Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không
60M
4.9
Tên tác giả: iCiyuan

Đặc công thần y kim bài của thế kỷ 21 xuyên thành Mộ Vô Song vừa xấu vừa béo, tỏ tình bị từ chối, đệ đệ bị nhục mạ, đến cả cơ thể đầy mỡ này cũng bị kế mẫu hãm hại. Long Mặc Thâm, nhiếp chính vương lạnh lùng với đôi chân bị tàn tật, hai người không ngờ lại có hôn ước từ nhỏ, từ đó bắt đầu cuộc sống bên nhau của đôi oan gia vui vẻ... Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 173 chương    /    (87091)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 173 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-01-12
 31k  2.9k
2
Chapter 2
2021-01-12
 25.4k  1.4k
3
Chapter 3
2021-01-12
 25.2k  919
4
Chapter 4
2021-01-12
 26.1k  711
5
Chapter 5
2021-01-12
 23.3k  848
6
Chapter 6
2021-01-12
 28.7k  1.5k
7
Chapter 7
2021-01-12
 22.6k  762
8
Chapter 8
2021-01-12
 23.6k  912
9
Chapter 9
2021-01-12
 23.1k  712
10
Chapter 10
2021-01-12
 24.5k  1.2k
11
Chapter 11
2021-01-17
 22.1k  711
12
Chapter 12
2021-01-21
 24.1k  642
13
Chapter 13
2021-01-24
 21.2k  1.5k
14
Chapter 14
2021-01-28
 20.3k  427
15
Chapter 15
2021-01-31
 22.3k  809
16
Chapter 16
2021-02-04
 21.5k  1k
17
Chapter 17
2021-02-07
 19.8k  894
18
Chapter 18
2021-02-11
 19.1k  575
19
Chapter 19
2021-02-14
 17.9k  444
20
Chapter 20
2021-02-18
 18k  487
21
Chapter 21
2021-02-21
 18.3k  778
22
Chapter 22
2021-02-25
 18.1k  347
23
Chapter 23
2021-02-28
 16.7k  489
24
Chapter 24
2021-03-04
 16k  413
25
Chapter 25
2021-03-04
 15k  354
26
Chapter 26
2021-03-04
 15k  306
27
Chapter 27
2021-03-04
 15.1k  315
28
Chapter 28
2021-03-04
 15.3k  329
29
Chapter 29
2021-03-04
 16.8k  398
30
Chapter 30
2021-03-04
 16.5k  306
31
Chapter 31
2021-03-04
 15.8k  288
32
Chapter 32
2021-03-04
 17.9k  649
33
Chapter 33
2021-03-07
 17.6k  631
34
Chapter 34
2021-03-11
 17k  756
35
Chapter 35
2021-03-14
 18.6k  571
36
Chapter 36
2021-03-18
 17k  552
37
Chapter 37
2021-03-21
 19.2k  495
38
Chapter 38
2021-03-25
 21.1k  1.4k
39
Chapter 39
2021-03-28
 21.3k  1.2k
40
Chapter 40
2021-04-01
 18.6k  542
41
Chapter 41
2021-04-04
 19.2k  614
42
Chapter 42
2021-04-08
 18.9k  570
43
Chapter 43
2021-04-11
 17.8k  895
44
Chapter 44
2021-04-15
 18.9k  954
45
Chapter 45
2021-04-18
 18.6k  713
46
Chapter 46
2021-04-22
 18.7k  864
47
Chapter 47
2021-04-25
 18k  636
48
Chapter 48
2021-04-29
 17.6k  560
49
Chapter 49
2021-05-02
 18.7k  648
50
Chapter 50
2021-05-06
 15.8k  487
51
Chapter 51
2021-05-09
 15.2k  508
52
Chapter 52
2021-05-13
 15.5k  565
53
Chapter 53
2021-05-16
 15k  507
54
Chapter 54
2021-05-20
 15.3k  560
55
Chapter 55
2021-05-23
 16.1k  678
56
Chapter 56
2021-05-27
 14.8k  543
57
Chapter 57
2021-05-30
 14.3k  779
58
Chapter 58
2021-06-03
 13.7k  476
59
Chapter 59
2021-06-06
 13.8k  641
60
Chapter 60
2021-06-10
 14k  767
61
Chapter 61
2021-06-13
 13.5k  598
62
Chapter 62
2021-06-17
 12.9k  715
63
Chapter 63
2021-06-20
 12.9k  537
64
Chapter 64
2021-06-24
 12.5k  618
65
Chapter 65
2021-06-27
 12.6k  487
66
Chapter 66
2021-07-01
 12.5k  440
67
Chapter 67
2021-07-04
 12.6k  398
68
Chapter 68
2021-07-08
 13.8k  638
69
Chapter 69
2021-07-11
 13.2k  532
70
Chapter 70
2021-07-15
 13.8k  552
71
Chapter 71
2021-07-18
 13.1k  577
72
Chapter 72
2021-07-22
 12.6k  597
73
Chapter 73
2021-07-25
 12.9k  637
74
Chapter 74
2021-07-29
 11.8k  479
75
Chapter 75
2021-08-01
 11k  226
76
Chapter 76
2021-08-01
 11.1k  424
77
Chapter 77
2021-08-01
 10.7k  101
78
Chapter 78
2021-08-01
 11.5k  92
79
Chapter 79
2021-08-01
 11.6k  212
80
Chapter 80
2021-08-01
 10.7k  231
81
Chapter 81
2021-08-01
 11.4k  412
82
Chapter 82
2021-08-01
 11.4k  365
83
Chapter 83
2021-08-01
 10.6k  133
84
Chapter 84
2021-08-01
 11.9k  426
85
Chapter 85
2021-08-01
 13.4k  756
86
Chapter 86
2021-08-05
 13.3k  697
87
Chapter 87
2021-08-08
 12.5k  618
88
Chapter 88
2021-08-12
 12.3k  558
89
Chapter 89
2021-08-15
 13.8k  1k
90
Chapter 90
2021-08-19
 12.6k  637
91
Chapter 91
2021-08-22
 11.6k  588
92
Chapter 92
2021-08-26
 11.7k  455
93
Chapter 93
2021-08-29
 11.4k  409
94
Chapter 94
2021-09-02
 11.7k  579
95
Chapter 95
2021-09-05
 11.3k  559
96
Chapter 96
2021-09-09
 10.6k  494
97
Chapter 97
2021-09-12
 11.2k  717
98
Chapter 98
2021-09-16
 10k  524
99
Chapter 99
2021-09-23
 10.7k  694
100
Chapter 100
2021-09-30
 10.2k  550
101
Chapter 101
2021-10-07
 9k  343
102
Chapter 102
2021-10-14
 8.6k  501
103
Chapter 103
2021-10-21
 8.2k  424
104
Chapter 104
2021-10-28
 8.3k  488
105
Chapter 105
2021-11-04
 8.6k  516
106
Chapter 106
2021-11-07
 8.9k  592
107
Chapter 107
2021-11-11
 8.9k  542
108
Chapter 108
2021-11-14
 7.9k  356
109
Chapter 109
2021-11-18
 8k  386
110
Chapter 110
2021-11-21
 7.8k  362
111
Chapter 111
2021-11-25
 7.5k  282
112
Chapter 112
2021-11-28
 7.6k  348
113
Chapter 113
2021-12-02
 7.7k  517
114
Chapter 114
2021-12-05
 7.6k  370
115
Chapter 115
2021-12-09
 7.7k  381
116
Chapter 116
2021-12-12
 7.7k  335
117
Chapter 117
2021-12-16
 7.8k  398
118
Chapter 118
2021-12-19
 7.4k  296
119
Chapter 119
2021-12-23
 6.9k  255
120
Chapter 120
2021-12-26
 7.2k  314
121
Chapter 121
2021-12-30
 6.9k  263
122
Chapter 122
2022-01-02
 7.3k  280
123
Chapter 123
2022-01-06
 7.3k  327
124
Chapter 124
2022-01-09
 7.6k  405
125
Chapter 125
2022-01-13
 7.3k  278
126
Chapter 126
2022-01-16
 7.5k  356
127
Chapter 127
2022-01-20
 7.2k  313
128
Chapter 128
2022-01-23
 7.6k  333
129
Chapter 129
2022-01-27
 7.5k  292
130
Chapter 130
2022-01-30
 7.1k  357
131
Chapter 131
2022-02-03
 7.1k  318
132
Chapter 132
2022-02-06
 6.9k  306
133
Chapter 133
2022-02-10
 7.1k  294
134
Chapter 134
2022-02-13
 7.3k  332
135
Chapter 135
2022-02-17
 6.8k  314
136
Chapter 136
2022-02-20
 6.9k  266
137
Chapter 137
2022-02-24
 7.2k  302
138
Chapter 138
2022-02-27
 7.2k  390
139
Chapter 139
2022-03-03
 6.9k  295
140
Chapter 140
2022-03-06
 7k  384
141
Chapter 141
2022-03-10
 6.3k  259
142
Chapter 142
2022-03-13
 6.5k  328
143
Chapter 143
2022-03-17
 6.5k  352
144
Chapter 144
2022-03-20
 6.1k  305
145
Chapter 145
2022-03-24
 6.5k  304
146
Chapter 146
2022-03-27
 6.2k  253
147
Chapter 147
2022-03-31
 5.7k  269
148
Chapter 148
2022-04-03
 6.1k  364
149
Chapter 149
2022-04-07
 5.9k  357
150
Chapter 150
2022-04-10
 6k  340
151
Chapter 151
2022-04-14
 5.8k  240
152
Chapter 152
2022-04-17
 5.9k  266
153
Chapter 153
2022-04-21
 5.6k  254
154
Chapter 154
2022-04-24
 5.7k  441
155
Chapter 155
2022-04-28
 5.7k  273
156
Chapter 156
2022-05-01
 5.9k  392
157
Chapter 157
2022-05-05
 5.5k  191
158
Chapter 158
2022-05-08
 5.4k  241
159
Chapter 159
2022-05-12
 5.2k  199
160
Chapter 160
2022-05-15
 5.1k  230
161
Chapter 161
2022-05-19
 5.2k  226
162
Chapter 162
2022-05-22
 5.2k  235
163
Chapter 163
2022-05-26
 4.9k  194
164
Chapter 164
2022-05-29
 5.1k  283
165
Chapter 165
2022-06-02
 4.7k  235
166
Chapter 166
2022-06-05
 4.7k  269
167
Chapter 167
2022-06-09
 4.5k  209
168
Chapter 168
2022-06-12
 4.8k  281
169
Chapter 169
2022-06-16
 4.4k  324
170
Chapter 170
2022-06-19
 4.1k  262
171
Chapter 171
2022-06-23
 3.8k  225
172
Chapter 172
2022-06-26
 3.6k  218
173
Chapter 173
2022-06-30
 2.7k  161
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Cung đình
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Đô thị/Drama/Sảng văn/419/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Chung tình/Thiên kim lụi bại
Hướng Dẫn Tu Tiên Của Vương Phi
Hướng Dẫn Tu Tiên Của Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Hậu cung/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Gái ngoan/Đặc công
CÁC CHỒNG YÊU LÀ ÁC MA
CÁC CHỒNG YÊU LÀ ÁC MA
Tình yêu/Đam mỹ/Tổng tài/Đã Full
Cô Công Chúa Bị Bỏ Rơi
Cô Công Chúa Bị Bỏ Rơi
Trường học/Tình yêu/Huyền huyễn/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play