MangaToon
Hắn Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Hắn Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Đã Full
Tình yêu / Đam mỹ / Tổng tài / LGBT+
51.7M
4.7
Tên tác giả: iCiyuan

Hi sinh ba năm, chỉ đổi lấy sự lạnh lùng và thương tích đầy mình. Sau này anh muốn níu kéo tôi, nhưng tôi không yêu anh nữa rồi.

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 178 chương    /    (130543)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-03-01
 30.8k  3.2k
2
Chapter 2
2021-03-01
 23.9k  2.9k
3
Chapter 3
2021-03-01
 20.8k  1.4k
4
Chapter 4
2021-03-01
 20.5k  3.1k
5
Chapter 5
2021-03-01
 21.6k  3.2k
6
Chapter 6
2021-03-01
 20.1k  2.4k
7
Chapter 7
2021-03-01
 20.2k  2.1k
8
Chapter 8
2021-03-01
 18.9k  1.9k
9
Chapter 9
2021-03-01
 18.4k  1.2k
10
Chapter 10
2021-03-01
 19.9k  1.4k
11
Chapter 11
2021-03-06
 18.5k  2k
12
Chapter 12
2021-03-09
 18.7k  1.6k
13
Chapter 13
2021-03-13
 18k  1.5k
14
Chapter 14
2021-03-16
 17.7k  1.5k
15
Chapter 15
2021-03-20
 17.7k  994
16
Chapter 16
2021-03-23
 17.2k  1.3k
17
Chapter 17
2021-03-27
 16.9k  1k
18
Chapter 18
2021-03-30
 16.2k  1.2k
19
Chapter 19
2021-04-03
 15.8k  1.1k
20
Chapter 20
2021-04-06
 16.1k  1.8k
21
Chapter 21
2021-04-10
 17.3k  2.4k
22
Chapter 22
2021-04-13
 16.8k  1.1k
23
Chapter 23
2021-04-17
 15.3k  941
24
Chapter 24
2021-04-20
 14.7k  1.1k
25
Chapter 25
2021-04-24
 14.8k  1.1k
26
Chapter 26
2021-04-27
 15k  1.9k
27
Chapter 27
2021-04-29
 14.6k  769
28
Chapter 28
2021-04-29
 14.6k  705
29
Chapter 29
2021-04-29
 15k  878
30
Chapter 30
2021-04-29
 14.1k  824
31
Chapter 31
2021-04-29
 14.1k  830
32
Chapter 32
2021-04-29
 15.5k  2k
33
Chapter 33
2021-04-29
 15.1k  816
34
Chapter 34
2021-04-29
 14.9k  899
35
Chapter 35
2021-04-29
 15k  1.5k
36
Chapter 36
2021-04-29
 15.1k  1k
37
Chapter 37
2021-05-01
 14.8k  1.2k
38
Chapter 38
2021-05-04
 14.9k  825
39
Chapter 39
2021-05-08
 17.6k  2.6k
40
Chapter 40
2021-05-11
 16.4k  1.2k
41
Chapter 41
2021-05-15
 15.8k  1.1k
42
Chapter 42
2021-05-18
 15.7k  942
43
Chapter 43
2021-05-22
 16.3k  862
44
Chapter 44
2021-05-25
 15.7k  951
45
Chapter 45
2021-05-29
 14.8k  654
46
Chapter 46
2021-06-01
 16.1k  906
47
Chapter 47
2021-06-05
 14.1k  559
48
Chapter 48
2021-06-08
 14.3k  508
49
Chapter 49
2021-06-12
 14.8k  577
50
Chapter 50
2021-06-15
 15k  999
51
Chapter 51
2021-06-19
 14.2k  768
52
Chapter 52
2021-06-22
 16.1k  1.1k
53
Chapter 53
2021-06-26
 16.3k  643
54
Chapter 54
2021-06-29
 15k  1.2k
55
Chapter 55
2021-07-03
 13.8k  606
56
Chapter 56
2021-07-06
 14.9k  1.1k
57
Chapter 57
2021-07-10
 13.3k  787
58
Chapter 58
2021-07-13
 13.2k  881
59
Chapter 59
2021-07-17
 12.9k  677
60
Chapter 60
2021-07-20
 13.6k  727
61
Chapter 61
2021-07-24
 12.8k  685
62
Chapter 62
2021-07-27
 13.6k  911
63
Chapter 63
2021-07-31
 13k  750
64
Chapter 64
2021-08-03
 13.5k  823
65
Chapter 65
2021-08-07
 12.2k  496
66
Chapter 66
2021-08-10
 11.7k  983
67
Chapter 67
2021-08-14
 11.4k  868
68
Chapter 68
2021-08-17
 11.3k  682
69
Chapter 69
2021-08-21
 11.2k  594
70
Chapter 70
2021-08-24
 13.1k  1.1k
71
Chapter 71
2021-08-28
 11.7k  1.1k
72
Chapter 72
2021-08-31
 11.8k  789
73
Chapter 73
2021-09-04
 13.7k  1.5k
74
Chapter 74
2021-09-07
 13.1k  803
75
Chapter 75
2021-09-11
 13.6k  1.4k
76
Chapter 76
2021-09-14
 11.8k  596
77
Chapter 77
2021-09-18
 12.5k  794
78
Chapter 78
2021-09-21
 12.1k  1.3k
79
Chapter 79
2021-09-25
 11.7k  700
80
Chapter 80
2021-09-28
 12k  965
81
Chapter 81
2021-10-02
 11.3k  1k
82
Chapter 82
2021-10-05
 11.2k  777
83
Chapter 83
2021-10-09
 10.8k  723
84
Chapter 84
2021-10-12
 10.4k  1.2k
85
Chapter 85
2021-10-16
 9.6k  664
86
Chapter 86
2021-10-19
 10k  845
87
Chapter 87
2021-10-23
 9.5k  566
88
Chapter 88
2021-10-26
 9.6k  646
89
Chapter 89
2021-10-30
 8.8k  400
90
Chapter 90
2021-11-02
 8.5k  478
91
Chapter 91
2021-11-06
 8.2k  263
92
Chapter 92
2021-11-06
 8.5k  361
93
Chapter 93
2021-11-06
 8.2k  389
94
Chapter 94
2021-11-06
 7.9k  371
95
Chapter 95
2021-11-06
 7.9k  276
96
Chapter 96
2021-11-06
 8.6k  1k
97
Chapter 97
2021-11-06
 8.6k  170
98
Chapter 98
2021-11-06
 8.5k  576
99
Chapter 99
2021-11-06
 8.9k  321
100
Chapter 100
2021-11-06
 8.6k  362
101
Chapter 101
2021-11-06
 10.1k  1.2k
102
Chapter 102
2021-11-09
 9.1k  1.1k
103
Chapter 103
2021-11-13
 9.1k  548
104
Chapter 104
2021-11-16
 9k  731
105
Chapter 105
2021-11-20
 8.8k  838
106
Chapter 106
2021-11-23
 8.4k  605
107
Chapter 107
2021-11-27
 8.6k  454
108
Chapter 108
2021-11-30
 8.7k  559
109
Chapter 109
2021-12-04
 8.5k  572
110
Chapter 110
2021-12-07
 8.2k  594
111
Chapter 111
2021-12-11
 8.1k  401
112
Chapter 112
2021-12-14
 7.3k  296
113
Chapter 113
2021-12-18
 7.1k  386
114
Chapter 114
2021-12-21
 7.4k  517
115
Chapter 115
2021-12-25
 7.5k  453
116
Chapter 116
2021-12-28
 7.6k  367
117
Chapter 117
2022-01-01
 7.3k  360
118
Chapter 118
2022-01-04
 7.1k  412
119
Chapter 119
2022-01-08
 7k  404
120
Chapter 120
2022-01-11
 6.6k  273
121
Chapter 121
2022-01-15
 6.8k  448
122
Chapter 122
2022-01-18
 6.1k  384
123
Chapter 123
2022-01-22
 5.8k  202
124
Chapter 124
2022-01-25
 5.8k  255
125
Chapter 125
2022-01-29
 6k  300
126
Chapter 126
2022-02-01
 5.9k  286
127
Chapter 127
2022-02-05
 5.4k  190
128
Chapter 128
2022-02-08
 5.6k  242
129
Chapter 129
2022-02-12
 5.3k  317
130
Chapter 130
2022-02-15
 5.7k  338
131
Chapter 131
2022-02-19
 6.1k  358
132
Chapter 132
2022-02-22
 5.9k  274
133
Chapter 133
2022-02-26
 5.3k  179
134
Chapter 134
2022-03-01
 5.1k  351
135
Chapter 135
2022-03-05
 4.9k  161
136
Chapter 136
2022-03-08
 5.2k  302
137
Chapter 137
2022-03-12
 5k  255
138
Chapter 138
2022-03-15
 5.1k  294
139
Chapter 139
2022-03-19
 4.8k  259
140
Chapter 140
2022-03-22
 4.5k  180
141
Chapter 141
2022-03-26
 4.8k  191
142
Chapter 142
2022-03-29
 4.5k  203
143
Chapter 143
2022-04-02
 4.3k  173
144
Chapter 144
2022-04-05
 4.6k  277
145
Chapter 145
2022-04-09
 4.5k  267
146
Chapter 146
2022-04-12
 4k  278
147
Chapter 147
2022-04-16
 4.2k  211
148
Chapter 148
2022-04-19
 4k  188
149
Chapter 149
2022-04-23
 3.9k  224
150
Chapter 150
2022-04-26
 3.9k  200
151
Chapter 151
2022-04-30
 4.3k  238
152
Chapter 152
2022-05-03
 3.9k  244
153
Chapter 153
2022-05-07
 3.5k  128
154
Chapter 154
2022-05-10
 3.3k  146
155
Chapter 155
2022-05-14
 3.7k  193
156
Chapter 156
2022-05-17
 3.1k  101
157
Chapter 157
2022-05-21
 3.4k  140
158
Chapter 158
2022-05-24
 3k  163
159
Chapter 159
2022-05-28
 3.1k  114
160
Chapter 160
2022-05-31
 3.2k  140
161
Chapter 161
2022-06-04
 2.9k  98
162
Chapter 162
2022-06-07
 2.9k  145
163
Chapter 163
2022-06-11
 2.8k  139
164
Chapter 164
2022-06-14
 3.1k  189
165
Chapter 165
2022-06-21
 3.3k  223
166
Chapter 166
2022-06-28
 3k  197
167
Chapter 167
2022-07-05
 3.2k  196
168
Chapter 168
2022-07-12
 2.7k  153
169
Chapter 169
2022-07-19
 2.9k  124
170
Chapter 170
2022-07-26
 2.9k  155
171
Chapter 171
2022-08-02
 2.7k  112
172
Chapter 172
2022-08-09
 2.8k  128
173
Chapter 173
2022-08-16
 2.9k  148
174
Chapter 174
2022-08-23
 2.8k  141
175
Chapter 175
2022-08-30
 2.8k  138
176
Chapter 176
2022-09-06
 2.8k  208
177
Chapter 177
2022-09-24
 2.4k  84
178
Chapter 178
2022-10-01
 3.2k  397
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nam Thần Thả Thính Lên Hotsearch
Nam Thần Thả Thính Lên Hotsearch
Tình yêu/Đam mỹ/Hài Hước/Yêu thầm/Giới giải trí/Sống chung/Chiếm hữu cao/Nham hiểm
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Mưu Mô Của Đồ Đệ
Đam mỹ/Ép hôn/Trùng sinh/Chênh lệch tuổi/Gương vỡ lại lành/Tu tiên
Phép Tắc Câm Lặng
Phép Tắc Câm Lặng
Tình yêu/Đam mỹ/Ngược/Báo thù/Sư đồ/Tình thầy trò/Huyền nghi/Bí ẩn/Nuôi lớn/Shota/Hiền lành/Hắc đạo
Trăng Sáng Hồ Thiên Nga
Trăng Sáng Hồ Thiên Nga
Trường học/Tình yêu/Đam mỹ/Thanh mai trúc mã/Ấm áp/Nhẹ nhàng/Nuôi lớn/Dịu dàng
Cô Vợ Đáng Yêu Của Lâm Tổng
Cô Vợ Đáng Yêu Của Lâm Tổng
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full
Quyến Rũ Tôi Thì Phải Chịu Trách Nhiệm
Quyến Rũ Tôi Thì Phải Chịu Trách Nhiệm
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play