Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm
Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm
Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm
Tiếp tục cập nhật
Hài Hước / Ngọt sủng / Trùng sinh / Dị tộc / Trung thành / Thú cưng
33.3M
4.9
Tên tác giả: iReader

Theo chủ xuất chinh, chết nơi sa trường, Bạch Anh trùng sinh từ một con hổ chiến trở thành mỹ nhân ốm yếu, còn gả cho chủ nhân, từ đó mãnh hổ biến thành manh hổ. "Qua đây, không phải ngày nào nàng cũng leo lên người ta sao? Chạy cái gì?" Trước mặt đầy triều thần, tướng quân đại nhân vẫy vẫy tay với Bạch Anh. "Rõ ràng là chàng leo lên người ta mà..." Bạch Anh vừa lẩm bẩm, vừa ngoan ngoãn ngồi yên. Các triều thần nhìn nhau... Đây là... bị tướng quân đại nhân rắc "cẩu lương" rồi!

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 142 chương    /    (51569)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 142 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-10-22
 18.9k  2.1k
2
Chapter 2
2021-10-29
 18k  763
3
Chapter 3
2021-10-29
 14.4k  516
4
Chapter 4
2021-10-29
 15.1k  496
5
Chapter 5
2021-10-29
 13.7k  153
6
Chapter 6
2021-10-29
 20.6k  242
7
Chapter 7
2021-10-29
 14.5k  410
8
Chapter 8
2021-10-29
 13.4k  276
9
Chapter 9
2021-10-29
 13.1k  334
10
Chapter 10
2021-10-29
 13.1k  609
11
Chapter 11
2021-10-30
 12.9k  394
12
Chapter 12
2021-11-02
 12.2k  532
13
Chapter 13
2021-11-06
 12.7k  871
14
Chapter 14
2021-11-08
 12.4k  325
15
Chapter 15
2021-11-08
 12.4k  326
16
Chapter 16
2021-11-09
 12.9k  463
17
Chapter 17
2021-11-13
 12.1k  235
18
Chapter 18
2021-11-16
 12k  312
19
Chapter 19
2021-11-20
 12.5k  482
20
Chapter 20
2021-11-22
 11.7k  290
21
Chapter 21
2021-11-22
 11.1k  203
22
Chapter 22
2021-11-22
 11.2k  340
23
Chapter 23
2021-11-22
 11k  207
24
Chapter 24
2021-11-22
 10.7k  254
25
Chapter 25
2021-11-22
 11.4k  248
26
Chapter 26
2021-11-22
 12k  300
27
Chapter 27
2021-11-23
 11.8k  393
28
Chapter 28
2021-11-27
 12.1k  461
29
Chapter 29
2021-11-30
 11.6k  350
30
Chapter 30
2021-12-04
 12.2k  471
31
Chapter 31
2021-12-07
 11.7k  422
32
Chapter 32
2021-12-11
 10.8k  286
33
Chapter 33
2021-12-14
 10.9k  300
34
Chapter 34
2021-12-18
 11.8k  380
35
Chapter 35
2021-12-21
 14k  374
36
Chapter 36
2021-12-23
 10.7k  110
37
Chapter 37
2021-12-23
 10.4k  120
38
Chapter 38
2021-12-23
 10.1k  52
39
Chapter 39
2021-12-23
 10.3k  69
40
Chapter 40
2021-12-23
 10.4k  57
41
Chapter 41
2021-12-23
 10.3k  121
42
Chapter 42
2021-12-23
 10.4k  321
43
Chapter 43
2021-12-25
 10k  363
44
Chapter 44
2021-12-28
 10.8k  386
45
Chapter 45
2022-01-01
 11.1k  458
46
Chapter 46
2022-01-04
 10.8k  323
47
Chapter 47
2022-01-04
 10.8k  272
48
Chapter 48
2022-01-04
 11.1k  490
49
Chapter 49
2022-01-04
 11.5k  399
50
Chapter 50
2022-01-04
 11.7k  397
51
Chapter 51
2022-01-04
 10.8k  453
52
Chapter 52
2022-01-04
 10.5k  144
53
Chapter 53
2022-01-04
 12.4k  817
54
Chapter 54
2022-01-08
 11.3k  402
55
Chapter 55
2022-01-11
 12k  793
56
Chapter 56
2022-01-15
 11.3k  430
57
Chapter 57
2022-01-18
 11.4k  650
58
Chapter 58
2022-01-22
 10.8k  504
59
Chapter 59
2022-01-25
 10.9k  483
60
Chapter 60
2022-01-29
 10.3k  471
61
Chapter 61
2022-01-30
 9.8k  271
62
Chapter 62
2022-01-30
 9k  111
63
Chapter 63
2022-01-30
 9.7k  257
64
Chapter 64
2022-01-30
 9.5k  240
65
Chapter 65
2022-01-30
 9.2k  167
66
Chapter 66
2022-01-30
 9.9k  165
67
Chapter 67
2022-01-30
 8.9k  182
68
Chapter 68
2022-01-30
 8.5k  207
69
Chapter 69
2022-01-30
 8.8k  164
70
Chapter 70
2022-01-30
 9.5k  369
71
Chapter 71
2022-02-01
 10.9k  612
72
Chapter 72
2022-02-05
 10.2k  521
73
Chapter 73
2022-02-08
 10k  889
74
Chapter 74
2022-02-12
 10.6k  557
75
Chapter 75
2022-02-15
 9.9k  449
76
Chapter 76
2022-02-19
 9.7k  352
77
Chapter 77
2022-02-22
 10k  607
78
Chapter 78
2022-02-26
 10k  526
79
Chapter 79
2022-03-01
 9k  554
80
Chapter 80
2022-03-05
 8.4k  214
81
Chapter 81
2022-03-05
 8.1k  166
82
Chapter 82
2022-03-05
 8k  93
83
Chapter 83
2022-03-05
 8.4k  277
84
Chapter 84
2022-03-05
 8.2k  269
85
Chapter 85
2022-03-05
 8.4k  531
86
Chapter 86
2022-03-05
 8.1k  261
87
Chapter 87
2022-03-05
 8.2k  247
88
Chapter 88
2022-03-05
 7.7k  141
89
Chapter 89
2022-03-05
 7.8k  137
90
Chapter 90
2022-03-05
 9.3k  337
91
Chapter 91
2022-03-08
 8.9k  516
92
Chapter 92
2022-03-12
 8.8k  612
93
Chapter 93
2022-03-15
 8.5k  411
94
Chapter 94
2022-03-19
 8.5k  376
95
Chapter 95
2022-03-22
 8.7k  852
96
Chapter 96
2022-03-26
 7.7k  313
97
Chapter 97
2022-03-29
 7.7k  352
98
Chapter 98
2022-04-02
 7.6k  296
99
Chapter 99
2022-04-05
 8.1k  360
100
Chapter 100
2022-04-09
 7.5k  297
101
Chapter 101
2022-04-12
 7.9k  403
102
Chapter 102
2022-04-16
 7.3k  304
103
Chapter 103
2022-04-19
 6.9k  309
104
Chapter 104
2022-04-21
 6.6k  176
105
Chapter 105
2022-04-21
 6.4k  91
106
Chapter 106
2022-04-21
 6.4k  82
107
Chapter 107
2022-04-21
 6.6k  174
108
Chapter 108
2022-04-21
 6.1k  52
109
Chapter 109
2022-04-21
 6.4k  80
110
Chapter 110
2022-04-21
 6.9k  185
111
Chapter 111
2022-04-23
 7.3k  325
112
Chapter 112
2022-04-26
 7k  361
113
Chapter 113
2022-04-30
 7.1k  358
114
Chapter 114
2022-05-03
 7.1k  556
115
Chapter 115
2022-05-07
 6.6k  319
116
Chapter 116
2022-05-10
 6.6k  375
117
Chapter 117
2022-05-14
 6.6k  241
118
Chapter 118
2022-05-17
 6.5k  344
119
Chapter 119
2022-05-21
 6.5k  294
120
Chapter 120
2022-05-24
 6.7k  397
121
Chapter 121
2022-05-28
 6.6k  329
122
Chapter 122
2022-05-31
 6.1k  339
123
Chapter 123
2022-06-04
 6.1k  390
124
Chapter 124
2022-06-07
 6.3k  296
125
Chapter 125
2022-06-11
 5.8k  371
126
Chapter 126
2022-06-14
 6.1k  709
127
Chapter 127
2022-06-18
 5.7k  281
128
Chapter 128
2022-06-21
 5.5k  217
129
Chapter 129
2022-06-25
 5.3k  279
130
Chapter 130
2022-06-28
 5.7k  362
131
Chapter 131
2022-07-02
 5.5k  237
132
Chapter 132
2022-07-05
 5.6k  486
133
Chapter 133
2022-07-09
 5k  194
134
Chapter 134
2022-07-12
 4.7k  257
135
Chapter 135
2022-07-16
 4.8k  328
136
Chapter 136
2022-07-19
 5.1k  836
137
Chapter 137
2022-07-23
 4.3k  382
138
Chapter 138
2022-07-26
 4.6k  358
139
Chapter 139
2022-07-30
 4.2k  253
140
Chapter 140
2022-08-02
 3.9k  239
141
Chapter 141
2022-08-06
 3.5k  232
142
Chapter 142
2022-08-09
 3.4k  333
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Ta Làm Đại Ca Hậu Cung
Ta Làm Đại Ca Hậu Cung
Xuyên Không
Đệ Nhất Sủng Hậu Của Pharaon
Đệ Nhất Sủng Hậu Của Pharaon
Tình yêu/Xuyên Không/Cưới trước yêu sau/Vương phi/Số mệnh
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Có em bé
Đại Tiểu Thư Có Tâm Tư Xấu?
Đại Tiểu Thư Có Tâm Tư Xấu?
Tình yêu/Tổng tài/Truy thê/Nữ cường/Báo thù/Chênh lệch tuổi/Sảng văn/Ân oán hào môn/Ghen/Chung tình/Thiên kim lụi bại
Xuyên Vào Nam Phụ Là Có Thật !!!
Xuyên Vào Nam Phụ Là Có Thật !!!
Đam mỹ/Xuyên Không
Trùm Trường Thì Sao? Tao Yêu Luôn
Trùm Trường Thì Sao? Tao Yêu Luôn
Trường học/Tình yêu/Hài Hước
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play