Đồng Tu Tiên Ma
Đồng Tu Tiên Ma Đồng Tu Tiên Ma
Đồng Tu Tiên Ma
Đã Full
Huyền huyễn / Mạo Hiểm
9.5M
4.5
Tên tác giả: Daxingdao Comic

Ba đời bảy kiếp ân oán, mối tình thù nghìn năm giữa chính đạo và ma giáo... Một mình cậu, một thanh kiếm, cậu sẽ đối diện với thế gian này ra sao...

Truyện này do Daxingdao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 205 chương    /    (7352)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 205 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-02-17
 6.3k  876
2
Chapter 2
2021-02-17
 5.4k  215
3
Chapter 3
2021-02-17
 5k  195
4
Chapter 4
2021-02-17
 4.5k  121
5
Chapter 5
2021-02-17
 3.9k  120
6
Chapter 6
2021-02-17
 3.5k  103
7
Chapter 7
2021-02-17
 3.3k  123
8
Chapter 8
2021-02-17
 3.3k  105
9
Chapter 9
2021-02-17
 3.2k  99
10
Chapter 10
2021-02-17
 3.3k  78
11
Chapter 11
2021-02-19
 3.1k  121
12
Chapter 12
2021-02-24
 3k  105
13
Chapter 13
2021-02-26
 3k  96
14
Chapter 14
2021-03-03
 2.8k  113
15
Chapter 15
2021-03-05
 2.7k  73
16
Chapter 16
2021-03-10
 2.6k  56
17
Chapter 17
2021-03-12
 2.5k  49
18
Chapter 18
2021-03-17
 2.5k  54
19
Chapter 19
2021-03-19
 2.4k  63
20
Chapter 20
2021-03-24
 2.3k  67
21
Chapter 21
2021-03-26
 2.4k  42
22
Chapter 22
2021-03-31
 2.3k  50
23
Chapter 23
2021-04-02
 2.1k  60
24
Chapter 24
2021-04-03
 2.1k  42
25
Chapter 25
2021-04-03
 2k  40
26
Chapter 26
2021-04-03
 2k  29
27
Chapter 27
2021-04-03
 2k  32
28
Chapter 28
2021-04-03
 2k  31
29
Chapter 29
2021-04-03
 1.9k  33
30
Chapter 30
2021-04-03
 1.9k  24
31
Chapter 31
2021-04-03
 2k  33
32
Chapter 32
2021-04-03
 1.9k  30
33
Chapter 33
2021-04-03
 2k  44
34
Chapter 34
2021-04-07
 2k  43
35
Chapter 35
2021-04-09
 1.9k  39
36
Chapter 36
2021-04-14
 1.8k  54
37
Chapter 37
2021-04-16
 1.8k  43
38
Chapter 38
2021-04-21
 1.8k  52
39
Chapter 39
2021-04-23
 1.8k  59
40
Chapter 40
2021-04-28
 1.8k  29
41
Chapter 41
2021-04-30
 1.8k  37
42
Chapter 42
2021-05-05
 1.7k  36
43
Chapter 43
2021-05-07
 1.8k  63
44
Chapter 44
2021-05-12
 1.8k  45
45
Chapter 45
2021-05-14
 1.8k  54
46
Chapter 46
2021-05-19
 1.7k  65
47
Chapter 47
2021-05-21
 1.7k  54
48
Chapter 48
2021-05-26
 1.6k  32
49
Chapter 49
2021-05-28
 1.5k  47
50
Chapter 50
2021-05-28
 1.6k  22
51
Chapter 51
2021-05-28
 1.6k  32
52
Chapter 52
2021-05-28
 1.5k  32
53
Chapter 53
2021-05-28
 1.5k  26
54
Chapter 54
2021-05-28
 1.6k  37
55
Chapter 55
2021-05-28
 1.5k  33
56
Chapter 56
2021-05-28
 1.5k  23
57
Chapter 57
2021-05-28
 1.5k  23
58
Chapter 58
2021-05-28
 1.5k  20
59
Chapter 59
2021-05-28
 1.7k  50
60
Chapter 60
2021-06-02
 1.6k  50
61
Chapter 61
2021-06-04
 1.6k  50
62
Chapter 62
2021-06-09
 1.6k  31
63
Chapter 63
2021-06-11
 1.5k  28
64
Chapter 64
2021-06-16
 1.5k  21
65
Chapter 65
2021-06-18
 1.4k  37
66
Chapter 66
2021-06-23
 1.4k  36
67
Chapter 67
2021-06-25
 1.4k  31
68
Chapter 68
2021-06-30
 1.4k  35
69
Chapter 69
2021-07-02
 1.4k  31
70
Chapter 70
2021-07-07
 1.4k  27
71
Chapter 71
2021-07-09
 1.3k  36
72
Chapter 72
2021-07-14
 1.4k  30
73
Chapter 73
2021-07-16
 1.3k  32
74
Chapter 74
2021-07-19
 1.4k  24
75
Chapter 75
2021-07-19
 1.3k  23
76
Chapter 76
2021-07-19
 1.4k  50
77
Chapter 77
2021-07-19
 1.2k  19
78
Chapter 78
2021-07-19
 1.2k  23
79
Chapter 79
2021-07-19
 1.2k  40
80
Chapter 80
2021-07-19
 1.2k  32
81
Chapter 81
2021-07-19
 1.2k  16
82
Chapter 82
2021-07-19
 1.2k  18
83
Chapter 83
2021-07-19
 1.3k  28
84
Chapter 84
2021-07-21
 1.3k  63
85
Chapter 85
2021-07-23
 1.3k  50
86
Chapter 86
2021-07-28
 1.2k  45
87
Chapter 87
2021-07-30
 1.3k  54
88
Chapter 88
2021-08-04
 1.2k  30
89
Chapter 89
2021-08-06
 1.2k  28
90
Chapter 90
2021-08-11
 1.2k  20
91
Chapter 91
2021-08-13
 1.1k  32
92
Chapter 92
2021-08-18
 1.1k  22
93
Chapter 93
2021-08-20
 1.2k  34
94
Chapter 94
2021-08-25
 1.1k  25
95
Chapter 95
2021-08-27
 1.1k  25
96
Chapter 96
2021-09-01
 1.1k  22
97
Chapter 97
2021-09-03
 1.1k  18
98
Chapter 98
2021-09-08
 1.1k  26
99
Chapter 99
2021-09-10
 991  24
100
Chapter 100
2021-09-15
 969  31
101
Chapter 101
2021-09-17
 916  21
102
Chapter 102
2021-09-22
 905  36
103
Chapter 103
2021-09-24
 874  20
104
Chapter 104
2021-09-29
 901  19
105
Chapter 105
2021-10-01
 927  25
106
Chapter 106
2021-10-06
 888  13
107
Chapter 107
2021-10-08
 846  24
108
Chapter 108
2021-10-13
 830  17
109
Chapter 109
2021-10-15
 834  17
110
Chapter 110
2021-10-20
 788  25
111
Chapter 111
2021-10-22
 793  17
112
Chapter 112
2021-10-27
 778  21
113
Chapter 113
2021-10-29
 742  13
114
Chapter 114
2021-11-03
 740  15
115
Chapter 115
2021-11-05
 713  11
116
Chapter 116
2021-11-10
 657  29
117
Chapter 117
2021-11-12
 689  9
118
Chapter 118
2021-11-17
 654  37
119
Chapter 119
2021-11-19
 672  7
120
Chapter 120
2021-11-24
 654  16
121
Chapter 121
2021-11-26
 672  15
122
Chapter 122
2021-12-01
 654  17
123
Chapter 123
2021-12-03
 672  14
124
Chapter 124
2021-12-04
 644  11
125
Chapter 125
2021-12-04
 659  12
126
Chapter 126
2021-12-04
 655  15
127
Chapter 127
2021-12-04
 628  10
128
Chapter 128
2021-12-04
 608  14
129
Chapter 129
2021-12-04
 589  26
130
Chapter 130
2021-12-04
 623  7
131
Chapter 131
2021-12-04
 589  8
132
Chapter 132
2021-12-04
 599  13
133
Chapter 133
2021-12-04
 591  23
134
Chapter 134
2021-12-08
 567  15
135
Chapter 135
2021-12-10
 595  14
136
Chapter 136
2021-12-15
 570  11
137
Chapter 137
2021-12-17
 574  12
138
Chapter 138
2021-12-22
 571  14
139
Chapter 139
2021-12-24
 569  18
140
Chapter 140
2021-12-29
 579  15
141
Chapter 141
2021-12-31
 556  13
142
Chapter 142
2022-01-05
 536  13
143
Chapter 143
2022-01-07
 541  13
144
Chapter 144
2022-01-12
 527  21
145
Chapter 145
2022-01-14
 557  21
146
Chapter 146
2022-01-19
 509  19
147
Chapter 147
2022-01-21
 520  23
148
Chapter 148
2022-01-26
 508  15
149
Chapter 149
2022-01-28
 500  9
150
Chapter 150
2022-02-02
 475  27
151
Chapter 151
2022-02-04
 484  15
152
Chapter 152
2022-02-09
 460  6
153
Chapter 153
2022-02-11
 469  10
154
Chapter 154
2022-02-16
 474  14
155
Chapter 155
2022-02-18
 471  11
156
Chapter 156
2022-02-23
 461  17
157
Chapter 157
2022-02-25
 545  19
158
Chapter 158
2022-03-02
 480  21
159
Chapter 159
2022-03-04
 486  20
160
Chapter 160
2022-03-09
 446  9
161
Chapter 161
2022-03-11
 441  22
162
Chapter 162
2022-03-16
 424  9
163
Chapter 163
2022-03-18
 436  17
164
Chapter 164
2022-03-23
 400  8
165
Chapter 165
2022-03-25
 414  10
166
Chapter 166
2022-03-27
 396  8
167
Chapter 167
2022-03-27
 392  5
168
Chapter 168
2022-03-27
 423  4
169
Chapter 169
2022-03-27
 417  6
170
Chapter 170
2022-03-27
 439  8
171
Chapter 171
2022-03-27
 432  8
172
Chapter 172
2022-03-27
 395  10
173
Chapter 173
2022-03-27
 411  11
174
Chapter 174
2022-03-27
 397  13
175
Chapter 175
2022-03-27
 444  15
176
Chapter 176
2022-03-30
 416  10
177
Chapter 177
2022-04-01
 441  18
178
Chapter 178
2022-04-06
 430  20
179
Chapter 179
2022-04-08
 419  10
180
Chapter 180
2022-04-13
 404  16
181
Chapter 181
2022-04-15
 408  4
182
Chapter 182
2022-04-20
 366  10
183
Chapter 183
2022-04-22
 396  11
184
Chapter 184
2022-04-27
 375  12
185
Chapter 185
2022-04-29
 372  11
186
Chapter 186
2022-05-04
 350  15
187
Chapter 187
2022-05-06
 346  7
188
Chapter 188
2022-05-11
 338  20
189
Chapter 189
2022-05-13
 330  19
190
Chapter 190
2022-05-18
 344  12
191
Chapter 191
2022-05-20
 336  14
192
Chapter 192
2022-05-25
 331  8
193
Chapter 193
2022-05-27
 341  24
194
Chapter 194
2022-06-01
 303  11
195
Chapter 195
2022-06-03
 301  18
196
Chapter 196
2022-06-08
 305  12
197
Chapter 197
2022-06-10
 302  14
198
Chapter 198
2022-06-15
 287  13
199
Chapter 199
2022-06-17
 269  12
200
Chapter 200
2022-06-22
 277  7
201
Chapter 201
2022-06-24
 281  7
202
Chapter 202
2022-06-29
 266  7
203
Chapter 203
2022-07-01
 291  11
204
Chapter 204
2022-07-06
 306  11
205
Chapter 205
2022-07-08
 337  173
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Đấu La Đại Lục
Đấu La Đại Lục
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Lội ngược dòng
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Yêu Đạo Chí Tôn
Yêu Đạo Chí Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Viễn tưởng/Trùng sinh/Cung đình/Dị giới/Lội ngược dòng
Thuần Khiết Và Ám Muội
Thuần Khiết Và Ám Muội
Trường học/Tình yêu/Harem
Ta Không Cần Các Ngươi. Tránh Xa Ta Ra.
Ta Không Cần Các Ngươi. Tránh Xa Ta Ra.
Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full/Siêu năng lực
Công Chúa Quyền Năng Bị Ruồng Bỏ
Công Chúa Quyền Năng Bị Ruồng Bỏ
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play