Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Ngọt sủng / Drama / Hôn nhân hợp đồng / Bá đạo / Gương vỡ lại lành / Ngạo mạ
266.8M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Kết hôn 2 năm, Giản Mạt với tư cách là vợ chính thức làm ấm giường cho Cố Bắc Thần, còn luôn phải ứng phó với tin đồn của hắn, đồng thời đối mặt với không ít tiểu tam ngày ngày đến làm ầm ĩ, còn phải thỏa mãn hắn trên giường…Tất cả những điều này sớm đã thành thói quen, nhưng đột nhiên một hôm cô nhận được một câu như này: Giản Mạt, chúng ta ly hôn đi.

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 796 chương    /    (163902)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 796 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 29.6k  2.9k
2
Chapter 2
2018-11-07
 25k  2.1k
3
Chapter 3
2018-11-07
 23.7k  1.3k
4
Chapter 4
2018-11-07
 21.3k  815
5
Chapter 5
2018-11-07
 20.6k  1.8k
6
Chapter 6
2018-11-07
 15.5k  822
7
Chapter 7
2018-11-10
 16.3k  714
8
Chapter 8
2018-11-10
 17.8k  865
9
Chapter 9
2018-11-13
 17.9k  2.5k
10
Chapter 10
2018-11-16
 13.9k  438
11
Chapter 11
2018-11-20
 13k  321
12
Chapter 12
2018-11-20
 14.2k  620
13
Chapter 13
2018-11-20
 13.1k  235
14
Chapter 14
2018-11-20
 13.8k  425
15
Chapter 15
2018-11-20
 13.8k  521
16
Chapter 16
2018-11-20
 13.7k  362
17
Chapter 17
2018-11-20
 14.9k  792
18
Chapter 18
2018-11-20
 12.2k  284
19
Chapter 19
2018-11-20
 11.9k  458
20
Chapter 20
2018-11-20
 13.1k  336
21
Chapter 21
2018-11-21
 12.9k  489
22
Chapter 22
2018-11-21
 12.4k  242
23
Chapter 23
2018-11-21
 11.5k  311
24
Chapter 24
2018-11-21
 12.4k  218
25
Chapter 25
2018-11-21
 11.9k  227
26
Chapter 26
2018-11-21
 11k  237
27
Chapter 27
2018-11-21
 10.7k  298
28
Chapter 28
2018-11-22
 11.3k  440
29
Chapter 29
2018-11-22
 11.2k  265
30
Chapter 30
2018-11-22
 11k  222
31
Chapter 31
2018-11-22
 11.4k  485
32
Chapter 32
2018-11-22
 11.9k  305
33
Chapter 33
2018-11-22
 10.7k  210
34
Chapter 34
2018-11-22
 10.1k  316
35
Chapter 35
2018-11-22
 9.9k  193
36
Chapter 36
2018-11-22
 9.1k  276
37
Chapter 37
2018-11-23
 9.4k  221
38
Chapter 38
2018-11-23
 9.6k  426
39
Chapter 39
2018-11-23
 11.6k  336
40
Chapter 40
2018-11-23
 9.9k  261
41
Chapter 41
2018-11-24
 10k  418
42
Chapter 42
2018-11-25
 11.1k  408
43
Chapter 43
2018-11-26
 10k  408
44
Chapter 44
2018-11-27
 9k  363
45
Chapter 45
2018-11-28
 9.4k  249
46
Chapter 46
2018-11-29
 9.2k  389
47
Chapter 47
2018-11-30
 9k  233
48
Chapter 48
2018-12-01
 8.9k  263
49
Chapter 49
2018-12-02
 9k  132
50
Chapter 50
2018-12-03
 9k  274
51
Chapter 51
2018-12-04
 9.3k  433
52
Chapter 52
2018-12-05
 9.6k  300
53
Chapter 53
2018-12-06
 9.1k  204
54
Chapter 54
2018-12-07
 8.7k  234
55
Chapter 55
2018-12-08
 9k  378
56
Chapter 56
2018-12-09
 9.1k  358
57
Chapter 57
2018-12-10
 9.4k  280
58
Chapter 58
2018-12-11
 9k  784
59
Chapter 59
2018-12-12
 9.2k  301
60
Chapter 60
2018-12-12
 8.8k  316
61
Chapter 61
2018-12-12
 8.8k  264
62
Chapter 62
2018-12-12
 10.3k  333
63
Chapter 63
2018-12-12
 8.7k  298
64
Chapter 64
2018-12-12
 9.4k  228
65
Chapter 65
2018-12-12
 9.1k  155
66
Chapter 66
2018-12-12
 9.3k  272
67
Chapter 67
2018-12-12
 9.2k  429
68
Chapter 68
2018-12-12
 8.9k  186
69
Chapter 69
2018-12-12
 8.7k  311
70
Chapter 70
2018-12-12
 8.4k  141
71
Chapter 71
2018-12-12
 8.9k  161
72
Chapter 72
2018-12-12
 9k  89
73
Chapter 73
2018-12-12
 8.4k  190
74
Chapter 74
2018-12-12
 8.7k  329
75
Chapter 75
2018-12-12
 9.1k  290
76
Chapter 76
2018-12-12
 9.5k  150
77
Chapter 77
2018-12-12
 8.9k  233
78
Chapter 78
2018-12-12
 8.3k  305
79
Chapter 79
2018-12-12
 8.1k  155
80
Chapter 80
2018-12-12
 8.1k  177
81
Chapter 81
2018-12-12
 9.1k  210
82
Chapter 82
2018-12-12
 8.3k  169
83
Chapter 83
2018-12-12
 8k  268
84
Chapter 84
2018-12-12
 7.7k  242
85
Chapter 85
2018-12-12
 7.9k  152
86
Chapter 86
2018-12-12
 9.1k  167
87
Chapter 87
2018-12-12
 9.2k  481
88
Chapter 88
2018-12-12
 8.9k  367
89
Chapter 89
2018-12-12
 7.8k  265
90
Chapter 90
2018-12-12
 8.2k  203
91
Chapter 91
2018-12-12
 8.2k  136
92
Chapter 92
2018-12-12
 8.3k  176
93
Chapter 93
2018-12-12
 7.7k  209
94
Chapter 94
2018-12-12
 7.8k  209
95
Chapter 95
2018-12-12
 8.2k  255
96
Chapter 96
2018-12-12
 7.8k  372
97
Chapter 97
2018-12-12
 7.5k  143
98
Chapter 98
2018-12-12
 8.1k  265
99
Chapter 99
2018-12-12
 8.4k  270
100
Chapter 100
2018-12-12
 8.3k  276
101
Chapter 101
2018-12-13
 8.9k  215
102
Chapter 102
2018-12-14
 9k  367
103
Chapter 103
2018-12-15
 8.4k  357
104
Chapter 104
2018-12-16
 8.2k  283
105
Chapter 105
2018-12-17
 9.6k  743
106
Chapter 106
2018-12-18
 7.7k  271
107
Chapter 107
2018-12-19
 7.4k  223
108
Chapter 108
2018-12-20
 7.9k  312
109
Chapter 109
2018-12-21
 7.6k  306
110
Chapter 110
2018-12-22
 7.4k  175
111
Chapter 111
2018-12-23
 7.3k  196
112
Chapter 112
2018-12-24
 7.4k  194
113
Chapter 113
2018-12-25
 7.8k  225
114
Chapter 114
2018-12-26
 7.8k  164
115
Chapter 115
2018-12-27
 8.3k  217
116
Chapter 116
2018-12-28
 8.4k  373
117
Chapter 117
2018-12-29
 7.1k  212
118
Chapter 118
2018-12-30
 7.3k  103
119
Chapter 119
2018-12-31
 7.1k  87
120
Chapter 120
2019-01-01
 7.6k  189
121
Chapter 121
2019-01-02
 7.2k  104
122
Chapter 122
2019-01-03
 7.3k  203
123
Chapter 123
2019-01-04
 7.3k  197
124
Chapter 124
2019-01-05
 7.2k  290
125
Chapter 125
2019-01-06
 7.2k  149
126
Chapter 126
2019-01-07
 7.1k  138
127
Chapter 127
2019-01-08
 7k  284
128
Chapter 128
2019-01-09
 7.4k  188
129
Chapter 129
2019-01-10
 7.7k  235
130
Chapter 130
2019-01-11
 7.3k  152
131
Chapter 131
2019-01-12
 7.3k  143
132
Chapter 132
2019-01-13
 6.9k  186
133
Chapter 133
2019-01-14
 7.1k  117
134
Chapter 134
2019-01-15
 6.9k  198
135
Chapter 135
2019-01-16
 6.8k  251
136
Chapter 136
2019-01-17
 7.2k  250
137
Chapter 137
2019-01-18
 7.1k  167
138
Chapter 138
2019-01-19
 7k  149
139
Chapter 139
2019-01-20
 7.6k  170
140
Chapter 140
2019-01-21
 8k  301
141
Chapter 141
2019-01-22
 6.8k  225
142
Chapter 142
2019-01-23
 6.8k  323
143
Chapter 143
2019-01-24
 6.8k  201
144
Chapter 144
2019-01-25
 6.9k  263
145
Chapter 145
2019-01-26
 7k  207
146
Chapter 146
2019-01-27
 7.1k  122
147
Chapter 147
2019-01-28
 7.7k  195
148
Chapter 148
2019-01-29
 7.2k  293
149
Chapter 149
2019-01-30
 7.3k  205
150
Chapter 150
2019-01-31
 7.3k  216
151
Chapter 151
2019-02-01
 6.9k  296
152
Chapter 152
2019-02-02
 6.8k  130
153
Chapter 153
2019-02-03
 6.5k  111
154
Chapter 154
2019-02-04
 7k  238
155
Chapter 155
2019-02-05
 7.5k  119
156
Chapter 156
2019-02-06
 7.5k  183
157
Chapter 157
2019-02-07
 7.3k  726
158
Chapter 158
2019-02-08
 6.9k  407
159
Chapter 159
2019-02-09
 6.6k  221
160
Chapter 160
2019-02-10
 7k  400
161
Chapter 161
2019-02-11
 6.6k  306
162
Chapter 162
2019-02-12
 6.4k  78
163
Chapter 163
2019-02-13
 6.6k  145
164
Chapter 164
2019-02-14
 7k  212
165
Chapter 165
2019-02-15
 7.4k  246
166
Chapter 166
2019-02-16
 6.9k  274
167
Chapter 167
2019-02-17
 6.6k  200
168
Chapter 168
2019-02-18
 6.7k  143
169
Chapter 169
2019-02-19
 7.2k  814
170
Chapter 170
2019-02-20
 7.6k  377
171
Chapter 171
2019-02-21
 6.7k  164
172
Chapter 172
2019-02-22
 6.6k  174
173
Chapter 173
2019-02-23
 7.1k  242
174
Chapter 174
2019-02-24
 6.7k  139
175
Chapter 175
2019-02-25
 7.4k  267
176
Chapter 176
2019-02-26
 7.3k  223
177
Chapter 177
2019-02-27
 6.8k  96
178
Chapter 178
2019-02-28
 7.1k  157
179
Chapter 179
2019-03-01
 7k  342
180
Chapter 180
2019-03-02
 6.6k  1.2k
181
Chapter 181
2019-03-03
 6.4k  257
182
Chapter 182
2019-03-04
 7.3k  699
183
Chapter 183
2019-03-05
 6.8k  436
184
Chapter 184
2019-03-06
 6.6k  351
185
Chapter 185
2019-03-07
 6.7k  306
186
Chapter 186
2019-03-08
 6.9k  311
187
Chapter 187
2019-03-09
 6.8k  222
188
Chapter 188
2019-03-10
 6.7k  225
189
Chapter 189
2019-03-11
 6.6k  245
190
Chapter 190
2019-03-12
 6.5k  220
191
Chapter 191
2019-03-13
 6.3k  127
192
Chapter 192
2019-03-14
 6.1k  134
193
Chapter 193
2019-03-15
 6.5k  71
194
Chapter 194
2019-03-16
 6.9k  173
195
Chapter 195
2019-03-17
 6.6k  274
196
Chapter 196
2019-03-18
 6.7k  231
197
Chapter 197
2019-03-19
 6.5k  263
198
Chapter 198
2019-03-20
 6.6k  166
199
Chapter 199
2019-03-21
 6.4k  129
200
Chapter 200
2019-03-22
 6.4k  108
201
Chapter 201
2019-03-23
 6.3k  134
202
Chapter 202
2019-03-24
 6.4k  220
203
Chapter 203
2019-03-25
 6.4k  113
204
Chapter 204
2019-03-26
 6.7k  252
205
Chapter 205
2019-03-27
 6.9k  258
206
Chapter 206
2019-03-28
 6.6k  175
207
Chapter 207
2019-03-29
 6.5k  184
208
Chapter 208
2019-03-30
 7.1k  368
209
Chapter 209
2019-03-31
 7.1k  276
210
Chapter 210
2019-04-01
 6.7k  274
211
Chapter 211
2019-04-02
 6.5k  97
212
Chapter 212
2019-04-03
 6.5k  140
213
Chapter 213
2019-04-04
 6.4k  469
214
Chapter 214
2019-04-05
 6.4k  222
215
Chapter 215
2019-04-06
 6.5k  271
216
Chapter 216
2019-04-07
 6.7k  258
217
Chapter 217
2019-04-08
 6.4k  139
218
Chapter 218
2019-04-09
 6.3k  216
219
Chapter 219
2019-04-10
 6.5k  268
220
Chapter 220
2019-04-11
 6.3k  274
221
Chapter 221
2019-04-12
 6.5k  213
222
Chapter 222
2019-04-13
 6.3k  132
223
Chapter 223
2019-04-14
 6.5k  173
224
Chapter 224
2019-04-15
 6.4k  155
225
Chapter 225
2019-04-16
 6.2k  58
226
Chapter 226
2019-04-17
 6.6k  87
227
Chapter 227
2019-04-18
 6.8k  114
228
Chapter 228
2019-04-19
 6.7k  184
229
Chapter 229
2019-04-20
 6.3k  139
230
Chapter 230
2019-04-21
 6.2k  185
231
Chapter 231
2019-04-22
 6.2k  146
232
Chapter 232
2019-04-23
 6.3k  124
233
Chapter 233
2019-04-24
 6k  145
234
Chapter 234
2019-04-25
 6k  152
235
Chapter 235
2019-04-26
 6k  295
236
Chapter 236
2019-04-27
 5.9k  70
237
Chapter 237
2019-04-28
 6.2k  74
238
Chapter 238
2019-04-29
 6.6k  113
239
Chapter 239
2019-04-30
 6.3k  234
240
Chapter 240
2019-05-01
 5.9k  246
241
Chapter 241
2019-05-02
 6.1k  212
242
Chapter 242
2019-05-03
 6k  312
243
Chapter 243
2019-05-04
 6.2k  97
244
Chapter 244
2019-05-05
 6k  238
245
Chapter 245
2019-05-06
 6.5k  185
246
Chapter 246
2019-05-07
 7.1k  261
247
Chapter 247
2019-05-08
 6.7k  202
248
Chapter 248
2019-05-09
 6.4k  117
249
Chapter 249
2019-05-10
 6.4k  370
250
Chapter 250
2019-05-11
 6.4k  257
251
Chapter 251
2019-05-12
 6.1k  316
252
Chapter 252
2019-05-13
 6.2k  203
253
Chapter 253
2019-05-14
 6.6k  319
254
Chapter 254
2019-05-15
 6.5k  229
255
Chapter 255
2019-05-16
 6.4k  166
256
Chapter 256
2019-05-17
 6.4k  204
257
Chapter 257
2019-05-18
 7.3k  271
258
Chapter 258
2019-05-19
 6.7k  265
259
Chapter 259
2019-05-20
 6.5k  191
260
Chapter 260
2019-05-21
 6.8k  232
261
Chapter 261
2019-05-22
 6.8k  104
262
Chapter 262
2019-05-22
 6.5k  150
263
Chapter 263
2019-05-22
 7.6k  447
264
Chapter 264
2019-05-22
 6.4k  176
265
Chapter 265
2019-05-22
 6.3k  117
266
Chapter 266
2019-05-22
 6.3k  104
267
Chapter 267
2019-05-22
 6.4k  215
268
Chapter 268
2019-05-22
 6.5k  321
269
Chapter 269
2019-05-22
 6.4k  210
270
Chapter 270
2019-05-22
 6.9k  230
271
Chapter 271
2019-05-25
 7.6k  388
272
Chapter 272
2019-06-01
 7.7k  316
273
Chapter 273
2019-06-08
 8.4k  625
274
Chapter 274
2019-06-15
 7.5k  215
275
Chapter 275
2019-06-22
 8.4k  489
276
Chapter 276
2019-06-29
 7.5k  251
277
Chapter 277
2019-07-06
 8.4k  388
278
Chapter 278
2019-07-06
 7.5k  209
279
Chapter 279
2019-07-06
 7.1k  119
280
Chapter 280
2019-07-06
 7.2k  124
281
Chapter 281
2019-07-06
 7.2k  182
282
Chapter 282
2019-07-06
 7k  123
283
Chapter 283
2019-07-06
 7.2k  141
284
Chapter 284
2019-07-06
 6.8k  121
285
Chapter 285
2019-07-06
 6.9k  142
286
Chapter 286
2019-07-06
 6.8k  75
287
Chapter 287
2019-07-06
 6.7k  152
288
Chapter 288
2019-07-06
 6.6k  262
289
Chapter 289
2019-07-06
 6.9k  119
290
Chapter 290
2019-07-06
 7.1k  196
291
Chapter 291
2019-07-06
 7.6k  222
292
Chapter 292
2019-07-06
 7.9k  211
293
Chapter 293
2019-07-06
 6.7k  149
294
Chapter 294
2019-07-06
 6.7k  241
295
Chapter 295
2019-07-06
 7.4k  149
296
Chapter 296
2019-07-06
 10k  567
297
Chapter 297
2019-07-06
 8.1k  282
298
Chapter 298
2019-07-07
 8.2k  438
299
Chapter 299
2019-07-08
 7.2k  157
300
Chapter 300
2019-07-09
 7.5k  213
301
Chapter 301
2019-07-10
 7.9k  225
302
Chapter 302
2019-07-11
 8.1k  256
303
Chapter 303
2019-07-12
 7.7k  161
304
Chapter 304
2019-07-13
 8k  234
305
Chapter 305
2019-07-14
 8.2k  292
306
Chapter 306
2019-07-15
 7.1k  171
307
Chapter 307
2019-07-16
 7.5k  151
308
Chapter 308
2019-07-17
 7.3k  398
309
Chapter 309
2019-07-18
 7.3k  209
310
Chapter 310
2019-07-19
 7.1k  167
311
Chapter 311
2019-07-20
 8k  270
312
Chapter 312
2019-07-21
 6.8k  242
313
Chapter 313
2019-07-22
 7.4k  242
314
Chapter 314
2019-07-23
 7k  184
315
Chapter 315
2019-07-24
 7.5k  312
316
Chapter 316
2019-07-25
 7.6k  578
317
Chapter 317
2019-07-26
 6.6k  209
318
Chapter 318
2019-07-27
 6.1k  146
319
Chapter 319
2019-07-28
 6.8k  340
320
Chapter 320
2019-07-29
 6.9k  195
321
Chapter 321
2019-07-30
 8.5k  499
322
Chapter 322
2019-07-31
 7k  285
323
Chapter 323
2019-08-01
 6.6k  471
324
Chapter 324
2019-08-02
 6.4k  392
325
Chapter 325
2019-08-03
 6.5k  378
326
Chapter 326
2019-08-04
 6.3k  112
327
Chapter 327
2019-08-05
 6k  245
328
Chapter 328
2019-08-05
 5.4k  134
329
Chapter 329
2019-08-05
 5.5k  147
330
Chapter 330
2019-08-05
 5.7k  164
331
Chapter 331
2019-08-05
 6.1k  175
332
Chapter 332
2019-08-05
 6.4k  201
333
Chapter 333
2019-08-05
 5.8k  149
334
Chapter 334
2019-08-05
 5.5k  63
335
Chapter 335
2019-08-05
 5.4k  401
336
Chapter 336
2019-08-05
 4.9k  134
337
Chapter 337
2019-08-05
 5.2k  197
338
Chapter 338
2019-08-05
 5.4k  214
339
Chapter 339
2019-08-05
 5.1k  151
340
Chapter 340
2019-08-05
 5.4k  193
341
Chapter 341
2019-08-05
 4.9k  98
342
Chapter 342
2019-08-05
 5k  124
343
Chapter 343
2019-08-05
 5k  212
344
Chapter 344
2019-08-05
 5k  65
345
Chapter 345
2019-08-05
 4.9k  237
346
Chapter 346
2019-08-05
 4.6k  125
347
Chapter 347
2019-08-05
 4.9k  191
348
Chapter 348
2019-08-06
 5.9k  269
349
Chapter 349
2019-08-07
 5k  100
350
Chapter 350
2019-08-08
 5.1k  217
351
Chapter 351
2019-08-09
 4.9k  181
352
Chapter 352
2019-08-10
 5.2k  134
353
Chapter 353
2019-08-11
 5.2k  120
354
Chapter 354
2019-08-12
 5.8k  239
355
Chapter 355
2019-08-13
 5.3k  85
356
Chapter 356
2019-08-14
 4.9k  137
357
Chapter 357
2019-08-15
 4.7k  128
358
Chapter 358
2019-08-16
 4.7k  122
359
Chapter 359
2019-08-16
 4.5k  135
360
Chapter 360
2019-08-16
 4.4k  109
361
Chapter 361
2019-08-16
 4.7k  193
362
Chapter 362
2019-08-16
 4.5k  152
363
Chapter 363
2019-08-16
 4.6k  114
364
Chapter 364
2019-08-16
 4.3k  224
365
Chapter 365
2019-08-16
 4.4k  92
366
Chapter 366
2019-08-16
 4.6k  83
367
Chapter 367
2019-08-16
 4.5k  203
368
Chapter 368
2019-08-16
 4.2k  139
369
Chapter 369
2019-08-16
 4.4k  80
370
Chapter 370
2019-08-16
 5.1k  211
371
Chapter 371
2019-08-16
 4.6k  72
372
Chapter 372
2019-08-16
 4.6k  130
373
Chapter 373
2019-08-16
 4.5k  108
374
Chapter 374
2019-08-16
 4.4k  116
375
Chapter 375
2019-08-16
 4.6k  124
376
Chapter 376
2019-08-16
 4.2k  122
377
Chapter 377
2019-08-16
 4k  79
378
Chapter 378
2019-08-16
 4.4k  109
379
Chapter 379
2019-08-16
 4.6k  106
380
Chapter 380
2019-08-16
 4.7k  71
381
Chapter 381
2019-08-16
 5.3k  245
382
Chapter 382
2019-08-17
 4.9k  148
383
Chapter 383
2019-08-18
 4.9k  138
384
Chapter 384
2019-08-19
 4.8k  138
385
Chapter 385
2019-08-20
 4.7k  176
386
Chapter 386
2019-08-21
 4.6k  171
387
Chapter 387
2019-08-22
 4.6k  229
388
Chapter 388
2019-08-23
 4.7k  87
389
Chapter 389
2019-08-24
 4.9k  96
390
Chapter 390
2019-08-25
 4.5k  85
391
Chapter 391
2019-08-26
 4.8k  151
392
Chapter 392
2019-08-27
 4.7k  67
393
Chapter 393
2019-08-28
 4.8k  98
394
Chapter 394
2019-08-29
 4.8k  152
395
Chapter 395
2019-08-30
 5k  129
396
Chapter 396
2019-08-31
 4.6k  114
397
Chapter 397
2019-09-01
 4.9k  162
398
Chapter 398
2019-09-02
 4.7k  195
399
Chapter 399
2019-09-03
 4.4k  134
400
Chapter 400
2019-09-04
 4.7k  84
401
Chapter 401
2019-09-05
 4.7k  132
402
Chapter 402
2019-09-06
 4.4k  130
403
Chapter 403
2019-09-07
 4.4k  153
404
Chapter 404
2019-09-08
 4.7k  166
405
Chapter 405
2019-09-09
 4.5k  118
406
Chapter 406
2019-09-10
 4.9k  177
407
Chapter 407
2019-09-11
 5k  234
408
Chapter 408
2019-09-12
 4.6k  102
409
Chapter 409
2019-09-13
 5k  219
410
Chapter 410
2019-09-14
 4.7k  141
411
Chapter 411
2019-09-15
 4.7k  110
412
Chapter 412
2019-09-16
 4.9k  114
413
Chapter 413
2019-09-17
 5k  177
414
Chapter 414
2019-09-18
 4.9k  283
415
Chapter 415
2019-09-19
 5.3k  183
416
Chapter 416
2019-09-20
 4.7k  197
417
Chapter 417
2019-09-21
 4.7k  123
418
Chapter 418
2019-09-22
 5k  178
419
Chapter 419
2019-09-23
 5.1k  215
420
Chapter 420
2019-09-24
 5k  214
421
Chapter 421
2019-09-25
 4.8k  207
422
Chapter 422
2019-09-26
 4.7k  150
423
Chapter 423
2019-09-27
 4.8k  185
424
Chapter 424
2019-09-28
 5.3k  167
425
Chapter 425
2019-09-29
 5k  78
426
Chapter 426
2019-09-30
 5k  149
427
Chapter 427
2019-10-01
 5k  168
428
Chapter 428
2019-10-02
 5k  101
429
Chapter 429
2019-10-03
 4.7k  164
430
Chapter 430
2019-10-04
 4.9k  108
431
Chapter 431
2019-10-05
 5.3k  295
432
Chapter 432
2019-10-06
 5.4k  269
433
Chapter 433
2019-10-07
 4.9k  317
434
Chapter 434
2019-10-08
 4.8k  194
435
Chapter 435
2019-10-09
 4.8k  218
436
Chapter 436
2019-10-10
 4.3k  102
437
Chapter 437
2019-10-11
 4.4k  169
438
Chapter 438
2019-10-12
 4.4k  125
439
Chapter 439
2019-10-13
 4.9k  187
440
Chapter 440
2019-10-14
 4.6k  157
441
Chapter 441
2019-10-15
 4.5k  141
442
Chapter 442
2019-10-16
 4.4k  155
443
Chapter 443
2019-10-17
 5.4k  211
444
Chapter 444
2019-10-18
 4.7k  151
445
Chapter 445
2019-10-19
 4.6k  174
446
Chapter 446
2019-10-20
 4.3k  140
447
Chapter 447
2019-10-21
 4.5k  112
448
Chapter 448
2019-10-23
 4.4k  98
449
Chapter 449
2019-10-26
 4.2k  86
450
Chapter 450
2019-10-27
 4.2k  74
451
Chapter 451
2019-10-30
 4.2k  120
452
Chapter 452
2019-11-02
 4.6k  91
453
Chapter 453
2019-11-03
 4.4k  71
454
Chapter 454
2019-11-06
 4.3k  106
455
Chapter 455
2019-11-09
 4.5k  85
456
Chapter 456
2019-11-10
 4.8k  104
457
Chapter 457
2019-11-13
 5.1k  154
458
Chapter 458
2019-11-16
 4.6k  278
459
Chapter 459
2019-11-17
 5.2k  168
460
Chapter 460
2019-11-20
 4.9k  133
461
Chapter 461
2019-11-23
 4.6k  102
462
Chapter 462
2019-11-24
 4.6k  104
463
Chapter 463
2019-11-27
 4.6k  95
464
Chapter 464
2019-11-30
 4.5k  137
465
Chapter 465
2019-12-01
 4.5k  84
466
Chapter 466
2019-12-04
 4.6k  134
467
Chapter 467
2019-12-07
 4.5k  72
468
Chapter 468
2019-12-08
 4.8k  115
469
Chapter 469
2019-12-11
 5.1k  165
470
Chapter 470
2019-12-14
 4.4k  114
471
Chapter 471
2019-12-15
 4.8k  213
472
Chapter 472
2019-12-18
 4.8k  140
473
Chapter 473
2019-12-21
 4.8k  72
474
Chapter 474
2019-12-22
 5.1k  196
475
Chapter 475
2019-12-25
 5.1k  172
476
Chapter 476
2019-12-28
 4.6k  88
477
Chapter 477
2019-12-29
 5.1k  110
478
Chapter 478
2020-01-01
 5.2k  445
479
Chapter 479
2020-01-04
 4.8k  115
480
Chapter 480
2020-01-05
 4.8k  140
481
Chapter 481
2020-01-08
 5.1k  113
482
Chapter 482
2020-01-11
 4.5k  184
483
Chapter 483
2020-01-12
 4.6k  199
484
Chapter 484
2020-01-15
 4.7k  112
485
Chapter 485
2020-01-18
 4.8k  234
486
Chapter 486
2020-01-19
 5k  246
487
Chapter 487
2020-01-22
 4.8k  131
488
Chapter 488
2020-01-25
 4.9k  154
489
Chapter 489
2020-01-26
 5.1k  233
490
Chapter 490
2020-01-29
 5k  228
491
Chapter 491
2020-02-01
 5k  238
492
Chapter 492
2020-02-02
 5.5k  203
493
Chapter 493
2020-02-05
 5.5k  291
494
Chapter 494
2020-02-08
 5.6k  299
495
Chapter 495
2020-02-09
 4.9k  229
496
Chapter 496
2020-02-12
 5k  157
497
Chapter 497
2020-02-15
 4.9k  113
498
Chapter 498
2020-02-16
 5.2k  303
499
Chapter 499
2020-02-19
 5.6k  383
500
Chapter 500
2020-02-22
 5.9k  349
501
Chapter 501
2020-02-23
 5.5k  174
502
Chapter 502
2020-02-26
 5.7k  215
503
Chapter 503
2020-02-29
 5.1k  163
504
Chapter 504
2020-03-01
 5.7k  311
505
Chapter 505
2020-03-04
 5.8k  407
506
Chapter 506
2020-03-07
 5.9k  217
507
Chapter 507
2020-03-08
 5.8k  236
508
Chapter 508
2020-03-11
 6k  259
509
Chapter 509
2020-03-14
 6k  233
510
Chapter 510
2020-03-15
 6.1k  265
511
Chapter 511
2020-03-18
 6.5k  571
512
Chapter 512
2020-03-21
 6.2k  237
513
Chapter 513
2020-03-22
 6.4k  505
514
Chapter 514
2020-03-25
 6k  231
515
Chapter 515
2020-03-28
 5.4k  129
516
Chapter 516
2020-03-29
 5.6k  148
517
Chapter 517
2020-04-01
 5.8k  303
518
Chapter 518
2020-04-04
 5.2k  237
519
Chapter 519
2020-04-05
 5.5k  191
520
Chapter 520
2020-04-08
 6.1k  228
521
Chapter 521
2020-04-11
 5.1k  122
522
Chapter 522
2020-04-12
 4.9k  193
523
Chapter 523
2020-04-15
 5.4k  210
524
Chapter 524
2020-04-18
 5.2k  182
525
Chapter 525
2020-04-19
 5.6k  286
526
Chapter 526
2020-04-22
 5.9k  470
527
Chapter 527
2020-04-25
 5.9k  393
528
Chapter 528
2020-04-26
 5.6k  419
529
Chapter 529
2020-04-29
 5.2k  142
530
Chapter 530
2020-05-02
 5.9k  235
531
Chapter 531
2020-05-03
 5.7k  326
532
Chapter 532
2020-05-06
 6.2k  380
533
Chapter 533
2020-05-09
 5.1k  268
534
Chapter 534
2020-05-10
 5.1k  224
535
Chapter 535
2020-05-13
 5.1k  152
536
Chapter 536
2020-05-16
 4.5k  76
537
Chapter 537
2020-05-17
 4.7k  180
538
Chapter 538
2020-05-20
 4.9k  164
539
Chapter 539
2020-05-23
 4.7k  108
540
Chapter 540
2020-05-23
 4.4k  87
541
Chapter 541
2020-05-23
 4.6k  97
542
Chapter 542
2020-05-23
 3.9k  88
543
Chapter 543
2020-05-23
 4.2k  87
544
Chapter 544
2020-05-23
 4.4k  107
545
Chapter 545
2020-05-23
 4.7k  190
546
Chapter 546
2020-05-23
 4k  57
547
Chapter 547
2020-05-23
 4.1k  48
548
Chapter 548
2020-05-23
 4k  59
549
Chapter 549
2020-05-23
 5.4k  236
550
Chapter 550
2020-05-27
 4.6k  204
551
Chapter 551
2020-05-30
 4.7k  147
552
Chapter 552
2020-06-03
 5.4k  202
553
Chapter 553
2020-06-06
 6k  477
554
Chapter 554
2020-06-13
 6k  553
555
Chapter 555
2020-06-20
 5.7k  329
556
Chapter 556
2020-06-27
 6.3k  525
557
Chapter 557
2020-07-04
 5.3k  219
558
Chapter 558
2020-07-11
 5.2k  236
559
Chapter 559
2020-07-18
 6.1k  389
560
Chapter 560
2020-07-25
 6.2k  498
561
Chapter 561
2020-08-08
 5.7k  304
562
Chapter 562
2020-08-15
 5.9k  343
563
Chapter 563
2020-08-22
 5.8k  269
564
Chapter 564
2020-08-29
 6k  383
565
Chapter 565
2020-09-05
 5.7k  196
566
Chapter 566
2020-09-12
 6.2k  250
567
Chapter 567
2020-09-19
 6.4k  279
568
Chapter 568
2020-09-26
 6.1k  184
569
Chapter 569
2020-10-03
 5.7k  200
570
Chapter 570
2020-10-10
 5.9k  648
571
Chapter 571
2020-10-17
 4.9k  312
572
Chapter 572
2020-10-24
 4.9k  490
573
Chapter 573
2020-10-31
 3.9k  214
574
Chapter 574
2020-10-31
 3.5k  111
575
Chapter 575
2020-10-31
 3.3k  89
576
Chapter 576
2020-10-31
 2.8k  217
577
Chapter 577
2020-10-31
 3.4k  119
578
Chapter 578
2020-10-31
 2.9k  122
579
Chapter 579
2020-10-31
 3.1k  127
580
Chapter 580
2020-10-31
 3.2k  177
581
Chapter 581
2020-10-31
 3.5k  110
582
Chapter 582
2020-10-31
 3k  181
583
Chapter 583
2020-10-31
 3.8k  256
584
Chapter 584
2020-11-07
 4.6k  241
585
Chapter 585
2020-11-14
 4.1k  207
586
Chapter 586
2020-11-21
 3.7k  151
587
Chapter 587
2020-11-28
 3.5k  222
588
Chapter 588
2020-12-05
 3.4k  148
589
Chapter 589
2020-12-12
 3.3k  137
590
Chapter 590
2020-12-19
 3.5k  132
591
Chapter 591
2020-12-26
 3.2k  135
592
Chapter 592
2021-01-02
 3.6k  175
593
Chapter 593
2021-01-05
 3.2k  70
594
Chapter 594
2021-01-09
 3k  99
595
Chapter 595
2021-01-12
 3.3k  220
596
Chapter 596
2021-01-16
 3.5k  145
597
Chapter 597
2021-01-19
 3.4k  123
598
Chapter 598
2021-01-23
 2.8k  52
599
Chapter 599
2021-01-26
 3.3k  134
600
Chapter 600
2021-01-30
 3.6k  137
601
Chapter 601
2021-02-02
 2.9k  189
602
Chapter 602
2021-02-06
 3.2k  181
603
Chapter 603
2021-02-09
 2.8k  129
604
Chapter 604
2021-02-13
 3.2k  130
605
Chapter 605
2021-02-16
 3.1k  100
606
Chapter 606
2021-02-20
 2.8k  76
607
Chapter 607
2021-02-23
 2.9k  181
608
Chapter 608
2021-02-27
 2.9k  100
609
Chapter 609
2021-03-02
 2.9k  107
610
Chapter 610
2021-03-06
 2.9k  98
611
Chapter 611
2021-03-09
 2.9k  174
612
Chapter 612
2021-03-13
 2.8k  157
613
Chapter 613
2021-03-16
 2.8k  125
614
Chapter 614
2021-03-20
 3.2k  164
615
Chapter 615
2021-03-23
 3.3k  175
616
Chapter 616
2021-03-25
 2.6k  46
617
Chapter 617
2021-03-25
 2.6k  56
618
Chapter 618
2021-03-25
 2.1k  50
619
Chapter 619
2021-03-25
 2k  34
620
Chapter 620
2021-03-25
 2.2k  33
621
Chapter 621
2021-03-25
 2.1k  37
622
Chapter 622
2021-03-25
 2.3k  38
623
Chapter 623
2021-03-25
 2.2k  17
624
Chapter 624
2021-03-25
 2.2k  50
625
Chapter 625
2021-03-25
 3.2k  211
626
Chapter 626
2021-03-27
 3.8k  225
627
Chapter 627
2021-03-30
 3k  279
628
Chapter 628
2021-04-03
 2.3k  83
629
Chapter 629
2021-04-03
 2.1k  26
630
Chapter 630
2021-04-03
 2.1k  55
631
Chapter 631
2021-04-03
 1.9k  55
632
Chapter 632
2021-04-03
 2k  49
633
Chapter 633
2021-04-03
 1.8k  25
634
Chapter 634
2021-04-03
 1.9k  26
635
Chapter 635
2021-04-03
 2.5k  138
636
Chapter 636
2021-04-06
 2.5k  116
637
Chapter 637
2021-04-10
 2.4k  116
638
Chapter 638
2021-04-13
 2.4k  137
639
Chapter 639
2021-04-17
 2.6k  185
640
Chapter 640
2021-04-20
 2.4k  129
641
Chapter 641
2021-04-24
 2.3k  86
642
Chapter 642
2021-04-27
 2.3k  112
643
Chapter 643
2021-05-01
 2.3k  127
644
Chapter 644
2021-05-04
 1.9k  76
645
Chapter 645
2021-05-04
 1.7k  25
646
Chapter 646
2021-05-04
 1.7k  28
647
Chapter 647
2021-05-04
 1.8k  53
648
Chapter 648
2021-05-04
 1.8k  41
649
Chapter 649
2021-05-04
 1.7k  17
650
Chapter 650
2021-05-04
 1.7k  14
651
Chapter 651
2021-05-04
 1.7k  21
652
Chapter 652
2021-05-04
 1.6k  20
653
Chapter 653
2021-05-04
 1.7k  30
654
Chapter 654
2021-05-04
 2.3k  176
655
Chapter 655
2021-05-08
 2.4k  112
656
Chapter 656
2021-05-11
 2.3k  123
657
Chapter 657
2021-05-15
 2.2k  143
658
Chapter 658
2021-05-18
 2.3k  145
659
Chapter 659
2021-05-22
 2.2k  93
660
Chapter 660
2021-05-25
 2.3k  161
661
Chapter 661
2021-05-29
 2.2k  89
662
Chapter 662
2021-06-01
 2.2k  117
663
Chapter 663
2021-06-05
 2.3k  187
664
Chapter 664
2021-06-08
 2.5k  156
665
Chapter 665
2021-06-12
 2.1k  123
666
Chapter 666
2021-06-15
 2.2k  119
667
Chapter 667
2021-06-19
 2.4k  177
668
Chapter 668
2021-06-22
 2.3k  182
669
Chapter 669
2021-06-26
 2.2k  180
670
Chapter 670
2021-06-29
 2.2k  187
671
Chapter 671
2021-07-03
 2.2k  179
672
Chapter 672
2021-07-06
 2.2k  201
673
Chapter 673
2021-07-10
 2.1k  184
674
Chapter 674
2021-07-13
 2.2k  209
675
Chapter 675
2021-07-17
 2.2k  143
676
Chapter 676
2021-07-20
 2.4k  297
677
Chapter 677
2021-07-24
 2.7k  323
678
Chapter 678
2021-07-27
 2.2k  197
679
Chapter 679
2021-07-31
 2.1k  153
680
Chapter 680
2021-08-03
 2.4k  244
681
Chapter 681
2021-08-07
 2.1k  153
682
Chapter 682
2021-08-10
 2.2k  142
683
Chapter 683
2021-08-14
 2.1k  249
684
Chapter 684
2021-08-17
 1.9k  163
685
Chapter 685
2021-08-21
 2k  109
686
Chapter 686
2021-08-24
 1.8k  130
687
Chapter 687
2021-08-28
 1.9k  121
688
Chapter 688
2021-08-31
 1.9k  166
689
Chapter 689
2021-09-04
 1.9k  102
690
Chapter 690
2021-09-07
 1.9k  111
691
Chapter 691
2021-09-11
 1.8k  110
692
Chapter 692
2021-09-14
 1.7k  115
693
Chapter 693
2021-09-18
 1.6k  62
694
Chapter 694
2021-09-21
 1.6k  84
695
Chapter 695
2021-09-25
 1.6k  89
696
Chapter 696
2021-09-28
 1.7k  95
697
Chapter 697
2021-10-02
 1.6k  95
698
Chapter 698
2021-10-05
 1.6k  104
699
Chapter 699
2021-10-09
 1.6k  84
700
Chapter 700
2021-10-12
 1.5k  88
701
Chapter 701
2021-10-16
 1.7k  116
702
Chapter 702
2021-10-19
 1.5k  125
703
Chapter 703
2021-10-23
 1.5k  78
704
Chapter 704
2021-10-26
 1.5k  96
705
Chapter 705
2021-10-30
 1.5k  85
706
Chapter 706
2021-11-02
 1.4k  102
707
Chapter 707
2021-11-06
 1.3k  102
708
Chapter 708
2021-11-09
 1.3k  121
709
Chapter 709
2021-11-13
 1.5k  76
710
Chapter 710
2021-11-16
 1.6k  117
711
Chapter 711
2021-11-20
 1.4k  91
712
Chapter 712
2021-11-23
 1.4k  67
713
Chapter 713
2021-11-27
 1.5k  82
714
Chapter 714
2021-11-30
 1.3k  75
715
Chapter 715
2021-12-04
 1.3k  61
716
Chapter 716
2021-12-07
 1.3k  69
717
Chapter 717
2021-12-11
 1.2k  48
718
Chapter 718
2021-12-14
 1.3k  57
719
Chapter 719
2021-12-18
 1.2k  83
720
Chapter 720
2021-12-21
 1.4k  90
721
Chapter 721
2021-12-25
 1.3k  61
722
Chapter 722
2021-12-28
 1.4k  72
723
Chapter 723
2022-01-01
 1.3k  63
724
Chapter 724
2022-01-04
 1.2k  69
725
Chapter 725
2022-01-08
 1.3k  54
726
Chapter 726
2022-01-11
 1.2k  78
727
Chapter 727
2022-01-15
 1.2k  65
728
Chapter 728
2022-01-18
 1.2k  70
729
Chapter 729
2022-01-22
 1.2k  62
730
Chapter 730
2022-01-25
 1.3k  125
731
Chapter 731
2022-01-29
 1.2k  82
732
Chapter 732
2022-02-01
 1.3k  106
733
Chapter 733
2022-02-05
 1.4k  119
734
Chapter 734
2022-02-08
 1.5k  135
735
Chapter 735
2022-02-12
 1.4k  122
736
Chapter 736
2022-02-15
 1.4k  96
737
Chapter 737
2022-02-19
 1.3k  85
738
Chapter 738
2022-02-22
 1.3k  91
739
Chapter 739
2022-02-26
 1.2k  48
740
Chapter 740
2022-02-27
 1.1k  28
741
Chapter 741
2022-02-27
 1.1k  43
742
Chapter 742
2022-02-27
 1.1k  22
743
Chapter 743
2022-02-27
 1.1k  19
744
Chapter 744
2022-02-27
 1.1k  24
745
Chapter 745
2022-02-27
 1.1k  22
746
Chapter 746
2022-02-27
 1.1k  38
747
Chapter 747
2022-02-27
 1.1k  51
748
Chapter 748
2022-02-27
 976  13
749
Chapter 749
2022-02-27
 1.3k  82
750
Chapter 750
2022-03-01
 1.2k  60
751
Chapter 751
2022-03-05
 1.2k  87
752
Chapter 752
2022-03-08
 1.3k  72
753
Chapter 753
2022-03-12
 1.2k  65
754
Chapter 754
2022-03-15
 1.2k  72
755
Chapter 755
2022-03-19
 1.2k  61
756
Chapter 756
2022-03-22
 1.2k  74
757
Chapter 757
2022-03-26
 1.1k  74
758
Chapter 758
2022-03-29
 1.2k  88
759
Chapter 759
2022-04-02
 1.2k  55
760
Chapter 760
2022-04-05
 1.3k  120
761
Chapter 761
2022-04-09
 1.1k  80
762
Chapter 762
2022-04-12
 1.2k  81
763
Chapter 763
2022-04-16
 1.2k  72
764
Chapter 764
2022-04-19
 1.1k  82
765
Chapter 765
2022-04-23
 1.1k  64
766
Chapter 766
2022-04-26
 1.1k  75
767
Chapter 767
2022-04-30
 1.1k  77
768
Chapter 768
2022-05-03
 1.1k  88
769
Chapter 769
2022-05-07
 1.1k  69
770
Chapter 770
2022-05-10
 1.1k  91
771
Chapter 771
2022-05-14
 1k  65
772
Chapter 772
2022-05-17
 1.1k  61
773
Chapter 773
2022-05-21
 992  59
774
Chapter 774
2022-05-24
 1k  79
775
Chapter 775
2022-05-28
 1.1k  65
776
Chapter 776
2022-05-31
 1k  57
777
Chapter 777
2022-06-04
 1.1k  73
778
Chapter 778
2022-06-07
 1.1k  71
779
Chapter 779
2022-06-11
 996  50
780
Chapter 780
2022-06-14
 1.1k  65
781
Chapter 781
2022-06-18
 1.1k  65
782
Chapter 782
2022-06-21
 1k  80
783
Chapter 783
2022-06-25
 975  56
784
Chapter 784
2022-06-28
 953  55
785
Chapter 785
2022-07-02
 967  60
786
Chapter 786
2022-07-05
 975  59
787
Chapter 787
2022-07-09
 912  38
788
Chapter 788
2022-07-12
 884  91
789
Chapter 789
2022-07-16
 876  54
790
Chapter 790
2022-07-19
 916  79
791
Chapter 791
2022-07-23
 843  63
792
Chapter 792
2022-07-26
 847  70
793
Chapter 793
2022-07-30
 847  50
794
Chapter 794
2022-08-02
 803  53
795
Chapter 795
2022-08-06
 754  60
796
Chapter 796
2022-08-09
 861  205
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/Trốn cưới/419/Nghe lời
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Bảo bảo/Ngọt sủng/Nữ cường/Báo thù/Oan gia/Có em bé/Sảng văn/419/Nham hiểm
Hôm Nay Từ Chối Lục Tiên Sinh Chưa?
Hôm Nay Từ Chối Lục Tiên Sinh Chưa?
Tổng tài/419/Nham hiểm/Mary Sue/Thiên kim lụi bại
Xuyên Không Thành Công Chúa
Xuyên Không Thành Công Chúa
Tình yêu/Xuyên Không
Ta Không Cần Các Ngươi. Tránh Xa Ta Ra.
Ta Không Cần Các Ngươi. Tránh Xa Ta Ra.
Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full/Siêu năng lực
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play