Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không / Tổng tài / Ngọt sủng / Nữ cường / Dị năng / Sảng văn / 419 / Leo cao
89.6M
4.9
Tên tác giả: iCiyuan

Lâm Tố Nhi là truyền nhân quỷ y, không ngờ lại trùng sinh thành một cô bé đáng thương? Mẹ kế độc ác, em gái nham hiểu, trai đểu ghê tởm, tất cả đều không xứng trở thành đối thủ của cô... Tuy nhiên, cô vẫn gặp Bác Khuynh Ngang, người đang ông tôn quý nhất cả nước ấy... Cô chỉ muốn nếm thử sắc đẹp ấy rồi chạy, ai ngờ lại bị quấn lấy... Sau 5 năm, Lâm Tố Nhi đem theo một cậu bé quay về!

Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 345 chương    /    (192862)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 345 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-04-14
 44.7k  3.3k
2
Chapter 2
2020-04-14
 36.7k  1.5k
3
Chapter 3
2020-04-14
 35.4k  3.9k
4
Chapter 4
2020-04-14
 37.8k  3.7k
5
Chapter 5
2020-04-14
 38.2k  2.6k
6
Chapter 6
2020-04-14
 37.7k  3.2k
7
Chapter 7
2020-04-14
 40.9k  5.1k
8
Chapter 8
2020-04-14
 38.5k  2.8k
9
Chapter 9
2020-04-14
 38.7k  4.5k
10
Chapter 10
2020-04-17
 34.1k  1.4k
11
Chapter 11
2020-04-17
 34.6k  1.6k
12
Chapter 12
2020-04-18
 33.2k  1.7k
13
Chapter 13
2020-04-20
 37.9k  2.1k
14
Chapter 14
2020-04-25
 34.5k  1.7k
15
Chapter 15
2020-04-27
 33.5k  1.9k
16
Chapter 16
2020-05-02
 33.6k  1.2k
17
Chapter 17
2020-05-04
 35.8k  2.1k
18
Chapter 18
2020-05-09
 35.8k  1.5k
19
Chapter 19
2020-05-11
 36.8k  2.5k
20
Chapter 20
2020-05-16
 35.4k  2k
21
Chapter 21
2020-05-18
 37.6k  1.9k
22
Chapter 22
2020-05-23
 32.8k  2.4k
23
Chapter 23
2020-05-25
 29.8k  1.9k
24
Chapter 24
2020-05-30
 28.9k  2.3k
25
Chapter 25
2020-06-01
 27.2k  1.6k
26
Chapter 26
2020-06-06
 26.8k  1.7k
27
Chapter 27
2020-06-08
 25.8k  1.6k
28
Chapter 28
2020-06-13
 27.2k  1.2k
29
Chapter 29
2020-06-15
 25.1k  1.4k
30
Chapter 30
2020-06-20
 25.7k  1.5k
31
Chapter 31
2020-06-22
 25.5k  1.9k
32
Chapter 32
2020-06-27
 23.3k  1.5k
33
Chapter 33
2020-06-29
 20.6k  2.7k
34
Chapter 34
2020-07-04
 19.9k  903
35
Chapter 35
2020-07-06
 19.4k  797
36
Chapter 36
2020-07-11
 18.9k  1.1k
37
Chapter 37
2020-07-13
 20.7k  1.1k
38
Chapter 38
2020-07-18
 21.3k  1.5k
39
Chapter 39
2020-07-20
 20.9k  2.1k
40
Chapter 40
2020-07-25
 19.8k  1k
41
Chapter 41
2020-07-27
 21.6k  1.4k
42
Chapter 42
2020-08-01
 18.2k  1.4k
43
Chapter 43
2020-08-03
 17.8k  1.1k
44
Chapter 44
2020-08-08
 18.4k  747
45
Chapter 45
2020-08-10
 18.6k  1k
46
Chapter 46
2020-08-15
 16.3k  819
47
Chapter 47
2020-08-17
 19.5k  1.3k
48
Chapter 48
2020-08-22
 17.7k  1k
49
Chapter 49
2020-08-24
 19.1k  1.2k
50
Chapter 50
2020-08-29
 18.9k  991
51
Chapter 51
2020-08-31
 19.6k  1.2k
52
Chapter 52
2020-09-05
 19.1k  999
53
Chapter 53
2020-09-07
 17.7k  757
54
Chapter 54
2020-09-12
 16.4k  1k
55
Chapter 55
2020-09-14
 16.6k  626
56
Chapter 56
2020-09-19
 15.9k  444
57
Chapter 57
2020-09-21
 16.8k  746
58
Chapter 58
2020-09-26
 16.1k  1k
59
Chapter 59
2020-09-28
 14.7k  503
60
Chapter 60
2020-10-03
 15.2k  683
61
Chapter 61
2020-10-05
 16.3k  633
62
Chapter 62
2020-10-10
 16k  547
63
Chapter 63
2020-10-12
 16.4k  1k
64
Chapter 64
2020-10-17
 15k  802
65
Chapter 65
2020-10-19
 14.8k  525
66
Chapter 66
2020-10-24
 14.4k  611
67
Chapter 67
2020-10-26
 14.7k  691
68
Chapter 68
2020-10-31
 13.2k  365
69
Chapter 69
2020-11-02
 13.7k  430
70
Chapter 70
2020-11-07
 14k  582
71
Chapter 71
2020-11-09
 13.4k  485
72
Chapter 72
2020-11-14
 12.8k  749
73
Chapter 73
2020-11-16
 13.6k  605
74
Chapter 74
2020-11-21
 13.5k  776
75
Chapter 75
2020-11-23
 12.4k  873
76
Chapter 76
2020-11-28
 13.4k  739
77
Chapter 77
2020-11-30
 12.2k  739
78
Chapter 78
2020-12-05
 12.4k  716
79
Chapter 79
2020-12-07
 11.8k  718
80
Chapter 80
2020-12-12
 12.7k  545
81
Chapter 81
2020-12-14
 12.9k  637
82
Chapter 82
2020-12-19
 11.6k  230
83
Chapter 83
2020-12-21
 11.9k  539
84
Chapter 84
2020-12-26
 12.7k  504
85
Chapter 85
2020-12-28
 12.3k  478
86
Chapter 86
2021-01-02
 11.4k  272
87
Chapter 87
2021-01-04
 11.8k  391
88
Chapter 88
2021-01-09
 11.1k  464
89
Chapter 89
2021-01-11
 11.8k  439
90
Chapter 90
2021-01-16
 11.5k  378
91
Chapter 91
2021-01-18
 12.2k  470
92
Chapter 92
2021-01-23
 11.2k  481
93
Chapter 93
2021-01-25
 9.8k  260
94
Chapter 94
2021-01-30
 11.4k  313
95
Chapter 95
2021-02-01
 12.2k  658
96
Chapter 96
2021-02-06
 12.2k  548
97
Chapter 97
2021-02-08
 11.1k  473
98
Chapter 98
2021-02-13
 12.1k  505
99
Chapter 99
2021-02-15
 11.9k  592
100
Chapter 100
2021-02-20
 10k  397
101
Chapter 101
2021-02-20
 9.4k  196
102
Chapter 102
2021-02-20
 9k  248
103
Chapter 103
2021-02-20
 9.1k  326
104
Chapter 104
2021-02-20
 9.5k  444
105
Chapter 105
2021-02-20
 9.4k  310
106
Chapter 106
2021-02-20
 8.8k  209
107
Chapter 107
2021-02-20
 9.2k  274
108
Chapter 108
2021-02-20
 9.3k  358
109
Chapter 109
2021-02-20
 9.1k  312
110
Chapter 110
2021-02-20
 10k  820
111
Chapter 111
2021-02-22
 10.8k  1.2k
112
Chapter 112
2021-02-27
 10.6k  547
113
Chapter 113
2021-03-01
 11.3k  847
114
Chapter 114
2021-03-06
 10.4k  808
115
Chapter 115
2021-03-08
 10.1k  522
116
Chapter 116
2021-03-13
 10.6k  501
117
Chapter 117
2021-03-15
 10.7k  483
118
Chapter 118
2021-03-20
 9.5k  383
119
Chapter 119
2021-03-21
 8.4k  285
120
Chapter 120
2021-03-21
 7.6k  339
121
Chapter 121
2021-03-21
 7.9k  261
122
Chapter 122
2021-03-21
 7.8k  304
123
Chapter 123
2021-03-21
 7.6k  269
124
Chapter 124
2021-03-21
 7.9k  258
125
Chapter 125
2021-03-21
 8k  217
126
Chapter 126
2021-03-21
 9.1k  343
127
Chapter 127
2021-03-21
 7.3k  156
128
Chapter 128
2021-03-21
 8.6k  287
129
Chapter 129
2021-03-22
 9.2k  427
130
Chapter 130
2021-03-27
 9.1k  452
131
Chapter 131
2021-03-29
 9.6k  613
132
Chapter 132
2021-04-03
 9.9k  727
133
Chapter 133
2021-04-05
 9.8k  525
134
Chapter 134
2021-04-10
 9.1k  393
135
Chapter 135
2021-04-12
 9.8k  648
136
Chapter 136
2021-04-17
 8.4k  345
137
Chapter 137
2021-04-19
 8.8k  398
138
Chapter 138
2021-04-24
 8.6k  361
139
Chapter 139
2021-04-26
 9.2k  618
140
Chapter 140
2021-05-01
 9.1k  422
141
Chapter 141
2021-05-03
 9k  605
142
Chapter 142
2021-05-08
 8.5k  725
143
Chapter 143
2021-05-10
 8.7k  657
144
Chapter 144
2021-05-15
 8.5k  420
145
Chapter 145
2021-05-17
 9k  639
146
Chapter 146
2021-05-22
 8k  404
147
Chapter 147
2021-05-24
 8.1k  493
148
Chapter 148
2021-05-29
 7.4k  529
149
Chapter 149
2021-05-29
 6.5k  165
150
Chapter 150
2021-05-29
 6.7k  93
151
Chapter 151
2021-05-29
 6.9k  71
152
Chapter 152
2021-05-29
 6.5k  77
153
Chapter 153
2021-05-29
 6.7k  469
154
Chapter 154
2021-05-29
 6.7k  218
155
Chapter 155
2021-05-29
 6.8k  113
156
Chapter 156
2021-05-29
 6.8k  71
157
Chapter 157
2021-05-29
 6.8k  144
158
Chapter 158
2021-05-29
 7.6k  252
159
Chapter 159
2021-05-31
 8.5k  556
160
Chapter 160
2021-05-19
 7.8k  376
161
Chapter 161
2021-06-05
 8k  454
162
Chapter 162
2021-06-07
 8k  483
163
Chapter 163
2021-06-12
 8.1k  482
164
Chapter 164
2021-06-14
 8.4k  673
165
Chapter 165
2021-06-19
 7.5k  365
166
Chapter 166
2021-06-21
 7.7k  521
167
Chapter 167
2021-06-26
 7.4k  436
168
Chapter 168
2021-06-28
 8.1k  653
169
Chapter 169
2021-07-03
 8.4k  484
170
Chapter 170
2021-07-05
 8.2k  500
171
Chapter 171
2021-07-10
 7.8k  611
172
Chapter 172
2021-07-12
 8k  791
173
Chapter 173
2021-07-17
 7.8k  437
174
Chapter 174
2021-07-19
 8.1k  861
175
Chapter 175
2021-07-24
 6.9k  472
176
Chapter 176
2021-07-26
 6.7k  547
177
Chapter 177
2021-07-31
 6.6k  440
178
Chapter 178
2021-08-02
 6.7k  589
179
Chapter 179
2021-08-07
 6.4k  509
180
Chapter 180
2021-08-09
 6.8k  618
181
Chapter 181
2021-08-14
 7k  501
182
Chapter 182
2021-08-16
 6.4k  610
183
Chapter 183
2021-08-21
 6.2k  547
184
Chapter 184
2021-08-23
 6.2k  439
185
Chapter 185
2021-08-26
 5k  191
186
Chapter 186
2021-08-26
 4.7k  151
187
Chapter 187
2021-08-26
 4.6k  100
188
Chapter 188
2021-08-26
 4.7k  143
189
Chapter 189
2021-08-26
 5.1k  124
190
Chapter 190
2021-08-26
 4.8k  187
191
Chapter 191
2021-08-26
 4.6k  110
192
Chapter 192
2021-08-26
 4.8k  121
193
Chapter 193
2021-08-26
 4.8k  98
194
Chapter 194
2021-08-26
 5.7k  285
195
Chapter 195
2021-08-28
 5.5k  257
196
Chapter 196
2021-08-30
 5.8k  474
197
Chapter 197
2021-09-04
 6k  530
198
Chapter 198
2021-09-06
 5.7k  510
199
Chapter 199
2021-09-11
 5.4k  307
200
Chapter 200
2021-09-13
 5k  342
201
Chapter 201
2021-09-18
 5k  262
202
Chapter 202
2021-09-20
 4.9k  384
203
Chapter 203
2021-09-25
 4.5k  324
204
Chapter 204
2021-09-27
 4.8k  430
205
Chapter 205
2021-10-02
 4.4k  267
206
Chapter 206
2021-10-04
 4.3k  351
207
Chapter 207
2021-10-09
 4.1k  197
208
Chapter 208
2021-10-11
 3.9k  285
209
Chapter 209
2021-10-16
 3.4k  125
210
Chapter 210
2021-10-16
 3.3k  314
211
Chapter 211
2021-10-16
 3.1k  99
212
Chapter 212
2021-10-16
 3.1k  90
213
Chapter 213
2021-10-16
 3.2k  139
214
Chapter 214
2021-10-16
 3.3k  179
215
Chapter 215
2021-10-16
 3.2k  135
216
Chapter 216
2021-10-16
 3.2k  242
217
Chapter 217
2021-10-16
 3.1k  88
218
Chapter 218
2021-10-16
 3.2k  47
219
Chapter 219
2021-10-16
 4k  195
220
Chapter 220
2021-10-18
 4.1k  351
221
Chapter 221
2021-10-23
 4.1k  263
222
Chapter 222
2021-10-25
 4.1k  298
223
Chapter 223
2021-10-30
 3.9k  322
224
Chapter 224
2021-11-01
 4k  258
225
Chapter 225
2021-11-06
 3.9k  184
226
Chapter 226
2021-11-08
 4.1k  255
227
Chapter 227
2021-11-13
 3.8k  288
228
Chapter 228
2021-11-15
 4k  286
229
Chapter 229
2021-11-20
 3.8k  249
230
Chapter 230
2021-11-22
 4.1k  379
231
Chapter 231
2021-11-27
 3.9k  174
232
Chapter 232
2021-11-29
 3.8k  248
233
Chapter 233
2021-12-04
 3.6k  175
234
Chapter 234
2021-12-06
 3.7k  270
235
Chapter 235
2021-12-11
 3.3k  94
236
Chapter 236
2021-12-11
 3.1k  85
237
Chapter 237
2021-12-11
 3.3k  72
238
Chapter 238
2021-12-11
 3.3k  94
239
Chapter 239
2021-12-11
 3.5k  117
240
Chapter 240
2021-12-11
 3.4k  71
241
Chapter 241
2021-12-11
 3.6k  180
242
Chapter 242
2021-12-11
 3.5k  122
243
Chapter 243
2021-12-11
 3.5k  69
244
Chapter 244
2021-12-11
 3.6k  77
245
Chapter 245
2021-12-11
 3.8k  237
246
Chapter 246
2021-12-13
 4k  255
247
Chapter 247
2021-12-18
 3.8k  192
248
Chapter 248
2021-12-20
 3.9k  236
249
Chapter 249
2021-12-25
 4.1k  243
250
Chapter 250
2021-12-27
 4.2k  410
251
Chapter 251
2022-01-01
 4k  176
252
Chapter 252
2022-01-03
 3.9k  306
253
Chapter 253
2022-01-08
 3.8k  242
254
Chapter 254
2022-01-10
 4.1k  257
255
Chapter 255
2022-01-15
 3.6k  96
256
Chapter 256
2022-01-15
 3.5k  72
257
Chapter 257
2022-01-15
 3.5k  99
258
Chapter 258
2022-01-15
 3.4k  86
259
Chapter 259
2022-01-15
 3.2k  94
260
Chapter 260
2022-01-15
 3.1k  71
261
Chapter 261
2022-01-15
 3k  72
262
Chapter 262
2022-01-15
 3.2k  119
263
Chapter 263
2022-01-15
 3.1k  94
264
Chapter 264
2022-01-15
 3.2k  76
265
Chapter 265
2022-01-15
 3.4k  146
266
Chapter 266
2022-01-17
 4k  333
267
Chapter 267
2022-01-22
 3.7k  286
268
Chapter 268
2022-01-24
 4k  372
269
Chapter 269
2022-01-29
 3.6k  284
270
Chapter 270
2022-01-31
 3.7k  417
271
Chapter 271
2022-02-05
 3.5k  329
272
Chapter 272
2022-02-07
 3.5k  367
273
Chapter 273
2022-02-12
 3.5k  353
274
Chapter 274
2022-02-14
 3.5k  425
275
Chapter 275
2022-02-19
 3.1k  108
276
Chapter 276
2022-02-20
 2.7k  85
277
Chapter 277
2022-02-20
 2.9k  86
278
Chapter 278
2022-02-20
 2.6k  51
279
Chapter 279
2022-02-20
 2.6k  39
280
Chapter 280
2022-02-20
 2.6k  36
281
Chapter 281
2022-02-20
 2.6k  60
282
Chapter 282
2022-02-20
 2.6k  56
283
Chapter 283
2022-02-20
 2.6k  53
284
Chapter 284
2022-02-20
 2.8k  83
285
Chapter 285
2022-02-20
 3.3k  265
286
Chapter 286
2022-02-21
 3.5k  330
287
Chapter 287
2022-02-26
 3.5k  328
288
Chapter 288
2022-02-28
 3.6k  387
289
Chapter 289
2022-03-05
 3.5k  393
290
Chapter 290
2022-03-07
 3.2k  268
291
Chapter 291
2022-03-12
 3.2k  192
292
Chapter 292
2022-03-14
 3.5k  463
293
Chapter 293
2022-03-19
 3.3k  231
294
Chapter 294
2022-03-21
 3.1k  333
295
Chapter 295
2022-03-26
 2.9k  272
296
Chapter 296
2022-03-28
 3k  271
297
Chapter 297
2022-04-02
 3k  176
298
Chapter 298
2022-04-04
 3.2k  290
299
Chapter 299
2022-04-09
 3k  167
300
Chapter 300
2022-04-11
 3.1k  298
301
Chapter 301
2022-04-16
 2.8k  141
302
Chapter 302
2022-04-18
 2.7k  286
303
Chapter 303
2022-04-23
 2.7k  191
304
Chapter 304
2022-04-25
 2.7k  293
305
Chapter 305
2022-04-30
 2.3k  149
306
Chapter 306
2022-04-30
 2.2k  49
307
Chapter 307
2022-04-30
 2.2k  43
308
Chapter 308
2022-04-30
 2.2k  45
309
Chapter 309
2022-04-30
 2.1k  30
310
Chapter 310
2022-04-30
 2.2k  93
311
Chapter 311
2022-04-30
 2.1k  46
312
Chapter 312
2022-04-30
 2.2k  55
313
Chapter 313
2022-04-30
 2.1k  52
314
Chapter 314
2022-04-30
 2.1k  34
315
Chapter 315
2022-04-30
 2.6k  109
316
Chapter 316
2022-05-02
 2.5k  338
317
Chapter 317
2022-05-07
 2.4k  212
318
Chapter 318
2022-05-09
 2.5k  265
319
Chapter 319
2022-05-14
 2.4k  149
320
Chapter 320
2022-05-16
 2.5k  198
321
Chapter 321
2022-05-21
 2.4k  140
322
Chapter 322
2022-05-23
 2.3k  208
323
Chapter 323
2022-05-28
 2.2k  123
324
Chapter 324
2022-05-30
 2.3k  176
325
Chapter 325
2022-06-04
 2.2k  121
326
Chapter 326
2022-06-06
 2.5k  173
327
Chapter 327
2022-06-11
 2.3k  160
328
Chapter 328
2022-06-13
 2.5k  187
329
Chapter 329
2022-06-18
 2.2k  163
330
Chapter 330
2022-06-20
 2.2k  195
331
Chapter 331
2022-06-25
 2.1k  121
332
Chapter 332
2022-06-27
 2.2k  249
333
Chapter 333
2022-07-02
 2.1k  113
334
Chapter 334
2022-07-04
 2.2k  197
335
Chapter 335
2022-07-09
 1.8k  109
336
Chapter 336
2022-07-11
 2k  209
337
Chapter 337
2022-07-16
 1.9k  122
338
Chapter 338
2022-07-18
 2k  191
339
Chapter 339
2022-07-23
 1.9k  200
340
Chapter 340
2022-07-25
 1.9k  198
341
Chapter 341
2022-07-30
 1.7k  137
342
Chapter 342
2022-08-01
 1.7k  120
343
Chapter 343
2022-08-06
 1.6k  111
344
Chapter 344
2022-08-08
 1.5k  129
345
Chapter 345
2022-08-13
 74  19
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Khi Ác Ma Thầm Thì
Khi Ác Ma Thầm Thì
Tổng tài/Ngược/Ép hôn/Thế thân
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Bảo bảo/Ngọt sủng/Nữ cường/Báo thù/Oan gia/Có em bé/Sảng văn/419/Nham hiểm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/Trốn cưới/419/Nghe lời
Xuyên Về Ai Cập Làm Vợ Vua
Xuyên Về Ai Cập Làm Vợ Vua
Tình yêu/Xuyên Không/Ép hôn/Vương phi
Sự Trả Thù Của 4 Vị Thống Lĩnh
Sự Trả Thù Của 4 Vị Thống Lĩnh
Tình yêu/Viễn tưởng/Tổng tài/Đã Full
Tổng Tài Tuyệt Tình. Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi
Tổng Tài Tuyệt Tình. Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi
Tình yêu/Đã Full/Tình yêu vượt giai cấp
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play