Luyến Thượng Nguyệt Dạ Hoa Điệp
Luyến Thượng Nguyệt Dạ Hoa Điệp Luyến Thượng Nguyệt Dạ Hoa Điệp
Luyến Thượng Nguyệt Dạ Hoa Điệp
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không / Mạo Hiểm
11.8M
4.4
Tên tác giả: Erciyuan

Nghi ngờ bị thanh mai trúc mã phản bội, Thượng Quan Luyến Luyến đang đau lòng thì bất ngờ xuyên về cổ đại... Bị cuốn và truyền thuyết thiên nữ "uống máu thiên nữ có thể trường sinh bất lão", bị thuộc hạ của lãnh chúa Quảng Lăng Vương truy bắt... Dây dưa ái tình, trận doanh đối lập mưu sát, kẻ thủ ác bí mật từng bước hãm hại... Cuộc Đại mạo hiểm thời không đặc sắc sắp mở ra!!

Truyện này do Erciyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 184 chương    /    (9309)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 184 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-03-29
 9.9k  1.6k
2
Chapter 2
2021-04-12
 7.3k  450
3
Chapter 3
2021-04-12
 6.9k  281
4
Chapter 4
2021-04-12
 5.6k  260
5
Chapter 5
2021-04-12
 4.8k  125
6
Chapter 6
2021-04-12
 4.5k  99
7
Chapter 7
2021-04-12
 4.2k  59
8
Chapter 8
2021-04-12
 4.4k  189
9
Chapter 9
2021-04-12
 5.1k  284
10
Chapter 10
2021-04-16
 4.2k  115
11
Chapter 11
2021-04-19
 3.9k  234
12
Chapter 12
2021-04-23
 3.4k  123
13
Chapter 13
2021-04-26
 3.1k  94
14
Chapter 14
2021-04-30
 3.1k  233
15
Chapter 15
2021-05-03
 2.9k  156
16
Chapter 16
2021-05-07
 2.6k  103
17
Chapter 17
2021-05-10
 2.5k  163
18
Chapter 18
2021-05-12
 2.3k  41
19
Chapter 19
2021-05-12
 2.2k  34
20
Chapter 20
2021-05-12
 2.2k  79
21
Chapter 21
2021-05-12
 2.1k  50
22
Chapter 22
2021-05-12
 2.1k  17
23
Chapter 23
2021-05-12
 2k  35
24
Chapter 24
2021-05-12
 2.2k  51
25
Chapter 25
2021-05-12
 2.1k  58
26
Chapter 26
2021-05-12
 2.1k  72
27
Chapter 27
2021-05-12
 2.5k  109
28
Chapter 28
2021-05-14
 2.2k  73
29
Chapter 29
2021-05-17
 2.1k  87
30
Chapter 30
2021-05-21
 2.1k  48
31
Chapter 31
2021-05-24
 2k  80
32
Chapter 32
2021-05-28
 1.9k  81
33
Chapter 33
2021-05-31
 1.8k  79
34
Chapter 34
2021-06-04
 1.7k  112
35
Chapter 35
2021-06-07
 1.6k  109
36
Chapter 36
2021-06-11
 1.6k  41
37
Chapter 37
2021-06-14
 1.5k  42
38
Chapter 38
2021-06-18
 1.4k  58
39
Chapter 39
2021-06-21
 1.4k  54
40
Chapter 40
2021-06-21
 1.4k  16
41
Chapter 41
2021-06-21
 1.4k  56
42
Chapter 42
2021-06-21
 1.3k  37
43
Chapter 43
2021-06-21
 1.2k  34
44
Chapter 44
2021-06-21
 1.2k  19
45
Chapter 45
2021-06-21
 1.4k  30
46
Chapter 46
2021-06-21
 1.2k  19
47
Chapter 47
2021-06-21
 1k  64
48
Chapter 48
2021-06-21
 1.3k  94
49
Chapter 49
2021-06-25
 1.2k  47
50
Chapter 50
2021-06-28
 1.2k  57
51
Chapter 51
2021-07-02
 1.1k  27
52
Chapter 52
2021-07-05
 1k  28
53
Chapter 53
2021-07-09
 957  28
54
Chapter 54
2021-07-12
 883  27
55
Chapter 55
2021-07-16
 876  23
56
Chapter 56
2021-07-19
 824  26
57
Chapter 57
2021-07-23
 810  32
58
Chapter 58
2021-07-26
 895  57
59
Chapter 59
2021-07-30
 783  39
60
Chapter 60
2021-08-02
 776  25
61
Chapter 61
2021-08-06
 747  20
62
Chapter 62
2021-08-09
 707  41
63
Chapter 63
2021-08-13
 669  18
64
Chapter 64
2021-08-16
 703  21
65
Chapter 65
2021-08-20
 676  20
66
Chapter 66
2021-08-23
 692  18
67
Chapter 67
2021-08-27
 652  24
68
Chapter 68
2021-08-30
 586  7
69
Chapter 69
2021-08-30
 571  12
70
Chapter 70
2021-08-30
 572  18
71
Chapter 71
2021-08-30
 634  16
72
Chapter 72
2021-08-30
 589  9
73
Chapter 73
2021-08-30
 560  9
74
Chapter 74
2021-08-30
 618  25
75
Chapter 75
2021-08-30
 541  17
76
Chapter 76
2021-08-30
 529  11
77
Chapter 77
2021-08-30
 525  12
78
Chapter 78
2021-08-30
 732  61
79
Chapter 79
2021-09-03
 647  33
80
Chapter 80
2021-09-06
 624  26
81
Chapter 81
2021-09-10
 576  15
82
Chapter 82
2021-09-13
 539  14
83
Chapter 83
2021-09-17
 485  19
84
Chapter 84
2021-09-20
 498  21
85
Chapter 85
2021-09-24
 482  15
86
Chapter 86
2021-09-27
 492  21
87
Chapter 87
2021-10-01
 488  20
88
Chapter 88
2021-10-04
 486  30
89
Chapter 89
2021-10-08
 493  31
90
Chapter 90
2021-10-11
 494  23
91
Chapter 91
2021-10-15
 485  23
92
Chapter 92
2021-10-18
 447  21
93
Chapter 93
2021-10-22
 460  16
94
Chapter 94
2021-10-25
 503  32
95
Chapter 95
2021-10-29
 475  14
96
Chapter 96
2021-11-01
 459  17
97
Chapter 97
2021-11-05
 488  18
98
Chapter 98
2021-11-08
 429  36
99
Chapter 99
2021-11-12
 428  21
100
Chapter 100
2021-11-15
 462  24
101
Chapter 101
2021-11-19
 404  28
102
Chapter 102
2021-11-22
 425  24
103
Chapter 103
2021-11-26
 393  14
104
Chapter 104
2021-11-29
 409  21
105
Chapter 105
2021-12-03
 419  26
106
Chapter 106
2021-12-06
 444  20
107
Chapter 107
2021-12-10
 441  19
108
Chapter 108
2021-12-13
 424  22
109
Chapter 109
2021-12-17
 427  19
110
Chapter 110
2021-12-20
 442  27
111
Chapter 111
2021-12-24
 419  23
112
Chapter 112
2021-12-27
 387  39
113
Chapter 113
2021-12-31
 366  12
114
Chapter 114
2022-01-03
 382  22
115
Chapter 115
2022-01-07
 372  29
116
Chapter 116
2022-01-10
 370  20
117
Chapter 117
2022-01-14
 351  14
118
Chapter 118
2022-01-17
 377  20
119
Chapter 119
2022-01-21
 350  23
120
Chapter 120
2022-01-24
 356  30
121
Chapter 121
2022-01-28
 358  26
122
Chapter 122
2022-01-31
 368  19
123
Chapter 123
2022-02-04
 338  18
124
Chapter 124
2022-02-07
 368  20
125
Chapter 125
2022-02-11
 356  29
126
Chapter 126
2022-02-14
 360  14
127
Chapter 127
2022-02-18
 352  17
128
Chapter 128
2022-02-21
 339  14
129
Chapter 129
2022-02-25
 338  17
130
Chapter 130
2022-02-28
 373  20
131
Chapter 131
2022-03-04
 350  19
132
Chapter 132
2022-03-07
 339  25
133
Chapter 133
2022-03-11
 331  14
134
Chapter 134
2022-03-14
 330  17
135
Chapter 135
2022-03-18
 342  17
136
Chapter 136
2022-03-21
 331  20
137
Chapter 137
2022-03-25
 321  22
138
Chapter 138
2022-03-28
 315  15
139
Chapter 139
2022-04-01
 332  32
140
Chapter 140
2022-04-04
 301  21
141
Chapter 141
2022-04-08
 290  13
142
Chapter 142
2022-04-11
 265  17
143
Chapter 143
2022-04-15
 277  22
144
Chapter 144
2022-04-18
 286  15
145
Chapter 145
2022-04-22
 271  18
146
Chapter 146
2022-04-25
 295  18
147
Chapter 147
2022-04-29
 267  15
148
Chapter 148
2022-05-02
 267  35
149
Chapter 149
2022-05-06
 259  24
150
Chapter 150
2022-05-09
 246  10
151
Chapter 151
2022-05-13
 273  23
152
Chapter 152
2022-05-16
 263  11
153
Chapter 153
2022-05-20
 242  17
154
Chapter 154
2022-05-23
 242  9
155
Chapter 155
2022-05-27
 249  15
156
Chapter 156
2022-05-30
 256  16
157
Chapter 157
2022-06-03
 252  27
158
Chapter 158
2022-06-06
 244  20
159
Chapter 159
2022-06-10
 249  15
160
Chapter 160
2022-06-13
 266  41
161
Chapter 161
2022-06-17
 253  17
162
Chapter 162
2022-06-20
 274  18
163
Chapter 163
2022-06-24
 293  25
164
Chapter 164
2022-06-27
 242  14
165
Chapter 165
2022-06-27
 232  10
166
Chapter 166
2022-06-27
 212  8
167
Chapter 167
2022-06-27
 218  9
168
Chapter 168
2022-06-27
 216  10
169
Chapter 169
2022-06-27
 226  7
170
Chapter 170
2022-06-27
 223  7
171
Chapter 171
2022-06-27
 342  27
172
Chapter 172
2022-07-01
 286  25
173
Chapter 173
2022-07-04
 276  42
174
Chapter 174
2022-07-08
 260  22
175
Chapter 175
2022-07-11
 274  25
176
Chapter 176
2022-07-15
 251  32
177
Chapter 177
2022-07-18
 245  27
178
Chapter 178
2022-07-22
 236  37
179
Chapter 179
2022-07-25
 230  49
180
Chapter 180
2022-07-29
 214  21
181
Chapter 181
2022-08-01
 245  33
182
Chapter 182
2022-08-05
 198  8
183
Chapter 183
2022-08-08
 194  10
184
Chapter 184
2022-08-12
 121  10
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Oan gia/Drama/Bá đạo/Ân oán hào môn/Mỹ nam vây quanh/Gái ngoan/Hắc đạo
Đệ Nhất Sủng Hậu Của Pharaon
Đệ Nhất Sủng Hậu Của Pharaon
Tình yêu/Xuyên Không/Cưới trước yêu sau/Vương phi/Số mệnh
Cẩm Hy Love Story
Cẩm Hy Love Story
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Nữ Vương Báo Thù Giá Đáo
Nữ Vương Báo Thù Giá Đáo
Tổng tài/Nữ cường/Trùng sinh báo thù
Ta Không Cần Các Ngươi. Tránh Xa Ta Ra.
Ta Không Cần Các Ngươi. Tránh Xa Ta Ra.
Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full/Siêu năng lực
( DROP Truyện ) Tôi Xuyên Không Vào Thế Giới Tiểu Thuyết. Trong Dàn Harem Của Tôi Có Cả Nữ9
( DROP Truyện ) Tôi Xuyên Không Vào Thế Giới Tiểu Thuyết. Trong Dàn Harem Của Tôi Có Cả Nữ9
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full/Siêu năng lực
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play