Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Không Gian Trùng Sinh: Phu Nhân Hào Môn Không Dễ Đụng
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không / Tổng tài / Ngọt sủng / Nữ cường / Dị năng / Sảng văn / 419 / Leo cao
87.1M
4.9
Tên tác giả: iCiyuan

Lâm Tố Nhi là truyền nhân quỷ y, không ngờ lại trùng sinh thành một cô bé đáng thương? Mẹ kế độc ác, em gái nham hiểu, trai đểu ghê tởm, tất cả đều không xứng trở thành đối thủ của cô... Tuy nhiên, cô vẫn gặp Bác Khuynh Ngang, người đang ông tôn quý nhất cả nước ấy... Cô chỉ muốn nếm thử sắc đẹp ấy rồi chạy, ai ngờ lại bị quấn lấy... Sau 5 năm, Lâm Tố Nhi đem theo một cậu bé quay về! Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 332 chương    /    (188676)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 332 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-04-14
 43.2k  3.2k
2
Chapter 2
2020-04-14
 35.6k  1.5k
3
Chapter 3
2020-04-14
 34.4k  3.9k
4
Chapter 4
2020-04-14
 36.7k  3.7k
5
Chapter 5
2020-04-14
 37.2k  2.5k
6
Chapter 6
2020-04-14
 36.7k  3.1k
7
Chapter 7
2020-04-14
 39.9k  5k
8
Chapter 8
2020-04-14
 37.6k  2.8k
9
Chapter 9
2020-04-14
 37.8k  4.4k
10
Chapter 10
2020-04-17
 33.2k  1.4k
11
Chapter 11
2020-04-17
 33.7k  1.5k
12
Chapter 12
2020-04-18
 32.4k  1.7k
13
Chapter 13
2020-04-20
 37k  2k
14
Chapter 14
2020-04-25
 33.7k  1.7k
15
Chapter 15
2020-04-27
 32.8k  1.8k
16
Chapter 16
2020-05-02
 32.8k  1.2k
17
Chapter 17
2020-05-04
 35k  2.1k
18
Chapter 18
2020-05-09
 35k  1.5k
19
Chapter 19
2020-05-11
 36k  2.4k
20
Chapter 20
2020-05-16
 34.6k  2k
21
Chapter 21
2020-05-18
 36.8k  1.8k
22
Chapter 22
2020-05-23
 32k  2.3k
23
Chapter 23
2020-05-25
 29.1k  1.9k
24
Chapter 24
2020-05-30
 28.3k  2.3k
25
Chapter 25
2020-06-01
 26.6k  1.6k
26
Chapter 26
2020-06-06
 26.2k  1.6k
27
Chapter 27
2020-06-08
 25.3k  1.5k
28
Chapter 28
2020-06-13
 26.6k  1.2k
29
Chapter 29
2020-06-15
 24.6k  1.4k
30
Chapter 30
2020-06-20
 25.2k  1.5k
31
Chapter 31
2020-06-22
 25k  1.9k
32
Chapter 32
2020-06-27
 22.9k  1.5k
33
Chapter 33
2020-06-29
 20.2k  2.7k
34
Chapter 34
2020-07-04
 19.5k  879
35
Chapter 35
2020-07-06
 19.1k  788
36
Chapter 36
2020-07-11
 18.6k  1.1k
37
Chapter 37
2020-07-13
 20.3k  1.1k
38
Chapter 38
2020-07-18
 20.9k  1.5k
39
Chapter 39
2020-07-20
 20.5k  2.1k
40
Chapter 40
2020-07-25
 19.5k  1k
41
Chapter 41
2020-07-27
 21.2k  1.4k
42
Chapter 42
2020-08-01
 17.9k  1.3k
43
Chapter 43
2020-08-03
 17.5k  1k
44
Chapter 44
2020-08-08
 18.1k  734
45
Chapter 45
2020-08-10
 18.3k  1k
46
Chapter 46
2020-08-15
 16k  812
47
Chapter 47
2020-08-17
 19.3k  1.3k
48
Chapter 48
2020-08-22
 17.5k  996
49
Chapter 49
2020-08-24
 18.9k  1.2k
50
Chapter 50
2020-08-29
 18.6k  987
51
Chapter 51
2020-08-31
 19.4k  1.2k
52
Chapter 52
2020-09-05
 18.8k  996
53
Chapter 53
2020-09-07
 17.4k  743
54
Chapter 54
2020-09-12
 16.2k  995
55
Chapter 55
2020-09-14
 16.4k  617
56
Chapter 56
2020-09-19
 15.7k  442
57
Chapter 57
2020-09-21
 16.5k  738
58
Chapter 58
2020-09-26
 15.9k  986
59
Chapter 59
2020-09-28
 14.5k  500
60
Chapter 60
2020-10-03
 15k  669
61
Chapter 61
2020-10-05
 16.1k  630
62
Chapter 62
2020-10-10
 15.8k  544
63
Chapter 63
2020-10-12
 16.2k  1k
64
Chapter 64
2020-10-17
 14.8k  787
65
Chapter 65
2020-10-19
 14.6k  516
66
Chapter 66
2020-10-24
 14.2k  607
67
Chapter 67
2020-10-26
 14.5k  685
68
Chapter 68
2020-10-31
 13k  361
69
Chapter 69
2020-11-02
 13.5k  428
70
Chapter 70
2020-11-07
 13.8k  579
71
Chapter 71
2020-11-09
 13.2k  484
72
Chapter 72
2020-11-14
 12.6k  744
73
Chapter 73
2020-11-16
 13.4k  599
74
Chapter 74
2020-11-21
 13.3k  769
75
Chapter 75
2020-11-23
 12.2k  863
76
Chapter 76
2020-11-28
 13.3k  733
77
Chapter 77
2020-11-30
 12k  732
78
Chapter 78
2020-12-05
 12.2k  705
79
Chapter 79
2020-12-07
 11.7k  718
80
Chapter 80
2020-12-12
 12.6k  540
81
Chapter 81
2020-12-14
 12.8k  635
82
Chapter 82
2020-12-19
 11.4k  228
83
Chapter 83
2020-12-21
 11.7k  534
84
Chapter 84
2020-12-26
 12.5k  500
85
Chapter 85
2020-12-28
 12.2k  476
86
Chapter 86
2021-01-02
 11.3k  270
87
Chapter 87
2021-01-04
 11.6k  381
88
Chapter 88
2021-01-09
 11k  458
89
Chapter 89
2021-01-11
 11.7k  433
90
Chapter 90
2021-01-16
 11.3k  374
91
Chapter 91
2021-01-18
 12.1k  462
92
Chapter 92
2021-01-23
 11.1k  478
93
Chapter 93
2021-01-25
 9.7k  254
94
Chapter 94
2021-01-30
 11.3k  311
95
Chapter 95
2021-02-01
 12k  654
96
Chapter 96
2021-02-06
 12k  538
97
Chapter 97
2021-02-08
 11k  473
98
Chapter 98
2021-02-13
 12k  502
99
Chapter 99
2021-02-15
 11.8k  590
100
Chapter 100
2021-02-20
 9.9k  393
101
Chapter 101
2021-02-20
 9.2k  194
102
Chapter 102
2021-02-20
 8.8k  246
103
Chapter 103
2021-02-20
 9k  321
104
Chapter 104
2021-02-20
 9.3k  438
105
Chapter 105
2021-02-20
 9.3k  306
106
Chapter 106
2021-02-20
 8.7k  206
107
Chapter 107
2021-02-20
 9.1k  267
108
Chapter 108
2021-02-20
 9.1k  351
109
Chapter 109
2021-02-20
 9k  305
110
Chapter 110
2021-02-20
 9.8k  814
111
Chapter 111
2021-02-22
 10.6k  1.2k
112
Chapter 112
2021-02-27
 10.5k  548
113
Chapter 113
2021-03-01
 11.2k  846
114
Chapter 114
2021-03-06
 10.3k  806
115
Chapter 115
2021-03-08
 10k  524
116
Chapter 116
2021-03-13
 10.4k  498
117
Chapter 117
2021-03-15
 10.5k  481
118
Chapter 118
2021-03-20
 9.4k  376
119
Chapter 119
2021-03-21
 8.3k  282
120
Chapter 120
2021-03-21
 7.5k  335
121
Chapter 121
2021-03-21
 7.8k  255
122
Chapter 122
2021-03-21
 7.7k  301
123
Chapter 123
2021-03-21
 7.5k  262
124
Chapter 124
2021-03-21
 7.8k  257
125
Chapter 125
2021-03-21
 7.9k  212
126
Chapter 126
2021-03-21
 8.9k  341
127
Chapter 127
2021-03-21
 7.1k  155
128
Chapter 128
2021-03-21
 8.5k  285
129
Chapter 129
2021-03-22
 9.1k  423
130
Chapter 130
2021-03-27
 9k  445
131
Chapter 131
2021-03-29
 9.5k  607
132
Chapter 132
2021-04-03
 9.8k  721
133
Chapter 133
2021-04-05
 9.7k  517
134
Chapter 134
2021-04-10
 9k  389
135
Chapter 135
2021-04-12
 9.7k  641
136
Chapter 136
2021-04-17
 8.2k  343
137
Chapter 137
2021-04-19
 8.7k  394
138
Chapter 138
2021-04-24
 8.5k  362
139
Chapter 139
2021-04-26
 9.1k  610
140
Chapter 140
2021-05-01
 9k  421
141
Chapter 141
2021-05-03
 8.9k  594
142
Chapter 142
2021-05-08
 8.4k  713
143
Chapter 143
2021-05-10
 8.6k  655
144
Chapter 144
2021-05-15
 8.3k  417
145
Chapter 145
2021-05-17
 8.9k  634
146
Chapter 146
2021-05-22
 7.8k  401
147
Chapter 147
2021-05-24
 8k  486
148
Chapter 148
2021-05-29
 7.2k  520
149
Chapter 149
2021-05-29
 6.4k  161
150
Chapter 150
2021-05-29
 6.5k  91
151
Chapter 151
2021-05-29
 6.7k  68
152
Chapter 152
2021-05-29
 6.4k  74
153
Chapter 153
2021-05-29
 6.6k  463
154
Chapter 154
2021-05-29
 6.6k  216
155
Chapter 155
2021-05-29
 6.7k  107
156
Chapter 156
2021-05-29
 6.7k  70
157
Chapter 157
2021-05-29
 6.7k  139
158
Chapter 158
2021-05-29
 7.5k  248
159
Chapter 159
2021-05-31
 8.3k  551
160
Chapter 160
2021-05-19
 7.7k  367
161
Chapter 161
2021-06-05
 7.9k  454
162
Chapter 162
2021-06-07
 7.9k  481
163
Chapter 163
2021-06-12
 7.9k  479
164
Chapter 164
2021-06-14
 8.2k  668
165
Chapter 165
2021-06-19
 7.4k  363
166
Chapter 166
2021-06-21
 7.5k  518
167
Chapter 167
2021-06-26
 7.3k  426
168
Chapter 168
2021-06-28
 8k  654
169
Chapter 169
2021-07-03
 8.2k  542
170
Chapter 170
2021-07-05
 8.1k  548
171
Chapter 171
2021-07-10
 7.7k  607
172
Chapter 172
2021-07-12
 7.9k  785
173
Chapter 173
2021-07-17
 7.7k  437
174
Chapter 174
2021-07-19
 8k  865
175
Chapter 175
2021-07-24
 6.8k  467
176
Chapter 176
2021-07-26
 6.6k  577
177
Chapter 177
2021-07-31
 6.5k  436
178
Chapter 178
2021-08-02
 6.6k  600
179
Chapter 179
2021-08-07
 6.3k  509
180
Chapter 180
2021-08-09
 6.6k  618
181
Chapter 181
2021-08-14
 6.9k  501
182
Chapter 182
2021-08-16
 6.3k  611
183
Chapter 183
2021-08-21
 6.1k  608
184
Chapter 184
2021-08-23
 6.1k  436
185
Chapter 185
2021-08-26
 4.9k  191
186
Chapter 186
2021-08-26
 4.6k  149
187
Chapter 187
2021-08-26
 4.5k  114
188
Chapter 188
2021-08-26
 4.5k  162
189
Chapter 189
2021-08-26
 4.9k  135
190
Chapter 190
2021-08-26
 4.7k  187
191
Chapter 191
2021-08-26
 4.5k  119
192
Chapter 192
2021-08-26
 4.6k  133
193
Chapter 193
2021-08-26
 4.6k  96
194
Chapter 194
2021-08-26
 5.5k  298
195
Chapter 195
2021-08-28
 5.4k  256
196
Chapter 196
2021-08-30
 5.7k  475
197
Chapter 197
2021-09-04
 5.9k  536
198
Chapter 198
2021-09-06
 5.5k  512
199
Chapter 199
2021-09-11
 5.3k  306
200
Chapter 200
2021-09-13
 4.9k  343
201
Chapter 201
2021-09-18
 4.9k  259
202
Chapter 202
2021-09-20
 4.8k  389
203
Chapter 203
2021-09-25
 4.4k  324
204
Chapter 204
2021-09-27
 4.7k  429
205
Chapter 205
2021-10-02
 4.3k  267
206
Chapter 206
2021-10-04
 4.1k  353
207
Chapter 207
2021-10-09
 3.9k  197
208
Chapter 208
2021-10-11
 3.8k  284
209
Chapter 209
2021-10-16
 3.3k  125
210
Chapter 210
2021-10-16
 3.2k  302
211
Chapter 211
2021-10-16
 3k  94
212
Chapter 212
2021-10-16
 3k  86
213
Chapter 213
2021-10-16
 3.1k  134
214
Chapter 214
2021-10-16
 3.2k  177
215
Chapter 215
2021-10-16
 3.1k  132
216
Chapter 216
2021-10-16
 3.1k  240
217
Chapter 217
2021-10-16
 3k  83
218
Chapter 218
2021-10-16
 3.1k  44
219
Chapter 219
2021-10-16
 3.9k  195
220
Chapter 220
2021-10-18
 4k  350
221
Chapter 221
2021-10-23
 3.9k  260
222
Chapter 222
2021-10-25
 4k  295
223
Chapter 223
2021-10-30
 3.7k  318
224
Chapter 224
2021-11-01
 3.9k  258
225
Chapter 225
2021-11-06
 3.8k  177
226
Chapter 226
2021-11-08
 4k  251
227
Chapter 227
2021-11-13
 3.7k  288
228
Chapter 228
2021-11-15
 3.8k  279
229
Chapter 229
2021-11-20
 3.7k  249
230
Chapter 230
2021-11-22
 3.9k  374
231
Chapter 231
2021-11-27
 3.7k  173
232
Chapter 232
2021-11-29
 3.7k  247
233
Chapter 233
2021-12-04
 3.5k  174
234
Chapter 234
2021-12-06
 3.6k  265
235
Chapter 235
2021-12-11
 3.2k  93
236
Chapter 236
2021-12-11
 3k  83
237
Chapter 237
2021-12-11
 3.2k  69
238
Chapter 238
2021-12-11
 3.2k  96
239
Chapter 239
2021-12-11
 3.3k  115
240
Chapter 240
2021-12-11
 3.2k  68
241
Chapter 241
2021-12-11
 3.4k  166
242
Chapter 242
2021-12-11
 3.3k  113
243
Chapter 243
2021-12-11
 3.4k  67
244
Chapter 244
2021-12-11
 3.4k  73
245
Chapter 245
2021-12-11
 3.7k  233
246
Chapter 246
2021-12-13
 3.9k  235
247
Chapter 247
2021-12-18
 3.6k  191
248
Chapter 248
2021-12-20
 3.8k  236
249
Chapter 249
2021-12-25
 4k  243
250
Chapter 250
2021-12-27
 4k  401
251
Chapter 251
2022-01-01
 3.8k  175
252
Chapter 252
2022-01-03
 3.8k  306
253
Chapter 253
2022-01-08
 3.7k  238
254
Chapter 254
2022-01-10
 3.9k  270
255
Chapter 255
2022-01-15
 3.4k  96
256
Chapter 256
2022-01-15
 3.3k  67
257
Chapter 257
2022-01-15
 3.3k  95
258
Chapter 258
2022-01-15
 3.2k  80
259
Chapter 259
2022-01-15
 3.1k  87
260
Chapter 260
2022-01-15
 2.9k  65
261
Chapter 261
2022-01-15
 2.9k  66
262
Chapter 262
2022-01-15
 3k  108
263
Chapter 263
2022-01-15
 3k  81
264
Chapter 264
2022-01-15
 3k  71
265
Chapter 265
2022-01-15
 3.3k  141
266
Chapter 266
2022-01-17
 3.8k  337
267
Chapter 267
2022-01-22
 3.5k  287
268
Chapter 268
2022-01-24
 3.8k  369
269
Chapter 269
2022-01-29
 3.5k  279
270
Chapter 270
2022-01-31
 3.6k  413
271
Chapter 271
2022-02-05
 3.3k  323
272
Chapter 272
2022-02-07
 3.4k  368
273
Chapter 273
2022-02-12
 3.3k  354
274
Chapter 274
2022-02-14
 3.3k  426
275
Chapter 275
2022-02-19
 3k  110
276
Chapter 276
2022-02-20
 2.5k  84
277
Chapter 277
2022-02-20
 2.7k  84
278
Chapter 278
2022-02-20
 2.4k  50
279
Chapter 279
2022-02-20
 2.4k  36
280
Chapter 280
2022-02-20
 2.4k  35
281
Chapter 281
2022-02-20
 2.4k  58
282
Chapter 282
2022-02-20
 2.4k  52
283
Chapter 283
2022-02-20
 2.5k  50
284
Chapter 284
2022-02-20
 2.6k  78
285
Chapter 285
2022-02-20
 3.1k  257
286
Chapter 286
2022-02-21
 3.3k  335
287
Chapter 287
2022-02-26
 3.3k  325
288
Chapter 288
2022-02-28
 3.4k  390
289
Chapter 289
2022-03-05
 3.3k  385
290
Chapter 290
2022-03-07
 3k  268
291
Chapter 291
2022-03-12
 3.1k  195
292
Chapter 292
2022-03-14
 3.4k  461
293
Chapter 293
2022-03-19
 3.1k  227
294
Chapter 294
2022-03-21
 2.9k  328
295
Chapter 295
2022-03-26
 2.8k  265
296
Chapter 296
2022-03-28
 2.8k  266
297
Chapter 297
2022-04-02
 2.9k  170
298
Chapter 298
2022-04-04
 3k  283
299
Chapter 299
2022-04-09
 2.8k  165
300
Chapter 300
2022-04-11
 2.9k  370
301
Chapter 301
2022-04-16
 2.6k  137
302
Chapter 302
2022-04-18
 2.5k  282
303
Chapter 303
2022-04-23
 2.5k  187
304
Chapter 304
2022-04-25
 2.5k  290
305
Chapter 305
2022-04-30
 2.1k  131
306
Chapter 306
2022-04-30
 2k  44
307
Chapter 307
2022-04-30
 2k  35
308
Chapter 308
2022-04-30
 2k  37
309
Chapter 309
2022-04-30
 1.9k  26
310
Chapter 310
2022-04-30
 2k  86
311
Chapter 311
2022-04-30
 1.9k  43
312
Chapter 312
2022-04-30
 2k  50
313
Chapter 313
2022-04-30
 1.9k  43
314
Chapter 314
2022-04-30
 1.9k  25
315
Chapter 315
2022-04-30
 2.4k  102
316
Chapter 316
2022-05-02
 2.3k  331
317
Chapter 317
2022-05-07
 2.2k  204
318
Chapter 318
2022-05-09
 2.3k  255
319
Chapter 319
2022-05-14
 2.2k  143
320
Chapter 320
2022-05-16
 2.3k  190
321
Chapter 321
2022-05-21
 2.1k  133
322
Chapter 322
2022-05-23
 2.1k  203
323
Chapter 323
2022-05-28
 2k  116
324
Chapter 324
2022-05-30
 2.1k  169
325
Chapter 325
2022-06-04
 2k  117
326
Chapter 326
2022-06-06
 2.2k  166
327
Chapter 327
2022-06-11
 2k  156
328
Chapter 328
2022-06-13
 2.1k  186
329
Chapter 329
2022-06-18
 1.8k  152
330
Chapter 330
2022-06-20
 1.7k  181
331
Chapter 331
2022-06-25
 1.5k  145
332
Chapter 332
2022-06-27
 1.1k  157
Đề xuất liên quan
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Shota/Mẹ đơn thân/Hoàng tử
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Tam Tiểu Thư Bí Ẩn, Yêu Chúng Tôi Được Không?
Tam Tiểu Thư Bí Ẩn, Yêu Chúng Tôi Được Không?
Trường học/Hành động/Tình yêu/Đã Full/Không ngờ ở trường lại xảy ra chuyện này
Xuyên Không Thành Nam Phụ Ngôn Tình [DROP TẠM THỜI]
Xuyên Không Thành Nam Phụ Ngôn Tình [DROP TẠM THỜI]
Đam mỹ/Xuyên Không/Siêu năng lực
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play