Khế Ước Sủng Hôn
Khế Ước Sủng Hôn Khế Ước Sủng Hôn
Khế Ước Sủng Hôn
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Ngọt sủng / Drama / Hôn nhân hợp đồng / 419 / Nham hiểm
34.1M
4.7
Tên tác giả: KS

Kết hôn được nhiều tháng, ông xã luôn thường trực ở đó nhưng chưa bao giờ lộ diện, trong lúc ấy, Hoắc Đình Thâm bỗng dưng xông vào cuộc sống của cô, cũng bắt đầu theo đuổi cô nhiệt tình. Một mặt là “người chồng” dịu dàng ấm áp nhưng chưa bao giờ được gặp, một mặt là Hoắc Đình Thâm lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô nên lựa chọn ra sao…

Truyện này do KS cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 216 chương    /    (28637)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 216 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-05-24
 22.5k  2.7k
2
Chapter 2
2021-06-22
 16.2k  781
3
Chapter 3
2021-06-25
 15.3k  537
4
Chapter 4
2021-06-25
 13.4k  414
5
Chapter 5
2021-06-25
 11.8k  392
6
Chapter 6
2021-06-25
 11.7k  268
7
Chapter 7
2021-06-25
 11.7k  322
8
Chapter 8
2021-06-25
 10.4k  306
9
Chapter 9
2021-06-25
 10.6k  358
10
Chapter 10
2021-06-25
 11.3k  437
11
Chapter 11
2021-06-28
 9.8k  364
12
Chapter 12
2021-07-02
 9.7k  397
13
Chapter 13
2021-07-05
 9.8k  330
14
Chapter 14
2021-07-09
 10.2k  338
15
Chapter 15
2021-07-12
 9.3k  537
16
Chapter 16
2021-07-16
 8.6k  259
17
Chapter 17
2021-07-19
 8.5k  314
18
Chapter 18
2021-07-23
 8.6k  312
19
Chapter 19
2021-07-26
 8k  307
20
Chapter 20
2021-07-26
 7.2k  109
21
Chapter 21
2021-07-26
 7.2k  115
22
Chapter 22
2021-07-26
 7.2k  144
23
Chapter 23
2021-07-26
 7.1k  205
24
Chapter 24
2021-07-26
 7k  137
25
Chapter 25
2021-07-26
 6.6k  84
26
Chapter 26
2021-07-26
 6.6k  113
27
Chapter 27
2021-07-26
 6.4k  142
28
Chapter 28
2021-07-26
 6.7k  156
29
Chapter 29
2021-07-26
 6.8k  257
30
Chapter 30
2021-07-30
 7k  311
31
Chapter 31
2021-08-02
 7.2k  308
32
Chapter 32
2021-08-06
 7k  260
33
Chapter 33
2021-08-09
 7k  377
34
Chapter 34
2021-08-13
 6.7k  187
35
Chapter 35
2021-08-16
 6.5k  170
36
Chapter 36
2021-08-20
 6.4k  157
37
Chapter 37
2021-08-22
 5.6k  96
38
Chapter 38
2021-08-22
 5.9k  85
39
Chapter 39
2021-08-22
 5.7k  89
40
Chapter 40
2021-08-22
 5.5k  93
41
Chapter 41
2021-08-22
 5.5k  70
42
Chapter 42
2021-08-22
 5.7k  208
43
Chapter 43
2021-08-22
 5.5k  131
44
Chapter 44
2021-08-22
 5.8k  107
45
Chapter 45
2021-08-22
 5.2k  152
46
Chapter 46
2021-08-22
 5.6k  144
47
Chapter 47
2021-08-23
 5.3k  185
48
Chapter 48
2021-08-27
 5.5k  233
49
Chapter 49
2021-08-30
 5.4k  191
50
Chapter 50
2021-09-03
 5.3k  175
51
Chapter 51
2021-09-06
 4.9k  129
52
Chapter 52
2021-09-10
 5.2k  259
53
Chapter 53
2021-09-13
 4.9k  205
54
Chapter 54
2021-09-17
 4.7k  114
55
Chapter 55
2021-09-20
 4.7k  124
56
Chapter 56
2021-09-24
 4.5k  96
57
Chapter 57
2021-09-27
 4.3k  114
58
Chapter 58
2021-10-01
 4.2k  138
59
Chapter 59
2021-10-04
 4.5k  120
60
Chapter 60
2021-10-07
 4.2k  165
61
Chapter 61
2021-10-07
 4k  114
62
Chapter 62
2021-10-07
 3.9k  106
63
Chapter 63
2021-10-07
 4k  237
64
Chapter 64
2021-10-07
 3.9k  103
65
Chapter 65
2021-10-07
 3.9k  107
66
Chapter 66
2021-10-07
 4.2k  126
67
Chapter 67
2021-10-08
 4.3k  186
68
Chapter 68
2021-10-11
 4k  133
69
Chapter 69
2021-10-15
 3.9k  144
70
Chapter 70
2021-10-18
 4k  186
71
Chapter 71
2021-10-22
 3.8k  142
72
Chapter 72
2021-10-25
 3.8k  150
73
Chapter 73
2021-10-29
 3.7k  105
74
Chapter 74
2021-11-01
 3.6k  195
75
Chapter 75
2021-11-05
 3.6k  88
76
Chapter 76
2021-11-08
 3.4k  96
77
Chapter 77
2021-11-12
 3.6k  115
78
Chapter 78
2021-11-15
 3.7k  167
79
Chapter 79
2021-11-19
 3.5k  124
80
Chapter 80
2021-11-22
 3.4k  105
81
Chapter 81
2021-11-26
 3.4k  103
82
Chapter 82
2021-11-29
 3.3k  129
83
Chapter 83
2021-12-03
 3.3k  138
84
Chapter 84
2021-12-06
 3.1k  121
85
Chapter 85
2021-12-10
 3k  119
86
Chapter 86
2021-12-13
 3.2k  147
87
Chapter 87
2021-12-17
 3k  160
88
Chapter 88
2021-12-20
 3.1k  383
89
Chapter 89
2021-12-24
 3.1k  190
90
Chapter 90
2021-12-27
 2.9k  162
91
Chapter 91
2021-12-31
 3.1k  161
92
Chapter 92
2022-01-03
 2.9k  226
93
Chapter 93
2022-01-07
 3.2k  171
94
Chapter 94
2022-01-10
 2.8k  155
95
Chapter 95
2022-01-12
 2.6k  117
96
Chapter 96
2022-01-12
 2.5k  78
97
Chapter 97
2022-01-12
 2.6k  53
98
Chapter 98
2022-01-12
 2.5k  56
99
Chapter 99
2022-01-12
 2.4k  77
100
Chapter 100
2022-01-12
 2.4k  89
101
Chapter 101
2022-01-12
 2.5k  84
102
Chapter 102
2022-01-14
 2.5k  130
103
Chapter 103
2022-01-17
 2.6k  243
104
Chapter 104
2022-01-21
 2.6k  139
105
Chapter 105
2022-01-24
 2.5k  80
106
Chapter 106
2022-01-28
 2.4k  93
107
Chapter 107
2022-01-31
 2.5k  139
108
Chapter 108
2022-02-04
 2.4k  104
109
Chapter 109
2022-02-07
 2.4k  136
110
Chapter 110
2022-02-11
 2.3k  88
111
Chapter 111
2022-02-14
 2.2k  72
112
Chapter 112
2022-02-18
 2.1k  81
113
Chapter 113
2022-02-21
 2k  94
114
Chapter 114
2022-02-24
 1.9k  72
115
Chapter 115
2022-02-24
 1.8k  37
116
Chapter 116
2022-02-24
 1.8k  31
117
Chapter 117
2022-02-24
 1.8k  29
118
Chapter 118
2022-02-24
 1.7k  56
119
Chapter 119
2022-02-24
 1.7k  31
120
Chapter 120
2022-02-24
 1.9k  74
121
Chapter 121
2022-02-25
 2k  96
122
Chapter 122
2022-02-28
 2.1k  103
123
Chapter 123
2022-03-04
 1.8k  71
124
Chapter 124
2022-03-07
 1.8k  88
125
Chapter 125
2022-03-11
 1.7k  104
126
Chapter 126
2022-03-14
 1.8k  116
127
Chapter 127
2022-03-18
 1.7k  60
128
Chapter 128
2022-03-21
 1.7k  83
129
Chapter 129
2022-03-23
 1.6k  51
130
Chapter 130
2022-03-23
 1.5k  30
131
Chapter 131
2022-03-23
 1.5k  41
132
Chapter 132
2022-03-23
 1.5k  33
133
Chapter 133
2022-03-23
 1.6k  38
134
Chapter 134
2022-03-23
 1.7k  70
135
Chapter 135
2022-03-23
 1.7k  72
136
Chapter 136
2022-03-25
 1.7k  89
137
Chapter 137
2022-03-28
 1.8k  83
138
Chapter 138
2022-04-01
 1.7k  120
139
Chapter 139
2022-04-04
 1.6k  74
140
Chapter 140
2022-04-08
 1.7k  80
141
Chapter 141
2022-04-11
 1.7k  74
142
Chapter 142
2022-04-15
 1.6k  101
143
Chapter 143
2022-04-18
 1.6k  80
144
Chapter 144
2022-04-22
 1.5k  73
145
Chapter 145
2022-04-23
 1.5k  43
146
Chapter 146
2022-04-23
 1.4k  25
147
Chapter 147
2022-04-23
 1.5k  39
148
Chapter 148
2022-04-23
 1.4k  38
149
Chapter 149
2022-04-23
 1.4k  33
150
Chapter 150
2022-04-23
 1.4k  59
151
Chapter 151
2022-04-23
 1.3k  22
152
Chapter 152
2022-04-23
 1.3k  34
153
Chapter 153
2022-04-23
 1.4k  52
154
Chapter 154
2022-04-23
 1.5k  102
155
Chapter 155
2022-04-25
 1.5k  144
156
Chapter 156
2022-04-29
 1.5k  69
157
Chapter 157
2022-05-02
 1.4k  80
158
Chapter 158
2022-05-06
 1.3k  57
159
Chapter 159
2022-05-09
 1.4k  59
160
Chapter 160
2022-05-13
 1.3k  49
161
Chapter 161
2022-05-16
 1.1k  52
162
Chapter 162
2022-05-20
 1.2k  63
163
Chapter 163
2022-05-23
 1.1k  49
164
Chapter 164
2022-05-27
 1.1k  46
165
Chapter 165
2022-05-29
 935  31
166
Chapter 166
2022-05-29
 938  31
167
Chapter 167
2022-05-29
 990  34
168
Chapter 168
2022-05-29
 912  15
169
Chapter 169
2022-05-29
 944  18
170
Chapter 170
2022-05-29
 1k  34
171
Chapter 171
2022-05-29
 908  19
172
Chapter 172
2022-05-29
 862  17
173
Chapter 173
2022-05-29
 883  18
174
Chapter 174
2022-05-29
 1k  34
175
Chapter 175
2022-05-30
 1k  50
176
Chapter 176
2022-06-03
 1k  53
177
Chapter 177
2022-06-06
 991  46
178
Chapter 178
2022-06-10
 959  74
179
Chapter 179
2022-06-13
 940  62
180
Chapter 180
2022-06-17
 931  75
181
Chapter 181
2022-06-20
 944  93
182
Chapter 182
2022-06-24
 810  58
183
Chapter 183
2022-06-26
 733  24
184
Chapter 184
2022-06-26
 707  27
185
Chapter 185
2022-06-26
 682  11
186
Chapter 186
2022-06-26
 636  67
187
Chapter 187
2022-06-26
 608  50
188
Chapter 188
2022-06-26
 640  30
189
Chapter 189
2022-06-26
 613  23
190
Chapter 190
2022-06-26
 632  37
191
Chapter 191
2022-06-26
 633  41
192
Chapter 192
2022-06-26
 757  75
193
Chapter 193
2022-06-27
 829  92
194
Chapter 194
2022-07-01
 731  54
195
Chapter 195
2022-07-04
 784  68
196
Chapter 196
2022-07-08
 670  36
197
Chapter 197
2022-07-11
 659  37
198
Chapter 198
2022-07-15
 665  44
199
Chapter 199
2022-07-18
 629  42
200
Chapter 200
2022-07-22
 584  47
201
Chapter 201
2022-07-25
 602  56
202
Chapter 202
2022-07-29
 559  51
203
Chapter 203
2022-08-01
 559  55
204
Chapter 204
2022-08-05
 499  41
205
Chapter 205
2022-08-07
 431  23
206
Chapter 206
2022-08-07
 394  11
207
Chapter 207
2022-08-07
 374  8
208
Chapter 208
2022-08-07
 372  10
209
Chapter 209
2022-08-07
 395  6
210
Chapter 210
2022-08-07
 403  12
211
Chapter 211
2022-08-07
 371  10
212
Chapter 212
2022-08-07
 371  8
213
Chapter 213
2022-08-07
 390  11
214
Chapter 214
2022-08-07
 420  20
215
Chapter 215
2022-08-08
 492  33
216
Chapter 216
2022-08-12
 261  23
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nụ Hôn Của Tổng Tài
Nụ Hôn Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Ngạo mạn
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Drama/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Lội ngược dòng/Dịu dàng/Shota/Hoàng tử
Khi Ác Ma Thầm Thì
Khi Ác Ma Thầm Thì
Tổng tài/Ngược/Ép hôn/Thế thân
Xuyên Vào Nam Phụ Là Có Thật !!!
Xuyên Vào Nam Phụ Là Có Thật !!!
Đam mỹ/Xuyên Không
Bộ Tam Siêu Quậy
Bộ Tam Siêu Quậy
Trường học/Hành động/Tình yêu/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play