Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ
Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ
Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không / Cung đình
23M
4.8
Tên tác giả: MiFenPink

Một đời yêu say đắm nhưng chịu không biết bao tủi nhục, tự tử nhưng không chết, lại được quay về quá khứ làm lại cuộc đời, yêu người nên yêu, hận người nên hận, có thù tất báo. Mang theo khả năng chỉ cần chạm vào người đó là có thể nhìn thấu tâm tư họ, nàng sẽ khiến nợ máu phải trả bằng máu

Truyện này do MiFenPink cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 172 chương    /    (26238)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 172 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-03-06
 18k  1.3k
2
Chapter 2
2020-03-06
 15.7k  891
3
Chapter 3
2020-03-06
 14.4k  886
4
Chapter 4
2020-03-06
 14.8k  681
5
Chapter 5
2020-03-06
 12.5k  337
6
Chapter 6
2020-03-06
 14.1k  390
7
Chapter 7
2020-03-06
 12.5k  262
8
Chapter 8
2020-03-06
 12.6k  351
9
Chapter 9
2020-03-06
 12.4k  280
10
Chapter 10
2020-03-06
 14.8k  861
11
Chapter 11
2020-03-07
 12.8k  419
12
Chapter 12
2020-03-10
 11.8k  353
13
Chapter 13
2020-03-12
 12k  264
14
Chapter 14
2020-03-14
 13.6k  743
15
Chapter 15
2020-03-17
 11.4k  367
16
Chapter 16
2020-03-19
 12.7k  686
17
Chapter 17
2020-03-24
 11.3k  485
18
Chapter 18
2020-03-26
 11.8k  716
19
Chapter 19
2020-03-31
 11k  212
20
Chapter 20
2020-04-02
 10.9k  474
21
Chapter 21
2020-04-07
 10.8k  488
22
Chapter 22
2020-04-09
 11.1k  383
23
Chapter 23
2020-04-14
 10.9k  475
24
Chapter 24
2020-04-16
 8.6k  469
25
Chapter 25
2020-04-21
 7.9k  311
26
Chapter 26
2020-04-23
 8.5k  575
27
Chapter 27
2020-04-28
 7.6k  271
28
Chapter 28
2020-04-30
 7.6k  348
29
Chapter 29
2020-05-05
 7.2k  213
30
Chapter 30
2020-05-07
 7.3k  250
31
Chapter 31
2020-05-12
 6.8k  215
32
Chapter 32
2020-05-14
 7k  281
33
Chapter 33
2020-05-19
 5.9k  121
34
Chapter 34
2020-05-21
 6k  140
35
Chapter 35
2020-05-26
 5.8k  297
36
Chapter 36
2020-05-28
 6.2k  347
37
Chapter 37
2020-06-02
 5.9k  225
38
Chapter 38
2020-06-04
 5.6k  101
39
Chapter 39
2020-06-09
 5.2k  127
40
Chapter 40
2020-06-11
 4.9k  118
41
Chapter 41
2020-06-16
 5k  273
42
Chapter 42
2020-06-18
 4.5k  186
43
Chapter 43
2020-06-23
 4.5k  198
44
Chapter 44
2020-06-25
 4.4k  141
45
Chapter 45
2020-06-30
 4k  143
46
Chapter 46
2020-07-02
 4.1k  194
47
Chapter 47
2020-07-07
 3.8k  73
48
Chapter 48
2020-07-09
 4.2k  164
49
Chapter 49
2020-07-14
 3.9k  107
50
Chapter 50
2020-07-16
 4.1k  218
51
Chapter 51
2020-07-21
 3.8k  107
52
Chapter 52
2020-07-23
 3.9k  148
53
Chapter 53
2020-07-28
 3.9k  163
54
Chapter 54
2020-07-30
 3.7k  120
55
Chapter 55
2020-08-04
 3.5k  119
56
Chapter 56
2020-08-06
 3.4k  152
57
Chapter 57
2020-08-11
 3.3k  62
58
Chapter 58
2020-08-13
 3.4k  85
59
Chapter 59
2020-08-18
 3.3k  160
60
Chapter 60
2020-08-20
 3.3k  66
61
Chapter 61
2020-08-25
 3.3k  57
62
Chapter 62
2020-08-27
 3.5k  117
63
Chapter 63
2020-09-01
 3.1k  107
64
Chapter 64
2020-09-03
 3.2k  111
65
Chapter 65
2020-09-08
 3.1k  77
66
Chapter 66
2020-09-10
 2.9k  121
67
Chapter 67
2020-09-15
 2.7k  77
68
Chapter 68
2020-09-17
 2.9k  77
69
Chapter 69
2020-09-22
 2.6k  29
70
Chapter 70
2020-09-24
 2.6k  131
71
Chapter 71
2020-09-29
 2.4k  28
72
Chapter 72
2020-10-01
 2.4k  51
73
Chapter 73
2020-10-06
 2.5k  120
74
Chapter 74
2020-10-08
 2.5k  85
75
Chapter 75
2020-10-13
 2.3k  150
76
Chapter 76
2020-10-15
 2.4k  77
77
Chapter 77
2020-10-20
 2.3k  73
78
Chapter 78
2020-10-22
 2.2k  64
79
Chapter 79
2020-10-27
 2.2k  40
80
Chapter 80
2020-10-29
 2.2k  45
81
Chapter 81
2020-11-03
 2.1k  63
82
Chapter 82
2020-11-05
 2.1k  59
83
Chapter 83
2020-11-10
 2k  75
84
Chapter 84
2020-11-12
 2.1k  107
85
Chapter 85
2020-11-17
 2.1k  82
86
Chapter 86
2020-11-19
 2.1k  67
87
Chapter 87
2020-11-24
 2k  51
88
Chapter 88
2020-11-26
 1.9k  30
89
Chapter 89
2020-12-01
 1.8k  63
90
Chapter 90
2020-12-03
 1.8k  75
91
Chapter 91
2020-12-08
 1.8k  29
92
Chapter 92
2020-12-10
 1.8k  60
93
Chapter 93
2020-12-15
 1.8k  75
94
Chapter 94
2020-12-17
 1.7k  50
95
Chapter 95
2020-12-22
 1.7k  56
96
Chapter 96
2020-12-24
 1.8k  57
97
Chapter 97
2020-12-29
 1.7k  45
98
Chapter 98
2020-12-31
 1.6k  51
99
Chapter 99
2021-01-05
 1.5k  37
100
Chapter 100
2021-01-07
 1.6k  29
101
Chapter 101
2021-01-12
 1.6k  30
102
Chapter 102
2021-01-14
 1.6k  24
103
Chapter 103
2021-01-19
 1.7k  60
104
Chapter 104
2021-01-21
 1.6k  32
105
Chapter 105
2021-01-26
 1.7k  63
106
Chapter 106
2021-01-28
 1.8k  70
107
Chapter 107
2021-02-02
 1.7k  84
108
Chapter 108
2021-02-04
 1.7k  129
109
Chapter 109
2021-02-09
 1.7k  55
110
Chapter 110
2021-02-11
 1.9k  127
111
Chapter 111
2021-02-16
 1.7k  52
112
Chapter 112
2021-02-18
 1.7k  67
113
Chapter 113
2021-02-23
 1.5k  52
114
Chapter 114
2021-02-25
 1.7k  78
115
Chapter 115
2021-03-02
 1.5k  38
116
Chapter 116
2021-03-04
 1.5k  39
117
Chapter 117
2021-03-09
 1.4k  50
118
Chapter 118
2021-03-11
 1.4k  83
119
Chapter 119
2021-03-16
 1.5k  60
120
Chapter 120
2021-03-18
 1.4k  52
121
Chapter 121
2021-03-23
 1.4k  31
122
Chapter 122
2021-03-25
 1.4k  47
123
Chapter 123
2021-03-30
 1.3k  48
124
Chapter 124
2021-04-01
 1.3k  47
125
Chapter 125
2021-04-06
 1.2k  56
126
Chapter 126
2021-04-08
 1.2k  42
127
Chapter 127
2021-04-13
 1.2k  47
128
Chapter 128
2021-04-15
 1.2k  39
129
Chapter 129
2021-04-20
 1.2k  44
130
Chapter 130
2021-04-22
 1.2k  50
131
Chapter 131
2021-04-27
 1.2k  53
132
Chapter 132
2021-04-29
 1.2k  82
133
Chapter 133
2021-05-04
 1.3k  71
134
Chapter 134
2021-05-06
 1.2k  70
135
Chapter 135
2021-05-11
 1.1k  47
136
Chapter 136
2021-05-13
 1.2k  56
137
Chapter 137
2021-05-18
 1.2k  42
138
Chapter 138
2021-05-20
 1.2k  60
139
Chapter 139
2021-05-25
 1.1k  69
140
Chapter 140
2021-05-27
 1.1k  49
141
Chapter 141
2021-06-01
 1k  59
142
Chapter 142
2021-06-03
 1.2k  105
143
Chapter 143
2021-06-08
 1.1k  55
144
Chapter 144
2021-06-10
 1.1k  49
145
Chapter 145
2021-06-15
 982  46
146
Chapter 146
2021-06-17
 991  48
147
Chapter 147
2021-06-24
 1k  61
148
Chapter 148
2021-07-01
 1.1k  88
149
Chapter 149
2021-07-08
 1k  83
150
Chapter 150
2021-07-15
 1.2k  202
151
Chapter 151
2021-09-26
 937  87
152
Chapter 152
2021-10-03
 877  48
153
Chapter 153
2021-10-10
 800  53
154
Chapter 154
2021-10-17
 715  31
155
Chapter 155
2021-10-24
 671  33
156
Chapter 156
2021-10-31
 685  37
157
Chapter 157
2021-11-26
 587  17
158
Chapter 158
2021-12-03
 616  32
159
Chapter 159
2022-01-12
 601  44
160
Chapter 160
2022-02-13
 541  35
161
Chapter 161
2022-02-20
 500  34
162
Chapter 162
2022-02-27
 479  24
163
Chapter 163
2022-03-06
 488  30
164
Chapter 164
2022-03-13
 595  37
165
Chapter 165
2022-05-28
 407  26
166
Chapter 166
2022-06-04
 381  19
167
Chapter 167
2022-06-11
 436  37
168
Chapter 168
2022-06-18
 450  25
169
Chapter 169
2022-06-25
 388  13
170
Chapter 170
2022-07-02
 359  49
171
Chapter 171
2022-07-09
 361  42
172
Chapter 172
2022-08-19
 64  7
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Trò Chơi Trừng Phạt Của Ác Nữ
Trò Chơi Trừng Phạt Của Ác Nữ
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không
Loạn Thế Đế Hậu
Loạn Thế Đế Hậu
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không
Cô Dâu Bí Mật
Cô Dâu Bí Mật
Tình yêu/Tổng tài
Hoàng Thái Tử, Nhận Nuôi Tôi Đi
Hoàng Thái Tử, Nhận Nuôi Tôi Đi
Tình yêu/Xuyên Không
Nhặc Được 1 Tiểu Công Chúa Đáng Yêu
Nhặc Được 1 Tiểu Công Chúa Đáng Yêu
Trường học/Hành động/Tình yêu
Bỗng Một Ngày Lại Xuyên Không
Bỗng Một Ngày Lại Xuyên Không
Tình yêu/Xuyên Không/Siêu năng lực
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play