Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không / Tổng tài / Ngọt sủng / Nữ cường / Dị năng / Sảng văn / 419 / Leo cao
85.4M
4.9
Tên tác giả: iCiyuan

Lâm Tố Nhi là truyền nhân quỷ y, không ngờ lại trùng sinh thành một cô bé đáng thương? Mẹ kế độc ác, em gái nham hiểu, trai đểu ghê tởm, tất cả đều không xứng trở thành đối thủ của cô... Tuy nhiên, cô vẫn gặp Bác Khuynh Ngang, người đang ông tôn quý nhất cả nước ấy... Cô chỉ muốn nếm thử sắc đẹp ấy rồi chạy, ai ngờ lại bị quấn lấy... Sau 5 năm, Lâm Tố Nhi đem theo một cậu bé quay về! Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 322 chương    /    (143039)
 Đã cập nhật 322 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-04-14
 42.3k  2.4k
2
Chapter 2
2020-04-14
 34.9k  987
3
Chapter 3
2020-04-14
 33.7k  2.8k
4
Chapter 4
2020-04-14
 36k  2.7k
5
Chapter 5
2020-04-14
 36.5k  1.7k
6
Chapter 6
2020-04-14
 35.9k  2.1k
7
Chapter 7
2020-04-14
 39.1k  3.9k
8
Chapter 8
2020-04-14
 36.9k  2k
9
Chapter 9
2020-04-14
 37.2k  3.5k
10
Chapter 10
2020-04-17
 32.6k  1k
11
Chapter 11
2020-04-17
 33.1k  1.2k
12
Chapter 12
2020-04-18
 31.8k  1.3k
13
Chapter 13
2020-04-20
 36.4k  1.5k
14
Chapter 14
2020-04-25
 33.1k  1.2k
15
Chapter 15
2020-04-27
 32.2k  874
16
Chapter 16
2020-05-02
 32.2k  865
17
Chapter 17
2020-05-04
 34.5k  1.6k
18
Chapter 18
2020-05-09
 34.4k  1.1k
19
Chapter 19
2020-05-11
 35.4k  1.8k
20
Chapter 20
2020-05-16
 34.1k  1.4k
21
Chapter 21
2020-05-18
 36.2k  1.4k
22
Chapter 22
2020-05-23
 31.5k  1.7k
23
Chapter 23
2020-05-25
 28.6k  1.4k
24
Chapter 24
2020-05-30
 27.8k  1.9k
25
Chapter 25
2020-06-01
 26.2k  1.3k
26
Chapter 26
2020-06-06
 25.8k  1.1k
27
Chapter 27
2020-06-08
 24.9k  1.2k
28
Chapter 28
2020-06-13
 26.2k  791
29
Chapter 29
2020-06-15
 24.2k  1.1k
30
Chapter 30
2020-06-20
 24.8k  1.2k
31
Chapter 31
2020-06-22
 24.7k  1.4k
32
Chapter 32
2020-06-27
 22.5k  661
33
Chapter 33
2020-06-29
 19.9k  2.3k
34
Chapter 34
2020-07-04
 19.2k  675
35
Chapter 35
2020-07-06
 18.8k  577
36
Chapter 36
2020-07-11
 18.3k  882
37
Chapter 37
2020-07-13
 20k  799
38
Chapter 38
2020-07-18
 20.7k  1.2k
39
Chapter 39
2020-07-20
 20.3k  1.7k
40
Chapter 40
2020-07-25
 19.2k  764
41
Chapter 41
2020-07-27
 21k  1.1k
42
Chapter 42
2020-08-01
 17.7k  890
43
Chapter 43
2020-08-03
 17.3k  703
44
Chapter 44
2020-08-08
 17.9k  544
45
Chapter 45
2020-08-10
 18.1k  749
46
Chapter 46
2020-08-15
 15.8k  546
47
Chapter 47
2020-08-17
 19k  719
48
Chapter 48
2020-08-22
 17.2k  669
49
Chapter 49
2020-08-24
 18.7k  802
50
Chapter 50
2020-08-29
 18.4k  661
51
Chapter 51
2020-08-31
 19.1k  818
52
Chapter 52
2020-09-05
 18.6k  723
53
Chapter 53
2020-09-07
 17.2k  529
54
Chapter 54
2020-09-12
 16k  739
55
Chapter 55
2020-09-14
 16.2k  375
56
Chapter 56
2020-09-19
 15.5k  316
57
Chapter 57
2020-09-21
 16.3k  586
58
Chapter 58
2020-09-26
 15.6k  685
59
Chapter 59
2020-09-28
 14.3k  362
60
Chapter 60
2020-10-03
 14.8k  468
61
Chapter 61
2020-10-05
 15.9k  514
62
Chapter 62
2020-10-10
 15.6k  343
63
Chapter 63
2020-10-12
 16k  713
64
Chapter 64
2020-10-17
 14.6k  647
65
Chapter 65
2020-10-19
 14.4k  358
66
Chapter 66
2020-10-24
 14k  415
67
Chapter 67
2020-10-26
 14.3k  413
68
Chapter 68
2020-10-31
 12.8k  245
69
Chapter 69
2020-11-02
 13.3k  304
70
Chapter 70
2020-11-07
 13.6k  404
71
Chapter 71
2020-11-09
 13.1k  343
72
Chapter 72
2020-11-14
 12.4k  558
73
Chapter 73
2020-11-16
 13.3k  412
74
Chapter 74
2020-11-21
 13.1k  563
75
Chapter 75
2020-11-23
 12.1k  606
76
Chapter 76
2020-11-28
 13.1k  484
77
Chapter 77
2020-11-30
 11.8k  540
78
Chapter 78
2020-12-05
 12k  376
79
Chapter 79
2020-12-07
 11.5k  459
80
Chapter 80
2020-12-12
 12.4k  376
81
Chapter 81
2020-12-14
 12.6k  469
82
Chapter 82
2020-12-19
 11.3k  190
83
Chapter 83
2020-12-21
 11.6k  378
84
Chapter 84
2020-12-26
 12.4k  410
85
Chapter 85
2020-12-28
 12k  303
86
Chapter 86
2021-01-02
 11.1k  153
87
Chapter 87
2021-01-04
 11.5k  276
88
Chapter 88
2021-01-09
 10.8k  326
89
Chapter 89
2021-01-11
 11.5k  318
90
Chapter 90
2021-01-16
 11.2k  288
91
Chapter 91
2021-01-18
 11.9k  399
92
Chapter 92
2021-01-23
 10.9k  386
93
Chapter 93
2021-01-25
 9.5k  158
94
Chapter 94
2021-01-30
 11.1k  182
95
Chapter 95
2021-02-01
 11.9k  480
96
Chapter 96
2021-02-06
 11.9k  413
97
Chapter 97
2021-02-08
 10.9k  371
98
Chapter 98
2021-02-13
 11.8k  395
99
Chapter 99
2021-02-15
 11.6k  415
100
Chapter 100
2021-02-20
 9.7k  325
101
Chapter 101
2021-02-20
 9.1k  147
102
Chapter 102
2021-02-20
 8.7k  190
103
Chapter 103
2021-02-20
 8.8k  270
104
Chapter 104
2021-02-20
 9.2k  306
105
Chapter 105
2021-02-20
 9.1k  200
106
Chapter 106
2021-02-20
 8.5k  146
107
Chapter 107
2021-02-20
 8.9k  152
108
Chapter 108
2021-02-20
 9k  300
109
Chapter 109
2021-02-20
 8.8k  265
110
Chapter 110
2021-02-20
 9.7k  550
111
Chapter 111
2021-02-22
 10.5k  893
112
Chapter 112
2021-02-27
 10.3k  423
113
Chapter 113
2021-03-01
 11k  622
114
Chapter 114
2021-03-06
 10.2k  606
115
Chapter 115
2021-03-08
 9.8k  323
116
Chapter 116
2021-03-13
 10.3k  399
117
Chapter 117
2021-03-15
 10.4k  388
118
Chapter 118
2021-03-20
 9.3k  332
119
Chapter 119
2021-03-21
 8.2k  244
120
Chapter 120
2021-03-21
 7.3k  247
121
Chapter 121
2021-03-21
 7.7k  150
122
Chapter 122
2021-03-21
 7.6k  228
123
Chapter 123
2021-03-21
 7.3k  196
124
Chapter 124
2021-03-21
 7.6k  206
125
Chapter 125
2021-03-21
 7.8k  175
126
Chapter 126
2021-03-21
 8.8k  276
127
Chapter 127
2021-03-21
 7k  128
128
Chapter 128
2021-03-21
 8.3k  252
129
Chapter 129
2021-03-22
 9k  395
130
Chapter 130
2021-03-27
 8.9k  355
131
Chapter 131
2021-03-29
 9.3k  536
132
Chapter 132
2021-04-03
 9.7k  468
133
Chapter 133
2021-04-05
 9.6k  435
134
Chapter 134
2021-04-10
 8.9k  295
135
Chapter 135
2021-04-12
 9.5k  592
136
Chapter 136
2021-04-17
 8.1k  319
137
Chapter 137
2021-04-19
 8.5k  358
138
Chapter 138
2021-04-24
 8.4k  296
139
Chapter 139
2021-04-26
 9k  542
140
Chapter 140
2021-05-01
 8.8k  367
141
Chapter 141
2021-05-03
 8.8k  563
142
Chapter 142
2021-05-08
 8.2k  637
143
Chapter 143
2021-05-10
 8.5k  406
144
Chapter 144
2021-05-15
 8.2k  340
145
Chapter 145
2021-05-17
 8.7k  504
146
Chapter 146
2021-05-22
 7.7k  298
147
Chapter 147
2021-05-24
 7.9k  407
148
Chapter 148
2021-05-29
 7.1k  358
149
Chapter 149
2021-05-29
 6.3k  135
150
Chapter 150
2021-05-29
 6.4k  77
151
Chapter 151
2021-05-29
 6.6k  57
152
Chapter 152
2021-05-29
 6.3k  68
153
Chapter 153
2021-05-29
 6.4k  364
154
Chapter 154
2021-05-29
 6.5k  191
155
Chapter 155
2021-05-29
 6.6k  89
156
Chapter 156
2021-05-29
 6.5k  64
157
Chapter 157
2021-05-29
 6.6k  115
158
Chapter 158
2021-05-29
 7.4k  217
159
Chapter 159
2021-05-31
 8.2k  436
160
Chapter 160
2021-05-19
 7.5k  295
161
Chapter 161
2021-06-05
 7.7k  365
162
Chapter 162
2021-06-07
 7.8k  412
163
Chapter 163
2021-06-12
 7.8k  438
164
Chapter 164
2021-06-14
 8.1k  578
165
Chapter 165
2021-06-19
 7.3k  315
166
Chapter 166
2021-06-21
 7.4k  413
167
Chapter 167
2021-06-26
 7.2k  363
168
Chapter 168
2021-06-28
 7.9k  586
169
Chapter 169
2021-07-03
 8.1k  472
170
Chapter 170
2021-07-05
 8k  419
171
Chapter 171
2021-07-10
 7.6k  535
172
Chapter 172
2021-07-12
 7.8k  741
173
Chapter 173
2021-07-17
 7.6k  418
174
Chapter 174
2021-07-19
 7.8k  745
175
Chapter 175
2021-07-24
 6.7k  354
176
Chapter 176
2021-07-26
 6.5k  472
177
Chapter 177
2021-07-31
 6.4k  368
178
Chapter 178
2021-08-02
 6.5k  461
179
Chapter 179
2021-08-07
 6.2k  465
180
Chapter 180
2021-08-09
 6.5k  529
181
Chapter 181
2021-08-14
 6.7k  422
182
Chapter 182
2021-08-16
 6.2k  512
183
Chapter 183
2021-08-21
 6k  486
184
Chapter 184
2021-08-23
 6k  361
185
Chapter 185
2021-08-26
 4.8k  162
186
Chapter 186
2021-08-26
 4.5k  123
187
Chapter 187
2021-08-26
 4.4k  78
188
Chapter 188
2021-08-26
 4.5k  129
189
Chapter 189
2021-08-26
 4.8k  103
190
Chapter 190
2021-08-26
 4.6k  169
191
Chapter 191
2021-08-26
 4.4k  98
192
Chapter 192
2021-08-26
 4.5k  110
193
Chapter 193
2021-08-26
 4.5k  87
194
Chapter 194
2021-08-26
 5.4k  250
195
Chapter 195
2021-08-28
 5.3k  232
196
Chapter 196
2021-08-30
 5.6k  357
197
Chapter 197
2021-09-04
 5.8k  428
198
Chapter 198
2021-09-06
 5.4k  386
199
Chapter 199
2021-09-11
 5.2k  273
200
Chapter 200
2021-09-13
 4.8k  278
201
Chapter 201
2021-09-18
 4.8k  203
202
Chapter 202
2021-09-20
 4.7k  312
203
Chapter 203
2021-09-25
 4.3k  272
204
Chapter 204
2021-09-27
 4.6k  372
205
Chapter 205
2021-10-02
 4.2k  230
206
Chapter 206
2021-10-04
 4k  278
207
Chapter 207
2021-10-09
 3.9k  165
208
Chapter 208
2021-10-11
 3.7k  253
209
Chapter 209
2021-10-16
 3.2k  119
210
Chapter 210
2021-10-16
 3.1k  251
211
Chapter 211
2021-10-16
 2.9k  72
212
Chapter 212
2021-10-16
 2.9k  71
213
Chapter 213
2021-10-16
 3k  110
214
Chapter 214
2021-10-16
 3.1k  150
215
Chapter 215
2021-10-16
 3k  109
216
Chapter 216
2021-10-16
 3k  202
217
Chapter 217
2021-10-16
 2.9k  53
218
Chapter 218
2021-10-16
 3k  32
219
Chapter 219
2021-10-16
 3.8k  157
220
Chapter 220
2021-10-18
 3.9k  287
221
Chapter 221
2021-10-23
 3.8k  218
222
Chapter 222
2021-10-25
 3.8k  257
223
Chapter 223
2021-10-30
 3.6k  273
224
Chapter 224
2021-11-01
 3.8k  236
225
Chapter 225
2021-11-06
 3.7k  132
226
Chapter 226
2021-11-08
 3.8k  229
227
Chapter 227
2021-11-13
 3.6k  231
228
Chapter 228
2021-11-15
 3.7k  223
229
Chapter 229
2021-11-20
 3.5k  215
230
Chapter 230
2021-11-22
 3.8k  301
231
Chapter 231
2021-11-27
 3.6k  143
232
Chapter 232
2021-11-29
 3.6k  216
233
Chapter 233
2021-12-04
 3.4k  133
234
Chapter 234
2021-12-06
 3.4k  245
235
Chapter 235
2021-12-11
 3k  85
236
Chapter 236
2021-12-11
 2.9k  69
237
Chapter 237
2021-12-11
 3k  55
238
Chapter 238
2021-12-11
 3k  67
239
Chapter 239
2021-12-11
 3.2k  87
240
Chapter 240
2021-12-11
 3.1k  56
241
Chapter 241
2021-12-11
 3.3k  134
242
Chapter 242
2021-12-11
 3.2k  91
243
Chapter 243
2021-12-11
 3.2k  57
244
Chapter 244
2021-12-11
 3.3k  61
245
Chapter 245
2021-12-11
 3.5k  173
246
Chapter 246
2021-12-13
 3.7k  221
247
Chapter 247
2021-12-18
 3.5k  184
248
Chapter 248
2021-12-20
 3.6k  196
249
Chapter 249
2021-12-25
 3.8k  210
250
Chapter 250
2021-12-27
 3.8k  349
251
Chapter 251
2022-01-01
 3.7k  145
252
Chapter 252
2022-01-03
 3.6k  283
253
Chapter 253
2022-01-08
 3.5k  228
254
Chapter 254
2022-01-10
 3.8k  247
255
Chapter 255
2022-01-15
 3.2k  88
256
Chapter 256
2022-01-15
 3.1k  56
257
Chapter 257
2022-01-15
 3.1k  73
258
Chapter 258
2022-01-15
 3k  73
259
Chapter 259
2022-01-15
 2.9k  78
260
Chapter 260
2022-01-15
 2.8k  49
261
Chapter 261
2022-01-15
 2.7k  56
262
Chapter 262
2022-01-15
 2.8k  84
263
Chapter 263
2022-01-15
 2.8k  74
264
Chapter 264
2022-01-15
 2.8k  52
265
Chapter 265
2022-01-15
 3.1k  122
266
Chapter 266
2022-01-17
 3.7k  305
267
Chapter 267
2022-01-22
 3.4k  250
268
Chapter 268
2022-01-24
 3.7k  356
269
Chapter 269
2022-01-29
 3.3k  229
270
Chapter 270
2022-01-31
 3.4k  389
271
Chapter 271
2022-02-05
 3.2k  264
272
Chapter 272
2022-02-07
 3.2k  327
273
Chapter 273
2022-02-12
 3.2k  333
274
Chapter 274
2022-02-14
 3.2k  363
275
Chapter 275
2022-02-19
 2.8k  108
276
Chapter 276
2022-02-20
 2.4k  70
277
Chapter 277
2022-02-20
 2.5k  71
278
Chapter 278
2022-02-20
 2.3k  42
279
Chapter 279
2022-02-20
 2.3k  33
280
Chapter 280
2022-02-20
 2.3k  32
281
Chapter 281
2022-02-20
 2.3k  44
282
Chapter 282
2022-02-20
 2.3k  29
283
Chapter 283
2022-02-20
 2.3k  46
284
Chapter 284
2022-02-20
 2.5k  64
285
Chapter 285
2022-02-20
 3k  237
286
Chapter 286
2022-02-21
 3.2k  293
287
Chapter 287
2022-02-26
 3.2k  277
288
Chapter 288
2022-02-28
 3.3k  346
289
Chapter 289
2022-03-05
 3.2k  355
290
Chapter 290
2022-03-07
 2.9k  248
291
Chapter 291
2022-03-12
 2.9k  173
292
Chapter 292
2022-03-14
 3.2k  445
293
Chapter 293
2022-03-19
 2.9k  220
294
Chapter 294
2022-03-21
 2.7k  297
295
Chapter 295
2022-03-26
 2.6k  237
296
Chapter 296
2022-03-28
 2.7k  247
297
Chapter 297
2022-04-02
 2.7k  155
298
Chapter 298
2022-04-04
 2.8k  271
299
Chapter 299
2022-04-09
 2.6k  150
300
Chapter 300
2022-04-11
 2.7k  268
301
Chapter 301
2022-04-16
 2.4k  123
302
Chapter 302
2022-04-18
 2.3k  215
303
Chapter 303
2022-04-23
 2.3k  162
304
Chapter 304
2022-04-25
 2.3k  238
305
Chapter 305
2022-04-30
 1.9k  113
306
Chapter 306
2022-04-30
 1.7k  41
307
Chapter 307
2022-04-30
 1.7k  33
308
Chapter 308
2022-04-30
 1.8k  31
309
Chapter 309
2022-04-30
 1.7k  23
310
Chapter 310
2022-04-30
 1.7k  51
311
Chapter 311
2022-04-30
 1.7k  36
312
Chapter 312
2022-04-30
 1.7k  40
313
Chapter 313
2022-04-30
 1.7k  37
314
Chapter 314
2022-04-30
 1.7k  23
315
Chapter 315
2022-04-30
 2.2k  95
316
Chapter 316
2022-05-02
 2.1k  295
317
Chapter 317
2022-05-07
 2k  184
318
Chapter 318
2022-05-09
 2k  232
319
Chapter 319
2022-05-14
 1.8k  125
320
Chapter 320
2022-05-16
 1.9k  160
321
Chapter 321
2022-05-21
 1.7k  116
322
Chapter 322
2022-05-23
 1.5k  153
Đề xuất liên quan
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Shota/Mẹ đơn thân/Hoàng tử
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Hệ Thống Mau Cứu Ta
Hệ Thống Mau Cứu Ta
Tình yêu/Đam mỹ/Xuyên Không/Đã Full
Xuyên Vào Nam Phụ Là Có Thật !!!
Xuyên Vào Nam Phụ Là Có Thật !!!
Đam mỹ/Xuyên Không
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play