MangaToon
Luyện Khí Ba Nghìn Năm
Luyện Khí Ba Nghìn Năm
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Cung đình / Cổ đại / Nghịch tập / Đánh quái thăng cấp / Tu tiên / Ngạo mạn / Thần tiên
10.3M
4.7
Tên tác giả: Ciweimao

Ba nghìn năm trước, Bạch Thu Nhiên có tư chất tuyệt đỉnh đã được Thanh Minh đạo nhân - người sáng lập của Thanh Minh Kiếm Tông thu nhận làm đồ đệ, bắt đầu con đường tu tiên. Ba nghìn năm sau, sư tôn của Bạch Thu Nhiên đắc đạo phi thiên thành tiên, đại sư huynh độ kiếp thất bại và tử vong, đến cả Lục Thế Tôn, sư muội nhỏ nhất cũng lĩnh ngộ thành công, học được cách ngự kiếm cưỡi gió phi hành...

Truyện này do Ciweimao cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 248 chương    /    (8463)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-05-12
 5k  855
2
Chapter 2
2021-05-19
 3.8k  324
3
Chapter 3
2021-05-26
 3.2k  204
4
Chapter 4
2021-05-26
 2.8k  88
5
Chapter 5
2021-05-26
 2.6k  71
6
Chapter 6
2021-05-26
 2.5k  52
7
Chapter 7
2021-05-26
 2.5k  55
8
Chapter 8
2021-05-26
 2.6k  98
9
Chapter 9
2021-05-26
 2.5k  81
10
Chapter 10
2021-05-26
 2.5k  53
11
Chapter 11
2021-05-30
 2.4k  82
12
Chapter 12
2021-05-31
 2.3k  66
13
Chapter 13
2021-06-06
 2.2k  75
14
Chapter 14
2021-06-07
 2.2k  78
15
Chapter 15
2021-06-13
 2.2k  72
16
Chapter 16
2021-06-14
 2.1k  94
17
Chapter 17
2021-06-20
 2.2k  49
18
Chapter 18
2021-06-21
 2.1k  57
19
Chapter 19
2021-06-27
 2.1k  75
20
Chapter 20
2021-06-28
 2.1k  54
21
Chapter 21
2021-07-02
 2.1k  60
22
Chapter 22
2021-07-02
 2.1k  43
23
Chapter 23
2021-07-02
 2.2k  69
24
Chapter 24
2021-07-02
 2k  50
25
Chapter 25
2021-07-02
 2.1k  60
26
Chapter 26
2021-07-02
 1.9k  32
27
Chapter 27
2021-07-02
 1.9k  33
28
Chapter 28
2021-07-02
 1.8k  51
29
Chapter 29
2021-07-02
 1.9k  46
30
Chapter 30
2021-07-02
 1.9k  51
31
Chapter 31
2021-07-04
 1.8k  51
32
Chapter 32
2021-07-05
 1.9k  86
33
Chapter 33
2021-07-11
 1.8k  48
34
Chapter 34
2021-07-12
 1.7k  48
35
Chapter 35
2021-07-18
 1.7k  39
36
Chapter 36
2021-07-19
 1.8k  57
37
Chapter 37
2021-07-25
 1.6k  68
38
Chapter 38
2021-07-26
 1.5k  33
39
Chapter 39
2021-08-01
 1.5k  30
40
Chapter 40
2021-08-02
 1.5k  59
41
Chapter 41
2021-08-08
 1.5k  38
42
Chapter 42
2021-08-09
 1.4k  42
43
Chapter 43
2021-08-13
 1.3k  42
44
Chapter 44
2021-08-13
 1.4k  34
45
Chapter 45
2021-08-13
 1.4k  57
46
Chapter 46
2021-08-13
 1.3k  11
47
Chapter 47
2021-08-13
 1.3k  20
48
Chapter 48
2021-08-13
 1.4k  36
49
Chapter 49
2021-08-13
 1.3k  38
50
Chapter 50
2021-08-13
 1.3k  18
51
Chapter 51
2021-08-13
 1.3k  45
52
Chapter 52
2021-08-13
 1.3k  37
53
Chapter 53
2021-08-15
 1.3k  38
54
Chapter 54
2021-08-16
 1.3k  60
55
Chapter 55
2021-08-22
 1.2k  29
56
Chapter 56
2021-08-23
 1.2k  39
57
Chapter 57
2021-08-29
 1.2k  37
58
Chapter 58
2021-08-30
 1.2k  42
59
Chapter 59
2021-09-05
 1.2k  26
60
Chapter 60
2021-09-06
 1.1k  28
61
Chapter 61
2021-09-12
 1.1k  24
62
Chapter 62
2021-09-13
 1.1k  36
63
Chapter 63
2021-09-19
 1k  40
64
Chapter 64
2021-09-20
 1.1k  39
65
Chapter 65
2021-09-26
 1.1k  48
66
Chapter 66
2021-09-27
 1k  29
67
Chapter 67
2021-10-03
 973  21
68
Chapter 68
2021-10-04
 976  23
69
Chapter 69
2021-10-10
 968  22
70
Chapter 70
2021-10-11
 1k  27
71
Chapter 71
2021-10-17
 926  17
72
Chapter 72
2021-10-18
 943  45
73
Chapter 73
2021-10-24
 953  19
74
Chapter 74
2021-10-25
 954  42
75
Chapter 75
2021-10-31
 977  35
76
Chapter 76
2021-11-01
 996  45
77
Chapter 77
2021-11-06
 907  24
78
Chapter 78
2021-11-06
 880  7
79
Chapter 79
2021-11-06
 906  19
80
Chapter 80
2021-11-06
 887  15
81
Chapter 81
2021-11-06
 902  20
82
Chapter 82
2021-11-06
 933  23
83
Chapter 83
2021-11-06
 917  33
84
Chapter 84
2021-11-06
 909  27
85
Chapter 85
2021-11-06
 946  58
86
Chapter 86
2021-11-06
 912  28
87
Chapter 87
2021-11-07
 915  28
88
Chapter 88
2021-11-08
 970  57
89
Chapter 89
2021-11-14
 885  30
90
Chapter 90
2021-11-15
 857  15
91
Chapter 91
2021-11-21
 868  25
92
Chapter 92
2021-11-22
 868  34
93
Chapter 93
2021-11-28
 852  19
94
Chapter 94
2021-11-29
 887  35
95
Chapter 95
2021-12-05
 806  37
96
Chapter 96
2021-12-06
 871  36
97
Chapter 97
2021-12-12
 794  25
98
Chapter 98
2021-12-13
 836  26
99
Chapter 99
2021-12-19
 784  39
100
Chapter 100
2021-12-20
 819  23
101
Chapter 101
2021-12-26
 740  29
102
Chapter 102
2021-12-27
 770  18
103
Chapter 103
2022-01-02
 755  14
104
Chapter 104
2022-01-03
 769  23
105
Chapter 105
2022-01-09
 752  24
106
Chapter 106
2022-01-10
 776  33
107
Chapter 107
2022-01-16
 737  18
108
Chapter 108
2022-01-17
 747  21
109
Chapter 109
2022-01-23
 707  32
110
Chapter 110
2022-01-24
 742  16
111
Chapter 111
2022-01-30
 766  20
112
Chapter 112
2022-01-31
 723  21
113
Chapter 113
2022-02-06
 734  35
114
Chapter 114
2022-02-07
 732  28
115
Chapter 115
2022-02-13
 778  20
116
Chapter 116
2022-02-14
 737  23
117
Chapter 117
2022-02-20
 710  32
118
Chapter 118
2022-02-21
 688  32
119
Chapter 119
2022-02-27
 683  23
120
Chapter 120
2022-02-28
 696  22
121
Chapter 121
2022-03-06
 650  21
122
Chapter 122
2022-03-07
 679  21
123
Chapter 123
2022-03-13
 640  43
124
Chapter 124
2022-03-14
 651  18
125
Chapter 125
2022-03-20
 613  19
126
Chapter 126
2022-03-21
 634  35
127
Chapter 127
2022-03-26
 580  44
128
Chapter 128
2022-03-26
 593  18
129
Chapter 129
2022-03-26
 610  15
130
Chapter 130
2022-03-26
 603  8
131
Chapter 131
2022-03-26
 612  22
132
Chapter 132
2022-03-26
 596  11
133
Chapter 133
2022-03-26
 602  20
134
Chapter 134
2022-03-26
 596  9
135
Chapter 135
2022-03-26
 580  10
136
Chapter 136
2022-03-26
 622  13
137
Chapter 137
2022-03-27
 625  18
138
Chapter 138
2022-03-28
 652  28
139
Chapter 139
2022-04-03
 600  14
140
Chapter 140
2022-04-04
 634  22
141
Chapter 141
2022-04-10
 629  22
142
Chapter 142
2022-04-11
 618  13
143
Chapter 143
2022-04-17
 619  16
144
Chapter 144
2022-04-18
 625  38
145
Chapter 145
2022-04-24
 593  30
146
Chapter 146
2022-04-25
 587  20
147
Chapter 147
2022-05-01
 569  16
148
Chapter 148
2022-05-01
 552  13
149
Chapter 149
2022-05-01
 532  10
150
Chapter 150
2022-05-01
 563  17
151
Chapter 151
2022-05-01
 535  10
152
Chapter 152
2022-05-01
 560  7
153
Chapter 153
2022-05-01
 541  12
154
Chapter 154
2022-05-01
 551  9
155
Chapter 155
2022-05-01
 538  9
156
Chapter 156
2022-05-01
 549  9
157
Chapter 157
2022-05-01
 558  16
158
Chapter 158
2022-05-02
 590  34
159
Chapter 159
2022-05-08
 588  28
160
Chapter 160
2022-05-09
 594  27
161
Chapter 161
2022-05-15
 559  12
162
Chapter 162
2022-05-16
 491  8
163
Chapter 163
2022-05-16
 487  14
164
Chapter 164
2022-05-16
 499  10
165
Chapter 165
2022-05-16
 494  7
166
Chapter 166
2022-05-16
 529  14
167
Chapter 167
2022-05-16
 529  23
168
Chapter 168
2022-05-16
 518  30
169
Chapter 169
2022-05-16
 585  14
170
Chapter 170
2022-05-22
 548  22
171
Chapter 171
2022-05-23
 570  20
172
Chapter 172
2022-05-29
 536  25
173
Chapter 173
2022-05-30
 548  25
174
Chapter 174
2022-06-05
 506  45
175
Chapter 175
2022-06-06
 552  31
176
Chapter 176
2022-06-12
 528  16
177
Chapter 177
2022-06-13
 558  30
178
Chapter 178
2022-06-19
 534  19
179
Chapter 179
2022-06-20
 530  23
180
Chapter 180
2022-06-26
 493  36
181
Chapter 181
2022-06-27
 552  37
182
Chapter 182
2022-07-03
 512  19
183
Chapter 183
2022-07-04
 571  28
184
Chapter 184
2022-07-10
 490  42
185
Chapter 185
2022-07-11
 502  28
186
Chapter 186
2022-07-17
 484  54
187
Chapter 187
2022-07-18
 491  32
188
Chapter 188
2022-07-24
 449  30
189
Chapter 189
2022-07-25
 472  23
190
Chapter 190
2022-07-31
 451  30
191
Chapter 191
2022-08-01
 520  30
192
Chapter 192
2022-08-07
 442  30
193
Chapter 193
2022-08-08
 452  45
194
Chapter 194
2022-08-14
 428  20
195
Chapter 195
2022-08-15
 494  23
196
Chapter 196
2022-08-21
 424  20
197
Chapter 197
2022-08-22
 443  18
198
Chapter 198
2022-08-26
 409  11
199
Chapter 199
2022-08-26
 384  9
200
Chapter 200
2022-08-26
 392  12
201
Chapter 201
2022-08-26
 389  20
202
Chapter 202
2022-08-26
 411  20
203
Chapter 203
2022-08-26
 382  12
204
Chapter 204
2022-08-26
 452  25
205
Chapter 205
2022-08-28
 411  14
206
Chapter 206
2022-08-29
 422  18
207
Chapter 207
2022-09-04
 392  19
208
Chapter 208
2022-09-05
 404  29
209
Chapter 209
2022-09-11
 377  21
210
Chapter 210
2022-09-12
 416  35
211
Chapter 211
2022-09-18
 378  25
212
Chapter 212
2022-09-19
 390  26
213
Chapter 213
2022-09-25
 373  16
214
Chapter 214
2022-09-26
 369  21
215
Chapter 215
2022-10-02
 325  20
216
Chapter 216
2022-10-03
 341  24
217
Chapter 217
2022-10-09
 332  18
218
Chapter 218
2022-10-10
 327  25
219
Chapter 219
2022-10-16
 300  19
220
Chapter 220
2022-10-17
 320  20
221
Chapter 221
2022-10-23
 288  49
222
Chapter 222
2022-10-24
 294  15
223
Chapter 223
2022-10-30
 275  9
224
Chapter 224
2022-10-31
 277  11
225
Chapter 225
2022-11-06
 265  7
226
Chapter 226
2022-11-07
 272  11
227
Chapter 227
2022-11-13
 250  10
228
Chapter 228
2022-11-14
 258  15
229
Chapter 229
2022-11-20
 236  9
230
Chapter 230
2022-11-21
 258  21
231
Chapter 231
2022-11-27
 242  11
232
Chapter 232
2022-11-28
 240  15
233
Chapter 233
2022-12-04
 221  6
234
Chapter 234
2022-12-05
 226  8
235
Chapter 235
2022-12-11
 201  8
236
Chapter 236
2022-12-12
 195  10
237
Chapter 237
2022-12-18
 198  8
238
Chapter 238
2022-12-19
 193  10
239
Chapter 239
2022-12-25
 169  8
240
Chapter 240
2022-12-26
 181  6
241
Chapter 241
2023-01-01
 168  8
242
Chapter 242
2023-01-02
 177  10
243
Chapter 243
2023-01-08
 176  8
244
Chapter 244
2023-01-09
 176  13
245
Chapter 245
2023-01-15
 142  4
246
Chapter 246
2023-01-16
 156  9
247
Chapter 247
2023-01-22
 129  5
248
Chapter 248
2023-01-23
 134  9
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Ta Là Tà Đế
Ta Là Tà Đế
Huyền huyễn/Hài Hước/Hệ thống/Harem/Nghịch tập
Ta Có Triệu Điểm Kỹ Năng
Ta Có Triệu Điểm Kỹ Năng
Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Mạo Hiểm/Hệ thống
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
99 Cách Sư Phụ Mỹ Nữ Dạy Dỗ Ta
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Harem/Nuôi lớn/Đánh quái thăng cấp/Lăng nhăng/Hoàng tử/Thanh niên triển vọng
Thần Hồn Võ Đế
Thần Hồn Võ Đế
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Thiếu Soái Đại Nhân Của Nàng Tổng
Thiếu Soái Đại Nhân Của Nàng Tổng
Tình yêu/Đã Full/Đô thị/Quân nhân
Này Học Sinh Mới, Tôi Thích Cậu!
Này Học Sinh Mới, Tôi Thích Cậu!
Trường học/Tình yêu/Đam mỹ/Đã Full
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play