Đồng Tu Tiên Ma
Đồng Tu Tiên Ma Đồng Tu Tiên Ma
Đồng Tu Tiên Ma
Tiếp tục cập nhật
Huyền huyễn / Mạo Hiểm
7.6M
4.7
Tên tác giả: Daxingdao Comic

Ba đời bảy kiếp ân oán, mối tình thù nghìn năm giữa chính đạo và ma giáo... Một mình cậu, một thanh kiếm, cậu sẽ đối diện với thế gian này ra sao... Truyện này do Daxingdao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 193 chương    /    (4443)
 Đã cập nhật 193 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-02-17
 4.9k  574
2
Chapter 2
2021-02-17
 4.3k  141
3
Chapter 3
2021-02-17
 4k  99
4
Chapter 4
2021-02-17
 3.6k  75
5
Chapter 5
2021-02-17
 3.1k  45
6
Chapter 6
2021-02-17
 2.8k  47
7
Chapter 7
2021-02-17
 2.6k  69
8
Chapter 8
2021-02-17
 2.6k  55
9
Chapter 9
2021-02-17
 2.5k  39
10
Chapter 10
2021-02-17
 2.6k  56
11
Chapter 11
2021-02-19
 2.5k  67
12
Chapter 12
2021-02-24
 2.4k  66
13
Chapter 13
2021-02-26
 2.4k  77
14
Chapter 14
2021-03-03
 2.2k  73
15
Chapter 15
2021-03-05
 2.1k  46
16
Chapter 16
2021-03-10
 2k  38
17
Chapter 17
2021-03-12
 1.9k  42
18
Chapter 18
2021-03-17
 1.9k  44
19
Chapter 19
2021-03-19
 1.8k  45
20
Chapter 20
2021-03-24
 1.8k  39
21
Chapter 21
2021-03-26
 1.9k  33
22
Chapter 22
2021-03-31
 1.7k  35
23
Chapter 23
2021-04-02
 1.6k  43
24
Chapter 24
2021-04-03
 1.6k  24
25
Chapter 25
2021-04-03
 1.6k  18
26
Chapter 26
2021-04-03
 1.5k  27
27
Chapter 27
2021-04-03
 1.5k  24
28
Chapter 28
2021-04-03
 1.5k  24
29
Chapter 29
2021-04-03
 1.4k  18
30
Chapter 30
2021-04-03
 1.4k  17
31
Chapter 31
2021-04-03
 1.6k  21
32
Chapter 32
2021-04-03
 1.5k  21
33
Chapter 33
2021-04-03
 1.5k  39
34
Chapter 34
2021-04-07
 1.5k  28
35
Chapter 35
2021-04-09
 1.5k  30
36
Chapter 36
2021-04-14
 1.4k  37
37
Chapter 37
2021-04-16
 1.4k  31
38
Chapter 38
2021-04-21
 1.4k  39
39
Chapter 39
2021-04-23
 1.4k  37
40
Chapter 40
2021-04-28
 1.4k  15
41
Chapter 41
2021-04-30
 1.4k  27
42
Chapter 42
2021-05-05
 1.3k  27
43
Chapter 43
2021-05-07
 1.4k  28
44
Chapter 44
2021-05-12
 1.3k  30
45
Chapter 45
2021-05-14
 1.4k  38
46
Chapter 46
2021-05-19
 1.3k  38
47
Chapter 47
2021-05-21
 1.3k  45
48
Chapter 48
2021-05-26
 1.3k  17
49
Chapter 49
2021-05-28
 1.1k  29
50
Chapter 50
2021-05-28
 1.2k  16
51
Chapter 51
2021-05-28
 1.2k  23
52
Chapter 52
2021-05-28
 1.2k  19
53
Chapter 53
2021-05-28
 1.1k  13
54
Chapter 54
2021-05-28
 1.2k  21
55
Chapter 55
2021-05-28
 1.2k  17
56
Chapter 56
2021-05-28
 1.1k  8
57
Chapter 57
2021-05-28
 1.1k  10
58
Chapter 58
2021-05-28
 1.1k  12
59
Chapter 59
2021-05-28
 1.3k  38
60
Chapter 60
2021-06-02
 1.2k  42
61
Chapter 61
2021-06-04
 1.2k  37
62
Chapter 62
2021-06-09
 1.2k  15
63
Chapter 63
2021-06-11
 1.2k  20
64
Chapter 64
2021-06-16
 1.1k  12
65
Chapter 65
2021-06-18
 1.1k  24
66
Chapter 66
2021-06-23
 1.1k  26
67
Chapter 67
2021-06-25
 1k  20
68
Chapter 68
2021-06-30
 1.1k  25
69
Chapter 69
2021-07-02
 1.1k  17
70
Chapter 70
2021-07-07
 1k  14
71
Chapter 71
2021-07-09
 985  21
72
Chapter 72
2021-07-14
 1k  19
73
Chapter 73
2021-07-16
 980  27
74
Chapter 74
2021-07-19
 1k  18
75
Chapter 75
2021-07-19
 936  15
76
Chapter 76
2021-07-19
 995  23
77
Chapter 77
2021-07-19
 919  7
78
Chapter 78
2021-07-19
 915  14
79
Chapter 79
2021-07-19
 921  18
80
Chapter 80
2021-07-19
 879  13
81
Chapter 81
2021-07-19
 882  8
82
Chapter 82
2021-07-19
 884  9
83
Chapter 83
2021-07-19
 955  21
84
Chapter 84
2021-07-21
 948  41
85
Chapter 85
2021-07-23
 947  36
86
Chapter 86
2021-07-28
 911  26
87
Chapter 87
2021-07-30
 946  39
88
Chapter 88
2021-08-04
 881  21
89
Chapter 89
2021-08-06
 863  19
90
Chapter 90
2021-08-11
 862  14
91
Chapter 91
2021-08-13
 824  29
92
Chapter 92
2021-08-18
 822  14
93
Chapter 93
2021-08-20
 845  26
94
Chapter 94
2021-08-25
 815  21
95
Chapter 95
2021-08-27
 772  16
96
Chapter 96
2021-09-01
 787  12
97
Chapter 97
2021-09-03
 798  12
98
Chapter 98
2021-09-08
 782  21
99
Chapter 99
2021-09-10
 704  16
100
Chapter 100
2021-09-15
 676  21
101
Chapter 101
2021-09-17
 644  13
102
Chapter 102
2021-09-22
 633  31
103
Chapter 103
2021-09-24
 612  10
104
Chapter 104
2021-09-29
 627  15
105
Chapter 105
2021-10-01
 651  20
106
Chapter 106
2021-10-06
 602  9
107
Chapter 107
2021-10-08
 579  12
108
Chapter 108
2021-10-13
 577  10
109
Chapter 109
2021-10-15
 567  11
110
Chapter 110
2021-10-20
 533  8
111
Chapter 111
2021-10-22
 534  11
112
Chapter 112
2021-10-27
 526  16
113
Chapter 113
2021-10-29
 506  7
114
Chapter 114
2021-11-03
 499  10
115
Chapter 115
2021-11-05
 480  7
116
Chapter 116
2021-11-10
 433  5
117
Chapter 117
2021-11-12
 465  6
118
Chapter 118
2021-11-17
 431  35
119
Chapter 119
2021-11-19
 441  5
120
Chapter 120
2021-11-24
 430  11
121
Chapter 121
2021-11-26
 445  12
122
Chapter 122
2021-12-01
 431  12
123
Chapter 123
2021-12-03
 444  11
124
Chapter 124
2021-12-04
 418  8
125
Chapter 125
2021-12-04
 423  7
126
Chapter 126
2021-12-04
 422  11
127
Chapter 127
2021-12-04
 407  6
128
Chapter 128
2021-12-04
 387  10
129
Chapter 129
2021-12-04
 381  10
130
Chapter 130
2021-12-04
 403  6
131
Chapter 131
2021-12-04
 376  6
132
Chapter 132
2021-12-04
 383  7
133
Chapter 133
2021-12-04
 387  15
134
Chapter 134
2021-12-08
 372  9
135
Chapter 135
2021-12-10
 395  11
136
Chapter 136
2021-12-15
 367  7
137
Chapter 137
2021-12-17
 378  7
138
Chapter 138
2021-12-22
 367  9
139
Chapter 139
2021-12-24
 366  10
140
Chapter 140
2021-12-29
 365  10
141
Chapter 141
2021-12-31
 348  10
142
Chapter 142
2022-01-05
 333  10
143
Chapter 143
2022-01-07
 344  9
144
Chapter 144
2022-01-12
 326  8
145
Chapter 145
2022-01-14
 351  9
146
Chapter 146
2022-01-19
 312  9
147
Chapter 147
2022-01-21
 325  8
148
Chapter 148
2022-01-26
 311  6
149
Chapter 149
2022-01-28
 304  5
150
Chapter 150
2022-02-02
 278  10
151
Chapter 151
2022-02-04
 283  5
152
Chapter 152
2022-02-09
 268  5
153
Chapter 153
2022-02-11
 280  6
154
Chapter 154
2022-02-16
 278  6
155
Chapter 155
2022-02-18
 283  8
156
Chapter 156
2022-02-23
 274  10
157
Chapter 157
2022-02-25
 349  13
158
Chapter 158
2022-03-02
 291  11
159
Chapter 159
2022-03-04
 288  12
160
Chapter 160
2022-03-09
 254  5
161
Chapter 161
2022-03-11
 251  11
162
Chapter 162
2022-03-16
 233  9
163
Chapter 163
2022-03-18
 239  15
164
Chapter 164
2022-03-23
 217  7
165
Chapter 165
2022-03-25
 224  7
166
Chapter 166
2022-03-27
 199  6
167
Chapter 167
2022-03-27
 202  4
168
Chapter 168
2022-03-27
 211  3
169
Chapter 169
2022-03-27
 214  4
170
Chapter 170
2022-03-27
 229  5
171
Chapter 171
2022-03-27
 217  4
172
Chapter 172
2022-03-27
 201  6
173
Chapter 173
2022-03-27
 210  6
174
Chapter 174
2022-03-27
 213  4
175
Chapter 175
2022-03-27
 240  7
176
Chapter 176
2022-03-30
 221  9
177
Chapter 177
2022-04-01
 242  7
178
Chapter 178
2022-04-06
 225  10
179
Chapter 179
2022-04-08
 219  9
180
Chapter 180
2022-04-13
 210  10
181
Chapter 181
2022-04-15
 206  4
182
Chapter 182
2022-04-20
 186  9
183
Chapter 183
2022-04-22
 199  10
184
Chapter 184
2022-04-27
 181  10
185
Chapter 185
2022-04-29
 177  7
186
Chapter 186
2022-05-04
 162  8
187
Chapter 187
2022-05-06
 159  6
188
Chapter 188
2022-05-11
 150  5
189
Chapter 189
2022-05-13
 143  8
190
Chapter 190
2022-05-18
 132  6
191
Chapter 191
2022-05-20
 131  9
192
Chapter 192
2022-05-25
 108  6
193
Chapter 193
2022-05-27
 22  8
Đề xuất liên quan
Võ Thần Chủ Tể
Võ Thần Chủ Tể
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng
Vạn Giới Tiên Tung
Vạn Giới Tiên Tung
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Báo thù/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Nữ Thần Chiến Đấu Của Tôi
Nữ Thần Chiến Đấu Của Tôi
Hành động/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Cơ giáp/Đánh quái thăng cấp
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Lạc Giữa Mộng Ảo Nhân Duyên
Lạc Giữa Mộng Ảo Nhân Duyên
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không/Viễn tưởng/Đã Full
Sát Thủ Là Giáo Viên
Sát Thủ Là Giáo Viên
Trường học/Tình yêu/Viễn tưởng
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play