-10-24
 3.6k  62
99
Chapter 99
2020-10-24
 3.6k  136
100
Chapter 100
2020-10-24
 3.6k  84
101
Chapter 101
2020-10-24
 3.6k  86
102
Chapter 102
2020-10-24
 3.5k  66
103
Chapter 103
2020-10-24
 3.6k  58
104
Chapter 104
2020-10-24
 3.5k  68
105
Chapter 105
2020-10-24
 3.5k  99
106
Chapter 106
2020-10-24
 3.8k  97
107
Chapter 107
2020-10-26
 3.8k  120
108
Chapter 108
2020-10-30
 3.9k  135
109
Chapter 109
2020-11-02
 3.8k  72
110
Chapter 110
2020-11-06
 3.7k  129
111
Chapter 111
2020-11-09
 3.6k  92
112
Chapter 112
2020-11-13
 3.6k  76
113
Chapter 113
2020-11-16
 3.5k  68
114
Chapter 114
2020-11-20
 3.7k  104
115
Chapter 115
2020-11-23
 3.5k  70
116
Chapter 116
2020-11-27
 3.5k  75
117
Chapter 117
2020-11-28
 3.3k  108
118
Chapter 118
2020-11-28
 3.2k  86
119
Chapter 119
2020-11-28
 3.2k  98
120
Chapter 120
2020-11-28
 3.2k  99
121
Chapter 121
2020-11-28
 3.1k  60
122
Chapter 122
2020-11-28
 3.1k  80
123
Chapter 123
2020-11-28
 3k  68
124
Chapter 124
2020-11-28
 3k  38
125
Chapter 125
2020-11-28
 3k  48
126
Chapter 126
2020-11-28
 3.7k  130
127
Chapter 127
2020-11-30
 3.5k  118
128
Chapter 128
2020-12-04
 3.3k  146
129
Chapter 129
2020-12-07
 3.3k  101
130
Chapter 130
2020-12-11
 3.3k  99
131
Chapter 131
2020-12-14
 3.1k  100
132
Chapter 132
2020-12-18
 3.3k  109
133
Chapter 133
2020-12-21
 3.1k  138
134
Chapter 134
2020-12-25
 3k  62
135
Chapter 135
2020-12-28
 3.1k  73
136
Chapter 136
2021-01-01
 3.2k  231
137
Chapter 137
2021-01-04
 3.1k  264
138
Chapter 138
2021-01-08
 2.9k  73
139
Chapter 139
2021-01-11
 2.9k  65
140
Chapter 140
2021-01-15
 2.9k  57
141
Chapter 141
2021-01-18
 3.2k  94
142
Chapter 142
2021-01-22
 2.9k  89
143
Chapter 143
2021-01-25
 2.8k  68
144
Chapter 144
2021-01-29
 2.8k  61
145
Chapter 145
2021-02-01
 2.8k  64
146
Chapter 146
2021-02-05
 2.7k  140
147
Chapter 147
2021-02-08
 2.8k  61
148
Chapter 148
2021-02-12
 2.7k  64
149
Chapter 149
2021-02-15
 2.7k  50
150
Chapter 150
2021-02-19
 2.8k  61
151
Chapter 151
2021-02-22
 2.7k  137
152
Chapter 152
2021-02-26
 2.7k  84
153
Chapter 153
2021-03-01
 2.6k  97
154
Chapter 154
2021-03-05
 2.4k  64
155
Chapter 155
2021-03-08
 2.4k  41
156
Chapter 156
2021-03-12
 2.5k  82
157
Chapter 157
2021-03-15
 2.4k  67
158
Chapter 158
2021-03-19
 2.4k  68
159
Chapter 159
2021-03-22
 2.6k  191
160
Chapter 160
2021-03-26
 2.6k  384
161
Chapter 161
2021-03-29
 2.4k  102
162
Chapter 162
2021-04-02
 2.4k  73
163
Chapter 163
2021-04-05
 2.4k  109
164
Chapter 164
2021-04-09
 2.3k  66
165
Chapter 165
2021-04-12
 2.3k  72
166
Chapter 166
2021-04-16
 2.4k  75
167
Chapter 167
2021-04-19
 2.3k  55
168
Chapter 168
2021-04-23
 2.1k  52
169
Chapter 169
2021-04-26
 2.1k  93
170
Chapter 170
2021-04-30
 2.2k  71
171
Chapter 171
2021-05-03
 2.1k  66
172
Chapter 172
2021-05-07
 2.2k  77
173
Chapter 173
2021-05-10
 2.1k  99
174
Chapter 174
2021-05-14
 2k  69
175
Chapter 175
2021-05-17
 2k  68
176
Chapter 176
2021-05-21
 2k  56
177
Chapter 177
2021-05-24
 2k  64
178
Chapter 178
2021-05-28
 2k  100
179
Chapter 179
2021-05-31
 1.9k  56
180
Chapter 180
2021-06-04
 2k  72
181
Chapter 181
2021-06-07
 2k  69
182
Chapter 182
2021-06-11
 2k  79
183
Chapter 183
2021-06-14
 1.9k  59
184
Chapter 184
2021-06-18
 1.9k  55
185
Chapter 185
2021-06-21
 1.9k  60
186
Chapter 186
2021-06-25
 2k  120
187
Chapter 187
2021-07-02
 1.9k  83
188
Chapter 188
2021-07-09
 1.8k  50
189
Chapter 189
2021-07-16
 1.8k  80
190
Chapter 190
2021-07-23
 1.8k  79
191
Chapter 191
2021-07-30
 1.8k  64
192
Chapter 192
2021-08-06
 1.7k  40
193
Chapter 193
2021-08-13
 1.7k  90
194
Chapter 194
2021-08-20
 1.7k  89
195
Chapter 195
2021-08-27
 1.6k  67
196
Chapter 196
2021-09-03
 1.6k  65
197
Chapter 197
2021-09-10
 1.5k  59
198
Chapter 198
2021-09-17
 1.4k  43
199
Chapter 199
2021-09-24
 1.4k  47
200
Chapter 200
2021-10-01
 1.4k  67
201
Chapter 201
2021-10-08
 1.3k  35
202
Chapter 202
2021-10-15
 1.4k  42
203
Chapter 203
2021-10-22
 1.3k  44
204
Chapter 204
2021-10-29
 1.4k  63
205
Chapter 205
2021-11-05
 1.3k  40
206
Chapter 206
2021-11-12
 1.3k  50
207
Chapter 207
2021-11-19
 1.3k  76
208
Chapter 208
2021-11-26
 1.3k  67
209
Chapter 209
2021-12-03
 1.3k  46
210
Chapter 210
2021-12-10
 1.3k  67
211
Chapter 211
2021-12-17
 1.2k  33
212
Chapter 212
2021-12-24
 1.2k  34
213
Chapter 213
2021-12-31
 1.2k  41
214
Chapter 214
2022-01-07
 1.2k  73
215
Chapter 215
2022-01-14
 1.1k  50
216
Chapter 216
2022-01-21
 1.1k  55
217
Chapter 217
2022-01-28
 1k  39
218
Chapter 218
2022-02-04
 1k  33
219
Chapter 219
2022-02-11
 979  25
220
Chapter 220
2022-02-18
 1k  43
221
Chapter 221
2022-02-25
 1k  43
222
Chapter 222
2022-03-04
 917  21
223
Chapter 223
2022-03-11
 933  23
224
Chapter 224
2022-03-18
 884  27
225
Chapter 225
2022-03-25
 923  36
226
Chapter 226
2022-04-01
 844  26
227
Chapter 227
2022-04-03
 805  14
228
Chapter 228
2022-04-03
 779  10
229
Chapter 229
2022-04-03
 766  13
230
Chapter 230
2022-04-03
 786  14
231
Chapter 231
2022-04-03
 771  16
232
Chapter 232
2022-04-03
 778  21
233
Chapter 233
2022-04-03
 793  20
234
Chapter 234
2022-04-03
 755  8
235
Chapter 235
2022-04-03
 783  10
236
Chapter 236
2022-04-03
 816  20
237
Chapter 237
2022-04-08
 799  20
238
Chapter 238
2022-04-15
 758  30
239
Chapter 239
2022-04-22
 798  28
240
Chapter 240
2022-04-29
 758  50
241
Chapter 241
2022-05-06
 744  32
242
Chapter 242
2022-05-13
 721  54
243
Chapter 243
2022-05-20
 748  36
244
Chapter 244
2022-05-27
 718  28
245
Chapter 245
2022-06-03
 713  29
246
Chapter 246
2022-06-10
 732  53
247
Chapter 247
2022-06-13
 664  10
248
Chapter 248
2022-06-13
 652  15
249
Chapter 249
2022-06-13
 687  25
250
Chapter 250
2022-06-13
 641  17
251
Chapter 251
2022-06-13
 650  33
252
Chapter 252
2022-06-13
 632  19
253
Chapter 253
2022-06-13
 675  31
254
Chapter 254
2022-06-17
 664  23
255
Chapter 255
2022-06-24
 644  25
256
Chapter 256
2022-07-01
 671  24
257
Chapter 257
2022-07-08
 621  21
258
Chapter 258
2022-07-15
 605  18
259
Chapter 259
2022-07-22
 576  26
260
Chapter 260
2022-07-29
 548  21
261
Chapter 261
2022-08-05
 540  23
262
Chapter 262
2022-08-12
 488  14
263
Chapter 263
2022-08-12
 488  8
264
Chapter 264
2022-08-12
 476  8
265
Chapter 265
2022-08-12
 513  15
266
Chapter 266
2022-08-12
 520  9
267
Chapter 267
2022-08-12
 460  6
268
Chapter 268
2022-08-12
 469  19
269
Chapter 269
2022-08-12
 509  23
270
Chapter 270
2022-08-19
 511  25
271
Chapter 271
2022-08-26
 464  17
272
Chapter 272
2022-09-02
 486  23
273
Chapter 273
2022-09-09
 452  11
274
Chapter 274
2022-09-16
 432  18
275
Chapter 275
2022-09-23
 423  20
276
Chapter 276
2022-09-30
 403  18
277
Chapter 277
2022-10-07
 378  17
278
Chapter 278
2022-10-14
 351  19
279
Chapter 279
2022-10-16
 316  4
280
Chapter 280
2022-10-16
 306  3
281
Chapter 281
2022-10-16
 299  9
282
Chapter 282
2022-10-16
 314  7
283
Chapter 283
2022-10-16
 294  3
284
Chapter 284
2022-10-16
 292  3
285
Chapter 285
2022-10-16
 289  5
286
Chapter 286
2022-10-16
 277  3
287
Chapter 287
2022-10-16
 282  6
288
Chapter 288
2022-10-16
 327  15
289
Chapter 289
2022-10-21
 320  19
290
Chapter 290
2022-10-28
 314  21
291
Chapter 291
2022-11-04
 290  12
292
Chapter 292
2022-11-11
 286  15
293
Chapter 293
2022-11-18
 253  13
294
Chapter 294
2022-11-25
 215  14
295
Chapter 295
2022-12-02
 194  15
296
Chapter 296
2022-12-09
 94  8
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Mắt Âm Dương Thần Cấp
Mắt Âm Dương Thần Cấp
Hành động/Hài Hước/Mạo Hiểm/Siêu năng lực/Đô thị/Dị năng/Bàn tay vàng/Harem/Nghịch tập/Anh hùng cứu mỹ nhân/Hiền lành/Vạn người mê/Thanh niên triển vọng
Võ Ảnh 3000 Đạo
Võ Ảnh 3000 Đạo
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không/Mạo Hiểm
Tuyệt Phẩm Thánh Y
Tuyệt Phẩm Thánh Y
Dị năng/Bàn tay vàng/Anh hùng cứu mỹ nhân
Vì Em Là Vợ Anh
Vì Em Là Vợ Anh
Tình yêu/Đã Full
Này Học Sinh Mới, Tôi Thích Cậu!
Này Học Sinh Mới, Tôi Thích Cậu!
Trường học/Tình yêu/Đam mỹ/Đã Full
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play