MangaToon
Kính Chào Nữ Vương Đại Nhân
Kính Chào Nữ Vương Đại Nhân
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Showbiz / Nữ cường / Báo thù / Trùng sinh / Sảng văn / Thế thân / Đặc công
65.9M
4.8
Tên tác giả: SaManHua

Tiểu thư nhà giàu Sylvia lại có một cô em gái song sinh, Tạ Nhiên?? Cứ ngỡ sau 20 năm xa cách, hai chị em có thể gặp lại nhau, ai ngờ Tạ Nhiên lại gặp tai nạn rơi xuống biển mất tích! "Bạn thân" và "bạn trai thâm tình" của Tạ Nhiên nói với phóng viên là Tạ Nhiên bị mắc chứng trầm cảm, ai ngờ trong buổi họp báo, bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện lần nữa! Là ai? Tạ Nhiên chưa chết ư?
Nữ vương báo thù tới rồi đây! Những kẻ từng phản bội tôi, làm hại tôi, tất cả xuống địa ngục hết đi! Điện hạ thần bí, tỷ phú hàng đầu, rốt cuộc ai mới xứng với nữ vương bệ hạ của chúng ta đây?

Truyện này do SaManHua cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 281 chương    /    (79799)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-07-02
 34.3k  4.3k
2
Chapter 2
2021-07-19
 26.2k  1.3k
3
Chapter 3
2021-07-23
 24k  840
4
Chapter 4
2021-07-23
 22.4k  673
5
Chapter 5
2021-07-23
 22.1k  436
6
Chapter 6
2021-07-23
 19.4k  418
7
Chapter 7
2021-07-23
 19k  260
8
Chapter 8
2021-07-23
 18.2k  282
9
Chapter 9
2021-07-23
 18.5k  326
10
Chapter 10
2021-07-23
 20k  656
11
Chapter 11
2021-07-29
 20.1k  930
12
Chapter 12
2021-07-31
 18.2k  726
13
Chapter 13
2021-08-05
 18.3k  535
14
Chapter 14
2021-08-07
 18.9k  879
15
Chapter 15
2021-08-10
 15.7k  435
16
Chapter 16
2021-08-10
 16.6k  580
17
Chapter 17
2021-08-10
 15.9k  289
18
Chapter 18
2021-08-10
 15.7k  386
19
Chapter 19
2021-08-10
 15.5k  194
20
Chapter 20
2021-08-10
 15.7k  463
21
Chapter 21
2021-08-10
 15.9k  238
22
Chapter 22
2021-08-10
 15.5k  370
23
Chapter 23
2021-08-10
 13.9k  661
24
Chapter 24
2021-08-10
 14.4k  487
25
Chapter 25
2021-08-12
 13.6k  769
26
Chapter 26
2021-08-14
 13.3k  714
27
Chapter 27
2021-08-19
 13.2k  1.5k
28
Chapter 28
2021-08-21
 12.2k  568
29
Chapter 29
2021-08-26
 12.5k  579
30
Chapter 30
2021-08-28
 12.6k  564
31
Chapter 31
2021-09-02
 11.9k  397
32
Chapter 32
2021-09-04
 12.4k  728
33
Chapter 33
2021-09-09
 12.3k  786
34
Chapter 34
2021-09-11
 12.1k  485
35
Chapter 35
2021-09-16
 11.2k  353
36
Chapter 36
2021-09-18
 13.5k  526
37
Chapter 37
2021-09-22
 11k  246
38
Chapter 38
2021-09-22
 12.5k  264
39
Chapter 39
2021-09-22
 10.8k  218
40
Chapter 40
2021-09-22
 10.7k  264
41
Chapter 41
2021-09-22
 10.5k  155
42
Chapter 42
2021-09-22
 11.6k  151
43
Chapter 43
2021-09-22
 12.3k  335
44
Chapter 44
2021-09-23
 12.4k  533
45
Chapter 45
2021-09-25
 12.3k  371
46
Chapter 46
2021-09-30
 11k  426
47
Chapter 47
2021-10-02
 11.6k  395
48
Chapter 48
2021-10-07
 11.3k  353
49
Chapter 49
2021-10-09
 12k  566
50
Chapter 50
2021-10-14
 10.5k  334
51
Chapter 51
2021-10-16
 10.3k  464
52
Chapter 52
2021-10-21
 9.7k  127
53
Chapter 53
2021-10-21
 9.9k  223
54
Chapter 54
2021-10-21
 10k  215
55
Chapter 55
2021-10-21
 9.6k  273
56
Chapter 56
2021-10-21
 9.7k  147
57
Chapter 57
2021-10-21
 9.6k  101
58
Chapter 58
2021-10-21
 10k  122
59
Chapter 59
2021-10-21
 10.6k  268
60
Chapter 60
2021-10-23
 10.7k  355
61
Chapter 61
2021-10-28
 10.5k  324
62
Chapter 62
2021-10-30
 11.7k  433
63
Chapter 63
2021-11-04
 10.5k  358
64
Chapter 64
2021-11-06
 10.6k  315
65
Chapter 65
2021-11-11
 10.4k  354
66
Chapter 66
2021-11-13
 10.9k  405
67
Chapter 67
2021-11-18
 10.1k  286
68
Chapter 68
2021-11-20
 10.4k  398
69
Chapter 69
2021-11-25
 10.2k  311
70
Chapter 70
2021-11-27
 10.4k  314
71
Chapter 71
2021-12-02
 10k  465
72
Chapter 72
2021-12-04
 9.8k  424
73
Chapter 73
2021-12-09
 9.9k  253
74
Chapter 74
2021-12-11
 10.2k  249
75
Chapter 75
2021-12-12
 8.7k  242
76
Chapter 76
2021-12-12
 8.7k  105
77
Chapter 77
2021-12-12
 8.6k  104
78
Chapter 78
2021-12-12
 8.7k  161
79
Chapter 79
2021-12-12
 8.9k  111
80
Chapter 80
2021-12-12
 8.9k  103
81
Chapter 81
2021-12-12
 8.8k  103
82
Chapter 82
2021-12-12
 9k  113
83
Chapter 83
2021-12-12
 9.1k  173
84
Chapter 84
2021-12-12
 9.6k  315
85
Chapter 85
2021-12-16
 9.5k  313
86
Chapter 86
2021-12-18
 9.6k  402
87
Chapter 87
2021-12-23
 9.6k  385
88
Chapter 88
2021-12-25
 9.8k  495
89
Chapter 89
2021-12-30
 9.7k  486
90
Chapter 90
2022-01-01
 10.2k  434
91
Chapter 91
2022-01-06
 9.9k  389
92
Chapter 92
2022-01-08
 9.7k  435
93
Chapter 93
2022-01-13
 9.7k  430
94
Chapter 94
2022-01-15
 9.7k  449
95
Chapter 95
2022-01-20
 9.8k  451
96
Chapter 96
2022-01-22
 10.3k  492
97
Chapter 97
2022-01-27
 9.6k  414
98
Chapter 98
2022-01-29
 9.6k  433
99
Chapter 99
2022-02-03
 9.3k  354
100
Chapter 100
2022-02-05
 10.2k  630
101
Chapter 101
2022-02-10
 9.5k  441
102
Chapter 102
2022-02-12
 8.7k  212
103
Chapter 103
2022-02-12
 8.4k  107
104
Chapter 104
2022-02-12
 8.5k  119
105
Chapter 105
2022-02-12
 8.3k  101
106
Chapter 106
2022-02-12
 8.3k  107
107
Chapter 107
2022-02-12
 8.5k  117
108
Chapter 108
2022-02-12
 8.2k  149
109
Chapter 109
2022-02-12
 8.1k  101
110
Chapter 110
2022-02-12
 8.2k  106
111
Chapter 111
2022-02-12
 8.2k  100
112
Chapter 112
2022-02-12
 10k  462
113
Chapter 113
2022-02-17
 9.2k  410
114
Chapter 114
2022-02-19
 9.5k  535
115
Chapter 115
2022-02-24
 9.3k  334
116
Chapter 116
2022-02-26
 9.4k  391
117
Chapter 117
2022-03-03
 9k  359
118
Chapter 118
2022-03-05
 8.9k  508
119
Chapter 119
2022-03-10
 8.7k  347
120
Chapter 120
2022-03-12
 8.9k  425
121
Chapter 121
2022-03-17
 8.6k  326
122
Chapter 122
2022-03-19
 8.9k  496
123
Chapter 123
2022-03-24
 8.4k  388
124
Chapter 124
2022-03-26
 8.8k  526
125
Chapter 125
2022-03-30
 7.7k  162
126
Chapter 126
2022-03-30
 7.8k  213
127
Chapter 127
2022-03-30
 7.6k  129
128
Chapter 128
2022-03-30
 7.6k  106
129
Chapter 129
2022-03-30
 7.9k  151
130
Chapter 130
2022-03-30
 7.8k  107
131
Chapter 131
2022-03-30
 8.4k  340
132
Chapter 132
2022-03-31
 8.8k  457
133
Chapter 133
2022-04-02
 9.1k  480
134
Chapter 134
2022-04-07
 9k  435
135
Chapter 135
2022-04-09
 9k  565
136
Chapter 136
2022-04-14
 8.4k  407
137
Chapter 137
2022-04-16
 8.4k  340
138
Chapter 138
2022-04-21
 8.4k  435
139
Chapter 139
2022-04-23
 8.4k  415
140
Chapter 140
2022-04-28
 8.1k  279
141
Chapter 141
2022-04-30
 7.9k  281
142
Chapter 142
2022-05-01
 7.8k  222
143
Chapter 143
2022-05-01
 7.5k  113
144
Chapter 144
2022-05-01
 7.6k  115
145
Chapter 145
2022-05-01
 7.3k  105
146
Chapter 146
2022-05-01
 7.4k  155
147
Chapter 147
2022-05-01
 7.5k  159
148
Chapter 148
2022-05-01
 7.5k  181
149
Chapter 149
2022-05-01
 7.3k  125
150
Chapter 150
2022-05-01
 7.5k  166
151
Chapter 151
2022-05-01
 8.5k  378
152
Chapter 152
2022-05-05
 8k  296
153
Chapter 153
2022-05-07
 8.3k  402
154
Chapter 154
2022-05-12
 7.9k  334
155
Chapter 155
2022-05-14
 8.3k  424
156
Chapter 156
2022-05-19
 7.7k  236
157
Chapter 157
2022-05-21
 7.9k  319
158
Chapter 158
2022-05-26
 7.5k  283
159
Chapter 159
2022-05-28
 8.5k  391
160
Chapter 160
2022-06-02
 7.7k  328
161
Chapter 161
2022-06-04
 7.3k  231
162
Chapter 162
2022-06-05
 7k  153
163
Chapter 163
2022-06-05
 6.6k  110
164
Chapter 164
2022-06-05
 6.7k  103
165
Chapter 165
2022-06-05
 6.8k  105
166
Chapter 166
2022-06-05
 6.8k  106
167
Chapter 167
2022-06-05
 6.7k  109
168
Chapter 168
2022-06-05
 6.5k  107
169
Chapter 169
2022-06-05
 6.7k  102
170
Chapter 170
2022-06-05
 6.8k  107
171
Chapter 171
2022-06-05
 7.9k  335
172
Chapter 172
2022-06-09
 7.7k  453
173
Chapter 173
2022-06-11
 7.6k  372
174
Chapter 174
2022-06-16
 7.4k  226
175
Chapter 175
2022-06-18
 7.6k  277
176
Chapter 176
2022-06-23
 7.1k  225
177
Chapter 177
2022-06-25
 7.3k  315
178
Chapter 178
2022-06-30
 7k  316
179
Chapter 179
2022-07-02
 6.9k  222
180
Chapter 180
2022-07-03
 6.5k  117
181
Chapter 181
2022-07-03
 6.5k  108
182
Chapter 182
2022-07-03
 6.4k  109
183
Chapter 183
2022-07-03
 6.6k  107
184
Chapter 184
2022-07-03
 6.5k  105
185
Chapter 185
2022-07-03
 6.5k  124
186
Chapter 186
2022-07-03
 6.2k  105
187
Chapter 187
2022-07-03
 6.1k  116
188
Chapter 188
2022-07-03
 6.1k  107
189
Chapter 189
2022-07-03
 7.4k  291
190
Chapter 190
2022-07-07
 7k  249
191
Chapter 191
2022-07-09
 7k  261
192
Chapter 192
2022-07-14
 6.5k  250
193
Chapter 193
2022-07-16
 6.7k  246
194
Chapter 194
2022-07-21
 6.5k  276
195
Chapter 195
2022-07-23
 6.5k  295
196
Chapter 196
2022-07-28
 6.2k  233
197
Chapter 197
2022-07-30
 6.1k  252
198
Chapter 198
2022-08-01
 5.2k  106
199
Chapter 199
2022-08-01
 4.9k  102
200
Chapter 200
2022-08-01
 5.5k  107
201
Chapter 201
2022-08-01
 5.4k  104
202
Chapter 202
2022-08-01
 5.4k  103
203
Chapter 203
2022-08-01
 6k  139
204
Chapter 204
2022-08-01
 6.4k  300
205
Chapter 205
2022-08-04
 6.5k  328
206
Chapter 206
2022-08-06
 6.1k  269
207
Chapter 207
2022-08-11
 6.2k  212
208
Chapter 208
2022-08-13
 6.1k  239
209
Chapter 209
2022-08-18
 5.8k  189
210
Chapter 210
2022-08-20
 5.9k  207
211
Chapter 211
2022-08-25
 5.6k  199
212
Chapter 212
2022-08-27
 6k  263
213
Chapter 213
2022-09-01
 5.4k  223
214
Chapter 214
2022-09-03
 5.3k  203
215
Chapter 215
2022-09-04
 4.8k  102
216
Chapter 216
2022-09-04
 4.7k  103
217
Chapter 217
2022-09-04
 4.7k  102
218
Chapter 218
2022-09-04
 4.5k  103
219
Chapter 219
2022-09-04
 4.5k  104
220
Chapter 220
2022-09-04
 4.5k  101
221
Chapter 221
2022-09-04
 4.5k  102
222
Chapter 222
2022-09-04
 4.5k  100
223
Chapter 223
2022-09-04
 4.5k  102
224
Chapter 224
2022-09-04
 5.2k  168
225
Chapter 225
2022-09-08
 5k  174
226
Chapter 226
2022-09-10
 5.1k  209
227
Chapter 227
2022-09-15
 4.8k  204
228
Chapter 228
2022-09-17
 5k  257
229
Chapter 229
2022-09-22
 4.7k  174
230
Chapter 230
2022-09-24
 4.8k  225
231
Chapter 231
2022-09-29
 4.5k  139
232
Chapter 232
2022-10-01
 4.7k  163
233
Chapter 233
2022-10-02
 4.3k  100
234
Chapter 234
2022-10-02
 4.2k  101
235
Chapter 235
2022-10-02
 4.1k  72
236
Chapter 236
2022-10-02
 4.1k  38
237
Chapter 237
2022-10-02
 4.3k  61
238
Chapter 238
2022-10-02
 4.1k  41
239
Chapter 239
2022-10-02
 4.3k  66
240
Chapter 240
2022-10-02
 4.3k  53
241
Chapter 241
2022-10-02
 4.2k  24
242
Chapter 242
2022-10-02
 5.4k  202
243
Chapter 243
2022-10-06
 4.9k  189
244
Chapter 244
2022-10-08
 5k  199
245
Chapter 245
2022-10-13
 4.6k  172
246
Chapter 246
2022-10-15
 4.6k  189
247
Chapter 247
2022-10-20
 4.4k  172
248
Chapter 248
2022-10-22
 4.6k  179
249
Chapter 249
2022-10-27
 4.3k  159
250
Chapter 250
2022-10-29
 3.8k  65
251
Chapter 251
2022-10-29
 3.7k  49
252
Chapter 252
2022-10-29
 3.6k  36
253
Chapter 253
2022-10-29
 3.6k  33
254
Chapter 254
2022-10-29
 3.5k  35
255
Chapter 255
2022-10-29
 3.6k  40
256
Chapter 256
2022-10-29
 3.7k  31
257
Chapter 257
2022-10-29
 3.6k  30
258
Chapter 258
2022-10-29
 3.8k  32
259
Chapter 259
2022-10-29
 3.7k  36
260
Chapter 260
2022-10-29
 4.4k  175
261
Chapter 261
2022-11-03
 4.2k  175
262
Chapter 262
2022-11-05
 4.3k  153
263
Chapter 263
2022-11-10
 4.1k  163
264
Chapter 264
2022-11-12
 4.2k  180
265
Chapter 265
2022-11-17
 3.8k  145
266
Chapter 266
2022-11-19
 3.3k  74
267
Chapter 267
2022-11-19
 3.2k  34
268
Chapter 268
2022-11-19
 3.1k  17
269
Chapter 269
2022-11-19
 3.1k  19
270
Chapter 270
2022-11-19
 3k  23
271
Chapter 271
2022-11-19
 3k  25
272
Chapter 272
2022-11-19
 2.9k  30
273
Chapter 273
2022-11-19
 2.9k  21
274
Chapter 274
2022-11-19
 3k  24
275
Chapter 275
2022-11-19
 3k  31
276
Chapter 276
2022-11-19
 3.7k  166
277
Chapter 277
2022-11-24
 3.4k  144
278
Chapter 278
2022-11-26
 3.2k  148
279
Chapter 279
2022-12-01
 2.7k  132
280
Chapter 280
2022-12-03
 2.6k  172
281
Chapter 281
2022-12-08
 179  15
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm
Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm
Hài Hước/Ngọt sủng/Trùng sinh/Dị tộc/Trung thành/Thú cưng
Hậu Cung Của Nữ Đế
Hậu Cung Của Nữ Đế
Tình yêu/Xuyên Không/Cung đình/Hậu cung/Nữ đế
Đêm Nay Ác Nữ Giáng Lâm
Đêm Nay Ác Nữ Giáng Lâm
Nữ cường/Trùng sinh báo thù
Vạn Tra Triều Hoàng
Vạn Tra Triều Hoàng
Huyền huyễn/Nữ cường/Báo thù/Trùng sinh/Hệ thống/Sảng văn/Lăng nhăng/Thú cưng
[Đam Mỹ Loạn Luân] Anh Hai !Dừng Lại Đi Mà~
[Đam Mỹ Loạn Luân] Anh Hai !Dừng Lại Đi Mà~
Đam mỹ/Hài Hước/Đã Full
Học Bá Tôi Yêu Anh!!!
Học Bá Tôi Yêu Anh!!!
Trường học/Tình yêu/Đã Full
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play