MangaToon
Kiều Thê Của Thầy Trừ Ma
Kiều Thê Của Thầy Trừ Ma
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Truy thê / Linh dị / Hôn nhân hợp đồng / Cổ đại / Số mệnh / Đánh quái thăng cấp / Oan gia ngõ hẹp
30.1M
4.8
Tên tác giả: SaManHua

Hai gia tộc trừ ma lớn liên hôn với nhau, Mạc Diễm và Hiên Viên Ngọc trở thành phu thê. Vốn tưởng đây chỉ là mối quan hệ phu thê trên danh nghĩa kéo dài hai năm, nhưng Mạc Diễm phát hiện, nàng đã sớm chiếm cứ trái tim mình... Những mâu thuẫn kéo dài không dứt, chân tướng ẩn giấu phía sau, liệu họ có thật sự đi tới bên nhau được không?

Truyện này do SaManHua cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 198 chương    /    (25040)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-06-25
 22.2k  2.5k
2
Chapter 2
2021-07-16
 17.6k  798
3
Chapter 3
2021-07-16
 15.5k  438
4
Chapter 4
2021-07-16
 14.8k  452
5
Chapter 5
2021-07-16
 13k  683
6
Chapter 6
2021-07-16
 13k  336
7
Chapter 7
2021-07-16
 13.5k  429
8
Chapter 8
2021-07-16
 13.7k  405
9
Chapter 9
2021-07-16
 13.4k  469
10
Chapter 10
2021-07-16
 14.4k  753
11
Chapter 11
2021-07-18
 12.7k  575
12
Chapter 12
2021-07-21
 13.5k  928
13
Chapter 13
2021-07-25
 11.4k  428
14
Chapter 14
2021-07-28
 11.2k  383
15
Chapter 15
2021-08-01
 11.4k  579
16
Chapter 16
2021-08-02
 9.6k  207
17
Chapter 17
2021-08-02
 10.1k  146
18
Chapter 18
2021-08-02
 10.2k  85
19
Chapter 19
2021-08-02
 10.1k  189
20
Chapter 20
2021-08-02
 9.7k  120
21
Chapter 21
2021-08-02
 9.6k  141
22
Chapter 22
2021-08-02
 9.2k  140
23
Chapter 23
2021-08-02
 9.2k  143
24
Chapter 24
2021-08-02
 8.8k  109
25
Chapter 25
2021-08-02
 9.3k  247
26
Chapter 26
2021-08-04
 9.1k  401
27
Chapter 27
2021-08-08
 8.8k  246
28
Chapter 28
2021-08-11
 8.8k  240
29
Chapter 29
2021-08-15
 8.5k  280
30
Chapter 30
2021-08-18
 8.2k  197
31
Chapter 31
2021-08-22
 7.9k  245
32
Chapter 32
2021-08-25
 7.8k  206
33
Chapter 33
2021-08-29
 7.8k  273
34
Chapter 34
2021-09-01
 7.5k  257
35
Chapter 35
2021-09-05
 7.1k  194
36
Chapter 36
2021-09-06
 6.4k  101
37
Chapter 37
2021-09-06
 6.9k  157
38
Chapter 38
2021-09-06
 6.4k  114
39
Chapter 39
2021-09-06
 6.3k  67
40
Chapter 40
2021-09-06
 6.3k  56
41
Chapter 41
2021-09-06
 6k  60
42
Chapter 42
2021-09-06
 6k  73
43
Chapter 43
2021-09-06
 6.6k  137
44
Chapter 44
2021-09-06
 6.1k  37
45
Chapter 45
2021-09-06
 6.6k  161
46
Chapter 46
2021-09-08
 6.6k  276
47
Chapter 47
2021-09-12
 6.1k  240
48
Chapter 48
2021-09-15
 5.5k  114
49
Chapter 49
2021-09-19
 5.2k  130
50
Chapter 50
2021-09-22
 5k  141
51
Chapter 51
2021-09-26
 4.8k  127
52
Chapter 52
2021-09-29
 4.8k  130
53
Chapter 53
2021-10-03
 4.6k  149
54
Chapter 54
2021-10-04
 4.3k  47
55
Chapter 55
2021-10-04
 4.5k  51
56
Chapter 56
2021-10-04
 4.6k  59
57
Chapter 57
2021-10-04
 4.4k  48
58
Chapter 58
2021-10-04
 4.4k  48
59
Chapter 59
2021-10-04
 4.5k  45
60
Chapter 60
2021-10-04
 4.7k  127
61
Chapter 61
2021-10-06
 4.6k  169
62
Chapter 62
2021-10-10
 4.5k  115
63
Chapter 63
2021-10-13
 4.6k  114
64
Chapter 64
2021-10-17
 4.7k  142
65
Chapter 65
2021-10-20
 4.6k  162
66
Chapter 66
2021-10-24
 4.4k  115
67
Chapter 67
2021-10-27
 4.5k  171
68
Chapter 68
2021-10-31
 4.7k  170
69
Chapter 69
2021-11-03
 4.7k  165
70
Chapter 70
2021-11-07
 4.4k  108
71
Chapter 71
2021-11-10
 4.5k  123
72
Chapter 72
2021-11-14
 4.6k  125
73
Chapter 73
2021-11-17
 4.2k  89
74
Chapter 74
2021-11-21
 4k  74
75
Chapter 75
2021-11-24
 3.9k  96
76
Chapter 76
2021-11-28
 3.8k  46
77
Chapter 77
2021-11-28
 3.5k  29
78
Chapter 78
2021-11-28
 3.7k  31
79
Chapter 79
2021-11-28
 3.7k  61
80
Chapter 80
2021-11-28
 3.7k  45
81
Chapter 81
2021-11-28
 3.6k  36
82
Chapter 82
2021-11-28
 3.6k  21
83
Chapter 83
2021-11-28
 3.5k  30
84
Chapter 84
2021-11-28
 3.4k  54
85
Chapter 85
2021-11-28
 3.4k  32
86
Chapter 86
2021-11-28
 3.8k  122
87
Chapter 87
2021-12-01
 3.8k  97
88
Chapter 88
2021-12-05
 3.6k  166
89
Chapter 89
2021-12-08
 3.5k  72
90
Chapter 90
2021-12-12
 3.3k  92
91
Chapter 91
2021-12-15
 3.2k  85
92
Chapter 92
2021-12-19
 3.1k  74
93
Chapter 93
2021-12-22
 3k  74
94
Chapter 94
2021-12-26
 3k  89
95
Chapter 95
2021-12-29
 2.9k  66
96
Chapter 96
2022-01-02
 2.9k  53
97
Chapter 97
2022-01-05
 2.7k  65
98
Chapter 98
2022-01-09
 2.6k  72
99
Chapter 99
2022-01-12
 2.7k  118
100
Chapter 100
2022-01-16
 2.5k  105
101
Chapter 101
2022-01-19
 2.2k  46
102
Chapter 102
2022-01-19
 2.3k  68
103
Chapter 103
2022-01-19
 2.2k  32
104
Chapter 104
2022-01-19
 2.1k  34
105
Chapter 105
2022-01-19
 2.2k  47
106
Chapter 106
2022-01-19
 2.2k  49
107
Chapter 107
2022-01-19
 2.4k  63
108
Chapter 108
2022-10-11
 95  6
109
Chapter 109
2022-10-11
 92  5
110
Chapter 110
2022-10-11
 95  3
111
Chapter 111
2022-01-19
 2.4k  108
112
Chapter 112
2022-01-23
 2.2k  120
113
Chapter 113
2022-01-26
 2.1k  72
114
Chapter 114
2022-01-30
 2k  63
115
Chapter 115
2022-02-02
 2k  62
116
Chapter 116
2022-02-06
 1.9k  78
117
Chapter 117
2022-02-09
 1.8k  51
118
Chapter 118
2022-02-10
 1.6k  19
119
Chapter 119
2022-02-10
 1.6k  19
120
Chapter 120
2022-02-10
 1.5k  21
121
Chapter 121
2022-02-10
 1.6k  17
122
Chapter 122
2022-02-10
 1.6k  20
123
Chapter 123
2022-02-10
 1.6k  21
124
Chapter 124
2022-02-10
 1.8k  61
125
Chapter 125
2022-02-13
 1.8k  69
126
Chapter 126
2022-02-16
 2.1k  136
127
Chapter 127
2022-02-20
 1.9k  86
128
Chapter 128
2022-02-23
 1.8k  74
129
Chapter 129
2022-02-27
 1.8k  61
130
Chapter 130
2022-03-02
 1.8k  62
131
Chapter 131
2022-03-06
 1.7k  55
132
Chapter 132
2022-03-09
 1.6k  50
133
Chapter 133
2022-03-13
 1.5k  48
134
Chapter 134
2022-03-16
 1.4k  29
135
Chapter 135
2022-03-16
 1.4k  29
136
Chapter 136
2022-03-16
 1.4k  18
137
Chapter 137
2022-03-16
 1.4k  22
138
Chapter 138
2022-03-16
 1.4k  19
139
Chapter 139
2022-03-16
 1.5k  26
140
Chapter 140
2022-03-16
 1.4k  26
141
Chapter 141
2022-03-16
 1.8k  82
142
Chapter 142
2022-03-20
 1.7k  76
143
Chapter 143
2022-03-23
 1.6k  57
144
Chapter 144
2022-03-27
 1.5k  64
145
Chapter 145
2022-03-30
 1.5k  55
146
Chapter 146
2022-04-03
 1.5k  55
147
Chapter 147
2022-04-06
 1.5k  48
148
Chapter 148
2022-04-10
 1.6k  63
149
Chapter 149
2022-04-13
 1.6k  61
150
Chapter 150
2022-04-17
 1.4k  51
151
Chapter 151
2022-04-20
 1.4k  84
152
Chapter 152
2022-04-24
 1.3k  48
153
Chapter 153
2022-04-27
 1.3k  36
154
Chapter 154
2022-04-28
 1.2k  21
155
Chapter 155
2022-04-28
 1.2k  23
156
Chapter 156
2022-04-28
 1.2k  17
157
Chapter 157
2022-04-28
 1.2k  15
158
Chapter 158
2022-04-28
 1.2k  12
159
Chapter 159
2022-04-28
 1.2k  16
160
Chapter 160
2022-04-28
 1.3k  40
161
Chapter 161
2022-05-01
 1.3k  40
162
Chapter 162
2022-05-04
 1.3k  38
163
Chapter 163
2022-05-08
 1.3k  55
164
Chapter 164
2022-05-11
 1.2k  31
165
Chapter 165
2022-05-15
 1.2k  46
166
Chapter 166
2022-05-18
 1.3k  44
167
Chapter 167
2022-05-22
 1.2k  40
168
Chapter 168
2022-05-25
 1.2k  41
169
Chapter 169
2022-05-29
 1.2k  41
170
Chapter 170
2022-06-01
 1.2k  54
171
Chapter 171
2022-06-05
 1.2k  41
172
Chapter 172
2022-06-08
 1.2k  36
173
Chapter 173
2022-06-12
 1.1k  38
174
Chapter 174
2022-06-15
 1.1k  32
175
Chapter 175
2022-06-19
 1k  30
176
Chapter 176
2022-06-22
 1.1k  34
177
Chapter 177
2022-06-26
 1k  30
178
Chapter 178
2022-06-29
 1k  52
179
Chapter 179
2022-07-03
 1k  48
180
Chapter 180
2022-07-06
 1k  48
181
Chapter 181
2022-07-10
 937  40
182
Chapter 182
2022-07-13
 928  40
183
Chapter 183
2022-07-20
 889  32
184
Chapter 184
2022-07-27
 844  48
185
Chapter 185
2022-08-03
 824  30
186
Chapter 186
2022-08-10
 855  30
187
Chapter 187
2022-08-17
 826  40
188
Chapter 188
2022-08-24
 798  44
189
Chapter 189
2022-08-31
 852  56
190
Chapter 190
2022-09-07
 758  41
191
Chapter 191
2022-09-14
 745  31
192
Chapter 192
2022-10-12
 783  64
193
Chapter 193
2022-10-19
 759  62
194
Chapter 194
2022-10-26
 740  56
195
Chapter 195
2022-11-02
 613  41
196
Chapter 196
2022-11-09
 632  46
197
Chapter 197
2022-11-30
 443  58
198
Chapter 198
2022-12-07
 261  32
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngọt sủng/Nữ cường/Bá đạo/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Gương vỡ lại lành/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Cục Cưng Nhà Tôi Thả Thính Giúp Bố Mẹ
Cục Cưng Nhà Tôi Thả Thính Giúp Bố Mẹ
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Bảo bảo/Nữ cường/Có em bé/419
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không
Cô Vợ Hợp Đồng Cưới Chớp Nhoáng
Cô Vợ Hợp Đồng Cưới Chớp Nhoáng
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/419/Gái ngoan/Sếp
Hệ Thống Xuyên Không Công Lược Nam Chủ
Hệ Thống Xuyên Không Công Lược Nam Chủ
Đam mỹ/Xuyên Không
Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê
Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê
Đã Full/Cưới trước yêu sau/Hôn nhân gia đình - Cưới trước yêu sau/Tình yêu vượt giai cấp/Ngược luyến tình thâm/Hôn nhân ngược luyến
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play