Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không
55.7M
4.9
Tên tác giả: iCiyuan

Đặc công thần y kim bài của thế kỷ 21 xuyên thành Mộ Vô Song vừa xấu vừa béo, tỏ tình bị từ chối, đệ đệ bị nhục mạ, đến cả cơ thể đầy mỡ này cũng bị kế mẫu hãm hại. Long Mặc Thâm, nhiếp chính vương lạnh lùng với đôi chân bị tàn tật, hai người không ngờ lại có hôn ước từ nhỏ, từ đó bắt đầu cuộc sống bên nhau của đôi oan gia vui vẻ... Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 162 chương    /    (69938)
 Đã cập nhật 162 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-01-12
 29.6k  2.4k
2
Chapter 2
2021-01-12
 24.4k  989
3
Chapter 3
2021-01-12
 24.2k  707
4
Chapter 4
2021-01-12
 25.1k  565
5
Chapter 5
2021-01-12
 22.3k  718
6
Chapter 6
2021-01-12
 27.6k  1.1k
7
Chapter 7
2021-01-12
 21.7k  629
8
Chapter 8
2021-01-12
 22.7k  650
9
Chapter 9
2021-01-12
 22.3k  577
10
Chapter 10
2021-01-12
 23.6k  893
11
Chapter 11
2021-01-17
 21.4k  585
12
Chapter 12
2021-01-21
 23.3k  485
13
Chapter 13
2021-01-24
 20.5k  885
14
Chapter 14
2021-01-28
 19.6k  339
15
Chapter 15
2021-01-31
 21.5k  626
16
Chapter 16
2021-02-04
 20.8k  915
17
Chapter 17
2021-02-07
 19.1k  642
18
Chapter 18
2021-02-11
 18.5k  447
19
Chapter 19
2021-02-14
 17.2k  340
20
Chapter 20
2021-02-18
 17.4k  358
21
Chapter 21
2021-02-21
 17.6k  628
22
Chapter 22
2021-02-25
 17.4k  290
23
Chapter 23
2021-02-28
 16k  410
24
Chapter 24
2021-03-04
 15.3k  364
25
Chapter 25
2021-03-04
 14.4k  283
26
Chapter 26
2021-03-04
 14.4k  251
27
Chapter 27
2021-03-04
 14.5k  269
28
Chapter 28
2021-03-04
 14.6k  237
29
Chapter 29
2021-03-04
 16.1k  239
30
Chapter 30
2021-03-04
 15.8k  228
31
Chapter 31
2021-03-04
 15.1k  210
32
Chapter 32
2021-03-04
 17.3k  498
33
Chapter 33
2021-03-07
 16.9k  517
34
Chapter 34
2021-03-11
 16.3k  627
35
Chapter 35
2021-03-14
 18k  461
36
Chapter 36
2021-03-18
 16.4k  467
37
Chapter 37
2021-03-21
 18.4k  418
38
Chapter 38
2021-03-25
 20.3k  1.3k
39
Chapter 39
2021-03-28
 20.4k  915
40
Chapter 40
2021-04-01
 17.9k  480
41
Chapter 41
2021-04-04
 18.5k  463
42
Chapter 42
2021-04-08
 18.1k  491
43
Chapter 43
2021-04-11
 17.1k  800
44
Chapter 44
2021-04-15
 18.1k  667
45
Chapter 45
2021-04-18
 17.8k  639
46
Chapter 46
2021-04-22
 18k  711
47
Chapter 47
2021-04-25
 17.3k  557
48
Chapter 48
2021-04-29
 16.9k  455
49
Chapter 49
2021-05-02
 17.9k  508
50
Chapter 50
2021-05-06
 15.2k  411
51
Chapter 51
2021-05-09
 14.6k  425
52
Chapter 52
2021-05-13
 14.9k  466
53
Chapter 53
2021-05-16
 14.5k  430
54
Chapter 54
2021-05-20
 14.7k  460
55
Chapter 55
2021-05-23
 15.5k  607
56
Chapter 56
2021-05-27
 14.2k  447
57
Chapter 57
2021-05-30
 13.7k  656
58
Chapter 58
2021-06-03
 13.1k  401
59
Chapter 59
2021-06-06
 13.3k  531
60
Chapter 60
2021-06-10
 13.4k  644
61
Chapter 61
2021-06-13
 13k  516
62
Chapter 62
2021-06-17
 12.4k  590
63
Chapter 63
2021-06-20
 12.4k  452
64
Chapter 64
2021-06-24
 12k  448
65
Chapter 65
2021-06-27
 12.1k  433
66
Chapter 66
2021-07-01
 12k  382
67
Chapter 67
2021-07-04
 12.1k  341
68
Chapter 68
2021-07-08
 13.3k  551
69
Chapter 69
2021-07-11
 12.7k  482
70
Chapter 70
2021-07-15
 13.3k  472
71
Chapter 71
2021-07-18
 12.5k  479
72
Chapter 72
2021-07-22
 12.1k  487
73
Chapter 73
2021-07-25
 12.3k  547
74
Chapter 74
2021-07-29
 11.3k  399
75
Chapter 75
2021-08-01
 10.5k  197
76
Chapter 76
2021-08-01
 10.6k  367
77
Chapter 77
2021-08-01
 10.2k  74
78
Chapter 78
2021-08-01
 11k  81
79
Chapter 79
2021-08-01
 11.1k  169
80
Chapter 80
2021-08-01
 10.2k  176
81
Chapter 81
2021-08-01
 10.9k  324
82
Chapter 82
2021-08-01
 10.9k  292
83
Chapter 83
2021-08-01
 10.1k  106
84
Chapter 84
2021-08-01
 11.4k  358
85
Chapter 85
2021-08-01
 12.8k  626
86
Chapter 86
2021-08-05
 12.7k  603
87
Chapter 87
2021-08-08
 12k  531
88
Chapter 88
2021-08-12
 11.7k  468
89
Chapter 89
2021-08-15
 13.2k  925
90
Chapter 90
2021-08-19
 12.1k  592
91
Chapter 91
2021-08-22
 11.1k  527
92
Chapter 92
2021-08-26
 11.1k  400
93
Chapter 93
2021-08-29
 10.9k  368
94
Chapter 94
2021-09-02
 11.1k  500
95
Chapter 95
2021-09-05
 10.8k  481
96
Chapter 96
2021-09-09
 10k  400
97
Chapter 97
2021-09-12
 10.7k  646
98
Chapter 98
2021-09-16
 9.5k  316
99
Chapter 99
2021-09-23
 10.1k  641
100
Chapter 100
2021-09-30
 9.6k  474
101
Chapter 101
2021-10-07
 8.5k  301
102
Chapter 102
2021-10-14
 8.1k  394
103
Chapter 103
2021-10-21
 7.8k  366
104
Chapter 104
2021-10-28
 7.8k  413
105
Chapter 105
2021-11-04
 8.1k  374
106
Chapter 106
2021-11-07
 8.3k  523
107
Chapter 107
2021-11-11
 8.4k  447
108
Chapter 108
2021-11-14
 7.4k  315
109
Chapter 109
2021-11-18
 7.5k  317
110
Chapter 110
2021-11-21
 7.3k  308
111
Chapter 111
2021-11-25
 7k  233
112
Chapter 112
2021-11-28
 7.1k  270
113
Chapter 113
2021-12-02
 7.3k  434
114
Chapter 114
2021-12-05
 7.2k  337
115
Chapter 115
2021-12-09
 7.2k  348
116
Chapter 116
2021-12-12
 7.3k  302
117
Chapter 117
2021-12-16
 7.3k  346
118
Chapter 118
2021-12-19
 6.9k  265
119
Chapter 119
2021-12-23
 6.5k  213
120
Chapter 120
2021-12-26
 6.7k  297
121
Chapter 121
2021-12-30
 6.4k  240
122
Chapter 122
2022-01-02
 6.9k  240
123
Chapter 123
2022-01-06
 6.8k  308
124
Chapter 124
2022-01-09
 7.1k  358
125
Chapter 125
2022-01-13
 6.8k  232
126
Chapter 126
2022-01-16
 7k  326
127
Chapter 127
2022-01-20
 6.7k  272
128
Chapter 128
2022-01-23
 7k  305
129
Chapter 129
2022-01-27
 7k  261
130
Chapter 130
2022-01-30
 6.6k  327
131
Chapter 131
2022-02-03
 6.6k  264
132
Chapter 132
2022-02-06
 6.4k  208
133
Chapter 133
2022-02-10
 6.6k  259
134
Chapter 134
2022-02-13
 6.7k  304
135
Chapter 135
2022-02-17
 6.3k  265
136
Chapter 136
2022-02-20
 6.4k  243
137
Chapter 137
2022-02-24
 6.7k  277
138
Chapter 138
2022-02-27
 6.6k  332
139
Chapter 139
2022-03-03
 6.3k  246
140
Chapter 140
2022-03-06
 6.4k  347
141
Chapter 141
2022-03-10
 5.8k  239
142
Chapter 142
2022-03-13
 6k  302
143
Chapter 143
2022-03-17
 5.9k  321
144
Chapter 144
2022-03-20
 5.6k  277
145
Chapter 145
2022-03-24
 5.8k  274
146
Chapter 146
2022-03-27
 5.6k  240
147
Chapter 147
2022-03-31
 5.1k  246
148
Chapter 148
2022-04-03
 5.4k  318
149
Chapter 149
2022-04-07
 5.3k  287
150
Chapter 150
2022-04-10
 5.4k  282
151
Chapter 151
2022-04-14
 5.1k  219
152
Chapter 152
2022-04-17
 5.2k  240
153
Chapter 153
2022-04-21
 4.9k  207
154
Chapter 154
2022-04-24
 4.9k  391
155
Chapter 155
2022-04-28
 4.9k  226
156
Chapter 156
2022-05-01
 5k  321
157
Chapter 157
2022-05-05
 4.6k  161
158
Chapter 158
2022-05-08
 4.4k  214
159
Chapter 159
2022-05-12
 4.2k  173
160
Chapter 160
2022-05-15
 4k  199
161
Chapter 161
2022-05-19
 3.9k  190
162
Chapter 162
2022-05-22
 3.4k  179
Đề xuất liên quan
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Cung đình
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Đô thị/Drama/Sảng văn/419/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Chung tình/Thiên kim lụi bại
Hướng Dẫn Tu Tiên Của Vương Phi
Hướng Dẫn Tu Tiên Của Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Hậu cung/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Gái ngoan/Đặc công
( DROP Truyện ) Tôi Xuyên Không Vào Thế Giới Tiểu Thuyết. Trong Dàn Harem Của Tôi Có Cả Nữ9
( DROP Truyện ) Tôi Xuyên Không Vào Thế Giới Tiểu Thuyết. Trong Dàn Harem Của Tôi Có Cả Nữ9
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full/Siêu năng lực
Trùm Trường Thì Sao? Tao Yêu Luôn
Trùm Trường Thì Sao? Tao Yêu Luôn
Trường học/Tình yêu/Hài Hước
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play