MangaToon
Giang Sơn Mỹ Nam Vào Tài Khoản Tôi Rồi
Giang Sơn Mỹ Nam Vào Tài Khoản Tôi Rồi
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không / Hài Hước / Harem
39.1M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Tô Tô xuyên không đến một thời kỳ thiên lôi cuồn cuộn. Để tránh tai họa mà bảy chàng trai xuất sắc nhất thế giới liên kết đẩy mình xuống địa ngục, Tô Tô bắt đầu kế hoạch"tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi", chỉnh đốn "hậu cung", xoay chuyển tình thế mong sống sót!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 236 chương    /    (69479)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-02-05
 22.3k  3k
2
Chapter 2
2021-02-05
 18.1k  1.5k
3
Chapter 3
2021-02-05
 17k  984
4
Chapter 4
2021-02-05
 17.7k  666
5
Chapter 5
2021-02-05
 16.2k  524
6
Chapter 6
2021-02-05
 16.5k  559
7
Chapter 7
2021-02-05
 16.3k  758
8
Chapter 8
2021-02-05
 15.3k  434
9
Chapter 9
2021-02-05
 15.7k  911
10
Chapter 10
2021-02-05
 15.6k  491
11
Chapter 11
2021-02-08
 14.9k  442
12
Chapter 12
2021-02-11
 13.8k  475
13
Chapter 13
2021-02-15
 14.2k  280
14
Chapter 14
2021-02-18
 14.6k  298
15
Chapter 15
2021-02-22
 13.7k  486
16
Chapter 16
2021-02-25
 14.5k  602
17
Chapter 17
2021-03-01
 12.8k  345
18
Chapter 18
2021-03-04
 13k  357
19
Chapter 19
2021-03-08
 12k  284
20
Chapter 20
2021-03-11
 12.2k  347
21
Chapter 21
2021-03-15
 13.3k  666
22
Chapter 22
2021-03-18
 12.5k  409
23
Chapter 23
2021-03-22
 11.9k  583
24
Chapter 24
2021-03-25
 12.6k  455
25
Chapter 25
2021-03-29
 11.9k  301
26
Chapter 26
2021-04-01
 12.5k  492
27
Chapter 27
2021-04-05
 11.1k  356
28
Chapter 28
2021-04-08
 11.6k  579
29
Chapter 29
2021-04-12
 11.3k  501
30
Chapter 30
2021-04-15
 11.5k  464
31
Chapter 31
2021-04-19
 11.2k  447
32
Chapter 32
2021-04-22
 10.9k  320
33
Chapter 33
2021-04-26
 11.7k  1.1k
34
Chapter 34
2021-04-29
 11.3k  423
35
Chapter 35
2021-05-03
 11.2k  423
36
Chapter 36
2021-05-06
 11.3k  371
37
Chapter 37
2021-05-10
 11.5k  747
38
Chapter 38
2021-05-13
 11.4k  854
39
Chapter 39
2021-05-17
 11.6k  1k
40
Chapter 40
2021-05-20
 10.7k  496
41
Chapter 41
2021-05-24
 11.4k  605
42
Chapter 42
2021-05-27
 11k  468
43
Chapter 43
2021-05-31
 10.5k  424
44
Chapter 44
2021-06-03
 10.4k  396
45
Chapter 45
2021-06-07
 10.4k  364
46
Chapter 46
2021-06-10
 9.7k  332
47
Chapter 47
2021-06-13
 9.6k  180
48
Chapter 48
2021-06-13
 9.5k  153
49
Chapter 49
2021-06-13
 9.8k  203
50
Chapter 50
2021-06-13
 9.4k  142
51
Chapter 51
2021-06-13
 9.6k  114
52
Chapter 52
2021-06-13
 9.6k  102
53
Chapter 53
2021-06-13
 9.5k  274
54
Chapter 54
2021-06-13
 9.3k  171
55
Chapter 55
2021-06-13
 9.4k  174
56
Chapter 56
2021-06-13
 10.2k  308
57
Chapter 57
2021-06-14
 10.1k  596
58
Chapter 58
2021-06-17
 10.6k  687
59
Chapter 59
2021-06-21
 9.5k  284
60
Chapter 60
2021-06-24
 9.7k  462
61
Chapter 61
2021-06-28
 9.3k  274
62
Chapter 62
2021-07-01
 9.3k  340
63
Chapter 63
2021-07-05
 9.3k  487
64
Chapter 64
2021-07-08
 9.2k  362
65
Chapter 65
2021-07-12
 9.2k  273
66
Chapter 66
2021-07-15
 9k  331
67
Chapter 67
2021-07-19
 9.3k  393
68
Chapter 68
2021-07-22
 8.4k  338
69
Chapter 69
2021-07-26
 8.7k  359
70
Chapter 70
2021-07-29
 8.7k  338
71
Chapter 71
2021-08-02
 8.7k  393
72
Chapter 72
2021-08-05
 8.5k  418
73
Chapter 73
2021-08-09
 8.5k  417
74
Chapter 74
2021-08-12
 8.3k  368
75
Chapter 75
2021-08-16
 8.2k  385
76
Chapter 76
2021-08-19
 8.6k  476
77
Chapter 77
2021-08-23
 7.9k  293
78
Chapter 78
2021-08-26
 8.1k  383
79
Chapter 79
2021-08-29
 7.4k  191
80
Chapter 80
2021-08-29
 7.6k  179
81
Chapter 81
2021-08-29
 7.6k  171
82
Chapter 82
2021-08-29
 7.6k  155
83
Chapter 83
2021-08-29
 7.6k  206
84
Chapter 84
2021-08-29
 7.8k  230
85
Chapter 85
2021-08-29
 7.5k  181
86
Chapter 86
2021-08-29
 7.5k  156
87
Chapter 87
2021-08-29
 7.3k  103
88
Chapter 88
2021-08-29
 8k  205
89
Chapter 89
2021-08-30
 8.1k  370
90
Chapter 90
2021-09-02
 7.6k  372
91
Chapter 91
2021-09-06
 7.6k  326
92
Chapter 92
2021-09-09
 7.3k  368
93
Chapter 93
2021-09-13
 7.2k  322
94
Chapter 94
2021-09-16
 7.1k  349
95
Chapter 95
2021-09-20
 6.9k  230
96
Chapter 96
2021-09-23
 7.2k  367
97
Chapter 97
2021-09-27
 6.8k  371
98
Chapter 98
2021-09-30
 7.1k  368
99
Chapter 99
2021-10-04
 6.7k  329
100
Chapter 100
2021-10-07
 6.9k  418
101
Chapter 101
2021-10-11
 6.5k  334
102
Chapter 102
2021-10-14
 6.8k  343
103
Chapter 103
2021-10-18
 6.5k  352
104
Chapter 104
2021-10-21
 6.5k  330
105
Chapter 105
2021-10-25
 6.2k  392
106
Chapter 106
2021-10-28
 6k  287
107
Chapter 107
2021-11-01
 5.8k  221
108
Chapter 108
2021-11-02
 5.3k  112
109
Chapter 109
2021-11-02
 5.5k  99
110
Chapter 110
2021-11-02
 5.8k  129
111
Chapter 111
2021-11-02
 5.7k  122
112
Chapter 112
2021-11-02
 5.5k  58
113
Chapter 113
2021-11-02
 5.5k  103
114
Chapter 114
2021-11-02
 5.8k  267
115
Chapter 115
2021-11-04
 5.7k  352
116
Chapter 116
2021-11-08
 5.3k  374
117
Chapter 117
2021-11-11
 5.5k  274
118
Chapter 118
2021-11-15
 5.6k  296
119
Chapter 119
2021-11-18
 5.4k  275
120
Chapter 120
2021-11-22
 5.3k  314
121
Chapter 121
2021-11-25
 5.4k  266
122
Chapter 122
2021-11-29
 5.9k  384
123
Chapter 123
2021-12-02
 5.2k  219
124
Chapter 124
2021-12-06
 5.6k  473
125
Chapter 125
2021-12-09
 5.5k  342
126
Chapter 126
2021-12-13
 5.4k  364
127
Chapter 127
2021-12-16
 5.2k  257
128
Chapter 128
2021-12-20
 5.1k  349
129
Chapter 129
2021-12-23
 5.2k  321
130
Chapter 130
2021-12-27
 5.1k  309
131
Chapter 131
2021-12-30
 4.7k  221
132
Chapter 132
2022-01-03
 5k  311
133
Chapter 133
2022-01-06
 5.2k  430
134
Chapter 134
2022-01-10
 4.7k  327
135
Chapter 135
2022-01-13
 4.7k  301
136
Chapter 136
2022-01-17
 4.7k  385
137
Chapter 137
2022-01-20
 5k  344
138
Chapter 138
2022-01-24
 5k  348
139
Chapter 139
2022-01-27
 5.1k  422
140
Chapter 140
2022-01-31
 5k  356
141
Chapter 141
2022-02-03
 4.8k  351
142
Chapter 142
2022-02-07
 4.8k  313
143
Chapter 143
2022-02-10
 4.5k  298
144
Chapter 144
2022-02-14
 4.5k  347
145
Chapter 145
2022-02-17
 4.1k  186
146
Chapter 146
2022-02-21
 4.2k  196
147
Chapter 147
2022-02-24
 4.1k  200
148
Chapter 148
2022-02-28
 4.1k  265
149
Chapter 149
2022-03-03
 4.1k  270
150
Chapter 150
2022-03-07
 4.1k  325
151
Chapter 151
2022-03-10
 3.9k  299
152
Chapter 152
2022-03-14
 3.8k  207
153
Chapter 153
2022-03-17
 3.7k  230
154
Chapter 154
2022-03-21
 3.7k  269
155
Chapter 155
2022-03-24
 3.8k  284
156
Chapter 156
2022-03-28
 3.7k  290
157
Chapter 157
2022-03-31
 3.5k  272
158
Chapter 158
2022-04-04
 3.5k  206
159
Chapter 159
2022-04-07
 3.4k  121
160
Chapter 160
2022-04-07
 3.2k  78
161
Chapter 161
2022-04-07
 2.9k  70
162
Chapter 162
2022-04-07
 3.1k  76
163
Chapter 163
2022-04-07
 3k  75
164
Chapter 164
2022-04-07
 3k  67
165
Chapter 165
2022-04-07
 2.9k  174
166
Chapter 166
2022-04-07
 3.2k  177
167
Chapter 167
2022-04-11
 3.2k  182
168
Chapter 168
2022-04-14
 3.2k  257
169
Chapter 169
2022-04-18
 3.3k  194
170
Chapter 170
2022-04-21
 3.3k  243
171
Chapter 171
2022-04-25
 3k  197
172
Chapter 172
2022-04-28
 3k  147
173
Chapter 173
2022-05-02
 3k  219
174
Chapter 174
2022-05-05
 3k  186
175
Chapter 175
2022-05-09
 3k  164
176
Chapter 176
2022-05-12
 2.9k  195
177
Chapter 177
2022-05-16
 3k  230
178
Chapter 178
2022-05-19
 2.9k  131
179
Chapter 179
2022-05-23
 2.8k  100
180
Chapter 180
2022-05-26
 2.8k  172
181
Chapter 181
2022-05-30
 2.6k  108
182
Chapter 182
2022-06-02
 2.7k  135
183
Chapter 183
2022-06-06
 2.6k  143
184
Chapter 184
2022-06-09
 2.6k  158
185
Chapter 185
2022-06-13
 2.5k  156
186
Chapter 186
2022-06-16
 2.5k  129
187
Chapter 187
2022-06-20
 2.7k  113
188
Chapter 188
2022-06-23
 2.7k  182
189
Chapter 189
2022-06-27
 2.4k  135
190
Chapter 190
2022-06-30
 2.6k  140
191
Chapter 191
2022-07-04
 2.5k  165
192
Chapter 192
2022-07-07
 2.6k  194
193
Chapter 193
2022-07-11
 2.4k  149
194
Chapter 194
2022-07-14
 2.5k  170
195
Chapter 195
2022-07-18
 2.3k  152
196
Chapter 196
2022-07-21
 2.2k  124
197
Chapter 197
2022-07-25
 2.3k  141
198
Chapter 198
2022-07-28
 2.3k  220
199
Chapter 199
2022-08-01
 2.1k  145
200
Chapter 200
2022-08-04
 2.3k  132
201
Chapter 201
2022-08-08
 2.2k  135
202
Chapter 202
2022-08-11
 2.1k  105
203
Chapter 203
2022-08-15
 2.2k  154
204
Chapter 204
2022-08-18
 2.2k  117
205
Chapter 205
2022-08-22
 2.1k  111
206
Chapter 206
2022-08-25
 2.3k  221
207
Chapter 207
2022-08-29
 1.9k  70
208
Chapter 208
2022-09-01
 2k  101
209
Chapter 209
2022-09-05
 1.9k  64
210
Chapter 210
2022-09-08
 1.9k  88
211
Chapter 211
2022-09-12
 1.7k  62
212
Chapter 212
2022-09-15
 1.7k  85
213
Chapter 213
2022-09-19
 1.7k  142
214
Chapter 214
2022-09-22
 1.7k  80
215
Chapter 215
2022-09-26
 1.7k  69
216
Chapter 216
2022-09-29
 1.7k  57
217
Chapter 217
2022-10-03
 1.7k  95
218
Chapter 218
2022-10-06
 1.6k  59
219
Chapter 219
2022-10-10
 1.4k  52
220
Chapter 220
2022-10-13
 1.4k  63
221
Chapter 221
2022-10-17
 1.4k  50
222
Chapter 222
2022-10-20
 1.3k  39
223
Chapter 223
2022-10-24
 1.3k  43
224
Chapter 224
2022-10-27
 1.2k  39
225
Chapter 225
2022-10-31
 1.2k  42
226
Chapter 226
2022-11-03
 1.2k  44
227
Chapter 227
2022-11-07
 1.1k  46
228
Chapter 228
2022-11-10
 1.2k  60
229
Chapter 229
2022-11-14
 1.1k  44
230
Chapter 230
2022-11-17
 1.1k  38
231
Chapter 231
2022-11-21
 1k  46
232
Chapter 232
2022-11-24
 960  56
233
Chapter 233
2022-11-28
 895  41
234
Chapter 234
2022-12-01
 843  45
235
Chapter 235
2022-12-05
 678  47
236
Chapter 236
2022-12-08
 60  8
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Hậu Cung Của Nữ Đế
Hậu Cung Của Nữ Đế
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình/Hậu cung/Nữ đế
Đêm Nay Ác Nữ Giáng Lâm
Đêm Nay Ác Nữ Giáng Lâm
Nữ cường/Trùng sinh báo thù
Kiều Phu Có Hỉ
Kiều Phu Có Hỉ
Bảo bảo/Ngược/Truy thê/Cung đình/Có em bé/Gương vỡ lại lành
Thê Chủ, Mời Hưởng Dụng
Thê Chủ, Mời Hưởng Dụng
Tình yêu/Trùng sinh/Cung đình/Hậu cung
[ Đam Mỹ ] Xuyên Không Rồi? Tôi Sẽ Làm Lại Cuộc Đời
[ Đam Mỹ ] Xuyên Không Rồi? Tôi Sẽ Làm Lại Cuộc Đời
Trường học/Đam mỹ/Xuyên Không/Tổng tài/Đã Full
Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu (H)
Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu (H)
Đã Full/Ngọt sủng-1/Ngọt sủng hài hước
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play