MangaToon
Lăng Thiên Thần Đế
Lăng Thiên Thần Đế
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Tình yêu / Huyền huyễn / Xuyên Không / Mạo Hiểm
26.4M
4.7
Tên tác giả: iReader

Lăng Kiếm Thần - sư phụ của Thần đế sống lại, đầu thai vào thân thể một người phàm, từ đó bắt đầu một cuộc sống ngầu lòi chuyên trị các thể loại không chịu phục. Chư thiên vạn giới nghe hiệu lệnh của ta, bát phương thần vực, duy ngã độc tôn!

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 278 chương    /    (27534)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-09-23
 9.9k  1.1k
2
Chapter 2
2020-09-23
 8.1k  426
3
Chapter 3
2020-09-23
 7.8k  441
4
Chapter 4
2020-09-23
 7.7k  447
5
Chapter 5
2020-09-23
 7.1k  454
6
Chapter 6
2020-09-23
 6.8k  185
7
Chapter 7
2020-09-23
 7.2k  254
8
Chapter 8
2020-09-23
 6.8k  143
9
Chapter 9
2020-09-23
 6.7k  193
10
Chapter 10
2020-09-23
 7.4k  409
11
Chapter 11
2020-09-25
 6.8k  336
12
Chapter 12
2020-09-27
 6.8k  288
13
Chapter 13
2020-10-02
 6.7k  194
14
Chapter 14
2020-10-04
 6.1k  213
15
Chapter 15
2020-10-09
 6.4k  187
16
Chapter 16
2020-10-11
 6.2k  146
17
Chapter 17
2020-10-16
 6.3k  97
18
Chapter 18
2020-10-18
 6.1k  164
19
Chapter 19
2020-10-23
 6k  143
20
Chapter 20
2020-10-25
 6k  211
21
Chapter 21
2020-10-30
 5.9k  164
22
Chapter 22
2020-11-01
 5.8k  111
23
Chapter 23
2020-11-06
 5.7k  375
24
Chapter 24
2020-11-06
 5.6k  112
25
Chapter 25
2020-11-06
 5.5k  69
26
Chapter 26
2020-11-06
 5.9k  241
27
Chapter 27
2020-11-06
 5.3k  106
28
Chapter 28
2020-11-06
 5.4k  152
29
Chapter 29
2020-11-06
 5.6k  142
30
Chapter 30
2020-11-06
 5.5k  151
31
Chapter 31
2020-11-06
 5.5k  139
32
Chapter 32
2020-11-06
 5.6k  188
33
Chapter 33
2020-11-06
 5.5k  171
34
Chapter 34
2020-11-08
 5.7k  101
35
Chapter 35
2020-11-13
 5.6k  222
36
Chapter 36
2020-11-15
 5.7k  164
37
Chapter 37
2020-11-20
 5.6k  165
38
Chapter 38
2020-11-22
 5.8k  245
39
Chapter 39
2020-11-27
 5.7k  190
40
Chapter 40
2020-11-29
 5.5k  93
41
Chapter 41
2020-12-04
 5.4k  217
42
Chapter 42
2020-12-06
 5.4k  115
43
Chapter 43
2020-12-11
 5.6k  138
44
Chapter 44
2020-12-13
 5.9k  191
45
Chapter 45
2020-12-18
 5.5k  167
46
Chapter 46
2020-12-20
 5.3k  98
47
Chapter 47
2020-12-25
 5.8k  271
48
Chapter 48
2020-12-27
 5.4k  192
49
Chapter 49
2021-01-01
 4.9k  59
50
Chapter 50
2021-01-03
 5k  79
51
Chapter 51
2021-01-08
 5.3k  102
52
Chapter 52
2021-01-10
 5.3k  141
53
Chapter 53
2021-01-15
 5.1k  188
54
Chapter 54
2021-01-17
 5.2k  118
55
Chapter 55
2021-01-22
 5.2k  273
56
Chapter 56
2021-01-24
 5.1k  116
57
Chapter 57
2021-01-29
 5k  68
58
Chapter 58
2021-01-31
 5.2k  110
59
Chapter 59
2021-02-05
 5k  79
60
Chapter 60
2021-02-07
 5.1k  91
61
Chapter 61
2021-02-12
 5.1k  118
62
Chapter 62
2021-02-14
 5.1k  175
63
Chapter 63
2021-02-19
 5.1k  129
64
Chapter 64
2021-02-21
 5.1k  179
65
Chapter 65
2021-02-26
 4.7k  145
66
Chapter 66
2021-02-28
 4.8k  132
67
Chapter 67
2021-03-05
 4.7k  168
68
Chapter 68
2021-03-07
 4.7k  76
69
Chapter 69
2021-03-12
 4.7k  151
70
Chapter 70
2021-03-14
 4.7k  93
71
Chapter 71
2021-03-19
 4.5k  136
72
Chapter 72
2021-03-21
 4.6k  164
73
Chapter 73
2021-03-26
 4.4k  100
74
Chapter 74
2021-03-28
 4.3k  84
75
Chapter 75
2021-04-02
 4.4k  87
76
Chapter 76
2021-04-04
 4.3k  111
77
Chapter 77
2021-04-09
 4.2k  60
78
Chapter 78
2021-04-11
 4.5k  266
79
Chapter 79
2021-04-16
 4.2k  159
80
Chapter 80
2021-04-18
 4.3k  123
81
Chapter 81
2021-04-23
 4.3k  96
82
Chapter 82
2021-04-25
 4.4k  79
83
Chapter 83
2021-04-30
 4.4k  173
84
Chapter 84
2021-05-02
 4.4k  128
85
Chapter 85
2021-05-07
 4k  136
86
Chapter 86
2021-05-09
 4.2k  79
87
Chapter 87
2021-05-14
 4k  97
88
Chapter 88
2021-05-16
 4.1k  88
89
Chapter 89
2021-05-21
 4.3k  79
90
Chapter 90
2021-05-23
 4.5k  122
91
Chapter 91
2021-05-28
 4.6k  207
92
Chapter 92
2021-05-30
 4.3k  104
93
Chapter 93
2021-06-04
 4k  76
94
Chapter 94
2021-06-06
 4.2k  140
95
Chapter 95
2021-06-11
 3.9k  205
96
Chapter 96
2021-06-13
 4.1k  199
97
Chapter 97
2021-06-18
 4k  128
98
Chapter 98
2021-06-20
 3.9k  189
99
Chapter 99
2021-06-25
 3.7k  89
100
Chapter 100
2021-06-27
 3.7k  120
101
Chapter 101
2021-07-02
 3.6k  184
102
Chapter 102
2021-07-04
 3.8k  109
103
Chapter 103
2021-07-09
 3.8k  104
104
Chapter 104
2021-07-11
 3.7k  142
105
Chapter 105
2021-07-16
 3.5k  94
106
Chapter 106
2021-07-18
 3.6k  90
107
Chapter 107
2021-07-23
 3.5k  109
108
Chapter 108
2021-07-25
 3.6k  99
109
Chapter 109
2021-07-30
 3.7k  116
110
Chapter 110
2021-08-01
 3.6k  129
111
Chapter 111
2021-08-06
 3.4k  83
112
Chapter 112
2021-08-08
 3.5k  140
113
Chapter 113
2021-08-13
 3.3k  88
114
Chapter 114
2021-08-15
 3.3k  117
115
Chapter 115
2021-08-20
 3.2k  94
116
Chapter 116
2021-08-22
 3.4k  123
117
Chapter 117
2021-08-27
 3.1k  70
118
Chapter 118
2021-08-29
 3.1k  104
119
Chapter 119
2021-09-03
 2.9k  62
120
Chapter 120
2021-09-05
 3k  99
121
Chapter 121
2021-09-10
 2.9k  53
122
Chapter 122
2021-09-12
 2.9k  61
123
Chapter 123
2021-09-17
 3.1k  63
124
Chapter 124
2021-09-19
 2.7k  75
125
Chapter 125
2021-09-24
 2.8k  55
126
Chapter 126
2021-09-26
 2.9k  244
127
Chapter 127
2021-10-01
 2.7k  91
128
Chapter 128
2021-10-03
 2.7k  69
129
Chapter 129
2021-10-08
 2.6k  106
130
Chapter 130
2021-10-10
 2.5k  90
131
Chapter 131
2021-10-15
 2.6k  52
132
Chapter 132
2021-10-17
 2.5k  77
133
Chapter 133
2021-10-22
 2.6k  63
134
Chapter 134
2021-10-24
 2.6k  87
135
Chapter 135
2021-10-29
 2.5k  53
136
Chapter 136
2021-10-31
 2.6k  83
137
Chapter 137
2021-11-05
 2.5k  39
138
Chapter 138
2021-11-07
 2.5k  48
139
Chapter 139
2021-11-12
 2.5k  56
140
Chapter 140
2021-11-13
 2.5k  139
141
Chapter 141
2021-11-13
 2.4k  48
142
Chapter 142
2021-11-13
 2.4k  94
143
Chapter 143
2021-11-13
 2.3k  68
144
Chapter 144
2021-11-13
 2.3k  50
145
Chapter 145
2021-11-13
 2.4k  29
146
Chapter 146
2021-11-13
 2.3k  27
147
Chapter 147
2021-11-13
 2.3k  43
148
Chapter 148
2021-11-13
 2.3k  22
149
Chapter 149
2021-11-13
 2.4k  58
150
Chapter 150
2021-11-14
 2.5k  66
151
Chapter 151
2021-11-19
 2.3k  33
152
Chapter 152
2021-11-21
 2.3k  44
153
Chapter 153
2021-11-26
 2.2k  49
154
Chapter 154
2021-11-28
 2.4k  64
155
Chapter 155
2021-12-03
 2.3k  52
156
Chapter 156
2021-12-05
 2.3k  72
157
Chapter 157
2021-12-10
 2.3k  69
158
Chapter 158
2021-12-12
 2.4k  91
159
Chapter 159
2021-12-17
 2.2k  75
160
Chapter 160
2021-12-19
 2.3k  91
161
Chapter 161
2021-12-24
 2.3k  48
162
Chapter 162
2021-12-26
 2.2k  115
163
Chapter 163
2021-12-31
 2.2k  45
164
Chapter 164
2022-01-02
 2.2k  50
165
Chapter 165
2022-01-07
 2.3k  54
166
Chapter 166
2022-01-09
 2.3k  105
167
Chapter 167
2022-01-14
 2.2k  66
168
Chapter 168
2022-01-16
 2.2k  72
169
Chapter 169
2022-01-21
 2.1k  47
170
Chapter 170
2022-01-23
 2.2k  79
171
Chapter 171
2022-01-28
 2.2k  85
172
Chapter 172
2022-01-30
 2.2k  104
173
Chapter 173
2022-02-04
 2.1k  109
174
Chapter 174
2022-02-06
 2k  72
175
Chapter 175
2022-02-11
 2k  55
176
Chapter 176
2022-02-13
 2k  63
177
Chapter 177
2022-02-18
 1.9k  49
178
Chapter 178
2022-02-20
 1.9k  57
179
Chapter 179
2022-02-21
 1.8k  41
180
Chapter 180
2022-02-21
 1.7k  31
181
Chapter 181
2022-02-21
 1.7k  24
182
Chapter 182
2022-02-21
 1.7k  24
183
Chapter 183
2022-02-21
 1.8k  32
184
Chapter 184
2022-02-21
 1.8k  32
185
Chapter 185
2022-02-21
 2k  68
186
Chapter 186
2022-02-25
 2.1k  89
187
Chapter 187
2022-02-27
 2k  66
188
Chapter 188
2022-03-04
 1.9k  37
189
Chapter 189
2022-03-06
 1.9k  58
190
Chapter 190
2022-03-11
 1.9k  46
191
Chapter 191
2022-03-13
 1.9k  58
192
Chapter 192
2022-03-18
 1.8k  47
193
Chapter 193
2022-03-20
 1.8k  45
194
Chapter 194
2022-03-25
 1.9k  61
195
Chapter 195
2022-03-27
 1.8k  55
196
Chapter 196
2022-04-01
 1.7k  53
197
Chapter 197
2022-04-03
 1.8k  107
198
Chapter 198
2022-04-08
 1.7k  63
199
Chapter 199
2022-04-09
 1.6k  33
200
Chapter 200
2022-04-09
 1.6k  35
201
Chapter 201
2022-04-09
 1.6k  51
202
Chapter 202
2022-04-09
 1.6k  45
203
Chapter 203
2022-04-09
 1.6k  36
204
Chapter 204
2022-04-09
 1.6k  41
205
Chapter 205
2022-04-09
 1.6k  35
206
Chapter 206
2022-04-09
 1.5k  21
207
Chapter 207
2022-04-09
 1.6k  52
208
Chapter 208
2022-04-09
 1.6k  25
209
Chapter 209
2022-04-10
 1.7k  74
210
Chapter 210
2022-04-15
 1.7k  54
211
Chapter 211
2022-04-17
 1.7k  55
212
Chapter 212
2022-04-22
 1.7k  26
213
Chapter 213
2022-04-24
 1.7k  45
214
Chapter 214
2022-04-29
 1.7k  30
215
Chapter 215
2022-05-01
 1.6k  50
216
Chapter 216
2022-05-06
 1.6k  50
217
Chapter 217
2022-05-08
 1.6k  58
218
Chapter 218
2022-05-13
 1.6k  58
219
Chapter 219
2022-05-15
 1.5k  59
220
Chapter 220
2022-05-20
 1.5k  41
221
Chapter 221
2022-05-22
 1.5k  64
222
Chapter 222
2022-05-27
 1.5k  81
223
Chapter 223
2022-05-29
 1.4k  51
224
Chapter 224
2022-06-03
 1.4k  51
225
Chapter 225
2022-06-05
 1.4k  57
226
Chapter 226
2022-06-10
 1.5k  72
227
Chapter 227
2022-06-12
 1.4k  106
228
Chapter 228
2022-06-17
 1.4k  40
229
Chapter 229
2022-06-19
 1.4k  49
230
Chapter 230
2022-06-24
 1.4k  42
231
Chapter 231
2022-06-26
 1.3k  28
232
Chapter 232
2022-07-01
 1.3k  47
233
Chapter 233
2022-07-03
 1.3k  40
234
Chapter 234
2022-07-08
 1.2k  38
235
Chapter 235
2022-07-10
 1.3k  57
236
Chapter 236
2022-07-15
 1.2k  39
237
Chapter 237
2022-07-16
 1.1k  26
238
Chapter 238
2022-07-16
 1.1k  24
239
Chapter 239
2022-07-16
 1.1k  33
240
Chapter 240
2022-07-16
 1.1k  15
241
Chapter 241
2022-07-16
 1.1k  17
242
Chapter 242
2022-07-16
 1.1k  21
243
Chapter 243
2022-07-16
 1.1k  15
244
Chapter 244
2022-07-16
 1.1k  18
245
Chapter 245
2022-07-16
 1.2k  32
246
Chapter 246
2022-07-16
 1.2k  37
247
Chapter 247
2022-07-17
 1.2k  37
248
Chapter 248
2022-07-22
 1.1k  68
249
Chapter 249
2022-07-24
 1.2k  51
250
Chapter 250
2022-07-29
 1.1k  53
251
Chapter 251
2022-07-31
 1.1k  48
252
Chapter 252
2022-08-05
 1.1k  49
253
Chapter 253
2022-08-07
 1.1k  34
254
Chapter 254
2022-08-12
 971  22
255
Chapter 255
2022-08-14
 1k  55
256
Chapter 256
2022-08-19
 1k  36
257
Chapter 257
2022-08-21
 1.1k  74
258
Chapter 258
2022-08-26
 897  39
259
Chapter 259
2022-08-28
 884  32
260
Chapter 260
2022-09-02
 825  24
261
Chapter 261
2022-09-04
 849  29
262
Chapter 262
2022-09-09
 704  18
263
Chapter 263
2022-09-10
 641  12
264
Chapter 264
2022-09-10
 625  11
265
Chapter 265
2022-09-10
 627  9
266
Chapter 266
2022-09-10
 652  16
267
Chapter 267
2022-09-10
 627  17
268
Chapter 268
2022-09-10
 624  8
269
Chapter 269
2022-09-10
 646  8
270
Chapter 270
2022-09-10
 657  10
271
Chapter 271
2022-09-10
 662  11
272
Chapter 272
2022-09-10
 708  32
273
Chapter 273
2022-09-11
 768  44
274
Chapter 274
2022-09-16
 673  23
275
Chapter 275
2022-09-18
 692  21
276
Chapter 276
2022-09-23
 578  24
277
Chapter 277
2022-09-25
 545  24
278
Chapter 278
2022-09-30
 85  11
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Luyện Khí Ba Nghìn Năm
Luyện Khí Ba Nghìn Năm
Hành động/Huyền huyễn/Cung đình/Cổ đại/Lội ngược dòng/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Ngạo mạn/Thần tiên
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Đồ Đệ Đều Là Nữ Ma Đầu
Hành động/Mạo Hiểm/Báo thù/Trùng sinh/Sư đồ/Tình tay ba/Harem/Tu tiên/Jack Sue/Vạn người mê
[Xuyên Không]Bị "Đè" Bởi 4 Tên Nhóc?
[Xuyên Không]Bị "Đè" Bởi 4 Tên Nhóc?
Tình yêu/Đam mỹ/Xuyên Không/Đã Full/Ngọt sủng/Showbiz
[ Tokyo Revengers ] Em Gái Haitani Sao ? Haru-nii Anh Trai Tao Đấy ~
[ Tokyo Revengers ] Em Gái Haitani Sao ? Haru-nii Anh Trai Tao Đấy ~
Hành động/Tình yêu/Viễn tưởng/Fanfic/Tokyo Revengers
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play