Đồng Tu Tiên Ma
Đồng Tu Tiên Ma Đồng Tu Tiên Ma
Đồng Tu Tiên Ma
Tiếp tục cập nhật
Huyền huyễn / Mạo Hiểm
8.4M
4.6
Tên tác giả: Daxingdao Comic

Ba đời bảy kiếp ân oán, mối tình thù nghìn năm giữa chính đạo và ma giáo... Một mình cậu, một thanh kiếm, cậu sẽ đối diện với thế gian này ra sao... Truyện này do Daxingdao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 203 chương    /    (6236)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 203 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-02-17
 5.5k  747
2
Chapter 2
2021-02-17
 4.8k  191
3
Chapter 3
2021-02-17
 4.5k  163
4
Chapter 4
2021-02-17
 4k  108
5
Chapter 5
2021-02-17
 3.4k  87
6
Chapter 6
2021-02-17
 3.1k  63
7
Chapter 7
2021-02-17
 2.9k  99
8
Chapter 8
2021-02-17
 3k  80
9
Chapter 9
2021-02-17
 2.9k  61
10
Chapter 10
2021-02-17
 2.9k  73
11
Chapter 11
2021-02-19
 2.8k  106
12
Chapter 12
2021-02-24
 2.6k  93
13
Chapter 13
2021-02-26
 2.6k  90
14
Chapter 14
2021-03-03
 2.5k  102
15
Chapter 15
2021-03-05
 2.3k  65
16
Chapter 16
2021-03-10
 2.3k  52
17
Chapter 17
2021-03-12
 2.2k  44
18
Chapter 18
2021-03-17
 2.2k  50
19
Chapter 19
2021-03-19
 2.1k  57
20
Chapter 20
2021-03-24
 2.1k  54
21
Chapter 21
2021-03-26
 2.1k  40
22
Chapter 22
2021-03-31
 2k  46
23
Chapter 23
2021-04-02
 1.8k  53
24
Chapter 24
2021-04-03
 1.8k  35
25
Chapter 25
2021-04-03
 1.8k  32
26
Chapter 26
2021-04-03
 1.7k  28
27
Chapter 27
2021-04-03
 1.8k  27
28
Chapter 28
2021-04-03
 1.7k  28
29
Chapter 29
2021-04-03
 1.7k  30
30
Chapter 30
2021-04-03
 1.6k  23
31
Chapter 31
2021-04-03
 1.8k  26
32
Chapter 32
2021-04-03
 1.7k  29
33
Chapter 33
2021-04-03
 1.7k  42
34
Chapter 34
2021-04-07
 1.7k  40
35
Chapter 35
2021-04-09
 1.7k  37
36
Chapter 36
2021-04-14
 1.6k  51
37
Chapter 37
2021-04-16
 1.6k  41
38
Chapter 38
2021-04-21
 1.5k  50
39
Chapter 39
2021-04-23
 1.6k  54
40
Chapter 40
2021-04-28
 1.6k  28
41
Chapter 41
2021-04-30
 1.5k  35
42
Chapter 42
2021-05-05
 1.5k  34
43
Chapter 43
2021-05-07
 1.6k  61
44
Chapter 44
2021-05-12
 1.5k  44
45
Chapter 45
2021-05-14
 1.6k  50
46
Chapter 46
2021-05-19
 1.4k  62
47
Chapter 47
2021-05-21
 1.5k  51
48
Chapter 48
2021-05-26
 1.4k  32
49
Chapter 49
2021-05-28
 1.3k  42
50
Chapter 50
2021-05-28
 1.3k  20
51
Chapter 51
2021-05-28
 1.4k  28
52
Chapter 52
2021-05-28
 1.3k  29
53
Chapter 53
2021-05-28
 1.3k  25
54
Chapter 54
2021-05-28
 1.4k  31
55
Chapter 55
2021-05-28
 1.3k  30
56
Chapter 56
2021-05-28
 1.3k  19
57
Chapter 57
2021-05-28
 1.3k  17
58
Chapter 58
2021-05-28
 1.3k  15
59
Chapter 59
2021-05-28
 1.5k  50
60
Chapter 60
2021-06-02
 1.4k  47
61
Chapter 61
2021-06-04
 1.4k  46
62
Chapter 62
2021-06-09
 1.4k  28
63
Chapter 63
2021-06-11
 1.3k  27
64
Chapter 64
2021-06-16
 1.3k  18
65
Chapter 65
2021-06-18
 1.2k  34
66
Chapter 66
2021-06-23
 1.2k  29
67
Chapter 67
2021-06-25
 1.2k  30
68
Chapter 68
2021-06-30
 1.2k  30
69
Chapter 69
2021-07-02
 1.2k  23
70
Chapter 70
2021-07-07
 1.2k  23
71
Chapter 71
2021-07-09
 1.1k  29
72
Chapter 72
2021-07-14
 1.2k  23
73
Chapter 73
2021-07-16
 1.1k  28
74
Chapter 74
2021-07-19
 1.2k  22
75
Chapter 75
2021-07-19
 1.1k  17
76
Chapter 76
2021-07-19
 1.2k  39
77
Chapter 77
2021-07-19
 1.1k  8
78
Chapter 78
2021-07-19
 1.1k  15
79
Chapter 79
2021-07-19
 1.1k  31
80
Chapter 80
2021-07-19
 1k  25
81
Chapter 81
2021-07-19
 1k  11
82
Chapter 82
2021-07-19
 1k  9
83
Chapter 83
2021-07-19
 1.1k  26
84
Chapter 84
2021-07-21
 1.1k  59
85
Chapter 85
2021-07-23
 1.1k  45
86
Chapter 86
2021-07-28
 1.1k  43
87
Chapter 87
2021-07-30
 1.1k  47
88
Chapter 88
2021-08-04
 1k  30
89
Chapter 89
2021-08-06
 1k  28
90
Chapter 90
2021-08-11
 1k  20
91
Chapter 91
2021-08-13
 969  32
92
Chapter 92
2021-08-18
 964  22
93
Chapter 93
2021-08-20
 993  31
94
Chapter 94
2021-08-25
 949  23
95
Chapter 95
2021-08-27
 908  23
96
Chapter 96
2021-09-01
 921  21
97
Chapter 97
2021-09-03
 939  16
98
Chapter 98
2021-09-08
 921  25
99
Chapter 99
2021-09-10
 831  20
100
Chapter 100
2021-09-15
 804  29
101
Chapter 101
2021-09-17
 768  21
102
Chapter 102
2021-09-22
 751  33
103
Chapter 103
2021-09-24
 730  20
104
Chapter 104
2021-09-29
 752  18
105
Chapter 105
2021-10-01
 775  24
106
Chapter 106
2021-10-06
 734  11
107
Chapter 107
2021-10-08
 703  22
108
Chapter 108
2021-10-13
 690  15
109
Chapter 109
2021-10-15
 693  14
110
Chapter 110
2021-10-20
 650  18
111
Chapter 111
2021-10-22
 654  16
112
Chapter 112
2021-10-27
 645  18
113
Chapter 113
2021-10-29
 612  12
114
Chapter 114
2021-11-03
 610  15
115
Chapter 115
2021-11-05
 592  11
116
Chapter 116
2021-11-10
 531  6
117
Chapter 117
2021-11-12
 559  7
118
Chapter 118
2021-11-17
 524  36
119
Chapter 119
2021-11-19
 543  6
120
Chapter 120
2021-11-24
 531  16
121
Chapter 121
2021-11-26
 547  14
122
Chapter 122
2021-12-01
 532  16
123
Chapter 123
2021-12-03
 546  11
124
Chapter 124
2021-12-04
 516  10
125
Chapter 125
2021-12-04
 524  10
126
Chapter 126
2021-12-04
 523  12
127
Chapter 127
2021-12-04
 504  10
128
Chapter 128
2021-12-04
 480  14
129
Chapter 129
2021-12-04
 471  21
130
Chapter 130
2021-12-04
 499  7
131
Chapter 131
2021-12-04
 468  7
132
Chapter 132
2021-12-04
 474  10
133
Chapter 133
2021-12-04
 473  22
134
Chapter 134
2021-12-08
 454  11
135
Chapter 135
2021-12-10
 481  12
136
Chapter 136
2021-12-15
 450  11
137
Chapter 137
2021-12-17
 465  10
138
Chapter 138
2021-12-22
 453  11
139
Chapter 139
2021-12-24
 456  16
140
Chapter 140
2021-12-29
 462  14
141
Chapter 141
2021-12-31
 441  12
142
Chapter 142
2022-01-05
 421  11
143
Chapter 143
2022-01-07
 432  13
144
Chapter 144
2022-01-12
 413  10
145
Chapter 145
2022-01-14
 443  16
146
Chapter 146
2022-01-19
 397  14
147
Chapter 147
2022-01-21
 411  17
148
Chapter 148
2022-01-26
 395  14
149
Chapter 149
2022-01-28
 392  8
150
Chapter 150
2022-02-02
 366  24
151
Chapter 151
2022-02-04
 375  12
152
Chapter 152
2022-02-09
 354  5
153
Chapter 153
2022-02-11
 364  8
154
Chapter 154
2022-02-16
 368  13
155
Chapter 155
2022-02-18
 367  8
156
Chapter 156
2022-02-23
 363  15
157
Chapter 157
2022-02-25
 435  18
158
Chapter 158
2022-03-02
 375  20
159
Chapter 159
2022-03-04
 376  15
160
Chapter 160
2022-03-09
 338  8
161
Chapter 161
2022-03-11
 335  18
162
Chapter 162
2022-03-16
 312  9
163
Chapter 163
2022-03-18
 323  17
164
Chapter 164
2022-03-23
 297  8
165
Chapter 165
2022-03-25
 309  10
166
Chapter 166
2022-03-27
 287  8
167
Chapter 167
2022-03-27
 285  5
168
Chapter 168
2022-03-27
 300  3
169
Chapter 169
2022-03-27
 302  5
170
Chapter 170
2022-03-27
 323  5
171
Chapter 171
2022-03-27
 313  7
172
Chapter 172
2022-03-27
 290  9
173
Chapter 173
2022-03-27
 299  9
174
Chapter 174
2022-03-27
 295  10
175
Chapter 175
2022-03-27
 338  15
176
Chapter 176
2022-03-30
 307  10
177
Chapter 177
2022-04-01
 332  18
178
Chapter 178
2022-04-06
 318  20
179
Chapter 179
2022-04-08
 308  10
180
Chapter 180
2022-04-13
 297  14
181
Chapter 181
2022-04-15
 300  4
182
Chapter 182
2022-04-20
 267  10
183
Chapter 183
2022-04-22
 289  12
184
Chapter 184
2022-04-27
 269  12
185
Chapter 185
2022-04-29
 266  11
186
Chapter 186
2022-05-04
 250  15
187
Chapter 187
2022-05-06
 242  7
188
Chapter 188
2022-05-11
 240  6
189
Chapter 189
2022-05-13
 231  12
190
Chapter 190
2022-05-18
 237  10
191
Chapter 191
2022-05-20
 232  12
192
Chapter 192
2022-05-25
 230  11
193
Chapter 193
2022-05-27
 233  23
194
Chapter 194
2022-06-01
 198  9
195
Chapter 195
2022-06-03
 194  16
196
Chapter 196
2022-06-08
 190  8
197
Chapter 197
2022-06-10
 189  14
198
Chapter 198
2022-06-15
 171  13
199
Chapter 199
2022-06-17
 157  11
200
Chapter 200
2022-06-22
 153  6
201
Chapter 201
2022-06-24
 149  7
202
Chapter 202
2022-06-29
 136  6
203
Chapter 203
2022-07-01
 132  10
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Võ Thần Chủ Tể
Võ Thần Chủ Tể
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
( DROP Truyện ) Tôi Xuyên Không Vào Thế Giới Tiểu Thuyết. Trong Dàn Harem Của Tôi Có Cả Nữ9
( DROP Truyện ) Tôi Xuyên Không Vào Thế Giới Tiểu Thuyết. Trong Dàn Harem Của Tôi Có Cả Nữ9
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full/Siêu năng lực
Lạc Giữa Mộng Ảo Nhân Duyên
Lạc Giữa Mộng Ảo Nhân Duyên
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không/Viễn tưởng/Đã Full
[ Mau Xuyên ] Nam Thần Là Của Ta
[ Mau Xuyên ] Nam Thần Là Của Ta
Trường học/Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play