MangaToon
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Mạo Hiểm / Báo thù / Trùng sinh / Sư đồ / Tình tay ba / Harem / Tu tiên / Jack Sue / Vạn người mê
13.3M
4.7
Tên tác giả: xiamen1819

Dạ Bắc tỉnh lại, phát hiện bản thân đã sống dậy! Ba trăm năm qua đi, 108 nữ đệ tử năm xưa hắn từng thu nhận nay đã trở thành những đại mỹ nhân đủ mọi kiểu dáng.
Dạ Bắc: "Ba trăm năm... Ba trăm năm rồi, đến lượt vi sư "dạy dỗ" các con rồi!"

Truyện này do xiamen1819 cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 173 chương    /    (14279)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-08-18
 7.9k  756
2
Chapter 2
2021-08-25
 6.4k  271
3
Chapter 3
2021-08-25
 6.2k  207
4
Chapter 4
2021-08-25
 5.5k  147
5
Chapter 5
2021-08-25
 5.6k  157
6
Chapter 6
2021-08-25
 5.2k  168
7
Chapter 7
2021-08-25
 5.9k  122
8
Chapter 8
2021-08-25
 5.3k  133
9
Chapter 9
2021-08-25
 5.4k  114
10
Chapter 10
2021-08-25
 5.4k  136
11
Chapter 11
2021-08-27
 5.6k  479
12
Chapter 12
2021-09-01
 5.2k  266
13
Chapter 13
2021-09-03
 4.9k  253
14
Chapter 14
2021-09-07
 4.7k  104
15
Chapter 15
2021-09-08
 4.6k  139
16
Chapter 16
2021-09-10
 5k  121
17
Chapter 17
2021-09-15
 4.5k  150
18
Chapter 18
2021-09-17
 4.2k  175
19
Chapter 19
2021-09-22
 4k  129
20
Chapter 20
2021-09-24
 4k  153
21
Chapter 21
2021-09-29
 3.8k  94
22
Chapter 22
2021-10-01
 3.9k  135
23
Chapter 23
2021-10-04
 3.7k  96
24
Chapter 24
2021-10-04
 3.5k  47
25
Chapter 25
2021-10-04
 3.5k  43
26
Chapter 26
2021-10-04
 3.5k  33
27
Chapter 27
2021-10-04
 3.5k  60
28
Chapter 28
2021-10-04
 3.5k  54
29
Chapter 29
2021-10-04
 3.6k  58
30
Chapter 30
2021-10-06
 3.7k  105
31
Chapter 31
2021-10-08
 3.5k  97
32
Chapter 32
2021-10-13
 3.5k  103
33
Chapter 33
2021-10-15
 3.5k  135
34
Chapter 34
2021-10-20
 3.3k  83
35
Chapter 35
2021-10-22
 3.3k  77
36
Chapter 36
2021-10-27
 3.2k  60
37
Chapter 37
2021-10-29
 3.3k  121
38
Chapter 38
2021-11-03
 3.4k  74
39
Chapter 39
2021-11-05
 7k  146
40
Chapter 40
2021-11-10
 3.6k  131
41
Chapter 41
2021-11-12
 3.5k  142
42
Chapter 42
2021-11-14
 3.3k  71
43
Chapter 43
2021-11-14
 3.3k  85
44
Chapter 44
2021-11-14
 3.2k  63
45
Chapter 45
2021-11-14
 3.1k  51
46
Chapter 46
2021-11-14
 3.2k  54
47
Chapter 47
2021-11-14
 3.3k  103
48
Chapter 48
2021-11-14
 3.2k  98
49
Chapter 49
2021-11-14
 3.5k  70
50
Chapter 50
2021-11-14
 3.1k  65
51
Chapter 51
2021-11-14
 3.2k  91
52
Chapter 52
2021-11-17
 3.3k  103
53
Chapter 53
2021-11-19
 3.3k  146
54
Chapter 54
2021-11-24
 3.1k  79
55
Chapter 55
2021-11-26
 3.2k  115
56
Chapter 56
2021-12-01
 3k  69
57
Chapter 57
2021-12-03
 3.2k  112
58
Chapter 58
2021-12-08
 3.1k  100
59
Chapter 59
2021-12-10
 3.1k  104
60
Chapter 60
2021-12-15
 3.5k  163
61
Chapter 61
2021-12-17
 3.1k  103
62
Chapter 62
2021-12-22
 3k  96
63
Chapter 63
2021-12-24
 3k  119
64
Chapter 64
2021-12-29
 3k  89
65
Chapter 65
2021-12-31
 3k  99
66
Chapter 66
2022-01-05
 2.9k  87
67
Chapter 67
2022-01-07
 3k  148
68
Chapter 68
2022-01-12
 2.9k  117
69
Chapter 69
2022-01-14
 2.8k  167
70
Chapter 70
2022-01-19
 2.8k  127
71
Chapter 71
2022-01-21
 3k  147
72
Chapter 72
2022-01-26
 2.7k  87
73
Chapter 73
2022-01-28
 2.7k  83
74
Chapter 74
2022-02-02
 2.5k  67
75
Chapter 75
2022-02-04
 2.6k  55
76
Chapter 76
2022-02-09
 2.7k  56
77
Chapter 77
2022-02-11
 2.7k  120
78
Chapter 78
2022-02-16
 2.8k  74
79
Chapter 79
2022-02-18
 2.8k  181
80
Chapter 80
2022-02-23
 2.5k  98
81
Chapter 81
2022-02-25
 2.5k  96
82
Chapter 82
2022-03-02
 2.4k  82
83
Chapter 83
2022-03-04
 2.5k  83
84
Chapter 84
2022-03-09
 2.4k  84
85
Chapter 85
2022-03-11
 2.4k  109
86
Chapter 86
2022-03-16
 2.3k  73
87
Chapter 87
2022-03-18
 2.4k  88
88
Chapter 88
2022-03-23
 2.2k  58
89
Chapter 89
2022-03-25
 2.3k  77
90
Chapter 90
2022-03-30
 2.1k  77
91
Chapter 91
2022-04-01
 2.2k  63
92
Chapter 92
2022-04-06
 2.1k  53
93
Chapter 93
2022-04-08
 2.2k  83
94
Chapter 94
2022-04-13
 2.1k  73
95
Chapter 95
2022-04-15
 2.1k  88
96
Chapter 96
2022-04-20
 2.1k  42
97
Chapter 97
2022-04-22
 2.1k  61
98
Chapter 98
2022-04-27
 2.2k  81
99
Chapter 99
2022-04-29
 2.3k  131
100
Chapter 100
2022-05-04
 2.1k  95
101
Chapter 101
2022-05-06
 2.1k  62
102
Chapter 102
2022-05-11
 2k  37
103
Chapter 103
2022-05-13
 2k  53
104
Chapter 104
2022-05-18
 2k  51
105
Chapter 105
2022-05-20
 2k  53
106
Chapter 106
2022-05-25
 1.9k  39
107
Chapter 107
2022-05-27
 1.9k  67
108
Chapter 108
2022-06-01
 1.8k  57
109
Chapter 109
2022-06-03
 1.9k  61
110
Chapter 110
2022-06-08
 1.8k  56
111
Chapter 111
2022-06-10
 1.8k  68
112
Chapter 112
2022-06-15
 1.7k  47
113
Chapter 113
2022-06-17
 1.7k  64
114
Chapter 114
2022-06-22
 1.7k  48
115
Chapter 115
2022-06-24
 1.6k  74
116
Chapter 116
2022-06-29
 1.6k  49
117
Chapter 117
2022-07-01
 1.7k  77
118
Chapter 118
2022-07-06
 1.6k  46
119
Chapter 119
2022-07-08
 1.5k  45
120
Chapter 120
2022-07-13
 1.4k  45
121
Chapter 121
2022-07-15
 1.5k  33
122
Chapter 122
2022-07-20
 1.4k  52
123
Chapter 123
2022-07-22
 1.3k  55
124
Chapter 124
2022-07-27
 1.3k  62
125
Chapter 125
2022-07-29
 1.3k  61
126
Chapter 126
2022-08-03
 1.3k  39
127
Chapter 127
2022-08-05
 1.3k  63
128
Chapter 128
2022-08-10
 1.2k  65
129
Chapter 129
2022-08-12
 1.2k  45
130
Chapter 130
2022-08-17
 1.2k  37
131
Chapter 131
2022-08-19
 1.2k  46
132
Chapter 132
2022-08-24
 1.1k  36
133
Chapter 133
2022-08-26
 1.1k  32
134
Chapter 134
2022-08-31
 1.1k  27
135
Chapter 135
2022-09-02
 1.1k  35
136
Chapter 136
2022-09-07
 993  29
137
Chapter 137
2022-09-09
 965  26
138
Chapter 138
2022-09-09
 933  19
139
Chapter 139
2022-09-09
 930  19
140
Chapter 140
2022-09-09
 947  16
141
Chapter 141
2022-09-09
 900  24
142
Chapter 142
2022-09-09
 907  12
143
Chapter 143
2022-09-09
 900  16
144
Chapter 144
2022-09-09
 1k  32
145
Chapter 145
2022-09-14
 963  35
146
Chapter 146
2022-09-16
 956  32
147
Chapter 147
2022-09-21
 928  25
148
Chapter 148
2022-09-23
 953  31
149
Chapter 149
2022-09-28
 846  23
150
Chapter 150
2022-09-30
 851  33
151
Chapter 151
2022-10-01
 878  27
152
Chapter 152
2022-10-02
 787  25
153
Chapter 153
2022-10-03
 812  31
154
Chapter 154
2022-10-05
 829  29
155
Chapter 155
2022-10-07
 814  28
156
Chapter 156
2022-10-12
 780  16
157
Chapter 157
2022-10-14
 750  28
158
Chapter 158
2022-10-19
 713  27
159
Chapter 159
2022-10-21
 712  34
160
Chapter 160
2022-10-26
 673  40
161
Chapter 161
2022-10-28
 693  25
162
Chapter 162
2022-11-02
 653  45
163
Chapter 163
2022-11-04
 631  26
164
Chapter 164
2022-11-09
 570  29
165
Chapter 165
2022-11-11
 592  30
166
Chapter 166
2022-11-16
 555  16
167
Chapter 167
2022-11-18
 533  31
168
Chapter 168
2022-11-23
 493  18
169
Chapter 169
2022-11-25
 468  22
170
Chapter 170
2022-11-30
 413  15
171
Chapter 171
2022-12-02
 385  19
172
Chapter 172
2022-12-07
 290  12
173
Chapter 173
2022-12-09
 203  14
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Harem/Nuôi lớn/Đánh quái thăng cấp/Lăng nhăng/Hoàng tử/Thanh niên triển vọng
Võ Nghịch
Võ Nghịch
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Võ Ảnh 3000 Đạo
Võ Ảnh 3000 Đạo
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không/Mạo Hiểm
Nghịch Thiên Chí Tôn
Nghịch Thiên Chí Tôn
Huyền huyễn/Xuyên Không/Thanh mai trúc mã/Đối đầu/Bàn tay vàng/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp
TRỌN ĐỜI BÊN NHAU.
TRỌN ĐỜI BÊN NHAU.
Đã Full/Hôn nhân gia đình - Bảo bảo/Hôn nhân gia đình -Ngọt ngào sủng thê/Tình yêu - Vượt qua giai cấp/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1/Ngược luyến tình thâm
[ Xuyên Không ] Sao Tôi Lại Có Nhiều Chồng Tới Vậy
[ Xuyên Không ] Sao Tôi Lại Có Nhiều Chồng Tới Vậy
Đam mỹ/Xuyên Không/Ngọt sủng/Harem
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play