Hào Môn Tiểu Lão Bà
Hào Môn Tiểu Lão Bà Hào Môn Tiểu Lão Bà
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Ngược / Báo thù / Drama / Hôn nhân hợp đồng / Bá đạo / Ân oán hào môn / Chiếm hữu cao / Thiên kim lụi bại
45.6M
4
Tên tác giả: Zuoan Comic

Tôi đường đường là thiên kim tiểu thư, dựa vào cái gì mà phải làm người hầu! Mặc kệ anh là tổng tài bá đạo như thế nào, tên mỹ nam ma quỷ…Những giày vò mà tôi phải chịu, sớm muộn sẽ có ngày trả lại cho anh gấp trăm vạn lần! Truyện này do Zuoan Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 204 chương    /    (13702)
 Đã cập nhật 204 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 16.5k  707
2
Chapter 2
2018-11-07
 13.8k  202
3
Chapter 3
2018-11-07
 12.7k  192
4
Chapter 4
2018-11-07
 12.1k  249
5
Chapter 5
2018-11-07
 10.1k  195
6
Chapter 6
2018-11-13
 9.2k  131
7
Chapter 7
2018-11-16
 9.2k  138
8
Chapter 8
2018-11-20
 9.1k  238
9
Chapter 9
2018-11-20
 8.7k  147
10
Chapter 10
2018-11-20
 8.5k  81
11
Chapter 11
2018-11-21
 8.6k  217
12
Chapter 12
2018-11-21
 8.5k  128
13
Chapter 13
2018-11-21
 8.1k  120
14
Chapter 14
2018-11-23
 7.4k  70
15
Chapter 15
2018-11-27
 7.7k  169
16
Chapter 16
2018-11-30
 7.1k  99
17
Chapter 17
2018-12-04
 7.4k  144
18
Chapter 18
2018-12-07
 7k  130
19
Chapter 19
2018-12-11
 6.9k  110
20
Chapter 20
2018-12-14
 6.9k  85
21
Chapter 21
2018-12-18
 7.2k  68
22
Chapter 22
2018-12-21
 7.3k  111
23
Chapter 23
2018-12-25
 6.3k  42
24
Chapter 24
2018-12-28
 6.4k  35
25
Chapter 25
2018-12-31
 6.1k  53
26
Chapter 26
2019-01-01
 6.7k  98
27
Chapter 27
2019-01-01
 7k  245
28
Chapter 28
2019-01-01
 6.5k  403
29
Chapter 29
2019-01-01
 6.7k  61
30
Chapter 30
2019-01-01
 7.4k  123
31
Chapter 31
2019-01-01
 6.4k  222
32
Chapter 32
2019-01-01
 6.5k  116
33
Chapter 33
2019-01-01
 6.3k  120
34
Chapter 34
2019-01-01
 6.3k  153
35
Chapter 35
2019-01-01
 6.1k  56
36
Chapter 36
2019-01-01
 5.8k  144
37
Chapter 37
2019-01-01
 5.6k  106
38
Chapter 38
2019-01-01
 5.1k  73
39
Chapter 39
2019-01-01
 4.9k  36
40
Chapter 40
2019-01-01
 5k  98
41
Chapter 41
2019-01-01
 4.8k  91
42
Chapter 42
2019-01-01
 4.7k  116
43
Chapter 43
2019-01-01
 4.5k  82
44
Chapter 44
2019-01-01
 4.3k  93
45
Chapter 45
2019-01-01
 4.1k  75
46
Chapter 46
2019-01-01
 3.9k  82
47
Chapter 47
2019-01-04
 3.9k  188
48
Chapter 48
2019-01-05
 4.1k  50
49
Chapter 49
2019-01-07
 4.2k  124
50
Chapter 50
2019-01-08
 3.9k  74
51
Chapter 51
2019-01-11
 3.8k  54
52
Chapter 52
2019-01-12
 3.8k  127
53
Chapter 53
2019-01-14
 3.7k  75
54
Chapter 54
2019-01-15
 3.7k  71
55
Chapter 55
2019-01-18
 3.6k  108
56
Chapter 56
2019-01-19
 3.7k  161
57
Chapter 57
2019-01-22
 3.9k  108
58
Chapter 58
2019-01-25
 3.7k  47
59
Chapter 59
2019-01-26
 3.7k  67
60
Chapter 60
2019-01-29
 3.8k  39
61
Chapter 61
2019-02-01
 3.9k  66
62
Chapter 62
2019-02-02
 3.7k  42
63
Chapter 63
2019-02-05
 3.9k  56
64
Chapter 64
2019-02-08
 3.4k  42
65
Chapter 65
2019-02-09
 3.4k  54
66
Chapter 66
2019-02-12
 3.4k  44
67
Chapter 67
2019-02-15
 3.3k  45
68
Chapter 68
2019-02-16
 3.2k  35
69
Chapter 69
2019-02-19
 3.2k  78
70
Chapter 70
2019-02-22
 3.2k  70
71
Chapter 71
2019-02-23
 3.5k  50
72
Chapter 72
2019-02-26
 3.5k  74
73
Chapter 73
2019-03-01
 2.9k  53
74
Chapter 74
2019-03-02
 2.7k  59
75
Chapter 75
2019-03-05
 2.8k  52
76
Chapter 76
2019-03-08
 2.8k  43
77
Chapter 77
2019-03-09
 3.1k  25
78
Chapter 78
2019-03-12
 2.9k  73
79
Chapter 79
2019-03-15
 2.7k  67
80
Chapter 80
2019-03-16
 2.8k  65
81
Chapter 81
2019-03-19
 2.6k  82
82
Chapter 82
2019-03-22
 2.5k  39
83
Chapter 83
2019-03-23
 2.6k  52
84
Chapter 84
2019-03-26
 2.8k  78
85
Chapter 85
2019-03-29
 2.5k  23
86
Chapter 86
2019-03-30
 2.5k  25
87
Chapter 87
2019-04-02
 2.5k  29
88
Chapter 88
2019-04-05
 2.4k  11
89
Chapter 89
2019-04-06
 2.5k  32
90
Chapter 90
2019-04-09
 2.5k  30
91
Chapter 91
2019-04-12
 2.3k  74
92
Chapter 92
2019-04-13
 2.2k  61
93
Chapter 93
2019-04-16
 2.4k  47
94
Chapter 94
2019-04-19
 2.3k  63
95
Chapter 95
2019-04-20
 2.4k  25
96
Chapter 96
2019-04-23
 2.3k  51
97
Chapter 97
2019-04-26
 2.2k  42
98
Chapter 98
2019-04-27
 2.2k  46
99
Chapter 99
2019-04-30
 2.2k  36
100
Chapter 100
2019-05-03
 2.3k  107
101
Chapter 101
2019-05-04
 2.1k  62
102
Chapter 102
2019-05-07
 2.1k  47
103
Chapter 103
2019-05-10
 2.3k  167
104
Chapter 104
2019-05-21
 2.3k  100
105
Chapter 105
2019-06-01
 2.1k  56
106
Chapter 106
2019-06-05
 1.9k  45
107
Chapter 107
2019-06-08
 1.8k  28
108
Chapter 108
2019-06-12
 1.8k  35
109
Chapter 109
2019-06-15
 1.8k  38
110
Chapter 110
2019-06-19
 1.7k  208
111
Chapter 111
2019-06-22
 1.7k  39
112
Chapter 112
2019-06-26
 1.7k  26
113
Chapter 113
2019-06-29
 2k  75
114
Chapter 114
2019-07-03
 1.8k  41
115
Chapter 115
2019-07-06
 1.7k  43
116
Chapter 116
2019-07-10
 1.7k  51
117
Chapter 117
2019-07-13
 1.6k  57
118
Chapter 118
2019-07-17
 1.6k  40
119
Chapter 119
2019-07-20
 1.6k  43
120
Chapter 120
2019-07-24
 1.8k  54
121
Chapter 121
2019-07-27
 1.7k  36
122
Chapter 122
2019-07-31
 1.7k  43
123
Chapter 123
2019-08-03
 1.7k  68
124
Chapter 124
2019-08-07
 1.6k  47
125
Chapter 125
2019-08-10
 1.7k  44
126
Chapter 126
2019-08-14
 1.8k  25
127
Chapter 127
2019-08-17
 1.7k  31
128
Chapter 128
2019-08-21
 1.6k  30
129
Chapter 129
2019-08-24
 1.6k  31
130
Chapter 130
2019-08-28
 1.5k  17
131
Chapter 131
2019-08-31
 1.6k  49
132
Chapter 132
2019-09-04
 1.6k  50
133
Chapter 133
2019-09-07
 1.5k  53
134
Chapter 134
2019-09-11
 1.5k  45
135
Chapter 135
2019-09-14
 1.3k  51
136
Chapter 136
2019-09-18
 1.3k  20
137
Chapter 137
2019-09-21
 1.3k  24
138
Chapter 138
2019-09-25
 1.2k  20
139
Chapter 139
2019-09-28
 1.2k  39
140
Chapter 140
2019-10-02
 1.3k  30
141
Chapter 141
2019-10-05
 1.2k  42
142
Chapter 142
2019-10-09
 1.2k  29
143
Chapter 143
2019-10-12
 1.1k  27
144
Chapter 144
2019-10-16
 1.1k  37
145
Chapter 145
2019-10-19
 1.2k  17
146
Chapter 146
2019-10-23
 1.2k  18
147
Chapter 147
2019-10-26
 1.3k  37
148
Chapter 148
2019-10-30
 1.2k  23
149
Chapter 149
2019-11-02
 1.1k  15
150
Chapter 150
2019-11-06
 1.1k  19
151
Chapter 151
2019-11-09
 1k  5
152
Chapter 152
2019-11-13
 964  12
153
Chapter 153
2019-11-16
 1.1k  27
154
Chapter 154
2019-11-20
 979  10
155
Chapter 155
2019-11-23
 967  12
156
Chapter 156
2019-11-27
 1k  13
157
Chapter 157
2019-11-30
 1k  5
158
Chapter 158
2019-12-04
 1k  7
159
Chapter 159
2019-12-07
 1k  9
160
Chapter 160
2019-12-11
 959  9
161
Chapter 161
2019-12-14
 1.1k  17
162
Chapter 162
2019-12-18
 1.1k  15
163
Chapter 163
2019-12-21
 1k  29
164
Chapter 164
2019-12-25
 1k  11
165
Chapter 165
2019-12-28
 984  13
166
Chapter 166
2020-01-01
 980  19
167
Chapter 167
2020-01-04
 981  14
168
Chapter 168
2020-01-08
 995  14
169
Chapter 169
2020-01-11
 1k  16
170
Chapter 170
2020-01-15
 965  20
171
Chapter 171
2020-01-18
 932  33
172
Chapter 172
2020-01-22
 879  37
173
Chapter 173
2020-01-25
 827  19
174
Chapter 174
2020-01-29
 822  38
175
Chapter 175
2020-02-01
 775  34
176
Chapter 176
2020-02-05
 794  31
177
Chapter 177
2020-02-08
 806  17
178
Chapter 178
2020-02-12
 811  27
179
Chapter 179
2020-02-15
 869  49
180
Chapter 180
2020-02-19
 872  19
181
Chapter 181
2020-02-22
 888  21
182
Chapter 182
2020-02-26
 923  25
183
Chapter 183
2020-02-29
 863  19
184
Chapter 184
2020-03-04
 766  20
185
Chapter 185
2020-03-07
 756  10
186
Chapter 186
2020-03-11
 717  11
187
Chapter 187
2020-03-14
 760  14
188
Chapter 188
2020-03-18
 823  25
189
Chapter 189
2020-03-21
 931  18
190
Chapter 190
2020-03-25
 1.1k  64
191
Chapter 191
2020-03-28
 1k  98
192
Chapter 192
2020-04-01
 946  48
193
Chapter 193
2020-04-04
 850  56
194
Chapter 194
2020-04-08
 817  59
195
Chapter 195
2020-04-11
 866  43
196
Chapter 196
2020-04-15
 837  31
197
Chapter 197
2020-04-18
 841  27
198
Chapter 198
2020-04-22
 859  27
199
Chapter 199
2020-04-25
 919  20
200
Chapter 200
2020-04-29
 871  19
201
Chapter 201
2020-05-02
 987  44
202
Chapter 202
2020-05-06
 1.2k  34
203
Chapter 203
2020-05-09
 1.2k  21
204
Chapter 204
2020-05-13
 2.7k  302
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Xuyên Không Thành Công Chúa
Xuyên Không Thành Công Chúa
Tình yêu/Xuyên Không
Yêu Tôi Đi! Cô Gái
Yêu Tôi Đi! Cô Gái
Trường học/Hài Hước/Đã Full/Bách hợp
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play