MangaToon
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full
72.6M
4.8
Tên tác giả: Yoolook Culture

Cô vợ bé bỏng Hạ Noãn Tâm là một tên trộm chuyên nghiệp. Lần duy nhất cô thất thủ là khi đến trộm đồ của Tiêu Quyết. Không những không trộm được, mà còn bị biến thành người của Tiêu Quyết luôn nữa…

Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 169 chương    /    (57045)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-03-19
 25.2k  1k
2
Chapter 2
2019-03-19
 20.4k  1.1k
3
Chapter 3
2019-03-19
 19.4k  1.2k
4
Chapter 4
2019-03-19
 17.3k  653
5
Chapter 5
2019-03-19
 16.2k  562
6
Chapter 6
2019-03-19
 15.4k  842
7
Chapter 7
2019-03-19
 14.2k  555
8
Chapter 8
2019-03-19
 12.8k  313
9
Chapter 9
2019-03-19
 13.8k  411
10
Chapter 10
2019-03-19
 14.9k  894
11
Chapter 11
2019-03-21
 15.9k  1.8k
12
Chapter 12
2019-03-25
 12.7k  391
13
Chapter 13
2019-03-28
 13.5k  643
14
Chapter 14
2019-04-01
 13k  694
15
Chapter 15
2019-04-04
 11.9k  357
16
Chapter 16
2019-04-08
 11.5k  424
17
Chapter 17
2019-04-11
 11k  373
18
Chapter 18
2019-04-15
 11.8k  462
19
Chapter 19
2019-04-18
 10.7k  185
20
Chapter 20
2019-04-22
 10.6k  245
21
Chapter 21
2019-04-25
 10.5k  419
22
Chapter 22
2019-05-16
 9.9k  383
23
Chapter 23
2019-05-19
 9.9k  339
24
Chapter 24
2019-05-23
 11.2k  546
25
Chapter 25
2019-05-26
 9.9k  357
26
Chapter 26
2019-05-30
 9.6k  255
27
Chapter 27
2019-06-02
 9k  244
28
Chapter 28
2019-06-06
 8.5k  114
29
Chapter 29
2019-06-09
 8.4k  150
30
Chapter 30
2019-06-13
 9.6k  337
31
Chapter 31
2019-06-16
 10k  349
32
Chapter 32
2019-06-20
 9k  190
33
Chapter 33
2019-06-23
 8.8k  271
34
Chapter 34
2019-06-27
 9.8k  317
35
Chapter 35
2019-06-30
 9.3k  245
36
Chapter 36
2019-07-04
 9.9k  378
37
Chapter 37
2019-07-07
 9.5k  237
38
Chapter 38
2019-07-11
 8.7k  352
39
Chapter 39
2019-07-14
 9.9k  565
40
Chapter 40
2019-07-18
 9.4k  870
41
Chapter 41
2019-07-19
 8.8k  396
42
Chapter 42
2019-07-19
 8.2k  192
43
Chapter 43
2019-07-19
 8.3k  173
44
Chapter 44
2019-07-19
 9.2k  391
45
Chapter 45
2019-07-19
 8.7k  220
46
Chapter 46
2019-07-19
 8.1k  206
47
Chapter 47
2019-07-19
 9k  413
48
Chapter 48
2019-07-19
 9.2k  669
49
Chapter 49
2019-07-19
 8.4k  348
50
Chapter 50
2019-07-19
 8.2k  209
51
Chapter 51
2019-07-19
 9.1k  888
52
Chapter 52
2019-07-19
 8.6k  290
53
Chapter 53
2019-07-19
 8.1k  224
54
Chapter 54
2019-07-19
 8.2k  233
55
Chapter 55
2019-07-19
 7.3k  147
56
Chapter 56
2019-07-19
 7.2k  290
57
Chapter 57
2019-07-19
 8.6k  279
58
Chapter 58
2019-07-19
 7.9k  466
59
Chapter 59
2019-07-19
 9k  473
60
Chapter 60
2019-07-19
 8.9k  479
61
Chapter 61
2019-07-21
 9.1k  617
62
Chapter 62
2019-07-22
 8.2k  401
63
Chapter 63
2019-07-24
 8.2k  364
64
Chapter 64
2019-07-28
 8.2k  234
65
Chapter 65
2019-07-29
 8.3k  304
66
Chapter 66
2019-07-31
 9k  580
67
Chapter 67
2019-08-04
 9.2k  487
68
Chapter 68
2019-08-05
 8.8k  298
69
Chapter 69
2019-08-07
 8.3k  374
70
Chapter 70
2019-08-11
 7.5k  122
71
Chapter 71
2019-08-12
 7.4k  128
72
Chapter 72
2019-08-14
 7.4k  126
73
Chapter 73
2019-08-18
 7.2k  148
74
Chapter 74
2019-08-19
 7.1k  391
75
Chapter 75
2019-08-21
 6.6k  198
76
Chapter 76
2019-08-25
 6.4k  107
77
Chapter 77
2019-08-26
 6.4k  94
78
Chapter 78
2019-08-28
 6.6k  132
79
Chapter 79
2019-09-01
 6.8k  80
80
Chapter 80
2019-09-02
 6.8k  172
81
Chapter 81
2019-09-02
 6.5k  130
82
Chapter 82
2019-09-02
 6.4k  68
83
Chapter 83
2019-09-02
 6.2k  154
84
Chapter 84
2019-09-02
 6k  174
85
Chapter 85
2019-09-02
 6.4k  280
86
Chapter 86
2019-09-02
 6.7k  267
87
Chapter 87
2019-09-02
 7k  296
88
Chapter 88
2019-09-02
 7.6k  398
89
Chapter 89
2019-09-02
 7.6k  421
90
Chapter 90
2019-09-02
 6.8k  257
91
Chapter 91
2019-09-04
 7.2k  245
92
Chapter 92
2019-09-08
 6.8k  195
93
Chapter 93
2019-09-09
 6.9k  514
94
Chapter 94
2019-09-11
 6.7k  257
95
Chapter 95
2019-09-15
 7.2k  221
96
Chapter 96
2019-09-16
 7.3k  402
97
Chapter 97
2019-09-18
 8k  781
98
Chapter 98
2019-09-22
 6.6k  192
99
Chapter 99
2019-09-23
 6.6k  131
100
Chapter 100
2019-09-25
 6.8k  364
101
Chapter 101
2019-09-29
 6.3k  402
102
Chapter 102
2019-09-30
 6k  220
103
Chapter 103
2019-10-02
 6k  145
104
Chapter 104
2019-10-03
 6.5k  488
105
Chapter 105
2019-10-03
 5.9k  216
106
Chapter 106
2019-10-03
 6.2k  211
107
Chapter 107
2019-10-03
 6k  152
108
Chapter 108
2019-10-03
 5.7k  152
109
Chapter 109
2019-10-03
 5.7k  127
110
Chapter 110
2019-10-03
 5.9k  133
111
Chapter 111
2019-10-03
 5.5k  181
112
Chapter 112
2019-10-03
 5.7k  193
113
Chapter 113
2019-10-03
 6.2k  620
114
Chapter 114
2019-10-03
 5.7k  359
115
Chapter 115
2019-10-03
 6k  383
116
Chapter 116
2019-10-03
 5.6k  174
117
Chapter 117
2019-10-03
 5.7k  230
118
Chapter 118
2019-10-03
 5.4k  242
119
Chapter 119
2019-10-03
 5.7k  202
120
Chapter 120
2019-10-03
 5.4k  104
121
Chapter 121
2019-10-03
 5.5k  161
122
Chapter 122
2019-10-03
 5.6k  174
123
Chapter 123
2019-10-03
 5.9k  210
124
Chapter 124
2019-10-06
 5.8k  228
125
Chapter 125
2019-10-07
 5.7k  224
126
Chapter 126
2019-10-09
 5.9k  153
127
Chapter 127
2019-10-13
 5.6k  120
128
Chapter 128
2019-10-14
 5.5k  167
129
Chapter 129
2019-10-16
 5.4k  234
130
Chapter 130
2019-10-20
 6.3k  426
131
Chapter 131
2019-10-21
 6.6k  522
132
Chapter 132
2019-10-23
 5.5k  263
133
Chapter 133
2019-10-27
 5.3k  188
134
Chapter 134
2019-10-28
 5.4k  157
135
Chapter 135
2019-10-30
 5.2k  93
136
Chapter 136
2019-11-03
 5.5k  183
137
Chapter 137
2019-11-04
 5.4k  335
138
Chapter 138
2019-11-06
 5.3k  296
139
Chapter 139
2019-11-10
 5.5k  269
140
Chapter 140
2019-11-11
 5.5k  166
141
Chapter 141
2019-11-13
 5.7k  198
142
Chapter 142
2019-11-17
 5.3k  185
143
Chapter 143
2019-11-18
 5.9k  391
144
Chapter 144
2019-11-20
 5.2k  448
145
Chapter 145
2019-11-24
 5.4k  136
146
Chapter 146
2019-11-25
 5.2k  95
147
Chapter 147
2019-11-27
 5.2k  97
148
Chapter 148
2019-12-01
 5.6k  253
149
Chapter 149
2019-12-02
 5.9k  360
150
Chapter 150
2019-12-04
 5.3k  162
151
Chapter 151
2019-12-08
 5.2k  299
152
Chapter 152
2019-12-09
 5.3k  194
153
Chapter 153
2019-12-11
 5.3k  143
154
Chapter 154
2019-12-15
 5.3k  216
155
Chapter 155
2019-12-16
 5.4k  199
156
Chapter 156
2019-12-18
 5.4k  232
157
Chapter 157
2019-12-22
 5.4k  173
158
Chapter 158
2019-12-23
 5.3k  126
159
Chapter 159
2019-12-25
 5k  69
160
Chapter 160
2019-12-25
 5.2k  175
161
Chapter 161
2019-12-25
 5k  165
162
Chapter 162
2019-12-25
 5.1k  107
163
Chapter 163
2019-12-25
 5k  120
164
Chapter 164
2019-12-25
 4.8k  155
165
Chapter 165
2019-12-25
 5.9k  292
166
Chapter 166
2019-12-25
 6k  130
167
Chapter 167
2019-12-25
 6.7k  191
168
Chapter 168
2019-12-25
 8.1k  345
169
Chapter 169
2019-12-25
 20.3k  3.8k
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Manh Thê Nghịch Ngợm
Manh Thê Nghịch Ngợm
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Trung thành/Nghe lời
Tiến Độ Chia Tay 99%
Tiến Độ Chia Tay 99%
Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Truy thê/Gương vỡ lại lành/Phản bội/Chuyên sủng/Anh hùng cứu mỹ nhân/Ghen/Chung tình
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Vợ Yêu Xuất Xưởng Không Đạt Tiêu Chuẩn
Vợ Yêu Xuất Xưởng Không Đạt Tiêu Chuẩn
Xuyên Không/Tổng tài
Trọng Sinh Trở Thành Tiểu Kiều Thê Của Ông Trùm Mafia
Trọng Sinh Trở Thành Tiểu Kiều Thê Của Ông Trùm Mafia
Tình yêu/Đã Full/Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau
[Lichaeng/Futa]Bảo Bối À Ta Nhớ Con Lắm
[Lichaeng/Futa]Bảo Bối À Ta Nhớ Con Lắm
Tình yêu/Đam mỹ/Fanfic/Tổng tài/Đã Full
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play