MangaToon
Hoàng Hậu Tái Sinh
Hoàng Hậu Tái Sinh
Đã Full
Tình yêu / Đã Full / Cung đình
69.7M
4.6
Tên tác giả: JMCOMIC

Thái nữ Sở Minh với năng lực tái sinh thần kỳ, năm lần bảy lượt sống lại nhờ một miếng ngọc bội bà nội đã trao cho cô, và dặn cô phải luôn giữ nó bên mình. Câu chuyện về cuộc sống cung đấu của cô cũng bắt đầu từ đó

Truyện này do JMCOMIC cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 231 chương    /    (77480)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-08-03
 22.1k  2.5k
2
Chapter 2
2019-08-03
 18.4k  866
3
Chapter 3
2019-08-03
 15.8k  543
4
Chapter 4
2019-08-03
 14.8k  509
5
Chapter 5
2019-08-03
 15.7k  550
6
Chapter 6
2019-08-03
 15k  435
7
Chapter 7
2019-08-03
 13.7k  1.1k
8
Chapter 8
2019-08-03
 14.3k  584
9
Chapter 9
2019-08-03
 13.9k  436
10
Chapter 10
2019-08-03
 13.9k  341
11
Chapter 11
2019-08-03
 15.3k  460
12
Chapter 12
2019-08-03
 13.5k  421
13
Chapter 13
2019-08-03
 12.6k  272
14
Chapter 14
2019-08-03
 12.7k  357
15
Chapter 15
2019-08-03
 12.3k  394
16
Chapter 16
2019-08-03
 12.8k  322
17
Chapter 17
2019-08-03
 12.9k  677
18
Chapter 18
2019-08-03
 12.6k  391
19
Chapter 19
2019-08-03
 11.3k  277
20
Chapter 20
2019-08-03
 11.9k  793
21
Chapter 21
2019-08-05
 12k  203
22
Chapter 22
2019-08-07
 13.5k  645
23
Chapter 23
2019-08-12
 11.9k  662
24
Chapter 24
2019-08-14
 12.2k  259
25
Chapter 25
2019-08-19
 13.1k  620
26
Chapter 26
2019-08-21
 12k  478
27
Chapter 27
2019-08-26
 12.2k  414
28
Chapter 28
2019-08-28
 12.8k  591
29
Chapter 29
2019-09-02
 11.6k  491
30
Chapter 30
2019-09-04
 11.2k  419
31
Chapter 31
2019-09-09
 11.1k  289
32
Chapter 32
2019-09-11
 11k  430
33
Chapter 33
2019-09-16
 9.9k  239
34
Chapter 34
2019-09-18
 9.4k  277
35
Chapter 35
2019-09-23
 10.4k  598
36
Chapter 36
2019-09-25
 10.4k  357
37
Chapter 37
2019-09-30
 10.7k  210
38
Chapter 38
2019-10-02
 10.7k  289
39
Chapter 39
2019-10-07
 11k  302
40
Chapter 40
2019-10-09
 11.4k  538
41
Chapter 41
2019-10-14
 10.2k  406
42
Chapter 42
2019-10-16
 10.7k  427
43
Chapter 43
2019-10-21
 9.6k  381
44
Chapter 44
2019-10-23
 11.3k  762
45
Chapter 45
2019-10-28
 10.6k  526
46
Chapter 46
2019-10-30
 10.1k  598
47
Chapter 47
2019-11-03
 9k  157
48
Chapter 48
2019-11-03
 8.9k  370
49
Chapter 49
2019-11-03
 9.1k  238
50
Chapter 50
2019-11-03
 8.5k  259
51
Chapter 51
2019-11-03
 9.2k  507
52
Chapter 52
2019-11-03
 8.6k  291
53
Chapter 53
2019-11-03
 8.9k  252
54
Chapter 54
2019-11-03
 8.7k  324
55
Chapter 55
2019-11-03
 9k  946
56
Chapter 56
2019-11-03
 10.5k  1k
57
Chapter 57
2019-11-04
 9.6k  642
58
Chapter 58
2019-11-06
 10.1k  530
59
Chapter 59
2019-11-10
 9.6k  297
60
Chapter 60
2019-11-11
 9.6k  2k
61
Chapter 61
2019-11-13
 9.4k  426
62
Chapter 62
2019-11-17
 8.3k  459
63
Chapter 63
2019-11-18
 8.5k  402
64
Chapter 64
2019-11-20
 9.1k  402
65
Chapter 65
2019-11-24
 8.5k  465
66
Chapter 66
2019-11-25
 8.5k  474
67
Chapter 67
2019-11-27
 8.6k  547
68
Chapter 68
2019-12-01
 8.6k  407
69
Chapter 69
2019-12-02
 8.6k  596
70
Chapter 70
2019-12-04
 8.8k  455
71
Chapter 71
2019-12-08
 8.1k  867
72
Chapter 72
2019-12-09
 8.5k  399
73
Chapter 73
2019-12-11
 8.6k  312
74
Chapter 74
2019-12-15
 7.9k  412
75
Chapter 75
2019-12-16
 6.9k  355
76
Chapter 76
2019-12-18
 7.4k  402
77
Chapter 77
2019-12-22
 7.6k  718
78
Chapter 78
2019-12-23
 7.2k  364
79
Chapter 79
2019-12-25
 7.9k  517
80
Chapter 80
2019-12-29
 7.3k  509
81
Chapter 81
2019-12-30
 6.6k  408
82
Chapter 82
2020-01-01
 6.9k  321
83
Chapter 83
2020-01-05
 6.8k  373
84
Chapter 84
2020-01-06
 6.5k  292
85
Chapter 85
2020-01-08
 7k  248
86
Chapter 86
2020-01-12
 6.9k  263
87
Chapter 87
2020-01-13
 6.6k  339
88
Chapter 88
2020-01-15
 6.6k  371
89
Chapter 89
2020-01-19
 6.1k  278
90
Chapter 90
2020-01-20
 5.9k  434
91
Chapter 91
2020-01-20
 6.5k  465
92
Chapter 92
2020-01-20
 6.1k  385
93
Chapter 93
2020-01-20
 6k  293
94
Chapter 94
2020-01-20
 6.1k  313
95
Chapter 95
2020-01-20
 5.6k  192
96
Chapter 96
2020-01-20
 6.1k  659
97
Chapter 97
2020-01-20
 6k  229
98
Chapter 98
2020-01-20
 5.8k  104
99
Chapter 99
2020-01-20
 6.2k  448
100
Chapter 100
2020-01-20
 6.6k  770
101
Chapter 101
2020-01-22
 6.6k  453
102
Chapter 102
2020-01-26
 6k  192
103
Chapter 103
2020-01-27
 6.8k  497
104
Chapter 104
2020-01-29
 6.2k  537
105
Chapter 105
2020-02-02
 6.7k  620
106
Chapter 106
2020-02-03
 6.2k  348
107
Chapter 107
2020-02-05
 6.8k  427
108
Chapter 108
2020-02-07
 5.8k  329
109
Chapter 109
2020-02-07
 5.3k  89
110
Chapter 110
2020-02-07
 5.6k  314
111
Chapter 111
2020-02-07
 5.4k  438
112
Chapter 112
2020-02-07
 6k  451
113
Chapter 113
2020-02-07
 5.6k  355
114
Chapter 114
2020-02-07
 5.3k  227
115
Chapter 115
2020-02-07
 5.5k  243
116
Chapter 116
2020-02-07
 5.9k  391
117
Chapter 117
2020-02-07
 6.3k  595
118
Chapter 118
2020-02-09
 5.9k  344
119
Chapter 119
2020-02-10
 5.8k  326
120
Chapter 120
2020-02-12
 5.9k  398
121
Chapter 121
2020-02-16
 6k  235
122
Chapter 122
2020-02-17
 5.7k  416
123
Chapter 123
2020-02-19
 6k  171
124
Chapter 124
2020-02-23
 5.8k  395
125
Chapter 125
2020-02-24
 5.6k  570
126
Chapter 126
2020-02-26
 6k  371
127
Chapter 127
2020-03-01
 5.5k  211
128
Chapter 128
2020-03-02
 6.2k  380
129
Chapter 129
2020-03-04
 5.3k  548
130
Chapter 130
2020-03-08
 5.8k  282
131
Chapter 131
2020-03-09
 5.2k  373
132
Chapter 132
2020-03-11
 5.7k  696
133
Chapter 133
2020-03-15
 5.5k  228
134
Chapter 134
2020-03-16
 5.5k  244
135
Chapter 135
2020-03-18
 5.6k  223
136
Chapter 136
2020-03-22
 5.2k  199
137
Chapter 137
2020-03-23
 5.9k  356
138
Chapter 138
2020-03-25
 5.4k  262
139
Chapter 139
2020-03-29
 5k  201
140
Chapter 140
2020-03-30
 6k  392
141
Chapter 141
2020-04-01
 5.7k  395
142
Chapter 142
2020-04-05
 5.1k  164
143
Chapter 143
2020-04-06
 5.3k  258
144
Chapter 144
2020-04-08
 5.5k  454
145
Chapter 145
2020-04-11
 4.7k  129
146
Chapter 146
2020-04-11
 4.2k  263
147
Chapter 147
2020-04-11
 4.4k  139
148
Chapter 148
2020-04-11
 4.2k  97
149
Chapter 149
2020-04-11
 4.4k  167
150
Chapter 150
2020-04-11
 4.3k  76
151
Chapter 151
2020-04-11
 4.1k  156
152
Chapter 152
2020-04-11
 4.2k  237
153
Chapter 153
2020-04-11
 4.1k  228
154
Chapter 154
2020-04-11
 4k  200
155
Chapter 155
2020-04-11
 4.2k  191
156
Chapter 156
2020-04-11
 4k  291
157
Chapter 157
2020-04-11
 4.2k  194
158
Chapter 158
2020-04-11
 4.3k  208
159
Chapter 159
2020-04-11
 4.5k  298
160
Chapter 160
2020-04-12
 4.9k  351
161
Chapter 161
2020-04-13
 5.3k  508
162
Chapter 162
2020-04-15
 5.4k  407
163
Chapter 163
2020-04-19
 5.2k  215
164
Chapter 164
2020-04-20
 4.9k  234
165
Chapter 165
2020-04-22
 5.2k  284
166
Chapter 166
2020-04-26
 4.7k  234
167
Chapter 167
2020-04-27
 4.7k  264
168
Chapter 168
2020-04-29
 5k  424
169
Chapter 169
2020-05-03
 4.4k  186
170
Chapter 170
2020-05-04
 4.7k  314
171
Chapter 171
2020-05-06
 4.4k  183
172
Chapter 172
2020-05-10
 4.1k  184
173
Chapter 173
2020-05-11
 4k  199
174
Chapter 174
2020-05-13
 4.4k  212
175
Chapter 175
2020-05-17
 4k  141
176
Chapter 176
2020-05-18
 3.5k  240
177
Chapter 177
2020-05-20
 4.3k  281
178
Chapter 178
2020-05-24
 3.8k  114
179
Chapter 179
2020-05-25
 3.7k  175
180
Chapter 180
2020-05-27
 3.7k  136
181
Chapter 181
2020-05-31
 3.4k  100
182
Chapter 182
2020-06-01
 3.3k  120
183
Chapter 183
2020-06-03
 3k  198
184
Chapter 184
2020-06-07
 3.1k  86
185
Chapter 185
2020-06-08
 3.2k  113
186
Chapter 186
2020-06-10
 3.6k  118
187
Chapter 187
2020-06-14
 3k  54
188
Chapter 188
2020-06-15
 3.1k  112
189
Chapter 189
2020-06-17
 3.1k  108
190
Chapter 190
2020-06-21
 3k  85
191
Chapter 191
2020-06-22
 3.3k  127
192
Chapter 192
2020-06-24
 3.1k  69
193
Chapter 193
2020-06-28
 3.2k  107
194
Chapter 194
2020-06-29
 2.8k  61
195
Chapter 195
2020-07-01
 2.9k  58
196
Chapter 196
2020-07-05
 3k  120
197
Chapter 197
2020-07-08
 2.7k  157
198
Chapter 198
2020-07-12
 2.9k  217
199
Chapter 199
2020-07-15
 2.9k  176
200
Chapter 200
2020-07-19
 2.8k  277
201
Chapter 201
2020-07-22
 2.9k  171
202
Chapter 202
2020-07-26
 3k  174
203
Chapter 203
2020-07-29
 2.9k  239
204
Chapter 204
2020-08-02
 3k  146
205
Chapter 205
2020-08-05
 3.5k  348
206
Chapter 206
2020-09-21
 2.4k  37
207
Chapter 207
2020-09-23
 2.4k  96
208
Chapter 208
2020-09-28
 2.4k  39
209
Chapter 209
2020-09-30
 2.3k  37
210
Chapter 210
2020-10-05
 2.3k  55
211
Chapter 211
2020-10-07
 2.4k  60
212
Chapter 212
2020-10-12
 2.2k  39
213
Chapter 213
2020-10-14
 2.4k  46
214
Chapter 214
2020-10-19
 2.6k  73
215
Chapter 215
2020-11-21
 2.1k  47
216
Chapter 216
2020-11-28
 2.1k  38
217
Chapter 217
2020-12-05
 2.2k  18
218
Chapter 218
2020-12-12
 2.1k  39
219
Chapter 219
2020-12-19
 2.3k  39
220
Chapter 220
2020-12-26
 2.1k  65
221
Chapter 221
2021-01-02
 2k  93
222
Chapter 222
2021-01-09
 2k  40
223
Chapter 223
2021-01-16
 1.8k  57
224
Chapter 224
2021-01-23
 1.7k  48
225
Chapter 225
2021-01-30
 1.8k  45
226
Chapter 226
2021-02-06
 2.1k  84
227
Chapter 227
2021-02-13
 2.1k  92
228
Chapter 228
2021-02-20
 2.1k  86
229
Chapter 229
2021-02-27
 2k  63
230
Chapter 230
2021-03-06
 2.2k  56
231
Chapter 231
2021-03-07
 4.8k  579
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Hoàng Thái Tử, Nhận Nuôi Tôi Đi
Hoàng Thái Tử, Nhận Nuôi Tôi Đi
Tình yêu/Xuyên Không
Ta Xuyên Không Thành Hoàng Hậu Ác Độc
Ta Xuyên Không Thành Hoàng Hậu Ác Độc
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Drama/Cổ đại/Sảng văn/Ngạo mạn
Pháp Y Cuồng Phi
Pháp Y Cuồng Phi
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình
Rực Rỡ Lưu Ly Hạ
Rực Rỡ Lưu Ly Hạ
Trường học
[Đam Mỹ] Mang Thai Đứa Con Của Ảnh Đế
[Đam Mỹ] Mang Thai Đứa Con Của Ảnh Đế
Tình yêu/Đam mỹ/Tổng tài/Đã Full
Sủng Bảo Bối Thành Nghiện
Sủng Bảo Bối Thành Nghiện
Tình yêu/Đã Full/Đô thị/Tình yêu - Vượt qua giai cấp/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play